Page 1

Mei 2017

De Vang in bloei

• En we noemen hem Frits Sjoerd • Colofon • Pony gezocht • Wandel mee met de Kika Kanjer Kuilentocht • Van de Dorpsraad • Wandel 4 Daagse • Uitstapje Hummeltjeshut• • Oranje Comite Beers • Boekenstation Het Spoor

• Van de redactie • Danktbetuiging • DrieOpEenRij • Ingezonden • In Gesprek met Marko Dokic • Sara of Abraham gezien? • Zaalvoetbalteam Spijker 1 kampioen in topklasse • Kloosterfeest Clubkas Campagne • Wij en de Vip

• Jeugd HBV en Vianen Vooruit nieuwe tenues • Seniorenpagina • Taart van Twan • The Young Ones • Tennisvereniging Play Back • Gedicht • Collecte 10 goede doelen • Parochienieuws • Activiteitenkalender


Stier Nationaal Veelteelt Museum heeft nu een naam

En wij noemen hem: Frits Sjoerd Beers, maart 2017 – Een aantal maanden stond de stalen sculptuur van een stier naamloos in de voortuin van het Nationaal Veeteelt Museum aan de Dr. Moonsweg. Maar nu heeft het kunstwerk dan toch een naam: Frits Sjoerd. Misschien klinkt die naam de lezers van de Dorps-Courant vreemd in de oren, maar toch heeft die keuze een mooie historische achtergrond. Vele suggesties gingen in de afgelopen maanden over tafel in het museum. Ook vanuit de Beerse bevolking kwamen na een oproep in de DorpsCourant enkele opmerkelijke suggesties binnen. Toch kreeg geen enkele suggestie de han-

Sinds maart 1997 iedere 1e woensdag van de maand (m.u.v. augustus) gratis huis-aan-huis in het kerkdorp Beers, in een oplage van 900 exemplaren. Losse exemplaren Dorps-Courant kunt uw afhalen bij Kapsalon Jos van den Heuvel, Bakkerij van Dijk, Café de Spijker en 't Wapen van Beers. Abonnement voor buiten Beers € 30.-, Europa € 40.-, Wereld € 45.- per jaar. Kopij en tips richten aan: “Stichting Dorpskrant Beers” telefoon: 06 37309742 emailadres: redactie@dorpscourant.nl internet: www.dorpscourant.nl Aanlevercondities:Tekst: .doc of .txtbestand, foto: niet ingesloten in Word, jpeg, 300 dpi (max. 12 Mb per email).

den echt op elkaar.

Totdat er een voorstel kwam van enkele veeteeltdeskundigen uit de regio. Die hadden zich nog eens goed verdiept in de historie van Exporum Sjoerd 1, beter bekend als de Cuijkse stier aan de Maas. En daaruit bleek dat Frits de vader was van Sjoerd en de grootvader van Sjoerd 1.

De redactie behoudt zich het recht voor om berichten niet of gedeeltelijk te plaatsen. Redactie

Piet Theunissen Bernice Hendriks Harry Bardoel

Route Zowel1 Frits als zoon Sjoerd

waren afkomstig uit de IJsselstreek. Deze Sjoerd heeft samen met zijn bekende zoon Sjoerd 1, geboren in het land aan de Maas, grote invloed gehad op het vee in de Maasstreek en daarmee op het bekende MaasRijn-IJssel ras. Kortom, in de naam Frits Sjoerd voor de sculptuur bij het Nationaal Veeteelt Museum is de historische betekenis van zijn ‘voorvaderen’ mooi samengevat.

Marcel Linders

Linda Reijs

Afvalkalender

Pony gezocht

APRIL

De vormgeving en druk wordt verzorgd door Flekx

FEBRUARI

De bezorging is in handen van Joop Wennekes, Grotestraat Maandag 6 18, t. 331271 Maandag

13

20 DEADLINE

Maandag

27 juni-uitgave Ma 22 mei, 24.00u

Maandag

MEI

3

Maandag

1

MaandagHoi,10

Maandag

8

ZaterdagIk ben 15 Imke Hendriks ik ben 11

Maandag

15

en ben helemaal gek van Maandagjaar 24

Maandag

22

Maandag

29

Maandag

paarden. Zelf heb ik er geen. Nu ben ik op zoek naar een verzorgpony in de buurt. Wie kan mij helpen? Gr Imke JULI Tel: 0485-331377

LET OP De ophaaldag is niet voor geheel Beers op de maandag. Kijk op uw afvalkalender. AUGUSTUS

Maandag

2

3

Maandag

7

Maandag

10

Maandag

14

mei 2017


Van de Dorpsraad... Jaarvergadering

gebeurt weloverwogen en zorgvuldig. PostNL hanteert hierbij voorkeurslocaties. Dit zijn locaties waarvan uit onderzoek blijkt dat deze locaties door onze klanten worden aangewezen als preferente locaties voor brievenbussen. U kunt hierbij denken aan brievenbussen nabij supermarkten, PostNL servicepunten, winkelcentra en OV-knooppunten. De gedachte hierbij is dat dit plaatsen zijn Het jaarplan van 2017 ziet er Strandje Gert-Jan Kuppeveld waar veel mensen bijna dageals volgt uit: lijks komen waardoor de wenWat gaan we doen? De meeste mensen in Beers Het mooie weer is weer in selijkheid van een brievenbus • Inrichting strandje zullen mij wel kennen, maar aantocht. Dat betekent dat we • Inrichting Burg vd Braakplein toch zal ik me even voorstellen. binnekort weer naar het Beerse daar het grootst is. • Nieuwe functies voor de Mijn naam is Gert-Jan Kupstrandje zullen trekken. Terwijl De brievenbus aan Op de Hof kerk verkennen peveld en ik ben 36 jaar oud. de kinderen heerlijk zwemmen staat nabij een PostNL servi• Buurkracht voortzetten Sinds een paar jaar woon ik en spelen in het zand, genieten cepunt, VOF van Dijk aan het Gildeweg 12. Door ons te hou• Verlichting bruggetje Beers op de Bokkerijershof met mijn de moeders van een hapje en den aan de feiten voorkomen /Linden vrouw Lia. In de Dorpsraad wil een drankje. Na afloop wordt wij willekeur in de vorming van • Toeristische visie Kraaijenik me in gaan zetten voor de alles opgeruimd en in de prulhet nieuwe brievenbussen netbergseplassen Beerse gemeenschap. Mochten lenbakken gedeponeerd. werk. Wanneer wij deze brie• Start maken met de SWOTjullie vragen of opmerkingen Regelmatig komen er vrijwillivenbus handhaven en dat op analyse hebben dan hoor ik dat graag. gers die het strandje nog eens andere plaatsen in het vervolg • Volgen van de ontwikkelinextra schoon houden. GewelSjors Vink niet doen, maakt dat ons als gen van de basisschool in dig! Zullen we er weer samen Beers voor zorgen dat alles opgeruimd PostNL ongeloofwaardig en niet Hallo Beers, consequent in de noodzakelijke blijft op het strandje. Honden Nadat spreker Wynand Henaan de lijn, afval in de afvalbak besluitvorming.  U kunt op de Mijn naam is Sjors Vink. Ik website postnl.nl/brievenbus driks ons mee had genomen in woon op de Gildeweg 11 samen of gewoon thuis in de vuilnisnalezen wat de overwegingen de gegevens over Krimp hebben met Chantal en onze 2 dochters bak. zijn om het netwerk van briewe in groepen gewerkt aan een Eva en Julia en onze hond Jip. Jaarlijks organiseert de RaboSWOT-analyse van Beers. Hier- In mijn dagelijks leven ben ik bank de RaboClubkas Actie. Dit venbussen af te bouwen. bij kwamen de sterke en zwak- Werkzaam bij PLUS Verbeeten jaar doet de dorpsraad ook mee. PostNL dient in tijden van ke punten van ons dorp aan de als Supermarktmanager. We willen geld inzamelen voor een teruglopende postvolume keuzes te maken. Keuzes die orde maar ook de kansen en een speeltoestel op het dorpsIk wil graag mijn steentje bijbedreigingen. strandje. Hierbij zijn veel stem- wij liever niet zouden moeten drage aan de Beerse gemeenmaken of anders zouden willen Nadat deze analyse verder men belangrijk, dus breng uw maken. U kunt zich voorstellen uitgewerkt is zult u hier een stem uit voor de dorpsraad. dat wij liever brievenbussen bij verslag over kunnen lezen op Brievenbus zouden moeten plaatsen omdat de website van OnsBeers.nl en het aantal postverzendingen facebook. Naar aanleiding van de wens hierom vraagt, echter is dit niet Hier kunt u ook het jaarverslag om de brievenbus op de Grode realiteit. Willen wij als Postnog eens rustig nalezen. testraat in Beers te behouden NL ook in de toekomst nog de hebben we de volgende reactie Even voorstellen: postverzorging kunnen uitvoevan PostNL ontvangen: het nieuwe netwerk is vormgegeven ren dan zijn dit soort besluiNadat we tijdens de jaarvergaschap en mij inzetten om in de op basis van feiten. Hierbij hou- ten onvermijdelijk.  Derhalve dering afscheid hebben genovragen wij ook om begrip voor Dorpsraad mooie projecten op den wij rekening met het volumen van enkele leden hebben te starten. Want samen sterk me, de omgevingskenmerken en onze weloverwogen besluit.  we ook enkele nieuwe leden maakt een klein dorp groots. de wettelijke afdekkingseis. Bij  Ik vertrouw erop u hiermee mogen verwelkomen. voldoende te hebben geïnforonze afwegingen wordt tevens speciale aandacht gegeven aan meerd. geregistreerde zorglocaties en locaties waar ouderen wonen. Het verplaatsen en verwijderen van brievenbussen naar geschikte locaties Eind maart was het tijd voor de jaarvergadering. In de zaal van De Spijker waren een aantal dorpsgenoten bijeen gekomen. Kort werd verlag gedaan van de financien in 2016. De activiteiten uit 2016 werden ook nog even uitgelicht: opening dorpsentree met het planten van bloembollen en het aanleggen van de verlichting, opening 'blauwe veldje', het zitje en de nietjes bij 't Trefpunt.

mei 2017

3


Wandel 4 Daagse: heroïek en groentesoep In de onlangs uitgezonden editie van Andere Tijden waarin de opkomst van het populisme in de gemeentepolitiek werd geportretteerd, deed een toenmalig woordvoerder van de in de gemeente Beers actieve partij Lijst 1 (Beers) de gevleugelde uitspraak: ‘Bèrs mot gewoon Bèrs blieven’. Geen speld tussen te krijgen, spijker op z'n kop. Beers moet uiteraard gewoon Beers blijven. En daarin is de Wandel4Daagse essentieel. Want wat is Beers zonder Wandel4Daagse? Dat

worden naverteld. En waar we met z'n allen Beers gewoon Beers laten blieven. Aanmelden kan via de site, maar ook bij een van de Jong Nederland leiders (behalve Berber) op de eerste loopdag in de kiosk op het Burgemeester van de Braakplein. Kosten bedragen 3.50 euro en starten kan tussen 17:00 en 19:00.

is als René Willemse zonder branie. Als Jong Nederland zonder Jan Kaak. En als Steef Cuppen zonder kwast. Ondenkbaar. Dit jaar organiseert Jong Nederland Beers voor de 324e keer dit prachtevenement van 6 tot 9 juni. Meer Beerseigen, ga je het niet vinden. Dus meld uw kinderen aan voor deze vierdaagse heldentocht waar het kaf van het koren wordt gescheiden. Waar heroïsche verhalen worden geschreven die nog eeuwen

Uitstapje Hummeltjeshut Dinsdag 4 april hebben we met de kindjes van PSZ de Hummeltjeshut in Beers een uitstapje gemaakt met de stint. Best spannend maar ook super leuk. Ook een tussenstop gemaakt in de speeltuin. We hadden veel bekijks. Na ruim een uur te hebben rondge-

stint van Spring Kinderopvang kunnen zijn. Er is trouwens nog genoeg plek op de Peuterspeelzaal en Naschoolse Opvang, loop gerust een keer binnen voor meer informatie! Groetjes, Lilian, Marjo en Mariëlle

reden door Beers wilden de kinderen nog niet naar huis. Maar ja.... aan alle leuke dingen komt een eind dus ook aan deze leuke activiteit. Misschien gaan we nog wel een keer een rondje rijden dus... zie je iets groens door Beers rijden dan zou het zomaar de

Oranje Comité Beers

Jaarlijks organiseren we met heel veel plezier een Koningsfeest voor iedereen in Beers.

Dit jaar het thema 112, doe je mee. Met behulp van de opbrengst van de RaboClubkas Actie van 2017 willen we graag zoveel mogelijk stemmen verzamelen, waardoor we volgend jaar weer voldoende geld hebben om leuke activiteiten voor de kinderen te organiseren. Daarom vragen wij u: Stem op Oranje Comité Beers.

