Page 1


Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde Kosterijweg 2 9761 GE Eelde www.pkn-eelde.nl

Kerkdiensten in de komende periode Datum:

Tijd:

Voorganger:

Bijzonderheden:

04 dec

10:00 uur

ds. K. v.d. Plas

KK/K

11 dec

10:00 uur

ds. K. v.d. Plas

KK/JK/A

18 dec

10:00 uur

ds. K. v.d. Plas

KK/K

24 dec

18:30 uur 20:00 uur 22:00 uur

ds. K. v.d. Plas ds. K. v.d. Plas ds. K. v.d. Plas

Kinderkerstdienst/Onlanderij 1e Kerstnacht/Cantatekoor 2e kerstnacht/Cantorij

25 dec 31 dec

10:00 uur 19:00 uur

ds. K. v.d. Plas

KK Oudjaar/Avondgebed

01 jan

10:00 uur

ds. K. v.d. Plas

Nieuwjaar/KK/K

08 jan

10:00 uur

ds. A. Troost

KK/JK

KK: JK: K: C: A: D: B:

er is kinderkerk en oppas er is Jeugdkerk koffie/thee in ’t Loughoes. Ontmoeting na de dienst de cantorij verleent medewerking aan deze viering avondmaal/maaltijd van de Heer doopdienst bevestiging/afscheid ambtsdrager(s)

Alle diensten worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl en kunnen nadien bekeken en gedownload worden.


Inhoud Van de redactie

3

Over wat er op ons afkomt

4

EHRE SEI GOTT, kerstconcert door het Cantatekoor.

5

Van de diaconie kerstnachtdienst collecte

6

Oppas gezocht

6

Kerstmiddag voor senioren

7

Collecteopbrengsten

7

Van de kerkenraad

8

Kinderkerstviering “maak het mee” in de Onlanderij

9

Doopduifjes

11

Kerstdecoratie-middag wijk 2

12

Nieuwjaarsontmoeting wijken 1, 2 en 3 op 21 januari

12

“ Herfst-tinten-tocht” 2 november, wijk 1

13

Van het Kerkelijk bureau

13

kerstpakketten 2016

14

Agenda

15

Inleveren kopij

15

Gast aan tafel

16

ZWO en Herfstfair

17

Bed, bad en brood-opvang

18

Kennis verrijkend en geloofsverdiepend

19

OPA

20

De geschiedenis van de Eelder kerk (20)

20

Tussenvoorziening voor statushouders aan de Legroweg

24

In herinnering

26

Gemeenteleden die elders verblijven.

26

Puzzel

27

De oude Nicolaas- een ander Sinterklaasverhaal

28

Colofon

30 2


Van de redactie Voor u ligt het kerstnummer van KC, boordevol activiteiten en verhalen. Ook oproepen om woord in daad om te zetten. Kerst roept op tot bezinning: waar gaat het werkelijk om met kerst. De kerstviering voor senioren heeft als thema ‘barmhartigheid’. Ik vond dit gedicht voor u. Beter kan ik het niet zeggen. De redactie wenst u fijne kerstdagen, Joke Lambour Gebrekkig ziek, gevangen, koud, vreemd, eenzaam verdrietig liefdevol raken en aanraken raakbaar zijn ogen om te zien oren om te luisteren neus om te ruiken handen om te gebruiken voeten om te lopen rug om te dragen wie dan? hoe dan? je medemens in nood ontmoeten barmhartigheid doen gerechtigheid nastreven ruzie verzoenen vrede maken waar liefde is daar is God (Hub Crijns) 3


Over wat er op ons afkomt Er komt heel wat op ons af deze Advent. We grijpen vooruit op de komst van de Eeuwige, op het moment dat overal vrede zal zijn. En tegelijkertijd leven we toe naar de jaarlijkse komst van de Eeuwige, het Kerstkind waarin God intocht doet in het stof. We zijn in blijde verwachting. Maar als we die twee elementen met elkaar verbinden (dat doet “de kerk” al bijna 2000 jaar), dan gaat het om iets anders dan blijde verwachting. Eigenlijk wordt er een oordeel over de wereld van nu geveld. Als het immers allemaal anders moet worden, is het nu niet zoveel soeps. Dat is het natuurlijk ook niet. Bijna 50.000 mensen verdronken dit jaar in de Middellandse Zee op de vlucht voor oorlog. In ons eigen dorp zijn we tegen vluchtelingen en vreemdelingen, of ze moeten ten minste hun gemak houden en braaf en dankbaar zijn. Over klimaatproblematiek staat niets in de Bijbel. Daarom laat ik dat even achterwege. Het Kerstverhaal gaat in eerste instantie over menselijke relaties. En wat er met Jezus gebeurt gebeurt tot op de dag van vandaag overal met kinderen. Ook in Nederland. Kinderen die aankloppen om ‘herberg’ te vinden, ‘geborgenheid’, maar in een uitzetcentrum terechtkomen. We brengen ook dichtbij huis weinig terecht van het delen van vrede en voorspoed met anderen. Terwijl we er zelf zo ongemerkt van genieten, dat we eraan gewend zijn geraakt. Als er anderen een beroep op doen, dan komen we in het geweer. Lucas laat het kind in een stal ter wereld komen. Hij doet dat niet voor niets. Hij doet dat vanuit zijn opvatting van Jezus. Jezus is Christus, de koning namens God. En die is in het donkerste donker, tussen de vreemdelingen en ‘travellers’ geboren. Daar een zoet verhaaltje van maken gaat tegen de bedoeling van het Lucasevangelie in. Het maakt van Kerstfeest iets glads dat weinig meer met onze wereld te maken heeft. Een zoet kerstverhaal in een verwarmde, droge kerk vol mensen met goedgevulde buiken heeft eigenlijk iets godslasterlijks… Het is meer op 4


zijn plaats in de kelder van een stukgeschoten appartementencomplex in Aleppo. Omdat dáár op dat moment die stal is. Omdat daar als op geen andere plek gevoeld kan worden wat een vreemd contrast het evangelie ons voorspiegelt. Tegen de klippen op kerst vieren. Om iets van opstanding te ervaren misschien. Toch zult u mij geen ‘contrastboodschap’ horen vertellen met Kerst. Dat is meer iets voor Advent, als we ‘onder mekaar’ zijn. Het jaarlijkse moment van warmte en gezelligheid, van knusse traditie en het fijne ‘kerstgevoel’ willen we elkaar niet ontzeggen. De wereld is immers complex genoeg, ons leven kent dalen genoeg. Mogen we zelf ook even? Mogen we zelf ook even? Er komt al zoveel op ons af? Je wordt verlegen als je jezelf dat hoort zeggen. Of zou dat (misschien) moeten worden. Dat is waar Advent ons voor opent, met zijn voorbereiding op de Dag van de Heer. En alleen die pijnlijke verlegenheid stoot ons misschien in de goede richting: de wereld voorbereiden op de komst van God. Ik hoop dat we daarbij ervaren dat hij ons tegemoet komt. ds. Kaj van der Plas

