Page 1

КРАДІЖКИ З КЛАДОВИЩ

ОПЕРАТИВНИКИ КРАЮ стор. 4 ЗАТРИМАЛИ ВБИВЦЮ

• НОВИНИ

На замовлення Служби автомо­ більних доріг у Тернопільській об­ ласті тривають роботи з поточно­ го середнього та ямкового ремон­ ту на дорогах державного значен­ ня. Шляховики ліквідовують ямко­ вість на дорогах: Доманове-КовельЧернівці-Тереблече, Остріг-Креме­ нець-Почаїв-Радивилів, Почаїв-Збо­ рів, Броди-Тернопіль. Спеціальні вловлювачі фасад­ ної плитки встановлюють у Тер­ нополі. Про це повідомляє управ­ ління ЖКГ. Проблема із падінням фасадної плитки в Тернополі по­ ширена, адже стосується значної кількості житлового фонду.

Газета нагороджена Почесною грамотою МВС України

стор.

3

стор.

ДЕВ’ЯТЬ РОКІВ НА ВАРТІ СПОКОЮ ТЕРНОПОЛЯН

8

стор.

9

ВСТАНОВЛЕНІ КРАДІЇ 44 СМАРТФОНІВ APPLE IPHONE

Досьє102 ГРОМАДСЬКО-ПРАВОВА ГАЗЕТА

№13 (96) / 26 липня 2018 року

Війна на дорогах забирає тисячі життів щороку

Соціальні послуги певним ка­ тегоріям населення у Тернополі надаватимуть за рахунок бюджет­ них коштів громадські організації та благодійні фонди. Для міста та­ ка форма роботи нова, але прогно­ зують, може бути ефективною. В містечку Зборів, що на Тер­ нопільщині, пройде фестиваль «Бі­ лий берег». Фестиваль духовної пісні триватиме з 28 до 29 липня. Організатори заходу дивуватимуть гостей та місцевих жителів висту­ пами кавер-гуртів, вечором для мо­ лоді, а також проведенням Кубку міського голови.

У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліоте­ ці, що на бульварі Тараса Шевчен­ ка, 15, відкрили нову локацію для читання і фотосесій. Відтепер сю­ ди можна прийти і сфотографува­ тися з книгою. В оновленому від­ ділі міського абонементу вільний доступ до новинок книжкового ринку. Мальовниче місто Чортків із давньою та унікальною історією, запрошує інвесторів для спільної праці й розвитку. Про це йдеться на сайті Чортківської міської ра­ ди. Тут відзняли відео, яке розпо­ відає про історію міста, його сього­ дення, туристичні принади і перс­ пективи.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

РЕКОМЕНДОВАНА ЦІНА

41782

4,00 ГРН.

О

сновні причини дорожньо-транс­ портних пригод – перевищення швидкості руху, невміле маневрування та керуван­ ня у нетверестор. 2 зому стані.

Операція «Мігрант» стартує на Тернопільщині

З

агальнодержавні профілактичні заходи під умовною назвою «Мігрант» розпочинаються на Тернопільщині. З 26 липня по 31 серпня підроз­ діли Національної поліції спільно з Державною міграційною й прикор­ донною службою за участю СБУ та Мінсоцполітики перевірятимуть за­ конність перебування на території краю іноземних громадян. Їх мета – запобігання порушен­ ням законодавства про правовий статус іноземців та осіб без грома­ дянства, посилення заходів проти­ дії нелегальній міграції, запобіган­ ня вчинення правопорушень інозем­ цями. За словами Олександра Буняка,

начальника відділу боротьби із зло­ чинами, пов’язаними із торгівлею людьми ГУНП в Тернопільській об­ ласті, профілактичні заходи прохо­ дитимуть у два етапи – підготовчий – з 26 по 31 липня, та практичний – з 1 по 31 серпня. – Не всі іноземці, які прожива­ ють, навчаються та ведуть бізнес на території Тернопільської області, дотримуються законів. Тому опера­ тивники робитимуть усе можливе, аби ці порушення мінімізувати. Під час профілактичних заходів перевірятимуться місця значного скуп­чення іноземних громадян, а са­ ме: продуктові та речові ринки, гур­ тожитки, готелі, залізничний вокзал, автостанції тощо. Увага звертатиметься на авто­ мобілі з іноземною реєстрацією та

осіб, які ними керують. Посилять правоохоронці контроль за особа­ ми, які здійснюють незаконне пере­

везення іноземців та осіб без грома­ дянства територією України авто­ транспортом.


2

ІНФОРМАЦІЯ

Досьє 102 четвер, 26 липня 2018 року

Прийміть найщиріші вітання з нагоди свята! 3

СЕРПНЯ

11

СЕРПНЯ

14

СЕРПНЯ

14

СЕРПНЯ

17

СЕРПНЯ

21

СЕРПНЯ

25

СЕРПНЯ

25

СЕРПНЯ

29

СЕРПНЯ

народився ЗИГРІЙ Володимир Іванович, заступник начальника управління - начальник ВДОП УПД ГУНП в Тернопільській області народився ВАСЬКІВ Ігор Ярославович, начальник вибухотехнічного відділу ГУНП в Тернопільській області

народився ЛЯХОВИЧ Олег Михайлович, заступник начальника ГУНП в Тернопільській області

народився ДИМИДА Михайло Ярославович, начальник управління протидії наркозлочинності ГУНП в Тернопільській області

народився ПЕТРИК Микола Ярославович, начальник Зборівського відділення поліції Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області народився ПАЛЬЧИК Олег Вячеславович, начальник УОС ГУНП в Тернопільській області народився КРЕТА Сергій Йосипович, начальник відділу комунікацій ГУНП в Тернопільській області

народився НЕДОГІН Віталій Михайлович, начальник відділу кримінальної розвідки ГУНП в Тернопільській області народився БРИК Борис Петрович, пенсіонер ОВС

Нехай летять собі літа, Нам зупинити їх не вдасться. Хай буде істина проста: Чим більше літ, тим більше щастя. Людської шани зичимо й тепла, Достатку, злагоди в родині, Журба щоб в безвість відійшла, А радість жила в кожній днині.

У поліції розпочався набір на вакантні посади З 17 липня 2018 року в області розпочався набір в поліцію на посади: поліцейський ізолятора тимчасового тримання, інспектор сектору моніторингу, інспектор сектору інформаційної підтримки терито­ ріальних відділів та відділень ГУНП в Тернопільській області. Основні службові обов’язки на посаду поліцейський ізолятора тимчасового тримання: • керувати службовим автомобілем; • відповідати за стан збереження та своєчасне обслуговування службового автот­ранспорту; • своєчасно реагувати на заяви та повідо­ млення про вчинення правопорушення; • забезпечувати прибуття на службовому ав­ томобілі на місце події інших працівників по­ ліції у найкоротший термін; • припиняти правопорушення, надавати до­ медичну допомогу громадянам, які її потре­ бують.

Основні службові обов’язки на посаду інспектор сектору моніторингу: • збір, оцінка, аналіз та підготовка інформації щодо стану оперативної обстановки на тери­ торії обслуговування; • підготовка інформаційно-аналітичних ма­ теріалів; • висвітлення статистичних та аналітичних даних на офіційних Інтернет-порталах про вжиті заходи щодо виявлення, запобігання кримінальним правопорушенням та припи­ нення порушень публічного порядку; • прогнозування тенденцій і процесів у сфері правопорядку на території обслуговування; • забезпечення взаємодії між підрозділом по­ ліції, органами виконавчої влади та місцево­ го самоврядування.

Основні службові обов’язки на посаду інспектор сектору інформаційної підтримки: • забезпечення захисту персональних даних у автоматизованих системах; • наповнення та підтримка в актуальному стані бази (банки) даних, що входять до єди­ ної інформаційної системи Міністерства вну­ трішніх справ України; • ведення журналу обліку статистичних кар­ ток; • перевірка осіб за оперативно-довідковими обліками на предмет притягнення до кримі­ нальної відповідальності.

Ми пропонуємо: • заробітну плату від 7700 гривень (після ус­ пішного проходження первинної професійної під­готовки); • соціальне забезпечення згідно діючого за­ конодавства; • професійну підготовку за міжнародними стандартами; • можливість отримання юридичної освіти навчаючись на заочній формі навчання у ви­ щих навчальних закладах системи МВС; перспективу кар’єрного росту.

Адреса для подання документів: 46002, м. Тернопіль, вул. Галицька, 40. Контактні телефони: (0352) 27-15-40, (067) 65-34-593, (067) 65-37-728.

Нацполіція вживе додаткові заходи для безпеки пасажирів

Н

айближчим часом буде розроблений план та заходи реалізації для безпеки пасажирів на автошляхах. Одним з таких профілактичних заходів стане відпрацювання під умовною назвою «Перевізник».

Про це перший заступник Голо­ ви Нацполіції повідомив під час ві­ деоселекторної наради під голову­ ванням першого заступника мініст­ ра внутрішніх справ України Сергія Ярового. У нараді взяли участь ке­ рівники Державної служби з надз­ви­ чайних ситуацій, Національної гвар­ дії, обласних та структурних підроз­ ділів Національної поліції. Учасники наради відзначили низку резонансних дорожньо-тран­ спортних пригод, що сталися в дер­ жаві. Так, лише у чотирьох ДТП за­ гинула 21 людина. На дорогах буде посилена профі­ лактична робота з учасниками до­ рожнього руху. Особлива увага при­ ділятиметься перевірці дотримання вимог ПДР і безпеки з боку переві­ зників на пасажирських маршрутах. За словами Богдана Шуляра, на­ чальника відділу розслідування зло­ чинів у сфері транспорту, за 7 міся­ ців цього року на території Терно­ пільської області трапилось 179 ДТП з потерпілими, з них 25 – зі смерте­ льними наслідками. У 2017-му на ав­ тошляхах області зареєстровано 257

аварій з яких 25 – з летальними ви­ падками. Цього року на автошляхах Тер­ нопільщини загинуло в дорожньотранспортних пригодах 30 осіб. У зв’язку з «війною на дорогах» керівництво МВС та Нацполіції до­ ручило очільникам територіальних і структурних підрозділів відомст­ ва проаналізувати стан аварійності, визначити аварійно небезпечні ді­ лянки автошляхів, насамперед – між­ народного та державного значення. При цьому особливу увагу наголоси­ ли звернути на причини та умови вчинення ДТП, зокрема – з постраж­ далими. Для посилення безпеки учасни­ ків дорожнього руху буде запровад­ жено щільне патрулювання наряда­

ми поліції місць концентрації ДТП, особливо в нічний і ранковий час. Це дасть змогу більш ефективно за­ безпечити безпеку людей на дорозі, а в разі необхідності – своєчасно і ефективно надати допомогу учас­ никам дорожнього руху. Водночас поліція проведе додат­ кове обстеження автошляхів для пе­ ревірки стану дорожнього покриття, розмітки, наявності дорожніх зна­ ків, нерухомих об’єктів, які усклад­ нюють дорожній рух. Про виявлені недоліки поліцейські інфор­мува­ти­ муть місцеві органи виконав­чої вла­ ди та служби автомобільних доріг. Одним з заходів у сфері паса­ жирських перевезень стане профі­ лактичне відпрацювання під умов­ ною назвою «Перевізник».

ронці викликали бригаду швидкої. Проте врятувати місцевого мешкан­ ця не вдалося. Медики констатува­ ли смерть. Разом з потерпілим в будинку перебувала і сама додзвонювачка. Жінка розповіла, що вони розпива­ ли спиртні напої. В якийсь момент між ними ви­ никла суперечка, що пе­реросла в бійку. Остання, захищаючись, вда­ рила кривдника, а що було далі – не пам’ятає. За словами слідчих, заявниця з загиблим уже два роки, як живуть разом. Періодично їздили на заро­

бітки. На вихованні у жінки перебу­ ває троє дітей. Правоохоронці нео­ дноразово навідувалися до цієї ро­ дини, реагуючи на повідомлення про бійки та сварки. Після проведення судово-медич­ ної експертизи стало відомо, що чо­ ловік помер в результаті асфіксії. Подія внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань. Жінці оголосили підозру відпо­ відно до статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Вирішується питання про обрання їй міри запобіжного заходу. Триває слідство.

Жінка під час сварки вбила співмешканця

З

а допомогою на лінію «102» звернулася трид­ цятичотирьохрічна жителька села Волиця Бережанського району. Жінка телефоном повідомила про сварку та бійку у її помешканні. На місце виклику виїхали пра­ цівники місцевого відділу поліції. Прибувши за вказаною адресою, на підлозі в будинку вони виявили ті­ ло чоловіка з тілесними ушкоджен­ нями, а по стінах бризки крові. Со­ рокашестирічний потерпілий ознак життя не подавав, тому правоохо­

У свій 98-ий день народження помер ветеран органів внутрішніх справ Коннов Микола Федорович

Щ

е зранку співробітники управління поліції при­ ходили, аби привітати полковника міліції у відставці з днем народження, а ввечері рідні сповістили, що Миколи Федоровича не стало. Життя Миколи Коннова не було легким. На його долю випало лихо­ ліття Другої світової війни: на фрон­

ті перебував до переможного 1945 року, а з 1946 року розпочав службу в органах внутрішніх справ. За двадцять років пройшов шлях від оперуповноваженого до заступ­ ника начальника. Керівництво та особовий склад Головного управління Національної поліції в Тернопільській області вис­ ловлює рідним та близьким Мико­ ли Федоровича щирі співчуття.


КРИМІНАЛ

Оперативники затримали вбивцю

В

бивство інкримінують оперативники Тернопільщини жителю села Петриків. Чоловік позбавив життя свого знайомого. За словами заступника началь­ ника Головного управління Націо­ нальної поліції в Тернопільській об­ ласті Володимира Галевича, напе­ редодні по­терпілий разом зі своїм вбивцею у його ж помешканні роз­ пивали спирт­ні напої. Підозрюваний на деякий час вийшов, залишивши на столі у кім­ наті гроші. Аби товариш не щез з гривнями, закрив його у кімнаті. За кілька хвилин він повернувся, але коштів уже не було. Знайомий почав стверджувати, що нічого не брав. Господар оселі схопив сокиру і кілька разів вдарив нею гостя. Після цього знаряддя вбивства він викинув у пічку, допив решту алкоголю і ліг спати. Вранці прокинувся і побачив, що накоїв. Про свій вчинок повідомив у полі­ цію самостійно. Слідчо-оперативна група, яка виїжджала на місце злочину, лише зафіксувала смерть. Підозрюваного затримали від­ повідно до статті 208 КПК. Йому ого­ лосили підозру відповідно до статті 115 частина 1 ККУ.

