Page 1

Dorpskrant van Grootegast, 3

5e jaargang

nr.2


Van de redactie Hallo Dorpsbewoners, Voor je ligt de nieuwste editie van onze dorpskrant. We zien nog steeds een groeiende belangstelling voor De Schakel. Daar zijn we blij mee en trots op! Dus heb je een idee, tip of kopij.... mail het ons. Daar stellen we zeer op prijs. Vooral voor de agenda, we willen tenslotte niets missen! Zoals ik al eerder noemde, is dit onze 5e jaargang. Dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Deze editie is er daarom een extra grote puzzel én een kleurplaat voor de kinderen! Het leek ons ook een leuk idee om in het dorp, bij huizen met nummer 5, aan te bellen voor een mini-interview. Deze keer het eerste verhaal. We hadden gehoopt op meer verhalen, maar niet iedereen wilde onze interviewer te woord staan. Jammer, we proberen de volgende keer weer iemand te vinden. Naast alle vaste rubrieken vind je in ons blad ook weer een nieuw interview door ons junior redactielid. (blz. 26) Zo konden ook wij aandacht besteden aan onze bakker. Van feliciteren je met je jubileum: 25 jaar.

Onze samenleving versterken

door winst te delen.

Eind juni vind je de volgende Schakel in de bus. Namens de redactie, Marijke Koetsier

NB. de coverfoto is van Peter de Vries Met onze fondsen investeren we in de lokale gemeenschap. Via het Coöperatiefonds en Leefbaarheidfonds geeft Rabobank Noordenveld West Groningen een deel van haar winst terug aan de samenleving. Daarmee steunen we tal van initiatieven in ons werkgebied. Zoals Dorpstafel Adorp.

Meer info en aanvragen op www.rabobank.nl/nwg Samen sterker

Schakel nr. 3 verschijnt op 27 juni 2014. Uiterste inleverdatum kopij voor nummer 3: 27 mei 2014 (graag met een foto erbij) e-mail: dorpskrantgrootegast@gmail.com 4

Vaste rubrieken: • Weer • een paar vragen aan... • column IVN • door de ogen van een kind • puzzel/kleurplaat • Lowietje 5

blz. 10 blz. 12 blz. 25 blz. 26 blz. 28 blz. 33


Avondvierdaagse Grootegast. Van 16 juni tot en met 20 juni vindt de Avondvierdaagse in Grootegast plaats. Voorgaande jaren stond er op de eerste dag van de Avondvierdaagse altijd een lange wachtrij in verband met de inschrijvingen. Om de doorstroming, op de eerste avond, sneller te laten verlopen is er een extra inschrijfavond op dinsdagavond 3 juni in de herberg van 19.00 tot 20.00 uur. Natuurlijk mag je je ook op de eerste avond van de avondvierdaagse inschrijven. Je kunt je inschrijven per individu of per groep. De avondvierdaagse start elke avond vanaf 18.00 uur bij de Herberg. Op vrijdag zijn de starttijden voor de 5 km en de 10 km anders in verband met de muziek. Houdt daarom de site en facebook van Dorpsbelangen in de gaten voor de actuele tijden. Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro, een dag kost 2 euro. www.dorpsbelangengrootegast.nl of www.facebook.com/dorpsbelangengrootegast Organisatie A4D.

❉ ❉ ❉ ❉

BEE HAPPY Sensi/Dorn-therapie

TSN is een vertrouwd gezicht in Groningen. We helpen bij het huishouden, begeleiden mensen en bieden alle vormen van verzorging en verpleging. Wij zorgen ervoor dat u zolang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Er is immers geen fijnere plek dan thuis. Daar zijn wij er voor u. Altijd.

Lichaam en geest in balans brengen. Zelfherstellendvermogen activeren. Helpt o.a. bij: * Rug- en nekklachten * ADHD, PDD-NOZ, Autisme * Burn -out, Stress, Huilbaby’s * Allergieën * Andere lichamelijke en geestelijke klachten

24 uur per dag, 7 dagen per week altijd in de buurt. Met de beste zorg

Tiny Wagenmakers Hoofdstraat 170B 9861AM Grootegast 0594-853088 www.beehappytoday.nl

TSN Thuiszorg in Groningen Hoflaan 5 9861 BN Grootegast telefoon 0594 - 50 15 10 e-mail grootegast@tsn-thuiszorg.nl

In maart worden er proefpersonen gezocht in verband met een Sensi vervolgopleiding.

Nieuws van de voedselbank. De voedselbank Grootegast en Marum kreeg van het Oranjefonds een nieuwe koelcel. Het Oranjefonds wil graag op een duurzame manier de sociale kant van de samenleving stimuleren. Hun subsidie voor deze koelcel is daarvan een uitwerking. De koelcel arriveerde 27 maart. Veel was er nog niet te zien: alleen een stapel panelen met een deur er bovenop. De vrijwilligers van de voedselbank zijn er heel blij mee: de oude koelcel stond op instorten en het is belangrijk dat het voedsel goed en veilig bewaard kan worden. Door de plaatsing van zonnepanelen is de voedselbank ook duurzamer geworden. Deze panelen werden aangeboden door een bedrijf in Assen, die ze in eerste instantie aan een klant leverde. Deze klant vond de panelen niet mooi genoeg en liet ze weer van het dak halen. Op dit moment zijn er 105 vrijwilligers, waarvan 40 permanent actief zijn en de voedselbank heeft nu 61 families als klant, meest wat grotere gezinnen. De verwachting is helaas dat dat aantal gestaag zal toenemen. Een nieuwe, grotere, koelcel is dan ook broodnodig. (Redactie Schakel.)