4

mei 2017


Boekenstation Het Spoor Hallo kinderen uit Beers, Ik heb al een tijdje een bibliotheek aan huis. Naast mijn

voordeur, Het Spoor 13, onder de carport staat een boekenkast waar iedereen gratis

boeken mag lenen. De meeste boeken in de boekenkast zijn voor kinderen tussen de 0 en 15 jaar oud. Soms staan er ook leesboeken voor volwassenen, maar ook kinderboeken mogen door volwassenen gelezen worden. Ik ben aangesloten bij Kinderzwerfboek. Dat betekent dat er in de meeste boeken een code staat. Als je die invoert op de website van Kinderzwerfboek kun je zien waar het boek al overal is geweest. Dat de boeken zwerfboeken zijn betekent ook dat je ze niet terug hoeft te brengen naar mijn boekenkast. Je mag ze doorgeven aan iedereen. Zo hebben meer kinderen plezier van de mooie boeken. Regelmatig wordt mijn collectie aangevuld met splinternieuwe boeken. Prentenboeken, stripboeken,

Van de redactie De meiden in Beers doen het goed! Het vrouwenelftal van HBV heeft op Tweede Paasdag geschiedenis geschreven. De meiden hebben zich weten te plaatsen voor de bekerfinale op 21 mei in Panningen. Een dag eerder, op Eerste Paasdag, wisten een aantal meiden uit Beers – die bij DG de Zelfkanthennekes in Haps dansen – de eerste prijs te bemachtigen waardoor ze zich Nederlands Kampioen mogen noemen! Ook wisten ze een knappe tweede plek te bemachtigen in de eerste en ere divisie. Knap gedaan van deze sportieve meiden! Ook hebben weer een aantal kinderen de Eerste Communie

puzzelboeken, kleurboeken, voelboeken, leesboeken, informatieboeken, noem maar op. Er is altijd wat te lezen. Registreren hoeft niet. Je mag meerdere boeken lenen, ook als er niemand thuis is. Kom eens een kijkje nemen in het boekenstation. En als je even wilt lezen mag je ook op het bankje bij de boekenkast gaan zitten. Tot ziens.

Dankbetuiging Tijdens Wim zijn ziekte en na het overlijden, hebben wij ontzettend veel steun en medeleven mogen ontvangen in de vorm van bezoek van familie, vrienden en buren. Tevens in de vorm van de vele kaarten en bloemen. Ook bij de crematieplechtigheid was er veel belangstelling. Dit was voor ons een grote steun!

gedaan. Timo Loeffen en Meike Hermanussen waren op Tweede Paasdag op hun Paasbest naar Cuijk gegaan om daar met andere kinderen uit Cuijk de communie te doen. Verder hebben we al voorzichtig mogen genieten van een paar mooie lentedagen. Ook willen we mensen nogmaals langs deze weg vragen of ze oude foto’s hebben van Beers, zodat de oude verhalen niet verloren gaan. Veel leesplezier!

Bedankt! Annie Coenen Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

T: 06 - 155 144 96 Stevensbeek www.leolinderszwembaden.nl mei 2017

Grotestr 85 35113 Molenstraat 23, 5431 BW Cuijk Tel. 0485 351135 www.bloemenvanbrigitte.nl Grotestraat 13 5437 AR Beers Tel. 0485 351135 www.bloemenvanbrigitte.nl

5 BloemenVanBri_Visit_85x55m.indd 1

BloemenVanBri_Visit_85x55m.indd 1 30-08-10 14:29


DrieOpEenRij

Iedere maand worden aan 3 personen de volgende 15 vragen gesteld. De vragen zijn steeds dezelfde. Ze luiden: 1. Wat is je leeftijd en waar en met wie woon je? 2. Hoe ziet je gemiddelde dag eruit? 3. Wat zijn je hobby’s? 4. Noem eens een slechte eigenschap van jezelf? 5. Als je morgen wakker zou worden en je had 1 nieuwe kwaliteit of mogelijkheid erbij, wat zou dat dan zijn? 6. Is er iets waar je al heel lang van droomt? En waarom heb je het nog niet gedaan? 7. Wat is je grootste blunder? 8. Met welk merk of product zou je jezelf willen vergelijken en waarom? 9. Welke goede eigenschap heb je van je ouders? 10. Stel: je woning staat in brand. Nadat je geliefden en huisdieren gered zijn heb je nog tijd om één ding te redden. Wat zou het zijn? Waarom? 11. Wat is het beste/slechtste cadeau dat je ooit gegeven/gekregen hebt? 12. Waar bracht je je laatste drie vakanties door? 13. Met wie zou je 24 uur willen worden opgesloten? 14. Wat zou je in Beers veranderd willen zien? 15. Wie heb je gevraagd om de volgende keer deze vragenlijst in te vullen. “ons” Italië, waar we in 2010 in het huwelijk zijn getreden. 4) Loslaten! Ik ben nogal oplossingsgericht en wil graag de touwtjes in handen houden. Met de jaren treed er wel verbetering op moet ik zeggen! 5) Zonder enige moeite vloeiend meerdere talen kunnen spreken! 6) Het is meer mijmeren; …ooit in Le Marche, Italië te gaan wonen; in een klein dorpje tussen de plaatselijke bevolking met een weids uitzicht…. Vrees dat het nog even hard sparen wordt. Wie weet komt het er ooit van, intussen geniet ik van het hier en nu. 7) Zou het niet weten, maak regelmatig blunders, zolang de intentie goed is zie ik dat niet als een probleem. 8) Een spons; zuig de energie van mijn omgeving op. 9) Sociale vaardigheden van mijn vader en de kookkunst van mijn moeder, en van beiden de liefde voor dieren en de natuur. 10) Laten we hopen dat het nooit zal gebeuren, ik zou niet willen kiezen, het zou in ieder geval een dierbaar iets zijn met liefdevolle herinneringen aan een van onze ouders. 1) Hallo, mijn naam is Sophie Kremers-de 11) Een heel intens moment met mijn moeder, nog niet zo lang geleden, een paar Vet, 53 jaar en ik woon liefdevol samen weken voordat ze kwam te overlijden. met Emiel en onze honden op Op de Hof 27. Mijn drie kinderen zijn inmiddels vol- 12) Italië, Italië, Italië….oh nee Frankrijk. 13) Dit zou ik beslist niet willen! Genoeg wassen en wonen op zichzelf. interessante mensen met wie ik 24 uur 2) Drie dagen in de week werk ik op het aansluitend door zou willen brengen maar Handencentrum te Uden waar ik verantwoordelijk ben voor de inkoop en ook een zeker niet met de deur op slot! dag de receptie voor mijn rekening neem. 14) Komt niets bij me op, woon met veel Een dynamische baan, ieder dag is anders. plezier in Beers. 15) Joke van Lijssel ,voordat ze straks geen Op mijn werkdagen gaat de wekker om inwoonster meer is van Beers! 06.15 uur en ben ik rond 17.30 uur thuis; lange dagen dus. Daarna wordt er gekookt en gegeten, wat huishoudelijke klusjes Jeroen van Sonsbeek gedaan of nog de deur uit en soms gewoon lekker relaxen op de bank. Op de overige dagen gaat de wekker zeker niet zo vroeg, 1. Hallo! Ik ben Jeroen van Sonsbeek, ik ben 24 ik ben meer een avondmens! Deze dagen jaar en ik woon op De Wieken 19. Hier woon zijn gevuld met allerlei voorkomende ik samen met mijn ouders, Hetty en Pieter en bezigheden, het huishouden, contacten mijn 2 broers, Mark en Tom. onderhouden, “gewoon“ lekker thuis zijn, 2. Momenteel ben ik aan het afstuderen om de natuur in met de honden en optimaal mijn studie ‘Bedrijfsmanagent MKB’ hopelijk proberen te genieten van de kleine dingen. voor de zomer af te kunnen ronden. Het afstu3) Op 1 staat koken en alles wat daarmee deeronderzoek voer ik uit bij Holland Drilling te maken heeft. Ik ben graag buiten bezig; B.V. in Cuijk. Hiervoor sta ik doordeweeks zowel actief door te tuinieren als passief rond 7 uur op om vervolgens van ongeveer 8 door lekker te relaxen met een boek; kan tot 5 aan mijn scriptie te werken. De avond echt enorm genieten van het buiten zijn uren vul ik variërend in. Ik ben veelal in de in onze tuin. Daarnaast sport ik nog en sportschool of op de sportvelden te vinden. beoefen ik Yoga wat heerlijk ontspant. Ook Als ik hier niet te vinden ben, ben ik wellicht ga ik graag samen met Emiel op reis naar aan de beun in een woning in de Heeswijk die

Sophie Kremers-de Vet

6

ik o.a. met mijn broer Mark als investeringsproject heb gekocht. 3. Hobby’s heb ik meer dan genoeg. Ik probeer een aantal keer in de week aan de gewichten te gaan hangen in de sportschool in Cuijk. Verder trap ik een aantal keer per week tegen de bal aan bij de lokale F.C. en op de vrijdagavond met ‘de Spijker 2’ in een van de zalen in de regio. Daarnaast ben ik in voor een avondje gezelligheid met mijn vrienden en/of mijn vriendin. Als er dan nog tijd over is en het ook nog mooi weer is, ga ik er graag op uit met mijn motor. 4. Ongeduldig. 5. Ik ben tevreden met de kwaliteiten en mogelijkheden die ik bezit. 6. Ik ben niet zo’n dromer, maar ik denk dat iedereen wel droomt van het winnen van de jackpot. 7. Ik ben ooit op zondag, na een gezellige zaterdagavond, vroeg in de ochtend opgestaan om naar school te gaan. Toen ik een eindje onderweg was met de fiets en ik het verdacht rustig vond op de weg, realiseerde ik me dat het zondag was en geen maandag... 8. Een pot V2 pre workout, ik ga altijd voor goud. 9. Eerlijkheid. 10. Ik denk dat je blij mag zijn als je gezond buiten komt bij een woningbrand. Ik zou niet terug naar binnen gaan. 11. Je moet een gegeven paard niet in de bek kijken zeggen ze wel eens… Maar vorig jaar mei 2017


nator werk. ‘s Avonds ga ik bij vrienden eten, sporten, tv kijken of wandelen. 3. Ik ga graag naar buiten om paard te rijden in het bos, te wandelen of te fietsen. Terrasje pakken, een dansje doen op een feestje en op vakantie gaan behoren ook tot de favorieten. 4. Ik ben wat koppig. 5. Er zijn nog vele dingen die ik zou willen leren, zoals duiken. 6. Ik ben niet zo’n dromer, maar ga proberen dit jaar de vierdaagse te wandelen. Ik zeg al jaren dat ik dat een keer wil meemaken. 7. Één grote blunder… Ik doe iedere dag wel iets stoms of onhandigs of er gaat spontaan iets stuk in mijn handen. 8. Input van vrienden en familie gingen van: Nokia 3010 tot Nike – Just do it. 9. Doorzettingsvermogen en als je kunt, behulpzaam zijn voor een ander. 10. Mijn telefoon; dan kan ik de brandweer bellen en een logeeradres regelen. Rianne Bongers 11. Bezoekje aan het nationaal veeteeltmuseum aan mijn ouders. 12. Skiën in Oostenrijk, Kreta, Roadtrip door 1. Ik ben Rianne Bongers, 27 jaar en woon Duitsland-Polen-Tsjechië in een camper. met Johan sinds iets meer dan een jaar op 13. Liever niet. Venstraat 6. 2. Tussen 6.30 en 7u gaat mijn wekker, binnen 14. Het bereik bij ons thuis. Zodra ik de straat een half uurtje vertrek ik soms op de fiets naar in rijd valt mijn telefoonverbinding ter hoogte van onze achtertuin weg. kantoor in Nijmegen anders met de auto naar een zorgorganisatie waar ik als subsidiecoördi- 15. Robin Jilesen, onze buurvrouw. kreeg ik met mijn verjaardag toch een kansloos cadeau van mijn vrienden (huis decoratie bordje). Ik heb het al eens proberen kwijt te raken maar ik kreeg het dit jaar met mijn verjaardag gewoon weer terug. 12. Afgelopen februari ben ik in Rome geweest, afgelopen zomer ben ik een aantal weken door midden/noord Italië gecruised en daarvoor was ik in Lissabon. 13. Ik denk dat ik samen met een aantal vrienden, een potje Risk en de nodige consumpties wel 24 uur door zou kunnen komen. 14. Goede vraag… Ik ben redelijk tevreden over Beers. Misschien dat het zandstrand volledig voltooid en ingericht zou kunnen worden door de gemeente. 15. Camiel Heurkens had mij benaderd dat hij graag in de volgende editie zijn verhaal zou willen doen.

Antwoorden met foto inleveren vóór 15 mei. Mail naar drieopeenrij@gmail.com Tekst en foto apart, jpeg, min. 400 kb.

Ingezonden Maandelijks schrijf ik een blog. Door een Beersenaar werd ik erop gewezen dat deze mogelijk ook interessant is voor de lezers van de DorpsCourant. Bij deze dus. Reacties zijn natuurlijk altijd welkom.