EHRE SEI GOTT, kerstconcert door het Cantatekoor. U heeft het op de voorzijde van deze KC al gezien: op woensdagavond 21 december geeft het Cantatekoor onder leiding van onze cantor/organist Vincent van Laar een traditioneel kerstconcert met op het programma werken van o.a. Johann Crüger, Johann Michael Bach, Johann Sebastian Bach en Felix Mendelssohn Bartoldy. Een prachtig programma met sfeervolle kerstkoralen, dubbelkorige stukken en solowerken voor sopraan en orgel. Medewerking wordt verleend door de sopraan Agnes van Laar en organist Pieter Pilon. Het concert begint om 20.00 uur en duurt ongeveer een uur. De toegang is vrij; er is aan de uitgang een collecte ter bestrijding van de onkosten. Na afloop is er in ’t Loughoes gelegenheid een glas Glühwein (of koffie/thee) te drinken. U bent van harte uitgenodigd het concert bij te wonen! 5


Van de diaconie kerstnachtdienst collecte Kerk in Aktie / Kinderen in de Knel De collecteopbrengsten van de collecten in de kerstnachtdiensten gaan naar de stichting NOAD voor verstandelijk beperkte kinderen in Pakistan. De stichting NOAD, een samenwerkingsverband van drie christelijke organisaties in Pakistan, werkt daar aan een speciaal gehandicaptenproject. Bedoeld om voor deze kinderen betere leefomstandigheden te creĂŤren. In de kleine, arme plattelandsdorpen in Pakistan is nagenoeg geen zorg voor deze kinderen. Ze worden verborgen gehouden. De ouders weten niet goed hoe ze om moeten gaan met verstandelijk beperkte kinderen en schamen zich ervoor. Of ze zien het zelfs als een straf van God. Met uw gift krijgen de ouders ondersteuning om hun kinderen de zorg, liefde en aandacht te geven die broodnodig is. Door hulp in de vorm van kennis over de rechten van het kind, onderwijs en medische zorg, gaan de kinderen weer deel uitmaken van de samenleving. Ouders leren in zelfhulpgroepen hoe zij hun kind een plek in het gezin kunnen geven. Ze ontwikkelen zich beter en komen tot bloei. Kinderen van God, die gezien mogen worden. Geef liefde, geef uw gift. Meer informatie kunt u vinden op : https://www.kerkinactie.nl/projecten/geef-liefde Ook kunt u uw gift overmaken op bankrekening NL20 RABO 0315 8091 91 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente EeldePaterswolde o.v.v. kerstcollecte Geef Liefde

Oppas gezocht Elke zondag, tijdens de kerkdienst, is er oppasdienst voor de aller jongste gemeente leden (van 0 tot 4 jaar ) in ‘t Loughoes. Op deze manier krijgen de ouders de mogelijkheid om samen een kerkdienst te beleven. Vanaf 1 januari 2017 zijn wij dringend op zoek naar versterking van ons team. Ben je 16 jaar of (veel ) ouder en vind je het leuk om een uurtje per maand op te passen neem dan contact op. Dit kan via de mail antjetil@home.nl 6


Kerstmiddag voor senioren De seniorencommissie van de diaconie van de PKN-kerk nodigt u van harte uit voor de kerstmiddag voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder. Deze viering wordt gehouden op: zaterdag 17 december in ’t Loughoes vanaf 14.30 uur. Wanneer u familie of vrienden, die ook senior zijn, wilt meenemen, zijn die van harte welkom. Als u geen persoonlijke uitnodiging hebt ontvangen en toch graag wilt komen kunt u zich opgeven bij onderstaande personen. Wilt u dan ook aangeven of u vervoer nodig hebt? Graag tot ziens Riet Gort Harma Löhr Joke Lambour

op 17 december, tel. 3092663 tel. 3643227 tel. 3095292

Collecteopbrengsten oktober 2016 bestemming 2 Voedselbank 2 Instandhouding eredienst 9 Zendingswerk 9 Instandhouding eredienst 16 Kerk in actie 16 Instandhouding eredienst 23 Diaconie plaatselijk werk 23 Instandhouding eredienst 30 Kerk in actie 30 Instandhouding eredienst Totaal

€ 118,02 91,59 253,04 164,80 42,30 77,46 160,30 124,50 130,57 91,05 1.353,63 7


Van de kerkenraad Op 11 oktober vergaderde de kleine kerkenraad. Voorzitter Dick Hoogendoorn heet iedereen van harte welkom. Het is zijn laatste officiële vergadering als voorzitter. We ontsteken de kaars, waarna Bert Broers opent met het lezen van een gedeelte uit “Een huis vol verhalen”. Er is een doopaanvraag ingekomen van de familie van Veldhuizen-Nijburg. De kerkenraad stemt van harte in. De doopdienst zal begin volgend jaar plaatsvinden. We hebben een diepgaande en boeiende bezinning over het consistorie-/drempelgebed. Goed om eens weer bij stil te staan als kerkenraad. We concluderen dat het drempelgebed een goede plaats heeft in de dienst. Jan Menno Medendorp licht de begroting 2017 van de Diaconie toe en het collecterooster. We gaan akkoord en de begroting zal aan de gemeente worden voorgelegd in het Gemeenteberaad van 27 november, waarna definitieve vaststelling plaats zal vinden in de kerkenraadsvergadering van januari 2017. Ten aanzien van de Tussenvoorziening statushouders meldt Tineke Stoffers dat Grace Molegraaf de activiteiten van haar heeft overgenomen. Op het Gemeenteberaad zal verdere info worden gegeven. De gemeente Tynaarlo heeft als reactie op een brief van de kerkenraad aangegeven in gesprek te willen gaan over de stand van zaken. Ook INLIA zal worden uitgenodigd. Roel Kikkers licht de begroting 2017 van het College van Kerkrentmeesters toe. We gaan ook hiermee akkoord en de begroting volgt dezelfde procedure als die van de Diaconie. Na een tussenevaluatie wordt voorgesteld het contract met kerkelijk werker Bert Broers te verlengen tot en met december 2018. De kerkenraad kan zich geheel vinden in het voorstel. In de dienst van 27 november zal de symboliek van de doopduifjes worden geïntroduceerd aan de gemeente. De verslagen van de taakgroepen diaconie, jeugd en eredienst worden besproken. De kerstavonddiensten beginnen dit jaar om 18:30 uur (kinderkerstdienst in de Onlanderij) en om 20:00 uur en 22:00 uur in de Dorpskerk. De (afwijkende) aanvangstijden zullen uitgebreid worden gecommuniceerd. De samenzang met Nieuw Leven begint om 23:30 uur. In 2017 zijn vier diensten gepland in Ter Borch. In het kader onze Visie zijn we bezig met vier concrete activiteiten: - Er komt eens in de vier weken een column in Dorpsklanken. Meer info volgt. - Vanaf 1 januari 2017 is er na elke dienst koffie en ontmoeting in 8