6

Bij ons vindt u alles voor binnen en buiten s in o.a. Ruime keu , bloemen, planten, len sfeerartike n, tuinmeubelen . le vijverartike jk alles voor uw tuin li en natuur

Kijk ook eens op: www.drint.nl Tuincentrum

Langeweg 20 - 9861 GD Grootegast Tel. 0594 - 61 24 76 7


“Vrijheid, die geen vrijheid was” Op uitnodiging van de Stichting Vier Mei Grootegast vertelt dhr. Michaël Povel over zijn jeugdjaren tijdens de Tweede Wereldoorlog aan de kinderen van de groepen 7/8 van de ‘Adopteerscholen’ van Grootegast en Sebaldeburen.

Hij wordt geboren in 1941 in Amsterdam. Zijn moeder is afkomstig van een Joodse familie uit Berlijn en zijn vader is niet-Joods. Ze trouwden in 1933 en vestigden zich kort daarna in Nederland. Dhr. Povel vertelt hoe de bewegingsvrijheid van het gezin steeds meer beperkt werd. Er kwamen bordjes met ‘verboden voor Joden’, de Joden mochten niet meer naar de bioscoop of naar het café, Joodse ambtenaren werden ontslagen, daarna ook Joodse meesters en juffen en vervolgens mochten de Joodse kinderen niet meer naar school. Tijdens de Duitse inval op 10 mei 1940 is de vader van dhr.Povel betrokken bij de slag om de Grebbeberg. Hij ontsnapt daar aan de dood wanneer de stelling, die hij moet verdedigen, wordt bestookt met bommen. Veel van zijn kameraden komen daarbij om het leven, iets waar vader Povel later in zijn leven moeilijk mee kan leven. Hij heeft niets voor ze kunnen doen. Ook oma wordt twee keer opgepakt. Een keer heeft vader Povel zijn schoonmoeder vrij kunnen krijgen. De tweede keer lukt dit niet. Ze wordt via de Hollandsche Schouwburg en Kamp Westerbork naar vernietigingskamp Sobibor gedeporteerd, waar ze later wordt vermoord. De familie denkt in eerste instantie dat ze naar een werkkamp is gebracht waar ze aardappelen moet schillen. Pas veel later horen ze de werkelijkheid. Ook de broer van zijn moeder en die van zijn vader komen na de oorlog niet terug. Toen kwam de beruchte hongerwinter van 1944 op 1945. Hij herinnert zich bloembollen en soep met zwarte puntjes. Zijn ouders zijn door de honger zo verzwakt dat ze de steile trap van hun woning bijna niet meer op kunnen. Iets wat hij zich nog altijd herinnert, is het geluid van het stampen van de laarzen van de Duitsers, een geluid waar iedereen in die tijd bang voor was. Uiteindelijk kwam de vrijheid terug. Een vrijheid, zoals hij die noemt, die geen vrijheid was: zijn ouders voelden zich schuldig omdat zij de oorlog hadden overleefd en zovele anderen niet; vader niets had kunnen doen voor zijn maten die vielen op de Grebbeberg, waar hij verantwoordelijk voor was. Vele mensen hebben tot op de dag van vandaag nog te maken met het verleden; de ervaringen van de oorlogsjaren zijn nog steeds niet verwerkt. Als gastspreker wil dhr. Povel het verhaal van de Tweede Wereld Oorlog levend houden en stimuleert hij de kinderen te vragen naar de familieverhalen omdat “dit nooit meer mag gebeuren” -Stichting Vier Mei Grootegast 8

“OPDAT WIJ NIET VERGETEN” Zondag, 4 mei 2014 Herdenkingsbijeenkomst Grootegast Aanvang 19.00 uur in het Gemeentehuis van Grootegast Medewerking verlenen: de schooljeugd, Zangkoor Jedaja en Muziekvereniging Woudklank allen uit Grootegast

❉ ❉ ❉ ❉ Grootegaster Polder Dit bord werd zaterdag 12 april onthuld door de gedeputeerde van de Provincie Groningen. Met hulp van het waterschap Noorderzijlvest. 50 mensen waren op uitnodiging gekomen. Vanaf het kompas in Lutjegast werd er met 2 huifkarren naar de Caspar Roblesdijk gereden. Eerst een mooie wandeling in de natuur onder leiding van een gids van Staatsbosbeheer waar je uitleg kreeg over de natuur in de Grootegaster polder. En een spannend verhaal van Geert Zijlstra over Henderik Hut en de Baggelbeer.

❉ ❉ ❉ ❉

Puzzelhoekje:

(de nieuwe puzzel staat op blz. 29

Een moeilijke puzzel maar toch veel inzenders. De oplossing was: de oplossing even vlotjes inzenden……

Mevrouw Dijkstra-Horinga uit het Hoge Heem, locatie Niekerk is uitgeloot als winnares. Omdat ze net uit het ziekenhuis is kon ze niet naar Grootegast komen om haar prijs in ontvangst te nemen. De Schakel wenst haar een voorspoedig herstel.

De prijs werd ter beschikking gesteld door Wilco de Vries van de Marskramer. Die niet alleen het “ beste bedrijf van de streek” heeft, maar ook net vader is geworden van een dochter. De Schakel feliciteert hem en zijn vriendin Henrike met de geboorte van hun dochter Jorien. De prijs was een puzzel van Marjolein Bastin. 9


Op nummer vijf; de familie Sharif. Het gezin Sharif bestaat uit vader, moeder en drie zoons en ze wonen op nummer 5. De jongste twee zijn in Grootegast geboren, de oudste jongen, Mustapha, is zeven jaar geleden in Somalië geboren en met zijn ouders hier komen wonen. Ze wonen in april van dit jaar vijf(!) jaar in Grootegast en ze vinden het hier leuk. Vader heeft werk in Marum en moeder zorgt thuis voor de kinderen. Mustapha zit op de Molenbergschool. Hij heeft foto’s van al zijn vrienden op school in een boekje. Dat laat hij zien aan de Schakel. Hij vindt het fijn op school; hij wil graag leren. In gymnastiek is hij heel goed. Het tweede kind gaat naar de peuterspeelzaal en de jongste is nog bij mama thuis. Een vrolijk en gastvrij gezin, dat ook graag wil poseren voor een foto. Bij de voordeur: naast hun huisnummer….. (Redactie Schakel.)