Dat kunnen we in gemeente Cuijk toch zeker zelf wel? Afgelopen week zijn we als politieke partijen middels een zogenaamd rondetafelgesprek in gesprek gegaan met de directeur van de Beestenbende. Deze zakenman organiseert sinds 12 jaar in 12 (van de 390) gemeenten de zogenaamde Beestenbende: een club voor kinderen tussen 6 en 11 jaar die 'dieren beschermen tegen zwerfafval door hun buurt schoon te houden.' Deze club krijgt elk jaar via de afvalstoffenheffing €20.000. Er schijnen meer dan 200 leden in Cuijk te zijn. De kinderen worden beloond met o.a. uitjes naar het dolfinarium en de bioscoop. Kunnen we die €20.000 niet beter in gemeente Cuijk laten? Zijn we niet zelf in staat om het educatieve gedeelte op te pakken door scholen en (jeugd)organisaties in Cuijk en haar kerkdorpen uit te dagen? En wat is er mis met de landelijke opschoondagen? Er zijn nu ook al scholen, wijken en verenigingen die daaraan meedoen. Het dorp Linden scoorde vorige week nog 70 volle plastic zakken! Dit zou wellicht in onze gemeente nog meer gestimuleerd moeten worden. Nu vloeit het geld naar een organisatie van buitenaf mei 2017

die zich toevallig heel goed weet te verkopen. Zijn deze bezoekjes aan evenementen (dolfinarium, bioscoop) pedagogisch verantwoorde 'bedankjes'? De busreisjes zijn in mijn ogen buitenproportioneel (bijna 100 euro per kind). Moeten kinderen heel véél krijgen als tegenprestatie of moeten we ze juist leren dat het gewoon belangrijk is om zuinig te zijn op onze omgeving? Een voorbeeldje: in Mill wordt voor het voortgezet onderwijs het programma Trash gevolgd. Kinderen gaan het dorp in, verzamelen afval en gaan dat vervolgens in de les sorteren en wegen. Na een stukje bewustwording (educatie) wordt het afval verwerkt in een nieuw voorwerp. De gemeente beloont uiteindelijk de groep met de beste prestatie. Zo kun je op Google legio voorbeelden vinden hoe je kinderen kunt motiveren om de omgeving schoon te houden. Projectjes te over. Toch zegt de directeur van de Beestenbende dat zijn project het beste is en dat gemeente Cuijk dat vooral bij hem moet blijven afnemen. Een rondgang bij de deelnemende gemeenten maakt duidelijk dat er toch de nodige kritiek is. Een gemeente laat letterlijk weten: ' Wij missen het inzicht wanneer, hoe vaak, hoe lang en wáár kinderen lopen.' Met andere woorden: er is weinig of geen controle. Als je één keer in de twee jaar een rondje loopt, ben je al lid en mag je mee met de busreisjes. Tot nu toe is de rest van de gemeenten in Nederland er nog niet ingetrapt om met

7

deze externe organisatie in zee te gaan. Ik ben het met iedereen eens die zich ergert aan zwerfafval. Ook voor mij blijft de rotzooi langs de weg een doorn in het oog. Maar wij hebben toch geen bureautje van buitenaf nodig om dat aan te pakken? Zo moeilijk hoeft het toch niet te zijn. Als de gemeente scholen, buurten en verenigingen uitdaagt en een contractje opmaakt, is het toch klaar! Met een budget van €20.000 valt er nogal wat te verdelen. Laat ieder vervolgens zelf bepalen wat er met de euro’s gedaan wordt. Ik kan me voorstellen dat een klas na een uurtje ruimen als beloning een ijsje gaat eten bij de plaatselijke ijssalon. Dan heeft de middenstand er ook nog wat aan. Als niemand mij kan overtuigen van het tegendeel, ga ik de Cuijkse gemeenteraad vragen om via een motie het zwerfafvalprobleem bij onszelf neer te leggen en niet bij een zakkenvullende externe organisatie die weigert een financiële verantwoording op de site te zetten. liesbeth.van.heeswijk.@liberaal-lvc.nl www.liberaal-lvc.nl


In gesprek met

Renate bij ons wonen met haar dochter Christel. Stiekem was ik wel blij met 2 vrouwen terug in huis. En ik ben nog steeds heel blij met mijn stiefmoeder- en zusje. Toen kon ik mijn pa en Ivan met een gerust hart achter laten in huis en ging ik op mezelf wonen in Nijmegen. Pa is inmiddels getrouwd met Renate op een romantisch eiland in Kroatië.

Marko Dokic´ 33 jaar geleden groeide ik op met mijn vader Jovo Dokic (uit Bosnië) en mijn moeder Luciël van den Heuvel (uit Beers) op in de Burgemeester Thijssenstraat in Beers. Toen ik 7 jaar oud was werd mijn broertje Ivan geboren. Wij woonden samen met mijn oma in het huis dat mijn opa in 1954 had laten bouwen en waar mijn moeder opgroeide met haar 2 broers en 2 zusjes. Mijn vader en moeder hadden beiden een fulltime baan, maar mijn oma was altijd thuis en zorgde voor ons; ze bracht ons naar school, maakte ’s avonds het eten klaar, zorgde voor het huishouden etc. Het was een luxe situatie met twee vrouwen in huis. En we deden veel leuk dingen samen. Ik herinner me vooral de kroeg in de tuin die mijn pa heeft gemaakt; genaamd Jugo Café. Ooit was deze ruimte bedoeld als garage, maar er heeft nooit een auto ingestaan. Hier werden en worden typische Bosnische feestjes gehouden met lekker eten, live muziek en volksdansen. Aan de schoolperiode in Beers heb ik minder goede herinneringen. Ik was de kleinste jongen van de klas, droeg een brilletje, en had voor Beerse begrippen wel een beetje een gekke achternaam. Dat maakte mij tot een goede prooi! In tegenstelling tot alle jongens die op voetbal gingen, ging ik al snel op Judo om die vervelende draken in de klas ;-) beter aan te kunnen, maar dat was niet altijd een succes. Ik werd een opstandig jongetje, en ik haalde graag kattenkwaad uit samen met mijn vriend Michiel van Vliet. Van rookbommetjes in de bureaula tot het stoken van kleine vuurtjes in de kersthuisjes met kerst. Ik moest regelmatig nablijven of op de gang staan. Gelukkig waren er ondanks mijn moeilijke schoolperiode ook dingen die ik heel erg leuk

Uit de oude doos: Judith van Vliet, Eric van de Lockant, Bernie van Haren, Johan van den Hoogen, Marko Dokic verjaardagsfeestje bij Michiel thuis. (lang geleden) in ons hotel in Parijs kreeg ik een telefoontje dat mama was overleden. Ze had een hartstilstand gehad. Ik wist niet wat ik hoorde, ik geloofde het niet. Vol ongeloof reden we terug in “de Eend” naar Beers. Sascha, mijn neef kwam me met zijn

vond om te doen in Beers. Ik keek ontzettend uit naar de hikes en de kampen die werden georganiseerd door Jong Nederland. We bouwden prachtige hutten in de omgeving en het waren heerlijke zomers bij de Kraaijenbergse plassen.

Na een jaar verhuisde ik heel onverwachts, maar spontaan naar Amsterdam omdat ik daar een interessante tijdelijke baan aangeboden kreeg. Amsterdam? Dacht ik. Dat is toch wel andere koek. Daar kwam ik vroeger regelmatig bij mijn tante Trudy van den Heuvel (mijn moeders zus) en haar zoons die ongeveer even oud zijn als ik. Ik ging als kind vaak een weekendje bij hun op bezoek en ik keek mijn ogen uit in deze grote stad. Ik riep dan: ‘Hier ga ik nooooooooooooit wonen!’ Maar nu stond ik op het punt om hier 3 maanden gedurende mijn project daar te gaan wonen. Het was even wennen in Amsterdam want ik kende alleen mijn neven Thijs en Klaas van mijn leeftijd maar geluk-

Na de basisschool was ik toe aan een nieuwe start en daarom koos ik ervoor om net als mijn vriend Michiel naar het Kandinsky college in Molenhoek te gaan, als enige kinderen van onze klas. Na 2 jaar ben ik naar het Merlet College in Cuijk gegaan om te gaan doen, want dat werd niet meer aangeboden op het Kandinsky. In 2002 ben ik gestart met de opleiding Financial Service Management op de HAN in Arnhem.

Marko en Ellen in Thailand 2016 (Maart)

Aan het eind van mijn eerste studiejaar op de HAN ging ik naar Parijs met mijn toenmalige vriendin Rianne uit Haps. Voor het eerst ging ik zonder mijn ouders met de auto zo ver weg. Mijn moeder was de dagen voor mijn vertrek druk bezig om de nieuwe bekleding in orde te maken voor “de Eend” waarmee ik naar Parijs zou rijden. Dat was een lange tocht en dat ging natuurlijk niet zo heel snel met dat oude barrel. Toen ik net lag te slapen

zwager tegemoet gereden. Eenmaal thuis werd de lange nachtmerrie waar ik in dacht te zitten een verschrikkelijke waarheid. Dat was een moeilijke periode. Opeens waren we met 3 heren Dokic in huis. Pa deed pogingen tot koken maar zijn kookkunsten beperkten zich tot een BBQ in de tuin en wat simpele maaltijden, de rest van het huishouden bleek een zware taak voor ons als mannen. Uiteindelijk kwam

8

kig liet Thijs me het leventje in Amsterdam snel kennen. Ik ging regelmatig op stap met hem en zijn vrienden en zo leerde ik naast mijn collega’s steeds meer andere mensen kennen. Na aan tijdje voelde ik me ontzettend op mijn gemak in de grote stad en besloot ik hier te blijven wonen. Met mijn Brabantse tongval maakte ik erg snel nieuwe vrienden en contacten. Inmiddels woon ik zo dichtbij tante Trudy dat mei 2017


of winkel te testen. Ik vind dit vooral heel leuk, daarnaast kan ik hiermee iets sneller sparen om zoveel mogelijk te kunnen reizen, want dat is mijn allergrootste passie. Als ik even de mogelijkheid heb dan ga ik op bezoek bij mijn internationale vrienden of stap ik met mijn backpack het vliegtuig in. In september ga ik met Ellen een wereldreis maken van ongeveer 9 maanden die waarschijnlijk zal starten in Kirgizië om over land naar Nepal, India en Myanmar te trekken en de rest bekijken we lekker ter plekke. Ondanks mijn ander leventje in Amsterdam kom ik natuurlijk nog wel eens een weekendje naar Beers. Het leuke is dat ik dan samen met Ellen op bezoek ga bij allebei onze vaders en natuurlijk bij mijn broertje Ivan. Ivan komt ook regelmatig met zijn vriendin Robin in Amsterdam om met onze vrienden naar een festival te gaan. Op het moment zijn we lekker aan het sparen voor onze lange reis en opzoek naar leuk appartement in een leuke wijk binnen de ring.

Jovo, Marko en Ivan in Bosnië 2014 (September) ik haar mijn buurvrouw kan noemen. Wie had dat gedacht. Nu nog op zoek naar een vriendin in de buurt van Amsterdam. Dat leek me wel zo handig, want ik wist zeker dat ik hier zou willen blijven wonen voorlopig. En toch kwam ik met een ‘Bèrse’ vriendin thuis. Ik leerde Ellen kennen in Nijmegen waar zij destijds woonde. Sinds 2 jaar woont ze bij mij in de Rivierenbuurt in Amsterdam. En ik ben heel blij met d’r. Die kon ik echt niet laten staan. :-) We wonen in een rustige, fijne buurt, want ik vind het heerlijk om binnen 10 minuten met mijn fiets in de stad te kunnen zijn. In Amsterdam voel ik me als een klein kind in de snoepwinkel; hippe buurten en winkeltjes, steeds weer nieuwe restaurantjes en kroegjes, festivals, varen door de grachtjes, op de fiets de stad verkennen, BBQ in het park, naar de bioscoop. En onze vrienden hier

Mijn Beerse vrienden zie ik wat minder nu ik helemaal gesetteld ben in Amsterdam. Toch proberen we paar keer per jaar wat leuks te ondernemen samen. Ondanks dat Michiel in het buitenland woont, zien en spreken we elkaar nog regelmatig. Ik kom nog vaak met veel plezier terug naar het gezellige en rustige Beers, voor een lekkere bbq in de tuin, een gezellig feestje in ons kroegje of een heerlijk middagje op de kraai.

zijn net zo ondernemend als dat wij zijn. Dat past echt bij mij. Ik werk momenteel bij Santander Consumer Finance (Spaanse bank) in Utrecht op de afdeling Dealer Finance als Credit Analist. Het bedrijf financiert de voorraad (auto’s) van autodealers. Ik ben verantwoordelijk voor de kredietfaciliteiten van dealers uit mijn eigen portefeuille. In mijn vrije tijd sport ik heel veel; barefoot running, tennis en misschien nog wel mijn favoriet Apenkooi (gymles voor volwassenen). In de winter ben ik te vinden op mijn snowboard met vrienden in Zuid-Frankrijk. En in de zomer voel ik me als een visje in het water tijdens het duiken op een verre reisbestemming samen met Ellen. Naast mijn werk ga ik regelmatig op pad als mysteryshopper en doe mij voor als een potentiele klant om zo de service van een bedrijf

Eén goede reden? Switchen van accountant is niet iets wat een ondernemer dagelijks doet. U wilt één goede reden? Kijk op www.slootenvandenbogaart.nl en u krijgt er zeven!

Grotestraat 112, 5431 DM Cuijk Postbus 45, 5430 AA Cuijk T 0485 310 277 F 0485 310 400 E info@slootenvandenbogaart.nl www.slootenvandenbogaart.nl

tel. 0485 - 31 80 09

CAFE mei 2017

9

cafetaria

zaal

CATERING


De Spijker 1 kampioen zaalvoetbal Topklasse! Voor het eerst in haar bestaan, en zelfs als eerste Beerse team ooit, is café/zaal de Spijker 1 kampioen geworden in de topklasse van het zaalvoetbal Land van Cuijk. Het team, bestaande uit voornamelijk Beerse boys met een aantal externe aankopen, won in een spannende kampioenspot uiteindelijk verdiend met 4-1 van de tot dan toe regerend kampioen La Marmotte. Onder aanmoediging van een volle tribune werd vanaf de 1e tot de laatste minuut gestreden voor de schaal. Met 16 overwinningen, 3 gelijke spelen en slechts 1 verlies en uiteindelijk 6 punten voorsprong op de nummer

Sara of Abraham gezien?

