Page 1

TREFPUNT VOOR OUDEREN 55+ Op maandagmorgen 4 februari was het zover. De reclamecampagne – in Spuit Elf en van deur tot deur - had uitstekend gewerkt. 51 personen passeerden de voordeur van ’t Kloniehuus, verreweg de meesten waren de volle drie uur aanwezig, sommigen kwamen iets later of moesten iets eerder weg, een aantal bleef nog even hangen o.a. om de organisatie een handje te helpen met opruimen. Over helpen gesproken … er diende zich spontaan vier ‘krasse knarren m/v’ aan om te helpen de muren te sauzen. En ondertussen is die belofte al waar gemaakt. Een vervolg is vanzelfsprekend, in principe op de eerste maandagmorgen van iedere maand. 4 maart is dus de volgende en in april op de 8ste omdat 1 april tweede paasdag is. Volle bak! De meesten kenden elkaar, soms van nabij, soms alleen van gezicht. Het was dus in een aantal gevallen druk handenschudden en ‘ooh, ben jij die … woon jij in dat huis?!’ Er waren geen gereserveerde plaatsen, de tafelgenoten waren in veel gevallen ‘toevallig’. Maar luidt niet een oud gezegde: ‘De mensen die je niet kent, blijken vaak even aardig als de mensen die je wel kent.’ Een kopje koffie/thee aan het begin spreekt voor zich zelf. En als er dan een lekker stuk oranjekoek bij is wordt het even wat stiller. De ruimte van het MFC bleek op zich zeer geschikt, maar als het gehoor iets minder wordt is hij akoestisch geen paradijs. Maar wat kan het schelen, je zegt het dan toch gewoon voor een tweede keer. Hoewel alles op rolletjes liep moest ‘de directie’ t.w. Henk Klijnsma en Ineke van den Dool af en toe toch even overleggen. En wel in het ‘heilige der heiligen’ van het centrum .. de keuken. Samen met Laura ten Klooster, Pauline Cornelisse en Henk Wardenier hadden zij de zaak voortreffelijk voorbereid. Bovendien dienden zich meteen spontaan assistenten aan. De organisatoren gingen de tafels langs om ideeën te verzamelen voor de volgende bijeenkomsten. Maar een oud-Hollands spel als sjoelen werd meteen op tafel gezet. Het waren vooral dames die het spel met de schijven beoefenden, wel onder het toeziend oog van ‘bovenmeester’ Arie Dijkmeijer. Corrie Klarenberg gooide het beste, maar volgens sommigen kwam dat ‘omdat ze een pacemaker heeft.’ Het nieuwe biljart was het middelpunt voor een aantal heren. Het werd gekeurd door een stel oude rotten in het spel. Het werd goed bevonden,’het loopt lekker’ en ‘de banden geven het effect goed door’, zo luidde het oordeel. De veteranen waren ook niet te beroerd om beginnelingen en mannen die het spel lange tijd uit het oog hadden verloren wijze raad te geven. Uiteraard werd er gekaart en rummikub gespeeld. Maar voor het vervolg werden tal van andere mogelijkheden genoemd: koken, dansen, zingen, dia’s en film van het ‘oude’ Willemsoord, een lezing of een kort praatje met discussie, onderling boeken ruilen, kaarten of zaadbakjes maken, over en weer klusjes doen en nog veel meer. Niemand werd met een lege maag naar huis gestuurd. Gerard en Annie Maat hadden voor een In dit nummer: erwtensoepmaaltijd gezorgd, voor de gelegenheid tegen kostprijs. Die kosten waren dit keer voor AVOS. *Dorpskwis wordt kleurrijk Toen er gevraagd werd wie er op 4 maart ook iets voor een gezamenlijke *Schaatsfanaten Vaartjes maaltijd voelde – en dan niet-gratis – gingen er zo’n dertig handen *Reclame erfgoed Willemsoord omhoog. Is er een beter bewijs voor een geslaagde morgen ?? * Lichten uit, kaarsen aan * Koningsdag in Willemsoord

39e jaargang nummer 1 februari 2013


pagina 2

Redactie: Ummie Spin, Jan v.d. Dool, Henry Bos, Bert Kuiper en Henk Wardenier Vormgeving en advertenties: Henry Bos Redactieadres: Ummie Spin, Steenwijkerweg 196, tel. 588998. e-mail: dorpsbelang.willemsoord@hetnet.nl Contributie € 7,00 per jaar voor 1 februari betaalt op bankrekening 1490.10.478 ten name van Dorpsbelang Willemsoord e.o. onder vermelding van uw adres. Met ingang van 1 febr. 2014 gaat het betalingsverkeer over op Europese standaarden. Onderdeel van dit traject is de invoering van het nieuwe lange rekeningnummer IBA (International Bank Account Number). M.i.v. van 1 febr. 2014 wordt ons rekeningnr. NL92RABO0149010478 Ook kunt u ons machtigen om jaarlijks de contributie (€ 7,00) van uw rekening af te schrijven. U betaalt € 7,75 (administratiekosten € 0,75) als u per factuur wilt betalen. Deze ontvangt u in februari. Na 30 mei betaalt u € 8,50 (extra administratiekosten € 0,75) Particuliere advertenties € 1,50. Spuit Elf verschijnt iedere twee maanden in een oplage van 410 exemplaren en is een uitgave van Dorpsbelang Willemsoord. Nieuwe leden kunnen worden opgegeven bij Annie Wardenier, Paasloregel 44, tel. 589544 Reacties van lezers zijn van harte welkom maar mogen niet meer dan 250 woorden tellen Samenstelling bestuur Dorpsbelang Willemsoord: Henry Bos (voorzitter) Steenwijkerweg 194, tel. 514587. Randy Leeper, (vice-voorzitter) Steenwijkerweg 150, tel. 589777. Jan Eppinga (secretaris) Ir. C.A. Kloosterhuisstraat 35, tel. 589719. Tom van Ravenstein, (vice-secretaris) Steenwijkerweg 186, tel. 589450. Annie Wardenier, (penningmeester) Paasloregel 44, tel. 0521-589544 Henk Meijering, (vice-penningmeester) Kon. Wilhelminalaan 25, tel. 587261. Gerrit Hop, (lid) Löhnislaan 3a, tel. 854343. Henk Wardenier, (lid) Steenwijkerweg 158, tel. 06-23901332. Karin Kuiper (lid) Ir. C.A. Kloosterhuisstraat 28, tel. 588752 Erevoorzitter, Bert Kuiper In herinnering: Geert de Boer, (ere-voorzitter). Antoinette Blokdijk, (erelid)

februari-nummer Spuit Elf Het volgende nummer van Spuit Elf verschijnt begin december Kopij voor dat nummer moet op 9 februari binnen zijn bij de redactie. Graag inleveren via e-mail.

Daten met een rugzakje Het mag me nog heugen dat we als wat oudere tieners op zaterdag- of zondagavond de Oosterstraat in Steenwijk op en neer liepen. Van de Markt tot de Oosterpoort en terug. Het doel van die miniwandeltochten was simpel. Wellicht kwam je een meisje tegen die wel verkering met je wilde. En andersom als meisje was je er een beetje op uit een stoere maar vooral leuke jongen tegen te komen waar je toch wat vlinders van in je buik kreeg. Ik heb geen idee hoeveel jongens en meiden op deze manier aan de man of vrouw zijn gekomen. In mijn geval heeft die ‘jennegiesmarkt’ (zoals dat heen-en-weer-geloop in de Oosterstraat ook wel genoemd werd) toen niets opgeleverd. Maar dat terzijde. Vandaag de dag gaat de jeugd en iedereen die zich met die groep wenst te associëren, anders te werk. Disco, party’s, Dicky Woodstock, Flodderfeest, Midweekfeesten, Lindefestival en Koloniefeest, om maar eens wat voorbeelden te noemen, zijn bij uitstek gelegenheden om uit je dak te gaan en wellicht iemand te vinden die bij je past. Voor even, voor wat langere tijd of voor ‘eeuwig’. Maar dat gezellig feesten is natuurlijk ook bedoeld voor iedereen die zijn of haar partner al geruime tijd geleden gevonden heeft. Tegenwoordig begint op het schoolplein van de basisschool vaak al de eerste verkering. Is hij of zij op hem of haar. Voor wie onverhoopt de ware liefde niet tegenkomt of om welke reden dan ook weer single is, is er een prima alternatief. Daten! Je kunt geen krant openslaan, er passeert geen reclameblok op televisie of er wordt wel aandacht gevraagd voor dit fenomeen. Voor een paar tientjes schrijf je je in en krijg je wat datingcandidaten toegewezen. Lexa.nl; relatie.nl; 50plusmatch.nl; pepper.nl; eDarling.nl; match4me.nl. Ik noem maar wat zijstraten. Voor de laatste site gaat het echter om hoger opgeleiden. Met ambachtschool, MuloB of huishoudschool kom je daar niet in aanmerking en met Havo val je eveneens meteen buiten de boot. Nee, voor een goed gesprek op match4me heb je minimaal MBO/VWO nodig. Goed, er zijn gelukkig sites genoeg over om ook te kunnen slagen. Eerst wat chatten, dan een afspraak en kennis maken. De computer bepaalt vooraf wie er bij je zou kunnen passen en bij een kop koffie, een glas wijn of tijdens het samen een vorkje prikken kijken of het klikt. Lotgenoten al of niet met een rugzakje (wat de inhoud ook mag zijn) die het alleen zijn zat zijn. Leeftijd speelt bij het daten geen rol. Van 20 tot 80 jaar doet mee en probeert iemand te vinden die een beetje bij zijn of haar levensstijl en interesses past. Maar het is geen heilig moeten. Wie bijvoorbeeld al wat ouder is en een nieuwe partner niet ziet zitten, zijn of haar rugzakje een onoverkomelijk bezwaar vindt, die bekijkt het daten allemaal van afstand en met een glimlach. Dirk de Winter