’t Loughoes. - De cursus ‘Christelijke meditatie’ gaat door. Aanmelding is nog mogelijk. Meer info volgt. - De nieuwe website van de Dorpskerk gaat naar verwachting in januari ‘online’. We staan uitgebreid stil bij het onderwerp rouwdiensten van overleden gemeenteleden en het feit dat die onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad vallen. De agenda voor het gemeenteberaad van 27 november wordt vastgesteld. We bespreken de vacature ouderling/voorzitter en de vacature ouderling/ scriba volgend jaar. We noemen enkele namen van gemeenteleden die we denken te kunnen benaderen. De ambtstermijn van Dick Hogendoorn als ouderling/voorzitter is voorbij. De kerkenraad is dankbaar dat Dick het werk vanaf 2012 wilde doen en spreekt zijn diepe waardering uit. Dick blijft formeel aan tot 1 januari 2017. Ds. Kaj van der Plas sluit de vergadering op passende wijze met de woorden van Lied 362. De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar inbreng en wenst iedereen wel thuis. Hielle Tillema Scriba

Kinderkerstviering “maak het mee” in de Onlanderij Stel je voor dat overal vrede komt. Stel je voor dat mensen een nieuw begin kunnen maken. Dat mensen wachten op de komst van de Heer. Stel je voor dat alles goed komt. En jij maakt het mee. Op zaterdag 24 december vieren we weer het kerstfeest in de stal van de Onlanderij, voor kinderen en hun (groot)ouders. We beginnen om 18.30 uur en de dienst zal maximaal een uur duren. We gaan luisteren naar het kerstverhaal en zingen bekende 9


kerstliederen. Na afloop zijn er chocolademelk, glĂźhwein en kerstkransjes. Iedereen is van harte welkom! Een paar praktische punten: - we zitten op strobalen in een onverwarmde stal, dus kleed je warm aan of neem een deken mee. - parkeren bij de Onlanderij is niet mogelijk, dit kan wel op de parkeerplaats tussen de scholen aan de Borchsingel, en daar tegenover bij het gezondheidscentrum. Ook de fietsen graag zoveel mogelijk bij de scholen parkeren. - Er is een levende kerststal in de Onlanderij, die al vanaf 9 december geopend is! - Ivm de veiligheid is er plaats voor 500 mensen, dus vol = vol. Speel je fluit, saxofoon, klarinet, trompet, cornet,of trombone en heb je minstens 2 jaar les? Speel dan mee met het blazers orkest. We spelen tijdens de dienst. Het maakt niet uit hoe oud je bent, jong en oud is welkom om mee te musiceren. We oefenen een paar keer. De muziek kun je thuis instuderen. Geef je snel op bij Rian Westmaas (rian.westmaas@gmail.com of 0505711091) We zien jullie graag in de Onlanderij op 24 december! Tom van der Velde Kaj van der Plas Rian Westmaas Sjoerd Alkema JosĂŠ Groenboom

10


Doopduifjes In de werkgroep Pastoraat bestond, sinds het fraaie ritueel met de witte stenen in de doopvont werd ingevoerd (gedachtenis overledenen), het verlangen om ook het nieuwe leven een zichtbaar plekje in de kerkruimte te geven. In 2015 ging een klein comité daarmee aan de slag: Sjoukje Boendermaker, Greet Hartman, Kaj van der Plas en Nel van der Wijk. Dat er een duifje bij hoorde was vrij snel duidelijk. De vorm en bevestiging van de duifjes werd uiteindelijk vastgesteld in een gebrandschilderd glazen duifje aan een houten wandbord. Gonny Fournier uit Yde was in staat mooie duifjes te maken, Geertje Koops en Roelof Hagenauw maakten het wandbord. Het doopduifje gaat onderdeel uitmaken van het doopritueel en hangt de rest van het kerkelijk jaar aan de wand naast de preekstoel. De introductie van de doopduifjes was op de eerste zondag van Advent 2016. Ritueel tijdens de doopdienst Tijdens iedere doopdienst bevestigen de doopouders een duifje, gemaakt van gebrandschilderd glas, voorzien van de ingegraveerde of ingebrande namen van de dopeling en doopdatum, aan een speciaal daarvoor vervaardigd wandbord (houtsnijwerk), dat hangt aan de wand naast de preekstoel, onder het venster. Dat doen ze na de bediening van de doop. Het bevestigen wordt als extra handeling 'met rituele dimensie’ toegevoegd aan het doopritueel. De eerste zondag van Advent (dus na Voleinding) worden de doopouders van het afgelopen kerkelijk jaar uitgenodigd om de duifjes in ontvangst te nemen. Hun kinderen worden in die dienst allemaal weer in de kerk gebracht en kort ‘gepresenteerd’. Aan die eerste zondag van Advent hopen we een ‘terugkomactiviteit' voor de ouders te koppelen, om hun band met de gemeente te helpen versterken. 11


Ingebruikname In de dienst van Eerste Advent 2016 (27 november) werd door twee kinderen het wandbord onthuld. Er werd ter verfraaiing alvast een duifje aan bevestigd, zodat de vormgeving goed zichtbaar was. We hopen jaarlijks op eerste Advent een bord vol duifjes te hebben! Namens de werkgroep Doopduifjes, Sjoukje Boendermaker, Greet Hartman, Nel van der Wijk, Kaj van der Plas

Kerstdecoratie-middag wijk 2 De kerstdecoratie-bijeenkomst op woensdag 14 december begint om twee uur. En niet, zoals ik eerder schreef, om 14.30 uur. Anna en Nadia hebben weer iets moois bedacht om te maken. We beginnen met een kerstbal op een ronde schotel. Daaromheen kunt u uw fantasie kwijt met zelf meegebracht kerstgroen en kleine versieringen. Bij de koffie en thee presenteren we Syrische koek, door Nadia gebakken. De kosten zijn, exclusief de consumpties, â‚Ź 5,- per persoon. Ook deelnemers uit ander wijken zijn hartelijk welkom. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Voor vragen en opgave kunt u contact opnemen met Anna Mihl, tel: 309 1747. Daarna ontvangt u bericht over de dingen die u zelf dient mee te brengen. We hopen er met elkaar weer een gezellige creatieve ontmoeting van te maken. Namens het wijkteam, Aaltje Lubbers

Nieuwjaarsontmoeting wijken 1, 2 en 3 op 21 januari De Nieuwjaarsbijeenkomst van de wijken 1, 2 en 3 zal deze keer gehouden worden op zaterdagmiddag 21 januari. In het begin van het jaar wordt er vaak al zoveel georganiseerd. Daarom leek het ons goed om onze bijeenkomst naar een iets latere datum te verschuiven. Net als vorig jaar hebben we dhr Leo Stockmann uitgenodigd om te vertellen over, en te laten zien van, onze omgeving. Deze keer zijn de Onlanden het onderwerp van de presentatie. In KC van januari volgt nadere informatie. Namens de wijkteams, Ina Hiemstra, Ike Huisman en Aaltje Lubbers 12


“ Herfst-tinten-tocht� 2 november, wijk 1 Een paar jaar geleden organiseerde het wijkteam een uitje voor ouderen in het voorjaar, nu was dat in de herfst. We noemden het de Herfst-tinten-tocht, en wat troffen we het! Goed herfstweer, buien op afstand, stralende zon die alles buiten zo mooi maakte: de gele beuken op de weg naar Vries, de roodbruine Amerikaanse eiken in Zuidlaren. Met 22 personen, de oudste deelnemer 99 jaar, reden we naar restaurant de Drentsche Aa in Schipborg. We genoten van koffie / thee en gebak, de mooie plek en heel veel gezellige contacten. Maarten Westmaas (ja! zoon van ...) was uitgenodigd om te vertellen over de geschiedenis en natuur rond de Drentsche Aa; hij vertelde boeiend en had een aandachtig gehoor. Ook de boeken die hij schreef (Hunebedden, Drentsche Aa) werden met bewondering bekeken en ook werd er een aantal van verkocht. Tegen 17 uur de terugweg, al bijna donker, regenbui, echt herfstweer. Velen hebben - zo hoorden we genoten van deze mooie middag. Lien Kadijk, Ina Hiemstra