четвер, 26 липня 2018 року Досьє 102

3

У Тернополі злодії збагатилися майже на 35 тисяч гривень

Ч

отирнадцять тисяч гривень, сімсот шістдесят доларів, паспорт громадянина України, водійське посвідчення, техпаспорт на автомобіль та банківські картки – усе це втратив через власну безпечність та неуважність житель Тернополя. Гроші та документи у чоловіка витягнули з автомобіля. Крадіжка трапилася 16 липня в період з 15:30 по 16:30. Потерпілий каже, що поїхав по передачу на ву­ ли­цю Подільську. Проте його поп­ро­ сили зачекати. Коли тернополянин повернувся до автомобіля Hyundai Tuc­son, то помітив, що заднє ліве колесо про­ бите. Чоловік почав самостійно стави­ ти запаску. Йшов дощ, заміна трива­ ла 30 хвилин, оскільки в руках чо­ ловік ще й тримав парасолю. Сум­ку з власними речами поклав на пере­ днє сидіння. Автівку під час роботи не закривав. Коли усе зробив та сів за кермо, то помітив відсутність бар­ сетки. Про втрату одразу повідомив в поліцію. Сума збитків – більше 34 ти­сяч гривень.

Подія внесена до Єдиного реєст­ ру досудових розслідувань за стат­ тею 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. Правоохоронці розшукують зловмисника, опрацьо­ вують відео з камер спостереження, розміщених на території. Щоб не стати жертвою винахід­ ливих крадіїв, поліцейські радять завжди дотримуватися двох правил. По-перше, не залишати автомобіль незачиненим. По-друге, ніколи не залишати в салоні на видних місцях цінні речі, барсетки, а тим більше гаманці.

форки газової плити відкриті. Дру­ жина, не мовивши ні слова, пішла, а він перекрив газ та почав відчиня­

ти вікна. В цей момент й сталося за­ горання. Поліцейські встановлюють причину пожежі.

Горе-мати так виховувала Намагаючись вчинити самогубство, жінка дворічне маля, що хлопчик ледь не вбила чоловіка та семирічного сина Тернополі в одній з багаопинився в реанімації топоверхівок на вулиці

Д

итину у вкрай важкому стані із зовнішньою гідроцефалією та синцями по всьому тілу бригада швидкої допомоги доправила до реанімаційного відділення обласної дитячої лікарні.

Так свого дворічного сина вихо­ вувала 37-річна жителька села Кри­ волуки Чортківського району. До медичного закладу з дитиною приїхав батько, матір в той час да­ вала покази у Чортківському відділі поліції. Жінка розповіла, що кілька днів тому побила сина за те, що той плакав. З її слів, вдарила хлопчика двічі рукою, дитина впала на підло­

гу. Проте батько трохи по-іншому розповідає про події того дня. Каже, коли повернувся додому, то в хаті був крик. Дружина, тримаючи на ру­ ках наймолодшу дитину, загалом в родині п’ятеро дітей, кулаками гам­ селила дворічного сина. Тоді ніхто навіть не подумав викликати ліка­ рів, аж поки через кілька днів хлоп­ чик не втратив свідомості. На даний час поліцейські вста­ новлюють обставини отримання ті­ лесних ушкоджень дворічним хлоп­ чиком. Відомості про дану подію внесено до ЄРДР за статтею 166 ККУ – злісне невиконання обов’язків по дог­ляду за дитиною, що спричини­ ло тяжкі наслідки.

У

Пушкіна сталася пожежа.

Вогнеборці ліквідували вогонь, який пошкодив речі домаш­нього вжитку, стіни та стелю в квартирі, а також на сходовій клітці. До реанімаційного відділення із термічними опіками II-III ступенів госпіталізовано власника квартири­ та його сина. Із отруєнням продук­ тами згоряння природного газу та спробі самогубства в психоневро­ логічну лікарню ушпиталено жінку. Зі слів господаря квартири, до моменту виникнення пожежі він пе­ ребував в одній з кімнат, дружина була на кухні, в коридорі грався син. Чоловік відчув запах газу. Коли за­ біг на кухню, то побачив, що кон­

У колодязі знайшли тіло шумчанина

П

ро зникнення сина, 1989 року народження, жителя села Кордишів Шумського району, заявила 22 липня його матір. Жінка розповіла, що хлопець ще 20 липня вийшов з дому і уже кілька днів про його місце перебування вона не знає. Знайшли безвісти зниклого у колодязі глибиною 57 метрів, який знаходився на закинутій території неподалік будинку, де мешкав чоло­ вік. Проведеними розшуковими за­ ходами стало відомо, що саме там знаходиться тіло шумчанина.

За словами слідчих, криниця уже давно висохла і люди, аби убез­ печити своїх дітей, прикрили її дош­ ками. Проте за деякий час помітили, що колодязь знову відкритий. Саме там знайшли зниклого. Тіло шумчанина діставали ря­

тувальники служби надзвичайних ситуацій. При огляді судмедексперт виявив садна голови, рук та ніг, ха­ рактерні для падінні з висоти. Оста­ точну причину смерті вста­новить експертиза. Проте односельчани роз­ повідають, що два роки тому покін­ чила життя самогубством рідна се­ стра загиблого і з того часу чоловік усім казав, що скоро піде до неї. Подія внесена в ЄРДР за статтею 115 ККУ. Триває слідство.


4 КРИМІНАЛ Оперативники вийшли на слід вандала, що орудував на кладовищі Досьє 102 четвер, 26 липня 2018 року

З

ловмисника допитали. У скоєному він зізнався. Розпочато досудове розслідування кримінального провадження за статтею 297 ККУ – наруга над могилами.

Крадіжки з кладовищ, на жаль, трапляються дуже часто. До поліцей­ ських чи не щодня надходять пові­ домлення від тернополян про те, що хтось викрав з надгробних па­ м’ятників елементи декору. Особ­ли­ вою популярністю у крадіїв корис­ туються вази, підсвічники та інші вироби з кольорових металів. Мало того, що зловмисники з «корінням» виривають вподобану річ, дуже час­ то трапляється, що пошкоджують самі пам’ятники. Приміром, про по­ шкодження надгробної кришки на могилі свого батька заявив 65-річ­

ний тернополянин. Невідомий тоді зловмисник, відриваючи ручки, що були виготовлені з латуні, спричи­ нив пошкодження кришки. – Оперативними заходами пра­ цівники карного розшуку управлін­ ня поліції та Тернопільського місь­ кого відділу встановили особу кра­ дія. Ним виявився раніше судимий житель обласного центру, 1975 ро­ ку народження, наркозалежний, – по­відомив під час прес-конференції заступник начальника ГУНП в Тер­ нопільській області Степан Яцух. – Багато було проведено роботи, аби

Трьох квартирних злодіїв затримали оперативники

В

продовж двох днів не­ відомі проникали до помешкань тернополян та виносили з квартир гроші й дорогоцінні прикраси. Трапилися крадіжки 9 та 10 липня. Одна – на мікрорайоні Східний, а інша на БАМі. На місці події працювала слідчо-оперативна група та оператив­ ники карного розшуку. За словами заступника началь­ ника ГУНП в Тернопільській облас­ ті Степана Яцуха, при попередньо­ му огляді обидвох квартир прослід­ ковувалася схожість. Два житла зна­ ходилися на перших поверхах. До се­ редини проникали, віджавши мета­ лопластикові вікна. З осель виноси­ ли лише гроші та золото. До першого житла залізли в день приїзду, а в інше – у робочий час де­ сятого липня. Ще після першої кра­ діжки у оперативників з’явилися пі­ дозрювані. В поле зору потрапили гастролери – троє громадян Грузії. Їх почали перевіряти і саме після другої квартирної крадіжки розшу­ ківці затримали іноземців. Як з’ясувалося, усі вони уже при­ тягувалися до відповідальності за аналогічні злочини. Одного з підоз­

спочатку ідентифікувати особу під­ озрюваного, адже нам вдалося роз­ добути відео з камер спостережен­ ня, що встановлені поблизу Мику­ линецького кладовища, а з згодом встановити місця збуту краденого. Зі слів поліцейських, вандал про­мишляв на кладовищі протягом трьох місяці. – В ході слідчо-оперативних за­ ходів нам вдалося встановити, що підозрюваний причетний до майже сорока фактів, пов’язаних з наругою над могилами, – повідомив заступ­ ник начальника Тернопільського від­ділу поліції Сергій Гатанюк. Під час обшуку в крадія вилуче­ но вісім металевих ваз. Сам злов­ мис­ник зізнався, що крадені деко­ ративні елементи здавав на мета­ лобрухт майже за безцінь, а потер­ пілі заявляють про тисячні збитки. Вилучені кошти витрачав на нарко­ тики та харчі. – На даний час до ЄРДР інфор­ мацію внесено за трьома фактами, – розповів Степан Яцух. – Справа у то­му, що до нас не звернулися ще усі потерпілі і ми не можемо довес­ ти, що наругу над могилами вчинив пі­дозрюваний. Тому, як­що хтось впіз­ нає вилучені речі, прохання повідом­ ляти. Санкції статті Кримінального ко­ дексу за вчинення наруги над моги­ лами передбачають покарання до 12 років позбавлення волі.

З

ловмисники потрапили до помешкання пенсіонера, пропонуючи товар за «дуже вигідною» ціною. Врешті викрали суму, в рази вищу вартості не­потребу, який принесли. Як розповів потерпілий, двоє чо­ ловіків підійшли до нього на зупин­ ці громадського транспорту. Спочат­ ку розповідали, що вони медики, збираються відкривати кардіологіч­ ний центр, а далі від справ медичних перейшли до побутових – запропо­ нували за сто євро цілу купу краму: і каструлі, і побутову техніку ще й в подарунок масажер і наручний го­

динник. Старенький спокусився на дешевизну товару і зловмисники понесли весь цей крам до його по­ мешкання. Проте після розрахунку зайди не одразу пішли: один відво­ лікав пенсіонера розмовами на кух­ ні, а інший попросився до ванної по­­ мити руки. Тоді, як підозрює потер­ пілий, його й обікрали, бо зловмис­ ники бачили, звідки він витягував гроші. Сума втраченого – 500 аме­ риканських доларів та 7000 гри­ вень. Поліцейські встановлюють осіб зловмисників, а краян закликають не спокушатися на різного роду ви­ гідні пропозиції від незнайомців. Бо довіра може вартувати дорого.

Тіло охоронця, якого розшукували поліцейські, знайшли за 35 кілометрів від місця роботи

В

продовж трьох місяців працівники поліції та рятувальники шукали чоловіка, який зник під час несення служби по охороні стратегічного об’єкта – залізничного моста у Заліщиках. Житель села Добрівляни, 1977 ро­ку народження, в ніч з 14 на 15 квітня стояв на вахті і кожну годи­ ну звітував про ситуацію. Проте, ко­

рюваних справа перебуває на роз­ гляді в суді Києва. За попередньою інформацією, тріо гастролює облас­ ними центрами у пошуках легкої наживи. До Тернополя вони приїха­ ли 9 липня. Проте попрацювати їм завадили оперативники. Співпрацю­ вати зі слідством затримані відмов­ ляються. Подія внесена до Єдиного реєст­ ру досудових розслідувань за стат­ тею 185 частина 3 ККУ – крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому.

З помешкання пенсіонера пройдисвіти винесли півтисячі доларів та сім тисяч гривень

ли його прийшов змінити співробіт­ ник, заліщанина на місці не було. На місце події виїжджала слідчооперативна група. Вони оглянули те­ риторію. На мосту біля річки Дніс­ тер оперативники знайшли речі чо­ ловіка, але ні зброї, ні самого жите­ ля райцентру ніде не було. Одна з версій, яку відпрацьовували слідчі, чоловік впав у річку. Дана версія підтвердилася рів­ но через три місяці. 14 липня за 35

кілометрів від місця зникнення охо­ ронця, рибалки виявили тіло неві­ домого, одягнутого у військову фор­ му. При огляді з’ясувалося, що це оголошений в розшук чоловік. При попередньому огляді тіла слідів насильницької смерті не ви­ явлено, але причина нещастя стане відома після проведення судово-ме­ дичної експертизи. Подія внесена в Єдиний реєстр досудових розсліду­ вань за статтею 115 ККУ.

Поліцейські розшукують чоловіка, який у Тернополі проколював колеса автівок

Ч

етверо власників автомобілів стали жертвами хулігана. В ніч з 11 на 12 червня невідомий пошкодив колеса транспортних засобів. За словами сусідів, вони почули вночі шум та нецензурну лексику. Коли виглянули, то у подвір’ї на ву­ лиці Дружби помітили невідомого чоловіка. Вранці власники авто, припар­ кованих у дворі, зрозуміли, що ста­ ли жертвами невідомого. У Chev­ro­

let, Opel та в автопричепі були про­ різані колеса. Сума збитків різна, оскільки зловмисник проколов ко­ му одне, а кому одразу і три колеса. Проведеними слідчо-оператив­ ними заходами працівники поліції встановили особу хулігана. Це тер­ нополянин, 1996 року народження. За місцем проживання дана особа не з’являлася, а тому правоохорон­ ці встановлюють місце перебування чоловіка. Йому доведеться відпові­ дати у суді відповідно до статті 296 ККУ – хуліганство. Триває слідство.


5 Взаємодія відділів ДРАЦС та підрозділів Як не стати жертвою ДМС пришвидшить перевірку законності перебування на території України іноземців Інтернет-шахрайства? РІЗНЕ

четвер, 26 липня 2018 року Досьє 102

П

итання співпраці та ефективного використання відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян обговорили під час зустрічі представники державної реєстрації актів цивільного стану та міграційної служби краю. Ця співпраця, каже Людмила Гур­ська, начальник Тернопільсько­ го міськрайонного відділу ДРАЦС управління юстиції, важлива, оскіль­ ки без дозволів міграційних служб відділ державної реєстрації не мо­ же провести законну реєстрацію чи то народження, чи шлюбу, чи зміни імені громадян, які, в першу чергу, є уродженцями інших держав. Аби по­легшити роботу, працівникам ДМС відкрили доступ до держреєстру ак­ тів цивільного стану громадян.