februari 2013


pagina 3

Van de voorzitter Het nieuwe jaar is al bijna 2 maanden oud en Willemsoord, De Pol en Ronde Blesse bruisen aan alle kanten. Voor jong - bij bijvoorbeeld het kindercarnaval- en oud(er) -trefpunt voor ouderen- gebeurde er al van alles. De ijsbaan lag er mooi bij en we konden zelfs in onze waterrijke omgeving schaatsen. Ook het jaar dat voor ons ligt belooft allerlei mooie evenementen te brengen. Organiserende comités, zoals bijvoorbeeld van het Koloniefeest, Stichting Activiteiten Willemsoord e.o., trefpunt voor ouderen, feestvereniging, school, kerk, vrouwenverenigingen en niet te vergeten de dorpskwis, zijn hier druk mee bezig. U hoeft zich niet te vervelen! Onlangs was er de informatieavond over ‘Op weg naar Werelderfgoed’. Vanuit onze omgeving kwamen er nogal wat kritische geluiden. Prima dat u kritische vragen stelt en dat u er eerst meer over wil weten voordat u volmondig ja zegt. Op de voorjaarsvergadering komen we hier nog uitgebreid op terug en zullen we ook de relatie leggen met de visie “Willemsoord: wordt vervolgd” en proberen op de ‘Willemsoordse, nuchtere manier’ de procedures te schetsen. Komt dus vooral ook naar de voorjaarsvergadering op 5 april. De première van onze onvolprezen dames van het cabaret staat op de rol voor 15 maart. Het belooft een prachtige voorstelling te worden. De voorstellingen in maart zijn uitverkocht, in mei zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar, maar voor 4 en 5 oktober zijn nog wel kaarten beschikbaar. Vrijwilligers zijn druk met het verbouwen van de kleedkamers van de groen-witten. Er is een nieuwe trainer, maar daar leest u verderop in deze krant meer over. Heeft u vragen, schroom niet, trek aan de bel via e-mail (dorpsbelang.willemsoord@hetnet.nl) of telefoon (0521-514587). Ik wens u veel leesplezier toe.

Henry Bos

Dorpsagenda        

Donderdag 28 februari: De Steen, 20.00 uur: Wilhelmijn, lezing vitaliteit water Maandag 4 maart: 10.00 uur in MFC: bijeenkomst ‘Trefpunt 55-plus’ Maandag 4 maart: 14.00 uur in MFC: Als botten en spieren protesteren Donderdag 14 maart, De Steen 20.00 uur: jaarvergadering begrafenisvereniging 15, 16 en 22 maart Cabaret Twee Recht Twee Averecht Zaterdag 23 maart: dorpsquiz Dorpsbelang, De Steen 20.00 uur Zaterdag 23 maart 19.00 uur: lezing Tweede Lichtje De Pol: ‘Earthour’ Zondag 24 maart: palmpasenoptocht; vanaf schoolplein 13.00 uur Woensdag 27 maart: paasbijeenkomst ‘Martha’ lokaal achter de kerk Donderdag 28 maart: De Steen 20.00 uur: Wilhelmijn; lezing stad Steenwijk Maandag 8 april: 10.00 uur in MFC: bijeenkomst ‘Trefpunt 55-plus’ Vrijdagavond 19 april: Lezing Geert Groen in Tweede Lichtje, De Pol Zaterdag 20 en zondag 21 april: Open dagen ‘Grenzeloos Ambachtelijk’ Woensdag 24 april: slotbijeenkomst vrouwenvereniging ‘Martha’ Donderdag 25 april: Wilhelmijn: slotmiddag van het seizoen. Zaterdag 27 april Eerste viering Koningsdag in het dorp

OUD PAPIER voor Gen. Van den Bosch basisschool Op zaterdag: 2 maart 6 april kunt u oud papier inleveren bij de container bij het MFC.

Belangrijke telefoonnummers Noodgevallen ambulance, brandweer, politie: 112. Politie: geen haast: 0900-8844. Wijkagent politie Jouke Woudstra: 0900-8844

e-mail: Jouke.Woudstra@ijsselland.politie.nl

Servicelijn gemeente Steenwijkerland: 0800-8650650. Bellen voor: kapotte verkeersborden, beschadigd straatwerk, overhangend groen, rioleringsproblemen, illegale dumpingen van huisvuil, APVklachten (geluidsoverlast e.d.), schade aan speeltoestellen, milieuklachten, schade en vandalisme aan openbare gebouwen, kapotte straatlantaarns (het is belangrijk dat u ook het nummer van de straatlantaarn doorgeeft).

Krukken en rolstoel beschikbaar Het Multifunctioneel Centrum heeft krukken en eventueel een rolstoel beschikbaar voor ‘ongelukkige’ dorpsgenoten. Wanneer u daar gebruik van wilt maken kunt u contact opnemen met Henk Klijnsma. Zijn telefoonnummer is: 0521-588926. Er wordt een bijdrage gevraagd van € 2,50 voor administratiekosten per geval. Een AED hangt links van De Steen. Van elke vereniging is minstens 1 lid getraind om de AED te bedienen.

februari 2013


pagina 4

Protestantse gemeente Willemsoord-Peperga/Blesdijke Steenwijkerweg 159 kerk.willemsoord@hetnet.nl

tel. 0521-514587

februari 2013


pagina 5

Koningsdag in Willemsoord Vanaf volgend jaar viert heel Nederland Koningsdag op 27 april. Willemsoord gaat echter voor de primeur, wij gaan dit jaar als eerste in Nederland Koningsdag vieren op zaterdag 27 april a.s. De Stichting Activiteiten Willemsoord e.o. organiseert deze dag i.s.m. met Dorpsbelang en de Generaal vd Boschschool. We beginnen de dag met een vrijmarkt (rommelmarkt) voor de kinderen van de Generaal vd Bosch-school en 's middags volleybal voor de volwassenen. Aanmelden van de teams voor het volleyballen kan via Café de Steen. En bij een Koningsdag hoort natuurlijk ook een Koningsnacht, deze wordt georganiseerd door Café de Steen op vrijdag 26 april vanaf 21:00 uur.

Buitenschoolse opvang De BSO van Willemsoord wordt al goed bezocht. Er zijn inmiddels al 12 kinderen die ingeschreven staan. De voorschoolse opvang begint al om 7 uur s’ morgens. Dit is erg handig voor de ouders die al vroeg naar hun werk gaan. Iedere ochtend zijn er kinderen aanwezig. Ook s’ middags hebben we een gezellige groep. Er wordt veel geknutseld, gespeeld en lol gemaakt. Er zijn verschillende mogelijkheden om gebruik van de BSO te maken. Dit kan met een vast contract of flexibel . Met een flexibel contract kan het kind een dag van te voren opgegeven worden. Ook kan u zo gebruik maken van de BSO tijdens studiedagen en vakantiedagen. Wilt u meer informatie kijk dan even op onze website www.kinderopvangwillemsoord.nl U kunt ook contact opnemen met Marijke Horsman 06-15685416 of kom een keertje langs in ons BSO lokaal op school. U bent van harte welkom.

Wist u dat… Wist u dat u bij ons kleding kunt brengen? Dit zamelen wij in voor Dorcas. Dorcas is een christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking en noodhulp in Oost-Europa en Afrika. Dorcas komt in actie voor de allerarmsten en werkt aan de structurele ontwikkeling van hele gemeenschappen. Door de allerarmsten te betrekken bij duurzame projecten worden zij geholpen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien en wordt hun hoop voor een betere toekomst gegeven. Naast structurele hulp biedt Dorcas noodhulp en wederopbouwprojecten in crisisgebieden en sociale zorg in de vorm van voedsel- en kledinghulp. Bent u van plan om niet kapotte kleding weg te doen denkt u dan aan ons! Dany en Alice Withaar, Kon.Wilhelminalaan 18

Bedankt e

Hierbij wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de kaarten, bloemen, telefoontjes enz. voor mijn 65 verjaardag en bij het afscheid van 7 december. Ook namens Janny hartelijk bedankt. Willem Strampel

Nieuws van de Generaal van den Boschschool De tijd vliegt. Nu ik dit stukje schrijf voor Spuit Elf is het bijna voorjaarvakantie en Kerst lijkt nog maar zo kort geleden. We hebben een hele fijne kerstviering in een overvolle, sfeervolle kerk gehad. Daarna hebben de kinderen genoten van een heerlijk kerstdiner. Voor het tweede jaar hebben alle ouders weer voor heerlijke hapjes gezorgd. Vervolgens was iedereen aan de kerstvakantie toe. Een pluim voor de jeugd van Willemsoord, want met oud en nieuw bleef alles rustig bij school en in het dorp. Na de kerstvakantie worden op alle scholen in Nederland de Cito-toetsen afgenomen, krijgen de kinderen de rapporten mee en vinden de gesprekken met de ouders plaats. Gelukkig hebben we goede resultaten. Anandi van Dijk heeft voor de Generaal v.d. Boschschool meegedaan met de voorleeskampioenschappen in Steenwijk. Ze deed het erg goed, maar ze heeft niet gewonnen, maar voor ons was ze de kampioen. De kinderen hebben weer heerlijk kunnen schaatsen op onze mooie ijsbaan. De Elfstedentocht was super, de kinderen hebben erg genoten. Voor World Servants werd nog € 75,00 bij elkaar geschaatst. We willen de ijsvereniging hartelijk bedanken. Op Valentijnsdag 14 februari vond er op school een thema-avond plaats over: “Kinderen, Internet en Social media. Eveneens op 14 februari kwam het team van “Veilig op weg” op onze school voor groep 7/8. Ze gaven les over vrachtauto ’s en andere grote voertuigen in het verkeer. Met de verkeersweek van september 2012 en deze les, willen we de kinderen van de Generaal vd. Boschschool, zo goed mogelijk toerusten in het verkeer. Mede namens het team, OR en MR Lida Andriol

