Energiforum 1 2015

Page 1

Nr. 1 / Januar 2015 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark ønsker aktivt at medvirke til at nedbringe energiforbruget til gavn for samfund og miljø.

g ener iforum d

a

n

m

Fremtidens energi – udfordringer og muligheder

a

r

k


Nyhed: Line 5000 varmepumpe tørretumbler

NU KAN DET HALVE VÆRE NOK

9040

En stor, lille nyhed fra Electrolux Professional

Varmepumpe tørretumbleren T5190LE slår alle rekorder på hele tre områder:

½ ENERGIFORBRUG Varmepumpe tumbleren T5190LE genvinder tumblervarmen. Sammenlignet med almindelige tørretumblere, som bare er 8 år gamle, sparer du derfor helt op til 70% på el-regningen!

½ STØRRELSE T5190LE tørrer 8-10 kg tøj af gangen og fylder ikke mere på gulvet end en almindelig tumbler.

½ PRIS PR. TØRRING Beregn selv, hvor meget I kan skåne miljøet og spare på el-regningen ved at skifte til nye varmepumpe tumblere. Skan koden eller lav beregningen på e-vaskebjørnen.dk.

Electrolux Professional A/S Vaskeriløsninger Hammerholmen 24–28 DK-2650 Hvidovre www.electrolux.dk/laundrysystems

Det koster under det halve at tørre en bunke tøj i den nye varmepumpe tumbler.

Ring til Electrolux Professional på tlf. 63 76 22 20 og hør mere.


LEDER

Af Mads Bo Bojesen, formand for Energiforum Danmark

Energiforum 2015

– velkommen til årets bedste mulighed for at gøre dit energinetværk bedre

NÅR ENERGIFORUM DANMARK den 3. og 4. marts åbner dørene for Energiforum 2015, byder vi indenfor til to dage sprængfyldt med energi: Spændende indlæg, udstilling, debatter, netværksboder og erfaringsudveksling – alt sammen med energi og energioptimering som omdrejningspunkt. Og når du forlader konferencen, er du selv fyldt med energi efter to dage sammen med knap 250 ildsjæle, der arbejder professionelt med energi og energibesparelser. Årets tema er Fremtidens energi - udfordringer og muligheder. Vi stiller derfor skarpt på de mange udfordringer, vi som samfund har givet os selv, når vi ønsker et fossiltfrit samfund i 2050. Hvad betyder det for forsyningssikkerheden og konkurrenceevnen? Kan vi opretholde vores høje levestandard og blive ved at opleve vækst? Har vi reelt noget alternativ? Vi kigger selvfølgelig også på de muligheder, der følger i kølvandet på ambitionerne, som for eksempel nye intelligente målere, nye forretningsmodeller og nye koncepter for belysning og isolering. Der er tale om omstilling for milliarder af kroner, og det kan blive en god forretning – for din virksomhed og for samfundet. Konferencen byder både på indlæg, der ser på fremtidens energi fra helikopterperspektiv, og masser af bud på, hvordan vi allerede i morgen kommer i gang med at høste de lavthængende frugter. Det betyder, at du både kan møde et internationalt fremtidspanel, der onsdag fortæller om trends inden for isolering, belysning og vinduer, og blive

Årets tema er Fremtidens energi – udfordringer og muligheder. Vi stiller derfor skarpt på de mange udfordringer, vi som samfund har givet os selv, når vi ønsker et fossiltfrit samfund i 2050.

klogere på, hvordan vi tackler de udfordringer, der følger med nye koncepter og teknologier. Sidst men ikke mindst har vi i samarbejde med Bygherreforeningen lavet en hel session om, hvordan vi får det rigtige beslutningsgrundlag, når vi skal skabe og drive energieffektive bygninger. Her vil bygherrer, rådgivere og entreprenører give deres bud på, hvordan vi får de bedste forudsætninger for faktisk at opnå de resultater, vi havde drømt om. Igen i år sætter vi en time af til netværk tirsdag formiddag. Under hele konferencen er der masser af muligheder for gode diskussioner kollegaer og konkurrenter imellem, men i netværkstimen sætter vi debatten og erfaringsudvekslingen i system. Det bliver 60 spændende minutter med 6-8 netværksboder, hvor du på uformel vis kan debattere og udveksle erfaringer om forskellige emner – læs mere på side 24. Er en time ikke nok til debatten, vil Energiforum Danmark gerne arrangere temaeftermiddage om emnerne i løbet af foråret. Så vi håber, at I udnytter muligheden for at præge Energiforum Danmark – også når konferencen er slut. Energiforum 2015 er årets begivenhed for alle med interesse for ansvarlig energianvendelse, og jeg håber, at du - ligesom jeg - vil benytte lejligheden til at få ny viden, nye kontakter i netværket og nye ideer til fremtidige energiprojekter. Med andre ord: Jeg håber, at vi ses den 3. og 4. marts i Nyborg. n

Energiforum Danmark januar 2015 / 3


INDHOLD

6 Leder: Energiforum 2015 – velkommen til årets bedste mulighed for at gøre dit energinetværk bedre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................... Side 3 Rækkehuse bliver forenet til Gladsaxes første klimakvarter........................................... Side 6 To rækkehuskvarterer er netop nu i gang med at blive forvandlet til Gladsaxes første klimakvarterer. Målet er, at rækkehusenes beboere slår sig sammen, når de energirenoverer. Man kan ikke lige se det, hvis man ikke lige ved det.. . . . . . . . . ..................................................... Side 8 Energiforum Danmark sætter i 2015 fokus på inspirerende byggeri. Vi begynder serien i Roskilde, hvor en villa er blevet renoveret. Ejeren kalder det et økologisk hus.

8

Slagelse inspirerer europæiske kommuner til at spare energi......................................... Side 10 EU-projektet RENERGY er nu afsluttet. Slagelse Kommune deltog som eneste danske kommune. Det har givet inspiration både i Slagelse og i udlandet. Konferenceprogram Energiforum 2015: Fremtidens energi – udfordringer og muligheder.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................... Side 12 Oversigt over konferencen.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................... Side 13 Program for tirsdag 3. marts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................... Side 14 Program for onsdag 4. marts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................... Side 16 Konferenceudstilling.. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................... Side 18 Netværkstimen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................... Side 22 Tilmelding og praktiske informationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................... Side 23 Tre stærke kandidater til Energi- og miljøprisen 2015.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................... Side 24 Energiforum Danmark indkalder til generalforsamling 2015. . . . . . . . . ...................................................... Side 25

26

Må man lukke for det varme vand?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................... Side 26 Hvilke regler gælder på arbejdspladsen og hvad med legionellafaren? Vi ser på forslaget om at lukke for det varme vand i kontorområder.

Annoncer Dorte Nørregaard Larsen E-mail: info@energiforumdanmark.dk Telefon: 38 34 30 40

Abonnement Dorte Nørregaard Larsen E-mail: info@energiforumdanmark.dk Årsabonnement kr. 75,00 ekskl. moms Tryk Scanprint A/S ISSN: 1903-9905/ ISSN: 2245-4527 (online version)

MILJØMÆR SK

006

541

Trykoplag: 1.600 eksemplarer Distribueret oplag: 1.200 eksemplarer

Bladet Energiforum Danmark formidler viden og holdninger på energiområdet. Artiklernes indhold leveres af eksterne skribenter. Foreningen Energiforum Danmark deler ikke nødvendigvis de fremsatte holdninger, ligesom foreningen ikke har ressourcer til at faktatjekke alle fremsatte påstande.

4 / Energiforum Danmark januar 2015

ING KN

Sekretariatsleder Dorte Nørregaard Larsen Telefon: 38 34 30 40 / Fax: 38 34 41 40 Telefonerne er åbne mandag-torsdag kl. 9 – 16, fredag kl. 9 – 15 E-mail: info@energiforumdanmark.dk Website: www.energiforumdanmark.dk

Redaktion Mads Bo Bojesen (formand, ansvarshavende) Redaktionsudvalg: Dorte Nørregaard Larsen (sekretariatsleder) Karen Marie Pagh Nielsen (næstformand) Susanne Kuehn (næstformand) Niels Boel (lokalformand) Malene Dissing (redaktør) Dorte E. Larnæs (redaktionssekretær) Karin Winther (layout)

NOR DI

Sekretariat Energiforum Danmark Paul Bergsøes Vej 6 2600 Glostrup

Tryksag


Skru op for

besparelserne Vand er en både dyr og knap ressource.

