Page 1

Willemsoord drie dagen met de feestneus op Aan de vooravond van de herfst vierde Willemsoord drie dagen feest. En al was het niet allemaal hosanna, toch een goed geslaagd evenement. Positief was de kinderdag in school en op het schoolplein, de uitstekend verlopen ‘fluorescerende’ vrijdagavond in De Steen, het optreden van de Reune Zangers en de creativiteit van optocht en playbackshow. De regen was zaterdag spelbreker, de publieke belangstelling voor de playbackmiddag viel wat tegen en de invulling van de DJ Tour van Veronica zaterdagavond had best wat enthousiaster gekund. Het vogeltjesschieten bouwde voort op een stukje traditie. Op deze pagina alvast een voorproefje van twee fotopagina’s binnenin onze dorpskrant.

In dit nummer: *Vrolijke wandeltocht *MV op de planken *Activiteiten in De Steen *Gezellig Dorpsfeest *Vogels en vlinders tellen *Cultuur opsnuiven *VV Willemsoord in de lift

De foto’s in dit septembernummer Spuit Elf zijn aangeleverd door: Annie Dedden, Arjan Stroeve, Birgit van de Kraan, Henriette van Luik, Henry Bos, Jan Menger, Jan van den Dool, Karin Kuper, Karin Spa, Sieb van der Laan & Wendy Koning

39e jaargang nummer 4 september 2013


pagina 2

Redactie: Ummie Spin, Jan v.d. Dool, Henry Bos, Bert Kuiper en Henk Wardenier Vormgeving en advertenties: Henry Bos Redactieadres: Ummie Spin, Steenwijkerweg 196, tel. 588998. e-mail: dorpsbelang.willemsoord@hetnet.nl Contributie € 7,00 per jaar voor 1 februari betaalt op bankrekening 1490.10.478 ten name van Dorpsbelang Willemsoord e.o. onder vermelding van uw adres. Met ingang van 1 febr. 2014 gaat het betalingsverkeer over op Europese standaarden. Onderdeel van dit traject is de invoering van het nieuwe lange rekeningnummer IBA (International Bank Account Number). M.i.v. van 1 febr. 2014 wordt ons rekeningnr. NL92RABO0149010478 Ook kunt u ons machtigen om jaarlijks de contributie (€ 7,00) van uw rekening af te schrijven. U betaalt € 7,75 (administratiekosten € 0,75) als u per factuur wilt betalen. Deze ontvangt u in februari. Na 30 mei betaalt u € 8,50 (extra administratiekosten € 0,75) Particuliere advertenties € 1,50. Spuit Elf verschijnt iedere twee maanden in een oplage van 410 exemplaren en is een uitgave van Dorpsbelang Willemsoord. Nieuwe leden kunnen worden opgegeven bij Annie Wardenier, Paasloregel 44, tel. 589544 Reacties van lezers zijn van harte welkom maar mogen niet meer dan 250 woorden tellen Samenstelling bestuur Dorpsbelang Willemsoord: Henry Bos (voorzitter) Steenwijkerweg 194, tel. 514587. Randy Leeper, (vice-voorzitter) Steenwijkerweg 150, tel. 589777. Jan Eppinga (secretaris) Ir. C.A. Kloosterhuisstraat 35, tel. 589719. Tom van Ravenstein, (vice-secretaris) Steenwijkerweg 186, tel. 589450. Annie Wardenier, (penningmeester) Paasloregel 44, tel. 0521-589544 Henk Meijering, (vice-penningmeester) Kon. Wilhelminalaan 25, tel. 587261. Gerrit Hop, (lid) Löhnislaan 3a, tel. 854343. Henk Wardenier, (lid) Steenwijkerweg 158, tel. 06-23901332. Karin Kuiper (lid) Ir. C.A. Kloosterhuisstraat 28, tel. 588752 Erevoorzitter, Bert Kuiper In herinnering: Geert de Boer, (ere-voorzitter). Antoinette Blokdijk, (erelid)

september-nummer Spuit Elf Het volgende nummer van Spuit Elf verschijnt eind oktober Kopij voor dat nummer moet op 12 oktober binnen zijn bij de redactie. Graag inleveren via e-mail. Inleveradres: Ummie Spin, Steenwijkerweg 196.

Wereldwijd cultuur opsnuiven Wie van de Willemsoordigers regelmatig Facebook bekijkt (en wie volgt de belevenissen van de dorpsgenoten niet) kon de afgelopen maanden meekijken met de wereldreis van een royale groep inwoners. Van Europa tot aan de andere kant van de aardbol. Griekenland, Egypte (toen daar de vlam nog niet in de pan was geslagen), Marokko, Bali, Duitsland en het voormalige Oostblok om maar wat zijstraten te noemen. Zelf voeg ik Florida toe aan dat imposante lijstje van vakantieoorden. Lekker lui zijn, beetje bruin worden maar vooral cultuur opsnuiven. Wie verre reizen maakt kan veel verhalen. En dat deden de inwoners van Kolonie III uitgebreid via de sociale media. Dat vul ik hier dus aan met mijn ervaringen vanuit Fort Myers, in het zuidwesten van de Amerikaanse sunshinestate Florida. Op het moment dat daar de hibiscus in volle glorie bloeit en de sinaasappels rijpen in aanloop naar de tweede oogst. Waar de temperatuur elke dag de dertig graden royaal passeert, op het strand de ijscoman zijn karretje heeft opgetuigd met een minipalmboom en waar de eieren van de schildpadpopulatie in het zand van het witte strand door vrijwilligers zwaar worden bewaakt tot de kleintjes beginnen aan de twintig meter naar het water van de Golf van Mexico. Florida, waar de mensen applaudisseren voor de ondergaande zon. Aan boord van de ‘Princess’, een royale rondvaartboot die vanuit Sanibel Island een reis maakt langs de vele eilanden rond dat deel van de Golf, denk ik: het leven is zo slecht nog niet. Met een “bloody mary” naast me op het tafeltje, een lekker briesje, een paar witte wolkjes aan de verder strakblauwe hemel. Met een viertal dolfijnen dat aan bakboord hun kunsten vertoont en aan stuurboord een groepje pelikanen dat zonder vispas hun dagelijkse kostje letterlijk opvist tijdens een messcherpe duik in het relatief warme water. Ontbijt, lunch en diner is voor de meeste Floridianen heilig. Meestal buitenshuis en op een terras waar de airco voor een aangename temperatuur zorgt. Met een spuitbus tegen zonnebrand en de muggen binnen handbereik. Wat cultuur betreft biedt Fort Myers onder meer het statige winterverblijf met fraaie tuinen waar Thomas Edison ooit woonde (de uitvinder van onder meer de gloeilamp en fonograaf) en zijn buurman Henry Ford (de man achter de bekende T-Ford). Een tweetal dat met hun erfenis voor heel de wereld grote veranderingen teweeg bracht. Maar eerlijk is eerlijk, voor wat cultuur opsnuiven hoef je niet perse naar verre oorden. Dan kan ook in eigen land. Zoals daar is Zuid-Limburg. Want zeg nu zelf: genieten van een cappuccino op het terras van ’t Brugske aan de voet van Slenaken samen met een flinke punt van een Limburgse kersenvlaai. Dat is toch ook een stukje cultuur, folklore of hoe je het ook noemen wilt. Toch? Dirk de Winter september 2013


pagina 3

Van de voorzitter We zijn weer los na de vakantie. Het dorpsfeest is weer achter de rug. In deze dorpskrant treft u veel foto’s hiervan aan. De Generaal van den Bosch wandeltocht was eveneens een succes. Alle hulde aan de stichting Activiteiten Willemsoord en de dames die hebben geholpen bij de organisatie. Een bewoonster uit de ds. Schipperstraat stelde ons de vraag hoe ze iets aan de politie moest melden als dit per computer moet en niet via de telefoon op nummer 0900-8844 kan. Senioren hebben niet allemaal een computer en dan wordt het lastig. Een liedje uit de jaren ’60 van de serie ’t Schaep met de vijf pooten is eigenlijk het antwoord op deze vraag: “We benne op de wereld om mekaar te helpen, nietwaar”. Als u alleen een melding via de computer kunt doen vraagt u dan even iemand in de buurt of iemand van het bestuur van Dorpsbelang om dit voor u te doen. Onze wijkagent Jouke Woudstra kunt u ook bellen op nummer 0900-8844 en vraagt u dan speciaal naar Jouke Woudstra van politiekorps IJsselland. N.B. Bij noodgevallen moet u altijd 112 bellen! De vorige dorpskrant was een ‘dunne’ krant, namelijk 24 pagina’s in plaats van 28 pagina’s. Ook twee advertentiepagina’s ontbraken. Dit is per ongeluk gebeurd door een fout in de opmaak. Onze excuses hiervoor. Daarentegen krijgt u vanaf nu een dikkere dorpskrant want we krijgen vaak zo veel kopij dat het passen en meten is. Daarom bestaat de Spuit Elf vanaf nu uit 32 pagina’s. Dus nog meer nieuws en leesplezier voor u en het abonnementsgeld blijft hetzelfde. In een tijd dat alles duurder wordt krijgt u meer waar voor uw geld! We zijn nog wel op zoek naar een paar nieuwe adverteerders of een paar bestaande adverteerder die een grotere advertentie plaatsen zodat we de drukkosten van de Spuit Elf zo veel mogelijk uit de advertentieopbrengsten kunnen financieren. Heeft u het mooie bankje gezien bij de kroningsboom (op het speelveld bij de Pr. van Oranjelaan?) Het bankje is geschonken door Dajo smeedwerk. Onze hartelijke dank hiervoor. Tot slot wil ik u wijzen op de najaarvergadering van dorpsbelang. Deze zal plaatsvinden op vrijdag 25 oktober. Heeft u vragen, schroom niet, trek aan de bel via e-mail (dorpsbelang.willemsoord@hetnet.nl) of telefoon (0521-514587). Ik wens u veel leesplezier toe.