– Це є полегшенням в майбутньо­ му цієї роботи, оскільки тепер пра­ цівник міграційної служби зможе пе­ ревірити інформацію у нашому ре­ єст­­рі. Це для нас добре. Реєстр напов­ нюється давно і повинен бути напов­ нений всіма державними органами. Кожен службовець в майбутньому має мати можливість перевіряти ін­фор­ мацію сам чи вона є актуальною. Часто до відділів ДМС і до уп­ равлінь ДРАЦС звертаються інозем­ ці з фіктивними документами. Рані­

ше, аби перевірити їхню законність, потрібно було надсилати запи­ти, а це – втрата часу. Доступ до реєстру дозволяє з’ясовувати законність тих чи інших документів одразу. – До нас вони повинні прийти обов’язково з перекладом свого пас­ порта всіх сторінок, завірених нота­ ріально і ми копію цього перекладу паспорту обов’язково скеровуємо до відділу ДМС і відділ, в свою чергу, перевіряє чи законно перебуває іно­ земець та дає відповідь. Якщо від­ повідь, що законно, то ми можемо здійснювати державну реєстрацію. Сьогодні на території нашої об­ ласті перебуває офіційно більше двох тисяч іноземних громадян, розпо­ відає начальник управління ДМС в Тернопільській області Ярослав Да­ вибіда. Проте ця цифра щоразу змі­ нюється, оскільки одні тимчасові посвідки скасовуються через закін­ чення іноземцями вишів, а інші ре­ єструються. – До 15-ти денного терміну за­ кінчення законного перебування іноземного громадянина, він має звернутися для продовження цього терміну – для отримання посвідки. Інколи вони це роблять запізно і то­ ді вже починаються суперечки. Щоб цього уникнути, я організовую круг­ лі столи з працівниками вишів, з рек­ торатом, з відповідальними особа­ ми, які повинні пояснювати ці змі­ ни в законодавстві своїм студентам. Ярослав Давибіда стверджує, що багато іноземців, термін пос­відки яких закінчується, шукають шляхи легалізації, аби залишитися на те­ риторії нашої держави. Один з вихо­ дів для них – це реєстрація шлюбу з українськими громадянами. Трап­ля­ ються випадки, коли різниця у віці між подружжям колосальна – біль­ ше двадцяти років і це вже більше схоже на фіктивний шлюб. Проте відмовити у ньому міграційники не мають права. Очільник обласного ДМС каже, що їхня служба розроб­ляє та пропонуватиме зміни на законо­ давчому рівні, аби таких випадків було якомога менше.

І

нтернет-шахрайство досить поширене явище у нашому суспільстві. Скориставшись довірою громадян та важким фінансовим становищем, злочинці вигадують все нові шляхи та схеми обману людей. Інтернет-сайти переповнені про­ позиціями з пошуку роботи. У таку «пастку» потрапляють громадяни, які шукають роботу та перебува­ ють у складних життєвих обстави­ нах. Варто звернути увагу, що такзвані «роботодавці» пропонують громадянам ви­соку заробітну пла­ ту без особливих професійних ви­ мог до роботи. Нато­мість, під час спілкування по телефону із шахраєм з рахунку з мобільного номера телефону може бути списано гро­ші. Злочинці також пропонують лю­ дині аванс, натомість просять вка­ зати особисті дані та інформацію про банківську картку (пін-код, CVV код, дівоче прізвище матері та тер­ мін дії картки). Відомі випадки шахрайства під час купівлі та продажу товару через Інтернет, надходження смс-пові­дом­ лень про виграш призу або інформа­ ції про те, що банківська карта заб­ локована. Як себе захистити? Варто знати

наступні правила: • в жодному разі не повідомляй­ те свої персональні дані та реквізи­ ти банківських рахунків, пін-коди, дівоче прізвище матері, термін дії картки та CVV код (на зворотній сто­ роні картки); • при продажі товару через Ін­ тернет не повідомляйте зайвих осо­ бистих даних, лише номер картки, а надійніше отримати готівку на до­ машню адресу або поштове відді­ лення; • не перераховуйте кошти, поки не отримали замовлений товар; • у разі втрати банківської карт­ ки потрібно зателефонувати на «Га­ рячу лінію» банку або звернутися у відділення особисто; • якщо ви стали жертвою шах­ райських дій обов’язково зверніться до відділення поліції або зателефо­ нуйте за номером 102. Будь-яку правову консультацію можна отримати, звернувшись по Єдиному телефонному номеру ціло­ добового доступу громадян до без­ оплатної правової допомоги: 0-800213-103 (безкоштовно зі стаціонар­ них та мобільних телефонів по всій території України). Інформацію надано Регіональ­ ним центром з надання безоплат­ ної вторинної правової допомоги у Тернопільській області в рамках за­ гальнонаціонального право просвіт­ ницького проекту «Я маю право!»

На вулицях Тернопільської області провели флешмоби #ЧужихДітейНеБуває

Ф

лешмоби та вуличні інформування в рамках реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я маю право!» відбулися на вулицях міст Тернопільщини.

Усе це відбувалося з метою по­ пуляризації другого пакету законів, розроблених з ініціативи Міністер­ ства юстиції #ЧужихДітейНеБуває, за який Верховна Рада проголосу­ вала 3 липня 2018 року. Громадськість ознайомлювали із Законами, які передбачають по­ силення відповідальності неплат­ ників аліментів, збільшення міні­ мального рівня фінансової підтрим­ ки дітей, що проживають в непо­ вних сім’ях та запровадження пільг

і стимулів для батьків, які сумлінно виконують свій обов’язок у вигляді податкових пільг на інших префе­ ренцій. Серед новацій: – Система додаткових фінансо­ вих санкцій для неплатників у роз­ мірі від 20% до 50% від суми боргу у разі його накопичення більше 1 року. – Система автоматизованого аре­ шту коштів боржників. – Притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які ухиляються від суспільно корисних робіт.

– Обов’язок засуджених працю­ вати, щоб забезпечити сплату алі­ ментів. – Українці, які хочуть посісти керівні посади на держслужбі, по­ винні будуть подати довідку про те, що вони не мають боргів перед ді­ тьми більше 6 місяців. – Звільнення чиновників, які мають заборгованість більше 12 мі­ сяців. – Застосування обмежень пер­ шого пакету до батьків, які не пла­ тять аліменти дітям з інвалідністю або тяжко хворим дітям вже після того, коли борг перевищить суму за 3 місяці.


6 КРИМІНАЛ Поліцейські Збаражчини припинили діяльність нелегальної міні-заправки на місцевому ринку Досьє 102 четвер, 26 липня 2018 року

Н

е маючи ні свідоцтва підприємця, ні ліцензії на здійснення торгівлі пальним, 56-річний збаражчанин організував на місцевому ринку міні заправку. Торгував дизельним пальним, бензином, мастилом.

Зі слів начальника Збаразького відділення поліції Віталія Присяж­ нюка, торговець за подібне вже не вперше потрапляє у поле зору пра­ воохоронців. З початку року його вже притягували до адмінвідповідаль­ ності за порушення порядку провад­ ження господарської діяльності.

Правоохоронці встановили, що 56-річний збаражчанин на ринку встановив пікап із закритим приче­ пом і прямо з бочки та інших ємнос­ тей, що знаходилися всередині, на­ ливав пальне: кому в каністру, кому в бак автомобіля. Ціни пропонував нижчі, ніж на

легальних заправних станціях, тому покупців не бракувало. Поліцейські вилучили автомо­ біль та решту обладнання з допо­ могою якого здійснювалася торгів­ ля пальним. Щодо порушника скла­ дено адміністративний протокол за статтею 164 КУАП.

НА ТЕРИТОРІЮ СІЗО ПЕРЕДАВАЛИ НАРКОВМІСНІ ПРЕПАРАТИ

Т

аблетки білого кольору з надписом В8 намага­ лися передати ув’язне­ ному, який пе­ребуває в слід­ чому ізоляторі Чорткова. Заборонена передача надійшла поштою на ім’я одного із підозрю­ ваних, якому інкримінують статтю 185 частина 3 ККУ – крадіжка, поєд­ нана з проникненням у житло. За словами т.в.о. начальника під­ розділу протидії наркозлочинності Тернопільщини Андрія Шафрансь­ кого, таблетки, які за зовнішнім ви­ глядом схожі на субутекс, були схо­ вані в тюбику з-під мазі, а відправ­ ник – мама ув’язненого. Жінка каже, що не знала про за­ боронену речовину, оскільки даний засіб для її сина передав якийсь йо­ го знайомий. Таблетки працівники Чортківського відділу поліції вилу­ чили та направили на експертизу в НДЕКЦ. Триває слідство.

«Лісоруби» з Рівненщини Шахраї вимагали гроші за неіснуючу різали дуби на Шумщині послугу у мешканки Кременеччини

П

овідомлення про незаконну порубку лісу до по­ліцейських Шумського відділення надійшло від ліс­ ничого Суразького лісництва. Під час нічного патрулювання державна лісова охорона лісництва спільно з працівниками поліції ви­ явила браконьєрів, які незаконно заготовляли деревину на території природно-заповідного фонду біля села Кутянка. Як повідомили у Тернопільсь­ ко­му обласному управлінні лісового та мисливського господарства, схо­ же, робота із незаконної заготівлі деревини проводилася зловмисни­ ками систематично: розвідувальну операцію з відбору кращих дерев на ділянці здійснювали на легковій ав­ томашині марки «Volkswagen Pas­sat», опісля викликали бригаду «лісору­ бів». Ті приїжджали на двох бусах, один із яких на іноземній реєст­ра­ ції, спилювали дерева на колоди й

вантажили їх у транспортні засоби, спеціально облаштовані для цього. Поліції вдалося затримати мік­ роавтобус, завантажений дереви­ ною. Побачивши поліцейських, злов­ мисник кинувся тікати, залишивши транспортний засіб на дорозі. – Проте нам вдалося встанови­ ти ймовірного керівника нелегаль­ ної рубки, - розповіла заступник на­ чальника-начальник слідчого відді­ лення Шумського відділення поліції Інна Могила. – Ним виявився 47-річ­ ний житель Рівного. Чоловік нама­ гався покинути межі Шумського ра­­ йону. На іномарці «Volkswagen Pas­ sat» мчав у бік Рівненської області. Довелося перекривати дорогу, аби не дати йому втекти. Всі транспортні засоби затрима­ ли, деревину, а це чотири дуби діа­ метром 80 сантиметрів, конфіскува­ ли. Кримінальне провадження роз­ почато за частиною 2 статті 246 Кри­­ мінального кодексу України. Три­ває досудове розслідування.

В

ісім тисяч доларів вимагали невідомі від мешканки села Старий Почаїв Кременецького району. О четвертій ранку в квартирі пролунав телефонний дзвінок. Невідомий чоловік, який дзвонив на стаціонарний телефон, представився працівником поліції. Він спочатку уточнив, чи є у жінки син, а потім повідомив важливу новину. Так званий правоохоронець за­ явив, що син співрозмовниці скоїв важкий злочин і зараз перебуває у відділку поліції. Невідомий одразу спробував заспокоїти жінку, заявив­ ши, що покарання можна уникнути. Ціна питання – вісім тисяч доларів. Проте заробити додзвонювачу не вдалося, оскільки на момент дзвінка син жительки Кременеччи­ ни спокійно спав за місцем свого проживання. Правоохоронці кажуть, що так щас­тить не усім, хто отримує нічні дзвінки зі схожою інформацією. Черговою жертвою став місце­ вий мешканець 1958 року народжен­ ня. Він повідомив, що виявив від­ сутність 30000 гривень на банківсь­ ких рахунках. Чоловік розповів, що того дня до нього зателефонував «банківський працівник». Він увій­ шов в довіру до краянина та під приводом розблокування карток діз­ нався персональні дані за домогою яких зняв круглу суму – з кредитки 25000 та 5000 з пенсійної картки. За аналогічною схемою потерпі­ ло ще двоє жителів обласного цент­ ру. 52-річна тернополянка втрати­ ла 48 490 гривень, а ще одна заяв­ ниця 9 297 гривень. Як зловмисники дізнаються про людей, достеменно не відомо. Мож­ ливо, від близького оточення або з Інтернету, де ми залишаємо про се­ бе інформацію.

Шахраї дзвонять на мобільний, як правило, ввечері або вночі. Номер набирають найчастіше навмання. А далі починається словесна атака, різ­ номанітні питання, а після цього – шокуюча новина. Мета в даних розмовах одна – ви­ манити гроші, які ви повинні, «ря­ туючи» родича, переказати на пев­ ний банківський розрахунок або перевести на названу шахраями сім-карту. Щоб не стати жертвою таких аферистів, не впадайте в паніку і не поспішайте виконувати умови. Не називайте своїх близьких. Попросіть людину, що представилася праців­ ником поліції, наз­вати прізвище, ім’я, по батькові та да­­ту народження за­

триманого «родича». Майже у 100% такої інформації злочинці не ма­ ють. Уточніть, у якому саме відділі поліції перебуває ваш син або родич, після чого передзвоніть до поліції (телефон чергової частини «102») і перевірте інформацію, що є у вас. Спробуйте якнайскоріше передзво­ нити тому, хто «потребує негайної допомоги», або людям, які мо­жуть бути поруч і підтвердити або спрос­ тувати те, що трапилося. Якщо ви або ваші знайомі всетаки потрапили у ситуацію, коли незнайомі люди, представляючись поліцейськими, вимагають у вас гроші за вирішення яких-небудь питань, негайно дзвоніть у поліцію. Цим ви або убезпечите себе від шах­ раїв, або, якщо «вимагач» – справді працівник поліції, допоможете очис­ тити лави правоохоронців від ви­ падкових людей. Не забувайте: як­ що ви намагаєтеся виручити своїх близьких за допомогою хабара, то самі стаєте винними у злочині.


РІЗНЕ

четвер, 26 липня 2018 року Досьє 102

7

Майже 41 мільйон гривень з обласного Що потрібно знати батькам, щоб без проблем виїхати бюджету спрямовано на медичні із дитиною за межі України заклади області у першому півріччі

П

А

ане міністре, нещодавно Верховна Рада прийняла другий пакет законів щодо прав дітей. Як я зрозуміла, ці закони ще не працюють. Коли вони почнуть працювати та як тоді можна буде виїхати із дитиною за кордон?