Kom på forkant med ny lovgivning, der træder i kraft i 2017

Men med en mindre investering og lidt omtanke i hverdagen kan du spare både vand og penge. Brunatas data viser, at når vandforbruget synliggøres ved installation af målere, kan forbruget reduceres med 10-40 %. Det kan ses på vandregningen, samtidig med at I giver en håndsrækning til miljøet. Kontakt os for spørgsmål eller book et møde allerede i dag og hør mere om vores løsninger indenfor vandmåling og visualisering. Ring på 77 77 70 70 eller skriv til salg@brunata.dk

Brunata a/s · Vesterlundvej 14 · 2730 Herlev · Tlf. 77 77 70 70 · www.brunata.dk

7534_Brunata_Ann_210x147.indd 1

15/12/14 15.23

KNX STYRER ENERGIEN KNX regulerer energiforbruget efter dit behov og brugsmønster. Læs mere på www.knx.dk Denmark


Fotos: Frederik Bo Knudsen Der ser roligt ud i rækkehuskvartererne i Gladsaxe, men bag facaderne vokser interessen for energirenovering og klimasikring.

Af Frederik Bo Knudsen, journalist og studentermedhjælp, Gladsaxe Kommune

6 / Energiforum Danmark januar 2015

bliver forenet til Gladsaxes første klimakvarterer

PÅ OVERFLADEN ligner rækkehuskvartererne omkring Bondehavevej og Porsevænget nogle almindelige, pæne og måske en anelse søvndyssende forstadsområder i Gladsaxe. Men det, som man endnu ikke kan se, er, at disse to veje er på vej til at blive Gladsaxes første helhedsorienterede klimakvarterer med klimaløsninger, regnvandshåndtering og efterfølgende effektmålinger. Martin Rasmussen, projektleder for klimakvartererne i Gladsaxe Kommune, siger: – Vi vil gerne vise, at det kan betale sig at renovere i fællesskab. Fordelen for rækkehusejerne er, at de kan gå sammen om at indhente tilbud på isolering, vinduer eller nyt tag, og dermed får de det meget billigere. Udfordringen er, at de skal blive enige om at få renoveret samtidigt. Første skridt i ”klimakvarter-modellen” er, at rækkehusejerne bliver tilbudt et gratis klimatjek med fokus på både energirenovering og regnvandshåndtering. Derefter indhenter kli-


De to klimakvarterer Grundejerforeningerne Bondehavevej og Porsevænget består af i alt 110 rækkehuse, der blev bygget i 1940’erne og 1950’erne. I gennemsnit kan rækkehusene i disse to grundejerforeninger spare omkring 5000 kr. årligt, hvis de investerer cirka 38.000 kr. i klimarenoveringer i huset. De indledende samtaler med grundejerforeningerne begyndte i foråret 2014, og der er lavet 40 energitjek i områderne, siden de blev involveret i efteråret.

To rækkehuskvarterer i Gladsaxe er netop nu i gang med at blive forvandlet til Gladsaxes første klimakvarterer. Målet er, at rækkehusenes beboere slår sig sammen, når de energirenoverer, hvilket giver et langt større potentiale for besparelser end renoveringer hver for sig marådgiverne tilbud fra de lokale håndværkere og gartnere på fx hulmursisolering, vinduer, skift af tag eller regnbede. Til sidst forsøger man at få rækkehusejerne til i fællesskab at gennemføre projekterne. Foreløbig er projektet halvvejs, og man har foretaget alle de indledende energitjek. – Vi er netop nu ved at danne os et overblik over, hvad folk ønsker at få lavet. Så kan vi sige til rækkehusejerne, om det kan betale sig at gå sammen og indhente tilbud, eller om de bare kan gå videre enkeltvis, forklarer Martin Rasmussen.

”Nu fik vi taget os sammen til at få gjort noget!” Preben Frederiksen bor i området omkring Bondehavevej og havde for nogle uger siden besøg af en klimarådgiver. Der fik han at vide, at han ved en isolering af sine varmerør og en isolering af gulvet ned til kælderen kunne opnå en samlet årlig besparelse på cirka 3.300 kr.

Preben Frederiksen har allerede fået isoleret varmerørene, og han vil også have både hulmurs-isolering og en isolering af gulvet ned til kælderen. Energitjekket gav lige det ekstra skub, mener han. – Det var nogle tanker, som vi allerede havde gjort os, men som vi ikke havde fået konkretiseret endnu. Så fik vi foretaget en beregning på det, og det gjorde, at vi nu får taget os sammen til at få gjort noget ved det, siger Preben Frederiksen. At lokalsamfundet tager positivt imod initiativet er meget vigtigt, for at det bliver en succes. Preben Frederiksens rækkehus hænger sammen med syv andre rækkehuse, hvoraf størstedelen har fået foretaget energitjek. De har også snakket sammen om regnvandsløsninger og vil nu hver for sig lave nedsivning i haverne. – Vi har snakket med nogle af vores naboer om regnvandsopsamling fra tagene, og der var blandt andet et par med, da vi snakkede med en entreprenør om faskiner og afledning til haverne, fortæller han.

Demonstrationsprojekt for lignende områder I Gladsaxe Kommune er der et stort potentiale for besparelser på rækkehuses energiforbrug. Der findes mange ældre boliger i Gladsaxe, og da rækkehusområderne blev udbygget i 1940’erne og 1950’erne, stod klima ikke højest på dagsordenen. Det forsøger man at tage højde for ved netop denne type af projekter, der kunne blive en inspiration for både resten af Gladsaxe og mange andre forstadskommuner, mener Martin Rasmussen. – Vi vil rigtig gerne bruge projekterne som model for, hvordan andre rækkehusbebyggelser kan gribe det her an. Det er sådan en slags demonstrationsprojekter, siger han.

I området omkring Bondehavevej har Den Friske Anlægsgartner gennemgået 10 huse for regnvandsløsninger, og fire huse har fået tilladelse til at begynde projekterne. Grundejere i Gladsaxe Kommune kan få tilslutningsbidraget tilbagebetalt, hvis man afkobler regnvandet fra kloak. I 2014 udgjorde det 23.852 kr. Over 4000 rækkehuse er bygget før 1960 i Gladsaxe Kommune.

Derfor vil kommunen i forbindelse med projektet også indhente data om renoveringernes indflydelse på indeklimaet ved hjælp af målere, der registrerer temperatur, luftfugtighed og CO2-niveau. Dette kan vise sig at være værdifulde informationer, når der skal laves lignende projekter i andre rækkehusområder.

Hvad nu? Det vigtigste for projektet er ifølge Martin Rasmussen ikke de konkrete CO2-besparelser, men mere at få afprøvet modellen. – Vi har en hel masse huse, der på overfladen er ens, og så kan man lige pludselig se, hvorfor nogle bruger mere end andre. Var folk kun motiveret af penge, så havde alle jo gjort det samme, siger Martin Rasmussen og uddyber: – Vi kan blandt andet se en meget stor forskel på, hvad der motiverer folk alt efter alder. Yngre par med små børn er fx ofte optagede af indeklima, mens folk, der har nået pensionsalderen, måske har lidt mere overskud til at sætte større projekter i gang. Når de fleste af renoveringerne er ved at være færdige omkring sommeren 2015, vil registreringen af indeklimadata begynde, og derfor har projektet endnu ingen slutdato. n Energiforum Danmark januar 2015 / 7


Det inspirerende byggeri

Uanset om vi taler om hjemmets fire vægge eller de fysiske rammer for vores arbejdsliv, så gør bygninger en forskel. De bedste har et sundt indeklima og bruger ikke mere energi end nødvendigt. I 2015 sætter Energiforum Danmark fokus på det inspirerende byggeri – uanset om det er privat eller offentligt, nybyg eller ombyg.

Man kan ikke lige se det, hvis man ikke lige ved det... Et økologisk hus lyder næsten lige så eventyrligt som pandekagehuset i fortællingen om ”Hans og Grete”, men ikke desto mindre er Det Økologiske Hus i Roskilde en realitet. Her har en familie gjort drøm til virkelighed og renoveret et hus, udelukkende ved brug af økologiske materialer 8 / Energiforum Danmark januar 2015


Nomineret til Renoverprisen 2014

Det Økologiske Hus på Bøgevej var af Realdania og GI indstillet til Renoverprisen 2014. Prisen gives for at anerkende renoveringsprojekter, der er med til at vise vejen for, hvordan vi bedst løser den store samfundsmæssige opgave, det er at få opdateret den eksisterende bygningsmasse i Danmark. Læs mere om Det Økologiske Hus og de øvrige nominerede projekter på renover.dk

Fotos: Renover.dk

PÅ EN HELT ALMINDELIG VILLAVEJ i Roskilde ligger en stor villa. Ved første øjekast ligner huset de fleste andre huse i nabolaget, men der er noget særligt ved dette hus. Husets ejer, Ole Winter Olsen, kalder nemlig huset for et økologisk hus, og her bor han sammen med sin kone i den ene af de to lejligheder, som huset rummer. I den anden og øverste lejlighed bor Oles datter sammen med sin mand og deres søn. Huset, der har tre etager, er oprindeligt fra 1938 og har et grundareal på 120 m². I dag har boligen 320 boligkvadratmeter fordelt på to lejligheder. Da familien købte huset i efteråret 2012, havde det været udlejet som klubværelser og var i så dårlig stand, at naboerne omkring tilskyndede en renovering – ingen var dog synderligt misundelige på det store projekt, der ventede familien Winter Olsen. Da Ole første gang fremlagde sine idéer for en nabo, fik han kommentaren ”Helt fint - rather you than me!”