Van het Kerkelijk bureau Ingekomen: Dhr. S.A. Vis

van: De Wilgen

naar: De Hartakker 28

Vertrokken: Mevr. L.J. Brenkman

van: Hortensiaweg 9

naar: Groningen

13


Kerstpakketten 2016 Het is zo langzamerhand traditie dat de Diaconie voor de kerstdagen kerstpakketten samenstelt en uitdeelt aan hen, van wie wij gehoord hebben en weten, dat zij dit heel goed kunnen gebruiken. Wij merken dat hun aantal helaas alleen maar toeneemt. Twee jaar geleden zijn we gestart met een wat andere werkwijze: Geen groot kerstpakket, maar een klein pakketje, met daarin een kerstcadeautje en een bon. Dit, omdat er vele acties in ons dorp plaatsvinden. Omdat dit goed is ontvangen, hebben we besloten, het dit jaar op dezelfde manier te doen.. Natuurlijk kunt u goederen en ook kant-en-klare kerstpakketten inleveren bij ’t Loughoes, zoals u gewend bent. Deze goederen zullen naar de voedselbank regio Tynaarlo gaan. U kunt ze inleveren bij ’t Loughoes op de bekende dagen. In december zijn dat woensdag 7 december (tijdens koffietied) en zondag 11 december 2016. Mocht u uw kerstpakket nog niet hebben ontvangen, dan kunt u het ook in januari nog inleveren. De actie van de diaconie zal zich uitsluitend richten op mensen van ons dorp. De diaconie zamelt hiertoe geld in, door 4 collectes speciaal voor dit doel te bestemmen. (27 nov/ 4 dec/ 11dec/18 dec.) Behalve in de collectes kunt u hiervoor ook een bijdrage overmaken naar de diaconie: bankrekening NL20 RABO 0315 8091 91 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Eelde-Paterswolde, onder vermelding van “kerstpakketten”. Namens de Diaconie, Liesbeth Roelfsema

14


Agenda 14 december Kerstdecoratie- middag wijk 2 14.00u 17 december Kerstviering voor senioren 14.30u 21 december Kerstconcert cantatekoor 20.00u 24 december kinderkerstfeest 18.30u 23 en 24 december 9-16 uur OPA 9 januari Cursus theologische verdieping 21 januari Nieuwjaarsontmoeting wijk 1,2,3 30 januari Voorbereiding kloosterbezoek 20.00u

’t Loughoes ’t Loughoes Dorpskerk De Onlanderij

‘t Loughoes

Hierbij de data betreffende inzameling oud papier voor 2016: 23 en 24 december. Inzameldata voedselbank 7 december en 11 december Koffietied: iedere 1e woensdag van de maand 9.30-11u ‘t Loughoes Inleveren voedselbank: iedere 1e woensdag van de maand t.t.v. koffietied + de zondag daarop voor de dienst. ’t Loughoes

Inleveren kopij Website

cr@pkn-eelde.nl

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met vrijdag 30 december 24.00 uur per email naar cr@pkn-eelde.nl. Handgeschreven berichten kunt u in de brievenbus van ’t Loughoes deponeren o.v.v. “redactie KC”. Dorpsklanken kerkelijke kopij voor “Dorpsklanken” vrijdags voor 18:00 uur naar Ina Rawée, email: kerknieuwsdorpskl@hotmail.com Zondagsbrief Donderdagavond voor 20:00 uur per email: zondagsbrief@pkn-eelde.nl

15


Gast aan tafel Iedereen is wel eens ergens te gast of heeft zelf gasten aan tafel. Meestal zijn dat familieleden of vrienden. Maar hoe is het als je gasten aan tafel hebt die min of meer vreemd voor je zijn? Ons is gevraagd iets te vertellen over onze ervaringen hiermee .. Enige maanden geleden kregen we contact met enkele Syriërs die in de TuVo (Tussenopvang) in Eelde wonen. Het contact begon in de Dorpskerk, waar we hen ontmoetten toen we dienst deden voor de “Open Kerk “(CODE) Een jongeman en een jonge vrouw weifelden of ze naar binnen zouden gaan. Taal kan een barrière zijn, maar met een beetje Engels, wat Nederlandse woorden en gebaren, konden we hen toch iets vertellen over onze mooie Dorpskerk. Na dit eerste contact werden de contacten voortgezet en uitgebreid. Er werd zo af en toe een kerkdienst bezocht en koffie gedronken in ‘t Loughoes. Twee vrouwen gingen met twee kinderen mee naar de startdienst in de Onlanderij, waar ze een mooie dag beleefden. We maakten afspraken om bij ons thee te komen drinken en tot ieders plezier hebben we buiten een keer pannenkoeken gebakken. Van het één kwam het ander en zo kwamen ze ook enkele keren bij ons eten. We haalden hen op zaterdag rond half vijf met de auto op, het zijn er inmiddels vijf, twee vrouwen met elk een kind en de jongeman. We spreken zoveel mogelijk Nederlands met hen en als ze een woord niet begrijpen zoeken ze het op in de “translater” van hun Iphone of de kinderen vertalen het woord in het Arabisch. De kinderen gaan in Onnen naar school en kennen al redelijk wat Nederlands. We beginnen altijd met thee of koffie en wat praten, het is gezellig en zo langzamerhand breidt hun Nederlandse woordenschat zich uit. Het is leuk om te merken dat ze in de afgelopen tijd veel leerden. Wij hebben een gewone Nederlandse maaltijd gekookt (geen varkensvlees) en zij hebben een keer een Syrische maaltijd bereid in de TuVo, die we meenamen naar ons huis en hier gezamenlijk aten. Het was heerlijk en natuurlijk héél veel!. Het voelde alsof we in ons eigen huis te gast waren, want zij vonden dat we hun gast waren! De gesprekken gaan over voedsel en ingrediënten, maar ook over hun en onze eetgewoontes, hun familie en allerlei zaken die ter sprake komen. Er wordt veel gepraat en gelachen, vooral als we elkaar soms verkeerd begrijpen of wanneer wij ook eens een Arabisch woord moeten 16


uitspreken..We proberen steeds om de gesprekken gezellig te houden, we weten inmiddels welke traumatische ervaringen ze hebben gehad, maar daar praten we niet over tijdens de maaltijden. Het moet gezellig zijn en het moet hen een gevoel van geborgenheid geven. Ondertussen zijn we dan ongemerkt ook bezig met een beetje inburgering en Nederlandse taalverwerving.Binnenkort zullen ze ergens anders een huis krijgen en daar verder gaan met taal leren en inburgering..We zijn al uitgenodigd om dan eens in hun huis aan tafel te komen.. Wim en Ida Schoolderman