❉ ❉ ❉ ❉ Geweldige uitvoering toneelver. “Op Eigen Benen”. Op vrijdag- en zaterdag avond 21 en 22 maart hield de toneelvereniging ‘Op Eigen Benen’ hun jaarlijkse uitvoering, in de zaal van herberg ‘In de Grootegast’ te Grootegast. Opgevoerd werd de klucht ‘Prairie Bok’, een stuk in 3 bedrijven. Het aanwezige publiek heeft, net als de spelers, weer volop genoten. Het was een opvoering die anders was dan anders: er werd eerst vóór het podium gespeeld, daarna was er een PowerPoint presentatie en tenslotte gingen de gordijnen open voor het vervolg. Nadat het gordijn voor de laatste keer open was gegaan, beloonde het publiek de spelers met een staande ovatie. Al met al kan de vereniging terugkijken op een zeer geslaagde uitvoering. Wat er voor volgend seizoen in het vat zit, moeten we maar weer afwachten. We proberen wat jonge spelers bij onze vereniging te krijgen, dus jonge liefhebbers zijn van harte welkom! Zij kunnen zich in verbinding stellen met Joop Untied, tel. 0594-612519. 10

Zonnehuis Zonnehuis Thuis Thuis

Alle hulp en zorg in huis! Zonnehuis Thuis, de thuiszorg van Zonnehuisgroep Noord, biedt alles om u te ondersteunen uw zelfstandigheid zolang mogelijk te behouden. U kunt denken aan hulp bij het huishouden, verpleging en verzorging, nachtzorg of personenalarmering. Maar ook als u gewoon eens een gesprek wenst met onze wijkverpleegkundige kunt u gerust contact opnemen. Onze ervaren medewerkers en wijkteams staan 24 uur per dag voor u klaar! Zo kunt ú zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen. U vindt ons in Gezondheidscentrum Abel Tasman in Grootegast (dinsdagmiddag en donderdagmorgen). Loopt u eens binnen, of bel ons algemene nummer: 0594 508 516

www. z on n e h u i sg roe p n oord . n l

11


Weer. De lente is dit jaar vroeg op gang gekomen. Voor meteorologen is het seizoen al op 1 maart van start gegaan. Ook de natuur liep door het warme weer enkele weken voor op de astronomische kalender, waarin op 20 maart j.l. de lente officieel van start ging. Opvallend is het langdurige droge en vaak zonnige weer waar we tot nu toe van kunnen genieten. Maar door het gebrek aan neerslag wordt het steeds droger met alle gevolgen van dien. Maart, de eerste lentemaand, was een uitzonderlijk droge maand. Er viel landelijk gemiddeld slechts 26 millimeter neerslag. Dit staat in schril contrast met het langjarig gemiddelde voor de maand van zo’n 67 mm. De meeste regen viel de afgelopen maand precies op de eerst dag van de lente, hetgeen blijkt uit de grafiek van de neerslag van deze maand. Maart was verder een uitzonderlijk zonnige maand, nooit eerder werden zoveel zonuren, 210 zonuren tegen 125 normaal, genoteerd in de eerste lentemaand. Ook de grasmaand april levert tot nu toe nog maar weinig neerslag op. Na een zeer zachte winter en het uitzonderlijk warme weer van de afgelopen weken loopt de natuur al enkele weken voor op de normale ontwikkeling. Hierdoor is het groeiseizoen veel sneller op gang gekomen waardoor hooikoortspatiënten nu al veel last hebben van rondzwevende pollen. Als de droogte aanhoudt zullen de weidevogels het moeilijk krijgen. Door de droogte in de graslanden wordt de bodem steeds harder en kruipt het bodemleven dieper in de grond. Juist tijdens de broedperiode, die dit jaar eerder op gang komt, moeten de weidevogels veel regenwormen kunnen eten. De prognose voor de komende maanden: 29-12-2013 schreven we: ‘Op dit moment is daar nog geen sprake van winter en blijft het wisselvallig. Ook het verloop van de komende maanden lijkt niet echt op winter. Januari wisselvallig, februari kent ook een verloop met wat mildere fasen maar ook enkele met wat vorst en mogelijk sneeuw. Maart lijkt vrij snel al naar het voorjaar te neigen, maar zoals gebruikelijk ook enkele kou-terugvallen. Volgens de huidige prognose geen winter zoals we de afgelopen jaren gekend hebben.’

zachter verlopen dan normaal maar ook droger. Wel kan de temperatuur enkele malen nog wat terugvallen met wat somberder weer als gevolg. Ook mei verloopt iets warmer dan normaal, zei het wat meer rond normaal. De maand verloopt licht wisselvallig maar kent zeker ook mooiere momenten, vooral richting het einde van de maand. Juni kent een wisselvallige en ietwat koele start. In het verloop van de maand kan het dan echt zomers worden met bovengemiddelde temperatuur. Wel is dan de kans op onstabiliteit en dus ook onweer groot. Elke zaterdag het weerpraatje op Smelne Fm rond de klok van 19:30 uur. Wisse van der Velde Webmaster en Weeramateur - www.weerstation-grootegast.nl

❉ ❉ ❉ ❉

Te rug in Balans Chiropractie kan heel effectief zijn voor (onder andere): lage rugklachten, spit, ischias (pijn in bil of been), hernia, heupklachten, nekklachten, schouderklachten, tintelingen of pijn in de armen/handen, hoofdpijn/migraine/duizeligheid, Tsietze

Chiropractie wordt door de meeste zorgverzekeraars deels of volledig vergoed

Shiatsu Namikoshi praktijk

Jannie Cruiming-Bolhuis

Het lichaam een handje helpen.