точніше – 40 мільйонів 878 тисяч 961 гривня піде на медзаклади.

– Ці кошти використані на по­ кращення матеріально-технічної ба­ зи обласних комунальних медичних закладів, закупівлю медикаментів та оснащення, створення належних умов для лікування хворих та на за­ безпечення громадян якісними та доступними медичними послугами, – наголосив голова обласної ради Віктор Овчарук. Так, Тернопільській універси­ тетській лікарні спрямовано 4 міль­ йони 400 тисяч гривень на забезпе­ чення матеріалами обласного кар­ діологічного центру, придбання кар­ діостимуляторів та ендопротезів, компресорів повітря. Для придбан­ ня необхідного сучасного обладнан­ ня 2,8 мільйона гривень отримав об­ ласний онкодиспансер. Ще 1,6 міль­ йона виділено Центру екстреної ме­ дичної допомоги та медицини ката­ строф для закупівлі трекерів – сис­ теми контролю та диспетчеризації транспорту, що значно покращить надання медичних послуг центром. Кошти на закупівлю необхідних матеріалів та інвентарю отримали хоспіс (200 тисяч), перинатальний центр (700 тисяч), будинок дитини (500 тисяч). На забезпечення харчування па­ цієнтів-учасників АТО обласна пси­ хоневрологічна лікарня отримала 400 тисяч гривень та 200 тисяч – університетська лікарня. Уже традиційно обласна рада виділяє кошти на медикаменти для обласної дитячої лікарні та онко­

диспансеру. Для цих потреб спря­ мовано 2 мільйони та 3 мільйони гривень відповідно. Значні надходження спрямова­ но медичним закладам області і для покращення умов для перебування пацієнтів. Університетській лікарні виділено 5 мільйонів 760 тисяч на ремонт палат кардіологічного та ан­ гіографічного відділень, завершен­ ня реконструкції лікувального кор­ пусу. Для реконструкції Яблунівсь­ кого дитячого протитуберкульоз­ ного санаторію у Центр реабілітації учасників АТО спрямовано півтора мільйона гривень. – У цьому закладі надаватимуть медичну допомогу з психологічної реабілітації, виведення із шокового чи депресивного стану тих учасни­ ків АТО, які цього потребують, – ка­ же Віктор Овчарук. Понад один мільйон гривень ви­ ділено обласному територіальномедичному об’єднанню «Фтизіатрія»

для реконструкції лікувального кор­ пусу, Більче-Золотецькій обласній фізіотерапевтичній лікарні – понад 3 мільйони. – Наприкінці минулого року Тер­ нопільщині було виділено понад 178 мільйонів 766 тисяч гривень субвенції з державного бюджету на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я в сільській місцевості. На сесії об­ ласної ради кошти були спрямовані управлінню охорони здоров’я для забезпечення їх своєчасного та ці­ льового використання. Підуть вони на будівництво додаткових амбула­ торій з можливістю проживання там родини лікаря, придбання автомо­ білів для медпрацівників, обладнан­ ня тощо, – зазначив Віктор Овчарук. – Переконаний, рівень медичних пос­ луг на селі, який раніше не завжди був на належному рівні, значно по­ кращиться. І сприятиме цьому прог­ рама реформ сільської медицини.

диться на вулиці Острозького, 6 міс­ та Тернополя з вівторка по п’ят­ни­ цю з 1000 – 1700 та суботу з 1000 – 1500. Хто може отримати довідку про відсутність судимості? Фізична особа, яка досягла 14-річного віку, має право на отри­ мання з персонально-довідкового обліку відомостей про себе. Довідку про несудимість у сер­ вісних центрах МВС можна замови­ ти у два способи: – онлайн на сайті hsc.gov.ua – безпосередньо у зручному сер­ вісному центрі МВС. Для замовлення довідки про несудимість онлайн: • зареєструйся через Електрон­ ний цифровий підпис (фізичної осо­ би) або Bank ID; • заповни електронну форму. (відправлення електронної форми здійснюється за допомогою ПК); • отримай повідомлення про го­

товність документу або перевір ста­ тус готовності довідки онлайн; • забери довідку в обраному сер­ вісному центрі МВС, пред’я­вив­ши документ, що посвідчує особу Пред­ ставника. У полі «Спосіб отримання довідки» оберіть у якому вигляді бажано отримати довідку: • електронний варіант – довід­ ка надійде на вказану у формі запо­ внення електронну адресу; • паперовий варіант – довідку можна забрати у бажаному сервіс­ ному центрі МВС. Коли можна використовувати електронний варіант довідки? • учасники тендерних закупі­ вель можуть замовити та подати довідку онлайн, скориставшись ЕЦП (фізичної особи); • замовник може скористатися електронною довідкою за згодою установи, до якої вона подається.

Потрібна довідка про несудимість – звертайтесь в сервісні центри МВС

З

початку 2018 року сервісними центрами МВС в Тернопільській області видано понад 800 довідок про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України.

Довідка про несудимість пот­ ріб­на для: оформлення на роботу, оформлення візи для виїзду за кор­ дон, для участі у тендері, здійснен­ ня усиновлення, встановлення опіки, оформлення громадянства, оформ­ лення або поновлення документів тощо. Нагадуємо що довідку про від­ сутність судимості можна замовити в любому сервісному центрі МВС об­ласті, а також в центрі надання адміністративних послуг, що знахо­

Марія Павленко

– Як змінилися норми щодо ви­ їзду при наявності боргу зі спла­ ти аліментів? – Вже з лютого батьки, які про­ живають з дитиною, отримали змо­ гу без перешкод виїжджати за кор­ дон з дитиною, якщо другий з бать­ ків має заборгованість з аліментів 6 і більше місяців. У новому пакеті ми пішли ще далі. Безперешкодно поїхати з ди­ тиною в іншу країну можна буде, якщо той з батьків, який проживає окремо, має заборгованість з алі­ ментів 4 місяці. А для дітей з інва­ лідністю та тяжко хворих дітей – цей строк скорочено до 3 місяців. Більше того, ці норми стосую­ ться усіх поїздок, навіть тих, трива­ лість яких перевищує 1 місяць. Для виїзду за межі країни треба взяти у місцевому органі державної виконавчої служби Мін’юсту або у приватного виконавця довідку про наявність заборгованості. При пере­ тині кордону пред’явити цю довідку співробітникам прикордонної служби. Якщо мова йде про виїзд з хво­ рою дитиною, а борг становить рів­ но три місяці – необхідно також пред’явити документи, які підтвер­ джують хворобу дитини. – Чи можна виїхати без доз­ волу другого з батьків, коли не­ має боргу зі сплати аліментів? – Розробляючи другий пакет за­ конів ми передбачили можливість для батьків та матерів безпереш­ кодно виїхати з дитиною за кордон строком до 1 місяця для відпочин­ ку, лікування, змагань чи навчання. Більше того, ми урівняли в пра­ вах обох батьків. Тобто з дитиною може виїхати як той з батьків, з ким живе малюк, так і той, хто живе окремо. Однак для цього слід вико­ нати певні умови. – Як вивезти дитину за кор­ дон тому з батьків, хто прожи­ ває з дитиною? – Перш за все хочу наголосити, що вивезти дитину може лише ма­ тір чи батько, яка не перешкоджає другому з батьків бачитися з малю­ ком і брати участь у вихованні сво­ го сина чи доньки. За виконання першої умови дос­ татньо поінформувати рекомендо­ ваним листом другого з батьків про тимчасовий виїзд дитини за межі України. У листі має бути указана мета поїздки, куди їде дитина, а також на скільки покидає територію Украї­ ни. Єдиний виняток з цього прави­

ла – відсутність інформації про міс­ це проживання другого з батьків. При перетині кордону України прикордоннику необхідно пред’я­ вити рішення суду про визначення місця проживання дитини або від­ повідний висновок органу опіки і піклування. – Як вивезти дитину за кор­ дон тому з батьків, хто прожи­ ває окремо? – Для того, щоб скористатися правом поїздки з малюком за кор­ дон той з батьків, який проживає окремо від дитини, повинен належ­ но виконувати батьківські обов’яз­ ки і, що найголовніше, не мати за­ боргованості зі сплати аліментів. Батько чи матір, які прожива­ ють окремо, повинні отримати но­ таріально посвідчену згоду того з батьків, з ким живе дитина, на виїзд

малюка за кордон. Для цього слід рекомендованим листом надіслати відповідне звернення. Якщо дозвіл не наданий впро­ довж 10 днів з моменту, коли ви отримали повідомлення про вру­ чення повідомлення, можете сміли­ во йти до суду. В порядку спрощеного позов­но­ го провадження суддя має розгляну­ ти вашу заяву та надати дозвіл на виїзд дитини за кордон без згоди другого з батьків. При виїзді з України прикордон­ никам треба буде показати згоду другого з батьків на вивезення ди­ тини або відповідне рішення суду. Хочу наголосити, що поверну­ тися в Україну треба до завершення строку, який вказаний у дозволі або визначений у рішенні суду. – Яке покарання за порушення строку вивезення дитини? – Аби збалансувати права й обо­ в’язки батьків ми встановили реаль­ ну відповідальність для порушників. За умисне порушення місячного строку встановлена адміністратив­ на відповідальність – штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мініму­ мів, а це від 1700 до 3400 гривень. Окрім цього такі батько чи ма­ тір втратять на рік право виїзду за кордон з дитиною.


8

СПРАВИ ПОЛІЦЕЙСЬКІ Досьє 102 четвер, 26 липня 2018 року

Тернопільські поліцейські не допустили порушень громадського порядку під час Всеукраїнської прощі

П

оліцейські 14 та 15 липня посилено несли службу в одному із найбільших духовних центрів України, що у селі Зарваниця Теребовлянського району. Правоохоронці не тільки забезпечували правопорядок, а й всіляко допомагали прочанам.

Цього року понад сто двадцять тисяч віруючих зі всіх куточків Ук­ раїни та з-за кордону взяли участь у Всеукраїнській прощі. До чудотвор­ ного місця прибуло найвище духо­ венство Української греко-католи­ цької церкви на чолі з її главою Бла­ женнішим Святославом. Серед про­ чан був і Президент України. Впродовж двох днів правоохо­ ронці патрулювали місце масового паломництва, запобігали правопо­ рушенням, забезпечували рух на ав­ тошляхах, напередодні здійснюва­ ли супровід піших груп прочан. – До охорони публічної безпеки та правопорядку задіяли 250 пра­ цівників поліції та інші правоохорон­ ні структури. Взаємодія була нала­ годжена і з представниками Ма­рій­ ського духовного центру, – розповів Олександр Богомол. – Ми намагалися на належному рівні виконувати свою роботу, аби люди почувалися в мак­ симальній безпеці.

Тернопільська поліцейська Євгенія Іваськів: поблажок у роботі з огляду на стать бути не повинно. Головне – любити свою справу

Є

вгенія Іваськів – ніжна і тендітна жінка, та все ж вже 9 років стоїть на варті спокою тернополян. Ще будучи маленькою дівчинкою, вона мріяла про справедливість і нині робить усе для того, аби ця мрія здійснилася. Нині уже капітан поліції, зас­ туп­ник начальника відділу служби «102» УОАЗОР ГУНП в Тернопільсь­ кій області Євгенія Іваськів органі­ зовує та контролює роботу опера­ торів служ­би «102», але так було не завжди. Дівчина пройшла нелегкий шлях, аби допомагати людям та сте­ регти їхню безпеку і спокій. Євгенії пощастило, адже рідні під­тримали її вибір та стали справ­ж­ ньою опорою.

– Мені завжди хотілося викону­ вати норми закону, вислухати та на­ дати кваліфіковану допомогу лю­ дям. Одним словом, служити так, як пише Закон. І мені дуже подобалася на той час міліцейська форма. Та дівчина зізнається, що хоч і нині одягає форму рідко, в основно­ му лише на офіційні наради, проте носить її із задоволенням. – Чесно кажучи, форму одягаю залюбки. Форма завжди надає виг­

ляду, жінка у формі привертає до себе увагу, і тоді навіть сама почу­ ваюся інакше. Роботу у поліції Євгенія почина­ ла з дільничого 9 років тому. Пара­ лельно вона навчалася у Львівсько­ му державному університеті внут­ рішніх справ. Поліцейська каже, що на початках доволі складно. – Перші виїзди на повідомлення громадян пам’ятаю досі, бо вони відбиваються в пам’яті. Але за цим усім потрібно завжди залишатися людиною, – каже Євгенія Іваськів. Окрім того, дівчині неабияк до­ помогло те, що вона займається спортом. Адже, коли жінка обирає професію в силових структурах, то поблажок у роботі з огляду на стать бути просто не може. Євгенія зай­ мається волейболом, настільним те­ нісом, легкою атлетикою і навіть дзюдо та самбо. З твердженням, що правоохорон­ ні органи – це чоловіча професія, але Євгенія не погоджується. – Насправді ця робота і для чо­ ловіків, і для жінок, якщо у вас є професійні знання і відповідні на­ вички. І головне – любити свою ро­ боту. Але не слід забувати про своє покликання – нести красу, гармо­ нію, продовжувати людський рід, – зауважує Євгенія Іваськів. Діана ГОГОЛЬ


СПРАВИ ПОЛІЦЕЙСЬКІ четвер, 26 липня 2018 року Досьє 102

9

Поліцейські вийшли на слід крадіїв, що 30 липня – Всесвітній день винесли з офісу 44 смартфони Apple iPhone боротьби з торгівлею людьми

К

радіжка сталася у травні. Тоді до поліцейських із заявою звернувся підприємець і заявив про те, що з його офісу невідомі особи викрали вживані смартфони марки Apple. Зникло 44 гаджети загальною вартістю 350 тисяч гривень. В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські вийшли на слід

зловмисників, причетних до кра­ діжки. Ним виявилися раніше суди­

мий 25-річний тернополянин та 27-річний житель села Сущин Тере­ бовлянського району. Під час досудового розслідуван­ ня з’ясувалося, до офісу зловмисни­ ки проникли в робочий час, захова­ лися у вбиральні й дочекалися, коли працівники розійдуться. Тоді зібра­ ли смартфони, відчинили две­рі зсе­ редини і без проблем вийшли з при­ міщення. Аби не потрапити у поле зору поліцейських під час реалізації кра­ деного товару, тернополянин за­про­ понував спільникові збувати смарт­ фони в сусідніх областях. Возили на ринки Рівного, Одеси, Чернівців. Та­ кож, маючи в наявності закордон­ ний паспорт, тернополянин здавав крадене у ломбарди в Польщі. На даний час розпочато кримі­ нальне провадження за частиною 3 статті 185 ККУ. Вирішується питан­ ня про оголошення зловмисникам підозри.