Dorpsagenda     

Henry Bos

OUD PAPIER voor Gen. Van den Bosch basisschool

Vrij- en zaterdag 4 en 5 oktober: Twee Recht Twee Averecht in De Steen Maandag 7 oktober 10.00 uur: Trefpunt voor ouderen in het MFC Op zaterdag: Zaterdag 12 oktober: Back 2 Locomotion in Café de Steen Zaterdag 19 oktober:15.00 uur Kinderbingo in De Steen 5 oktober Vrijdag 25 okt.: 20.00 uur najaarsvergadering Dorpsbelang in De Steen 2 november Zaterdag 9 november: Slayer Tribute band in De Steen kunt u oud papier inleveren bij de Zaterdag 16 nov. 20.00 uur: Toneeluitvoering Moedig Voorwaarts in De Steen container bij het MFC. Zaterdag 23 november 15.00 uur: Sinterklaasintocht Zaterdag 30 november: Stappers van Toen in De Steen Zaterdag 14 december: vanaf 16.30 uur kerstmarkt op kerkelijke erf Steenwijkerweg

Belangrijke telefoonnummers Noodgevallen ambulance, brandweer, politie: 112. Politie: geen haast: 0900-8844. Wijkagent politie Jouke Woudstra: 0900-8844

e-mail: Jouke.Woudstra@ijsselland.politie.nl

Servicelijn gemeente Steenwijkerland: 0800-8650650. Bellen voor: kapotte verkeersborden, beschadigd straatwerk, overhangend groen, rioleringsproblemen, illegale dumpingen van huisvuil, APVklachten (geluidsoverlast e.d.), schade aan speeltoestellen, milieuklachten, schade en vandalisme aan openbare gebouwen, kapotte straatlantaarns (het is belangrijk dat u ook het nummer van de straatlantaarn doorgeeft).

Krukken en rolstoel beschikbaar Het Multifunctioneel Centrum heeft krukken en eventueel een rolstoel beschikbaar voor ‘ongelukkige’ dorpsgenoten. Wanneer u daar gebruik van wilt maken kunt u contact opnemen met Henk Klijnsma. Zijn telefoonnummer is: 0521-588926. Er wordt een bijdrage gevraagd van € 2,50 voor administratiekosten per geval. Een AED hangt links van De Steen. Van elke vereniging is minstens 1 lid getraind om de AED te bedienen.

september 2013


pagina 4

Protestantse gemeente Willemsoord-Peperga/Blesdijke Steenwijkerweg 159 kerk.willemsoord@hetnet.nl

tel. 0521-514587

september 2013


pagina 5

Nieuw in Willemsoord - Paasloregel 28a heeft nieuwe bewoners in Natascha Zoer en Ronald van der Meulen. Natascha komt uit Ruinerwold en leert voor financieel administratief medewerker, Ronald komt uit Steenwijkerwold, is hovenier en doende om de Latijnse namen van 999 planten en bloemen uit zijn hoofd te leren. De bovenwoning paste lekker in hun budget.

Nieuws van het MFC “et Kloniehuus” De geraniumactie heeft ongeveer €500,00 opgebracht en daar zijn we blij mee. We willen iedereen bedanken voor de ondersteuning. Wist u dat……. • De grootste ruimte helemaal veranderd is? De muren zijn geverfd, er hangen nieuwe rolgordijnen voor de ramen en aan het plafond hangen nieuwe lampen. • De inrichting van deze ruimte nog gezelliger gaat worden? • Dat er steeds meer mensen deze ruimte gaan huren voor een feestje? • Dat de hobbyclub, het koersbal, de gym voor ouderen, de ouderensoos en de dansers het een prima ruimte vinden om elkaar te ontmoeten? Wilt u iets organiseren in het MFC “et Kloniehuus”, neem dan contact op met Henk Klijnsma: 0521-588926 U bent van harte welkom. Bestuur MFC “et Kloniehuus”

NAJAARSVERGADERING 25 OKTOBER 2013 20.00 UUR IN ZAAL DE STEEN

1.

Opening en mededelingen

2.

Notulen voorjaarsvergadering (ter tafel)

3.

Ingekomen stukken

4.

Pannakooi

5.

Voortgang matrixplan

6.

Pauze

7.

Werelderfgoed

8.

Kerstmarkt

9.

Bestuursverkiezing:

aftredend en herkiesbaar: Tom van Ravenstein en Jan Eppinga

10. Rondvraag 11. Sluiting

Begrafenisvereniging “Willemsoord en Omstreken” Bij een sterfgeval moet u bellen: begrafenis- en crematieverzorging C.C. Wassink, telefoon: 0522-281878, (dag en nacht bereikbaar), de vereniging kan geen kosten vergoeden als u iemand anders belt! Geeft u altijd door dat u lid bent van de begrafenisvereniging Willemsoord en Omstreken. Als u inlichtingen wilt over of lid wilt worden van de begrafenisvereniging, neemt u dan contact op met: J. Kaastra, Kon. Wilhelminalaan 3a, telefoon: 0521-588484. .

Dorpsklok annex plattegrond en lichtkrant Nieuws over de lichtkrant. Voor mededelingen, aankondigingen e.d. vanaf nu gaarne doorgeven aan/bij Café de Steen, telefoon 0521-588307. Of per mail: achterdebar@cafedesteen.nl Met een vriendelijke groet: “Stichting vrienden van Willemsoord”. september 2013


pagina 6

september 2013


pagina 7

Nieuws van de Generaal van den Boschschool Het schooljaar 2012-2013 zit er al weer op. De laatste maand hadden we veel activiteiten zoals, een sportdag in zwembad “Tolhekke”, onder prachtige weersomstandigheden. Ook zijn alle groepen op schoolreis geweest. Groep 1/2 ging naar “Park Nienoord“ In Leek. Groep 3 t/m 6 genoot van het Dolfinarium in Harderwijk en groep 7/8 ging 4 dagen naar Terschelling en daar hebben ze een geweldige tijd gehad! Het waren de dagen van Oerol en ze hebben hun ogen uitgekeken. Donderdag 4 juli hebben we afscheid genomen van de 21 kanjers van groep 8. Ze slaan hun vleugels uit en gaan na de zomervakantie naar het voortgezet onderwijs in Wolvega en Steenwijk. Deze hele leuke groep had een fijn afscheid bedacht voor de andere kinderen van onze school en dat was een prima afsluiting van ons schooljaar. Waar we als school, maar in het bijzonder groep 3/4 heel blij mee zijn is de prachtige schooltuin naast de pastorie! De kinderen genieten ervan! Jelle en Joey uit groep 8 hebben bijna elke donderdagmiddag heel goed geholpen. Na de zomervakantie heeft groep 3/4 geoogst en mochten ze groente mee naar huis nemen. Groep 5 heeft samen met een aantal ouders een maaltijd met producten uit eigen tuin gemaakt en de opa ’s en oma ’s mochten komen eten. Dat was gezellig en erg lekker. We willen, Lubbert Kruithof, Cees van Bemmel en Arjan Stroeve heel hartelijk bedanken voor hun enorme inzet hiervoor. Wat een mooie combinatie van jonge kinderen en vrijwilligers uit ons dorp. Daar kunnen we trots op zijn! In schooljaar 2013-2014 zijn we gestart met 4 nieuwe leerkrachten. Marrit Meursing en Bea Beugelink werken in groep 3/4 , Harry de Lange werkt in groep 7 en Marjolein Overbeek werkt in groep 5/6. Op vrijdag 13 september vierden we ons jaarlijkse dorpsfeest met het programma “Opa en de reismachine”. Het gezelschap “Grote broer”heeft ons daarbij begeleid. Aan het eind van het programma verzorgden de kinderen een mooie voorstelling. We willen iedereen hartelijk bedanken die ons op wat voor wijze dan ook hebben geholpen in schooljaar 2012-2013. Mede namens het team, OR en MR Lida Andriol