0594 - 613508 06 - 250774476

shiatsupraktijkgrootegast@gmail.com

Zilverschoon 6 9861 EN Grootegast

www.shiatsugrootegast.nl

Niet ontevreden over deze prognose dus. We zijn nu bijna eind maart en dus tijd voor onze volgende prognose: Het milde weer wat in maart ingezet is, zien we ook in april terug. De maand zal 12

Marcia Wozencroft, D.C.

13


Een paar vragen aan Wil en Marian Groot, die sinds 2006 in het Roblespark in Grootegast wonen. Na jaren in Tilburg gewerkt en gewoond te hebben zoeken ze rust en ruimte in het noorden van ons land en komen ze terecht in Grootegast. Wil heeft jaren geleden de filmacademie in Amsterdam gevolgd en is daarna bij de KRO gaan werken. Daar heeft hij onder andere meegewerkt aan een populair programma over alternatieve geneeswijzen, een sportquiz (Kopduel) en ging hij voor het programma ‘Mijl op Zeven’ met een busje door Nederland. Daarnaast was Wil 8 jaar docent aan de HBO-opleiding journalistiek in Tilburg. Tegenwoordig houdt Wil zich bezig met het afnemen van examens bij de Metaalopleidingen van Kenteq. Marian heeft tot haar 16e aan ballet gedaan, maar besloot toen toch haar school af te maken. Vervolgens studeerde ze Nederlandse taal en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. In 1986 heeft ze, als herintreedster, een opleiding tot programmeur/beheerder kleine systemen in Tilburg gevolgd. Ze is daarna als vakgroepsecretaresse gaan werken, totdat ze in 2005 met prepensioen is gegaan. Wat is je grootste succes? Wil: ‘Mijn kinderen die inmiddels volwassen en succesvol zijn.’ Aan welke mensen erger je je en waarom? Wil: ‘Aan mensen die niet luisteren als je iets vertelt. Het is een gave, dat je goed kunt luisteren.” Marian: ‘Aan mensen die iets opstarten, maar het dan verder niet afmaken. ’Wat zijn jullie hobby’s? ‘We sporten samen iedere woensdag van 9.00 tot 10.00 uur bij ‘Kop d’r Veur’ onder leiding van Eddy van der Luit. Verder maken we samen sieraden in ons atelier en houden we van lezen, muziek en in de tuin bezig zijn.’

Veens Helpdesk Frans G P Beukemalaan 37 Cursussen 9861 CG Grootegast

Internet en email, Fotobewerking of Microsoft Office

0594 - 614 629 06 - 1212 1324

Webdesign www.acccv.nl

f.veens@acccv.nl

❉ ❉ ❉ ❉ In mei van dit jaar viert cateraar DSR-food haar 5 jarig jubileum. De Schakel nam een kijkje in de keuken van de cateraar op de Kieviet. Arjan ter Schure is kok van beroep, maar nu is hij ‘hobbykok met een uit de hand gelopen hobby’, en een man met veel humor. Twee dagen per week is hij huismeester bij het Centrum Opvang Asielzoekers in Drachten en de andere 5 dagen van de week werkt hij thuis aan de mooiste schalen en de lekkerste hapjes. Mirjan is de sterke vrouw die, volgens Arjan, achter elke man moet staan. Zij kookt en doet de boekhouding en heeft ook nog een baan buitenshuis. De twee kinderen helpen ook wel eens een handje mee. Arjan geeft graag wat weg aan goede doelen. Sponsoring noemt hij dat. Voor de voedselbank heeft hij een warm hart, daar gaat heel wat voedsel van DSR food heen. DSR food is een landelijke keten maar het is de vraag of de anderen net zo bevlogen zijn als Arjan en Mirjan. In april en mei zijn er vanwege het jubileum veel aanbiedingen. (Redactie Schakel.)

Daarnaast hebben ze ook hun eigen hobby. Zo zingt Wil bij het Mozart Ensemble in Groningen en is Marian actief bij de vlinderwerkgroep van het IVN en brengt ze bibliotheekboeken bij mensen die zelf niet meer naar de bibliotheek kunnen komen. Welk talent had je graag gehad willen hebben? Wil: ‘Het is goed zo.’ Marian geeft aan dat zij graag wel een instrument had willen bespelen. Wij geven het stokje door aan: Ingeborg en Richard van Kessel (Redactie Schakel.) 14

15


Een kijkje in de keuken van Administratiekantoor Hoeksema

De winkel voor uw

Dier & Tuin

Benieuwd wat hier zoal gebeurt, loop ik binnen bij Administratiekantoor Hoeksema aan de Hoflaan. Nu, Wiebe Eenling en medefirmant Harman Ridderbos weten daarover heel wat te vertellen. We zitten in de fraaie spreekruimte van het kantoor die ook als expositieruimte wordt gebruikt.

Twee winkels onder één dak! www.marskramer.nl www.toys2play.nl

Het Administratiekantoor, zo verteld Wiebe Eenling, is al ontstaan voor de Tweede Wereldoorlog en de oprichter was Berend Hoeksema. Later werd het overgenomen door diens zoon, Sjouke. Na diens plotselinge dood werd de zaak overgenomen door een schoonzoon van de familie en Wiebe Eenling. En inmiddels doen er weer nieuwe, jonge mensen;Harman Ridderbos en Rolinka Geboers (een dochter van Wiebe), als medevennoten volop mee.

