Page 1

Kvinder går mest til psykolog Tre ud af fire gange en psykolog tager imod en patient, er patienten en kvinde. Det viser en undersøgelse foretaget af Danmarks Statistik. Af Dorthe Lodberg Dlodberg@live.dk

48.548. Det er antallet af kvinder, der har søgt Undersøgelsen fra Danmarks Statistik viser, at langt flere kvinder end psykologhjælp i løbet af 2011. mænd opsøger psykologhjælp. Kvinderne står dermed for næsten overrepræsenteret, når det kommer til 75 procent af det samlede antal psykologhjælp. Ifølge den seneste opgørelse henvendelser om psykologhjælp, for hele fra Dansk Psykolog Forening stod denne året. aldersgruppe, for over halvdelen af alle Mænd handler - kvinder føler Det er en tendens, som praktiserende psykolog Toto Hedemark Holm kun kan nikke genkendende til: ”Det er primært kvinder, der opsøger mig som psykolog. Jeg oplever en klar overvægt af kvinder i min praksis, og den oplevelse deler mange af mine kolleger.” Ifølge Toto Hedemark Holm, er kvinder generelt bedre til at tale om deres følelser: ”Jeg tror grunden til, at flere kvinder end mænd opsøger psykologhjælp er, at kvinder generelt bare er bedre til at tale om deres problemer og følelser. Mænd handler, hvor kvinder føler.” Modne kvinder i overtal Især kvinder i alderen 30 til 59 år er stærkt

psykologbesøg i 2009. Familie- og arbejdsliv Familieliv og parforhold indtager førstepladsen over grunde til at søge psykologhjælp. Skarpt fulgt af arbejde, stress og udbrændthed, der indtager andenpladsen. Hver 10. dansker overvejer psykologhjælp Selvom antallet af henvendelser til psykolog er faldet fra 2010 til 2011, er sket en generel stigning siden 2006. Ifølge en rundspørge blandt 1500 personer, som Epinion har foretaget for Psykiatrifonden i 2011, overvejer hver 10. dansker at opsøge psykologhjælp. Undersøgelsen viser også, at 39 procent af alle danskere på et eller andet tidspunkt i deres liv, har opsøgt en psykolog eller en læge, for at tale om psykiske problemer.


Mænd handler, kvinder føler

Overemotionelle kvinder og følelseskolde mænd? Der er skævvridning mellem kønnene når det kommer til psykologbistand.

Illustration: Dorthe Lodberg

En bekvem sofa og en enlig lænestol. En stor støvet bogreol. Et dybdeborende, granskende og undersøgende blik. Der er mange forestillinger om det indvendige af en psykologpraksis. Men ikke mange mænd oplever det, for kvinderne står for næsten 75 procent af alle henvendelser til psykolog. Af Dorthe Lodberg Dlodberg@live.dk

De fleste af os kan blive enige om, at mænd og kvinder er forskellige. Vi har forskellige kromosomer. Forskelligt udseende.

Forskelligt sprog. Men føler og oplever vi også forskelligt?


En undersøgelse fra 2011 fra Danmarks Statistik viser, at der er næsten tre gange så mange kvinder som mænd, der går til psykolog. Undersøgelsen fastslår dermed, at der er en klar kønsmæssig skævvridning, når det drejer sig om psykologhjælp. Er kvinder mere følsomme end mænd? Men hvorfor forholder det sig sådan? Er det virkelig som fordommene siger, at kvinder er mere følsomme end mænd? ”Nej,” lyder svaret resolut fra Jo Krøjer, der er kønsforsker ved Institut for Psykologi og Kønsforskning på Roskilde Universitet. ”Kvinder er ikke mere følsomme end mænd. Men det er mere socialt acceptabelt for en kvinde at tale om sine følelser, end det er for en mand. Det er mere acceptabelt, at en mand viser aggressive følelser, hvor det hos kvinder er mere acceptabelt af vise sårbarhed.” Et spørgsmål om kultur Den holdning deler chefpsykolog på Rigshospitalet og formand for Selskabet for Mænds Sundhed, Svend Aage Madsen. Ifølge Madsen, har vores kulturelle baggrund og opdragelsesmetoder også en finger med i spillet: ”Mænd og kvinder er lige følsomme, men det kvindelige køn er opdraget til, at det at udtrykke følelser og være optaget af dem, er produktivt. For eksempel i omsorg og opdragelse af børn. Imens har det andet køn lært, at det handler om at holde alle andre følelser end begejstring og vrede tilbage. Nogle mænd kan syntes, at det er svært og pinligt at vise svaghed, men jeg tror det centrale er, at mænd kan have sværere ved

at formulere deres problemer. Særligt når det handler om følelsesbetonede spørgsmål. Det kommer fra opdragelsen og det billede, der er af mænd i kulturen. Heldigvis er kulturbilledet af mænd i forandring. Det er først nu, at mænds fysiske og psykiske sundhed for alvor er kommet på dagsordnen, og ting tager tid” Evolutionen kan ikke følge med Ikke kun vores kultur har noget at skulle have sagt i denne sag. For selvom kulturen er under evig forandring, så har vores fortid stadig en væsentlig indflydelse. Ifølge Videnskab.dk har evolutionen svært ved at følge trit med udviklingen. På trods af ligestilling og nye, anderledes kønsroller, så er mænd og kvinder stadig meget forskellige: ”Nogle af de kønsspecifikke træk hænger ved, selvom nutidens kultur ihærdigt forsøger at ændre på selve byggestenene for hele vores art – rollefordelingen mellem mand og kvinde, ” forklarer Henrik Høgh-Olesen, professor i psykologi på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet, til Videnskab.dk. Henrik Høgh-Olesen har i mange år beskæftiget sig med psykologi i et evolutionært perspektiv, og forsker i menneskets adfærd. Ifølge ham har fortidens rollefordeling stor betydning for de forskelle, der er på vores evner i dag. For eksempel var fortidens mænd nødt til at udvikle en instinktiv stedsans for at kunne finde hjem til hulen, når han havde været på jagt. Den egenskab havde kvinder ikke behov for at udvikle. Derfor er mænd stadig, den dag i dag generelt bedre til at finde vej end kvinder.