Willemsoord op

acebook

Willemsoord heeft sinds kort een eigen Facebook pagina die te bereiken is op facebook.com/willemsoord. Op deze pagina gaan we proberen om het heden en het bijzondere verleden van ons dorp samen te laten komen. Aan de ene kant informatie over alles wat er momenteel in Willemsoord te doen is maar periodiek besteden we ook aandacht aan de bijzondere geschiedenis van ons dorp en haar verenigingen. Voor de invulling van de pagina doen wij een oproep aan alle inwoners maar ook de verenigingen van Willemsoord. Heeft u een leuk evenement wat u onder de aandacht wilt brengen van onze dorpsgenoten? Heeft u oude foto's of filmpjes van gebeurtenissen in ons dorp? Meld dit dan bij Arjan Stroeve, Bert Kuiper of Henry Bos.

februari 2013


pagina 6

februari 2013


pagina 7

Bijeenkomst Duurzaam Willemsoord Op 14 januari jl. vond er in het MFC een informatiebijeenkomst plaats van Duurzaam Willemsoord. Duurzaam Willemsoord is een initiatief van enkele dorpsgenoten om Willemsoord duurzamer te maken. Hiervoor liggen er nu twee concrete plannen op tafel, namelijk het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het MFC en de sporthal en het ontwikkelen van een school / dorpstuin. Op de bijeenkomst van 14 januari ging het voornamelijk over het plan m.b.t. de zonnepanelen. Hiervoor was Eric de Lange van Zon op Nederland uitgenodigd. Zon op Nederland is een organisatie die er in gespecialiseerd is om collectieve zonne-energie (buurt) projecten te begeleiden. Wanneer je bijvoorbeeld wel zonne-energie wil opwekken, maar geen geschikt dak hebt voor zonnepanelen, kun je dat ook samen met buurtgenoten doen op een geschikt dak in de omgeving. Zoals op het MFC aan de Paasloregel. Ieder kan een of meer zonnepanelen kopen die gezamenlijk in coöperatief verband op het dak van het MFC en/of sporthal gelegd worden (als die meewerken uiteraard). De prijs van één zonnepaneel zal circa 400 euro bedragen. De energie wordt voorlopig aan het MFC verkocht. Over enkele jaren kan de energie gewoon thuis aan de deelnemers geleverd worden. Elk jaar wordt de opbrengst gefactureerd aan het MFC en de opbrengst na aftrek van kosten verdeeld over de deelnemers. De opbrengst bedraagt ongeveer 6% in het begin, maar kan behoorlijk oplopen gedurende de looptijd van 25 jaar. Een groot deel van de aanwezigen op 14 januari was enthousiast over het verhaal en heeft de intentie uitgesproken mee te doen met het initiatief. De voorinschrijving begint binnenkort. M.b.t. de school/dorps tuin is het de bedoeling om samen met enkele (oudere) Willemsoorders en de kinderen van Genereaal vd Boschschool een groentetuin te gaan aanleggen en onderhouden. Inmiddels hebben we hiervoor 1000 euro "gewonnen" in de wedstrijd Kern met Pit van Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (voorwaarde voor de prijs is dat de tuin wel gerealiseerd moet worden). De school is enthousiast en we hebben een geschikte locatie op het oog. We zijn nog op zoek naar Willemsoorders met groene vingers die het leuk vinden om de kinderen de liefde voor tuinieren bij te brengen.

Activiteiten in De Steen Drukwerk komt naar Willemsoord Harry Slinger en zijn Drukwerk hebben een warme band met onze regio, vroeger speelden ze o.a. regelmatig in de Witte Paarden. Toen wij Harry vroegen om nog eens terug te keren om oude tijden te laten herleven waren we er snel uit. DRUKWERK KOMT NAAR WILLEMSOORD en wel op 20 april a.s. Dus niet Harry Slinger alleen maar Harry met Drukwerk voor een heel concert van 1 1/2 uur. En alsof dat nog niet genoeg is ook nog onze regionale helden van NederTopDrop in het voor- en/of naprogramma! Maximaal 300 kaarten beschikbaar en vanaf nu verkrijgbaar á €15 in de Steen, Q8 de Witte Paarden, Café de Karre, Videotheek Steenwijk en Wolvega. KeiHard in de Steen Op zaterdag 13 april is er weer een metal avond in De Steen met deze keer twee bands. De AC/DC tribute band Crazy Daisy en Metallica tribute Damaged Justice. Damaged Justice begint zo langzamerhand een echte fanclub te krijgen want dit is inmiddels al hun derde optreden in Willemsoord. Crazy Daisy brengt een AC/DC tribute met een moderne kopstoot en veel lol op en voor het podium met klassiekers als Highway to Hell, Whole Lotta Rosie en recentere hits als Thunderstruck.

Kaarsenrecycling: doe mee aan EARTHOUR Alle lichten uit en kaarsen aan. Als je dit doet op 23 maart a.s. van 20.30 tot 21.30 uur, doe je mee aan Earthour. Deze wereldwijde succesvolle actie is georganiseerd door het WNF en vraagt aandacht voor ‘lichtvervuiling’ en opwarming van de aarde. Kaarsenrecycling ‘Het Tweede Lichtje’ op de Pol heeft voor deze speciale actie een sfeervol programma samengesteld. Als het licht uitgaat en alle kaarsen aan zal verhalenvertelster Loek Louise Looman, alom bekend in de regio, “verlichtende” wereldverhalen vertellen. Het programma start om 19.00 uur met een kaars maken en eindigt om ong. 22.00 uur. Voor het volledige programma met workshop, versnaperingen en verteller wordt € 15,00 per deelnemer gevraagd. Opgave gewenst. Willemsoord op weg naar Werelderfgoed? Vrijdagavond 19 april a.s. zal Geert Groen, auteur van de boeken “Over De Pol” en “Joden op de Pol 1820-1890” een boeiende lezing verzorgen over de bijna vergeten geschiedenis van Kolonie 3 van de Maatschappij van Weldadigheid, Willemsoord. Misschien weet u het nog niet maar Willemsoord is onderweg, samen met de andere Koloniën van Weldadigheid, om op de UNESCO-lijst van Werelderfgoed te komen in 2018. Deelname kost € 8,00.p.p. Opgave gewenst. Aansluitend daarop zijn er op 20 en 21 april a.s. de Open Dagen van Grenzeloos Ambachtelijk. Rondom de kaarsenmakerij is het thema ‘Nostalgie’. Dan is er aandacht voor mooi gedekte tafel met sfeervolle kaarsen en spullen uit grootmoedertijd. Er zijn gastexposanten met emaille -en serviesgoed, singles en lp’s, huis en tuindecoraties. Informatie en opgave voor workshop of lezing gaarne op de nostalgische manier nl. per telefoon. Bel met 589470: Kaarsenrecycling ‘Het Tweede Lichtje’, De Pol 17; www.kaarsenrecycling.nl Hebt u overlast van mollen in land of tuin? Jacco houdt uw overlast onder de duim. Jacco-Leon van der Linde Tel. 06-29172507 (graag ’s avonds bellen) februari 2013


pagina 8

Recreatiecentrum de Eikenhof

Bezoek ook eens ons restaurant of ons terras terwijl de kinderen kunnen spelen in ons nieuwe:

INDOOR SPEELPARADIJS.

Ook voor uw familiefeest of kinderfeest bent u bij ons aan het juiste adres. Informeer naar de mogelijkheden. Recreatiecentrum De Eikenhof Paasloerweg 12 Paasloo telefoon 0561-451430 www.eikenhof.nl

februari 2013


pagina 9

Elfstedentocht op de Marijenkampen Het Elfstedenijs in Friesland liet het afweten, in Willemsoord niet. De mannen van de ijsbaan olv van voorzitter Jannes Hogeling hadden voor een passende ijsvloer gezorgd waarop honderden kinderen van Friese stad tot Friese stad konden rijden, d.w.z. van bordje naar bordje waarop de legendarische steden allemaal stonden aangegeven. De start was even chaotisch als die in Leeuwarden, de vedetten probeerden allemaal als eersten het ijs te bereiken, het was trekken en duwen geblazen. Het ijs hadden alle trekken van de Bonkevaart, de Dokkumer Ee en de andere zo beroemde vaarten: er zaten scheuren in, er lagen sneeuwranden waarin je zo vervelend kunt blijven hangen en er was zelfs een echt wak waarin je een nat pak kon halen. En uiteraard moest er gestempeld, haastig gestempeld worden. De jury was niet zo streng als in het geval van Piet Kleine in 1997 zodat de meeste starters een mooie medaille konden ophalen. En ’s avonds thuis kwamen de verhalen die nauwelijks onderdeden voor de beroemde verhalen uit Friesland: het was een barre tocht maar we hebben het gehaald en misschien word ik wel even goed als Evert van Benthem.

Nieuw in Willemsoord Marco Schaap heeft de sprong gewaagd naar een eigen woning nog geen 150 meter van het ouderlijk huis van vader Bouwe en moeder Ina. (Hij kan zelfs ruiken wat zijn moeder gekookt heeft en als hem dat bevalt dan meldt hij zich graag.) Hij gaat in de Kloosterhuisstraat 95 wonen met zijn vriendin Kimberley Schomaker uit Oldeholtpade. Marco werkt in de verkoop van bouwmarkt Concordia in Steenwijk, Kimberley bij de RABO-bank in de provincie Groningen.