В старій шахрайській схемі жителька Теребовлянщини втратила чималу суму

В

продовж останнього часу пройдисвіти, які діють за шахрайською схемою «родич в поліції», активізувалися. Пастка, у яку зазвичай потрап­ ляють пенсіонери, займає одне з най­ більш розповсюджених видів шах­ райств. Незважаючи на застережен­ ня та кількість ошуканих мешкан­ ців краю, люди продовжують відда­ ти кошти та цінні речі невідомим. Готівку в розмірі 13 тисяч гри­ вень віддала 74-річна жителька Те­ ребов­лі невідомому за спасіння сво­ го сина. З заявою про подію жінка звернулась до працівників поліції. До пенсіонерки зателефонував невідомий, який представився спів­ робітником поліції. Додзвонювач по­ відомив, що син жінки вчинив про­ типравне за що йому загрожує кри­ мінал. Також він розповів і як мож­

на уникнути відповідальності, але за це потрібно заплатити. Далі кра­ янці наказали не класти слухавки, а зібрати всі гроші та вийти на двір, де її очікуватиме машина. Жінка ви­ тягла зі сховку всі заощадження, що зберігалися в помешканні та відда­ ла водієві таксі Лише після того пенсіонерка зв’я­залася з родичем і зрештою зро­ зуміла, що її обдурили пройдисвіти. Про шахрайство потерпіла повідо­ мила працівників поліції За цим фактом відкрито кримі­ нальне провадження за частиною 1 статті 190 ККУ – шахрайство. Правоохоронці вкотре радять бути обачними та не довіряти не­ знайомцям. Запам’ятайте, якщо від вас вимагають гроші – це шахрай. У разі якщо телефонує невідо­ мий та просить грошей запитайте як його звати і в якому відділі полі­ ції він працює, перепитайте прізви­

ще та ім’я родича. Після цього шах­ раї зазвичай кидають слухавку. Поліцейські просять жи­телів об­ ласті завжди перевіряти отриману інформацію від незнайомців! Не по­ спішайте виконувати їх умови!

Н

езадовільна економічна ситуація в Україні змушує людей шукати кращої долі за кордоном. Однак досить часто такі пошуки закінчуються плачевно, а однією з основних причин трагічного фіналу є незнання своїх прав, неволодіння ін­ формацією та повна довіра незна­ йомцям. Прагнучи достойно заробляти, українці нерідко стають жертвами торговців людьми, часто надовго потрапляють у трудове рабство. За словами Олександра Буняка, начальника відділу боротьби із зло­ чинами, пов’язаними із торгівлею людьми ГУНП в Тернопільській об­ ласті, за 2017-2018 роки оператив­ ники його підрозділу задокументу­ вали 5 груп, які займалися відправ­ кою громадян на роботу до Росії, вер­ бували мешканців краю для сек­су­ ального рабства в Польщі та в бор­ делі Об’єднаних Арабських Еміратів й Туреччини. – Всі люди, які потрапили в сек­ суальне рабство чи в трудову екс­ плуатацію, нами направляються до міжнародної організація «Відрод­ жен­ня нації», де їм надається мате­ ріаль­на, юридична та психологічна допомога. Також направляємо в дер­ жавну адміністрацію, де їм надають фінансову допомогу та гуманітарні па­кети. Жертвами торгівлі людьми ста­

ють не лише дорослі жінки і чолові­ ки, але й діти. Торгівля людьми є надзвичайно глобальною та при­ бутковою злочинною індустрією в світі. За рівнем доходів вона посту­ пається лише продажам наркотиків та зброї. Ніколи не варто одразу довіря­ ти незнайомцям, тим більше тоді, коли вони обіцяють мало не «золо­ ті гори». Якщо пропонують аж за­ надто привабливі умови праці та високу зарплатню, дуже ретельно перевіряйте інформацію: не варто одразу спокушатись на таку пропо­ зицію, адже саме за ними й прихо­ вується трудове рабство. В Тернопільській області діє об­ ласна та 14 районних програм про­ тидії торгівлі людьми на період до 2020 року. Протидія та боротьба з торгівлею людьми має стати одним із пріоритетів діяльності правоохо­ ронної системи, органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері захисту прав людини, – пере­ конані як правоохоронці, так і вла­ да й громадські організації. Україна здебільшого була краї­ ною постачання або транзиту жертв торгівлі людьми, проте в сьогодніш­ ніх умовах Україна є також країною призначення з високими ризиками внутрішньої експлуатації. Воєнний конфлікт, який вибухнув в Україні, як і в аналогічних ситуаціях в інших країнах, сприяє поширенню торгів­ лі людьми в різних її формах.

Маленькі гості завітали до тернопільських поліцейських

В

ихованці літнього табору прийшли в гості до працівників ГУНП Тернопіль­ щини. У маленьких мешканців краю питань було чимало. Маленьким гостям провели екс­ курсію музеєм, завели в тир та по­ яснили, що людину у поліцейській формі боятися не варто, а можна в будь-який момент звернутися по допомогу. Хлопчиків найбільше цікавили кулемети, пістолети, набої та засо­ би захисту. Із захопленням спосте­ рігали юні гості і за тренуваннями зі збору-розбору зброї та стрільби.


10

ОДА ІНФОРМУЄ

Досьє 102 четвер, 26 липня 2018 року

Степан Барна відзначив випускників шкіл, які отримали на ЗНО 200 балів

Ц

ього року за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 200 балів з окремих предметів отримали четверо випускників Тернопільської області.

Симко Катерина, випускниця Тернопільської спеціалізованої шко­ ли І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов, Савків Діана, випускниця минулих років, Нечесний Ярослав, випускник Бу­ чацького колегіуму ім. Святого Йо­ сафата та Чупа Марія, випускниця Ковалівської загальноосвітньої шко­ ли І-ІІІ ступенів Монастириського району. З Ярославом та Марією зустрівся голова ОДА Степан Бар­на. Він при­ вітав їх із високими результатами на ЗНО (Ярослав на мак­сималь­ний бал склав хімію, а Марія – біологію,

– ред.) та побажав їм подальших успіхів у навчанні та у здобутті ви­ щої освіти. На спілкування з терно­ пільськими «вундеркіндами» Степан Барна прийшов не з порожніми ру­ ками: відмінники отримали від нього іменні годинники, а також премії у розмірі 2 тисячі гривень, ви­ ділені з обласного бюджету. – Я дякую вам від імені Терно­ пілля за те, що ви є прикладом того, якими мають бути випускники нав­ чальних закладів нашої області. Для нас важливо, щоб ті результати, які ви сьогодні демонструєте і в хімії, і в біології, були спрямовані на роз­

виток нашого краю. Дякую вашим вчителям та навчальним закладам за те, що забезпечили вам належні умови навчання. Водночас, для ме­ не важливо, щоб у майбутньому ви мали можливість реалізувати себе у Тернопільській області нав­чаю­ чись тут та працюючи, – звернувся до Ярослава та Марії голова облдер­ жадміністрації Степан Барна. Як розповів Ярослав, куди всту­ патиме та ким буде у майбутньому, ще визначається, а от Марія навча­ тиметься у медичному університеті в Тернополі. До слова, цього року випускники, які склали ЗНО на 200 балів і навчатимуться у тернопіль­ ських вишах, крім стипендій, які про­ понують начальні заклади, от­ри­­му­ ватимуть ще й по тисячі гривень що­ місяця з обласного бюджету. Ці кош­ ти є додатковим заохо­ченням як для випускників шкіл, які мають здава­ ти ЗНО, так і вже для студентів, які навчаються у вишах. Ярослав та Марія поділилися, що старанно готувалися до здачі зов­ нішнього незалежного оцінювання і своїми успіхами перш за все завдя­ чують вчителям, які працювали з ними та допомагали у навчанні. Додамо, що Тернопільська об­ ласть не обмежилася учнями, які здали ЗНО на 200 балів. Маємо ще понад 400 випускників, які отрима­ ли 190 і більше балів. За підсумка­ ми ЗНО наша область зайняла третє місце в Україні.

Маємо докласти максимум зусиль, аби така трагедія, як Сагринська, не повторилася в майбутньому

П

ро те, що історія українського і польського народів мала дуже багато позитивних і негативних моментів наголосив голова ОДА Степан Барна під час вшанувальних заходів у селі Саг­ринь Люблінського воєводства (Республіка Польща). Саме там на місцевому цвинтарі за участі Президента України Петра Порошенка відкрили меморіал усім невинно убієнним українцям, які у 1944 році загинули від рук польсь­ ких «селянських батальйонів» та підрозділів Армії Крайової. Цього ж дня відбулися пам’ятні заходи й у селі Гончий Брід Ковельського ра­ йону Волинської області.

Події 1940-их років, коли україн­ ців винищували лише за те, що во­ ни були українцями, дуже серйозно торкнулися Тернопільської області. Понад 482 тисячі українців з Лем­ ківщини, Холмщини, Надсяння і Лю­ бачівщини було депортовано з етніч­ них українських земель. З них – по­ над 170 тисяч було переселено на територію Тернопільського краю. – Ми пам’ятаємо, як відбу­валася депортація українців з Холмщини, Надсяння, Лемківщини, Любачівщи­ ни. Трагедії для багатьох по­колінь українців не обмежилися ли­ше Са­ гриню, а мали місце і в Павлокомі, і в Завадці Морохівській. Маємо док­ ласти максимум зусиль, аби такі тра­ гедії не повторилися в майбутньо­ му, – сказав Степан Барна.

Настанови Святослава Шевчука За підтримки держави чотири родини – приклад для наслідування отримали сертифікати на нове житло

З

агальноукраїнська проща у Марійському духовному центрі уже стала місцем не лише для молитви. Молодь зі всієї України зустрі­ чається з Главою УГКЦ Блаженні­ ший Святославом (Шевчуком). Влас­ не, цим спілкуванням й розпочина­ ється молитовна дорога до Бога. Під час зустрічі з Блаженнішим молодь часто чує настанови та ті прописні істини, які спрямовують їх на подальший розвиток.

– Повчання з боку Блаженнішо­ го Святослава є прикладом для на­ слідування не тільки для молоді, а й для всієї української нації, – зазна­ чив Степан Барна. – Його державни­ цька позиція свідчить про те, що ми маємо задумуватися не тіль­ки над тим, що нам дала держава, а що ми дали для держави. І тільки в єдності ми можемо перемогти як зовніш­ нього, так і внутрішнього окупанта. Оце найважливіші принципи, кот­ рі для мене як для громадянина і християнина були почуті.

Б

агатодітна сім’я, родина учасника АТО та дві сім’ї вимушених переселенців з окупованого Донецька отримали сертифікати на проживання у нових квартирах. Ці громадяни, які ще донедавна потребували покращення житло­ вих умов, скористалися молодіж­ ною програмою будівництва ново­ го помешкання й отримали пільго­ ві довготермінові кредити та дер­ жавну підтримку на будівництво доступного житла в Тернопільсько­ му регіональному управлінні Держ­ молодьжитла. – Я прихильник прог­рам, які сприяють та дають молоді можли­ вість облаштувати власне житло, – підкреслив голова Тернопільської ОДА Степан Барна. – Я беру на себе зобов’язання передбачити фінансу­ вання програм молодіжного житло­ вого кредитування в усіх без винят­ ку районах Тернопільської області. Сподіваюся, що в цьому напрямку підуть нам на зустріч міста облас­ ного значення та 42 об’єднані тери­ торіальні громади, які мають мож­ ливості співфінансовувати й реалі­ зовувати подібні ініціативи.

Як наголосив очільник області, ключове питання у розмові з голо­ вою правління Державної спеціалі­ зованої фінансової установи «Дер­ жавний фонд сприяння молодіж­ ному житловому будівництву» Сер­ гієм Комнатним, – це збільшення умов співфінансування молодіжної програми з боку державного бюд­ жету. – Це будуть додаткові можли­ вості для значно більшої кількості сімей. І як бонус – підтримка моло­ дих сімей згідно Програми кредиту­

вання працівників педагогічної спе­ ціальності (в еквіваленті 750 тисяч гривень під 3% річних), – зазначив Степан Барна. За його словами, як­ що сьогодні у державній політиці певним пріоритетом є сільська ме­ дицина, то у найближчій перспек­ тиві – стратегія молодіжного жит­ лового будівництва. – Це єдиний ефективний меха­ нізм вирішення проблеми житла для молодих фахівців, які повинні зали­ шатися на рідній землі й працюва­ ти задля її процвітання.


НОВИНИ З МІСТА

четвер, 26 липня 2018 року Досьє 102

11

На Чорновола облаштовують У Тернополі стартує конкурс для здійснення соціального замовлення водопровід та теплотрасу за рахунок бюджетних коштів У

Н

а черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради було прийнято рішення про оголошення управлінням соціальної політики конкурсу між недержавними суб’єктами, що надають соціальні послуги (громадські та благодійні організації) для здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів.

Членами виконавчого комітету також було затверджено Положен­ ня конкурсу, відповідно до якого до кінця 2018 року соціальне замовлен­ ня здійснюватиметься для надання наступних послуг: Денний догляд (особи з інвалідністю з дитинства

після 18 років) та Паліативний/хос­ пісний догляд (особи з онкологіч­ ними захворюваннями IV стадії). Протягом шести місяців спеці­ ально створена робоча група, до складу якої увійшли представники громадських організацій, вивчала

та моніторила потреби 15 соціаль­ них послуг, і, відповідно до резуль­ татів анкетування і опитування меш­ канців міста, розпочала впроваджен­ ня у Тернополі механізму соціаль­ ного замовлення. Зокрема найбіль­ ша потреба серед населення спос­ терігається у 4-ох послугах, таких як паліативна допомога, надання соці­ альних послуг для осіб з інвалідніс­ тю, соціальна адаптація дітей- інва­ лідів та соціальна адаптація учас­ ників бойових дій. Оскільки цей проект є пілотним у Тернополі, то до кінця 2018 року з міського бюджету Тернополя виді­ лено 100 тис. грн. для вирішення двох найбільш гострих соціальних проблем, а саме: 50 тис. грн. для на­ дання послуги «Денний догляд» та 50 тис. грн. для впровадження «Па­ ліативної/хоспісної допомоги». Впро­вадження механізму соці­ ального замовлення дозволить під­ вищити адресність надання соціаль­ них послуг, встановити чіткі термі­ ни їх надання, а також підвищити соціальну зайнятість населення. Прийом конкурсних пропозицій з соціального замовлення здійсню­ ватиметься за адресою: вул. Лисен­ ка, 8, к. №14 до 13 серпня 2018 року.