ZWO en Herfstfair Zaterdag 5 november heeft de diaconie het ZWO project van Comin/Brazilie afgesloten met een gezellige herfstfair. Vanaf het begin waren er kopers en kijkers. In het restaurant werd genoten van koffie/thee en lekkers en de kids vermaakten zich met kleurplaten, het versieren van waxinelichtjes, en de grabbelton. Kortom, het kon niet beter. Er is een mooi bedrag rond 300 euro opgehaald. Wat de collecte heeft opgebracht is nog niet bekend, maar uit ervaring weten we dat dit niet teleur zal stellen. Wij kijken terug op een succesvol experiment dat voor herhaling vatbaar is. Met dank aan Peter en Marjan die weer geweldig hebben meegedacht en meegeholpen. Zoals u weet heeft de ZWO groep na 13 jaar afscheid genomen van Aletta Jongman. U begrijpt het al: wij zijn op zoek naar iemand die haar wil vervangen. Samen met de diaconie en Door-Elske Cazemier , de projecten in de wereld gestalte geven. Het is niet veel werk en u hoeft geen diaken te worden al mag dat natuurlijk wel. Het gaat om meedenken en meedoen in de organisatie van de ZWO-projecten, het maken van een folder en (soms) het organiseren van iets extra`s. Tijdens het project bent u af en toe aanwezig in de diaconievergadering om dingen te bespreken. Wie wil ons team komen versterken, u bent zeer welkom! Door-Elske Cazemier Liesbeth Roelfsema TinekeStoffers 17


Bed, bad en brood-opvang Maatschappelijk werkster Izre doet opnieuw verslag: “Murat was er slecht aan toe en woog nog maar 47 kilo” “Maar het is toch een Syriër? Die mogen toch blijven? Iedereen weet toch dat het daar oorlog is?” Onze communicatie adviseur kijkt me niet-begrijpend aan. Ik vertel haar net over Murat, een Syrische man die we hebben opgevangen nadat het COA hem uit het asielzoekerscentrum zette. Het COA doet dat als een eerste asielaanvraag is afgewezen. Mensen hebben volgens het Rijk dan geen recht meer op opvang. Ik snap haar vraag. Hoe kan de asielaanvraag van een Syriër worden afgewezen? Het is een ingewikkeld verhaal en ik kom er zo op terug. Maar het ging mij eigenlijk niet om de juridische achtergrond. Het ging mij om het menselijke aspect. Murat was er lichamelijk en geestelijk erg slecht aan toe. Hij was ondervoed en woog nog maar 47 kilo. Toch ging het COA hem op straat zetten. Op aandringen van Murats advocaat laat het COA een medische rapportage opmaken. De verpleegkundige schrijft in het rapport dat Murat zichtbaar ondervoed is. Hij heeft geen eetlust, vindt dat de wereld zonder hem kan en heeft zichzelf eerder al verwond. Zowel lichamelijk als geestelijk staat het er ernstig voor. De medische rapporteur acht de kans op zelfmoord reëel. Het rapport concludeert dat het medisch onverantwoord is om de man op straat te zetten. En hoewel het COA opvang heeft voor asielzoekers in psychische nood, wordt hij uiteindelijk in een taxi gezet. Naar ons, de ‘bed, bad, brood’opvang in Groningen. Het ingewikkelde juridische verhaal zit zo: Murat heeft eerder asiel aangevraagd in Zwitserland. Daarmee zou er een zogeheten Dublinclaim liggen: in het Dublin-akkoord is afgesproken dat mensen die eenmaal in één land asiel hebben gevraagd, daarvoor niet in een tweede land terecht kunnen. Dus zegt Nederland tegen Murat: u kunt hier geen asiel vragen. Maar dat blijkt niet te kloppen. Want toen hij in 18


Zwitserland asiel vroeg, deed Zwitserland nog niet mee in het Dublinakkoord. De Dublinclaim vervalt dus. Murat heeft gewoon recht op opvang. Hij kan weer terug naar het COA. En dat is inmiddels ook gebeurd. Gelukkig heeft hij in de tussentijd bij ons lichamelijk en geestelijk een beetje bij kunnen komen. Hij is niet meer suïcidaal. We hopen dat hij in het AZC verder aansterkt. Maar dat zo’n beschadigd mens daarvoor weer eerst uit het AZC gezet moest worden…….

Kennis verrijkend en geloofsverdiepend de cursus Theologische Verdieping Groningen Onze samenleving is in beroering, in ontwikkeling is de theologie en in beweging is ons geloofsleven. Dat baart ons soms zorgen en stelt ons voor vragen: ‘Waar gaat ’t heen?’, ‘Hoe zit dat dan?’ Om deze gesprekken en discussies te volgen, om je zelf persoonlijk een zinnig oordeel te vormen: volg de cursus TVG! Door cursisten worden de lessen als bijzonder waardevol ervaren voor hun persoonlijke verdieping en verrijking. In januari 2016 starten wij met een vernieuwde opzet van onze cursus: minder avonden, dus korter van duur. Maar de onderwerpen die behandeld worden, zoals Oude en Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Geloofsvragen/Dogmatiek, Islam, Spiritualiteit, Jodendom, Geloven in de Samenleving, Ethiek en Filosofie, ze komen allemaal gedegen aan de orde. Wij starten op maandag 9 januari 2017. Voor meer informatie en aanmelding - zie de website www.tvg-groningen.nl - graag voor half december 2016. Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met Atze Landman t.: 0594853160

Tom Stellingwerf (oud-cursist) t: 0655721044

19


OPA Het was weer een geweldige opbrengst tijdens het weekend van 28 en 29 okt. De container was op zaterdag vanaf 16.00 uur helemaal vol en het netto bedrag is: € 255,94 Dank aan jullie allemaal voor het brengen van papier en/of karton. De volgende inzameling is op 23 en 24 december, beide dagen van 09.00 – 16.00 uur, maar........vol is vol; wees er dus op tijd bij. Piet v.d. Vinne gaat ons als trouwe helper verlaten; zijn fysieke gezondheid laat niet meer toe zware stapels papier/karton te dragen en te stapelen. Erg jammer, maar gezondheid gaat voor alles. Piet: heel erg bedankt voor je hulp gedurende vele jaren. Hierbij doe ik een oproep voor een vervanger en nog liever 2; al is het maar voor 1 of 2 uur in de morgen of middag. Vele handen maken licht werk en het is nog gezellig ook. Eens in de 2 maanden staat de container bij de vijver en proberen we op deze manier extra geld te verzamelen voor goede doelen/acties. Heb je interesse, neem even contact met mij op. Popko de Jonge (tel.nr. 3092498) of mail: popkodejonge@home.nl