Chr. Toneelvereniging Moedig Voorwaarts Begin augustus zijn wij begonnen met de repetities voor een nieuw toneelstuk getiteld: ‘Het leek toch zo’n vredig hotelletje’, geschreven door Bernard Bruinhof. Het is een komisch blijspel in drie bedrijven waarvan de uitvoering plaats zal vinden op 16 november vanaf 20:00 in Café de Steen. Toegang voor donateurs is zoals altijd gratis op vertoon van hun donateurskaart. Wanneer u geen donateur bent bedraagt de toegang aan de deur 6 euro. U kunt donateur worden voor een bedrag van 10 euro per jaar. Dit betekent dat u samen met een inwonend gezinslid de opvoering kunt bezoeken. Voor alleenstaanden bedraagt het donateurschap 5 euro per jaar. Koekactie: Om ook in de toekomst jaarlijks een stuk voor u op de planken te kunnen brengen zullen wij dit jaar opnieuw een koekactie houden. Deze actie zal dit jaar op 21 september plaatsvinden. Vanaf 10:00 komen wij bij u aan de deur en hopen wij dat u onze vereniging op deze manier wil steunen. september 2013


pagina 8

Recreatiecentrum de Eikenhof

Bezoek ook eens ons restaurant of ons terras terwijl de kinderen kunnen spelen in ons nieuwe:

INDOOR SPEELPARADIJS.

Ook voor uw familiefeest of kinderfeest bent u bij ons aan het juiste adres. Informeer naar de mogelijkheden. Recreatiecentrum De Eikenhof Paasloerweg 12 Paasloo telefoon 0561-451430 www.eikenhof.nl

september 2013


pagina 9

Willemsoord op weg naar Werelderfgoed in 2018 Op 30 januari 2013 bent u geïnformeerd over de plannen om de Koloniën van Weldadigheid in Nederland en België (Frederiksoord, Willemsoord, Wilhelminaoord, Oost- en Westvierdeparten, Boschoord, Ommerschans, Veenhuizen, Wortel en Merksplas) op de werelderfgoedlijst van Unesco te krijgen. Was alles toen nog in een pril stadium, nu zijn er al flinke stappen gezet in het vormen van het dossier en in het proces. Een goed moment om u even bij te praten. Wat is er inmiddels gebeurd?: Inventarisatie waarden. Het wetenschappelijke onderzoek naar de “Outstanding Universal Values”, de waarden van de gebieden en hun geschiedenis, is grotendeels klaar. (Namens Willemsoord maakt Bert Kuiper onderdeel uit van deze Belgisch/Nederlandse werkgroep). Het rapport waarin deze waarden worden omschreven komt binnenkort beschikbaar. Voor belangstellenden komt er dan ook een publieksversie van het rapport. De publieksversie zal zo spoedig mogelijk op de website van de gemeente Steenwijkerland worden gezet. Dan kunt u ook kennismaken met het logo en de huisstijl van het project “Koloniën van Weldadigheid op weg naar Werelderfgoed”. Klankbordgroep: Voor het Unescodossier worden Willemsoord, Frederiksoord, Wilhelminaoord, Boschoord en de Oost- en Westvierdeparten gezien als één aaneengesloten gebied en niet als aparte koloniën. In samenwerking met de gemeenten Weststellingwerf en Westerveld is hiervoor één klankbordgroep in het leven geroepen. In deze klankbordgroep zitten vertegenwoordigers uit alle koloniën (2 per kolonie) en vertegenwoordigers van verschillende belangenorganisaties (zoals bijvoorbeeld de Maatschappij van Weldadigheid, LTO en de ANWB). Willemsoord wordt vertegenwoordigd door Annie Wardenier (namens de Vereniging van Dorpsbelang) en de heer Sicco Hoekstra. Hij is geselecteerd naar aanleiding van de oproep in de Steenwijkerland Expres. De Klankbordgroep komt enkele malen per jaar bij elkaar en wordt gezien als lokaal platform, dat vanuit zijn lokale deskundigheid en betrokkenheid adviseert aan de Stuurgroep. De Stuurgroep is eindverantwoordelijk voor het project en neemt de besluiten die nodig zijn in het proces. De Klankbordgroep is inmiddels twee keer bij elkaar geweest. De verslagen van deze bijeenkomsten zijn binnenkort te vinden op de website van de Vereniging van Dorpsbelang, www.dorpsbelang-willemsoord.nl, zodat u ook op de hoogte kunt blijven van de stand van zaken. Nu wetenschappelijk aangetoond is dat de Koloniën van Weldadigheid bijzondere waarden hebben is de volgende stap in het proces het verder inventariseren van de in het gebied nog aanwezige waarden. U kunt hierbij denken aan weg- en waterstructuren in het landschap of kenmerkende beplanting, maar ook aan gebouwen die belangrijk zijn geweest voor de Koloniën van Weldadigheid. Ook zal worden gekeken welk ruimtelijk beleid de gemeenten en/of de provincies hebben voor het gebied van de Koloniën. U kunt hierbij denken aan bestemmingsplannen, een Omgevingsvisie of een Welstandsnota. Uit deze inventarisatie zullen aanbevelingen volgen over hoe met het gebied omgegaan kan worden. Daarnaast zal worden bekeken hoe er voor gezorgd kan worden dat ontwikkelingen in die gebieden een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteiten van het werelderfgoed. De status van werelderfgoed houdt zeker niet in dat het gebied “op slot” gaat. Het wordt geen openluchtmuseum waarin nieuwe ontwikkelingen niet meer mogelijk zijn. Zodra er meer duidelijkheid is over deze beide punten, of wanneer er stappen zijn in het proces die voor u van belang zijn, zult u daar over worden geïnformeerd in dit blad, in de Steenwijkerland Expres en op de website van de gemeente, www.steenwijkerland.nl. Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen over het nominatieproces dan kunt u contact opnemen met de leden van de Klankbordgroep uit Willemsoord of met Marga Hoven of Marja van den Broek van de gemeente Steenwijkerland, te bereiken via telefoonnummer 140521.

SV Hercules Willemsoord De lessen worden gegeven in Sportcomplex “De Boschkamp” te Willemsoord . Woensdagmiddag: Gymnastiek vanaf 14.00 voor jongens en meisjes vanaf 4 jaar groep 1 en 2; vanaf 15.00 voor jongens en meisjes vanaf 6 jaar groep 3 en 4; vanaf 16.00 voor jongens en meisjes vanaf 8 jaar en ouder. Vrijdagmiddag/avond: Streetdance vanaf 16.30 voor jongens en meisjes vanaf 6 jaar groep 3 en 4; vanaf 17.30 voor jongens en meisjes vanaf 8 jaar groep 5 t/m 8; en vanaf 18.30 voor jongens en meisjes vanaf 12 jaar. Total Body Conditioning vanaf 19.30 voor dames vanaf 18 jaar. Voor vragen bel gerust naar:Netty Lolkema,Tel: 0521-589254; Email: svhercules@hotmail.com. Nieuw is onze website: www.herculeswillemsoord.nl.

september 2013


pagina 10

Op alle actiepakken Bison vochtvreter nu 15% korting!