Kompromisløst byggeri Idéen om et økologisk hus var ikke fremmed for Ole Winther Olsen, der tidligere havde boet i det økologiske bofællesskab Munksøgård, så da han sammen med familien fandt huset i Roskilde, blev det starten på en lang rejse. Ole indledte et samarbejde med Lars Jørgensen fra firmaet Egen Vinding & Datter, som blev projektets entreprenør. I samarbejde med arkitekt Søren Olsen fra House Arkitekter fik de skabt rammerne og idéerne bag det, som skulle ende med at blive et

Huset på Bøgevej i Roskilde var nomineret til RENOVER prisen 2014, fordi det "fra et økologisk bæredygtigt synspunkt er et overbevisende eksempel". smukt eksempel på en energi- og miljømæssigt optimeret bolig. Målet var at skabe en bolig, der opfyldte fremtidens krav, som de er defineret i BR2020. Da byggetilladelsen var på plads, kunne renoveringen begynde, og det har været vigtigt for både Ole Winther Olsen og Lars Jørgensen, at de på intet tidspunkt er gået på kompromis med de økologiske tiltag. De har blandt andet renset og genbrugt de gamle tegl og alle døre. Arkitekten havde et ønske om at bevare husets gamle udtryk og ville i den forbindelse have trelags glasvinduer med rammer lavet af kernetræ – også for at opnå den bedst mulige isoleringsevne. Det har ligeledes været vigtigt for Ole og Lars, at benytte sig af ugiftige materialer, der kræver minimalt vedligehold, f.eks. mørtel og fæhår frem for kemiske fugematerialer. Lars Jørgensen pudsede huset med kalkmørtel, fordi det er diffusionsåbent og fleksibelt.

Selvom Ole og hans kone nyder at bo i samme villa som datteren og hendes familie, sætter de stor pris på, at de ved renoveringen også fik forbedret lydisoleringen imellem de to etager. Huset er i dag så godt isoleret, at den øverste lejlighed kun har behov for en radiator og en konvektor for at varme de unges lejlighed op. Hele familien bliver forsynet med el fra det store solcelleanlæg, der er installeret på taget af den gamle villa. Solcelleanlægget producerer mere el, end familien kan nå at bruge, og varmeforbruget er lavt. Det kan i høj grad mærkes på pengepungen for den store familie. De tidligere ejere af huset brugte omtrent 40.000 kr. om året på el og varme, men i 2013 - det første år efter renoveringen - havde familien et varmeforbrug på 0,06 MWh pr. m2. Det er under halvdelen af det gennemsnitlige forbrug fra Roskilde Forsyning for parcelhuse. Men det er først efter 2014, at Ole præcis ved, hvad husets normalforbrug vil være. Han forventer at komme ned på ca. 20 MWh, hvilket svarer til ca. 12.000 kr. om året, men mere vil have mere, og Ole Winther Olsen har ambitioner om på sigt at få energiforbruget ned under 10.000 kr. årligt. Det er ikke kun økonomisk, at familien har oplevet forbedringer. Før den store renovering led Oles svigersøn af allergiproblemer, men efter at familien flyttede tilbage efter renoveringen, har han ikke haft de problemer. En sådan renovering har selvfølgelig ikke været en billig fornøjelse – det koster, når man ikke ønsker at gå på kompromis, men det har været hver en krone værd, siger han. Han håber, at projektet kan være med til at inspirere andre til lignende tiltag, så villaen på Bøgevej ikke skal være det eneste økologiske hus. n

Af Maria Rask Hetoft Poulsen, studentermedhjælper, Energiforum Danmark

Isolering giver ro og varme Taget på den gamle bolig er isoleret med 50 cm papirisolering uden på den gamle konstruktion, og ydervæggene på huset er isoleret med 21 cm papiruld og 40 mm træfiberplade. Her er der brugt harpiks til at binde fibrene sammen i stedet for lim. Energiforum Danmark januar 2015 / 9


Foto: Slagelse Kommune

Slagelse

I 2013 besøgte de øvrige deltagerlande i RENERGY-projektet Slagelse kommune. Her så de blandt andet, hvordan børnehaven i Flakkebjerg arbejder med klimaleg og -læring.

inspirerer europæiske kommunertil at spare energi Slagelse Kommune har arbejdet med energi på tværs af landegrænser i EU-projektet RENERGY Af Lotte Juul Martini, Kommunikationskonsulent, Klima og Bæredygtighed, Slagelse Kommune

10 / Energiforum Danmark januar 2015

I DEN NORDENGELSKE KOMMUNE Durham kører for tiden et projekt, hvor kommunen hjælper lokale håndværkere til skabe netværk på tværs af faggrænser, så de sammen kan udføre energirenoveringer i private boliger. Ideen kommer fra Slagelse Kommune, hvor lokale håndværkere er gået sammen i Energinetværk Slagelse. Det er netop den slags idéudveksling, der er formålet med EU-projektet RENERGY, som Slagelse Kommune de seneste to år har deltaget i. 10 europæiske kommuner og tre universiteter udveksler erfaring, inspirerer hinanden til at søsætte energibesparende projekter lokalt og arbejder for, at bæredygtig energipolitik bliver en del af de politiske strategier i kommunerne. Slagelse er den eneste danske kommune, der har deltaget i projektet. – Behovet for at energieffektivisere og bruge

vores ressourcer så fornuftigt som muligt er jo en fælles udfordring, og derfor er det spændende, at vi har haft mulighed for at deltage i et projekt, hvor vi kan se, hvordan andre europæiske kommuner har grebet udfordringerne an. Samtidig er jeg stolt af, at de projekter, som Slagelse Kommune har sat i gang, er inspirationskilde til energibesparende tiltag i blandt andet England og Litauen, siger formand for Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, Villum Christensen.

Andre øjne på projekterne RENERGY-projektet er nu færdigt, og i oktober mødtes deltagerne i Bruxelles til et afsluttende møde. For sidste gang blev håndgribelige og afprøvede ideer om tænd-/slukure på skolerne, om energinetværk og om energitjek i private hjem delt blandt deltagerne, inden samarbejdet


Landene i RENERGYprojektet

Litauen

Danmark England Tyskland

Østrig

Portugal

Slagelse kommunes hold i Bruxelles til den afsluttende konference. Fra venstre Sabrina Spangsdorf, Byrådspolitiker Ali Yavuz (A), Marianne Have og Kamille Brix.

på tværs af landene skal leve videre i kommunerne. – De fleste lande har vidt forskellige udfordringer i forhold til det politiske system, lovgivning og tekniske energisystemer. Alligevel har vi lært rigtig meget af hinanden – både i forhold til hvilke tiltag der virker, men også hvordan man kan optimere eksisterende projekter. I det hele taget kan det være rigtig sundt at få hjælp til at se på sine egne projekter med andre øjne, siger Kamille Brix, der er Slagelse Kommunes projektleder på RENERGY-projektet. Fra talerstolen i en af Europa-Parlamentets store sale opsummerede Kamille Brix over for godt 60 europæiske projektmedarbejdere og politikere, hvordan Slagelse Kommune arbejder med at skrue ned for energiregningen og op for lokal udvikling. Energibesparelser og CO2reduktion rimer nemlig også på nye jobs og aktive borgere. Især Slagelse Kommunes måde at styre energiforbruget i offentlige bygninger – og temauger om energi i børnehaver og skoler – har inspireret de øvrige europæiske kommuner. Og så selvfølgelig Energinetværk Slagelse,

der er blevet kopieret i England, Portugal og Litauen.

Kolde stenhuse I løbet af projektperioden har kommunerne været på besøg hos hinanden for at se de forskellige projekter med egne øjne. – Hvis vi ikke havde set Slagelses projekt, så havde vi aldrig fået det her sat i gang, fortæller projektmedarbejder Calum Baker fra Durham i England. Han forklarer, at kommunen havde mere end almindeligt svært ved at engagere de lokale håndværkere i projekter om at spare på energien. Der er ellers et stort potentiale i at energirenovere de mange gamle og kolde stenhuse, der er i den engelske landkommune. Men håndværkerne mente ikke, at de havde tid, og de ønskede ikke mere papirarbejde end absolut nødvendigt. – Med hjælp fra Slagelse fik vi drejet projektet, så det nu handler om at gøre for eksempel tømrere, murere og elektrikere bedre til at se en fordel i at samarbejde om energirenoveringer. Det virker, og derfor peger alt i retning af, at de gør projektet til deres eget. Så det ikke længere blot er kommunen, der kommer og siger, at det her er en god vej at gå, men at håndværkerne rent faktisk selv tager ansvaret, fortæller Calum Baker. Slagelse Kommunes medarbejdere har været med fra sidelinjen i Durham, så erfaringerne fra energinetværket kan komme englænderne til gode.