Тернополі на вул. Чорновола триває реконструкція пішохідної алеї.

На період проведення ремонт­ них робіт на ділянці дороги від вул. І. Франка до вул. Б. Хмельницького рух автотранспорту перекрито. При сприятливих погодних умовах робо­ ти заплановано завершити до кінця серпня. Працівники підрядної орга­ нізації уже здійснили там демонтаж старого асфальтобетонного покрит­ тя та бордюрів. Наразі тривають ро­ боти з влаштування траншеї водо­ проводу, колодязів та траншеї теп­ лотраси.

У Тернопільському зоокутку оселилося сім нових тварин

Д

о зоокутка в гідропарку «Топільче», у якому наразі мешкає близько 60ти звірів, днями привезли сім нових тварин, серед яких пара буйволів, пара лам, два яки та шотландська корова. Зі слів керуючого парком «То­ пільче» Юрія Бойка, наразі тварини знаходяться на 21-денному каран­

тині, протягом якого вони живуть в окремих вольєрах та адаптуються до нових умов проживання. Усі тва­ рини добре пристосовані до місце­ вого клімату, зокрема і до дощових та снігових погодних умов, проте, на випадок негоди, для них буде зве­ дено спеціальне укриття. До слова, для зручності відвідувачів зоокут­ ка, навколо нього було капітально відремонтовано пішохідні доріжки.

ники підрядної організації провели роботи з влаштування нових бор­

дюрів та влаштування нової пішо­ хідної зони.

«Файне місто» – це музичне На Сахарова будують дощовий колектор очільник Терноподійство, яке тривало три дні нями ля Сергій Надал побував

У

же шостий рік постіль тисячі українців при­ їжд­жають до Тернополя, аби відвідати фестиваль «Файне місто».

Гості проходили реєстрацію, де отримували браслетик та паспорт Файної людини. Паспорт Файного мешканця – це не просто путівник з необхідною та корисною інформа­ цією для відпочинку на Файному Місті. Файний паспорт – своєрідний «документ», за наявності якого, ко­ жен міг легалізувати свій сімейний стан незалежно від раси, віроспові­ дання, статі, освіти та кольору во­ лосся у місцевому РАЦСі.

Територію файного міста цього року поділили на мікрорайони та території на яких і розміщувалися сцени та інші локації. Відвідувачі змогли послухати улюблених вико­ навців, причому кожен міг обрати собі музику за смаком, адже на те­ риторії файного містечка лунали рок, регі, електронна музика, також були літературна сцена, кінопокази та чимало інших цікавинок. Цього року гості не могли про­ нести на територію Файного містеч­ ка власний алкоголь. Таке рішення прийняли організатори дійства. При вході на фестиваль охорона вилуча­ ла усі алкогольні напої. Діана ГОГОЛЬ

Д

на вул. Сахарова, де завершуються роботи з капітального ремонту пішохідної ділянки та будівництва колектора дощової каналіза­ції, і особисто перевірив якість виконаних робіт.

Зі слів міського голови, водовід­ ведення на сьогодні є однією з най­ більших проблем в обласних цент­ рах, оскільки чисельність населен­ ня зростає, збільшується кількість житлових будинків, відповідно по­ трібно розширювати систему водо­ відведення у місті. – У Тернополі є план комплекс­ ного водовідведення, відповідно до якого наразі ведуться роботи з від­ ведення дощових стічних вод одно­ часно у різних мікрорайонах міста, – коментує Сергій Надал. – Перш за все роботи виконуються на найбільш проблемних ділянках у місті, однією з яких є вул. Академіка Сахарова, на якій до цього часу не було облашто­ вано дощового колектора, відповід­ но там не було відведення дощових вод та спостерігався застій води. Вра­хувавши чисельні звернен­ ня мешканців прилеглих будинків, нами бу­ла замовлена проектно-ко­ шторисна документація дощового колектора і наразі роботи з його бу­ дівництва уже на стадії завершен­ ня. Також, на вул. Сахарова, праців­


12 ЗАПОБІГТИ! ВРЯТУВАТИ! ДОПОМОГТИ! Збережемо вирощений урожай! Вогонь помилок не пробачає Досьє 102 четвер, 26 липня 2018 року

Н

а Тернопільщині розпочались жнива. Праця на полях області триває день за днем, з ранку й до вечора. Зерно, яке збирають та звозять з ланів до комори – це хліб, багатство нашої країни. Тому при збиранні зернових вкрай важливо дотримуватися правил пожежної безпеки. Для обговорення цієї актуаль­ ної теми ми запросили начальника УДСНС Ук­раїни у Тернопільській об­ ласті, полковника служби цивільно­ го захисту Віктора Маслея. – Вікторе Михайловичу, з року в рік вогонь норовить поживи­ тися результатом праці хлібо­ робів, а вогнеборці наполегливо стають на заваді. Яка ситуація із захистом врожаю цьогоріч? – Дійсно, захист врожаю від вог­ ню одне із пріоритетних питань як для аграріїв так і для нашої служби. В минулому, 2017 році на території області виникло 8 пожеж на хліб­ них масивах, знищено 26 га пшени­ ці на корені, збитки склали понад 3.8 млн. гривень. І хоч по­рівняно з ін­ шими областями ця циф­ра не є вели­ кою, втрати це завжди неприємно. Тож до питання захисту врожаю від пожеж ми підходимо комплекс­ но та спільно із місцевими органа­ ми самоврядування, керівництвом сільськогосподарських підприємств й громадськістю.

– Що найчастіше стає причи­ ною виникнення пожеж на сіль­ госпугіддях? – Основними причинами виник­ нен­ня пожеж в агропромисловому комплексі є сукупність погодних факторів та недотримання правил пожежної безпеки, несправність зер­ нозбиральної техніки, спалювання післяжнивних залишків (вогонь пе­ рекидається на поля де врожай ще не зібрали) необережне поводження з вогнем. Аналізуючи причини по­ жежі на ланах, видно, що переважна їх більшість спричинюється найпрос­ тішими чинниками: це іскри, що ле­ тять з вихлопних труб двигунів внут­ рішнього згорання, порушення пра­ вил експлуатації теплових генера­ торів під час сушіння, дитячі пусто­ щі з вогнем. В 99% пожежі трапля­ ються через людську діяльність. – Ви сказали, що часто аграрії спалюють післяжнивні залишки незважаючи на заборону, які нас­ лідки та відповідальність за та­ кі дії?

В чергове розпочав роботу польовий спеціалізований табір «Юний рятувальник»

Н

а базі оздоровчого ком­ плексу «Лісовий» урочисто відкрили чергову зміну в польовому спеціалі­ зованому таборі «Юний ря­ тувальник». Табір функціонуватиме впро­ довж двох тижнів. Його створено з метою навчання підростаючого по­ коління правилам безпечної пове­ дінки в побуті, навичкам дій в різ­ номанітних надзвичайних ситуаці­ ях, а також для популяризації серед дітей і молоді здорового, активного способу життя. Цьогоріч в наметах, у мальовничій місцевості поблизу села Скоморохи Бучацького району оселились 68 дітей. Таборування ор­ ганізоване Тернопільським облас­

ним відділенням Всеукраїнського громадського дитячого руху «Шко­ ла безпеки» за сприянням УДСНС Ук­ раїни у Тернопільській області. Юні вогнеборці не лише розва­ жатимуться та відпочиватимуть – під керівництвом досвідчених нас­ тавників з числа співробітників під­ розділів державної служби України з надзвичайних ситуацій вони оз­ доровлюватимуться, навчатимуться та пізнаватимуть світ, братимуть участь у захоплюючих конкурсах та вікторинах, спортивних змаганнях, побувають на цікавих екскурсіях, дізнаються, як поводити себе у разі виникнення пожежі чи іншої над­ звичайної події, опанують основи надання домедичної та психологіч­ ної допомоги.

– Сільгосппідприємства часто спалюють на полях стерню або со­ лому після збирання врожаю. І мало хто замислюється про те, що без­ контрольне випалювання стерні може призвести до пожежі на сусід­ ніх полях або в лісосмугах, вогонь може перекинутися на розташовані поруч житлові і господарські будів­ лі. Також перегорає найбільш родю­ чий поверхневий шар ґрунту, внас­ лідок чого знижується його біоло­ гічна активність й родючість. На від­ критій території в безвітряну пого­ ду вогонь може розповсюджуватися зі швидкістю до 4-х км за годину, а у вітряну – до 30 км; висота полум’я досягає 2-х метрів. Під час згоряння однієї тонни рослинних залишків у повітря вивільняється більше 9 кг мікрочасточок диму. До їх складу входять пил, окис азоту, вуглекис­ лий газ, важкі метали тощо, які осі­ дають у легенях. Шкода від спалю­ вання рослинних залишків багато­ лика і надзвичайно небезпечна. На превеликий жаль, українці рідко надають цьому ваги. В минулому році, лише на тери­ торії Тернопільщини виникло 102 пожежі післяжнивних залишків на загальній площі 199 гектарів. До порушників застосовуються

заходи адміністративного впливу відповідно до статті 77-1 Кодексу України про адміністративні право­ порушення. На громадян наклада­ ється штраф від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів до­ ходів громадян і на посадових осіб від п'ятдесяти до сімдесяти неопо­ датковуваних мінімумів. – Нагадайте, що ж слід роби­ ти аби не втратити врожаю? – В першу чергу дотримуйтесь рекомендацій та вимог законодав­ ства у сфері пожежного захисту, де зазначено, що вся сільгосптехніка,

задіяна на збиранні урожаю, пови­ нна бути забезпечена первинними засобами пожежогасіння та проти­ пожежним обладнанням. Щодня до початку роботи необхідно ретель­ но очищати іскрогасник та вихлоп­ ну трубу від нагару. Необхідно забо­ ронити роботу всієї збиральної тех­ ніки без капотів, використання па­ яльних ламп для випалювання пи­ лу в радіаторах двигунів, заправля­ ти збиральну техніку безпосередньо на хлібних масивах. Треба організу­ вати охорону полів у період дости­ гання хлібів та збирання урожаю.

керівництво району, представники ДСНС та голови ОТГ, власну проф­ майстерність, вмін­ня та навички. Змагання пройшли в товарись­ кому, спортивному дусі. У підсумку перше місце вибороли працівники

місцевої пожежної команди з Мель­ ниці-Подільської. Другу сходинку п’є­ десталу розділили команди Озеря­ ни та Більче-Золотого, почесне тре­ тє місце посіли вогнеборці зі Скали Подільської.

Місцеві пожежні – сила майбутнього!

О

дним із основних заходів перебудови адміністративно-територіального устрою є створення системи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, яка спроможна гарантувати безпеку населення. Враховуючи важливість даного питання УДСНС України у Тернопіль­ ській області чимало уваги приділяє питанню організації та створення на території об’єднаних територіаль­ них громад підрозділів місцевої по­ жежної охорони. Ці зусилля вже да­ ли відчутний результат: на сьогод­ ні в області діє 35 місцевих пожеж­ них команд – а це 45 пожежно-ряту­ вальних автомобілів та 162 чоловіка особового складу, які у випадку ви­ никнення пожежі, можуть або само­ стійно протистояти руйнівній сти­ хії вогню, або стримувати її до при­ буття основних сил. Найбільше таких пожежних фор­ мувань створено на Борщівщині. То­ му, закономірно, що огляд-конкурс на краще утримання пожежної тех­ ніки та готовності до дій за призна­ ченням серед підрозділів місцевої пожежної охорони Борщівського ра­ йону, який відбувся 10 липня. Виборювати першість, до район­ ного центру прибуло одразу 18 вог­ неборців, в складі шість пожежних команд з селищ Скала-Подільська та Мельниця-Подільська, а також сіл Більче-Золоте, Озеряни, Бур­дяківці та Лосяч. Учасники змагань прове­ ли показові виступи, демонст­рую­ чи членам комісії, до якої увійшли


13 «Електронний чек» – У першому півріччі платники Тернопільщини сплатили 109,2 новація розрахунків ДФС У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ

четвер, 26 липня 2018 року Досьє 102

млн. грн. «патріотичного збору» Д

З

початку року платники Тернопільської області забезпечили до бюджету 109,2 млн. грн. військового збору. Це становить 101,2% прогнозованого показника.

Порівняно з січнем-червнем ми­ нулого року сплата зросла на 22,5

млн. гривень. Таким чином грома­ дяни, які отримували легальні до­ ходи, долучилися до фінансової під­ тримки українського війська. Військовим збором оподаткову­ ються доходи у фор­мі заробітної плати, інших заохочувальних та ком­ пенсаційних виплат або інших вип­ лат і винагород, які виплачуються

З початку року Тернопільська митниця ДФС поповнила бюджет країни 678,8 мільйонами гривень

В

продовж січня-червня цього року від Тернопільської митниці ДФС до бюджету надійшло 678,8 млн. гривень. Це на 78,6 млн. гривень або на 13% більше порівняно з відповідним періодом минулого року. Про це повідомила начальник Тернопільської митниці ДФС Окса­ на Антонович. У розрізі видів податків найбіль­ ше надійшло від сплати ПДВ – 591,2 млн. гривень (приріст до минулого року склав 85,9 млн. гривень або 17 відсотків). Також сплачено 68,2 млн. гривень мита, 17,4 млн. гривень ак­ цизного податку та майже 2 млн. гри­ вень плати за здійснення митних формальностей та інших платежів.