Afscheid van de keukenstoel Wie van de ouderen heeft het eerste gekreupel op het ijs niet overleefd dankzij de keukenstoel? We mogen zelfs aannemen dat Reinier Paping de ‘hel van ’63’ nooit zou hebben overwonnen als zijn moeder de kleine Reinier haar keukenstoel niet voor een paar uurtjes zou hebben afgestaan. Maar ondanks dat … de keukenstoel kan nu in de keuken blijven en hoeft zijn poten niet meer te slijten op de ijsbaan. Hij moet wijken voor een ijzeren frame, ‘schaatshulp’ genaamd. Een naam van niks maar je leert er vast wel mee schaatsen.

februari 2013


pagina 10

Voor onderhoud en reparatie van uw gazonmaaier gaat u ook naar:

Kledingatelier

MIEKADOO Verstelwerk Reparaties Maatwerk Annemieke Vogel Steenwijkerweg 167 8338 LB Willemsoord Tel: 0521-587540 (ma-vrij 10.00-17.00) kledingateliermiekadoo@live.nl

februari 2013


pagina 11

‘Plaats op Werelderfgoedlijst gooit de koloniën zeker niet op slot’ Een wereld van verschil tussen de informatieavond vorige week in Frederiksoord rond de nominatie voor de Werelderfgoedlijst van de Koloniën van Weldadigheid en de avond die in Willemsoord werd gehouden. In het koloniekerkje van Wilhelminaoord klonk het ‘Hosanna’ langs de gewelven van het godshuis, in zaal De Steen was nogal wat kritiek op de plannen te horen: ‘Wat wordt Willemsoord er beter van als we op die werelderfgoedlijst van Unesco komen’, was de rode draad tijdens de vragenronde. Daar tegenover stond het positivisme van de aanwezige bestuurders van de gemeenten Weststelingwerf, Steenwijkerland, Westerveld en de provincie Drenthe. Ruim 80 belangstellenden zorgden in Willemsoord voor een volle bak. Ze luisterden naar de mening van de wethouders Luc Greven (Steenwijkerland) en Jack Jongeboed (Weststellingwerf), burgemeester Rikus de Jager (Westerveld) en Drents gedeputeerde Rein Munniksma. Zij waren unaniem van oordeel dat een plaats op de Werelderfgoedlijst ook een economische en toeristische impuls zal geven aan het gebied. ‘Dat Frederiksoord daarvan meer zal profiteren dan Willemsoord staat buiten kijf, maar er is ook nog zoiets als solidariteit’, benadrukte Luc Greven. ‘Willemsoord hoort er ook uit historisch perspectief volledig bij. Al moet je er wel rekening mee houden dat bij een positief besluit van Unesco over de nominatie er ineens niet tientallen bussen vol Japanse toeristen naar het voormalige koloniedorp in Steenwijkerland zullen komen’. De kritiek uit de zaal was vooral gericht op het gebrek aan draagkracht dat er in Willemsoord, De Pol, West- en Oostvierdeparten zou zijn en dat het gebied door nieuwe regels van Unesco op slot zal gaan. Het huidige onderzoek dat in 2018 een plaats op de Werelderfgoed moet opleveren zou een gelopen koers zijn, werd ‘een speeltuin voor ambtenaren’ genoemd. Uit de antwoorden van bestuurders en leden van de projectgroep (Henk van der Horst en Wendy Schutte) was af te leiden dat een aantal bezoekers wel de klok heeft horen luiden maar niet weet van waar de klepel hangt en dat angst een slechte raadgever is. ’Het gebied gaat niet op slot, geen status quo dus. De regelgeving van Unesco voegt geen belemmeringen toe, anders dan nu al in de verschillende bestemmingsplannen buitengebied is vastgelegd’, aldus de wethouders Greven en Jongebloed. Er zullen op voorhand waarschijnlijk geen grote geldstromen in Den Haag worden vrijgemaakt al sluit Greven niet uit dat een plaats op de Werelderfgoedlijst aanzet kan zijn voor extra steun van ministeries voor infrastructuur zoals onderhoud van wegen. Bovendien zal geeist worden dat het erfgoed goed onderhouden wordt. Applaus was er voor de eigenaresse van een minicamping in Vierdeparten die een zeer positief geluid liet horen over de ervaring van haar gasten en het unieke gebied waarin de koloniën zijn gelegen. Instemming ook voor de mededeling dat de provincie Overijssel binnenkort zal aanhaken als partner bij de voorbereidingen van het nominatieproces.

Voorjaarsvergadering Dorpsbelang Willemsoord, de Pol en Ronde Blesse. Agenda Vrijdag 5 april A.s. om 20.00 uur in Café de Steen. 1. Opening en mededelingen 2. Notulen najaarsvergadering 2012 (ter tafel) 3. Ingekomen stukken 4. Jaarverslag 5. Verslag penningmeester 6. Verslag Kascommissie 7. Aanwijzen nieuw lid kascommissie 8. Voortgang matrixplannen 9. ‘Willemsoord op weg naar werelderfgoed’ en Visie ‘Willemsoord: wordt vervolgd’ 10. Rondvraag 11. Sluiting.

februari 2013


pagina 12

februari 2013


pagina 13

Contributie Dorpsbelang Met deze Spuit Elf krant heeft u een nota ontvangen (als u nog niet automatisch betaalt) met het verzoek de contributie 2013 te voldoen. Wij verzoeken u om het contributiebedrag van € 7,75 voor 1 april 2013 over te maken op het bankrekeningnummer wat vermeld staat op de nota. Al meer dan 75% van de leden betalen inmiddels per automatische incasso. Voor diegene die nog per nota betalen willen wij vragen Dorpsbelang Willemsoord e.o. te machtigen om de contributie automatisch van uw rekening af te laten schrijven (ingaande 2014). Dit is zowel voor u als voor ons gemakkelijk en bovendien scheelt het de vereniging de bancaire kosten. De contributie per automatische incasso bedraagt € 7,00 per kalenderjaar. U kunt hiervoor het formulier gebruiken dat op de nota staat en inleveren bij Annie Wardenier, penningmeester Dorpsbelang Willemsoord, Paasloregel 44 , Willemsoord.

Nieuws van Vrouwenvereniging Wilhelmijn Op Onze jaarvergadering werd op 31 januari gehouden. Voorzitter Paulien Galema wenste ons een gezond en gelukkig Nieuwjaar. Het verslag over het afgelopen jaar werd voorgelezen met o.a. ook wat voor uitstapjes we hadden gemaakt. Dan weet je weer wat we hebben gedaan en dat is best wel veel. Toen kwam de bestuurswisseling aan de orde. Paulien Galema verlaat het bestuur na zes jaar. Marry Kamans neemt nu plaats in het bestuur. Fijn dat er nog dames zijn die de bestuurskar willen trekken. Paulien Galema werd met een bloemetje en een boekenbon voor haar inzet bedankt door Annet de Boer. Na de pauze kreeg Gerard Maat het woord om te vertellen over zijn cateringbedrijf dat hij samen met zijn vrouw Annie runt. Het is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. Gerard is jaren kok geweest in verschillende restaurants en is daarna leraar geworden op de koksschool in Leeuwarden. Nu werkt hij nog drie dagen aan school en is de andere dagen druk met zijn bedrijf. Er is veel vraag naar koude en warme buffetten en nu speciaal naar stamppotbuffetten. Gerard vertelde met enthousiasme over zijn bedrijf. En uiteraard had hij ook nog wat meegenomen om te proeven. Hapjes met zalm, vlees en gevulde eieren die hij leuk wist te presenteren. Ontzettend lekker! Bedankt Gerard en een pluim van alle dames! Het programma van Wilhelmijn voor de komende maanden ziet er als volgt uit: 28 februari Dhr. F. Silvis, lezing over de vitaliteit van water. 28 maart Dhr. J. Tiesnitsch, lezing over de stad Steenwijk en zijn markante figuren. 25 april Gezamenlijk uitje, slotmiddag van het seizoen. Wanneer u een avond mee wilt maken dan bent u van harte welkom. U betaalt dan € 5,-- per avond. Besluit u om lid te worden van onze vereniging dan kan u zo een keer komen.

Zwembad ‘t Tolhekke Voorverkoop abonnementen en opgave zwemles woensdag 10 t/m vrijdag 11 april van 14.30 tot 19.30 uur Zwembad gaat open op zaterdag 27 april Dauwzwemmen 06.00 – 08.00 uur donderdag 9 mei Voor verdere informatie: www.zwembadtolhekke.nl telefoon: 06-26845695

Begrafenisvereniging “Willemsoord en Omstreken” Bij een sterfgeval moet u bellen: begrafenis- en crematieverzorging C.C. Wassink, telefoon: 0522-281878, (dag en nacht bereikbaar), de vereniging kan geen kosten vergoeden als u iemand anders belt! Geeft u altijd door dat u lid bent van de begrafenisvereniging Willemsoord en Omstreken. Als u inlichtingen wilt over of lid wilt worden van de begrafenisvereniging, neemt u dan contact op met: J. Kaastra, Kon. Wilhelminalaan 3a, telefoon: 0521-588484. Begrafenisverenging Willemsoord & Omstreken houdt haar ledenvergadering op de tweede donderdag in maart (14 maart) in plaats van de tweede donderdag in februari. Hou er rekening mee !! Mvg sec:J.Schutte.