Op 18 april heeft ook Marco Meijer, Hoenderstraat Abraham gezien.

Ook Quirijn Pijnappels uit de Molenstraat heeft Abraham gezien.

Café/zaal de Spijker 1 v.l.n.r.: Jeroen Dirks, Jos Heijhuurs, Siem ten Haaf, Rick Daemen, Bart Derks, Jan Willemse, Jan Willemse (coach), Jana Jayakkumaran, Kevin Brandts, Jimmy van den Elzen, René Willemse en Jeroen Bardoel 2 mag café/zaal de Spijker 1 zich de terechte kampioen van de topklasse 2016/2017 noemen. Het feestje werd ook vol overgave gespeeld, waarin het prachtige seizoen een passend slot kreeg!

Voetbalsters HBV naar bekerfinale

De voetbalsters van HBV spelen op zondag 21 mei de bekerfinale. Een fantastische en unieke prestatie. De Beerse vrouwen rekenden op tweede paasdag in de halve finale af met Venhorst VR1. De wedstrijd op sportcomplex Voskuilen eindigde in 0-3. HBV VR1 staat bovenaan in de

10

vijfde klasse, heeft vijf punten voorsprong op Vitesse'08 VR1 en heeft ook een grote kans op het kampioenschap en promotie naar vierde klasse. Op weg naar de bekerfinale werden de vierdeklassers Olympia VR1, NLC'04 VR1, EVVC VR1, Constantia VR1 en nu Venhorst VR1 al geëlimineerd. mei 2017


Jeugd van HBV en Vianen Vooruit in nieuwe tenues!

Ook Het Kloosterfeest doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne Van 2 mei tot en met 22 mei stem jij, als lid van Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen, op jouw favoriete vereniging/ stichting. Elke stem die jij uitbrengt is geld waard en daarmee geef jij ze een steuntje in de rug. Ook ‘Stichting Kloosterfeest Beers’ doet mee aan deze actie. Wil jij ons dorpsfeest ondersteunen, breng dan je stem uit op het jaarlijks terugkerend Kloosterfeest. Leden van de Rabobank ontvangen begin mei een briefkaart met daarop hun persoonlijke stemcode. Jouw bijdrage geeft ons weer mogelijkheden om het programma stabiel te houden! Op maandag 12 juni maakt Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen bekend hoeveel stemmen de verenigingen/ stichtingen hebben opgehaald.

Met ingang van het nieuwe voetbalseizoen (2017-2018) zal de jeugd van HBV en de jeugd van Vianen Vooruit volledig samen gaan werken. Concreet betekent dit dat er een gezamenlijk jeugdbestuur ontstaat (de teams zullen, net als in dit seizoen, bestaan uit combi-teams, Beerse teams en Viaanse teams). Genoeg reden om ook na te denken over nieuwe tenues voor de jeugdleden. Het bestuur van HBV en Vianen Vooruit heeft een commissie samengesteld die hun daarin gaat adviseren. Er hebben inmiddels diverse gesprekken plaatsgevonden met leveranciers van teamkleding.

Zowel HBV als Vianen Vooruit wil graag dat alle leden mee kunnen beslissen in de keuze van een nieuw tenue. Eind mei komen er verschillende tenues in de beide kantines te hangen. Alle leden van HBV en Vianen Vooruit krijgen de mogelijkheid om een voorkeur op te geven. De exacte datum waarop de tenues te zien zijn, worden via de website van HBV en Vianen Vooruit, alsook op Facebook bekend gemaakt.

Het bestuur maakt de keuze welke leverancier de teamkleding gaat aanbieden. De tenuecommissie zal een keuze maken uit de beschikbare tenues van deze leverancier. Maar uw mening telt!

Bent u nieuwsgierig naar de verschillende tenues waaruit gekozen kan worden, kom dan eind mei naar de kantine van HBV en vul uw stemformulier in. Wij rekenen op uw stem!

Op 27 en 28 oktober 2017 vindt weer het jaarlijks Kloosterfeest plaats. Noteer deze data alvast in je (digitale) agenda. Dit dorpsfeest, dit jaar alweer voor de 18e keer, mag natuurlijk niemand missen.

Wij en de Vip

In onze 1850m2 grote showroom vind u alle soorten fietsen die er zijn, van kinder-, stads-, tour-, moeder-, race-, atb-, oma-, school-, urban tot elektrische fietsen van de volgende merken: Alpina, Batavus, Bulls, Cortina, Cube, Gazelle, Koga, Loekie, Sparta, Trek, Eddy Merckx en Urban. mei 2017

Gildekamp 17 Cuijk telefoon: (0485) 31 27 16 info@hanslemmerstweewielers.nl

Organisatie Kloosterfeest Beers

Sem van Benthum en Robin Derks ontmoette eind maart Danny de Munk

11


Ontmoetingsruimte ’t Trefpunt

• Bridgen – Donderdagmorgen • Eetpunt – Woensdag aansluitend aan koffie-uurtje. info; Nelly v.d.Broek – tel. 0485-314055 – nellie.vd.broek@hetnet.nl • Fietsen – 2de en 4de woensdag van de maand – 10 en 24 mei 2017 – start 13.30 uur vanaf Burg.v.d.Braakplein • Handwerken – Maandagmiddag • Kienen - Elke 2de en 4de donderdagmiddag van de maand • Koffie-uurtje – Woensdagmorgen aansluitend eetpunt • Koersballen – Dinsdagmorgen • Leest u graag; Tijdens de openingstijden van de Ontmoetingsruimte kunt U gratis boeken lenen. • Nordic Walking en/of Lopen – Elke maandagmorgen starten we om 09.00 uur vanaf het Burg.v.d.Braakplein. Na afloop samen even lekker koffiedrinken • Prijsrikken –1e – 3de en 5de donderdag van de maand om 13.30 uur. Inleggeld bedraagt € 0,50 per donderdagmiddag. • Wenskaarten Klaartje Derks Stichting; Te koop tijdens de openingstijden Ontmoetingsruimte Trefpunt. • Yoga – Vrijdagmorgen vanaf 24 maart 2017 – 11.00 – 12.00 uur • Zingen - Zangkoortje “Vûr de lol” o.b.v. Ans Bergmans en Willem Beeken. Woensdagmorgen van 10.00 tot ca. 11.45 uur. [12 en 26 april / 10 en 24 mei] • Zitgymnastiek/gymnastiek – oefenruimte fysiotherapie/kloosterhof – dinsdagmiddag Openingstijden; Maandag t/m Donderdagmorgen 09.30 tot 12.00 uur. Maandag t/m Vrijdagmiddag 13.30 tot 16.30 uur Wist U! ’t Trefpunt is een ontmoetingsplek voor alle 50+. De koffie staat altijd bruin zonder verdere verplichtingen.

Vrijwilliger Vind je het leuk om gastheer of gastvrouw te zijn tijdens onze aktiviteiten in Ontmoetingsruimte ’t Trefpunt? Ben je één of meerdere dagdelen per maand beschikbaar en wil jij je graag inzetten voor onze ouderen. Mail of bel; Nelly v.d.Broek – tel. 0485-314055 – nellie. vd.broek@hetnet.nl Mieke van Lanen – tel. 0485-317966 – mlanen5@gmail.com

KBO – jaarplanning 2017 Donderdag 18 mei 2017 – Mariaviering Katwijk – 14.00 uur Woensdag 21 juni 2017 – Voorlichtingsbijeenkomst: Palliatieve Terminale Zorg – de Cocon – St. Anthonis Woensdag 16 augustus 2017 – Busreis Woensdag 20 september 2017 – Voorlichtingsbijeenkomst; Natuurlijk in evenwicht Vrijdag 6 oktober 2017 – Najaarsmodeshow Woensdag 18 oktober 2017 – KBO afd. Beers/Linden – 60 jarig jubileum Woensdag 22 november 2017 - ??? Woensdag 20 december 2017 - Kerstviering

Regio agenda Woensdag 3 – 10 – 17 - 24 mei – Digitaal

inloopspreekuur van 13.30 tot 15.30 uur Locatie; Bibliotheek Cuijk – Kaneelstraat 64 – Cuijk. Verzorgd door; Digitaal Ouderen Steunpunt Cuijk Zondag 7 en 21 mei 2017 – Pakhuis open voor ontmoeting en een gezellig kopje koffie of thee. Kom langs van 14.00 – 16.00 uur in het Pakhuis – Kerkstraat 12 – Cuijk. Nieuwsgierig, kom gewoon eens langs. Zaterdag 13 – 27 mei 2017 - Digitaal inloopspreekuur van 10.00 tot 12.00 uur Locatie; Bibliotheek Cuijk – Kaneelstraat 64 – Cuijk. Verzorgd door; Digitaal Ouderen Steunpunt Cuijk Maandag 15 mei 2017 – Algemene informatieavond over NAH [niet-aangeboren hersenletsel] met genoeg mogelijkheden tot stellen van vragen. Café Brein Land van Cuijk – Steunpunt Mantelzorg Cuijk – Zwaanstraat 7, 19.30 – 21.30 uur [zaal open vanaf 19.00 uur]. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. Dinsdag 16 mei 2017 – 19.30 – 21.00 uur Locatie; Bibliotheek Servicepunt Haps – Kerkstraat 5a – Haps. Thema; “Lekker eten met minder zout” – interactieve voorlichting door Bionda van Zoerlandt met praktische ideeën en weetjes over lekker eten met minder zout. Maandag 22 mei 2017 – 19.30 – 21.00 uur Locatie; Bibliotheek Cuijk – Kaneelstraat 64 –Cuijk. Thema; “Plant Power lezing – alles over gezond en lekker plantaardig eten” verzorgd door Lente de Rooy. Maandag 22 mei 2017 – 19.30 uur [zaal open vanaf 19.00 uur] Locatie; Castella – Cantheelen 6 200 – Cuijk Thema; “Dagbesteding bij dementie” Voor mensen met dementie is dagstructuur erg belangrijk. Een van de mogelijkheden om dagen te structureren is het bezoeken van dagbesteding.[wordt aangeboden bij dagverzorging] Welke mogelijkheden zijn er, wat is de meerwaarde en waarom?

Yoga Vrijdagmorgen 11.00 – 12.00 uur – Ontmoetingsruimte ’t Trefpunt. Kosten; € 6,75 per les – docent; Regina Schaap Langenboom Een matje/fleecedeken of slaapzak meebrengen en een klein kussentje. Kennismaken, loop op vrijdagmorgen even binnen en doe mee. Info; Nelly v.d.Broek – tel. 0485-314055 – nellie.vd.broek@hetnet.nl of; Mieke van Lanen – tel. 0485-317966 – mlanen5@gmail. com

12

Boekentip Nuttig, inspirerend en laagdrempelig: een mooi cadeau voor mantelzorgers. “Klein geluk voor de mantelzorger” is een onmisbare gids om goed voor jezelf te zorgen. Een echt cadeautje vol praktische tips, adviezen en herkenbare verhalen dat het leven van overbelaste mannen en vrouwen verlicht. Stap voor stap brengt zo Klein geluk terug in het leven. Met dit boek geeft men mantelzorgers iets heel kostbaars in handen. “Klein geluk voor de mantelzorger” – Auteurs; Maria Grijpma en Inge Jager ISBN: 978-90-202-1320-1

Telefoonnummers Acupunctuur – Praktijk van Doesburg – tel. 06 - 44182418 Beheersstichting Beers-Linden: Frans Martens – tel. 0485 - 313085 Nelly v.d. Broek - tel. 0485 - 314055 Mieke v. Lanen - tel. 0485 – 317966 Fysio- en Manuele Therapie P.M.J. Theunissen; tel. 0485 - 321869 Huisartsenpost: tel.0900-8880 KBO Beers-Linden: Jan Robben tel. 0485314314 Ontmoetingsruimte ’t Trefpunt: tel. 0485 322787 Ouderenadviseurs: Ella Mijnsbergen tel. 314615, Ria Blokland tel. 315386 SWOC Wonen-Welzijn-Zorg: tel: 574440 Tafeltje Dekje – Informatie en aanmelden voor Tafeltje Dekje via; SWOC - tel. 0485574440. Voor afzeggingen en wijzigingen neemt u contact op met; Hofmans Catering – tel. 024-3586076 Thuiszorg Pantein – Bel voor alle zorgvragen 0900 – 8803 WMO vrijwillige cliënt ondersteuner [alleen voor ouderen]; Ella Mijnsbergen tel. 0485 - 314615 Zonnebloem afdeling Beers: Bezoekwerk: Reny de Groot - tel. 0485-316495 Secretaris: Henriëtte Claassen – tel. 0485 316798

Prikservice Openingstijden donderdagmorgen 08.00 - 08.20 uur in ’t Trefpunt

mei 2017


3. Mijn hobby’s zijn zwemmen en buitenspelen en Jong Nederland. Sinds een maandje ongeveer zit ik op kickboxen, dat vind ik echt heel leuk. 4. Ik heb geen favoriete websites, maar ik vind het leuk om via YouTube liedjes op te zoeken en dan te dansen met Cherena. 5. Met Cherena en mama. 6. Nu een hele stapel Borre boekjes. 7. Met Olivia van Rox. Het lijkt me heel stoer om in Rox te rijden.