Ungarn

Rumænien

Italien

– Det er dejligt, at vores måde at arbejde på i Slagelse Kommune kan løse nogle udfordringer og skære ned på energiforbruget i andre europæiske kommuner, siger Kamille Brix.

Tyske ideer i Slagelse Men det er ikke kun sjællandske ideer, der er plantet rundt omkring i Europa. Gode ideer har også fundet vej fra blandt andet Sydtyskland til Slagelse og har inspireret til, at Energitjek Slagelse tilbyder gratis energigennemgang af private boliger i kommunen. Initiativet er søsat sammen med SK Forsyning, og formålet er at hjælpe borgerne til at få energioptimeret deres bolig. Det er godt både for boligejernes økonomi, for miljøet og for kommunens håndværksvirksomheder. Projektets slutprodukt er et katalog, hvor alle metoder, erfaringer og gode eksempler er stillet op som i en slags kogebog for europæiske kommuner, der har brug for ideer til en effektiv energiindsats. Kataloget er bygget sådan op, at læseren skridt for skridt bliver ført igennem de forskellige faser, så et energibesparende projekt i en italiensk eller ungarsk kommune kan konverteres til en anden kommunes lokale kontekst og implementeres dér. På den måde skulle erfaringerne fra RENERGY-projektet meget gerne føre til lavere energiregninger, grøn energipolitik og mindre CO2-udledning i mange europæiske kommuner. n Hvis du er interesseret i at se kataloget, kan du kontakte teknik@slagelse.dk Se også www.renergyproject.eu Energiforum Danmark januar 2015 / 11


Foto: Colourbox

Fremtidens energi

– udfordringer og muligheder Energiforum 2015 er årets begivenhed for alle med interesse for ansvarlig energianvendelse. Det er alle tiders chance for at blive opdateret på tidens vigtigste trends inden for energi og for at netværke med super skarpe kollegaer på tværs af brancher og geografi. Årets tema er ”Fremtidens energi – udfordringer og muligheder”, og vi stiller skarpt på de mange udfordringer, vi som samfund har givet os selv, når vi ønsker et fossilfrit samfund i 2050. Hvad betyder det for forsyningssikkerheden og konkurrenceevnen? Vi kigger selvfølgelig også på de mange spændende muligheder, der følger i kølvandet på ambitionerne, som f.eks. intelligente målere og nye koncepter for belysning og udnyttelse af bygningens termiske masse. Hør blandt andet: n Richard Schalburg fra Dansk Energi fortælle om fremtidens energisystem n Jørgen Mads Clausen fra Danfoss om potentialer i det fossilfri samfund n Hvordan du får det rigtige beslutningsgrundlag for din energieffektive bygning n Om international fremtidspanel n Om trends inden for belysning, vinduer og bygningskroppen n Om ny teknologi med nye udfordringer n Om ti nemme tiltag, der sparer allerede i morgen 12 / Energiforum Danmark januar 2015


KONFERENCEPROGRAM

Oversigt over konferencen Tirsdag den 3. marts

Onsdag den 4. marts

Kl. 09.00 Registrering og morgenkaffe

Kl. 07.30-09.00 Morgenmad

Kl. 09.30 Velkomst

Kl. 09.00 Programmet begynder

Session 1 Kig i krystalkuglen

Session 4 Nemme energibesparelser – 10 ting du kan gøre i morgen

Sådan klarer vi klima- og energiudfordringerne – Sustainias bud på løsninger Fremtidens energisystem Energiindustrien griber mulighederne Energi- og miljøprisen 2015 Netværkstimen med faglig debat og erfaringsudveksling

Frokostbuffet i udstillingen Session 2 Fremtidens varmemåling

Indlæg, panel og debat

Resultater fra gennemgang af 13 bygninger

Måleprogrammer og baseline

Uddannelse af driftsfolk

Du får de beregninger, du betaler for

Optimering af ventilationsanlæg

Evaluering og måling efter aflevering

Dynamisk belysning med DALI 2.0

Planlagt i samarbejde med Bygherreforeningen

Frokostbuffet i udstillingen Session 3 Nye løsninger og nye udfordringer

Er det nok kun at måle kalorier? Kan vi få en bedre varmemåling, der også inddrager indeklima?

Session 5 Det rigtige beslutningsgrundlag når du energioptimerer din bygning

Session 6 Hot om 5 år Fremtidspanel bestående af

Fjernaflæste målere og datahub – hvad kan det bruges til? Solceller og vindmøller udfordrer vores installationer – hvordan tackler vi nulstrøm? Hvad kan vi opnå med integration af tekniske installationer?

n Alfred Heller, DTU Byg n Peter Grønlund, Dovista n International ekspert fra Philips fortæller om de nyeste trends inden for vinduer, belysning og udnyttelse af bygningskroppen

Energiforum Danmark januar 2015 / 13


KONFERENCEPROGRAM

Foto: Colourbox

Tirsdag den 3. marts Kl. 09.30 Velkomst ved formand for Energiforum Danmark Mads Bo Bojesen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Session 1 Kig i krystalkuglen Ordstyrer: Mads Bo Bojesen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og formand for Energiforum Danmark Energisystemer i hele verden står over for en grundlæggende omlægning. Klimaforandringer, befolkningstilvækst og en voksende global middelklasse kalder på nye løsninger til energiproduktion og energiforbrug. Hvad betyder det, at 6-9 milliarder mennesker vil have en bedre levestandard? Hvad betyder det i Danmark, at vi skal være fossilfri i 2050? Vi skal tænke nyt, både når vi tænker teknologi og forretningskoncepter.

09.45 Sådan klarer vi klima- og energiudfordringerne Gennem de sidste tre år har Sustainia identificeret konkrete svar på verdens store bæredygtighedsudfordringer. Den årlige publikation Sustainia100 samler disse løsninger, og redaktør, Esben Alslund-Lanthén, vil præsentere et udvalg af eksisterende innovative løsninger og globale trends. v/ Esben Alslund-Lanthén, Sustainia 10.30 Fremtidens energisystem Om udfordringer og muligheder i 2050, når forsyningen er fossilfri, og 50 % af elektriciteten kommer fra vind. v/ Richard Schalburg, Dansk Energi 11.00 Grib mulighederne v/ Jørgen Mads Clausen, bestyrelsesformand Danfoss og formand for DIenergiindustrien 11.30 Energi- og miljøprisen Jørgen Mads Clausen, bestyrelsesformand Danfoss, uddeler prisen, og vinderen fortæller om sit inspirerende arbejde 12.00 Netværkstimen (se særomtale side 22) 13.00 – 14.00 Frokostbuffet i udstillingslokalet

14 / Energiforum Danmark januar 2015


KONFERENCEPROGRAM

Tirsdag den 3. marts Session 2 Fremtidens varmemåling

Session 3 Nye løsninger og nye udfordringer

Ordstyrer: Susanne Kuehn, Rockwool og næstformand i Energiforum Danmark

Ordstyrer: Jacob Harbo, Frederiksberg Forsyning og Energiforum Danmarks bestyrelse

Hvordan får man en varmemåling, der tilgodeser indeklima og energiforbrug? Hvordan får man en varmemåling, beboeren/brugeren forstår? Og kan det gøres fair og måleteknisk forsvarligt?

Det er smart, grønt, energibesparende og tidsbesparende, men… Træerne vokser sjældent ind i himlen, og den teknologi, der løser ét problem, fører ofte andre problemer med sig.

Session 2 sætter varmemåling til debat.

14.00 Varmemåling – det siger reglerne v/ Hans Finne, ISTA 14.30 Varmemåling – et andet koncept? v/ Göran Wilke, IC-meter 15.00 Pause – brug den aktivt i udstillingslokalet 15.30 Udfordringer med varmemåling set fra et boligselskab v/ Jesper Telcs, Boligkontoret Danmark 15.45 Kommentarer fra måler-panelet v/ Carsten Hammerhøj (Minol) og Keld Forchhammer (Brunata)

Session 3 stiller skarpt på, hvordan man undgår de grimme overraskelser, der kan være forbundet med nye teknologiske muligheder.