NIEUW

pakketjes versturen al vanaf 4.00

Met z’n tienen, goed opgeleid en met feeling voor het vak, wordt er dagelijks met veel plezier gewerkt. Boekhoudingen, loonadministraties, helpen bij de financiering van een hypotheek, erfbelasting, financiële zaken rond een echtscheiding, belastingaangiftes: ze doen het allemaal. Ze verwijzen door naar een rechtswinkel of een notaris, maar nooit gaat een cliënt zonder antwoord naar huis. ‘Zo kom je heel ver’, aldus Eenling die verklapt dat hij pas lol kreeg aan het boekhouden toen hij de logica, het “waarom” van het handelen, in de gaten kreeg. “Waarom heb je dat zo gedaan?” Harman, hier ooit als stagiair begonnen, weet zich dat nog heel goed te herinneren: “Harman, wist eemn kommn…... “ Ook op het sociale vlak is het bedrijf actief. In plaats van veel adverteren sponsort het kantoor diverse sport-, muziek- en culturele verenigingen. Beide mannen hebben hobby’s die weinig met administreren te maken hebben. Wiebe vertelt met trots dat hij aan modelbouw van vrachtwagens doet, een groot rijbewijs heeft en er samen met z’n schoonzoon graag op uittrekt op oldtimer motoren. Harman is erg actief in de muziekwereld. Deze activiteiten houdt ze ‘in balans’. Met elkaar hopen ze nog lang mee te mogen werken aan het in balans brengen en houden van de financiële zaken van hun klanten. Meer weten? kijk op de website: www.administratiekantoorhoeksema.nl (Redactie Schakel.)

Belastingadvies- en administratiekantoor Ambacht 2 9861 AM Grootegast

Uw adviseur

Uw adviseur Tel. 0594-613818

Frans Hoeksema

Frans Hoeksema

Mob. 06-21222994

Dak- en zinkwerkzaamheden

Dak- en zinkwerkzaamheden CV installaties

Belastingadvies- en administratiekantoor

CV installaties

KetelvervangingKetelvervanging en onderhoud en onderhoud

Oplossingsgericht advies voor ondernemer en particulier Op een pro actieve manier verzorgen wij:  Accountancy  Fiscaal advies  Salarisadministratie  Bedrijfseconomisch advies  Advisering bij kredietaanvragen

Gas installaties

installaties Op een proGas actieve manier verzorgen wij: Water  installaties Accountancy Water installaties Elektrische installaties  Fiscaal advies Elektrische installaties  Salarisadministratie Sanitair  Bedrijfseconomisch advies en keuren Onderhoud bestaande installaties Sanitair  Advisering bij kredietaanvragen

Munnekeweg Onderhoud bestaande installaties en keuren6 9861 TG Grootegast

Ambacht 2 Munnekeweg 6 Stationsweg 92 9861 AM Grootegast 9861 TG Grootegast 9201 GR Drachten Ambacht 2 Tel.- 61 0594-613818 tel. 0594 20 71 tel. 0512 - 54 64 99 - 61 06-21222994 25 72 fax 0512 - 54 65 94 9861 AM Grootegast fax 0594 Mob. Tel. 0594-613818 e-mail: advies@bma-account.nl www.bma-account.nl

16

17

tel. 0594 - 61 20 71 fax 0594 - 61 25 72

Stationsweg 92 9201 GR Drachten tel. 0512 - 54 64 99 fax 0512 - 54 65 94

e-mail: advies@bma-account.nl www.bma-account.nl Nederlandse orde van administratie- en belastingdeskundigen.


Nieuws van de bibliotheek Grootegast. Bijzondere openingstijden komende periode:

Zaterdag 26 april Koningsdag – gesloten Maandag 5 mei is dit jaar geen bijzondere feestdag, wij zijn gewoon geopend Donderdag 29 mei Hemelvaartsdag - gesloten Vrijdag 30 en zaterdag 31 mei zijn we normaal geopend Maandag 9 juni tweede Pinksterdag - gesloten De aangepaste openingstijden in de zomerperiode gaan in op maandag 7 juli, daarover de volgende keer meer. Onze normale openingstijden: Maandagmiddag: 14.00 – 17.30 uur Maandagavond: 18.30 – 20.30 uur Woensdagmiddag: 14.00 – 17.30 uur Donderdagmiddag: 14.00 – 17.30 uur

Vrijdagochtend: 10.00 – 12.00 uur Vrijdagmiddag: 14.00 – 17.30 uur Vrijdagavond: 18.30 – 20.30 uur Zaterdagochtend: 10.00 – 12.00 uur

Computerproblemen ?

❉ ❉ ❉ ❉ NL DOET, 21 en 22 maart. Vrijdag waren de vrijwilligers aan het werk bij de Sluis Volkstuinen. 3 wethouders, burgemeester Dijkstra, de gemeentesecretaris, Hielke Westra van het CDA en 2 flinke jongens van de Woldborg. Spitten, met volgeladen kruiwagens rijden, plantjes poten en met een busje een kapot werktuig wegbrengen. Dat waren de klussen.

Computers en Automatisering Hoofdraat 107 9861AD Grootegast

T: 0594-769 000 E: info@hct-computers.nl I: www.hct-computers.nl

Zaterdag waren er 15 klussers bezig bij de Tennisvereniging. In de Woonhaven was het verwendag. De dames kregen een hand- en gezichtsbehandeling. De heren waren per bus vertrokken naar Lauwersoog om een visje te eten. (Redactie Schakel.) 18

19


Ondertussen in groep 5/6: Onze nieuwe rubriek, deze keer verzorgd door groep 5/6 van de Molenberg. Naar aanleiding van het poëzieproject: Wie wordt dé kinderdichter van de gemeente Grootegast?!