ZET 4 MAART EN 8 APRIL IN UW AGENDA! U heeft het op de voorkant al kunnen lezen, het trefpunt voor ouderen vanaf 55 jaar van 4 februari krijgt vanzelfsprekend een vervolg en wel op maandagmorgen 4 maart. Naast de bekende activiteiten zullen enkele van de in het verslag genoemde mogelijkheden op die dag al gestalte kunnen krijgen zoals het opzetten van een schildergroepje, kennismaken met koersbal, hersengymnastiek en wie weet wat nog meer. Vanaf tien uur bent u weer welkom voor de koffie met een plak koek. Rond twaalf is er een stamppotbuffet met een keuze uit zuurkool en boerenkool en een toetje. Dit kan Gerard Maat voor ons maken voor € 10,- Eet u mee dan moet u zich uiterlijk donderdag 28 februari aanmelden, telefonisch of via de mail bij Ineke van den Dool 588755 jdjvddool@hotmail.com Laura ten Klooster 588903 jtkbv@planet.nl Henk Wardenier 06-23901332 N.B. Op 8 april is het derde treffen o.a. met film/dia- vertoning over het oude Willemsoord en eventueel ruilen van boeken en legpuzzels. Het maaltijdvoorstel is dan Chinees of soep met broodjes. februari 2013


pagina 14

De enige indoormet locatie in cadeaus Nederland Winkel Atelier leuke enwaarbij relatie-u met een groep een stoere Off the Road auto geschenken voor elk seizoen en gelegenheid. op afstand kunt besturen. Voor openingstijden, leuke en verrassende www.remotechallenge.nl activiteiten: www.kaarsenrecycling.nl Markeweg 26 te Blesdijke De Pol 17 KS DE POL 0521 – 589 470 Tel:8337 06-22461353

Samenwerkingspartner van St. Kavitha Foundation

PIT PARTS

IN/VERKOOP FORD EN FORDSON ONDERDELEN EN TRACTOREN

Koningin Wilhelminalaan 16 8338 KD Willemsoord Tel. 0521 588065/ 0628892369

F A N N Y K IB U R G … … … .L id P ro v o e t … … … …   

D ia b e tis c h e v o e t & R e u m a tis c h e v o e t P e d ic u re & M a n ic u re N a ila rt & H a rs e n W e ln e s s b e h a n d e lin g e n H o tsto n e / E d e lste e n m a ss a g e

F A N N Y K IB U R G FR A N K E D E D D E N S TR . 1 7 D E B LE S S E TE L . 0 5 6 1 4 4 6 0 5 6 M O B. 06 36 270 284 --------- ------------------- -----

---

februari 2013


pagina 15

Overleden dorpsgenoten * Op 27 december Albertje Kors, een jaar na haar man Henk Kors met wie ze tot een paar jaar geleden op de hoek van de Frederikstraat en de Paasloregel woonde. Albertje was jarenlang de drijvende kracht achter de soos voor ouderen en werd op aanstichten van Antoinette Blokdijk ooit tot ‘beste buur van Willemsoord’ verkozen. Zij is 79 jaar geworden. * Op 30 december Roelof Sloots, bijna 76 jaar oud. Roelof woonde de afgelopen twintig jaar aan de Wilhelminalaan maar zal bij velen toch vooral bekend zijn als de man van hotel-restaurant De Rietlanden in Kalenberg. 25 jaar beheerde hij dit etablissement, het was zijn levenswerk. Helaas moest hij vanwege zijn gezondheid vroegtijdig stoppen. * Op 11 januari Egbert van Buiten die een groot aantal jaren aan de Paasloregel woonde. Na die tijd verhuisde hij naar Witte Paarden. In Willemsoord was hij jarenlang een van de mannen die het kerkhof bijhielden. Egbert werd 85 jaar. * Op 19 januari Harm Krikke. Hij woonde wel nooit in Willemsoord maar zijn hart lag er wel. Hij was een van de oprichters van de toneelvereniging Moedig Voorwaarts en jarenlang een van de smaakmakers op en achter het toneel. Ook was hij vele jaren ‘onze zondagsschoolmeester’. Ook Harm werd 85 jaar. * Op 28 januari Marinus (Mieke) Bekhof van de Steenwijkerweg. Hij was gedurende vijf jaar ernstig ziek maar kon tot op het laatste moment in zijn eigen, vertrouwde omgeving verzorgd worden. Mieke was een aantal jaren scheidsrechter op de groen-witte velden. Hij werd 65 jaar.

Voetbalnieuws V.V. Willemsoord Een nieuw (kalender) jaar. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. De senioren hebben de schaatsen weer in het vet in de kelder liggen en zijn weer volop in training. Willemsoord zondag 1 heeft zelfs haar eerste 2 wedstrijden alweer gespeeld tegen koploper Uffelte en de nummer 3 IJhorst. Na een goed wedstrijd tegen Uffelte prijkte een 3-1 eindstand op de borden en kon met een goed gevoel weer worden afgereisd naar Willemsoord. Zondag 17 februari werd verloren met 6-0 van IJhorst en kunnen we concluderen dat er nog werk aan de winkel is voor zondag 1. Zaterdag 1 speelde tegen Blokzijl op 11 februari, won met 3-1 en is nu definitief aangehaakt bij de top 3! De bouw van de nieuwe kleedkamers is vlak voor de jaarwisseling gestart. Op de foto is te zien dat de werkzaamheden gestaag vorderen. Onder de bezielende leiding van Dirk Kuiper en met trouwe hulp van Henk de Sabel Kuiper zijn de sloopwerkzaamheden bijna afgerond. We hopen dat de vorst weg zal blijven en dat we snel kunnen beginnen met de opbouw van de kleedkamers. Zoals het nu lijkt kunnen we in april de bouw afronden. De vereniging is nog in onderhandeling met de Gemeente over het al dan niet aankopen van de kantine. Vooral de voorwaarden die de Gemeente stelt en onze eisen zijn nog een punt van discussie. We hopen u in de volgende editie meer te kunnen melden over het wel en wee van de kantine. Op de foto de werkzaamheden op het dak door de vrijwilligers vader en zoon Wardenier, Roelof Akse en Albert Vaartjes. De jeugdteams spelen na het afsluiten van de najaarscompetitie in de diverse sportzalen in de gemeente Steenwijkerland. De C-2 combinatie met Steenwijkerwold staat na 4 wedstrijdrondes fier bovenaan. De D 1-pupillen en D 2pupillen bivakkeren in de middenmoot met 5 punten. De E1 en E2 pupillen presteren ook prima, met 8 en 5 punten doen ze prima mee! De F1 en F2 tenslotte komen wat langzamer op stoom, met 3 en 6 punten gaat het de goede kant op met de allerjongsten. In maart start de jeugd weer met de voorjaarscompetitie. De indelingen zijn net bekend, in de volgende Spuit Elf leest u ongetwijfeld alweer enkele uitslagen en standen van de Willemsoordse jeugd. Met gepaste tros kunnen we u verder mededelen dat we er in geslaagd zijn een nieuwe trainer aan te trekken voor de zondagafdeling voor het seizoen 2013 / 2014. De huidige trainer Ab Wessels was op zoek naar een nieuwe uitdaging en in goed overleg hebben we besloten dat de wegen tussen het zondagvoetbal in Willemsoord en Ab Wessels zich scheiden na dit seizoen. De nieuwe trainer is Jeroen Dekker uit Wolvega. Jeroen is al de huidige trainer van de zaterdag 1 bij Willemsoord en vindt het een enorme uitdaging nu ook de zondag naar een hoger plan te trekken. Wij als v.v. Willemsoord zijn erg blij met het aantrekken van Dekker voor de zondag en hopen met hem dat we opnieuw een stap hoger kunnen gaan maken. Wilt u op de hoogte worden gehouden van het wekelijkse voetbalnieuws, check dan onze site www.vvwillemsoord.nl Wilt u de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen, mail dan naar contact@vvwillemsoord.nl Tot zover het voetbalnieuws. Marcel K. februari 2013


pagina 16

februari 2013


pagina 17

ZAKEN “Op zoek naar wie je werkelijk bent of zou willen zijn?” In 2011 ben ik, Ineke de Lange, gestart met de opleiding tot psychodynamisch therapeut aan de Academie voor Psychodynamica te Scherpenzeel. Hier leer ik verschillende therapievormen die ik, afhankelijk van het probleem, kan inzetten. De therapie bestaat vooral uit “ Praten en Doen!” Misschien herken je je in het volgende: Heb je het gevoel dat je je door de dag heen moet worstelen? Heb je last van ervaringen uit het verleden? Voel je je vaak onzeker en ongemakkelijk in gezelschap van anderen? Zit je in een rouwproces en lijk je hier maar niet uit te komen? Ben je regelmatig in conflict met jezelf of anderen? Heb je behoefte om je verhaal te vertellen aan iemand die echt luistert en niet gelijk met goed bedoelde adviezen komt? Voel je je op een kruispunt in je leven en weet je niet goed welke keuzes je moet maken? Dit zijn enkele voorbeelden van vragen waar cliënten voor bij een psychodynamisch therapeut kunnen komen. Herken jij jezelf hierin en wil je hier wat mee? Schroom dan niet en neem contact met mij op! Mogelijk kan ik wat voor jou betekenen. Omdat ik nog in opleiding zit zijn de sessiekosten voor 2013: 30 euro per gesprek/sessie. Voor vragen of het maken van een afspraak: Ineke de Lange, Paasloregel 53,Willemsoord; Email; idelange61@gmail.com; tel.06-51933255. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

Handelsonderneming Wardenier Alfred Wardenier heeft zijn werkzaamheden aanzienlijk kunnen uitbreiden. De Handelsonderneming Wardenier is daarom verhuisd van de Wilhelminalaan naar Pluggematen 4 op het Groot-Verlaat in Steenwijk. De onderneming is gespecialiseerd in onderhoud, bandenservice, APK en in- en verkoop van gebruikte auto’s.