14.00 Fjernaflæste målere – sådan fungerer datahubben – fakta om datahubbens muligheder og begrænsninger v/ Mette Nymark, Energinet.dk 14.30 Sådan bruger Næstved Kommune data fra hubben v/ Ian Gerlach (Næstved Kommune) og Hanne Rasmussen (EMT Nordic) 15.00 Pause – brug den aktivt i udstillingslokalet 15.30 Solceller og vindmøller udfordrer vores installationer – Sådan håndterer du udfordringer med nulstrøm v/ Johnny Nielsen, Fournais Ingeniører

16.30 Afrunding og lounge

16.00 Muligheder og udfordringer ved ny teknologi i sundhedsvæsnet – Besparelser og optimering ved integration af de tekniske installationer v/ Kent E. Johansen, Schneider Electric

17.30 Generalforsamling

16.30 Afrunding og lounge

19.30 Festmiddag efterfulgt af bar i separate lokaler

17.30 Generalforsamling

16.00 Debat

19.30 Festmiddag efterfulgt af bar i separate lokaler

Energiforum Danmark januar 2015 / 15


KONFERENCEPROGRAM

Onsdag den 4. marts Session 4 Nemme energibesparelser – ti ting du kan gøre i morgen

Session 5 Hvordan får du det rigtige beslutningsgrundlag for energieffektive bygninger?

Ordstyrer: Karina D. Müller, Energimidt og Energiforum Danmarks bestyrelse

Ordstyrer: Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Mange af de tiltag, vi skal iværksætte for at nå de langsigtede mål, kan og skal vi sætte i gang allerede i morgen. Der er masser af nemme og billige energibesparelsestiltag og derfor heller ikke nogen grund til at vente på den næste store opfindelse.

Både når du bygger nyt og renoverer, er energi en joker. Det er sjældent, at det energiforbrug, man beregner sig til, før byggeprocessen går i gang, også er det forbrug, man ender med, og det er svært at finde ud af, hvor "fejlen" opstår. Men med gode baselines kombineret med test og et solidt aftalegrundlag kommer vi tættere på.

Session 4 kommer med bud på alt det, du kan gøre allerede i morgen.

09.00 Hvad gennemgangen af 13 institutioner viste SEAS-NVE har gennemgået 13 institutioner i Helsingør Kommune – få facitlisten v/ Jørgen Bæklund, SEAS-NVE og Karen Marie Pagh Nielsen, Helsingør Kommune 09.30 Blå mænd laver grøn omstilling – Erfaringer fra arbejdet med driftsfolk v/ Allan Sanhof, FSB og Jacob Harbo, Frederiksberg Forsyning 10.00 Pause – brug den aktivt i udstillingslokalet 10.30 Nemme energibesparelser i ventilationsanlægget – Hør hvad specialisterne finder, når de laver eftersyn v/ Tom Jensen, GK Danmark 11.00 Energieffektiv indregulering af belysning v/ Ken Røgen, Vanpee

I session 5 fortæller bygherren, rådgiveren og entreprenøren om hvordan og hvornår.

09.00 Sådan regner man næsten rigtigt Erfaringer med baselines og måleprogrammer i Aarhus Kommune v/Karen Margrethe Høj Madsen, Aarhus Kommune 09.30 Sådan afgør vi, om energiforbruget kan accepteres Bygningsstyrelsens erfaringer med performance tests v/ Thomas Rysgaard, Bygningsstyrelsen 10.00 Pause – brug den aktivt i udstillingslokalet 10.30 De vigtige faser i byggeprojektet fra ide til drift Bygningsautomation med fokus på, hvilke faser og grænseflader der kræver ekstra opmærksomhed v/ Lillian Andersen og Martin Mortensen, KNX Danmark 11.00 Du får, hvad du betaler for - et godt beslutningsgrundlag koster tid og/eller penge Erfaringer fra arbejdet med innoBYG’s branchevejledning v/Peter Noye, Niras

11.30-13.00 Frokostbuffet i udstillingslokalet 11.30-13.00 Frokostbuffet i udstillingslokalet

Arra n sam geret i med arbejde By fore gherrening en 16 / Energiforum Danmark januar 2015


KONFERENCEPROGRAM

Foto: Colourbox

Onsdag den 4. marts Session 6 På vej mod 2050 - Hot om 5 år

Ordstyrer: Karen Marie Pagh-Nielsen, Næstformand Energiforum Danmark og Helsingør Kommune Bedre U-værdier, luftrensende overflader, strømproducerende vinduer, belysning i tøjet? Det, der er vild fantasi i år, er virkelighed næste år. Så har vi fantasi til at forestille os, hvad kan vi forvente af fremtidens løsninger? Vi har spurgt tre eksperter om deres bud på fremtidens trend.

13.00 Bygninger – en aktiv del af fremtidens energiforsyning? v/ Alfred Heller, DTU Byg 13.20 Fremtidens brug af vinduer v/ Peter Grønlund, Dovista 13.40 New trends in lighting v/international ekspert fra Philips 14.20 Tak for denne gang og coffee to go 14.40 Busafgang mod Nyborg Station

Energiforum Danmark januar 2015 / 17


KONFERENCEUDSTILLING

Energiforum Danmark udstilling/konference 2015 9

11

10

14

13

12

15

Ledig Boosting Infranet Quality

VANPEE

8

34

35 Ledig

7

33 Ledig

32

31

30

29

28

27

26

25

24

Caféområde 6

5

4

2

3 Ledig

1m

18 / Energiforum Danmark januar 2015

Indgang

1 Indgang


5

KONFERENCEUDSTILLING

16

Udstillingsoversigt

17 o

Focus pa ressourcer

18

Denmark

19

Caféområde 20

21

22

1 SIEMENS A/S Siemens Building Technologies leverer teknologi til bygninger. Teknologi, der skaber godt indeklima, sparer energi, øger komforten og giver sikkerhed ved at beskytte mennesker og værdier. Løsningerne kan leveres som totalløsninger inden for energioptimering (ESCO), styring af lys, varme, ventilation og aircondition samt videoovervågning, adgangssikring, tyverisikring, branddetektering og brandslukning. 2 CAVERION Den 1. juli blev YIT til Caverion. Caverion A/S designer, udvikler og vedligeholder brugervenlige og energieffektive løsninger til bygninger og industrianlæg samt marine og offshore. Vores services bruges bl.a. til kontorer, forretninger, beboelsesejendomme, offentlige bygninger og industrianlæg. Vi skaber værdi for vores kunder ved at levere komplette, sammenhængende og intelligente løsninger. Vores styrker omfatter teknologiske kompetencer og kundeorienteret service til alle bygningssystemer i hele ejendommens livscyklus. 3 LEDIG

23 Indgang

4 VE-INSTALLATØR VEinstallatørens medlemmer er specialuddannede og godkendt af Energistyrelsen til at installere indenfor ét eller flere af følgende områder: Solceller, solvarme, biovarme og varmepumper. Når du vælger at benytte en VEinstallatør, ved du, at du modtager kvalificeret rådgivning om, hvad der er det bedste valg i din

situation og ikke mindst ved du, at installationen af VE-anlægget bliver udført korrekt og lovligt. Alle VE-installatører med det blå VE-logo er desuden medlemmer af vvs- og elinstallatørernes brancheorganisation TEKNIQ. Det betyder blandt andet, at du som kunde er dækket af TEKNIQs garantiordning. Dermed har du som boligejer mulighed for at få op til 150.000 kr. i tilfælde af forkert udført arbejde. 5 SCHNEIDER ELECTRIC Hos Schneider Electric kan du bl.a. få inspiration til, hvordan man ved at fokusere på indeklima, energieffektivisering og sikring kan styrke lønsomhed, skabe større tryghed og velvære. Vi glæder os til at se dig. Besøg også vores hjemmeside www.schneider-electric.com. 6 CLORIUS CONTROLS - OPEN SOURCE - CTS LØSNINGER OPEN Source er vores filosofi, vores tankegang – Betyder konkret at vi udleverer alle programmer, software og data filer – Er ensbetydende med at CTS-programmer udføres efter standard CTSprotokoller. Open Source sikrer vores kunder frihed til frit at vælge fremtidig leverandør og servicepartner. Clorius Controls A/S er en dansk virksomhed med danske produkter – Clorius Controls er ejet 100% af BROEN. Vi glæder os til at se dig på vores stand. 7 HØJAGER Højager Belsyning A/S er landsdækkende leverandør af belysning til B to B og B to C med over 30 års erfaring. Vi er en af de største leverandører af elartikler og belysning til det profesionelle marked i Energiforum Danmark januar 2015 / 19