Серед факторів, які сприяли збільшенню надходжень, є сезонна активізація імпортерів сільськогос­ подарської техніки; збільшення об­ сягів ввезення найбільших платни­ ків в зоні діяльності митниці; вве­ зення авто громадянами; оформлен­ ня підприємств з місцем обліку в інших областях України. Загальна сума додаткових надход­жень ста­ новила 24,4 млн. гривень. Серед товарів, при митному офо­ р­мленні яких сплачено найбільше податків, були легкові авто товар­ ної позиції 8703 згідно з УКТЗЕД (сплачено 69,2 млн. гривень); маши­ ни для збирання врожаю товарної позиції 8433 згідно з УКТЗЕД (спла­ чено 58,5 млн. гривень), сідельні тя­ гачі товарної позиції 8701 (сплаче­ но 45,9 млн. гривень).

платнику у зв’язку з трудовими від­ носинами. Крім того, військовий збір стягується з виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, ви­ грашу гравця, от­риманого від орга­ нізатора азартної гри. Оподаткуван­ ню військовим збо­ром підлягають також доходи, які платник отримав згідно з цивільно-правовими дого­ ворами (договори підряду) за вико­ нання робіт (надан­ня послуг), сума яких відображається в акті прий­ман­ ня-передачі виконаних робіт (нада­ них послуг). У цьому випадку відпо­ відальною особою за нарахування та сплату збору до бюджету є по­ датковий агент, який зо­бов’язаний забезпечувати виконання податко­ вих зобов’язань у формі та спосіб, визначені статтею 176 Ко­дексу. Ставка військового збору скла­ дає 1,5% вiд об’єкту оподаткування. Відзначимо, що військовий збір був введений в Україні з серпня 2014 ро­ ку, як додаткове джерело фінансу­ вання і підтримки армії, яка виконує завдання у зоні проведення АТО.

ержавна фіскальна служба України продовжує вживати заходи для покращання умов ведення бізнесу з одночасним створенням умов для його прозорості.

Про це повідомляє Тернопільсь­ кий відділ податкового супровод­ ження підприємств Львівського уп­ равління Офісу великих платників податків ДФС. Черговим етапом стало впровад­ ження пілотного проекту електрон­ ної системи – «Електрон­ний чек». Ця новація має привести до якісно но­ вих перетворень у ланці «підприє­ мець – споживач». Сутність новітньої моделі поля­ гає у впровадженні альтернативно­ го технологічного рішення для реє­ страції розрахункових операцій в сфері торгівлі без застосування тра­ диційних реєстраторів (РРО). Програма «Електронний чек» має ряд суттєвих переваг. Система може бути встановлена на будь-який пристрій. Вона доступна, безкош­ товна та може бути інтегрована з ін­ шими сис­темами ДФС і бухгалтер­

ськими програмами. Має найвищий ступінь захисту і працює 24 години на добу та 7 днів на тиждень. Фіскальний чек громадяни змо­ жуть перевірити у відкритій части­ ні Електронного кабінету. Система «Електронний чек» – не тільки зручна і економна для під­ приємців, але й дозволить підвищи­ ти ефективність за розрахункови­ ми операціями та оперативно вияв­ ляти факти порушень при здійснен­ ні таких операцій, а та­кож зменшить обсяги тіньового обі­гу товарів.

Суб’єкти господарювання Тернопільщини заборгували 276,2 млн. грн. податків і зборів

З

а шість місяців цього року завдяки дієвим заходам працівників ГУ ДФС у Тернопільській області податковий борг до зведеного бюджету 665 юридичних осіб в абсолютному значенні зменшено на 38,2 млн. гривень, в тому числі 455 суб’єк­ тів господарювання у повному обсязі ліквідували свою податкову заборгованість перед державою в сумі 19,3 млн. гривень. Станом на 01.07.2018 податко­ вий борг по Тернопільській області становить 276,2 млн. гривень і за червень вдалося зменшити його на 1,1 млн. гривень. У першому півріччі цього року в рахунок погашення податкового бор­гу спрямовано до зведеного бюд­ жету 26,2 млн. гривень, в тому чис­лі до державного – 20,8 млн. гривень. Зокрема, у червні сплачено до зве­ деного бюджету 2,5 млн. гривень, з

них до державного бюджету – 2,1 млн. гривень. З початку року подано 58 звер­ нень до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок стягнення готівкових (без­ готівкових) коштів юридичних осіб на суму податкового боргу 18,5 млн. гривень (у відповідному періоді ми­ нулого року – 21 позов на суму 8,5 млн. гривень), а задоволено 38 звер­ нень на суму 9,8 млн. гривень (у від­

повідному періоді минулого року – 25 позовів на суму 7,4 млн. гривень). Також до суду направлено 118 по­ зовів щодо стягнення на активи фі­ зичних осіб через органи державної виконавчої служби на суму подат­ кового боргу 3,1 млн. гривень. У січні-червні до зведеного бюд­ жету надійшло 387,8 тисяч гривень за рахунок реалізації безхазяйного майна, до державного – 59,6 тис. гри­ вень і до місцевих бюджетів – 328,2 тисяч гривень. Порівняно із січнем-черв­нем ми­ нулого року надходжен­ня коштів за рахунок реалізації безхазяйного майна до бюд­жету збільшились на 146,2 тисяч гривень, до місцевих бюд­жетів – на 159,3 тисяч гривень.

Бізнес краю отримав 205 мільйонів гривень відшкодованого податку на додану вартість

У

першому півріччі цього року 74 суб’єкти господарювання Тернопільської області заявили бюд­ жетне відшкодування податку на додану вартість на розрахунковий рахунок в сумі 220 мільйонів гривень. Торік ця сума за відповідний пе­ ріод становила 206 млн. гривень. Станом на початок липня цього року платникам податків області вже відшкодовано з держбюджету

грошовими коштами на розрахун­ ковий рахунок 205 млн. гривень ПДВ, тоді як минулого року відшкодова­ но 195 млн. гривень. Загальний за­ лишок невідшкодованого на розра­ хунковий рахунок ПДВ становить 57 млн. гривень, з них 46 млн. гри­ вень перебувають в стадії перевірок та процедурі бюджетного відшко­ дування згідно з вимогами Подат­ кового кодексу України і відповід­ них нормативних документів та 11 млн. гривень – в стадії судового та адміністративного розгляду.


14 АРТБРИГАДА ОПЕРАТИВНОГО КОМАНДУВАННЯ «ЗАХІД» Новий парк в ім’я Героїв Небесної сотні Звання найсильніших вибороли військові та захисників України, які загинули на Донбасі, з’явився у місті Чорткові У Досьє 102 четвер, 26 липня 2018 року

В

ійськовослужбовці 44-ї окремої артилерійської бригади разом зі своїм капеланом Володимиром Андрухівим долучилися до втілення ідеї громади міста Чорткова.

Вони створили новий парк, як пам’ять про героїв Революції Гід­ ності та воїнів-земляків Чорткова, котрі загинули на Донбасі, захища­ ючи Україну від військової агресії. Разом з представниками міської, районної влади, духовенства різних конфесій, депутатів усіх рівнів, ке­ рівників навчальних закладів, по­ чесних жителів міста, ветеранів АТО та громадських активістів присутні висадили перші 44 дерева на підго­ товленій раніше території. Міський

голова Чорткова Володимир Шмать­ ко, який також боронив Україну у складі 128 окремої гірсько-штурмо­ вої бригади зазначив, що ідея ство­ рення парку виношувалася не пер­ ший рік. Активісти місцевих громадсь­ких організацій запропонували кілька власних ініціатив, а у переддень храмового празника Чорткова, Свя­ тих Верховних Апостолів Петра і Павла та 496 річниці надання Маг­ дебурзького права у нашому місті,

втілюємо її, як і раніше планували. Парк у майбутньому має усі шанси стати місцем культурного відпочинку для мешканців цілого міста, але перш за все, декількох ву­ лиць, де вже зараз проживає біля 10 тисяч мешканців. Голова міста додав, що кожного дня у літній період комунальні служ­ би поливатимуть ці саджанці, дог­ ля­датимуть за новими деревами також мешканці околиць. Перед висадкою дерев Преосвя­ щенний Владика Дмитро Григорак благословив добру справу молит­ вою, а після цьо­го міський голова запросив предс­тавників громади на «Перший моли­товний сніданок», який розпочався спільною молит­ вою за процвітання Чорткова та мир в Україні. Цей захід об’єднав багаточисельну чортківсь­ку роди­ ну, серед яких були військовослуж­ бовці. Кожен мав змогу вис­тупити із побажаннями щодо ідей, які в май­ бутньому лише прикрашатимуть славне історичне місто Чорт­ків, ро­ битимуть його більш приваб­ливим для туристів. Завершився мо­литовний сніда­ нок спільним виконанням церков­ ного Гімну України «Боже великий, єдиний», дружнім рукостисканням та спільним фото на згадку.

Тернополі на базі ДСНС та військової частини А3215 відбулися змагання з пожежно-прикладного спорту серед особового складу пожежного взводу Тернопільського гарнізону.

Учасників поділили на дві ко­ манди, які на час підіймались по штурмовій драбині, долали стоме­ трівку з перешкодами, здійснювали бойове розгортання від пожежного автомобіля. Змагання проходили під керів­ ництвом начальника групи пожеж­ ної безпеки відділу безпеки опера­ тивного командування «Захід» під­ полковника Василя Багрова з Рів­ ного. За його словами, найскладні­

ша дисципліна – це бойове розгор­ тання від пожежної машини. Тут кожна секунда на вагу золота. Успіх усієї команди залежить від надваж­ кої роботи кожного учасника. У підсумку краще себе показала перша команда пожежного взводу, а в часі виконання нормативів лі­ дирували: солдат Микола Куриляк, Віктор Петрухін, старший солдат Ро­ ман Михайлюк та старшина Йосип Мельник. Військовослужбовці – пожежни­ ки в подальшому увійдуть до скла­ ду збірної команди оперативного командування «Захід» та візь­муть участь у змаганнях зі спортивноприкладного спорту в Києві у чем­ піонаті Сухопутних військ Зброй­ них сил України.

Проща в Зарваниці зустрічала Військові вдосконалюють стрілецькі навички десятки тисяч паломників ійськовослужбовці окре-

В

ійськовослужбовці 44-ї окремої артбригади разом з командиром – полковником Сергієм Барановим взяли участь у Загальнона­ ціональній прощі, яка проходила на Тернопільщині. Десятки тисяч прочан прибули до Марійського духовного центру у селі Зарваниця, щоб помолитись за мир та цілісність України. Серед па­ ломників – представники з України і Європи, США та Австралії, люди різ­ них професій та віку, які в одному

місці злилися в єдину родину. Про­ ща була присвячена 1030-літтю Хре­ щення Русі – України та молитві за мир та цілісність України. Програма передбачала багато локацій, чима­ ло заходів були розраховані на мо­ лодь. На одній з таких військовос­ лужбовці встановили польові наме­ ти та кухні. Це дало можливість про­ чанам перепочити і поїсти. На за­ гальнонаціональній прощі був при­ сутній Президент України. Архиє­ рейську Літургію, яка розпочалась у неділю очолив Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав.

В

мої артилерійської бригади оперативного коман­ дування «Захід» завершили тиждень практичними заняттями з вогневої підготовки.

Під час занять армійці не лише вправлялися у влучності стрільби зі штатної стрілецької зброї, а й пе­ ревіряли надійність та точність сво­ го озброєння, відпрацьовували гру­ пові вправи зі стрільби з різнома­ нітних положень та в різних умо­ вах. Окрім звичних військових дис­ циплін військовики на одній з діля­ нок надавали кваліфіковану медич­ ну допомогу безпосередньо на умов­ ному полі бою. Заняття не обмежу­ валися виключно технікою зупин­ ки кровотечі, накладанням шин, від­ новленням функцій дихання у по­ ранених воїнів. За словами досвід­ чених військових-медиків, так­тич­ на медицина – це комплекс знань та навичок, який тісно пов’я­заний з класичними військовими дис­цип­лі­ нами. Варто зазначити, що серед військових Тернопільсь­кої артиле­ рійської бригади вже є чимало до­ свідчених воїнів – учасни­ків бойо­ вих дій, які не з чуток знають, що таке порятунок життя на полі бою і чого може коштувати кож­на згаяна секунда.


ДОЗВІЛЛЯ

четвер, 26 липня 2018 року Досьє 102

• ПОСМІХНИСЬ! Австралійський фермер підій­ шов до ставка й побачив, що в ньо­ му купаються голі дівчата. Поба­ чивши його, вони закричали: – Забирайся звідси, ми не вий­ демо з води, доки ти не підеш! Фермер відповідає: – Та потрібні ви мені сто років. Я лише хотів погодувати свого кро­ кодила.

*****

Маленька дівчинка закопує ям­ ку в пісочниці. Сусід, що проходить повз неї, запитує: – Що це ти там закопуєш? – Мою золоту рибку, – схлипую­ чи, відповідає маленька дівчинка. – Яка, одначе, велика ямка для такої маленької золотої рибки. Дівчинка зі злістю відповідає: – А це все тому, що вона всере­ дині вашого голодного кота!

Технічна рослина

Дворян. титул Нагорода

*****

Молодик каже своїй мамі: – Мамо, сьогодні до мене в гості прийдуть три дівчини, і на одній із них я хочу одружитися. А ти спро­ буй вгадати, на якій саме. Після того, як дівчата пішли, він запитує маму: – Ну, і як ти думаєш, на якій? – Ясна річ – на тій, що сиділа по­ середині. – Оце так! І як ти здогадалась? – Та вона вже тепер мене дратує.

*****

– Батьку, я вирішив зробити ка­ р’єру в організованій злочинності. – На держслужбі чи в приватно­ му секторі?

*****

Вовочка каже Марійці: – Марусю, можна використати тебе, як жінку? – Які в тебе думки вульгарні! – Це, Марусю, в тебе вульгарні, а в мене м’ячик у жіночий туалет закотився!

*****

– Чому ви розлучились? – Через секс. – У сенсі, рідко ним займались? – Часто, але не водночас.

Протилежне гіперболі

Вигук при болю

Річка в Італії

Коркотяг

Жін. імя

Арахіс

Верховний ... Наркот. рослина

... у домі

Миючий засіб Місто в Грузії

Вулкан на

Кінська Філіпінах рись Жін. голос

Широколистяне дерево

Печатка Кип`яток

Рос. авто

Зевс

Кінна ... Річка в Росії Нетлінні останки

Слово з “Кін-дза- Так і ... дза”

Великий Бар`єрний ...

Човен Хейєрдала

Карлик. кінь Збройні сили Король футболу

Нім. фізик

Лісова ягода

Воскоподібна речовина

Водоплав. птах Китайська од. довж.