Dorpsquiz met kleurrijke inhoud Zaterdagavond 23 maart is het weer zover. De dorpsquiz van Dorpsbelang Willemsoord staat voor de 28e keer op het programma en dat betekent in een reeks vragen en/of opdrachten de wereld rond. Dus geen vragen over het dorp maar algemene quizonderwerpen waaraan iedereen mee kan doen. De vragen zijn heel divers. Vragen op papier, op beeld via de opgestelde tv’s of geluidsfragmenten. En zoals gebruikelijk een rode-draadvraag. Kortom: gezellig, spannend, goed voor de sociale contacten en met een wisselbeker, een taart en eeuwige roem voor de winnaars. De families Van Heuven van Staereling, Kuiper en Stroeve c.s. verdedigen als laatste winnaars de beker. Zaal ‘De Steen’ biedt plaats aan maximaal 20 groepen, waarvan de samenstelling uit niet meer dan 6 personen mag bestaan. Onder het motto vol = vol is het verstandig om familie-, buurt-, straat-, club- of kennissenteams zo snel mogelijk in te schrijven. Dat kan tijdens openingsuren bij café De Steen , bij Dedden IJzerwaren en gereedschappen of via email: egbertus.kuiper@home.nl met opgave/vermelding van het aantal deelnemers en naam van het team. Betaling bij opgave of ’s avonds aan de zaal. De kosten per groep bedragen € 7,50. Het zou mooi zijn als ook jongeren vanaf 16 jaar zich met een of meer groepen aanmelden. Het is de bedoeling dat ieder team een joker meeneemt die bij de jurytafel wordt gedeponeerd als men voor een bepaalde vraag die joker (voor dubbele punten) wil inzetten. Vooraf krijgt elke tafel de cryptische omschrijving van de vragen en onderwerpen. En onder een visuele joker verstaat de commissie geen bierviltje of boodschappenbriefje maar een leuke inbreng. Voor de goede orde: De commissie die de vragen heeft voorbereid doet op de quizavond de mobieltjes, iPad en dergelijke in de ban omdat raadplegen van deze en andere moderne communicatiemiddelen niet strookt met de opzet van de dorpsquiz... Die commissie bestaat naast voorzitter en spreekstalmeester Jaap Kerstma uit Ina Schaap, Rianda Plat, Miranda Stroeve en Bert Kuiper. Zij lichten alvast een tipje van de sluier op door het geven van een algemene hint die op de 23e maart van pas kan komen: “Het wordt zeer kleurrijk…” Graag tot 23 maart in De Steen, aanvang 20.00 uur.

Cursus Verkeersregels in Willemsoord Timpaan Welzijn, Stichting AVOS en Veilig Verkeer Nederland afdeling Steenwijkerland organiseren op maandag 25 maart 2013 van 14.00 – 16.00 uur de cursus “Verkeersregels” in MFC Willemsoord, Paasloregel 3b in Willemsoord. In de loop van de jaren is er op de weg het nodige veranderd: er zijn nieuwe verkeerssituaties ontstaan, wegen zijn drukker of onveiliger geworden, er zijn nieuwe verkeersborden gekomen, verkeersregels zijn veranderd, enzovoort. Door deze veranderingen kunnen voetgangers, fietsers, automobilisten, gebruikers van een scootmobiel of andere weggebruikers problemen of een gevoel van onzekerheid ervaren. Als deelnemer aan het verkeer heeft u daar misschien mee te maken.

februari 2013


pagina 18

Tijdens deze leerzame cursus wordt door een voorlichter van Veilig Verkeer Nederland de kennis van verkeersregels opgefrist en worden met de deelnemers vragen over verkeerssituaties besproken. Deelname aan de cursus is gratis. Voor deelname is het nodig dat u zich v贸贸r 19 maart opgeeft bij mevrouw I. van den Dool,T (0521) 58 87 55 of jdjvddool@hotmail.com Op 25 februari en 4 maart om 14.00 uur in het MFC: Als botten en spieren protesteren

februari 2013


pagina 19

OPVANG op de boerderij voor kinderen met een “extraatje� Betaling via PGB, verpleegkundige (BIG geregistreerd) Veel mogelijk in overleg. Voor meer informatie kunt u altijd bellen: Manon op de Weegh 06-22019037 De Pol

februari 2013


pagina 20

Dorpsgenoten………….. Patrick Jongschaap en Menno Muis Muziek heeft hen bijeen gebracht, muziek beheerst hun leven. De eerste kennismaking was bij een talentenjacht, Patrick was een van de talenten, Menno zat in de jury. In alle eerlijkheid weten ze echt niet meer op welke plaats Patrick toen geëindigd is, het was op dat moment niet hun belangrijkste emotie. Dat neemt overigens niet weg dat Patrick als zanger een mooie carrière heeft opgebouwd, eerst alleen solo maar nu toch vooral als een van de drie piratentoppers die bijna ieder weekend ergens in het land optreden. Voor de schrijver van dit stukje die wat de popmuziek betreft in de jaren zestig is blijven steken en sindsdien toch vooral luistert naar klassieke muziek was er in dit gesprek heel wat te leren. Zoals het verschil tussen een Megapiratenfestival waar alleen Nederlandstalige muziek wordt gepresenteerd en een Theatertournee met alle muziek van Nederlandse bodem, dus ook iemand als lse de Lange, puur Nederlands maar met Engelstalige countrymuziek. Deze muziekfeesten worden o.a. door Menno van artiesten voorzien. Hij is een van de eigenaren van “Lukassen-produkties” uit Nijmegen ( in 2012 het beste boekingskantoor, kijk maar op internet!) dat optredens verkoopt. O.a. van artiesten van wie hij ook de manager is. De bekendste daarvan zijn ongetwijfeld Jan Keizer en Annie Schilder - toevallig werd er op de dag van het interview net een nieuwe cd van hen gepresenteerd. Aardig is het te weten hoe deze twee na jaren weer gezamenlijk zijn gaan optreden. Dit is te danken aan Mies Bouwman die voor haar tachtigste verjaardag het bekende ‘Amour’ graag nog eens wilde horen. Jan en Annie lieten zich overhalen en dat smaakte zo goed dat ze aan een tweede zangcarrière begonnen. Een van de belangrijkste taken van een manager van artiesten is zorgen dat ze op een juiste manier in de publiciteit komen. Niet te veel – ‘kan zijn gezicht niet meer zien!’, niet te weinig – ‘wie is die goser ook al weer?’, in het juiste programma met kijkers die verondersteld mogen worden van een bepaald genre muziek te houden, met opmerkingen die nieuwsgierig maken etc. etc. Dit alles is wel even iets anders dan het met Decibel-drive-in begeleiden van de playback-avonden zoals in De Steen, iets wat Menno 15 jaar gedaan heeft. Dat de heren in Willemsoord zijn komen wonen is volstrekt toevallig. Op een mooie dag reed Patrick door Willemsoord toen zijn oog viel op het bordje ‘Te Koop’ bij de schitterende, oude onderwijzerswoning. Ze stonden wel net op het punt het huis te kopen waar ze in Steenwijk in woonden maar dit huis … fantastisch. Spontaan als hij is, stopte hij meteen, belde aan, werd uiterst vriendelijk ontvangen door Joop en Corry Hermse maar schrok zich een hoedje van de vraagprijs. Overleg met Menno, een raming maken… als dat er af kan?? … en tot hun verbazing lukte het. Toevallig in Willemsoord dus, maar ze gaan er nooit meer weg. Overigens is het optrekje achter de woning – ik heb het over ‘Bar Gezellig’ – net zo bijzonder als de hoofdwoning. Ook hier speelde toeval een grote rol. Er stond een bouwval die gesloopt moest worden. De broer van Patrick, Ronny, was bij hen ingetrokken en hielp met zijn vrienden een handje mee. Maar al slopend zagen zij ineens mogelijkheden voor wederopbouw. Ook daar bleef het niet bij want toen Patrick en Menno trouwden besloten zij er een barretje in te zetten en de zaak wat op te tutten. En langzamerhand groeide de bouwval van weleer uit tot een ‘gezellige bar’ voor Ronny en zijn vrienden. Weliswaar dijde die vriendenclub flink uit maar het bleef toch altijd een enigszins besloten gezelschap. Maar zoals dat gaat, de jongelui vlogen stuk voor stuk uit, het aantal lege barkrukken nam toe maar het gezellige barretje is gebleven en wie weet of een jongere generatie vrienden het ooit weer zal gaan benutten. Het was altijd een plek van ontspanning en plezier, op één fatale avond na … toen Reimon Zuil plotseling overleed. Voor het huis, aan de Steenwijkerweg zal een monument ons altijd aan dit drama herinneren. Patrick en Menno zijn niet alleen artiesten, zij zijn ook zakenlui, eigenaren van Frans Autoglans met een vestiging in Steenwijk en Wolvega, wie kent ze niet!? Een aantal van de Bar-Gezellig-jongens verdient er een leuke boterham mee. Het is er razend druk. Er zijn wel zaterdagen dat er meer dan driehonderd auto’s door de straten van de vestiging in Steenwijk gaan. Een dag in de week staat Patrick ook in de straat, ‘dan blijf je beseffen wat er gebeurt en wat er nodig is’. Heel erg blij, beter nog ‘trots’ zijn ze dat ze een gezin kunnen vormen met Quinten die sedert drieënhalf jaar bij hen woont. Moeder kon de opvoeding niet aan, Quinten dreigde verloren te lopen, via, via kwam hij bij hen terecht. Na de verplichte ambtelijke rompslomp hebben zij nu officieel de voogdij. Als je over de Steenwijkerweg hun huis passeert dan wordt je oog altijd getrokken door een kleurrijk, tropisch aquarium. Met enige fantasie zou je kunnen zeggen dat dit aquarium het symbool is van de kleurrijke mensen die dit pand bewonen. jvdd februari 2013


pagina 21

Kapsalon Creativo Voor hem en haar Kom langs of bel voor het maken van een afspraak 0521-587040 Geja Bos Olde Meinenbos 7 8338 SH Willemsoord