Als ik een hond was… Als ik een hond was ben ik blij als ik blij was als ik eten mocht en blij was en ook als ik mooi was Als ik een hond was was ik blij als een hond en ging ik laat in mijn bed liggen en ging dansen in mijn zonneschijn Als ik een hond was ging ik blaffen heel erg hard blaffen dan zou ik springen en ook heel blij zijn Als ik een hond was zou ik lachen , blaffen en springen en ik wil eten als ik honger had en wil ik altijd blaffen Sita

Als ik een ridder zou zijn… Als ik een ridder zou zijn dan zou ik op avontuur gaan en draken zoeken en ik zou ze doden Als ik een ridder zou zijn dan woonde ik in een kasteel in een hutje van hout en eet ik heel veel vlees Als ik een ridder zou zijn dan verdedig ik mijn koninkrijk met mijn leven en schiet ik met een pijl en boog en schoot ik de aanvaller dood Als ik een ridder zou zijn zegt mijn koning dat we een kasteel moeten aanvallen dan breken we de poort open en vallen we het kasteel aan Jesper

Als ik een fiets was… Als ik een fiets was dan stond ik elke dag in het rek dan fiets ik door elke straat dan fiets ik dag en nacht Als ik een fiets was dan had ik een fietstas achter op dan had ik een stuur en een bel dan had ik een lamp voor en achter Als ik een fiets was dan had ik plastic en ijzer op elke hoek dan had ik banden van rubber dan had ik een stuur voor iedere hand Ryan 20

Als ik een poes zou zijn... Als ik een poes zou zijn dan hoef ik nooit naar school dan lig ik lekker in mijn mand en wordt ik erg verwend en als mensen verdrietig zijn dan knuffelen ze mij maar daarna kruip ik lekker weer onder de wol Als ik een poes zou zijn…….. dan ben ik haast nooit boos als mensen mij klieren dan moet ik snel wat plukken een …. roos als ze dan doorgaan dan geef ik ze een lel maar dan rinkelt er een bel dan maken we het snel weer goed Als ik een poes zou zijn ……… dan wil ik ook graag spelen dan speel ik met een baasje soms ga ik buiten spelen met anderen poezen dan ga ik meestal de volgende morgen pas naar huis en dan krijg ik een lekker kaasje Als ik een poes zou zijn ……… dan ga ik lekker jagen en natuurlijk andere dieren plagen dan vinden ze mij niet meer lief dan ga ik maar naar huis maar dan hoort iedereen plots honderd zagen zzzzzz Marjolein Als ik een profkeeper zou zijn… Als ik een profkeeper zou zijn van Heerenveen dan zou ik beroemd zijn en wou ik alle wetstrijden winnen dan wilde alle clubs mij hebben Als ik een profkeeper zou zijn van Heerenveen winnen we de schaal en zijn alle clubs jaloers en dan kregen we een nieuw stadion Jacco 21

Als ik een monster zou zijn… Als ik een monster zou zijn dan zou ik kinderen laten schrikken maar als ik het niet durf dan doe ik het niet als ik een monster zou zijn dan doe ik gek als ze het grappig vinden vind ik ze lief als ik een monster zou zijn dan slaap ik in een kindjes bed en dan knuffelt ze mij als ze mij niet in bed wil hebben dan slaap ik wel op de grond als ik een monster zou zijn dan ga ik met haar naar Disneyland Parijs Dat vind ze denk ik wel leuk Sacha


Kanskaarten actie

Koningsdag 26 april

Het is bekend dat nog steeds veel mensen die recht hebben op een vorm van inkomens ondersteuning, recht hebben op kwijtschelding of vermindering van heffingen en teruggave van belastingen daar geen gebruik van maken.

Het bestuur van de Oranjevereniging is er helemaal klaar voor. Wij hopen dat u net zo enthousiast bent als wij en ons komt helpen om er een mooie dag van te maken. Wat het weer die dag voor ons in petto heeft moeten we nog afwachten. Een goed humeur en er samen een gezellige dag van willen maken: dat kunnen we zelf. Tot ziens op de Koningsdag! PROGRAMMA:

Humanitas Westerkwartier is een van de afdelingen die de “Kanskaarten actie” gaat uitvoeren. Ze starten hiermee in de gemeente Grootegast. De actie zal van start gaan op 22 april met het deur-tot-deur verspreiden van de kaarten.

10.00 u Aubade bij het gemeentehuis. Na de aubade is er een rommelmarkt op het marktplein tegenover het gemeentehuis. Hier zal ook een kraam staan met koffie, thee en ranja. Voor de kinderen zal er een springkussen staan. Het betreden van het springkussen is op eigen risico. Tussen de middag is het tijd voor poffertjes.

Het ophalen vindt plaats op 6 en 8 mei tussen 17-19.30 uur. Alle hulpvragen worden in kaart gebracht en door Humanitas uitgesorteerd. Naar alle waarschijnlijkheid pakt Thuisadministratie van Humanitas Westerkwartier dit voor het grootste deel op.

9.00 u

De muziekvereniging Woudklank start bij Penta Primair. De tocht gaat via de Hoofdstraat naar “De Herberg”, waar de kinderen met hun versierde fietsen klaar staan en zich kunnen aansluiten achter de muziekvereniging Woudklank. Gezamenlijk maken zij een rondje door het dorp en uiteindelijk komt het geheel uit bij het gemeentehuis waar de aubade zal plaatsvinden.

13.00 u Spelen voor jong en oud op het plein. Hindernisbaan, hobbelfietsen, spijkerbroek hangen, spijkerslaan, voetbalspel en voor de kleinere mensjes is er schminken. Wanneer zij zich hebben laten schminken kunnen ze een foto in een “lijst” laten maken. Later kan de foto opgehaald worden bij Foto Zuiderveld in Grootegast. 20.00 u In “De Morgenster” aan de Weegbree zal het Koningsconcert beginnen. Het belooft een mooie avond te worden. Muziekvereniging Oranje zal zich van zijn beste kant laten horen. Ook is er een samenzang, er zullen enkele vaderlandse liederen worden gezongen onder begeleiding van ??