Krigeriske mænd og empatiske kvinder ”Mænd går på jagt og i krig, mens kvinder tager sig af ungerne. Sådan har det været i millioner af år. Det har naturligvis haft en stor indflydelse på udviklingen af de individuelle køn”, forklarer Henrik Høegh-Olesen og fortsætter: ”Indtil for ganske nylig var det udelukkende kvinderne, der stod for ’yngelplejen’. Ansvaret for ungerne har gjort det nødvendigt for kvinderne at udvikle empati og lydhørhed over for det sociale spil.” Ifølge Henrik Høgh-Olesen er det specielt det empatiske, der har haft stor betydning for forskellen i mænd og kvinders følelsesliv. ”For at være empatisk og forstå følelser i andre, har kvinder været nødsaget til også at forstå følelserne i dem selv. Derfor forstår kvinder også bedre, hvordan de sociale spilleregler fungerer, og de kan lettere holde styr på de følelser, der spiller ind her,” forklarer han til Videnskab.dk. Evolutionen og udviklingen bevæger sig altså i forskellige tempoer. På trods af ligestilling og gode intentioner, er det stadig vanskeligere for mænd, end for kvinder at kommunikere om deres følelser. Psykologhjælp kan være værdifuldt 38-årige Carsten Folke Møller er en af de 16.913 mænd, der konsulterer en psykolog. Han har samlet set, gået til psykolog i halvandet år. Det har blandt andet været på grund af arbejde, stress og udbrændthed. Ved hjælp af psykologen har han lært, hvordan han håndterer stress, og han er blevet bedre til at balancere job og fritid.

Det er ikke nogen hemmelighed, at Carsten Folke Møller konsulterer en psykolog. For ham er det ikke pinligt, nærmere tværtimod: ”Jeg er ikke pinligt berørt over at gå til psykolog. Jeg har fortalt vidt og bredt om det, især fordi det hjalp mig. Jeg vil gerne fortælle andre, at det kan være værdifuldt. Jeg synes egentlig ikke, at det er mindre acceptabelt for mænd at se en psykolog - men jeg kan godt sætte mig ind i, at det for nogle mænd føles sådan.” Mændene topper selvmordstatistikken Desværre viser statistikkerne, at langt fra alle mænd har et lige så afslappet forhold til psykologer, som Carsten Folke Møller. Men kan have konsekvenser. En statistik fra www.selvmordsforskning.dk viser, at 77 procent af alle selvmord i 2009 blev begået af mænd. Ifølge chefpsykolog på Rigshospitalet og formand for Selskabet for Mænds Sundhed, Svend Aage Madsen, hænger det uløseligt sammen med mændenes fravær i psykologernes venteværelser: ”Der er en klar sammenhæng mellem mænds selvmordsstatistikker og deres manglende evne til at kommunikere om følelser. Der er meget, der tyder på, at fordi kvinders hjælpeadfærd er en anden, så får de i højere grad hjælp. Dermed når de ikke helt derud, hvor selvmord bliver en mulighed.” Mænds depressioner bliver ikke opdaget ”I alle statistikker ser det ud som om, at der er dobbelt så mange kvinder som mænd, der lider af depression. Men meget tyder på, at over halvdelen af alle mænd, der lider af en


depression, slet ikke bliver opdaget,” forklarer Svend Aage Madsen. Han er ikke bleg for at indrømme, at man generelt har været for dårlig til at tage hånd om mænds psykiske sundhed. Han håber til gengæld, at det fornyede fokus knækker den negative kurve: ”Det er meget få år siden, at vi har fået øjnene op for det her. Men nu hvor der er kommet større fokus på mændene kan man håbe, at det på sigt vil være med til at ændre udviklingen til det bedre. ” Men ifølge Svend Aage Madsen er det ikke kun mændene, der skal blive bedre. Hele sundhedsvæsenet skal også blive bedre til at nå ud til mændene: ”Det er ikke altid, at mænd og drenge vil fortælle og forholde sig til følelser ligesom kvinder. Vi har forskellige måder at give udtryk for vores følelser på. Det er vigtigt, at vi finder nogle andre måder at nå ud til mændene på. Det mener jeg, er nødvendigt for at få nedbragt den dårlige trivsel hos danske mænd”. Ifølge Svend Aage Madsen er der er altså rum for forbedring når det handler om mænd og psykisk sundhed. Både hvad angår sundhedsvæsenet, men især også hvad angår mændene selv. Med et nyt forbedret fokus kan man, som ham, håbe, at der er flere mænd, der fremover oplever den bekvemmelige sofa og det dybdeborende blik i en psykologpraksis.

Dorthe lodberg mænd handler, kvinder føler eksamen 2013