februari 2013


pagina 22

Rene en Maik Vaartjes volbrengen 124 schaatskms op ‘t Gieterse natuurijs Sociaal medium Facebook is bij vele Willemsoorders inmiddels een bekend gegeven. Vele dorpsgenoten wisselen berichten en ‘status updaten’ uit aan een ieder die het maar wil lezen. Vaak met een grappige ondertoon, soms met een serieuze boodschap. Vooral de niet ‘facebookers’ onder u moeten weten dat het zaak is zoveel mogelijk ‘likes’ te ontvangen op de persoonlijke pagina na het plaatsen van een bericht, of natuurlijk een grappig commentaar van een vriend op de zaken die op facebook worden geplaatst. Dit even ter info vooraf. Willemsoord kent vele schaatsliefhebbers, dat konden we al zien aan het massale bezoek de afgelopen weken aan ‘onze’ ijsbaan op Marijenkampen. De gebroeders Vaartjes, Rene en Maik hebben in het verleden al vele tochten met flink veel kilometers samen volbracht. Maik en Rene hadden het volgende bedacht. Ze plaatsten een bericht waarbij een tochtje schaatsen werd aangekondigd op het Gieterse ijs op zaterdag 26 januari, met daarbij de mededeling dat elke ‘like’ gelijk stond aan 1 kilometer schaatsen. Linke soep natuurlijk want als zo’n bericht massaal wordt doorgestuurd naar en door wildvreemden krijg je het zogenaamde ‘Hareneffect’ en komen er duizenden mensen naar je dorp om een feestje te bouwen en dat kon niet de bedoeling zijn. Gelukkig viel de schade wat dat betreft gelukkig mee, maar ontvingen de gebroeders toch maar liefst 124 ‘likes’ van vrienden en bekenden. Dat betekende dus 124 kilometer schaatsen voor de boeg. Ga d’r maar aanstaan. Oke, maar belofte maakt schuld. Ze beginnen zaterdagochtend met schaatsen na een stevig ontbijt verzorgd door mama Wilma Vaartjes. Om 06:00 uur gestart op het Gieterse meer om de barre tocht aan te vangen. Compleet gewapend met skibril (Rene), oorwarmers (Maik) en een extra maillot (dat laatste moest van moeder Vaartjes) Na 8 uur, 19 minuten en 23 seconden werd de finish gehaald bij Smits paviljoen en kon er worden afgereisd naar Poppies restaurant voor een welverdiend biertje(s). Namens alle dorpsgenoten van Rene en Maik een diepe buiging voor het volbrengen van de Facebooktocht op het Gieterse ijs. Typisch voorbeeld van ‘een man een man, een woord een woord’. Willemsoord kan trots zijn op deze twee inwoners! MDK

Reclame-slogan voor Willemsoord ‘Willemsoord op weg naar Werelderfgoed’. Dat wordt een slogan die de gemeente Steenwijkerland gaat voeren in aanloop naar de nominatie die in 2018 in Parijs witte rook moet opleveren. In welke vorm deze reclame er komt kon wethouder Luc Greven tijdens de informatieavond in De Steen nog niet zeggen, ‘Dat zou met borden kunnen, met een bus of auto (zoals die in de gemeente Westerveld al rond rijdt) maar we gaan er mee aan de slag. U hoort snel van ons!’ Willemsoord wacht af…

1 april Paasvuur in Willemsoord Op maandag 1 april (2e paasdag) wil de Stichting Activiteiten Willemsoord e.o. proberen om het paasvuur nieuw leven in te blazen. Lubbert Kruithof heeft zijn weiland beschikbaar gesteld. Binnenkort zullen wij u informeren hoe u uw snoeihout kunt aanleveren. Er zijn zelfs plannen om het gezamenlijk bij u op te komen halen, maar hierover krijgt u t.z.t. wel een briefje in de bus.

Het Multifunctioneel Centrum ’t Kloniehuus en Dorpsbelang Willemsoord zoeken

DORPSCONCIËRGE Bent u een man of vrouw die: * enthousiast is * affiniteit heeft met Willemsoord * service gericht en flexibel is * zelfstandig kan werken

De werkzaamheden (gemiddeld 8 uur/wk) zijn o.a.: * MFC: dweilen vloeren, ramen buiten * MFC: tuinwerkzaamheden rondom gebouw * DB: schouw door dorp en buitengebied * DB: verzorgen van bloembakken

Wij bieden u naast afwisselend werk een vrijwilligersvergoeding. Als u belangstelling heeft voor de functie van dorpsconciërge kunt u dat aangeven via e-mailadres: dorpsbelang.willemsoord@hetnet.nl. Voor meer informatie kunt u terecht bij Henry Bos (dorpsbelang.willemsoord@hetnet.nl of 0521-514587) februari 2013


pagina 23

februari 2013


pagina 24

Nieuws van de Zondagsschool In een prachtige volle kerk hebben we op kerstavond het kerstfeest van de zondagsschool gevierd. Met de musical, samenzang onder begeleiding van de Woldklank en gedichtjes was het weer een gevarieerde dienst. Henrike Bos werd in het zonnetje gezet omdat ze al 25 jaar als leidster bij de zondagsschool is. Zij kreeg een zilveren speldje en een mooi boeket in een vaas met alle namen v.d. kinderen en leiding. Nu gaan we op naar Pasen. Dit doen we aan de hand van het project “ In de put..uit de put”. Iedere zondag tot Pasen komen we tegen het einde van de dienst in de kerk en doen een kort hoorspel waarin Nathanaël een verhaal van bevrijding hoort. Nieuwsgierig? Kom gerust eens kijken en luisteren. Kinderen en leiding van de zondagsschool

4 Mei herdenking Tijdens de herdenking op 4 mei herdenken we allen - burgers en militairen - die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Ook in Willemsoord, De Pol en Ronde Blesse staan we hier bij stil. Niet zo maar, omdat het zo hoort, maar zeker ook omdat op De Pol en Ronde Blesse twee geallieerde vliegtuigen zijn neergestort. De bemanning vond hun laatste rustplaats op ‘Vredehof’. Het thema van dit jaar is ‘Vrijheid spreek je af’. Op 5 mei 1945 eindigde de oorlog in Nederland. Niet met een allesbeslissende slag, maar met een handtekening aan een tafel. De plaats waar de onderhandelingen plaatsvonden, Hotel De Wereld in Wageningen, is er beroemd om geworden. Vervolgens werden afspraken gemaakt en overeenkomsten en verdragen gesloten, waarmee het Europa-in-oorlog langzaam veranderde in naoorlogs Europa. Vrijheid begon met afspraken op papier. Pas op 15 augustus 1945 kwam de oorlog in het gehele Koninkrijk der Nederlanden officieel ten einde toen de Japanse bezetter in Nederlands-Indië zich overgaf. Vrijheid krijgt vorm – praktisch en juridisch – in afspraken, regels en verdragen. ‘Verdragen van vrijheid’ heeft een dubbele betekenis. Ten eerste verwijzen verdragen naar afspraken die op papier met handtekeningen zijn bezegeld. Ten tweede duidt het werkwoord ‘verdragen’ erop dat vrijheid letterlijk door mensen verdragen of ondergaan moet worden, omdat zij zich aan gemaakte afspraken dienen te houden. Verdragen brengen vrede en vrijheid, maar betekenen ook beteugeling, matiging en onthouding. Vrij zijn doe je nooit alleen, altijd samen. En daar zijn afspraken voor nodig. Vrijheid spreek je af. Onze 4 mei herdenking start vanaf café De Steen. Om 19.40 uur vertrekken we te voet naar ‘Vredehof’. Al daar vindt de krans- en bloemenlegging plaats, wordt de ‘Last Post’ geblazen, houden we twee minuten stilte en klinkt het Wilhelmus. Vervolgens zijn er toespraken van een afgevaardigde van de gemeente Steenwijkerland en - en dat is voor het eerst - door Kolonel H.G.J.A. Smits, Chef-Staf van de 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte. Ook zal er dit jaar een militaire erewacht staan. Natuurlijk zijn ook de kinderen van de basisschool Generaal van den Bosch aanwezig en lezen gedichten voor. De plechtigheid wordt besloten door ds. Pauline Cornelisse.

Verjaardagen 80 jaar en ouder Er zijn felicitaties van bestuur Dorpsbelang voor de volgende jarige leden: 27 februari 28 februari 28 februari 2 maart 5 maart 16 maart 21 maart 8 april 16 april 17 april 24april 27 april

Mevr. H. Piek Mevr. S. Winters Mevr. G. Raggers Dhr. H. van Dijk Dhr. P. Otten Mevr. H. Hindriks Dhr. H. Piek Dhr. L. Winters Dhr. W. van Beek Mevr. N. v.d.Bult Dhr.J . v.d. Bult Mevr. C. Klarenberg

Steenwijkerweg 105 Kon.Wilhelminalaan 43 Nijenstede 332.Steenwijk. Lindestede.Wolvega Paasloregel 19 Irisstraat 95.Steenwijk Steenwijkerweg 105 Kon.Wilhelminalaan 43 Nijenstede 213 Steenwijkerweg 166 Steenwijkerweg 198 Kloosterhuisstraat 18

85 jaar. 82 jaar. 82 jaar. 85 jaar. 81 jaar. 85 jaar. 86 jaar. 83 jaar. 91 jaar. 80 jaar. 80 jaar. 83 jaar.