Ø


KONFERENCEUDSTILLING

Ø

Danmark. Vi har et landsdækkende net af 17 salgskonsulenter, der tilbyder gratis rådgivning og salg af enkeltprodukter. Fre projektkonsulenter varetager energioptimering på bestående belsyningsanlæg, samt projektering af nye anlæg. Højager Belysning A/S arbejder i høj grad på rådgivning til slutbruger, hvor lyskildevalg, energi- og driftsoptimering har 1. prioritet. 8 VANPEE Vanpee markedsfører en bred pallette af kvalitetsprodukter og løsninger til den professionelle del af elmarkedet. Sammen med vores samarbejdspartnere er vi blandt de førende inden for energibesparende lysstyring og med en kombination af avanceret teknologi og nye styringsprincipper, der giver en mere dynamisk belysning, kan vi dokumentere store energibesparelser. Sidste nye tiltag er integration med CTS/BMS anlæg samt grafiske brugerflader. 9 ELTEL NETWORKS Eltel er en landsdækkende el-installatør. Vi er specialister indenfor rådgivning samt levering og montering af energirigtige og vedligeholdelsesfrie LED-belysningsanlæg. Belysningsanlæg der i samspil med en intelligent styring kan reducerer dine omkostninger til belysning markant og derved stille din virksomhed stærkere konkurrencemæssigt. Besøg vores stand og mød såvel store referencekunder som armaturleverandører. 10 ENERGIDATA EnergiData arbejder med at sikre vores kunder energibesparelser i deres ejendomme. Vi har specialiseret os i energistyring, hvor vi, ved at overvåge vore kunders energiforbrug, typisk hjælper dem med at reducere deres energiomkostninger med 10 - 30 %. Der er i

dag ca. 5.000 ejendomme tilknyttet vores energistyringssystem, MinEnergi. MinEnergi skaber overblik over energiforbruget og kan bruges til benchmarking, nøgletal, overvågning og alarmering. Vores typiske kunder er kædebutikker, kommuner og ejendomsadministratorer. Målgruppen for vores ydelser er således alle, der ejer eller driver større eller flere ejendomme. EnergiData har ca. 35 ansatte med udgangspunkt i Køge og har siden 2008 været ejet af OK-koncernen. 11 HEPTAGON APS Heptagon ApS er dansk distributør for ICONICS Inc. ICONICS har gennem mere end 25 år leveret software til BMS løsninger med åbne systemer baseret på åbne standarder. ICONICS kan anvendes sammen med enhver undercentral/anlæg og giver én brugergrænseflade, én alarmhåndtering og én datalogger i et blandet miljø. Anvendes overalt f.eks.: Kommuner, hospitaler, uddannelsesinstitutioner og private ejendomme. 12 ELECTROLUX PROFESSIONAL Electrolux Professional er en del af Electrolux Gruppen, som er verdens førende producent af professionelt vaskeriudstyr. I Danmark sælger og servicerer vi miljø- og energibesparende vaskeriløsninger til boligvaskerier, plejehjem, institutioner, sygehuse m.m. Besøg vores udstilling og se den nyeste teknologi indenfor tørretumblere med varmepumpe. 13 LEDIG 14 DOMINUS A/S dominus er et af Nordeuropas største Honeywell systemhuse med erfaring fra mere end 400 større BMS løsninger i Danmark. dominus leverer komplette løsninger indenfor automatik og styring,

20 / Energiforum Danmark januar 2015

af varme, køl og ventilation, og integration af lys og andre bygningstekniske installationer. Vores CTS løsninger er baseret udelukkende på Honeywell systemer og komponenter. 15 EMT NORDIC EnergyKey fra EMT Nordic er en af branchens mest avancerede energistyringssystemer. Vi er eksperter i datafangst og datavalidering, og kan håndtere integrationer til f.eks. cts-anlæg, dataloggere, vedligeholdelsessystemer og forbrugsafregningssystemer. EMT Nordic vil igen i år være repræsenteret med en stand, hvor vi glæder os til at fortælle om de mange nye funktioner i EnergyKey, som f.eks. levering af timeværdier fra datahubben og håndtering af affaldsdata. Vi glæder os til at se jer på vores stand. 16 TREND CONTROLS SYSTEMS Åbne systemer og valgfrihed. Det lyder godt, men pas på - der er en række faldgruber som du skal prøve at undgå. Trend Control Systems har igennem de sidste 30 år leveret et af de mest åbne CTS systemer på markedet, og vi har den viden og ekspertise der skal til for at hjælpe dig, til at opnå succes med åbne systemer i stedet for kun at tilføre kompleksitet og uigennemsigtighed. Kom og hør nærmere. 17 TECHEM – meget mere end individuelle fordelingsmålere og varmeregnskaber. Kom og se hvordan du kan spare på spildvarmen. Vi er de eneste i branchen, der via data fra varmefordelingsmålerne på radiatorerne, aktivt kan sænke spildvarmen. Giv ejendommen et ejendomstjek og se om den er forberedt på den nye danske lovgivning. n Få et ejendomstjek hos Techem

18 KNX NATIONAL GROUP KNX National Group Denmark – mød os på stand nr. 18. KNX Danmark repræsenterer nogle af markedets største KNX leverandører og distributører. Optimale løsninger til bygningsautomation med KNX, som binder teknologier sammen i et åbent og fælles netværk. Vi sætter fokus på udvalget af KNX-løsninger og deres bidrag til energioptimering samt integration til andre systemer. KNX Danmark, national brancheforening for KNX leverandører og distributører i Danmark. KNX er en global standard til bolig- og bygningsautomation og der er mere end 350 KNX producenter med en fælles standardsoftware – ETS. 19 ISTA DANMARK A/S Hvad betyder nyt EU-direktiv for jer? I 2012 blev et nyt EU-direktiv vedtaget, der skal reducere energiforbruget. Det betyder, at forbrugerne skal have bedre mulighed for at følge forbruget via målere og regnskaber, have forbrugsinformationer flere gange årligt og adgang til forbrugsrapporter. Besøg ista på stand 5 og hør, hvad det betyder for jer. 20 DANSK VENTILATION Dansk Ventilations formål er i samarbejde med Danvak, FAV, DTU, Rådet for Sundt Indeklima og andre ligestillede at få synliggjort indeklimaets betydning for hele samfundet. Foreningen lægger mange ressourcer i etableringen og forbedringerne af indeklima og energistandarder. Vi samarbejder med myndigheder og internationale fora, for at opnå målsætningen.


KONFERENCEUDSTILLING

21 MINOL A/S Kernekompetencerne er omdrejningspunktet for Minol. Med udgangspunkt i kundernes ønsker om korrekte forbrugsregnskaber til tiden, har Minol sat fokus på udvikling af serviceydelser til gavn for kunden. Målere og opsamlingssystemer er således et middel til at nå målet i forhold til at indfri kundernes forventninger til vores kerneydelse. 22 DANSK LYSKILDE Dansk Lyskilde leverer hele belysningsløsninger gennem agenturet; ETAP Lighting - en belgisk producent af topkvalitetsarmaturer. ETAP Lighting har i den grad specialiseret sig i at kunne levere energi-effektive belysningsløsninger, og tilbyder løsninger under 1w/m2/100 lux. Mød os på Energiforum og hør mere. 23 CONDAIR Condair er verdens førende producent af energivenlige anlæg og systemer inden for evaporativ køling, luftbefugtning, affugtning og instrumenter. Vores løsninger styrer luftfugtigheden med stor præcision og er yderst energi- og miljøvenlige i strøm- og vandforbrug. Vi har leveret køling og luftbefugtning til Facebooks datacenter i Sverige, og vi sænker udetemperaturen med 10 grader på bedepladsen Medina i SaudiArabien med verdens største udendørs køleanlæg. 24 IC-METER IC-Meter - Indeklima og energi Indoor Climate Meter (IC-Meter) til professionel vurdering af indeklima (temperatur, luftfugtighed, CO2 og støj) og energiforhold i bygninger. Sender hvert 5. minut data via web, og resultaterne hentes online via Smartphone/Tablet/PC. To udgaver: IC-Meter Basic til WiFi/

Ethernet og IC-Meter Mobile med indbygget GSM mobilnet. IC-Meter modtog i december produktprisen 2013. 25 WAGO WAGO DENMARK leverer moderne tekniske løsninger til byggeriet. Vi supporterer alle gængse åbne protokoller, f.eks. DALI, KNX, BACnet, Enocean, Lon. Alle bygningens tekniske installationer, såsom belysning og HVAC, arbejder på et fælles netværk, dermed udnyttes synergien mellem bygningens forskellige tekniske installationer, og det optimale forhold mellem energiforbrug og komfort kan opnås uden komplicerede løsninger. 26 BRUNATA A/S Kom til Brunatas Stand 26 og få en snak om: n Løsninger inden for forbrugsafregning og måling n Muligheder for at forhindre fugt- og vandskader n EEDs betydning for dig som administrator, ejer og beboer n Glade kunders gode erfaringer med WebMon-visualisering Deltag også i en quiz om bæredygtighed – og hør om Brunatas partnerskab med Sustainia. 27 KAMSTRUP Kamstrup introducerer eButler. eButler er en online webportal til visualisering af vand- og energiforbrug samt automatisk overvågning og styring. eButler er Kamstrup´s nyeste software. Af funktioner i eButler kan nævnes: n Kan samle information om alle forbrugsarter både på hoved og fordelingsmåler niveau. n Grafisk visning af forbrug. n Alarmgrænser opsættes individuelt af forbrugerne med advarsel via email eller sms. n Brugervenlig navigation, let

tilgængelig for både forbrugere og administratorer. n Vi vil ligeledes præsentere vores vand/varme og kølemålere med integreret fjernaflæsning, der med deres effektivitet og præcision, alle lever op til markedskrav, både i forhold til afregning og dokumentation.