Kledingatelier

MIEKADOO Verstelwerk Reparaties Maatwerk

Annemieke Vogel Steenwijkerweg 167 8338 LB Willemsoord Tel: 0521-587540 (ma-vrij 10.00-17.00) kledingateliermiekadoo@live.nl

september 2013


pagina 11

Oppassen voor landlopers en bedelaars Zaterdag 31 augustus hadden Arjan, Jeaneth, Daphne, Mariska en Ummie sinds heel veel jaren weer een wandeltocht georganiseerd. Toen ik het artikel in de Spuit Elf las werd ik meteen enthousiast, want ik was ook bij de oprichting. Nu was het al een poos geleden dat ik 10 kilometer had gelopen, maar vooruit het was prachtig weer. Dus ingeschreven bij de dames en ben met drie dames en twee heren en een hond gaan lopen. Een hele mooie tocht stond ons te wachten. We liepen rechts langs het Jodenveentje naar de Baars. De Woldberg tegemoet en wat is het daar mooi. Ja, en daar stonden twee dames uit de tijd van Generaal van den Bosch met een lekker stukje kaas. Zelfs kwamen we paard en wagen tegen toen we de Woldberg opliepen. En daar stond de stadsomroeper met een grote handbel en met een verhaal over landlopers en bedelaars. Wel die kwamen we ook echt tegen en ze zaten ook nog achter de boom. Geld en drank wilden ze, maar wij sportieve lopers hadden dat niet bij ons. We liepen door de mooie omgeving naar het Woldhuisje: Pauze. Lekkere koffie, thee of fris hadden ze daar. Dan langs de Löhnislaan en De Pol naar cafe de Steen, het eindpunt. Al was dat wat moeilijk te vinden om je medaille op te halen. Maar met een medaille rijker en een prachtige tocht vind ik dat het zo wel door mag gaan. Volgend jaar maar weer. Wandelaarster Ineke Groen Bij de foto’s: Veel complimenten dus voor de organisatoren van de Generaal van den Boschwandeltocht nieuwe stijl. Een combinatie van sportiviteit en nostalgie, van genieten van de fraaie omgeving en het opsnuiven van historische cultuur. Tien kilometer wandelen in een verrassend decor met figuren die gelinkt waren aan de Maatschappij van Weldadigheid, aan Kolonie III. Met dank aan leden van de toneelvereniging Moedig Voorwaarts die in de bossen van de Woldberg de tocht een extra dimensie gaven. Een heuse stadsomroeper die de wandelaars waarschuwde voor landlopers en bedelaars en attent maakte op andere randverschijnselen. Maar ook ‘verpleegsters’ die onderweg niet klaar stonden om blaren door te prikken maar op een snackje kaas trakteerden en lokale koetsiers die met hun fraaie aanspanningen voor een mooie omlijsting zorgden. Met ruim 80 deelnemers was de tocht een groot succes. Met dank aan de Stichting Activiteiten Willemsoord. september 2013


pagina 12

september 2013


pagina 13

Van de zondagschool De zondagschool is weer begonnen, alle vakanties zijn weer voorbij maar we gaan weer naar de herfstvakantie toe en naar de kerstvakantie. Toch wil ik de gemeenteleden bedanken voor de verzorging van de nevendiensten tijdens de grote vakantie. Komende tijd gaan we weer leuke dingen doen, verhaaltjes lezen, zingen, werkjes en we gaan bekijken wat we met de kerst gaan doen, de leiding is al weer druk bezig hier wat voor uit te zoeken. En ja net zoals voorgaande keren, vragen we ouders hun kinderen naar de zondagschool te brengen, want het clubje wordt wel erg klein. Kom gerust kijken en luisteren, minder zullen ze er niet van worden. Zondag 27 oktober hebben we weer onze jaarlijkse schoenendoosdienst, U weet wel de dienst waarin wij aandacht vragen voor kinderen in de derde wereld die het zoveel minder hebben dan wij. U kunt spullen daarvoor inleveren bij de zondagschoolleiding. Wat??? Wij vragen potloden, schrijfpapier, knuffels, speelgoed ( geen oorloggerelateerd spul ), poppen, haarfrutsels, gewoon dus kinderdingetjes. Wij zorgen ervoor dat het op de juiste plaats van bestemming komt. Het jaarlijkse uitje was ook weer super met 7 kinderen zijn we naar Marknesse geweest bij Meerzoo, gezellig en leerzaam al die dieren. Alleen de slangen vond ik eng. Dit was het voorlopig, en we hopen op een gezellig en druk seizoen. Tot ziens, de zondagschoolleiding.

Chr. Vrouwenvereniging "Martha". Voor velen is de zomervakantie weer achter de rug en heeft iedereen kunnen genieten van het mooie weer. Intussen is binnen het bestuur het nodige overleg geweest om voor het komende winterseizoen weer een programma samen te stellen. In tegenstelling tot andere jaren is besloten, om in plaats van de avond, de bijeenkomst op de middag te houden. De startmiddag was op woensdag 18 september en na een korte vergadering in het lokaal gingen we gezamenlijk naar de Oevertuin in de Blesse. Op 16 oktober komt als gast Mevr. Sietske Snoeier uit Steenwijk en spreekt over doofheid-tolk en gebarentaal. Onderleiding van dorpsgenote Henny Klijnsma gaan we op 20 november een mooi advent stukje maken. Op18 december is er weer de gezamenlijke kerstmiddag met de ouderen uit de gemeente. Spreekt U dit aan? Bel naar Annie Dedden, 522489 want nieuwe leden zijn van harte welkom. Het bestuur

Het dorpsfeest van Daisy Het dorpsfeest, de kermis …. iedereen beleeft het op zijn eigen manier. Voor de een is het eindeloos gelukzalig zweven, voor de ander met een balletje niet één maar alle blikjes omgooien, een derde hoopt eindelijk aan het goede touwtje te trekken, een volgende verheugt zich op de versierde wagen waar hij wakend of slapend de show probeert te stelen. Maar voor Daisy – want zij is het is het ongetwijfeld deze oliebol, noem hem maar gerust een reuzeoliebol, waar geen maaltijd tegen op kan. De eerste hap wordt met zorg genomen, het servetje dat al te vieze handen en morsen moet voorkomen wordt nog zorgzaam onder de lekkernij gehouden maar wat te doen als de laatste happen worden genomen en het servetje alleen maar lastig is? Maar een kniesoor die daarop let, Daisy beleeft met deze oliebol het dorpsfeest op haar eigen manier.

ZAKEN Reflecterende huisnummerpaaltjes Enkele jaren geleden werd een actie gestart waarbij inwoners paaltjes met reflecterende huisnummers konden bestellen. Velen van u hebben dit gedaan. Met name het ambulancevervoer benadrukt het belang van een goede weergave van een huisnummer. Mochten er mensen zijn die alsnog een exemplaar aan willen schaffen dan kan dat. De kosten bedragen € 28.50 voor een kunststof paaltje met aan twee kanten een reflecterend huisnummer. Tot 12 oktober te bestellen bij: Dedden ijzerwaren en gereedschappen, Steenwijkerweg 196. Tel. 588998 september 2013


pagina 14

De enige indoor locatie in Nederland waarbij u Winkel Atelier met leuke cadeaus en relatiemet een groep een stoere Off the Road auto geschenken voorbesturen. elk seizoen en gelegenheid. op afstand kunt Voor openingstijden, leuke en verrassende www.remotechallenge.nl activiteiten: www.kaarsenrecycling.nl Markeweg 26 te Blesdijke Tel:8337 06-22461353 De Pol 17 KS DE POL 0521 – 589 470

Samenwerkingspartner van St. Kavitha Foundation

PIT PARTS

IN/VERKOOP FORD EN FORDSON ONDERDELEN EN TRACTOREN

Koningin Wilhelminalaan 16 8338 KD Willemsoord Tel. 0521 588065/ 0628892369

F A N N Y K IB U R G … … … .Lid P rov oet … … … …

  

D ia betische vo et & R eum atische voe t P edicure & M an icure N ailart & Harsen W elness beha ndeling en H otstone/ Ede lsteen m assag e

FA N NY KIBU RG FRA NK E DEDDENSTR. 1 7 DE BLESSE TEL. 056 1 4460 56 M O B . 06 36 2 70 284 ---------------------------------

---

september 2013


pagina 15

Trefpunt voor ouderen van start In september komt het verenigingsleven weer tot leven, waarschijnlijk beten de senioren van Willemsoord op maandagmorgen 2 september de spits af. Wel met een aantal afzeggingen van mensen van wie de vakantie er nog niet helemaal op zat maar een 25-tal meldde zich rond 10 uur in het MFC. Als bijzonderheid werd een filmpje getoond van het bedrijf Swietelski. Swietelski … zult u zeggen?? Jawel dat is het bedrijf dat begin juni met die enorme werktrein de oostkant van het spoor vernieuwd heeft. Onvoorstelbaar hoe dat allemaal ging, het filmpje maakte een aantal aspecten een stuk inzichtelijker. In een moeite door werd nog een filmpje van You Tube gehaald van een dorpsfeest in Willemsoord van vele jaren geleden. Hoe lang geleden werd niet helemaal duidelijk maar sommige senioren zagen er toen bijna onherkenbaar jong uit. De bijeenkomst werd afgerond met een smakelijke, gezamenlijke maaltijd. Drie gangen zelfs dit keer. Een paar van de aanwezigen stelden voor om de volgende keer een oude dans te gaan beoefenen zoals de valeta. Natuurlijk alleen voor de liefhebbers. Verder is het de bedoeling om tijdens elke bijeenkomst een bepaald thema aan de orde te stellen, een thema dat tot een gesprek kan leiden. Uiteraard voor wie daar aan mee wil doen. Volgend Trefpunt voor ouderen op maandag 7 oktober. Het is iedere keer al prettig druk geweest maar hoe meer zielen hoe meer vreugde. Dus als u komen wilt meldt u dan aan bij Henk Klijnsma henkklijnsma@home.nl 588926 Ineke van den Dool jdjvddool@hotmail.com 588755