❉ ❉ ❉ ❉ oproep: Grootegast Got Talent

Heb jij een verborgen talent? Kan je heel goed zingen of playbacken of ben je heel goed in voetbaltrucjes, dansen etc. Overtuig dan heel Grootegast tijdens de feestweek, op 16 mei tijdens de ‘Grootegast Got Talent’, dat jij het meeste talent hebt. Geef je dan nu op.

Grootegast Got Talent vindt plaats op 16 mei van 19.00 tot 21.00 in ‘Herberg in de Grootegast’. Opgeven kan tot en met 10 mei bij Jessica MulderPellicaan (0620546693) info@dorpsbelangengrootegast.nl. De kosten van deelname zijn 5 euro per act. Kijk ook op: www.dorpsbelangengrootegast.nl 22

23


Schroeven aan Het Hooge Heem: Witte Rook!

Voor goede ideeën is er altijd geld Na jaren van crisis schijnt er inmiddels weer een bleek zonnetje in onze economie. Steeds meer bedrijven en instellingen kijken met vertrouwen naar de toekomst en maken plannen voor nieuwe activiteiten of versterking van de huidige business. De overheid hecht veel waarde aan initiatieven die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de BV Nederland. Daarom zijn er diverse stimuleringsregelingen voor ondernemende mensen die investeren in de ontwikkeling van hun organisatie. Excelerate ondersteunt bedrijven en instellingen bij het verwerven van subsidies, fiscale voordelen en dergelijke. Wilt u weten of uw organisatie optimaal gebruik maakt van de beschikbare mogelijkheden? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Geïnteresseerd? Bel 0594-611818 of mail naar info@excelerateconsulting.nl

Excelerate De Noord 101 9861 AN Grootegast

24

Door Herman Kosse, directeur

Vrijdag 4 april kringelde er symbolisch witte rook uit de schoorsteen ter gelegenheid van het bereiken van het hoogste punt van de nieuwbouw van woonzorgcentrum Het Hooge Heem in Grootegast. Door het laten ontsnappen van witte rook uit de schoorsteen laten de bewoners van Het Hooge Heem weten dat zij hier wonen en niemand hen meer kan en mag wegjagen. Deze witte rook is geïnspireerd door de Drentse traditie dat je vroeger grond kon claimen als je er een huis op bouwde, een nacht in dat huis sliep en dan ’s ochtends rook uit de schoorsteen kon laten kringelen. Pannenbier Een andere traditie is het schenken van pannenbier aan de bouwers door de opdrachtgever wanneer het hoogste punt van het gebouw is bereikt en de dakpannen gelegd kunnen worden. In sommige streken plaatst men, als het hoogste punt bereikt is, een meiboom op de nok maar meestal is het een vlag die blijft wapperen totdat het pannenbier is geschonken en gedronken. Een lang wapperende vlag duidt op een gierige opdrachtgever. Een bezem op het hoogste punt nadat de vlag is gestreken, duidt erop dat er geen bier is geschonken. Door de bescheiden ceremonie van vrijdag 4 april verwachten wij geen bezem of vlag meer op het dak. Polshoogte Via een camera op de bouwplaats kunnen de bouwactiviteiten op de website www.hethoogeheem.nl live worden gevolgd. Naar aanleiding van de hoogstepunt-ceremonie hebben wij de gelegenheid aangegrepen om onze medewerkers uit te nodigen hoogstpersoonlijk polshoogte te komen nemen van het gebouw in aanbouw. Dat was een groot succes want al deze medewerkers verheugen zich nu nog meer op het werken in het nieuwe pand. Moderne ouderenvoorziening De bouw verloopt zeer voorspoedig en de verwachting is nog steeds dat het gebouw eind dit jaar kan worden betrokken. Daar zijn we blij om. Wel vragen mensen nog steeds aan ons of nieuwbouw van een woonzorgcentrum in deze tijd wel verstandig is. Daar kan ik gelukkig in alle oprechtheid bevestigend op antwoorden. Sterker nog, het oude gebouw zou de ondergang van Het Hooge Heem hebben versneld. Met dit prachtige gebouw verstevigt en bevestigt Het Hooge Heem haar positie waardoor de ouderen in de gemeente Grootegast verzekerd blijven van een goede, moderne en flexibele voorziening. Heeft u vragen of opmerkingen? Neemt u dan contact op met locatiemanager Carin Haan, telefoon 0594-695800 of per e-mail: carinhaan@hethoogeheem.nl 25


Kort nieuws: ● High Tea voor gasten van de Zonnebloem, subgroep Grootegast. Een grote groep gasten van de Zonnebloem (subgroep Grootegast), heeft op de eerste lentedag genoten van een heerlijke High Tea, bij Gasterij Het Theehuis in Midwolde. Het High Tea buffet bood een ruime keuze aan allerlei zoete en hartige hapjes en tussendoor werd men voorzien van koffie of thee. Het was een gezellige middag, zeker voor herhaling vatbaar. ● Huisvrouwenvereniging Grootegast 18 maart 2014: Op een feestelijke 86ste jaarvergadering van De Huisvrouwenvereniging werden vijf leden gehuldigd: K. Beekhuis-Dijk: 35 jaar lid, T.A.W.Meijer: 50 jaar lid, A. Renkema-De Poel: 40 jaar lid, J. van Hielkema-Huizinga: 40 jaar lid en A. Wijma-Fruchnicht: 50 jaar lid. ● Wil je eens een keer wat anders dan sporten in een binnenruimte of in je eentje hollen over de uitgestrekte Caspar Roblesdijk? Elke dinsdagavond van 19.30 tot 20.30 uur kun je bij mij BOOTCAMP lessen volgen in de buitenlucht van Grootegast. BOOTCAMP is een actieve les in de buitenlucht waarbij je in groepsverband zowel conditie als kracht traint. Een training bestaat uit hardlopen, intervaltraining en fitnessoefeningen in de natuur waarbij je je laat verrassen door attributen als bankjes, hekjes, stoepranden, paaltjes, grasvelden en heuvels. Nooit saai, altijd afwisselend! BOOTCAMP maakt je sterk, (mentaal) fit en geeft je een flinke dosis energie. De lessen zijn voor beginners vanaf 20 jaar. Voor meer info en opgave bel: 06-14582027, Jeroen Alink (gediplomeerd instructeur)

Column. In de natuur heb je dieren die in groepen leven én dieren die liever alleen leven. De eerste noemen we groepsdieren en de anderen solitaire dieren. Laatst las ik een artikeltje met het opschrift ‘groepsdier of liever alleen’.