Lenne 1.Ik ben 14 jaar en ik woon met papa Joost en mama Astrid en mijn zusjes Breg en Maarle op De Klef. 2.Om 7 uur sta ik op. Na het ontbijt ga ik met de taxi naar VSO Mikado in Gennep. Op donderdag loop ik stage in Groesbeek. Die dag ga ik ook naar de naschoolse opvang in Gennep, Unik, bij het SO Mikado. In het weekend spreek ik wel eens af met klasgenoten. 3.Met onze konijnen spelen, keyboard spelen, spelletjes op de computer doen en filmpjes kijken en gymmen bij Dobbie, in Cuijk. 4. www.zapp.nl: daar vind ik leuke filmpjes, waar ik ook nog iets van kan leren 5.met mama en papa en Josephine 6.Ik hou van dierenboeken en boeken over Jubelientje 7.Met een coach van The Voice-kids 8.Een grote droom van mij is een keertje kunnen duiken in een groot bad vol met WC-rollen. Misschien dat dat een keertje in Beers kan komen… 9.Ik zou op een kinderdagverblijf de hele dag met kleine kinderen willen spelen. 10.Dat zou ik gebruiken om mijn kamer te veranderen. 11.Ik vraag Imke Cornelissen. Zij zit bij mij in de taxi en gaat ook naar SO Mikado. 1. Hai hai, ik ben Felicia van Mil. Ik ben vijf jaar oud en ik woon samen met mama, Jeroen, mijn grote zus Cherena, mijn broertje Kylan en zusje Raely op De Vang. Over een paar maandjes krijgen we er nog een klein babyzusje bij (ik kan niet meer wachten). Ook hebben we nog een hond, Renzo. 2. Mijn dag begint bijna altijd vrolijk! Lekker ontbijten, naar school en ik spreek daarna nog graag af met vriendjes en vriendinnetjes. Of we gaan lekker met z’n allen naar de speeltuin of het veldje achter ons huis. mei 2017

Felicia

Iedere maand worden aan 2 jongeren tot 18 jaar uit Beers de volgende 11 vragen gesteld. De vragen zijn steeds dezelfde. Ze luiden: 1. Wat is je leeftijd en waar en met wie woon je? 2. Hoe ziet je gemiddelde dag er uit? 3. Wat zijn je hobby’s? 4. Wat vind je de leukste website? 5. Met wie zou je op een onbewoond eiland willen zitten? 6. Welk boek ligt er naast je bed? 7. Met wie zou je wel eens een dagje willen ruilen? 8. Je bent burgemeester van Beers, wat verander je? 9. Als je uit alles kunt kiezen, wat zou je later willen worden? 10. Je krijgt € 100,-, wat ga je kopen? 11. Wie heb je gevraagd om volgende keer deze lijst in te vullen? Vraag of dit de eerste keer is. Mail zijn/haar emailadres of telnummer. Antwoorden met foto mailen vóór de 15e van de maand drieopeenrij@gmail.com Doc. of txtbestand. Foto jpeg, 200 dpi. 8. Nog meer speeltuinen. 9. Olivia van Rox. 10. Dan koop ik frietjes, haha. 11. Ik ben nog even aan het kijken wie ik kan vragen.

“Taart van Twan”

Met het thema: ‘112 – doe je mee’ heeft het Oranje Comité er voor gezorgd dat Koningsdag 2017 op 27 april weer een prachtige geslaagde dag is geweest voor alle kinderen, ouders en andere belangstellenden. Natuurlijk vergt deze dag elk jaar weer volop voorbereiding en daarom is het Oranje Comité terecht genomineerd voor de ‘Taart van Twan’. Ze doen er elk jaar alles aan om er een onvergetelijk feest van te maken. Op onze vraag of er nog opmerkingen zijn was het antwoord: “er zijn altijd mensen welkom om deze dag mee te organiseren.” De huidige bezetting is gemiddeld al zo’n 4 à 5 jaar actief. Op de foto het Oranje Comité: (met de klok mee) Paul Bodden, Alwin Schaap, Erik Burgman, Jetske Janssen, Marco van der Leuvert, Janneke Basten en Kim van Wanrooij.

13


Play Back In de week van 3 juni tot en met 11 juni vindt De Hypotheker Beers Open 25+ toernooi plaats. Je kunt je tot en met 20 mei 2017 inschrijven voor Dames Dubbel, Heren Dubbel of Gemengd Dubbel. Heb je je nog niet ingeschreven, schrijf je dan zo spoedig mogelijk in.

Rabobank Clubkas Campagne Als lid van Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen mag je tijdens de Rabobank Clubkas Campagne stemmen op verenigingen en stichtingen. Het aantal stemmen op een vereniging of stichting bepaalt het bedrag dat de verenigingen en stichtingen ontvangen. Zo

Gedicht bepaal jij hoe de Rabobank de kas verdeelt. Ook Tennisvereniging Play Back dingt dit jaar mee naar een bijdrage. Wij vragen een bijdrage voor de terrasoverkapping. De terrasoverkapping is toe aan een opknapbeurt of moet misschien helemaal vervangen worden. Iedereen, leden en niet-leden kunnen dan weer droog zitten op het terras. Een verwarmd terras zou helemaal fantastisch zijn. Geef ons tussen 2 t/m 22 mei jouw stem via www.mijnbankenik.nl/lvcm. Iedere stem is geld waard en dus heel waardevol voor onze club!

MELDEN OVERLIJDEN of overige vragen:

0485 47 00 00 24 uur p/dag bereikbaar

Met het afscheidshuis zijn nabestaanden in de gelegenheid om op intieme wijze en in een stijlvolle, warme en huiselijke sfeer afscheid te nemen van hun dierbare.

Afscheid nemen in een stijlvolle, warme sfeer www.fioreuitvaartzorg.nl

Weth. Lemmenstraat 11, Sint Hubert Tel. 0485 - 47 00 00

Parochiële zaken:

Voor persoonlijk contact is pastor Lamers bereikbaar op de pastorie van de Martinuskerk in Cuijk, tel: 312555 th.lamers@ martinuscuijk.nl Dienstverleningen van de parochie. Misintenties kunt u schriftelijk opgeven voor de tweede en de vierde zaterdag van de maand en voor de bijzondere feestdagen. Wij verzoeken u om de voor te lezen tekst duidelijk leesbaar voorzien van €11.00 per intentie bij H. van Haren Gildeweg 30 in de brievenbus te doen. Achter in de kerk liggen voorgedrukte enveloppen die u eventueel kunt gebruiken. Als de intenties op tijd binnen zijn worden ze opgenomen in de Dorps-Courant en in het Cuijks Weekblad. Website parochienieuws, www.martinuscuijk.nl Huwelijks- en jubileumvieringen. Secretariaat@martinuscuijk.nl Uitvaarten. H. van Haren tel: 314333 van.haren@zonnet.nl Begraafplaats. S. Vromans tel: 312207 5437pe@kpnmail.nl Doopvieringen. We bieden de mogelijkheid tot dopen op zondag na de Eucharistieviering of in overleg met de pastoor Theo Lamers, of met contactpersoon A. Lenkens tel: 320855 anjalenkens@ hotmail.com Geloofgemeenschap H. Lambertus

zomergasten vogels en vlinders zoeken op groene weiland tevergeefs speurend het veredelde weiland mist verse koeienvlaaien ook de bloemenpracht paardendrollen vol lekkers onkruid vol oerkracht jammer voor onze gasten ‘renga gedicht’ Roc Andreas © Cuijk, april 2017

Taizé-viering in Martinuskerk Cuijk (Overgenomen uit De Mantel.)

Beste inwoners van Beers, Deze maand is het zover! Van 8 t/m 14 mei zullen onze collectanten in Beers huis aan huis een brief afgeven voor de gezamenlijke collecte. De week daarna, van 15 t/m 19 mei komen dezelfde collectanten de brieven met de gevulde enveloppen weer ophalen. Op de brief kunt u zelf aangeven aan welke doelen u uw bijdrage wilt schenken. Vult u niets is? Dan wordt uw bijdrage gelijkelijk verdeeld over de 10 goede doelen. Wij doen onze uiterste best voor een mooie opbrengst, mogen we ook op u rekenen? Middels de dorpscourant zullen we u op de hoogte houden van de resultaten van de collecte. Daarnaast zijn wij altijd op zoek naar wat jonge,

gemotiveerde mensen die zich ook wel éénmaal per jaar willen inzetten als collectant. Meld jij je aan? (Chantal Oppers: tel: 0485-315915) Namens de werkgroep van de gezamenlijke collectes alvast bedankt voor uw medewerking aan dit initiatief, Natasja Francissen: Nierstichting Jos van den Heuvel: KWF Kankerbestrijding Willem Kusters: Alzheimer Nederland Marian Lucassen: Nederlands Brandwonden Stichting Chantal Oppers: Longfonds Lia Hendriks: Reumafonds Liesbeth Swart: Epilepsiefonds Ivonne Vos: Prinses Beatrix Spierfonds Astrid Bolder: Hartstichting Gerry Bens: Zonnebloem

14

In de St. Martinuskerk in Cuijk werd op vrijdag 17 maart 2017 om 19.00 uur een Taizé-viering gehouden. De viering was eeninitiatief van de H. Martinusparochie Cuijk. Deze viering stond in het teken van Pasen en de Passie tijd. Er werden door de aanwezigen (door piano begeleide) liederen uit Taizé gezongen, afgewisseld met gebed, korte lezingen uit de Bijbel en eenmeditatief moment en stilte. De Liederen van Taizé zijn kort en eenvoudig en gemakkelijk meerstemmig te zingen. Sommige Taizéliederen zijn heel bekend geworden, zoals bijvoorbeeld Ubi caritas, of Als alles duister is. Taizé is een internationale christelijke oecumenische kloostergemeenschap in het zuiden van mei 2017


H. Martinusparochie

Activiteitenkalender

geloofgemeenschap H. Lambertus Beers

Mei

Kerkberichten Mei-Juni 2017 Zaterdag 13 mei H. Mis-Moederdag 19.00 Together. Zaterdag 27 mei H. Mis 19.00 Gem Koor. Zaterdag 3 juni H.Mis Pinksteren 19.00 Together Zaterdag 10 juni H.Mis 19.00 Gem. Koor. Zondag 25 juni Gildemis 11.00 Together Gildedag Zaterdag 8 juli H.Mis 19.00 Gem. Koor Zaterdag 22 juli H.Mis 19.00 Volkszang Maand juni. Veel wijzigingen in het rooster. Zaterdag 3 juni vieren wij Pinksteren in onze kerk m.m.v. koor Together. Zaterdag 10 juni is gewoon de 2de zaterdag, zigt Gem. koor. Ons 4de weekend is er op Zondag 25 juni de Gildemis om 11.00 uur m.m.v. Together. Dus zaterdag 24 juni geen dienst, de intenties van 24 juni gaan naar de zondag 25 juni. Zijn hier problemen mee, bel gerust.(314333).

Intenties 13 mei. Moederdag, Annie van der Burgt weduwe van Cor van den Heuvel, Leo Wagemans echtgenoot van Mia Wagemans-Linssen, Piet Wagemans echtgenoot van Mieke Voss, Marietje Keijzers de Waal weduwe van Herman Keijzers, Wim Nelissen echtgenoot van Riek Peters, Harry van den Brand echtgenoot van Nelly Zonnenberg, Annie Reijnders echtgenote van Gerard Claassen. 27 mei. Lucie de Quay dochter van Cas en Cecile de Quay, Ans Selten-Peters, Maria Cornelissen van Lanen, Annie van der Burgt weduwe van Cor van den Heuvel, Ari Nijsten, Harry van den Brand echtgenoot van Nelly Zonnenberg, Chris van de Logt echtgenoot van Johanna Verheijen. 4 juni. Pinksteren. (Int. geen-kan men nog opgeven) 10 juni. Leo Wagemans echtgenoot van Mia Wagemans-Linssen, Marietje Keijzers de Waal weduwe van Herman Keijzers, Wim Nelissen echtgenoot van Riek Peters, Theo van Lanen echtgenoot van Pieta van Lanen i.v.m. verjaardag, Harry van den Brand echtgenoot van Nelly Zonnenberg 24 juni. Lucie de Quay dochter van Cas en Cecile de Quay, Ans Selten-Peters, Maria Cornelissen van Lanen, Ad Wagemans en Riek Lamers echtgenote, Piet Wagemans echtgenoot van Mieke Voss, Ari Nijsten, Johanna Verheijen weduwe van Chris van de Logt.