Gastvrijheid verhuist mee. Op deze foto staat een rietdekker op een hoge ladder het riet van een huis te kloppen. Zomaar een huis? Nee, het is het huis – Paasloregel 10 - waar de rietdekker in1959 geboren is. Zomaar riet? Nee, het is het oorspronkelijke riet van het huis dat in de vijftiger jaren door zijn vader gebouwd is. (Er zat wat draad los, het riet was wat verzakt maar verder kan het nog heel goed een tijdje mee.) Er moet dus staan ‘Rietdekker Harry Raggers werkt het riet bij van het huis waarin hij in 1959 geboren is.” Heel bijzonder dus. Op dit moment woont de familie Raggers Paasloregel 39, daar is ook het bedrijf gevestigd met de opslagplaats in de grote schuur. Op die schuur staat het woord XENIA – Xenia is het oud-Griekse woord voor gastvrijheid. Voor de familie Raggers heeft dit woord een geschiedenis. Het stond oorspronkelijk op de woning Paasloregel 10. Het was een idee van de moeder van Harry, die het begrip ooit ergens in een boek gelezen had en het een prachtige manier vond om de gastvrijheid van de familie tot uitdrukking te brengen. Toen de familie vanwege bedrijfseconomische redenen naar Wolvega verhuisde ging dit woord mee en sierde ook daar het huis. Maar toen Harry naar Willemsoord terugkeerde nam hij ook XENIA mee en bevestigde haar naam op de schuur. (In de oorspronkelijke betekenis is xenia / gastvrijheid vooral bedoeld voor de xenos=vreemdeling. Dit woord is wat meer bekend geworden in het begrip xenofobie = irrationele angst voor de vreemdeling) september 2013


pagina 16

september 2013


pagina 17

Ten hemel varen. De legende zegt dat Mohammed vanuit Jeruzalem te paard ten hemel is gevaren, de laatste voetafdrukken van het paard zouden nog te zien zijn. Maar dat heeft dan 1400 jaar geleden plaats gevonden. Mocht er ooit in onze tijd iemand de weg naar de hemel willen inslaan dan ligt het meer voor de hand dat hij of zij de motor neemt. Welnu, die motor staat/hangt sinds enige tijd klaar bij De Steen in Willemsoord, is de weg naar de hemel al ingeslagen. Maar ‘wie hoog te paard zit kan diep vallen’, een oude wijsheid maar van alle tijden. Gold dit in voorbije tijden met name voor ‘het edele dier’, in 2013 zou dit ook kunnen gelden voor het stalen ros in kwestie. Wie meent de kwaliteit te hebben zich daarop als ruiter te installeren moet van goeden huize komen en zorgen dat zijn hoogmoed niet tot een val leidt. Mocht er toch een of andere motorrijder/biker in zijn/haar hoogmoed de luchtfiets willen bestijgen en onverhoopt voor de val komen dan zijn er gelukkig voldoende kussens op het terras aanwezig zodat hij/zij met een ‘broodje weldadigheid’ weer tot leven gewekt kan worden.

Willemsoord telt vlinders en vogels Eigenlijk is het vermakelijk. En dan bedoel ik de recente teldagen van vogels en vlinders. Omdat ik zelf lid ben van de Vogelbescherming en Natuurmonumenten en bovendien over een grote tuin beschik, mag ik mezelf een geschikte kandidaat noemen om de vogels en vlinders te tellen. Met het keukenraam dat royaal uitzicht biedt op de tuin als uitkijkpost en met pen en papier in de aanslag, ga ik er eens recht voor zitten. Vogels van diverse pluimage komen voorbij, vliegen af en aan, gaan even zitten, en zijn vaak snel weer vertrokken. Van begin af aan dient zich een probleem aan. Ik kan onmogelijk zien of er vogels zijn die voor de tweede misschien wel voor de vijfde keer mijn tuin aandoen. Ze hebben immers geen rugnummers. Met de bijzondere soorten twijfel ik niet aan de nauwkeurigheid van mijn waarnemingen. Ze komen uit dankbaarheid voorbij voor al die nootjes, vetbollen en wat dies meer zij die ik in de voorbije winter heb opgehangen. Ze zijn niet zo groot in aantal en soorten. Ik zal er best wel eens eentje dubbel tellen maar een kniesoor die daar over valt. Maar met de mussen en spreeuwen is dat toch even anders. Ze komen in grote getale voorbij en ik verdenk ze ervan dat ze afgelopen voorjaar in en rond mijn ruin hebben ‘gebroed’, jonkies hebben grootgebracht en dat grut willen wijzen op de prima accommodatie die mijn tuin voor hen is als verblijfplaats. Tellen is dus bijna een onmogelijke opgave omdat ze geen rugnummers dragen en ook deze dag de tuin meerdere keren aandoen. Turven is onbegonnen werk en zorgt niet voor een relevante uitslag. In de tuinen van postcode 8338 (Willemsoord) kwam de huismus het meest voor, met spreeuw en koolmees als goede tweede en derde. En dat wijkt niet zo veel af van de landelijke telling. Maar wat is de waarde van al dat geturf? Nattevingerwerk? Met de vlinders is het al niet anders. Minder in aantal soorten dan de vogels maar de bloemen in mijn tuin die ze met een bezoek vereren geven ook alle kans op herhaling. Heb ik die nu al eerder gezien of is dat een broertje of zusje. Witte koolwitjes en gele ‘citroenvlinders’ hebben bij mij de overhand. De zeer zeldzame vuurvlinder heb ik niet kunnen ontdekken. Het resultaat van de teldag was dat de dagpauwoog het meest geteld werd. Die kwam ook op mijn lijst voor. In totaal werden bijna 183.000 vlinders geturfd, 36 soorten en in 6.600 tuinen. Ik geef de getallen voor wat ze waard zijn. U kent mijn bezwaar: de beestjes dragen geen rugnummers en dus ligt dubbel of driedubbel tellen voor de hand. Niettemin ben ik blij met de vogels en vlinders in mijn tuin. Leven in de brouwerij. En hoeveel soorten en aantallen dat zijn, zal me eerlijk gezegd worst zijn. Bert K.

september 2013


pagina 18

OPVANG op de boerde rij voor kinderen met een “extraatje� Betaling via PGB, verpleegkundige (BIG geregistreerd) Veel mogelijk in overleg. Voor meer informatie kunt u altijd bellen: Manon op de Weegh 06-22019037 De Pol