farvegengivelser på 90, levetider op til 150.000 timer, og med 10 års garanti som standard. 34 LEDIG 35 LEDIG

28-29 CRONBORG Genbrug af varme kan sparer din virksomhed for mange penge. Hos Cronborg er vi eksperter i genbrug af spildvarme fra serverrum, svømmehaller og industri. Serverkøl og andre kølemetoder sender ofte varmen direkte ud i den blå luft, men med vores RECOOL-løsning kan der vha. en effektiv varmepumpe opnås varmegenvinding. Varmen kan bruges andre steder i virksomheden, som dermed sparer mange penge og samtidigt opnår en væsentlig miljøgevinst i form af mindre CO2-udslip. 30-31-32 KKS ISOLERING KKS Isolering udfører alle former for ejendomsisolering. n Facadeisolering n Isolering af facader beklædt med steni n Loftisolering n Etageadskillelse n Hulmur n Krybekældre

Vores samarbejdspartnere , der også er at finde på vores stand: n Steni Danmark n SCHWENK Facadeisolering

33 SYNERGY LIGHTING Besøg Synergy Lightings stand hvor vi præsenterer det nyeste indenfor LED belysning fra verdens førende producent af LED belysningsløsninger, amerikanske CREE. CREE producerer både løsninger til udendørs og indendørs brug, med

Energiforum Danmark januar 2015 / 21


KONFERENCEUDSTILLING

Netværkstimen – endnu en god mulighed for at udvide dit netværk Vi har sat 60 minutter af tirsdag den 3. marts til ekstra fokus på netværk og erfaringsudveksling. Efter en kort introduktion i auditoriet kan du besøge 6-8 debatboder med hver deres emne. Her kan du netværke, debattere og udveksle erfaringer. I hver bod er der ildsjæle/eksperter, der holder gryden i kog og sørger for en faglig relevant debat. Er der en af diskussionerne, som du ønsker skal fortsætte efter netværkstimen, kan du smide dit navn i bodens netværkskrukke. Så følger vi op på lokalmøder eller i nye netværk. Få en lille forsmag på nogle af de boder, du kan besøge, her

22 / Energiforum Danmark januar 2015

Energirenovering i private boliger – hvilke koncepter dur? Better Home, Bedre Bolig, Energitjenesten eller Husets energi – hør om erfaringer og muligheder. Vær med her, hvis du er interesseret i at skubbe til energirenovering i private boliger.

Byggeriets kvalitet starter allerede med byggeprogrammet Hvordan skaber vi et bedre udbudsmateriale, og er det nok til at skabe godt byggeri? Vær med her, hvis du er træt af at slås om, hvem der har skylden for byggeri, der ikke lever op til planerne.

Energisyn i industrien Hvem skal have lavet energisyn og hvornår? Hvorfor energisyn? Og hvordan får man mest muligt ud af det? Vær med her, hvis du vil have overblik over de nye regler og muligheder.

CTS eller Stand-alone – åbne eller lukkede systemer? Debatten raser: Er åbne standarder det samme som uafhængighed af systemer og leverandører? Og er åbne standarder en ønskedrøm eller et ukontrollerbart helvede? Behøver installationerne overhovedet at tale sammen – kan de ikke bare køre med egen indbygget styring? Vær med her, hvis du brænder for styring af installationer.

Solceller i kommunerne Hvad er status, og hvordan navigerer du, dine kollegaer og jeres rådgivere jer gennem virvaret af regler, undtagelser og overgangsordninger? Vær med her, hvis solceller i kommunerne fylder i din hverdag.


KONFERENCETILMELDING

Tilmelding og praktiske informationer om konferencen Energiforum 2015

Fremtidens energi – udfordringer og muligheder Tid Praktiske oplysninger Tirsdag den 3. marts 2015 (kaffe og registrering fra kl. 09.00) til onsdag den 4. marts kl. 14.30.

De første 150 tilmeldte kan overnatte på Hotel Nyborg Strand; tilmeldte herudover tilbydes overnatning på andre hoteller. Bustransport fra Hotel Nyborg Strand til Nyborg Station ved konferencens afslutning kan arrangeres. Afkryds venligst, hvis du er interesseret i bustransport fra Hotel Nyborg Strand til Nyborg Station den 4. marts 2015 kl. 14.40. Hvis du er interesseret i bustransport, vil du få nærmere besked.

Sted Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Telefon: 65 31 31 31, www.hotelnyborgstrand.dk

Deltagerafgift og tilmelding Medlem af Energiforum Danmark Før 3. februar

Efter 3. februar

Dag 1 (ekskl. festbuffet) 1.600 kr.

1.900 kr.

Dag 2

1.200 kr.

1.500 kr.

Begge dage, alt inklusive 4.800 kr.

5.100 kr.

Ikke medlem af Energiforum Danmark Før 3. februar

Sæt kryds

Bekræftelse på tilmelding sendes til den anførte e-mailadresse. Denne e-mailadresse vil også blive brugt i tilfælde af eventuelle væsentlige ændringer i program eller tidsplan. En faktura på deltagerafgiften udsendes efter konferencen. Ved udeblivelse fra konferencen efter tilmelding eller ved afmelding senere end den 24. februar 2015, betales fuld deltagerafgift, da foreningen hæfter over for Hotel Nyborg Strand. Jeg er interesseret i at blive medlem af Energiforum Danmark – ring mig op (Årskontingent 2015: 4.500,00 kroner, ekskl. moms – for almindeligt virksomhedsmedlemskab)

Efter 3. februar

Sæt kryds Navn:

Dag 1 (ekskl. festbuffet) 1.900 kr.

2.200 kr.

Dag 2

1.500 kr.

1.800 kr.

Begge dage, alt inklusive 5.200 kr.

5.600 kr.

Navn : Firma/institution:

Alle priser er ekskl. moms Adresse: Ved deltagelse af 2 personer fra samme virksomhed ydes 10 % rabat, 3 personer giver 15 % og 4 personer giver 25 % rabat. Af hensyn til planlægning af konferencens sessioner vil vi gerne have en indikation af deltagernes forhåndsinteresse. Marker derfor, hvilke sessioner du især har interesse i (uforpligtende kryds):

1

2

3

4

5

Postnr.: By: Telefonnr.: E-mail: Underskrift:

6

Tilmelding kan ske via www.energiforumdanmark.dk eller på e-mail info@energiforumdanmark.dk senest 24. februar 2015. Tilmelding kan også ske ved at sende eller faxe tilmeldingsblanketten senest den 24. februar 2015 til: Energiforum Danmark, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup, fax: 38 34 41 40 Energiforum Danmark januar 2015 / 23


Tre stærke kandidater til

Energi- og miljøprisen 2015 Det er to hæderkronede industrivirksomheder og en stærk personlighed, der er indstillet til Energi- og miljøprisen 2015. Du kan give dommerkomiteen din anbefaling til, hvem der skal løbe med prisen og æren, der uddeles 3. marts på Energiforum 2015.

NÅR DOMMERKOMITEEN til årets Energi- og miljøpris mødes i februar, skal de vælge mellem tre stærke bud på en vinder. Se de tre nominerede her.

Coloplast

Coloplast producerer sygeplejeartikler og er helt fremme i skoene, når det gælder energieffektiv teknologi. Coloplast har over fire år reduceret CO2udslippet pr. produceret enhed med 26 procent. Reduktionen er opnået via 150 forskellige energieffektiviseringsprojekter, herunder optimering på frikøl, varmegenvinding fra trykluftskompressorer, dagslysstyring og PIR-styring af belysning samt optimering af driftstider på ventilations- og køleanlæg. Coloplast har arbejdet med miljøregnskaber og miljøcertificering siden 90´erne, og det betyder blandt andet, at virksomheden stiller knivskarpe krav til deres leverandører af udstyr, ligesom den interne designmanual fokuserer på energiforbruget. Malene Kamstrup, der har mødt Coloplast gennem sit virke i Helsingør Kommune, anbefaler Coloplast som prismodtager med disse ord: ”Coloplast har en meget helstøbt energiindsats og kan fremvise ”state-of-theart” inden for energieffektivisering - det er virkelig inspirerende”

Af Dorte Nørregaard Larsen, sekretariatsleder, Energiforum Danmark

24 / Energiforum Danmark januar 2015

Du kan læse mere om de tre nominerede og deres spændende projekter på www.energiforumdanmark.dk – giv dommerkomiteen dit bud på, hvem af de tre der skal vinde og hvorfor på www.facebook.com/ EnergiforumDanmark

Michael Petersen, ingeniør

Michael Petersen er en ildsjæl fra Skive Kommune. Han viser, hvor langt man kan nå med den grønne omstilling og har inspireret kollegaer i mange kommuner landet over. Michael Petersen var for eksempel en af de første, der gennemførte systematisk energiregistrering i en kommune. På Michael Petersen og Skive kommunes generalieblad står der mange spændende projekter: Et rådhus, der bruger overskudsvarme fra en skøjtebane, solceller i mange afskygninger, minikraftvarme på biodiesel og forsøg med varmepumper og cirkulationspumper. Karen Margrethe Høj Madsen fra Aarhus Kommune begrunder sin indstilling således: ”Jeg nominerer Michael Petersen, fordi han gennem mange år med humor og gåpåmod har vist, at det ikke behøver være så farligt og så kompliceret at gå i gang med den grønne omstilling – man skal bare kaste sig ud i det. Samtidig er han aldrig bleg for at dele både gode og dårlige erfaringer”.