3,14

В`зень замку ...

Документ Тварин- Літер.- Король ницька драмат. ... твір ...

ПівнічноАтлант. Альянс

Місто у Франції Військовий ...

Невільник

Морська ...

Йошкар ...

Гніт

Міфічний співак

Л

Р

А

Е

К

А К

І

Л

К

Ц

І

Р

А

Н

О

Р

Д

О К

Б

Н

І

Д

Т

А

Б

С

А

Н

А

П

З

И

К

Е

А

Т

Л

К

І

І Е

А

Р

О

Д

К

И

Т

Т

Р

У

П

А

Я

Р

А

К

О

К

П О

К

С

Е

Р

А

Т

У

А

Н

Ю С

А

Л С

Р

П

А А

Р

О

Л

Р

А

Н

Я

І

Л

В

П

Р

П

Л

А

Т

О

І

Т

Р

А

К

А

Е

Н

М

О

А

Л

О

Ф

І

Т

О

К

А

Л

О

П

О

К

Р

А

Т

Л

Н

А

А

С

У

К

У Р

Г

О

О

С

Р

А

К

Р

Н

М

О

К

А

Л

В

У

В

К А

Нота

Річка у Франції Зрив роботи

М

О

І

О

О

О Е

З

О

Я Ш П

Е

Я

В

Ц Л

Плазун

Між головою і тулубом Борис ...

Чародій

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД, НАДРУКОВАНИЙ У МИНУЛОМУ НОМЕРІ ГАЗЕТИ

Ш

Притока Печори

Місто в країні Гана

Нота Місто в Безладдя кр. Чад

Ф

Інгредієнти: кабачок – 1 кг; пе­ рець солодкий червоний – 2-3 шт.; морква – 2-3 шт.; часник – 1 голов­ ка; спеції для корейської моркви – 1-2 ч.л. Для маринаду: цукор – 0,5 склянки; оцет 6% – 0,5 склянки; олія – 0,5 склянки; сіль – 1 ст.л. Приготування. Кабачки миємо, чистимо, вида­ ляємо зернятка, тремо на тертці для корейської моркви. Перець миємо, чистимо від насіння, ріже­ мо соломкою. Моркву миємо, чис­ тимо, натираємо на тертці для ко­ рейської моркви. Часник чистимо, тремо на дрібній тертці або про­ пускаємо через часникодавку. Змішуємо овочі, часник та спе­ ції і ставимо в холодне місце на 5-6 годин.

Столиця Греції

Випити на ... Сальвадор ...

Соняшникова ...

Кабачки по-корейськи

Запал. вуха

Верблюд

Гідроакустич. Молодий прилад лікар

Антисептич. засіб

• СМАЧНОГО!

Пішохід. доріжка

Країна в Європі

Ореол

*****

Дівчинка знайшла в пісочниці пістолет Макарова – сидить, гра­ ється… Повз неї проходить міліці­ онер, і вона його кличе: – Дядечку міліціонер, це не ваш пістолетик? Міліціонер, не дивлячись, відпо­ відає: – Ні, дівчинко, це не мій пістоле­ тик. Я свій пістолетик загубив!

Еверест

Спокій

*****

– Скажи, а чому ти так пізно од­ ружився? – Ну, розумієш, перш ніж нава­ житись на такий серйозний крок, я хотів мати надійний і постійний дохід. – І ти тепер його маєш? – Так, отримую пенсію за віком.

Архітект. Підйомний ... стиль

Малює коло

15

С

І

А

К

Н З

И

М

Л

А

П

І

Р

А

П

А

Р

О

Д

К

А

Ш

Т

Тепер займемося маринадом. Змішуємо оцет, цукор та сіль, доб­ ре вимішуємо, додаємо олію і знов ретельно перемішуємо. Заливаємо овочі маринадом, вимішуємо. Розкладаємо салат в чисті банки. Ставимо банки з салатом в кастру­ лю заливаємо водою до плічок. Сте­ рилізуємо 30-35 хв. – літрові бан­ ки, 20-25 хв. – півлітрові. Банки закручуємо, перевертає­ мо догори дном і вкриваємо те­ плою ковдрою.

В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ РОЗПОЧАВСЯ НАБІР В ПОЛІЦІЮ на посади поліцейських та інспектора-чергового роти патрульної служби поліції особливого призначення «Тернопіль»

Основні службові обов’язки:

• охорона публічної безпеки та порядку в межах території України; • несення служби та виконання поставлених за­ вдань в зоні АТО; • участь у розкритті злочинів, огляд місця події, виявлення слідів злочину та виявлення інших речових доказів; • своєчасне реагування на заяви та звернення громадян.

Вимоги до кандидатів на посаду поліцейсь­кого:

• громадянство України; • вік від 18 років; • середня освіта; • знання Конституції України, ЗУ «Про Націо­ нальну поліцію», ЗУ «Про запобігання корупції»; • вільне володіння українською мовою.

Вимоги до кандидатів на посаду інспектора-чергового:

• громадянство України; • вік від 18 років;

• вища освіта; • знання Конституції України, ЗУ «Про Націо­ нальну поліцію», ЗУ «Про запобігання корупції»; • вільне володіння українською мовою.

Необхідні якості та навички:

• висока мотивація та орієнтація на якісні змі­ни в державі; • аналітичні здібності, здатність систематизува­ ти, уза­гальнювати інформацію; • неупередженість та порядність; • самостійність, організованість,; • наполегливість, рішучість, стриманість, здат­ ність швидко приймати рішення в умовах обме­ женого часу; • стійкість до стресу, емоційних та фізичних на­ вантажень; • вміння аргументовано висловлювати думку; • прагнення до розвитку та самовдосконалення.

Ми пропонуємо:

• зарплату від 9000 до 10700 грн. та соціальне за­ безпечення згідно діючого законодавства; • перспективу кар’єрного росту.

Прийом анкет триває з 03.07.2018 до 29.07.2018 року. Для економії Вашого часу та зручності, уникнення черг, Ви можете заповнити анкету онлайн на сайті ГУНП в Тернопільсь­ кій області, а також отримати інформацію за телефоном 0352-27-15-40, 067-653-45-93.


16

• ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО ЖИТТЯ

• Велика частина нашого життя витрачається на переслідування помилкових цілей і поклоніння хибним ідеалам. • Ви не зможете догоджати всім і завжди. Будь ласка, почніть з себе і своїх близьких, всі решта і так зайняті собою. • Боротьба зі старістю – це як спро­ ба зловити вітер. Навчіться на­ солоджуватися тим, що є. • Ніхто не досконалий, і ніхто посправжньому не задоволений своєю долею. • Ми тут ненадовго, але якщо ви йдете проти вітру, це може вия­ витися серйозним випробуван­ ням. Життя не боротьба, а при­ года. • Здоров’я важливе, але стрес і за­ непокоєння набагато більш руй­ нівні, ніж будь-яка смачна їжа або напої, від яких ви відмовляєтеся. Щастя і мир – найкращі ліки.

ДО ЗУСТРІЧІ!

Досьє 102 четвер, 26 липня 2018 року

• ФОТОМИТЬ

• ІНТЕРНЕТПОГОДА

ПОНЕДІЛОК, 30 липня ніч / день

+20 / +25

вітер

ВІВТОРОК, 31 липня ніч / день

+19 / +28

вітер

ніч / день

+20 / +26

вітер

Світова пам’ятка давньої куль­ тури, містить декілька тисяч уніка­ льних стародавніх наскельних зоб­ ражень – петрогліфів. Великий ка­ м’яний пагорб у степу приваблював давніх людей як явище надзвичай­ не, фантастичне; його виникнення за­лишалося для них таємницею. Пер­ вісні люди і перетворили його на міс­ це поклоніння своїм богам та здійс­ нення культових обрядів.

ніч / день

+20 / +28

вітер

СТІЛЬСЬКЕ ГОРОДИЩЕ

Городище датується VIII-Х сто­ літтям і було одним з центрів білих хорватів. «Велика Хорватія» згаду­ ється у книзі візантійського імпера­ тора Костянтина Багрянородного

«Про управління імперією». Місто на той час було просто велетенсь­ ким: укріплена площа сягала понад 250 га, а довжина валів і оборонних стін – близько 10 км. Наприклад, Київ в епоху князя Ярослава Мудрого роз­ ташовувався на площі 60 га. Давнє

Зараз залишилось лише 4 дуби, з яких один, незважаючи на лікуван­ ня, поступово гине. У 1861 році на­ лічувалось 68 дерев, однак до 1940-х років залишилось лише 5. В одне з дерев, яке виділялося найбільшими розмірами (так званий Маріїн дуб, або дуб Мазепи), у 1934 році влучи­ ла блискавка і воно згоріло. За на­ родною легендою, саме під цим ду­ бом юна Маруся-Мотря Кочубеївна

П’ЯТНИЦЯ, 3 серпня

+20 / +24

місто було з’єднане з Дністром вод­ ним шляхом завдовжки 11 км.

чекала свого коханого – гетьмана Іва­ на Мазепу.

Кілька вікових дерев, що зберег­ лися від старовинної діброви, яка оточувала родовий маєток Кочубеїв у Диканьці, мають вік 600-800 років.

Майже упродовж 40 км Півден­ ний Буг тече Миколаївською облас­ тю у крутих кам’янистих берегах, ут­ ворюючи вузьку каньйоноподібну

КОЧУБЕЇВСЬКІ ДУБИ

Адреса редакції: 46002, м. Тернопіль, вул. Живова, 11 тел./факс 23-60-64

УРОЧИЩЕ ПРОТІЧ

Досьє102

Заснована 28 вересня 2012 року

Реєстраційне свідоцтво КВ 19413-9213Р від 28.09.2012 р. видане Державною реєстраційною службою України, м. Київ Матеріали, підготовленні за оперативними зведеннями ГУНП в Тернопільсь­ кій області, можуть носити характер версії. За точність викладених фактів відповідає автор. За зміст і достовірність інформації у рекламних публікаціях відповідальність несе рекламодавець. Редакція не завжди поділяє по­­зицію авторів. Використання в будь-якій формі опублікованих у газеті матеріалів – за згодою редакції. Посилання на газету при цьому обов’язкове. Газета виходить двічі на місяць українською мовою. Наклад – 5000 прим. Віддруковано видавництвом «А-Прінт», м.Тернопіль, вул. Текстильна. 28, тел. (0352) 52 27 37, (067) 350 17 94, a-print.com.ua

вітер

ніч / день

+18 / +26

вітер

Манявський водоспад – це один з найвищих водоспадів української частини Карпат. Вода річки Маняв­ ка струмує каскадами відразу з трьох водоспадів, разом вони дося­ гають висоти близько 18 метрів. Зверху водоспаду є кілька невели­ ких уступів (1,5-2м), які нагадують зручні ванни. Біля підніжжя Маняв­ ського водоспаду розташоване не­ величке озерце. Ходять легенди, що вода в цьому озері має здатність омолодити будь-який організм.

Сх, 2 м/с

НЕДІЛЯ, 5 серпня ніч / день

+19 / +24

МЕРГЕЛЕВА ГРЯДА

Археологічна пам’ятка бронзово­ го віку, розташована неподалік се­ ла Степанівка. Основу пам’ятки ста­ новить кам’яниста гряда, яка прос­ тягається з південного заходу на північний схід. Комплекс, ймовірно, слугував для різних племен протя­ гом декількох тисяч років як святи­ лища та поховальні споруди. Па­м’ят­ ник датується IV – II тисячоліттям до нашої ери, тобто належить до періо­ ду пізнього неоліту – бронзи.

Пн, 1 м/с

СУБОТА, 4 серпня

долину з величними гранітними ске­ лями, порожнистим руслом, водос­ падами та островами. Пороги Пів­ денного Бугу стали Меккою водних туристів. В урочищі Протіч розта­ шована одна з найкращих в Європі природних трас водного слалому.

МАНЯВСЬКИЙ ВОДОСПАД

ГРОМАДСЬКО-ПРАВОВА ГАЗЕТА

ВИДАВЕЦЬ ПП Ігор Флешар

Пд/Сх, 2 м/с ніч / день

ЧОРНЕ ОЗЕРО

Озеро оточене болотом «Чорний ліс», разом з яким є гідрологічною пам’яткою природи України. Його глибину досі достеменно не вста­ новлено – існує версія про подвійне дно, перше з яких утворено гілками та опалим листям. Що цікаво, рос­ линність навкруги характерна для Полісся, але не для регіону, де зуст­ річається лісостеп і степ.

Пд/Сх, 3 м/с

ЧЕТВЕР, 2 серпня

країна — це країна тисячі мальовничих та загадкових куточків, які можна знайти всюди. Багато з них мають свою історію і сповнені містичних загадок.

КАМ’ЯНА МОГИЛА

Сх, 4 м/с

СЕРЕДА, 1 серпня

Унікальні куточки, створені природою та людиною

У

Сх, 5 м/с

вітер

Сх, 2 м/с

За даними мережі Інтернет

◾◾ПОРАДИ ВІД ДЕЙЛА КАРНЕГІ

Люди не цікавляться ні мною, ні вами. Вранці, опівдні і після обіду вони зайняті тільки собою. Коли людина починає війну з самим собою, вона вже чогось варта. Безумовно, ваш чоловік має свої недоліки! Якщо б він був святим, він би ніколи не одружився на вас. Пам’ятайте, що ім’я людини самий солодкий і важливий для неї звук будь-якою мовою. Таємниця наших нещасть у тому, що у нас занадто багато доз­ вілля для того, щоб міркувати про те, щасливі ми чи ні. Для мудрої людини щодня починається нове життя. Немає завтра. День спасіння лю­ дини – сьогодні. Не бійтеся ворогів, які нападають на вас, бійтеся друзів, які вам лестять. Страх не існує ніде, тільки у вашому розумі.

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА

на громадсько-правову газету «Досьє 102»

Єдина громадсько-правова газета Тернопільщини з найоперативнішими кримінальними повідомленнями, цікавою інформа­цією з України і світу, ексклюзивними інтер­ в’ю з відомими людьми, найактуальнішими со­ціаль­­ними темами, програмою телебачення приходитиме у Вашу домівку, якщо станете нашим читачем!

ІНДЕКС 41782

Profile for dosie102

Досьє 102 №13(96)  

Досьє 102 №13(96)  

Profile for dosie102
Advertisement