7 mei HBV 1 - Toxandria 1, 14.30u 8 t/m 12 mei deur-aan-deur afgeven enveloppen voor gezamenlijke collecte Goede Doelen 2017 9 mei Vergadering Dorpsraad, 20-22 uur Kloosterhof 12 mei Bierproeverij, 20.30 voor leden buurtv. Neie Huukske 13 mei Papiercontainer Burg. vd Braakplein tbv dr. J. de Quayschool 9.00-11.00u 13 mei Papiercontainer Burg. vd Braakplein tbv dr. J. de Quayschool 9.00-11.00u 15 t/m 19 mei ophalen enveloppen gezamenlijke collecte Goede Doelen 2017 21 mei Onsplattelandsrondje, start 10.30u op de Barendonk 22 mei Deadline Dorps-Courant, 24.00u 25+26 mei. Toneeluitvoering, Een schotel op je dak, aanvang 19.30u 27 mei Papiercontrainer Korte Spruit, tbv buurtver. ‘t neie Huukske, vr. 11.00u-za. 11.00u. 27 mei Inzameling spullen Beers Best, 10.00 – 11.00 uur, voormalige gemeentewerf aan de Prinsenstal. 28 mei Kloostertuin St. Ageatha, historie, kruidentuin en kloostertuin. Parkeerplaats klooster, 14.00u 28 mei Theaterconcert Erik Derks en Band, Lindenberg Nijmegen, 15 en 20u

Juni Op dinsdagen neemt onze gidsgroeter Gert, u mee, en vertelt over de mysteries, historie en verhalen van ons landgoed De Barendonk. Aanvang 10.30 uur. Graag van te voren opgeven, start bij minimaal 5 personen 10 jun Papiercontainer Burg. vd Braakplein tbv dr. J. de Quayschool 9.00-11.00u 13 junVergadering Dorpsraad, 20-22 uur Kloosterhof 18 juni Theaterconcert Erik Derks en Band, Lindenberg Nijmegen, 15 en 20u 19 jun Deadline Dorps-Courant, 24.00u 24 jun Papiercontainer Burg. vd Braakplein tbv dr. J. de Quayschool 9.00-11.00u 24 jun Papiercontrainer Korte Spruit, tbv buurtver. ‘t neie Huukske, vr. 11.00u-za. 11.00u. 25 jun Broekse Wielen, landschap en waterleven. Kruising Fazantenweg met Rotschweg en Bordscheweg, 1.00u

Juli Frankrijk, waar jaarlijks duizenden mensen, vooral jongeren, uit heel Europa komen voor een periode van ontmoeting en bezinning. Driemaal per dag komen de broeders met alle bezoekers bijeen voor het gemeenschappelijk gebed in de Verzoeningskerk, met veel zingen en een lange tijd van stilte. Voor meer informatie: http:// www.taize.fr/nl Bij de Taizéviering in Cuijk zitten de aanwezigen in een, door veel kaarsjes verlichte, speciaal gecreëerde intieme ruimte vóór in de Martinuskerk. Zitplaatsen zijn voldoende aanwezig. De totale viering duurt ca. 45 minuten. Na afloop van de viering mei 2017

is er gelegenheid om samen een kop koffie of thee te drinken en even gezellig na te praten. Ook is er gelegenheid een kijkje te nemen bij de speciale boekentafel. Iedereen, jong en oud, is van harte uitgenodigd deze Taizévieringen bij te wonen! De volgende vieringen zijn gepland op onderstaande data: Vrijdag 9 juni 2017. Vrijdag 15 september 2017 (Vredesweek). Vrijdag 8 december 2017. (Advent) Plaats: Martinuskerk, Cuijk. Tijd : 19.00 uur. Zoek je ’n mooie vakantie bestemming of je bent in Frankrijk, bezoek Taizé en beleef zo’n bijzondere dag.

15

2 jul Beers Best Op dinsdagen neemt onze gidsgroeter Gert, u mee, en vertelt over de mysteries, historie en verhalen van ons landgoed De Barendonk. Aanvang 10.30 uur. Graag van te voren opgeven, start bij minimaal 5 personen 8 jul Papiercontainer Burg. vd Braakplein tbv dr. J. de Quayschool 9.00-11.00u 3de week De natuurtent staat er weer en onze IVN-ers Beja en Peter zijn er om u de natuur dichter bij huis te laten beleven, voor jong en oud diverse excursies en creatieve workshops. Van 10.30 tot 13.00 uur, behalve op zondag bij De Barendonk 11 jul Vergadering Dorpsraad, 20-22 uur Kloosterhof 29 jul Papiercontainer Burg. vd Braakplein tbv dr. J. de Quayschool 9.00-11.00u 28 jul De Nachtvlinderbelevenis, o.l.v. Kees Boele, Barendonk, start 20.30u 29 jul Papiercontrainer Korte Spruit, tbv buurtver. ‘t neie Huukske, vr. 11.00u-za. 11.00u. Opgaven activiteitenkalender: redactie@dorpscourant.nl


Minder mobiel?

Bankieren bij Rabobank betekent bankieren zoals u dat wilt. Via de mobiele telefoon, via de computer of door een bezoek aan onze kantoren in Boxmeer, Cuijk, Gennep en Mill. Dat laatste is niet voor iedereen

U kunt op ons rekenen!

mogelijk, bijvoorbeeld door ziekte, ongeval, ouderdom of een lichamelijke beperking. In dat geval komt Irene van Dijck, Annie van Dijk, Ingrid Ermers, Hermien Lemmens of Anja van Kempen u graag thuis helpen bij het regelen van uw bankzaken.

Bel voor een bezoekafspraak met (0485) 450 450 Een aandeel in elkaar

Wijkaccomodatie ’t Trefpunt Burg van de Braakplein 2 5437 DA Beers

AANNEEM-,TIMMER- & ONDERHOUDSBEDRIJF Hoenderstraat 8 | 5437 AC Beers Tel. 0485-320790 | Fax 0485-330129 Info@claassenbouw.nl

> Inloopspreekuur

dinsdag 8.00-9.00 uur > Geen wachtlijst

> Behandeling op afspraak > Met/zonder verwijzing

> Aan huisbehandelingen

Voor aanmelding

0485-321869 of

www.fysiotherapietheunissen.nl Cuijk – Beers - Vianen

LEUKE WANDELROUTE VAN 1,5 KM & PAUZEPLAATS VOOR PASSANTEN

Millseweg 13, 5437 NB Beers t 0485 31 64 36 b.g.g. 0622 44 72 54 b.g.g. 0485 32 15 51 e receptie@barendonk.nl facebook.com/Barendonk

www.barendonk.nl


Gemaal Van Sasse open voor publiek

Op zondag 30 april staan de deuren open van Rijksmonument gemaal Van Sasse in Grave. Ook de vispassage is te bekijken. Oude foto’s, gereedschappen en beeldmateriaal zijn er te zien in dit oude gemaal van waterschap Aa en Maas. Iedere laatste zondag van de maanden april tot en met september bent u van harte welkom van 13.00-17.00 uur. Gemaal Van Sasse is het eerste elektrische gemaal dat gerealiseerd is door voormalig waterschap De Maaskant. Het gemaal werd gebouwd rond 1928 voor het waterbeheer in het Land van Cuijk en ligt aan het eind van het riviertje de Raam. Vanaf de oprichting in 1921 werkte waterschap De Maaskant aan de waterbeheersing. Vooral de Raam veroorzaakte problemen. Niet alleen was de uitmonding in de Maas, bij de oude haven in Grave, te krap, ook voerde de Raam zuur Peelwater aan. In diezelfde tijd werd er bij Grave een stuw (en sluis) in de Maas gebouwd om het Maaswater te reguleren. In 1927 ging het bestuur van De Maaskant akkoord met de plannen tot bemaling. Een nieuw gemaal in een nieuw te graven monding van de Raam ten westen van Grave zou deze taak moeten kunnen vervullen. In 1929 werd het gemaal in gebruik genomen. Rond 1950 en nog eens in 1981 is een deel van de apparatuur gemoderniseerd. Het gemaal is genoemd naar Jhr. Mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt, de eerste voorzitter van waterschap de Maaskant.

Stuwen en gemalen zijn barrières voor vissen. De Graafsche Raam is een langzaam stromende laaglandbeek waar de migratie van stroming minnende vissoorten een belangrijk doel is. Om het leefgebied van de vis in het bovenliggend gebied te vergroten, paai-, opgroei- en overwintergebieden met elkaar te verbinden en/of een voldoende grote populatie mogelijk te maken, heeft het waterschap vismigratie op deze locatie hoge prioriteit gegeven. Een unieke doorgang onder het gemaal door werd hiervoor gebouwd. Wandelen Een mooie waterweetjeswandelroute, die begint en eindigt bij Van Sasse brengt u langs mooie stukjes in de omgeving. In het gemaal en op onze website vindt u de route. Excursies Van Sasse biedt nu ook de mogelijkheid groepen en/of scholen te ontvangen voor excursies. Deskundige voorlichters zullen u van A tot Z informeren over de lange historie van het gemaal en het werk van het waterschap. U kunt hiervoor een afspraak maken met Lisette Gerrits, telefoon 088-1788000 of lgerrits@ aaenmaas.nl. Aan deze excursies zijn geen kosten verbonden. Groepsgrootte 10 tot 15 personen. In de buurt vindt u ook het Kazematten Museum. Gemaal van Sasse ligt aan de Mars van Wijthdijk 1, 5361 MA Grave. Vanuit Grave is dit enkele meters vóór de brug linksaf.

Visspassage

Wild-dineren in stijl op een geheime locatie midden in de natuur. Woensdag 24 mei kun je ergens op het Landgoed van Tongelaar wild-dineren in stijl. De locatie blijft tot het laatste moment onbekend, zelfs voor de keukenbrigade van Kasteel Tongelaar in Mill die het vijf gangendiner in de natuur gaan verzorgen. Deelnemers ontvangen bij hun reservering de eerste aanwijzing en worden uitdrukkelijk gevraagd alles strikt geheim te houden. In de aanloop naar het event ontvangen ze verdere hints en tips. Eén van deze aanwijzingen is een dresscode. "Het Geheime Diner" is een unieke en éénmalige beleving met maar een beperkt aantal plaatsen. Gastheren Hans & Emil van Kasteel Tongelaar gaan hun gasten trakteren op een avondvullend programma met lekker eten, bijpassende drankjes, live muziek in een sprookjesachtige setting. Tussen 17.30 en 18:30

EERSTE GGZ INSTELLING VERBINDT ZICH AAN HULPPLATFORM WEHELPEN Indigo gaat vanaf april een samenwerking aan met het hulpplatform WeHelpen. Daarmee is Indigo de eerste GGZ-instelling die zich verbindt aan WeHelpen. WIN-WIN Met deze samenwerking wil Indigo nog meer op zoek naar inventieve oplossingen voor psychische problemen, buiten de zorg. ‘Wij kijken tijdens onze behandeling veel naar wat er wél kan en naar iemands sterke kanten. Ook als je een periode kampt met psychische problemen heb je nog steeds veel talenten die je in kunt zetten. Dingen die je weer energie geven. Dat is een belangrijke stap naar mentaal herstel,” aldus Renske Visscher, directeur van Indigo in Brabant, waar de samenwerking start. De samenwerking met WeHelpen is een win-win. Cliënten kunnen via de app van WeHelpen zowel hulp aanbieden als hulp zoeken. PSYCHISCH HERSTEL De samenwerking is aanvullend op de behandeling in de Basis

uur mag iedereen zelfstandig vertrekken vanaf Kasteel Tongelaar met zijn laatste aanwijzigingen voor de locatie. Rond de klok van 23 uur gaat men weer terug. De eerste gang start om 19:00 uur.

De prijs voor deze all-inclusie avond is € 80,00 per couvert. Dat is dus inclusief drankjes en een avondvullend programma. Meld je aan (als je durft !) en ontvang je eerste bericht van 'de Geheime Tuin': info@smaakmakersmill.nl of via het contactformulier op de website: www.kasteeltongelaar.nl Kasteel Tongelaar is gelegen op het prachtige Landgoed Tongelaar van Brabants Landschap. www.brabantslandschap.nl Adres: Tongelaar 12 Mill. Autonavigatie: Hoogedijk Mill invoeren. Parkeren alleen op de grote Parkeerplaats vóór de slagbomen.

GGZ. De cliënt gaat met de behandelaar op zoek naar passende oplossingen buiten de zorg. Denk bijvoorbeeld aan iemand met een depressie, die graag meer wil bewegen om zich beter te voelen. Deze cliënt kan zich vrijwillig als hondenuitlater aanbieden op Wehelpen, of iemand zoeken die zin heeft om regelmatig een wandeling te maken. Indigo verwacht dat door deze extra service cliënten zich sneller beter zullen voelen. Gertjan van Rossum, algemeen directeur van WeHelpen bevestigt dit: ‘Onderzoek van ZorgfocuZ heeft aangetoond dat de kwaliteit van leven verbetert als iemand ervaart dat hij of zij ertoe doet. Het mentaal welbevinden wordt bevorderd. Onze website maakt dit mogelijk.’ Deelname voor cliënten is geheel vrijwillig. OVER INDIGO EN WEHELPEN.NL Het platform WeHelpen is er voor iedereen die een ander helpt of zelf geholpen wordt; mantelzorgers, vrijwilligers en hulpvragers. Via de website www.wehelpen.nl kunnen zij oplossingen vinden voor alle zaken die zij tegenkomen als ze een ander helpen of zelf geholpen willen worden. Indigo helpt mensen met psychische klachten in de Basis GGZ en biedt preventie.


Bijna 1.500 pakken koffie voor Voedselbanken in Land van Cuijk en Noord-Limburg

tor: ‘We organiseren deze inzamelingsactie nu voor de vijfde keer en het is fascinerend om te zien dat de keukenlaatjes kennelijk nog niet leeg zijn, want opnieuw zijn er meer dan 56 miljoen waardepunten ingezameld, met als resultaat weer heel veel pakken koffie voor de voedselbanken.’