Arla

Mejerigiganten Arla har gennem en grundig kortlægning opsporet energislugere på de mange forskellige produktionsanlæg i koncernen. Kortlægningen, som er gennemført efter den såkaldte pinch-metode, har identificeret store energibesparelser. Det har taget fire år at nå Arlas mere end 30 produktionssteder igennem, men nu har Arla til gengæld et grundigt grundlag for energioptimeringsindsatsen, som passer ind i virksomhedens lean-tankegang og til den enkelte produktionsenheds processer. Sidst men ikke mindst vil en implementering af de identificerede potentielle besparelser opfylde Arla Foods klimamål, som er 25 procent CO2-reduktion, og at 50 procent af al brændsel til produktion skal komme fra ikke-fossile kilder inden 2020. Både Per Jensen fra HMN Naturgas og Peter Maagøe fra konsulentvirksomheden Viegand og Maagøe har indstillet Arla til prisen. Peter Maagøe begrunder indstillingen således: ”Arla har gennemført en imponerende grundig kortlægning af sit energiforbrug og af mulighederne for at energioptimere. Udover at være grundig og omfattende er kortlægningen også metodemæssigt nyskabende. Hos Arla starter de nemlig med at optimere processen, så procesudstyret og endelig forsyningsanlæggene. Mange andre virksomheder starter med det sidste først og når aldrig i mål med mere end blot små besparelser. Det er også bemærkelsesværdigt, at ankermanden Poul Erik Madsen er lykkedes med at opnå accept af sin arbejdsmetode på tværs af mange fabrikker i en stor og kompleks organisation som Arla Foods - i Danmark og internationalt. Arlas eksempel burde følges af rigtig mange virksomheder.”


Generalforsamling 3. marts kl. 17.30 Hotel Nyborg Strand

Generalforsamling 2015 – indkaldelse Energiforum Danmark indkalder til generalforsamling 2015

Generalforsamlingen afholdes i tilknytning til Energiforum 2015, tirsdag den 3. marts kl. 17.30 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg. Generalforsamlingens dagsorden er: a) Valg af dirigent b) Formanden aflægger beretning c) Regnskab til generalforsamlingens godkendelse d) Indkomne forslag e) Fremlæggelse af budget for indeværende år og fastsættelse af kontingentsatser for det kommende år f) Valg af bestyrelse og suppleanter til denne g) Valg af 2 revisorer h) Sted for næste generalforsamling i) Eventuelt Husk, at forslag til generalforsamlingen skal være modtaget i sekretariatet senest den 3. februar 2015. Eventuelle forslag vil sammen med regnskab for 2014, budgetforslag for 2015 og forslag til kontingentsatser for 2016 blive udsendt til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen. Sekretariatet


Foto: Colourbox

”VANDET I RØRENE står stille i lang tid på et kontor og får samme temperatur som omgivelserne. Så i de sekunder vi vasker hænder, er det vand, der kommer ud ad hanen, typisk cirka 24 ⁰C, uanset om det kommer ud af den kolde eller varme hane. Derfor foreslår jeg, at man ikke har varmt vand i hanerne i kontorområder, mens vandet naturligvis skal være varmt i rengøringsrum, køkkener mv.” Sådan skrev Flemming Schrøder fra ALECTIA A/S i artiklen ”Stop energispild i varmtvandssystemer” i Energiforum nr. 5, 2014. Det har fået Lars Højensgård, der er energikoordinator i Kolding Kommunes By- og Udviklingsforvaltning, til tasterne. Han spørger, om det er overhovedet er lovligt at lukke af for det varme vand i henhold til gældende regler for arbejdspladsers indretning? Samtidig skriver han, at forslaget om at lukke for det varme vand ved toiletterne har nogle negative og sundhedsfarlige konsekvenser: ”Vandet i røret vil blive stillestående ”gammelt” med legionellabakterier, som over tid vil sprede sig ud i cirkulationen og dermed ramme køkken og bad.”

Svar på tiltale Flemming Schrøder får det sidste ord her – men lad endelig debatten og tankerne fortsætte:

Redigeret af Malene Dissing

26 / Energiforum Danmark januar 2015

Må man lukke for det varme vand? Flemming Schrøders artikel i novembernummeret af Energiforum Danmark har givet anledning til spørgsmålet: Må man overhovedet lukke af for det varme vand, som han foreslår? Hvad med legionellafaren?

”Mange regler, der har til hensigt at beskytte og give personale rimelige vilkår, er fra en tid, hvor pris på energi og brugsvand var væsentlig mindre end i dag. Som jeg skriver i min artikel, er der behov for at ændre lovgivningen - og det er på mange områder, men det skal gøres, så vi som medarbejdere (jeg er selv en af dem) stadig får rimelige vilkår. AT-vejledning om arbejdsstedets indretning – ”Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdspladser” pkt. 3.3 Håndvaskbeskriver, at håndvaske normalt skal være forsynet med varmt vand. Men det er en vejledning, ikke et lovkrav. Jeg ved, man i mange projekter, hvor bæredygtighed og energiforbrug vægter meget, er begyndt at se på den reelle nødvendighed af varmtvandshaner både ved nybyggeri og ved renovering. Sagen er, at den mest hygiejniske måde at vaske fingre på er med sæbe og koldt vand – ikke varmt vand. Jeg ved også, at mange rengøringsfirmaer ikke længere anvender varmt vand til rengøring - det foregår alene med koldt vand. Men der er selvfølgelig stadig behov for varmt vand til køkkenbrug og til bad, og hvis der blandt personalet er ønske om at have en håndvask med varmt vand, skal det også tilgodeses, men det kunne løses med en decentral elvandvarmer ved vasken. Skal vi minimere risikoen for, at personalet indånder vanddamp med legionellabakterier, er det vigtigt at få et begrænset varmtvandssystem (små decentrale anlæg uden cirkulation) med lille volumen (bedst med vekslere) og en god udskiftning af vandet. Ved behov for stort flow af varmt vand til f.eks. omklædningsrum er det nødvendigt med beholdere. Bedste løsning er først at opvarme vandet, lige før det skal bruges, og tæt på det sted det skal bruges.” n


Eurovent-certifikat Nogen at stole på Hvis du kræver Eurovent-certifikat, får du et produkt, som er testet af uafhængig tredjepart og testet efter europæiske og internationale standarder. Eurovent-certifikat for produkter der holder, hvad de lover.

Optimér ejendommens drift med ista MinuteView Følg dine energisystemer real time, undgå nedetid og ressourcespild NYH E D Funktioner i ista MinuteView

 Fjernaflæsning af varme, vand, el, køling og fugt  Real time visning af data fra målere  Visning af tendenser i ydeevne

 Visualisering af temperatur- og kølingsforhold  Skræddersy alarmer med egne grænseværdier  Fejlalarmer på SMS eller e-mail

Kontakt ista på 77 32 33 00 for mere information.

ista Danmark A/S Brydehusvej 13  2750 Ballerup  Tlf.: 77 32 32 32  ista@ista.dk  www.ista.dk


Intelligent varmeforsyning er en god forretning Totalleverance af fjernaflæste varmemålere Affaldvarme Aarhus

AffaldVarme Aarhus, leverandør af fjernvarme i Aarhus og omegn med i alt 53.500 målere, valgte en komplet løsning fra Kamstrup til aflæsning og styring af fjernvarme. Det intelligente system forventes at nedbringe det daglige vandspild i kommunen med 40%, når det går i drift. “Investeringen beløber sig til en positiv business case og vi forventer at hente investeringen hjem længe inden udgangen af den forventede levetid på 16 år.” Erik Brender, Projektchef – Affaldvarme Aarhus

kamstrup.com/aarhus