september 2013


pagina 19

Dorpsgenoten………….. Tetsje en René Bons “Worden jullie nu beroemd?”, vroeg dochtertje Tirsa aan haar ouders toen zij hoorde dat deze gevraagd waren voor een gesprekje in de dorpskrant. Een vraag waarop alleen een vertederende glimlach en een aai over de bol het antwoord is. Tetsje is geboren en getogen in Herbayum – voor ondergetekende moest de naam van dit Friese dorp onder Franeker wel even gespeld worden. Zij woonde daar als kind tegenover Jopie Huisman, de kunstenaar die van oude dingen ‘kunst’ wist te maken en die daarmee later in Workum een prachtige museum kon vullen. Herbayum had wel een basisschool maar voor het middelbaar onderwijs moest zij naar Harlingen, de school die genoemd is naar de beroemdste Harlinger ooit, Simon Vestdijk. (Tirsa heeft bijna alleen al gelijk omdat haar moeder steeds te midden van andere beroemde mensen woonde, dat kan niet zonder gevolg blijven.) Na de middelbare school volgde zij een opleiding bij Schoevers, dé opleiding voor allerlei beroepen die het management van een bedrijf ondersteunen. In de jaren daarna maakte Tetsje zich in dit soort functies bij verschillende bedrijven productief. René komt uit Franeker zelf. Voor het middelbaar onderwijs kwam ook hij in Harlingen terecht, hij volgde daar een opleiding voor detailhandel, gericht op voeding. Eigenlijk was hij liever de technische kant opgegaan maar soms sturen ouders in hun bezorgdheid hun kind niet helemaal de goede kant op. Maar uiteindelijk kwam het toch goed. Want ook de voedingsindustrie ontkwam niet aan de digitalisering, René bleek daar aanleg voor te hebben en zodoende heeft hij zich na verschillende traditionele functies in die sector opgewerkt tot proces-operator bij Abbott in Zwolle. Dit bedrijf maakt medicinale voeding d.w.z. voeding die bepaalde tekorten ten gevolge van een ziekte of een behandeling van een ziekte snel probeert aan te vullen. Een voorbeeld: door een chemokuur worden vaak niet alleen de kwade cellen vernietigd maar worden ook goede cellen aangetast. Specifieke voeding kan het evenwicht herstellen. Abbott is een Amerikaans bedrijf dat werkt op een harde, Amerikaanse manier. En dat is er in de loop der jaren niet beter op geworden, de menselijke factor telt nauwelijks nog mee. Zo stiekem weg kijkt René wel eens om zich heen of hij in de buurt niet een wat mensvriendelijker bedrijf kan vinden. Herbayum en Franeker… hoever zullen ze uit elkaar liggen? Dat twee levenswegen zich dan een keer kruisen mag geen verwondering wekken en als het dan snel klikken wil…. Na enige tijd gingen ze samenwonen in … jawel Herbayum in een klein huurhuisje waar ze tien jaar lang met veel genoegen hun leven leiden. Het is een klein dorp met een hechte gemeenschap waarbinnen men ontspannen met elkaar omgaat. Na die eerste jaren waren ze in staat zelf een huis te bouwen en wel in Achlum, iets ten zuiden van Franeker. Een huis waar ze nog met plezier aan terugdenken maar Achlum zelf beviel hen minder, de menselijke verhoudingen waren wat formeler, wat stijver, het kon niet tippen aan Herbayum. Ondertussen had René werk in Zwolle gevonden, wel een eind weg, dat vonden niet alleen zijzelf maar ook het bedrijf. Ze gingen zoeken naar een dorpje niet te ver van Zwolle vandaan, niet te groot en waar de sfeer nog gemoedelijk was – een beetje Herbayum dus. En dat vonden ze in Willemsoord, in de Kloosterhuisstraat, een leuke buurt waar ze zich meteen welkom voelden. De mensen gaan gemoedelijk met elkaar om, de barbecue wil in de zomer nog al eens ontstoken worden en als het nodig is dan is men er voor elkaar. Voor de school geldt hetzelfde, een school naar hun hart en naar het hart van hun drie kinderen – Fenna zit in groep zeven, Tirsa in groep vier, zoon Jonne gaat ondertussen al naar Steenwijk, Eekeringe. Werkt René buiten het dorp, Tetsje heeft haar bezigheden meer in Willemsoord zelf. Ze heeft al een verleden in de feestcommissie en de ouderraad en activeert op dit moment kinderen in de hobbyclub. Daarnaast brengt zij op dinsdag en vrijdag de Sandd-post rond. Maar de bewoners van de Wilhelminalaan moeten niet verbaasd staan, als zij af en toe René hun post zien bezorgen, want vanwege de ploegendienst waarin hij werkt is hij soms vrij op de uren van de bezorging. En gedeelde activiteit is snellere activiteit. En bovendien vindt hij het op de mooie Wilhelminalaan een rustgevende activiteit. Echte Willemsoordse dorpsgenoten, zoveel is wel duidelijk. jvdd

september 2013


pagina 20

Kapsalon Creativo Voor hem en haar Kom langs of bel voor het maken van een afspraak 0521-587040 G eja Bos Olde Mein enbos 7 8338 SH Willemsoord

september 2013


pagina 21

Pluvius ongenode gast op dorpsfeest (1) Kinderen en leerkrachten van de Generaal van den Boschschool hadden niet alleen de primeur van het dorpsfeest 2013, ze troffen ook verreweg het mooiste weer van de driedaagse. Met als thema “Oma en de reismachine” werd op het schoolplein een leuke show opgevoerd met een flinke groep ouders, opa’s en oma’s als toeschouwers.

Vervolgens mengde in de loop van vrijdag regengod Pluvius zich onder de feestvierders. De 70 deelnemers aan de fietstocht kregen daarvan in het schemerduister de eerste motregen mee. Tijdens de “Glow in the dark party” gingen flink wat deelnemers uit hun dak: een geweldige fluorescerende massa in De Steen.

september 2013


pagina 22

Het zal je maar gebeuren

Hier kan uw advertentie staan

Jeumig wat een voorjaar hebben we gehad! Waar in de afgelopen jaren het voorseizoen zwembadparty’s en bikinibabes schering en inslag waren, was het dit jaar geitenwollensokken en dikke jassen. Een contrast dat mij maar matig aan staat. Uiteindelijk een vakantie geboekt naar een zonzekere bestemming inclusief de juiste ingrediÍnten. De dag van vertrek nota bene een heerlijk weertje en een tergende voorspelling dat de komende weken het warme weer nog wel even gaat aanhouden. Gelukkig op ons vakantieadres ook uitmuntend weer gehad dus de angstvallige genadeslag bleef uit. Het zal je maar gebeuren; op 12 uur rijden van huis de kachel aan en in Nederland 25 plus graden. Weer fris en veilig thuis gekomen fier aan de slag gegaan met een zwembad dat we mochten hebben omdat de opblaasbare bovenrand ergens lek zou zijn, maar met een beetje geduld prima te plakken was volgens de gulle gevers. Na een plakronde of 3 had ik het voor elkaar. Er volgde nog een plakronde omdat mijn stanleymes uitschoot bij het lossnijden van de tape waar ik het luchtpistool van de compressor mee had vastgeplakt, kleinigheidje hou je altijd, waarna het water vrolijk en ijverig kon worden losgelaten in het im mense bad. Zwembroekje aan en wachten maar. Na een poosje ben ik maar eens even een rondje rond het bad gaan lopen, de boel een beetje recht trekken zodat het ronde bad meetkundig ook een beetje zou voldoen. Op meerde plekken sopten mijn voeten in het water, terwijl ik over het gras liep. Het zal je maar gebeuren, het bliksemse zeil zat ook vol gaten! De nazomer, de afgelopen jaren altijd prima vertoeven, lijkt nu ook niet alles te worden. Wat is er mis met een ouderwetse baggerzomer in combinatie met een mooi voor- en najaar? In de zomer gaat, gezien de files in Europa, heel Willemsoord toch naar het buitenland. Nee dan met het dorpsfeest in huis op de uitkijk staan voor de optocht en uiteindelijk de optocht opzoeken omdat het wel heel veel regent is toch ook schede. Geheel begrijpelijk overigens dat de route ingekort is, laat dat duidelijk zijn. Beetje klagen hoort bij ons Hollanders natuurlijk maar eigenlijk hebben we een heel mooi jaar boordevol prachtige activiteiten gehad, weer of geen weer, en er staat ook nog genoeg op het program ma. Petje af voor alle initiatiefnemers. Het zal je maar gebeuren dat je in een dorp woont waar niets te beleven valt. de echtgenoot van

september 2013


pagina 23

Pluvius ongenode gast op dorpsfeest (2) Zaterdagmorgen werd het alsmaar natter en was de optocht daarvan slachtoffer. Toch een compliment voor de makers van de zeven wagens en de creativiteit van de individuele deelnemers. De Paasloregel verdiende met de “Luttele geest” de ereprijs. Ook de zeskamp op de zaterdagmiddag kreeg wat (mot)regen mee en zakte de buitentemperatuur een paar graden. Ook hier kwam de Paasloregel als winnaar uit de bus. Zaterdagavond kwam Rick van Velthuysen met zijn Veronica DJ Tour naar Willemsoord. Geen onverdeeld succes. Hij had bijna geen contact met de zaal en werkte zijn nummer plichtmatig af. Jammer, de goed gevulde zaal had immers alle zin voor een spetterende avond. The Reune Singers zorgden vooraf met hun optreden juist wel voor de nodige gezelligheid. Meezingen troef. De interkerkelijke cafékerkdienst op zondagmorgen trok maar liefst ruim 80 belangstellenden. Van water wijn maken was het motto van dit ‘hap py hour’. Jeffrey van Heuven van Staereling zorgde voor de muzikale begeleiding en het enthousiaste kinderkoor “Zoals wij zijn” lieten hun zwanenzang horen. De groep van Marga Leemhuis houdt op te bestaan omdat er niet voldoende kinderen meer over zijn. Jammer. De playbackshow, dit keer op zondagmiddag, telde 12 acts. Klasse wat de jeugdige deelnemers aan creativiteit lieten zien en horen. Het aantal toeschouwers viel wat tegen. Vijftig schutters meld den zich zondagavond voor het traditionele vogeltjeschieten. Arcon v.d. Schaaf werd schutt erskoning als opvolger van Henrike Bos.

september 2013


pagina 24

september 2013


pagina 25

Wilhelmijn: programma t/m november 2013 Donderdag 26 september: mevrouw N. Spronk vertelt over het werk van haar en haar man in ontwikkelingslanden. Woensdag 9 oktober: gezamenlijke avond vrouwenverenigingen in hotel Gelderingen Donderdag 31 oktober: we maken ons eigen kunstwerk o.l.v. Ankie Koopmans Donderdag 28 november:de heer Veneboer komt vertellen over het verborgen leven van de paddenstoelen.