Cuijk, 7 april 2017 – De afgelopen maanden heeft Lionsclub Land van Cuijk en Overmaze in samenwerking met lokale ondernemers ruim 775 duizend DE-koffiepunten ingezameld, goed voor 1.476 pakken koffie die zullen worden gedoneerd aan de Voedselbank Land van Cuijk (Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en St. Anthonis) en Voedselbank Noord-Limburg (Mook, Gennep en Bergen).

Voedselbank De voedselbanken in Nederland zorgen wekelijks voor voedselpakketten als tijdelijke noodhulp voor huishoudens die onder de armoedegrens leven, zowel gezinnen als alleenstaanden. Tom Hillemans, vicevoorzitter Voedselbanken Nederland: “We zijn heel blij met deze koffie. Koffie gaat niet snel over de houdbaarheidsdatum en wij ontvangen het daarom sporadisch. Terwijl klanten heel blij worden van koffie in een voedselpakket! Voor ons is deze donatie dan ook buitengewoon waardevol.”

De afgelopen weken is er druk geteld. “Dat tellen is een monnikenwerk, maar het heeft ook iets ouderwets huiselijks en gezelligs; het verbroedert”, zegt kartrekker Colette van Gerve van Lionsclub Land van Cuijk en Overmaze. ”We zijn natuurlijk ook dit jaar weer erg blij met de opbrengst, die we alleen hebben kunnen realiseren dankzij de medewerking de mensen in de regio.”

Na de overdracht werd nog nagepraat onder het genot van een kopje koffie. Colette van Gerve: "Voor ons is een kopje koffie heel gewoon, maar het is relatief duur en als je rond moet komen van zo’n € 40 per week is het al gauw een luxe artikel dat je jezelf niet permitteert. We willen dan ook iedereen bedanken die gedoneerd heeft en willen iedereen aansporen gewoon DE punten te blijven sparen”. Binnenkort zal de koffiebrander de pakken distribueren naar de voedselbanken. -/-

Landelijk 108.500 pakken koffie In heel Nederland zijn door Lionsclubs ruim 56 miljoen punten opgehaald, goed voor 108.500 pakken koffie (inclusief een bonus van 20 procent door Douwe Egberts). Iedere club zamelde punten in voor de voedselbank in de eigen regio. Vorige week konden de clubs hun getelde koffiepunten inleveren op een centraal punt. Jaap Stelling, lid van Lionsclub Voorburg en landelijk coördina-

Familie van Lith uit Mill “Hof leverancier” van asperges op Kasteel Tongelaar. Op 11 april a.s. gaat het aspergeseizoen officieel van start. Bij aspergeboer Frank van Lith breekt dan de meest hectische periode van het jaar aan. Naast alle particuliere klanten bedient hij ook het Asperge Pop-up restaurant op Kasteel Tongelaar. Dit jaar zullen er weer enkele honderden kilo’s richting Tongelaar gaan. Frank van Lith runt op de Noordoost-Brabantse zandgrond bij de Kuilen al 35 jaar een familiebedrijf met voornamelijk scharrelvleeskuikens. In het voorjaar komt daar het werk op 2,5 hectare aspergevelden bij. Dan is het een levendige boel op en rond het erf! Elke dag om 18.00 uur komt de schoolgaande jeugd asperges steken. Overdag verzorgt Frank de kuikens en helpt hij klanten. Familiebedrijf Geboren en getogen aan de boerderij op de Sperwerstraat nam Frank het, oorspronkelijk gemengde, bedrijf over van zijn ouders. Zoon Joost (23), is de beoogd opvolger. Hij werkt naast zijn baan als electromonteur enkele dagen binnen het bedrijf mee, samen met Ellie (moeder) en Elsemieke (zusje). Van Lith is een betrokken mens en maatschappelijk verantwoord ondernemer. Zijn bedrijf heeft een Beter Leven label met een ster van de dierenbescherming. Sinds 1984 zijn er dus de asperges bij gekomen. Goeie grond Een asperge bestaat voor 80% uit water, de smaak wordt sterk beïnvloed door de kwaliteit (smaak) van het grondwater ter plekke. “De grond aan de Sperwerstraat is bij uitstek geschikt voor de teelt van asperge”, vertelt Frank. “We zitten hier op de “hei”; lichte zandgrond met niet te veel stenen. Het grondwater hier bij de Kuilen is zó goed, dat kun je gewoon drinken.” Het witte goud Van een goed aspergeveld kun je maximaal 10 jaar oogsten, daarna kun je op hetzelfde perceel zeker 15 tot 20 jaar geen asperges meer telen. Dit vanwege achter blijvende schimmels in de grond; die de nieuwe planten kunnen aantasten. Een rendabele productie is maar enkele jaren mogelijk. Daarnaast is het ‘steken’ ontzettend arbeidsintensief, het seizoen kort en heb je veel afval. Maar een klein gedeelte van de oogst mag Van Lith ‘AA’ noemen. Seizoen

Er zijn boeren die verwarmde bedden gebruiken en daarmee het seizoen oprekken, daardoor kun je tegenwoordig van januari tot en met juni of langer asperges eten. “Hier gaat het seizoensgerecht wel een beetje mee verloren, zegt Ellie Van Lith. “ 20 jaar geleden hadden we vaak voor Koninginnedag (30 april) amper een asperge gestoken. En dat is jammer, want voor mij hoort de asperge echt bij de lente.” Pop-up restaurant Het asperge seizoen sluit op 24 juni weer officieel. Het asperge Pop-up restaurant op Kasteel Tongelaar is van 13 april tot en met 7 mei geopend. Chefkok Hans van der Steijn kookt een 3, 4 en 5 gangen diner in the Barn. Mee-eten kan alleen op reservering: info@smaakmakersmill.nl De asperges komen natuurlijk van Frank en Ellie van Lith aan de Sperwerstraat in Mill: www.vanlithasperges.nl De huisverkoop vindt plaats aan de Sperwerstraat 10 te Mill, dagelijks vanaf 09.00 uur, en op zondag tussen 10.00 uur en 13.00 uur. Tip van de boer Nog een fijne tip van Frank: ”Voor de echte asperge-liefhebbers die na 24 juni geen heel jaar meer kunnen wachten: Je kunt asperges gewoon invriezen: eerst schillen en dan ruw in de diepvries (dus niet koken of blancheren). Daarna in bevroren toestand in kokend water leggen en bereiden zoals je ze lekker vindt.

18

mei 2017


Weerdialoog 30 maart 2017, Sint Anthonis

Persbericht Op de avond dat er WEER een record wordt gebroken; het is de warmste maart-maand ooit gemeten, komen een kleine 20 voortrekkers uit de gemeente Sint Anthonis bij elkaar in het Oelbroeck. Zij zijn genodigd door het waterschap en de gemeente om hun kennis en netwerk in de gemeente en ter voorbereiding van een dialoog die over meerdere avonden plaats vindt, waarbij meerdere personen kunnen aansluiten. De avond start met een inleiding van WEERman Leon Rademakers, bekend van L1. Hij presenteert vele voorbeelden van de klimaatverandering met zowel lokale als mondiale gevolgen middels grappige en soms confronterende filmfragmenten. De aanwezigen; 8 agrariërs, 3 politici, 3 ambtenaren en 2 vermeende wilde ganzen, duiken daarna gelijk in het gesprek. Wat is er nu nodig, wat gebeurt er nou en hoe is dan de uitdaging? Al luisterend en sprekend komt men eerst op de basiszaken. De overheid moet meer ondernemen. Er moet een goed voorbeeld worden gegeven. De problemen zij van iedereen samen. Er moet meer worden gestuurd.

Wat is er nu nodig, wat gebeurd er nou en hoe is dan de uitdaging? Dit is voor de hand liggend, maar o zo belangrijk. Een gesprek wordt altijd opgebouwd in verschillende lagen. Deze eerste laag geeft de ruimte om in een betere dialoog te komen. Op de vervolgvraag wat er dan moet gebeuren om echt verder te komen zie je de voorhoofden fronzen. Nadenken over wat er nou concreet moet gebeuren. Zo start de eerste echte ideeënstroom. Er moet meer gefocust worden op kleine trajecten waar geëxperimenteerd mag worden. Waar fouten gemaakt kunnen worden en waar met kleine handelingen goed bewustzijn gecreëerd kan worden. Zorg bijvoorbeeld voor een wedstrijd tussen verschillende wijken. Wie is het meest klimaatneutraal?

mei 2017

19


Voorlichtingsavond Alles over beroerte Dinsdag 9 mei is het de Europese Dag van de Beroerte. Een belangrijke dag om even stil te staan bij deze aandoening en de gevolgen die een beroerte kan hebben voor het dagelijks leven van de patiënt en zijn omgeving. Maasziekenhuis Pantein organiseert deze dag een voorlichtingsavond over dit thema. De bijeenkomst begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. De toegang is gratis. Herken de signalen Verschillende specialisten van Pantein vertellen deze avond over wat een beroerte is en hoe je de signalen kunt herkennen. Door het op tijd herkennen van de signalen van een beroerte en te weten welke actie je moet ondernemen, kan soms veel schade worden voorkomen. Hoe eerder een beroerte behandeld wordt, hoe beter de vooruitzichten zijn voor de patiënt. Desondanks Langer zelfstandig wonen met project TOM

Uniek valpreventieprogramma gestart in Best In Best is een groep enthousiaste 65-plussers gestart met project TOM (Thuis Onbezorgd Mobiel). Een project dat zich, vanuit verschillende invalshoeken, richt op valpreventie en als doel heeft de zelfredzaamheid van senioren te vergroten. Tijdens het project wordt de mobiliteit van de deelnemers gemeten met een bewegingsmonitor van Philips, krijgen ze persoonlijk voedingsadvies van Nutricia en doen ze twee keer per week mee aan het bewegingsprogramma In Balans van VeiligheidNL. De deelnemers worden ondersteund door de bezorgers van PostNL, studenten van het Summa College en de ZorgConsulenten van ONVZ Zorgverzekeraar. Best is de eerste regio in Nederland waar het valpreventieprogramma start. In de loop van 2017 wordt project TOM uitgebreid met nog drie proefregio’s. Het unieke van een proefregio is dat de doelgroep in zijn eigen woon- en leefomgeving een paar maanden deelneemt aan het project en goed gemonitord kunnen worden.

kan een beroerte grote gevolgen hebben voor de patiënt en zijn omgeving. Tijdens de bijeenkomst gaan we ook dieper in op de behandeling en de begeleiding die Pantein kan bieden. Het voorkomen van een beroerte Voorkomen is beter dan genezen. Het voorkomen van een beroerte is dan ook een belangrijk thema deze avond. Wat zijn de risicofactoren voor het krijgen van een beroerte en wat kun je zelf doen om de kans op een beroerte zo klein mogelijk te maken? Er wordt uitgebreid stilgestaan bij het belang van een gezonde leefstijl, voeding en bewegen. Locatie en aanmelden De bijeenkomst vindt plaats in het vergadercentrum op de begane grond van het Maasziekenhuis. Aanmelden kan via de website www.maasziekenhuispantein.nl/voorlichtingsavonden.

deel aan verschillende activiteiten die bijdragen om de kans op een val te verkleinen. In de regio wordt nauw samengewerkt met lokale fysiotherapeuten en diëtisten, de SeniorenRaad-Best (een samenwerkingsverband van KBO en PVGE) en het Summa College. Na afloop van het project worden de gewonnen inzichten gepresenteerd aan alle betrokkenen tijdens de eindbijeenkomst en komt er een plan voor lokaal vervolg van project TOM. Over project TOM Het merendeel van de Nederlanders wil zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Ook als zij gezondheidsproblemen krijgen. Eigen regie en zelfredzaamheid staan daarbij voorop. Het uiteindelijke doel van project TOM is om de mobiliteit van 65-plussers te verbeteren, zodat zij langer fit en vitaal blijven en zelfstandig kunnen blijven wonen. Vallen blijkt één van de grootste problemen en risico’s voor 65-plussers te zijn. De landelijke organisaties VeiligheidNL, Nutricia, Philips, ONVZ Zorgverzekeraar en PostNL bundelen hun krachten door een totaalpakket aan ondersteuning en maatregelen te bieden waarvan bewezen is dat ze werken om de kans op vallen te verkleinen.#end

De deelnemers in Best nemen van eind maart tot begin augustus

Eeuwenoude charters van de abdij van Postel online raadpleegbaar Vanaf 28 maart kan iedereen de eeuwenoude perkamenten charters van de abdij van Postel online bestuderen (www.bhic.nl/abdijvanpostel). De charters en andere oude Postelse archiefstukken werden door k.ERF en het Rijksarchief gedigitaliseerd. Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in ’s-Hertogenbosch zal de inventaris en scans via zijn website doorzoek- en leesbaar maken. Een samenwerking over de landsgrenzen heen! Een paar jaar geleden klopte abdijarchivaris pater Ivo Billiaert bij erfgoedcel k.ERF aan met de vraag hoe hij de eeuwenoude charters in het abdijarchief op de beste manier kon beschikbaar stellen voor historisch onderzoek. De broze stukken, vaak met zegel, telkens uit de kast halen, is immers weinig bevordelijk. “Het oudste perkament in het abdijarchief dateert uit 1215,” vertelt de abdijarchivaris, “de abdij was toen nog een priorij en was in 1138 door de Norbertijnenabdij van Floreffe hier in Postel gesticht. De priorij verwierf op grote schaal rechten en bezittingen in de wijde omgeving zoals in Olmen en Arendonk, maar ook in het nabijgelegen Nederlandse Noord-Brabant. Zo vinden we in het archief stukken over Reusel, Bergeyk, Eersel, Hilvarenbeek, Helmond, Lage Mierde, Luyksgestel, enz. De afspraken

rond deze eigendommen en het beheer ervan werden allemaal nauwgezet genoteerd en bezegeld in charters.” Een deel van het abdijarchief is in vroegere eeuwen verloren gegaan. Wat er vandaag nog is, ligt met zorg opgeborgen in de Postelse abdij, maar de raadpleging ervan vroeg een inspanning, die niet door iedereen kon opgebracht worden. Daarin komt vandaag verandering. Het volledige abdijarchief tot aan de Franse Tijd werd via een samenwerking met het Rijksarchief Antwerpen-Beveren gedigitaliseerd. In totaal gaat het om bijna 30.000 scans. Omdat heel wat stukken waardevolle gegevens over Noord-Brabantse plaatsen bevatten, stapte ook het Brabants Historisch Informatie Centrum mee in het project. Het BHIC heeft een regionale archiefwerking met een sterk uitgewerkt digitaal luik. Wie naar de website www.bhic.nl surft, kan al grasduinend door foto’s, verhalen en archiefstukken op ontdekking gaan doorheen de geschiedenis van Brabant. Vanaf 28 maart kun je via deze online-weg ook de oude charters van de abdij van Postel uitpluizen. De stukken zijn nog lang niet alle in detail beschreven, maar door ze online te plaatsen kunnen onderzoekers van overal ter wereld nu de stukken bestuderen en nader toegankelijk maken.