De geschiedenis van de Eelder kerk (20) Diaconie Na de Reformatie wordt de armenzorg een taak van de kerspelen, die deze zorg zo veel mogelijk afschuiven op de diaconieën. Diakenen zijn verantwoordelijk voor de bedeling van de ‘huijsgenoten des geloofs’. Maar zoals de hele kerkelijke organisatie, met name in de 17e eeuw, vele tekortkomingen kent, zo is het met de diaconie niet anders gesteld. In Drenthe is er weinig belangstelling voor de nieuwe leer waardoor de kerk kampt met een tekort aan lidmaten en ambtsdragers. Gevolg: ambtsdragers die geen lidmaat zijn. In 1629 zijn er in 20 kerspelen, waaronder Eelde, geen ouderlingen en diakenen en in 21 kerken, waaronder Eelde, geen armbuidels. De kerkvoogden zijn geen 20


lidmaat. In 1630 telt de Eelder kerk 30 lidmaten, in 1634 is de enige ouderling ook diaken. Het zijn slechts losse constateringen, maar schetsen toch onmiskenbaar een beeld van een jonge kerk in een moeilijke fase met weinig draagvlak in de samenleving. Diaconaal archief Het diaconaal archief biedt wel een aardig beeld, zij het fragmentarisch, van het reilen en zeilen van de Diaconie in voorgaande eeuwen. Een kleine bloemlezing ter bevestiging van dat beeld. Op 4 maart 1679 wordt er door Ridderschap en Eigenerfden een plakkaat uitgevaardigd, waarin wordt verordonneerd dat er in de toekomst geen armpenningen zullen mogen worden uitgeleend en op rente gezet, dan na gemeen content van de kerkenraad en de schulte en aan niemand anders dan aan degenen die onroerend goed bezitten, dat uit protocollen blijkt en niet boven de waarde bezwaard is. De maatregel is kennelijk een gevolg van het feit dat door de Diaconie te vaak geld wordt uitgezet bij lieden, die achteraf niet kredietwaardig blijken te zijn. Ook wijzen zij predikanten erop toe te zien dat de armenpenningen niet al te lichtvaardig aan uitheemse gaande en komende bedelaars worden uitgedeeld. Bedelaars zijn er in die tijd legio, niet alleen uit het eigen gewest, maar velen worden ook tot de bedelstaf gebracht door verbanning uit andere gewesten. Een strafmaatregel die veelvuldig wordt opgelegd. Zo legt ieder gewest zijn probleemgevallen bij de buren op de stoep. Ieder kerspel heeft in die tijd een kerspelsoldaat in dienst, ook wel armjager genoemd, de rechterhand en sterke arm van de schulte, die als belangrijkste taak heeft het verjagen van bedelaars, vagebonden, afgedankte soldaten en ander ongewenst volk. In de 18e eeuw, maar vermoedelijk ook reeds eerder, wordt er voor het beheer van de armenkas van de Diaconie jaarlijks een boekhouder aangesteld. Hij houdt een soort kasboek bij van inkomsten en uitgaven en neemt de financiĂŤle middelen en waardepapieren in bewaring. De waardepapieren bestaan in 1769 uit een zevental obligaties, die uitstaan bij de Landschap Drenthe, met een gezamenlijke waarde van f 4900. Verder staat er bij drie dorpsgenoten geld uit ten bedrage van f 550. Na een jaar draagt de boekhouder zijn administratie weer over aan zijn opvolger. Voor de overdracht wordt de boekhouding gecontroleerd en getekend door een tweetal ouderlingen, de aftredende en opkomende boekhouder en de schulte. Met deze laatste handtekening wordt de 21


gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de armenzorg van kerspel en kerk bevestigd, hetgeen ook in latere eeuwen nog herhaaldelijk zal blijken. Om een beeld te schetsen van de inkomsten van de Diaconie worden hierna enkele posten genoemd uit het jaar 1774/5: 19 Feb. Ontvangen van Remmelt Meulman en sijn vrouw een somma van f 100 welke somma door haar E. suster Grietien als een Lijberale gifte an de arme te Eelde hadde toegesegt. 12 April. Van Doomnee Alting de rente van f 50, dat verschenen was den 1 October 1773: f 1-15. 18 April. Uit de kiste in de kerke ontfangen: f 130-5-4. 9 Meij. Van Berent Stokers weduwe voor het dood laken: f 1-10. 1 Junij. Op de begrafenis van mevr. Pelkwijk gekollecteert, 10 Dukate en 2 halve ridders met enig silvergelt en Duijten, tesamen f 68-11-4, dat in de kiste in de kerke is gelegt. 9 Junij. Van de schatbeurder Olthof, de Landschapsrenten van het jaar 1773, ter somma van f 187-16. 16 Aug.Van Remmelt Meulman voor het doodlaken van sijn suster: f 1-10. 29 April. Ontvangen voor het gebruik van het doodlaken op de begraffenis van de overste van Coeveren f 1-10 16 Oct. Ontvangen van de erfgenamen van mevrou Westpalm, dat mevrou Westpalm bij testament an de arme van Eelde heeft gemaakt een somma van f 100-0-0. Toelichting: De Diaconie ontvangt geregeld relatief grote bedragen uit legaten, maar ook de collecte bij begrafenissen is een aanzienlijke bron van inkomsten. De kist in de kerk wordt geregeld geleegd en bevat doorgaans aanzienlijke bedragen. Voor begrafenissen wordt een doodlaken verhuurd voor 1 gulden en 10 stuivers, maar er is ook een goedkopere variant, het zogenaamde armlaken, dat kost 10 stuivers. De bedragen worden vermeld in guldens, stuivers en plakken (centen). Mevr. Pelkwijk bewoont de buitenplaats Postwijk (later Noordwijk) van 1744 tot 1774 en mevrouw Westpalm de buitenplaats Nieborg, later het Huis te Paterswolde. Overste Van Coeveren is Baron Arent Louis van Coevorden, die ruim een jaar aan de Westerhorn, nu nr 7, heeft gewoond. Gerhard Alting, die op Vennebroek woont, een broer van de predikant Bernhard Alting, voorziet het overlijden van Van Coevorden van enig commentaar, hij schrijft: ‘Word bekent making gedaan van het overlijden van den overste van Coevorden en wel uit naam van Juffr. Van Coevorden. Van Coevorden is gescheiden van de vrouw daar hij kinderen bij heeft en met een meijd huishoud. Die 22


meijd, zijn concubijn, laat zich Juffr. Van Coevorden heten en uit diens naam word hij angezegt. Hoe dat in ’t vervolg zal gaan, de tijd zal ’t leren’. In een volgend artikel meer over het wel en wee van de Diaconie. Jan ten Pas ------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------23