Verjaardagen 80 jaar en ouder Er zijn felicitaties van bestuur Dorpsbelang voor de volgende jarige leden: 14 augustus 3 oktober

Mevr. J.ter Wolde-Pop. Paasloregel 86. Dhr.M.Plat. Prins Frederikstraat 24

80 jaar. 83 jaar.

Weet U iemand die binnenkort 80 jaar wordt of bent u het zelf, dan graag een berichtje aan Henk Wardenier, telefoon 06-23901332. Alvast hartelijk bedankt.

Bedankt allemaal Langs deze weg willen wij een ieder bedanken die heeft bijgedragen aan het breien van de langste sjaal. We hebben, voor zover jullie het nog niet weten, 1650 meter bij elkaar gebreid. Hier kunnen dan ongeveer 150 dekens van gemaakt worden, waar we ondertussen druk mee bezig zijn. Misschien is het ook leuk om te weten hoeveel meters de Zonnebloem van onze afdeling verzameld heeft. Tuk team Anny Kranendonk: 116 meter. Steenwijkerwold team Jannie Spijker 119,50 meter. Willemsoord team Ineke Zwart 173 meter. Namens de Zonnebloem afd. Steenwijkerwold, Tuk en Willemsoord Ineke Zwart.

Motorweekend daverend succes Mede door het mooie weer in het laatste weekend van augustus kon het motorweekend in Willemsoord niet stuk. Over 2 dagen verspreid vonden zo'n 2000 motorsportliefhebbers de weg naar Willemsoord. Op zaterdag de regionale helden en jeugd met meer 125 deelnemers en zondag de rijders van de VTBM met ook zelfs nog meer deelnemers. Een mooi succes voor de organisatie in Kolonie III.

Duurzaam ondernemen in de praktijk Vanuit de regio naar de wijk: Op donderdagmiddag 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, organiseren Duurzaam Ondernemend Regio Zwolle en Natuur en Milieu Overijssel een inspirerend evenement voor en door bedrijven uit de regio Zwolle. Tijdens deze kennisbijeenkomst staat de praktijk centraal; van duurzaam ondernemen in een doorsnee Zwolse wijk tot duurzame bedrijfsinnovatie. Tijdens het eerste deel van de middag staat de wijkaanpak centraal. Diederik van de Woestijne (Subvention/Zienergie) en Dick Stoppelenburg (eL-Tec) geven beiden een kijk in de wijk – welke duurzaamheidsmaatregelen zijn mogelijk, en welke sociale aspecten komen daarbij kijken? Het tweede deel staat in het teken van de MVO Prijs Regio Zwolle. Een select aantal deelnemers zal tijdens een pittige pitchronde de professionele jury, onder leiding van gedeputeerde Ineke Bakker, moeten overtuigen waarom zij de MVO Prijs Regio Zwolle verdienen! Het programma begint om 14:30 uur op het Nooterhof in Zwolle en eindigt rond 17:00 uur met een netwerkborrel. Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich voor deze kennisbijeenkomst aanmelden via de volgende link: http://goo.gl/kDFBhD. Voor meer informatie over de activiteit kunt u kijken op www.mvoloont.com. De Dag van de Duurzaamheid is een initiatief van Stichting Urgenda. In Zwolle wordt op diverse plaatsen een inhoudelijk sterk programma neergezet om deze dag te vieren. Duurzaam Ondernemend Regio Zwolle en Natuur en Milieu Overijssel organiseren samen met de gemeente Zwolle, de provincie Overijssel, eL-Tec en Subvention/Zienergie een praktijkgericht evenement voor en door ondernemers in de Regio. Het geheel vindt plaats in het kader van het landelijke MVO Loont programma (www.mvoloont.com). Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

september 2013


pagina 26

september 2013


pagina 27

VV Willemsoord komt prima uit de startblokken We zijn weer begonnen. Als u dit leest is de voorbereiding weer achter de rug en is ook de bekercompetitie alweer over. De zaterdag wist ongeslagen uit deze voorbereiding te komen, e e met vooral de in het oog springende winst tegen VENO 8-1 (3 klasse), MKV 4-2 (3 klasse) en Nieuweschoot 6-1, e ook 3 klasse. De 1e competitiewedstrijd werd met 3-5 gewonnen in Scharnegoutum en week later werd Friesland met 6-1 onder het gras gestopt. Ook het ‘nieuwe’ zondag 1 kende een prima voorbereiding met winstpartijen tegen Steenwijkerwold 2 en Olyphia 2. In de beker werd nipt verloren van Tijnje en Boornbergum, maar dat er potentie in e zit is wel duidelijk. De 1 competitiewedstrijd tegen Kuinre werd glasrijk gewonnen met 0-2. De tweede pot tegen Oosterstreek ging nipot met 3-4 verloren. Willemsoord II en III speelden ook alweer wat oefenwedstrijden met wissee lend succes. Zij starten de 22 september met de competitie. De jeugd in gedeelde samenwerking met Steenwijkerwold hebben ook beker en oefenwedstrijden gespeeld. We komen dit jaar uit met maarliefst 9 jeugdteams waarvan de F-1 en F-2 en E-1 nog onder de Willemsoordse vlag spelen. De D-2, E-2, Meisjes E-1 Meisjes D-elftal, C-3 junioren en B-2 junioren spelen onder de samenwerking als ST Steenwijkerwold Willemsoord en ST. Willemsoord Steenwijkerwold. De meisje D en Cjunioren spelen in het groen wit in Willemsoord en de rest in het rood zwart op Steenwijkerwold. Een enorme doorbraak in het jeugdvoetbal in Willemsoord. Het zal voor een ieder even wennen zijn om zijn of haar kind in een andere kleur shirt te zien, maar het doel; de kinderen plezier in voetbal te hebben staat natuurlijk voorop! De C-3 won de bekerpoule en bekert dus verder, De B-2 won tegen Alcides en is afhankelijk van een nog te spelen wedstrijd. Het D meisjes elftal bekert verder, evenals de meiden E-1 die geen spaan heel lieten van SJO Old Forward. De F-pupillen meisjes (voor het eerst dit jaar) wonnen overtuigend met 14-0 van Steenwijkerwold en met 9-1 van de Blesse. De F-1 pupillen jongens wonnen zaterdag met 11-1 van ook weer de Blesse. De E-1 (Willemsoord) verloor van de Blesse E-2, maar is ook klaar voor de start volgende e week. De E-2 werd keurig 2 in de poule en e tenslotte de D-2 werd 3 in de poule. Op 15 augustus werd de jaarvergadering in de kantine van de voetbalvereniging gehouden. O.a. de zojuist genoemde samenwerking met de jeugd met S.V. Steenwijkerwold werd breed uitgemeten en met enthousiasme begroet. Een goed zaak natuurlijk dat al onze jeugdleden met leeftijdsgenoten en op hetzelfde niveau kunnen voetballen. Ook de herAanvoerders van zaterdag en zondag 1 Renco Horstman bouw van de kleedkamers kwam aan bod. Het en Tim vd Aa, met in het midden trainer Jeroen Dekker. bestuur en leden zijn hartstikke trots op het resultaat. Stap 6 van het hele proces is nu de eventuele overname van de kantine. Hiervan houden wij u natuurlijk op de hoogte. Er was uiteraard ook aandacht voor jubilarissen en de voor dit jaar te kiezen lid van verdienste. Johan (wit) Wardenier kreeg de clubspeld i.v.m. zijn 25-jarig lidmaatschap en Karin Kuiper werd door haar vele vrijwilligerswerk geëerd als lid van verdienste van de club. Janneke Wagt nam afscheid als lid van de werkgroep jeugd en kreeg een mooie foto met alle jeugdleden uitgereikt. Ook de explosieve groei van de vereniging werd besproken en met evenveel enthousiasme ontvangen door de vergadering. Roelie Herijgers en Marcel Kuiper werden respectievelijk in functie gekozen als penningmeester en secretaris. Jeroen Dekker nam gezien zijn dubbelfunctie als trainer van de zaterdag en zondag afscheid als bestuurslid. Wij hopen u in het nieuwe seizoen op de zaterdag of de zondag te mogen begroeten! Marcel K. september 2013


pagina 28

Voor een vrijblijvende prijsopgave of informatie kunt u contact met mij opnemen.