Weet U iemand die binnenkort 80 jaar wordt of bent u het zelf, dan graag een berichtje aan Henk Wardenier, telefoon 06-23901332. Alvast hartelijk bedankt. februari 2013


pagina 25

februari 2013


pagina 26

Nieuws van de Protestantse gemeente We zijn kerkelijk al beland in de 40-dagentijd. De periode die begint op Aswoensdag (een feest in de katholieke kerk) t/m Stille zaterdag (de zaterdag voor Pasen). De goede rekenaars onder u hebben al uitgerekend dat deze periode, 13 febr. t/m 30 mrt., 46 dagen telt. Waarom dan 40-dagentijd? Dit komt omdat de 6 zondagen die in deze periode vallen, niet als vastendag gerekend worden en daarom niet meegeteld worden. Het vasten is in de protestantse kerk niet echt een traditie, maar er zijn wel mensen die zich in deze periode onthouden van luxe of gewoonten, zoals snoep, uitgebreid eten, televisie kijken, gebruik sociale media etc.. Dit om zich in de 40-dagentijd te bezinnen op het Paasfeest, zich meer open te stellen voor het Woord en om solidair te zijn met hen die het moeilijk hebben. Hoe u deze tijd ook invult, het is goed om sowieso in deze periode minder op eigen belang en meer op het belang van de ander gericht te zijn. U mag ander ook als Ander met een hoofdletter lezen. Wilt u een gesprek of nadere informatie, neem gerust contact op met onze predikant Pauline Cornelisse (0521345727, cornelisse.ds@gmail.com), ondergetekende (tel. 0521-514587) of via kerk.willemsoord@hetnet.nl Namens de kerkenraad, Henry Bos (ouderling-scriba) Datum

Plaats

Voorganger

24-feb 9.30

Tijd

Willemsoord

ds. K. van der Kamp (Kampen)

3-mrt 9.30

Willemsoord

ds. Pauline Cornelisse

10-mrt 9.30

Blesdijke

Bijzonderheid koffiedrinken

ds. M.J. Boeve (Swifterband)

13-mrt 19.30 Willemsoord

ds. Pauline Cornelisse

17-mrt 9.30

Willemsoord

drs. G. Roggeveen (Easterein)

24-mrt 9.30

Willemsoord

ds. W. Harleman (Deventer)

Palmpasen

29-mrt 19.30 Willemsoord

ds. Pauline Cornelisse

Goede Vrijdag, viering Heilig Avondmaal

31-mrt 9.30

Willemsoord

ds. Pauline Cornelisse

1e Paasdag met kinderkoor 'Zoals we zijn'? koffiedrinken

7-apr 9.30

Willemsoord

Mw. B. Hakvoort - Woord (Ens)

14-apr 9.30

Willemsoord

Dhr. H.J. Brouwer (Rouveen)

21-apr 9.30

Willemsoord

drs. B. van den Brink-Smit (De Wijk)

28-apr 9.30

Willemsoord

ds. G. de Fijter (Kampen)

5-mei 9.30

Willemsoord

ds. Pauline Cornelisse

Biddag

koffiedrinken

Christelijke vrouwenvereniging “Martha” Op de eerste bijeenkomst 16 jan. 2013 werd de jaarvergadering gehouden. Als gebruikelijk worden dan verschillende verslagen voorgelezen betreffende het afgelopen jaar. Na de pauze werd er een toost uitgebracht op het nieuwe jaar. Vervolgens konden wij onze energie steken in een leuke maar moeilijke puzzel. Op 20 febr. was onze gast dorpsgenote Hetty Schönberger van het gelijknamige Atelier "Hetty" glas in lood. Zij heeft in korte tijd al veel bekendheid gekregen met haar glas in lood en sieraden. Ook worden er door haar cursussen geven. 1 maart: wereldgebedsdag. Samen bidden, samen vieren, samen delen! Een wereldwijde dag van gebed en mensen over de hele wereld zijn dan verenigd in een keten van gebed. Met elkaar delen we hoop, zorgen, vreugde en verdriet, mogelijkheden en problemen. De orde van dienst wordt elk jaar door het comité van een ander land samengesteld. Het thema van de viering 2013 ‘Hoezo, een vreemdeling?’ is liturgisch vormgegeven door het Franse Comité met zijn vele overzeese rijksgebieden. De opbrengst van de collecten die worden gehouden tijdens de vieringen gaan naar projecten die verbonden zijn met het land waar de orde van dienst is gemaakt. 13 maart Biddag voor gewas en arbeid. Gezamenlijke kerkdienst; 27 maart Paasbijeenkomst die verzorgd zal worden door het bestuur. 10 april: Gezamenlijke middag met de HVG ‘Houdt de lampen brandende’ van Steenwijkerwold. Deze middag wordt verzorgd door mevr. M. Schuring van de Stichting Zonnewende. Ook zal er een boekentafel worden opgesteld. Op 24 april is de slotbijeenkomst (verrassing). Graag wil ik besluiten met de mooie woorden van mevr. Riek Vruchteman: Palmpasenoptocht Zondag 24 maart a.s. wordt de palmpasenoptocht weer gehouDe zon schijnt warm naar binnen, den. De optocht is voor alle kinderen tot en met groep 8. Om de lucht is stralend blauw. 13.00 uur wordt iedereen verwacht op het schoolplein met een Ik voel een beetje voorjaar, mooi versierde palmpasenstok. Daarna gaan we met z’n allen, al is het buiten koud. onder begeleiding van draaiorgel ‘de Parel’ in optocht door het En in mijn tuin zie ik heel bedeesd dorp. De peuters worden naar de peuterspeelzaal gebracht en de sneeuwklokjes al bloeien. gaan daar eieren zoeken. De andere kinderen gaan eieren zoeHeel zachtjes zeg ik: ken op het schoolplein. Kinderen die meelopen in de optocht en dank u Heer dat alles weer gaat groeien. een mooi versierde palmpasenstok kunnen laten zien aan de paashaas mogen de eieren gaan zoeken. Als je goed gezocht Namens bestuur Annie Dedden, secr hebt heeft de paashaas misschien wel een verrassing voor jullie! februari 2013


pagina 27

Puzzelpagina KERSTBOOM was de laatste oplossing van de puzzelcompetitie van 2012. In totaal hebben 50 puzzelaars(sters) meegedaan: een record! De meesten deden alle keren mee, sommigen één keer maar dat maakt niet uit. Na de puntentrekking kwam de volgende einduitslag tot stand: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

L.M. Schröder-Wesselius K. Kuiper –Schokker A. Klaver Fam. Landman G. Prins S. Burgmeijer G. Oosterveld R. Akse J.K. Plat L. van Veen A. de Boer L. Groen A.Bonnet H. Blankvoort I. v.d. Dool H. Bos N. de Jonge-Kuiper M. Plat Fam. Berghuis Fam. Ruiter C. Klarenberg A. Oosterveld N. Gaal H. de Boer-Herskamp H. Visser M. v.d. Voort R. Weerman G. Spitzen D. Janssen L. ten Klooster R. Grooters-Dedden A. van Dijk G. Leenderts-v.d. Veen G. Wilschut G. Fransen J. Sloots-de Weert W. van Schie S. Hempenius M. v.d. Heide-Schelhaas I. Kors T. Bons F. de Wagt H. Schelhaas-ten Berge Fam. G. Kuper Fam. Gras S. Jongbloed Fam. Veldhuizen A. Vogel B. Helmich

179 pnt. 169 151 148 146 145 145 141 140 140 139 136 133 131 126 125 122 122 119 118 110 106 104 101 99 97 94 92 89 86 79 78 75 74 74 72 69 62 57 56 53 41 40 36 21 5 3 2 1

De nummers 1 t/m 7 van de lijst hebben hun prijsje, een waardebon te besteden bij Café/slijterij de Steen of Dedden ijzerwaren en gereedschappen, inmiddels ontvangen. Nogmaals van harte gefeliciteerd. We beginnen het nieuwe puzzelseizoen eenvoudig met een streeppuzzel. Streep de gevraagde woorden weg en zet de overgebleven letters achter elkaar. U leest dan een woord van 9 letters. Deze oplossing inleveren vóór 24 maart bij: Ummie Spin, Steenwijkerweg 196, tel. 588998 of per e-mail: aspin@hetnet.nl Voor degene die nog nooit meegedaan heeft, even enige uitleg: De competitie bestaat uit 6 puzzels. Per puzzel zijn punten te winnen op een manier waar geluk en pech heel dicht bij elkaar liggen. We doen alle briefjes met deelnemers die ingestuurd hebben in één bus en de briefjes met de punten in een andere. Er wordt eerst een naam getrokken en daarna een briefje met punten die de bewuste deelnemer krijgt. De punten van alle puzzels worden bij elkaar opgeteld, bij niet inzenden blijft u gewoon op de lijst staan. We hopen dat er naast de vaste club puzzelaars ook weer een aantal nieuwe namen op de lijst komen te staan. Iedereen veel succes! Het huis Het huis dat gefotografeerd was, was het huis van de fam. Eppinga. Overbuurvrouw C. Klarenberg had het natuurlijk herkend en is uit de goede inzenders als winnares getrokken. Zij krijgt een waardebon van € 10 die te besteden is bij IJzerwaren en Gereedschappen Dedden. We hebben een nieuwe opgave voor u. Welke gevel is gefotografeerd? Weet u waar dit huis staat? Geef de straat en het huisnummer voor 24 maart. door bij IJzerwaren en Gereedschappen Dedden of e-mail naar aspin@hetnet.nl. Onder de goede inzenders wordt een waardebon van € 10 verloot die te besteden is bij Slijterij De Steen.

februari 2013


pagina 28

    

TAPIJT VINYL-VLOEREN P.V.C. PANEELVLOEREN LAMINAAT PARKET GORDIJNEN RAAMDECORATIE VLOER- EN TAFELKLEDEN HORREN EN BUITENZONWERING

februari 2013


Welkom in de grote familie van de Onderlinge Brandverzekering ‘Steenwijkerwold’ Sinds september 2011 gevestigd in het nieuwe kantoor aan het Woldplein in Steenwijkerwold Loop gerust eens binnen tijdens de openingstijden: Dinsdag: 13:30 tot 16:00 uur Woensdag: 09:00 tot 12:00 uur Donderdag: 19:00 tot 21:00 uur Eens per maand (1e zaterdag) inloopochtend vanaf 09:30 tot 12:00 uur

Vraag een gratis taxatie en vrijblijvende offerte aan door te schrijven naar Blaankamp 5, 8341 PA Steenwijkerwold, te bellen naar (0521) 589011 of te mailen naar info@onderlinge-steenwijkerwold.nl Winstuitkering aan de leden in 2012 maar liefst 30%! www.onderlinge-steenwijkerwold.nl

Spuit Elf Februari 2013  

Spuit Elf Februari 2013