20

mei 2017


Ruim 65% wagenpark over- of onderverzekerd AMSTERDAM – Meer dan 65% van de circa 7,5 miljoen personenauto’s in privébezit is over- of onderverzekerd. Dat blijkt uit actueel onderzoek van de onafhankelijke vergelijkingssite Pricewise.nl. Onderzoek Voor het onderzoek is een panel van ruim 500 autobezitters uitgevraagd. Dat werd gedaan door CG Selecties, in opdracht van Pricewise. Bijna helft betaalt te veel Uit het onderzoek blijkt dat een groot gedeelte van de auto’s oververzekerd is: maar liefst 46%. Onderverzekering komt in mindere mate voor, maar altijd nog in ruim 20% van de gevallen. Slechts 34% heeft een adequate dekking. Van de mensen met enkel een WA-verzekering blijkt 58% onderverzekerd. In de categorie WA + beperkt casco is 35% oververzekerd en 37% onderverzekerd. Van degenen met een allriskverzekering (WA + volledig casco) kan liefst 66% toe met een WA-verzekering of een WA + beperkt casco-verzekering.

Klanten Pricewise getraind Pricewise heeft tevens aanvullend onderzoek gedaan onder 1.630 klanten met een autoverzekering. In deze groep mensen die veelal ervaring hebben met vergelijken komt over- en onderverzekering een stuk minder voor: in slechts 27% van de gevallen. “Deze mensen zijn vaak al meerdere keren overgestapt van verzekering. Die ervaring maakt dat ze alerter zijn in de omgang met vaste lasten dan de gemiddelde Nederlander,” aldus De Kok. In het panel van CG Selecties is 29% van de automobilisten langer dan vijf jaar geleden voor het laatst overgestapt naar een andere autoverzekering en net zo’n groot aantal zelfs nog nooit. Velen daarvan zijn ook niet van plan dit binnenkort te doen. 46% is tevreden met de huidige verzekering of verzekeraar (49%) en 29% verwacht niet iets goedkopers of iets met een betere dekking te vinden (23%). Dubbele pechhulp Volgens Rudi Buis van het Verbond van Verzekeraars komt oververzekering bij auto’s niet alleen doordat mensen een te hoge dekking kiezen of die te lang aanhouden. “Vaak zijn ze ook nog eens dubbel verzekerd voor autopech. Als je bijvoorbeeld lid bent van de ANWB, heb je geen extra pechhulp nodig.” Niet alleen bij auto's

Dagwaarde Het advies voor de beste soort dekking voor een auto is vooral gebaseerd op dagwaarde; het bedrag dat je krijgt uitgekeerd als je auto bijvoorbeeld gestolen wordt. “Veel mensen staan er niet bij stil dat de waarde van hun auto daalt. Na een paar jaar is het wellicht logischer om een andere verzekering af te sluiten. Maar het verschilt wel van persoon tot persoon. Bijvoorbeeld: heb je nog een lening uitstaan voor de auto of is de auto ook nodig voor je werk, dan kun je misschien beter kiezen voor een ruime dekking. Dat geldt ook voor het geval je weinig geld op de spaarbank hebt staan,” vertelt Hans de Kok, directeur van Pricewise. Maximaal verzekerd Opvallend is dat bijna 20% van de auto-eigenaren hun auto maximaal verzekert. Ze hebben een allriskverzekering, terwijl een WA-verzekering in de meeste gevallen ook goed genoeg zou zijn.

Oververzekering komt niet alleen voor bij autoverzekeringen. “Ook bij reisverzekeringen is er vaak sprake van oververzekering,” zegt Buis. “Een tweede reisverzekering afsluiten bij je vliegticket terwijl je al een doorlopende reisverzekering hebt, is meestal niet nodig.” Onderverzekering is veel aan de orde bij inboedelverzekeringen. “De meeste mensen beginnen met IKEA-meubeltjes en spullen van ouders of bekenden. Mettertijd komen er ook steeds meer apparatuur, kleding en andere waardevolle spullen in huis en dan is het verstandig om de dekking aan te passen. Dat vergeet men nog weleens,” aldus Buis. Meer informatie over het onderzoek, de interactieve grafiek en de infographic die bij dit onderzoek horen, kun je vinden op deze pagina. Via de embedcode die wij daaronder hebben geplaatst, kun je deze makkelijk overnemen. Voor meer informatie en commentaar kun je contact opnemen met Hans de Kok, CEO van Pricewise.nl (06-48173610) of Ap van den Berg, senior PR & communicatiestrateeg van Pricewise.nl (06-53374715).

“Je moet goed nagaan of een ruimere verzekering je geld waard is. Als je auto is oververzekerd kun je door een passende dekking te kiezen wel € 100,- tot ruim € 500,- per jaar besparen. Dat is de moeite van het overwegen van een overstap waard,” vindt Hans de Kok.

Alzheimer Nederland organiseert op 22 mei samen met SOCIOM en Pantein een voorlichtingsbijeenkomst in Citadel van Castella te Cuijk.

Huberiet Vollenberg en Ankie Jacops van SOCIOM en Henk Ermers, coördinator informele zorg Pantein, gaan hierover met gespreksleider Mia Stevens, ouderenverpleegkundige Dementie Keten Team Noordelijke Maasvallei regio Cuijk, in gesprek. Vanzelfsprekend wordt u ook in de gelegenheid gesteld vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen.

Thema: Daginvulling bij Dementie Castella, Cantheelen 6 200 in Cuijk is voor iedereen vrij toegankelijk en de toegang is gratis.

Voor mensen met dementie is dagstructuur erg belangrijk. Een van de mogelijkheden om dagen te structureren is het bezoeken van dagbesteding. Welke mogelijkheden zijn er, wat is de meerwaarde en waarom? Wat is dagverzorging en welke daginvulling kan nog mooie momenten bieden in het leven van iemand met dementie maar ook zijn omgeving?

mei 2017

Zaal is open om 19.00 uur. Start Programma: 19.30 tot 21.30 uur. Voor meer Informatie: tel. 0485-844478 Website: alzheimer-nederland.nl/1622.aspx Initiatief: Alzheimer afdeling Land van Cuijk & Gennep

21


Mee-eters gezocht…… augustus 2016 Een afgelegen dorpje ten zuidoosten van de Karpaten in Roemenië. Twee vrachtwagens, (vanuit Bernheze vertrokken), met goederen voor het Rode Kruis, voor een schooltje en voor een ziekenhuis in het werkgebied van “Stichting Pep-projecten Bernheze”, rijden door het gebied. Ongeveer 12 vrijwilligers gaan een week aan het werk. Lossen van de goederen op diverse locaties en het uitvoeren van een vooraf uitgewerkt project. In één van de vrachtwagens liggen materialen die gebruikt gaan worden om een dierenstal bij een opvanghuis voor (dementerende) ouderen uit te breiden. Het tehuis vangt ouderen op die tussen wal en schip vallen. Er zijn nauwelijks bejaardenhuizen, zeker niet in deze contreien. Ouderen worden vaak aan hun lot overgelaten en hebben in het algemeen geen uitkering of pensioenvoorziening. Dit opvanghuis stelt alles in het werk om de bewoners actief te betrekken bij de dagelijkse werkzaamheden. Kippen voeren, de groentetuin onderhouden, fruit plukken. Het tehuis is zelfvoorzienend. De vrijwilligers van Stichting Pep willen binnen vier dagen het dierenverblijf vergroten en opknappen. Het is in deze tijd erg warm, maar elke minuut is er weer één, dus klaren die klus! Gelukkig heeft men vooraf de tekeningen gemaakt en is in overleg de betonnen vloer al gestort en inmiddels uitgehard. Ook een aantal bouwmaterialen zijn daar al afgeleverd. Timmerlui en metselaars weten wat ze te doen staat. De rest van

de vrijwilligers sjouwt en helpt mee, zorgt voor eten en drinken, haalt nog wat materialen, enz. Na 4 dagen kunnen tevreden bewoners, leiding en de groep vrijwilligers trots het eindresultaat aanschouwen. Voor zulke ouderen wil de Stichting zich de komende jaren blijven inzetten: maar ook voor kinderen die uit de boot dreigen te vallen zoals veel Roma-kinderen, voor kansarme groepen, voor jongeren die in de problemen zitten. U begrijpt dat voor bovengenoemde activiteiten veel geld nodig is! Het aanbieden van een zogenaamd sponsordiner, in nauwe samenwerking met restaurant De Waard te Heesch, is één van de vele manieren waarmee we projecten in Roemenië kunnen financieren.Op de website van de Stichting (www.pepbernheze. nl) kunt u meer informatie vinden over de Stichting, de projecten, acties, foto’s enz. AANBIEDING Vijf-gangendiner in een sfeervolle ambiance (restaurant De Waard, Kerkstraat 3 te Heesch) voor de prijs van € 42,50 op vrijdag 21 april, aanvang 19.00 uur, zaal open vanaf 18.30 uur. In deze prijs zijn 2 consumpties en koffie/thee inbegrepen. - U kunt zich opgeven tot 15 april bij Dhr. Theunissen, middels een e-mail naar e.theunissen44@ziggo.nl of een telefoontje naar het secretariaat: 0412-452208 / 06-12824929 Het rekeningnummer is: NL84RABO0120027313 t.n.v. St.Pepprojecten Bernheze Graag met vermelding ‘sponsordiner’.

DaDa schenkt Maasziekenhuis led wolkenplafonds

verbeteren de zorgbeleving. De betrokken afdelingen zijn zeer in hun sas met de positieve beschikking van DaDa op de aanvraag van het Maasziekenhuis.

Stichting Dada verraste Maasziekenhuis Pantein met maar liefst drie led wolkenplafonds in ruimten waar kinderen korte of langere tijd verblijven voor behandeling.

Stichting DaDa Stichting DaDa heeft maar één droom waaraan zij werkt: goede Kinderzorg in heel Nederland. DaDa wil extra’s bieden naast het normale zorgpakket voor kinderen dat in ziekenhuizen en zorginstellingen wordt geboden. Sleutelwoorden voor projecten van DaDa zijn: kindvriendelijkheid, (visuele) communicatie en ouder-kindrelatie. De schermen zijn voor een vriendelijke prijs geplaatst door de firma Lumick.com.

Aangename sfeer Deze patiëntvriendelijke plafonds leiden de patiëntjes af en zorgen voor een aangename sfeer. In dit geval betreft dit de gipskamer, een Intensive Care-kamer en de Spoedkamer voor kinderen. De wolkenplafonds verminderen stress-gevoelens en

De zangweek van je leven Meld je aan voor Summer Vocals 2017 Onder leiding van professioneel dirigent Ruben Smits sluiten deze zomer zangfanaten van alle leeftijden zich een week op in de Groene Engel in Oss. Samen gaan ze de uitdaging aan om in vijf dagen tijd met muziekstukken uit alle windstreken een meerstemmig optreden voor te bereiden.

Wij zouden het zeer op op prijs stellen als u onze vrijwilligersorganisatie zou willen steunen door dit bericht te plaatsen. Vriendelijke groeten, Sandra Koen - van Loon Communicatievrijwilliger Summer Vocals

Vind je het ook zo leuk om te zingen? In een koor of onder de douche? Meld je dan aan voor de vierde editie van Summer Vocals. Hierbij ga je van 14 t/m 19 augustus een week lang met gevorderde zangers samen gaat repeteren om aan het eind van de week een spetterend optreden neer te zetten in de Groene Engel. Lees verder het persbericht.

22

mei 2017

Dorps-Courant mei 2017 - 223  

Dorpskrant van Beers nb

Dorps-Courant mei 2017 - 223  

Dorpskrant van Beers nb

Advertisement