Tussenvoorziening voor statushouders aan de Legroweg Tineke Stoffers was de contactpersoon van de Protestantse Gemeente EeldePaterswolde met het huis van de tussenvoorziening statushouders in Eelde. Ik – Grace Molegraaf – heb die taak van haar overgenomen. Ik wil u hierbij wat verder informeren over de stand van zaken in dat tuvo-huis. In de tussenvoorziening wonen 96 mensen, voor het merendeel mensen uit Syrië en Eritrea. Zij zullen door heel Drenthe gehuisvest worden. Regelmatig krijgt iemand ergens een huis toegewezen en verhuist dan naar die andere gemeente. Er komt dan wel iemand anders voor in de plaats. De huisvesting in het tuvo-huis is krap en de voorzieningen mondjesmaat. Maar er is uitzicht op een redelijk spoedige verhuizing naar een definitieve woonplaats. De bewoners zijn daar dan ook geheel op gefocust. De voorzieningen voor Nederlandse les zijn geregeld. De hele groep gaat nu naar les, of in het Dorpshuis in Eelde, of in het dorpshuis in Yde. Leraren komen van het Alpha college of van het Noorderpoort college. Er worden nog wel mensen gezocht, die in de les als klassenassistent dienst willen doen. Extra uitleg geven aan mensen die het niet goed begrijpen. De groepen krijgen 3x per week een ochtend of middag les. Alle bewoners kunnen nu op de fiets ergens heen, er zijn 100 fietsen gekomen. Er worden verkeerslessen georganiseerd door professionele mensen. Een aantal bewoners kan niet fietsen. Er worden mensen gezocht die deze bewoners willen leren fietsen. Die “leraren” zullen eerst een training krijgen. Nederlands leren spreken en verstaan is van groot belang. Daarom organiseert Wietske Hoogerheide (de coördinator voor activiteiten) allerlei activiteiten die daarmee verband houden. Ik- Grace – assisteer haar daarbij . Ik noem dan: – de spelletjesavond op donderdag. Nu nog om de 14 dagen, maar als er genoeg vrijwilligers zijn maken we twee groepen voor iedere donderdag. Dan is een keer missen niet zo erg en kunt u uzelf opgeven voor 1x per 14 dagen. – vraag eens iemand te eten bij u thuis. Zij leren onze cultuur en gewoontes kennen, wij leren hen en hun cultuur kennen. Iedere week is niet nodig, maar enige regelmaat is wel belangrijk. – we zijn bezig huiswerkgroepjes te maken. In kleine groepjes extra ondersteuning bieden op tijden dat ze niet naar school gaan. U kunt hier ook een bijdrage leveren als u dat plezierig lijkt. Extra oude laptops zijn heel welkom, want er zijn cd’s bij de lesboeken. Word en internet zijn essentieel. Een van de vrijwilligers zoekt bij bedrijven en instelling naar stageplekken; werkervaringsplekken op tijden dat iemand niet naar school gaat. Nederlands spreken en horen; regels leren begrijpen in bedrijven; op tijd komen; enz. Een beetje lastig, omdat je niet weet hoe lang iemand hier nog woont, maar wel van groot belang voor de toekomst van de nieuwe Nederlander. Sportclubs kunnen daar ook een rol in spelen. Helaas is het meisje dat op zanggroep Flow zou gaan meezingen naar Amsterdam verhuisd. 24


Mensen van de gemeente Tynaarlo hebben samen met bewoners gekookt en gegeten. Een heel gezellige en zinvolle bijeenkomst om elkaar beter te leren kennen. Een grote groep bewoners uit Eritrea zijn oosters orthodox christen. Eritrees Orthodox; onder de Syrische bewoners zijn een paar Syrisch Orthodoxe Christenen, de anderen zijn Moslim. Een heel andere Christelijke traditie dan die van onze protestantse gemeente. Boeiend dus. Waarom vluchten mensen weg uit Syrië ? We weten allemaal welke vreselijke gevolgen de oorlog in Syrië heeft. Waarom vluchten mensen uit Eritrea? Eritrea is een zware dictatuur; geen persvrijheid; geen oppositie; monddood maken van de bevolking. Vluchtelingenwerk typeert deze dictatuur als “het Noord Korea van Afrika”. De dienstplicht duurt officieel 18 maanden voor mannen en vrouwen, maar kan voor onbepaalde tijd worden verlengd en praktisch kan dat uitlopen op meer dan 10 jaar. Daarom komt u veel jonge mensen uit Eritrea tegen in de tuvo. Meer informatie kunt u vinden op de site: https://www.amnesty.nl/zoeken?search=eritrea&op=Zoeken en https://www.amnesty.org/en/countries/africa/eritrea/ Dit zijn sites van Amnesty International . U kunt in google “Eritrea” intikken, daar vindt u ook veel informatie. Ik hoop u hiermee wat verder geïnformeerd te hebben. Ik zal u regelmatig via dit kerkblad op de hoogte houden en soms via de zondagsbrief een vraag stellen. Voor vragen en aanmeldingen kunt u contact opnemen met: Grace Molegraaf – email: gracemolegraaf@gmail.com – tel: 050 8517489 of met de tuvo: info@tuvoplatform.nl (Wietske Hoogerheide)

25


In herinnering Dhr. H.K. van Huis Dhr. J.E. Doornbos Mevr. W.H. Smeenge-Houwing Dhr. A.J. Both

* * * *

13-03-1933 26-05-1928 30-11-1029 01-07-1924

   

29-10-2016 07-11-2016 12-11-2016 17-11-2016

De mensen van voorbij wij noemen ze hier samen. De mensen van voorbij wij noemen ze bij namen. Zo vlinderen zij binnen in woorden en in zinnen en zijn wij even bij elkaar aan ‘t einde van het jaar.

Gemeenteleden die elders verblijven. Dhr. J. Klement, Hoofdweg 204a verblijft in het Martiniziekenhuis IC, Van Swietenplein 1, 9728 NT Groningen Mevr. G. Arends-Sietzema, Schoollaan 20L, verblijft in het Heijmanscentrum afd 2 k.15, Henri Dunantlaan 20, 9728 HD Mevr. A. van Dijk – Koffeman verblijft in De Dilgt, Dilgtweg 3C, 9751 ND HAREN Afd. De Cirkel, k. 305. Fam G. Ruiter, verblijft in de Vijverhof Vredeveldseweg 75, 9404CC Assen; dhr. G. Ruiter op k402; mevr. A. Ruiter-Vroegop op k.113. Dhr. H te Velde, Goudsbloemweg 34 verblijft in Maartenshof k.10 Schaaksport 100-102, 9728 PG Groningen Mevr. P.M.W. Kiel-Piek, Zuurstukken 23, is weer thuisgekomen uit de Brink. Wij wensen hen veel sterkte en Gods nabijheid toe. Bert Broers. 26


Puzzel Nu heb ik een letter Sudoku puzzel gemaakt, die gaat als volgt: het diagram bestaat uit 81 vakjes, in totaal dus 9 rijen en 9 kolommen van elk 9 vakjes. Het diagram van 9 X 9 is nog eens onderverdeeld in blokjes van elk 3 X 3 vakjes. In elk vakje moet je één van de gegeven letters invullen. Je moet de lege vakjes zo invullen, dat in elke rij, elke kolom en elk blokje ieder letter slechts één keer voorkomt. De letters in de vakjes 1 t/m 6 is de oplossing. Veel plezier. Ina Rawée cgrawee@gmail.com Bedankt voor de reacties is leuk om te krijgen!