Schildersbedrijf Martijn Plat Pr. Frederikstraat 24 8338 SR Willemsoord 06-10178814 info@schildersbedrijfmartijnplat.nl www.schildersbedrijfmartijnplat.nl september 2013


pagina 29

Nieuws van de Protestantse gemeente Wat hebben we een mooie feestdienst gehad tijdens het dorpsfeest in De Steen. In de volle staan hadden we een ‘Happy Hour’. Van swingende muziek van ‘Oh happy days’ en Shine a light’ tot gedragen muziek van Abba vader. De boodschap die we meekregen was dat we in het dorp het samen moeten doen, voor elkaar klaar staan op de momenten dat het nodig is. “Als de wijn op is” (n.a.v. het Bijbelverhaal over de bruiloft in Kana) en je leven is een waterige bedoening, wie helpt je dan om het sprankelende leven terug te krijgen. We kijken terug op een mooie dienst die wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar is. Een nieuw seizoen staat voor de deur. We hebben ons startdienst al gevierd. Ons jongerenkoor ‘True Spirit’ gaf weer een spetterend optreden (uw volgende kans om hen te horen is in de jeugddienst van november, maar daarover in een volgende krant meer). Op 13 oktober hebben we een jeugddienst waarin een gospelkoor komt, maar welke is nog niet bekend. Op 27 oktober houdt de zondagsschool weer de schoenendoosdienst. Een mooie traditie waarin geven centraal staat. Met een schoenendoos laten we zien aan kinderen in weeshuizen, vluchtelingenkampen en sloppenwijken dat we aan hen hebben gedacht. Doet u/doen jullie ook mee en maak andere kinderen blij met een prachtig cadeau! Naast een schoenendoos krijgen de kinderen ook een boekje met bijbelverhalen. Dit jaar gaan de schoenendozen naar kinderen in: Armenië, Roemenië, Sierra Leone, Togo, Costa Rica en India. Voor meer informatie kunt u terecht bij Ummie Spin. Veertig jaar na het verschijnen van het Liedboek voor de Kerken verschijnt het nieuwe ‘Liedboek: zingen en bidden in huis en kerk’. In het nieuwe liedboek staan meer dan alleen de psalmen en gezangen die we kennen. Sinds het verschijnen van het ‘Liedboek voor de kerken’ in 1973 is er veel nieuw liedmateriaal ontstaan. Het gaat om liederen uit de wereldkerk bijvoorbeeld een ‘Gloria’ uit Peru, om meer muzikale stijlen zoals bijvoorbeeld ‘Morning has broken’, om gezangen uit een diversiteit aan liturgische bronnen zoals de Evangelische liedbundel, Gezangen voor Liturgie, Iona etc.. Natuurlijk moeten we ook weer nieuwe liederen gaan leren, maar met behulp van onze organisten en de zangtalenten uit onze gemeente, zoals het jongerenkoor True Spirit, gaat dit vast lukken. Zoals het nu lijkt gaan we in de week van 13 oktober nog een speciale avond organiseren waarin we nader gaan kennismaken met het nieuwe liedboek. Vanaf zondag 29 september beginnen we vast met uit het nieuwe liedboek te zingen. Een primeur, want de meeste kerken in onze omgeving blijven voorlopig nog uit het oude liedboek zingen. In onderstaande tabel ziet u wat er de komende zondagen te doen is in de kerk. U bent van harte welkom in onze diensten. Datum

Plaats

Voorganger

Bijzonderheid

29 sept 9.30

Tijd

Willemsoord

ds. Pauline Cornelisse

viering Heilig Avondmaal

6 okt 9.30

Willemsoord

Dhr. J.P. Lensen (Genemuiden)

koffiedrinken

13 okt 9.30

Willemsoord

ds. Pauline Cornelisse

Bloemenzondag en jeugddienst

20 okt 9.30

Willemsoord

Dhr. J. Smit (Steenwijk)

27 okt 9.30

Willemsoord

ds. Pauline Cornelisse

3 nov 9.30

Willemsoord

ds. G. de Fijter (Kampen)

6 nov 9.30

Willemsoord

ds. Pauline Cornelisse

Dankdag

Blesdijke

ds. Pauline Cornelisse

Ochtenddienst Blesdijke

10 nov 9.30

Schoenendoosdienst

Wilt u een gesprek of nadere informatie, neem gerust contact op met onze predikant Pauline Cornelisse (0521345727, cornelisse.ds@gmail.com), ondergetekende (tel. 0521-514587) of via kerk.willemsoord@hetnet.nl Namens de kerkenraad, Henry Bos (ouderling-scriba)

‘Grenzeloos Ambachtelijk’ in Willemsoord en De Pol Op zaterdag 28 en zondag 29 september worden weer open dagen gehouden in het kader van grenzeloos ambachtelijk. Daar doen ook 7 kleinschalige bedrijven, ateliers en tuinen in Willemsoord en De Pol aan mee. Tussen 11.00 en 17.00 uur kunt u kennis maken met hun specialiteiten. In Willemsoord zijn dat Atelier Edelwijs (KWlaan) met zilveren sieraden; glas-in-lood-atelier Hetty (Steenwijkerweg) en Dajo Smeedwerk (Paasloregel). Op De Pol stellen handweverij Het WeB, Atelier Marel (zelfgemaakte cadeautjes), Kaarsenrecycling Het Tweede Lichtje en Fantasieruin De Kronkel hun deuren open. In de regio kunt u bedrijfjes bezoeken in De Blesse (Oevertuin), Paasloo, Wetering, Eesveen, Kallenkote en Steenwij. Al met al gezellige opsteekplaatsen voor een mooie fietstocht. Kijk ook op www.grenzeloosambachtelijk.nl september 2013


pagina 30

Puzzelpagina VAKANTIE was de juiste oplossing van puzzel nr. 3. 36 puzzelaars(ters) leverden deze juist in. Na de puntentrekking ontstond de volgende tussenstand: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

L. Groen H. Blankvoort A. de Boer A. Klaver Fam. Landman N. de Jonge-Kuiper H. Visser K.Kuiper-Schokker R. Grooters-Dedden R. Akse H. de Boer-Herskamp R. Weerman L. ten Klooster G.Oosterveld M. Plat G. Spitzen L. van Veen G. Leenderts- v.d. Veen H. Bay A. Oosterveld J.K. Plat T. Bons S.Hempenius L.M. Schröder-Wesselius G. Fransen G. Prins W. van Schie I. Kors A. van Dijk Fam. Berghuis Fam . G. Kuper M. v.d. Voort D. Jansen N. Gaal C. Klarenberg J. Sloots-de Weert A. Bonnet F. de Wagt I. v.d. Dool Fam. Ruiter G. Wilschut S. Burgmeijer A. Vogel

103 pnt. 101 99 83 77 76 72 71 68 67 63 62 60 60 60 57 56 54 53 53 53 51 47 47 45 45 43 43 42 40 38 38 37 34 34 31 28 25 23 20 20 9 5

De bovenste drie staan (nog) vrij riant, maar na de volgende trekking kan het er allemaal weer heel anders voorstaan. Puzzel nr. 4 is een legpuzzel.”Leg” de woordjes op de juiste plaats in de puzzel, noteer de 10 letters uit de vakjes met een sterretje en zet ze in de juiste volgorde. De oplossing is iets lekkers. Inleveren kan t/m 6 oktober bij: Ummie Spin, Steenwijkerweg 196, tel. 588998, aspin@hetnet.nl Iedereen weer veel succes! Het huis Het huis dat gefotografeerd was, was het huis van Wim Hoek aan de Kon. Wilhelminalaan. Fam. Berghuis had het herkend en is uit de goede inzenders als winnaar getrokken. Zij krijgen een waardebon van € 10 die te besteden is bij Snackpoint De Steen. We hebben een nieuwe opgave voor u. Welke gevel is gefotografeerd? Weet u waar dit huis staat? Geef de straat en het huisnummer voor 6 oktober door bij IJzerwaren en Gereedschappen Dedden of e-mail naar aspin@hetnet.nl. Onder de goede inzenders wordt een waardebon van € 10 verloot die te besteden is bij IJzerwaren en Gereedschappen Dedden.

september 2013


pagina 31

    

TAPIJT VINYL-VLOEREN P.V.C. PANEELVLOEREN LAMINAAT PARKET GORDIJNEN RAAMDECORATIE VLOER- EN TAFELKLEDEN HORREN EN BUITENZONWERING

september 2013


Welkom in de grote familie van de Onderlinge Brandverzekering ‘Steenwijkerwold’ Sinds september 2011 gevestigd in het nieuwe kantoor aan het Woldplein in Steenwijkerwold Loop gerust eens binnen tijdens de openingstijden: Dinsdag: 13:30 Woensdag: 09:00 Donderdag: 19:00 Eens per maand (1e zaterdag)

tot 16:00 uur tot 12:00 uur tot 21:00 uur inloopochtend vanaf 09:30 tot 12:00 uur

Vraag een gratis taxatie en vrijblijvende offerte aan door te schrijven naar Blaankamp 5, 8341 PA Steenwijkerwold, te bellen naar (0521) 589011 of te mailen naar info@onderlinge-steenwijkerwold.nl Winstuitkering aan de leden in 2012 maar liefst 30%! www.onderlinge-steenwijkerwold.nl

Spuit Elf September 2013