E

1

D

N

S R V

4

2

O

S D

V E O A V T

V

T A R N A S 6 D 3 D E E O 5 R S N R

R De oplossing van de vorige puzzel was: het Borchkwartier Lokken, tulpje, malen, voeren,tergen, snoei, steel, geduw, koppel, boenen, garant, koest, spriet, boeten, strand, doeken 27


De oude Nicolaas- een ander Sinterklaasverhaal Heel lang geleden woonde er in het verre Spanje een oude man die Nicolaas van Myra heette. Iedereen kende hem als een goed mens, die vrijuit deelde van wat hij bezat. Al was hij zelf ook oud en broos geworden. Het was in een barre winter dat een storm de sneeuwvlokken zo wild door de wereld blies, dat wie zich buiten waagde geen hand voor ogen kon zien. Er werd geklopt aan de deur van Nicolaas. Hij hoorde het niet, of dacht dat het de wind was. Toen werd er weer geklopt, harder. Nicolaas schuifelde naar de deur, deed open en zag een moeder met in haar armen een kindje, gewikkeld in een omslagdoek. De vrouw rilde van de kou en haar mantel en de omslagdoek rond het kind waren doorweekt en zwaar van de sneeuw. Hij liet ze binnen, sloeg zijn eigen mantel om hen heen en gaf ze een plek bij de haard. Nadat hij het vuur extra had opgestookt, en haar met bevende hand een kom soep en brood had gegeven, probeerde hij met de vrouw te praten. Ze verstonden elkaar niet: ze was een vreemdeling. Hij bood de vrouw met het kind zijn eigen bed aan om in te slapen en maakte voor zichzelf een bed op de grond in de kamer. Hij werd wakker van wanhopig gesnik: het was de moeder die handenwringend bij haar kindje zat. Het gloeide van de koorts en Nicolaas zag dat het meisje doodziek was. De oude man kleedde zich warm tegen de kou en ging strompelend en struikelend door de gierende storm op weg om de kruidendokter van het dorp te halen. Die wilde echter niet meekomen: het weer was hem te slecht en het was midden in de nacht. Nicolaas moest morgen maar terugkomen om wat kruiden voor die vreemdeling en haar kind te halen. Dat maakte Nicolaas verdrietig. Hij wilde helpen. Hoestend en rillend van de kou stapte hij met kleine pasjes verder, nu recht tegen de wind in, terwijl zijn witte haren en zijn witte baard nat van de sneeuw langs zijn gezicht waaiden.

28


Hij zag het oude vrouwtje pas, toen hij bijna tegen haar aanbotste. Ze trok hem in de beschutting van een muur en riep: “Wat loop je hier buiten, oude man,” zei ze, “ga toch naar huis, straks word je nog ziek door de kou.” Toen vertelde Nicolaas haar over het zieke kind. “Hier heb je kruiden,” zei de vrouw, “die zullen het kind genezen. Ga nu maar gauw naar huis, voordat het te laat is.” En meteen was ze verdwenen. Zo snel als zijn oude vermoeide benen wilden, haastte hij zich naar huis. Hij sleepte zijn verkleumde lichaam naar het bed waar de moeder lag met haar kind in de armen. Het kind kreunde zachtjes. “Gelukkig,” dacht Nicolaas, “het kind zal gered worden, het kind mag blijven leven.” Nicolaas zelf stierf in die nacht. Engelen begeleidden hem naar de hemel. Ze hadden opdracht om hem direct bij God te brengen. God zei: “Ik heb gezien hoe je altijd alles met iedereen deelde, vriend, vijand en vreemde. En voor een kind dat je niet kende heb jij je leven gegeven. Jij die altijd alles weggaf, ontvang nu Gods geschenk!” Toen kreeg Nicolaas het mooiste cadeau dat je maar kunt bedenken: vanaf dat moment mocht hij een keer per jaar terugkeren naar de aarde, om te wonen in de harten van de mensen. Wij zijn altijd blij wanneer we de oude Nicolaas weer in ons hart mogen voelen, wanneer het buiten kouder en donkerder wordt. Dan verlangen we ernaar net zo te zijn als hij, door te delen wat we hebben en elkaar cadeaus te geven. We noemen hem nu niet meer de oude Nicolaas, maar omdat hij zo bijzonder was noemen we hem de Heilige Nicolaas, of Sint Nicolaas. En elk jaar is er één iemand die de kleren van Sint Nicolaas mag dragen. Wanneer hij die kleren aantrekt, dan gebeurt er een soort wonder. Kijk maar eens goed. Je zult zijn ogen zien glanzen en diep van binnen weet je dat in hem de echte Sint Nicolaas leeft. Je ziet aan hem dat ook hij dat voelt. Zo kunnen we na al die jaren nog steeds het Sinterklaasfeest vieren met de echte Sint Nicolaas in ons midden. Gevonden en bewerkt door Kaj van der Plas

29


Colofon Dit is een uitgave van de Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde en verschijnt op de eerste zaterdag van de maand (behalve in juli en augustus). Kopij dient uiterlijk 8 dagen voor verschijnen van Kerkelijk Contact (KC) te zijn ingediend. Postadres Kosterijweg 2 9761 GE Eelde Website www.pkn-eelde.nl Centrale redactie E. Huisman, H. Matter, J. Matter, J. Lambour, I. Rawee, W. Schoolderman, J. Schoo, A. van Til en T. van der Velde E-mail:CR@pkn-eelde.nl Geschreven kopij: ’t Loughoes (o.v.v. KC)

Mw. T. Stoffers, tel. 06 83138891 Ledenadministratie/adreswijzigingen Mevrouw A. Crielaard, tel. 050-3095482, E-mail: kerkburo@pkn-eelde.nl Bank- en girorekeningen: Diaconie NL20 RABO 0315 8091 91 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Eelde-P’wolde, voor alle bijdragen, o.v.v. bestemming van de gift ZWO-werkgroep NL98 FVLB0635801728 t.n.v. Z.W.O. werkgroep Eelde Kerk Algemeen: NL67 FVLB 0699 8789 34 t.n.v. Prot. Gem. Eelde-Paterswolde Kerkbalans: NL48 FVLB 0699 8789 85 idem Andere betalingen: NL37 RABO 0315 8027 74 t.n.v. Prot. Gem. Eelde-Paterswolde. (betalingen s.v.p. onder vermelding van de bestemming: vrijwillige bijdrage, collectebonnen [aantal, soort] enz.)

Predikant Ds. K.M. van der Plas, tel. 050 5494081; E-mail: ds.vanderplas@gmail.com Kerkelijk werker wo & do B. Broers, tel. 06 51022449 E-mail: b.broers1@gmail.com Scriba Hielle Tillema, tel. 050 3091016 E-mail: pknkerk@gmail.com

Copyright Copyright van teksten, foto's en grafische voorstellingen berust bij de centrale redactie. Foto's, teksten en grafische voorstellingen e.d. in een uitgave van KC mogen zonder schriftelijke toestemming van de centrale redactie niet worden overgenomen, gedownload, openbaar worden gemaakt of vermenigvuldigd.

College van Kerkrentmeesters Voorzitter: dhr. P. Adams Penningmeester: dhr. R. Kikkers Administrateur: dhr. B. Beelen Tel. 06 132 19 556 E-mail: cvk@pkn-eelde.nl

Disclaimer De centrale redactie heeft elke uitgave en de daarin vermelde informatie zorgvuldig en naar beste weten samengesteld. Niettemin is het mogelijk dat de aangeboden informatie niet volledig of niet juist is. De Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde, de centrale redactie en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van informatie in uitgaven van KC.

Diaconie Voorzitter: dhr. J.R. Fransens Tel. 050 3096689 E-mail: diaconie@pkn-eelde.nl Koster/beheerder ‘t Loughoes Peter en Marjan Dijk, tel. 050 3092308, E-mail: koster@pkn-eelde.nl Drukwerk Peter Dijk Bezorging Dhr. H. Lieben, tel. 050 3093228 Vrijwilligerspool ma t/m do 9.30-10.00

30


4. KC december 2016  

Kerkelijk Contact december 2016, Protestantse Gemeente te Eelde-Paterswolde

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you