Iedereen kan wel groepsdieren opnoemen. Denk maar aan de paarden in het Lauwersmeer of gewoon de koeien in de wei. Helaas komt dat laatste steeds minder voor. Wanneer je door het landschap gaat, mis je dat wel eens. Het lijkt een nostalgisch gevoel, maar het is wat mij betreft ook een beetje realiteit. Jammer. Terug naar de groepsdieren. Ook konijnen, cavia’s, ratten en muizen zijn groepsdieren. Zij hebben gezelschap van elkaar nodig. Ze moeten met elkaar communiceren, ze willen soms tegen elkaar aankruipen. Ze hebben een soortgenoot nodig, waarmee ze alles kunnen delen.

De solitaire dieren (solitair-‘solo’) leven, zoals gezegd, liever alleen. Ze leven op zichzelf, gaan alleen op jacht en struinen alleen door de natuur. Redden zichzelf en hebben andere dieren niet nodig. Alleen voor de paring hebben ze een dier van de andere sekse nodig. Na deze gebeurtenis gaan ze weer alleen verder. Nu gaat het mij om dat alleen zijn en op zichzelf leven. Dit is een groot contrast met het leven in een groep. Al schrijvende denk ik dat het systeem van groepsdieren en solitaire dieren ook in de mensenwereld voorkomt. Je kunt het woord dier uit het bovenstaande zo veranderen in mens. Sommige mensen zijn graag in groepen en hebben andere mensen nodig. Meestal zijn ze extrovert. De energie is naar buiten gericht, op anderen. De einzelgängers zijn vaak introvert. Hun energie is naar binnen gekeerd. Ze zoeken hun eigen weg en richten zich op eigen gedachten en gevoelens. Beide types zijn boeiend.

Dat geldt zowel voor de mens als het dier. Grappig om te ontdekken dat het gedrag van de dieren wel heel dicht bij dat van de mens ligt. Wat mij opvalt is, dat veel nachtdieren alleen leven. Zij gaan alleen op pad. Ik vraag mij af of dat ook voor mensen geldt. Die einzelgängers, zijn dat de nachtvogels en struinen zij alleen door de nacht? En tot welke categorie behoort uzelf? Trek uw eigen conclusie. Herman Woltjer, IVN Grootegast

www.dorpsbelangengrootegast.nl 26

27


Door de ogen van een kind.

Vera Koetsier, ons junior redactielid, heeft een interview geregeld met een bekende inwoner van Grootegast. Ze is nieuwsgierig naar het werk van de bakker en ze heeft gehoord dat onze bakker zijn 25 jarig jubileum viert. ‘Hoe heet je en hoe oud ben je?’ ‘Ik heet Weit hamersma en ik ben 50 jaar.’ ‘Heb je ook kinderen?’ vraag ik. ‘Ja, ik heb twee zoons en een van mijn zoons wil ook bakker worden. Wist je dat je tegenwoordig al in 18 weken tijd bakker kan worden? Vroeger duurde dat wel vijf jaar.’ ‘Waar kom je vandaan?’ ‘Ik kom oorspronkelijk uit Kollum.’ ‘Als je opnieuw een beroep zou mogen kiezen, wat zou je dan worden?’ ‘Dan zou ik precies hetzelfde willen doen en werd ik weer bakker én brandweerman.’ ‘Vind je jezelf een goede bakker?’ ‘Ik vind van wel.’ ‘En gaat het altijd goed?’ YouTube: ‘Nee hoor, er mislukt ook wel eens wat.’ ‘Waar ben je het meest trots op?’ ‘Ik ben het meest trots op de warmte-terugwin-installatie die met de verbouwing is geplaatst.’ ‘Heb je ook hobby’s?’ ‘Bakker en brandweerman zijn zijn ook mijn hobbies en Bekijk het filmpje, dan kan je zelf daarnaast ga ik graag motorrijden en hardlopen.’ zien hoe dat bakken in zijn werk gaat (3 min.) ‘Wat is je lievelingsvakantieland?’ ‘Ik vind dat overal wel iets moois is.’ ‘En wat vind je van Grootegast?’ ‘Grootegast is een leuk dorp.’ ‘Als je een boodschap hebt voor het dorp, welke zou dat zijn?’ ‘Koop in je eigen dorp.’ ‘Heb je ook wel eens een blunder gemaakt?’ ‘Nou, wie werkt maakt fouten, dus ja! Ik dacht eens een mevrouw bij haar naam te kennen. Maar toen ik het uitsprak, bleek het fout te zijn. Oeps!’

Tel. 0594-612651

Daarna krijgt Vera nog een rondleiding door de bakkerij. 28

29


Meer voorbeelden van Henks teken- en schrijfwerk vind je op: www.henkroede.nl

Naam:___________________________________ Adres: ______________________________________ e-mailadres: Leeftijd: ______________ Telefoonnummer: __________________________

De nieuwe puzzel & een kleurplaat! Vanwege onze feestelijke 5e jaargang hebben wij Henk Roede gevraagd om een toepasselijke kleurplaat te maken voor de kinderen van Grootegast. Deze kunnen jullie mooi inkleuren en als je mee willen dingen naar een leuk prijsje dan lever je deze kleurplaat in op de Langeweg 38 (brievenbus) De oplossing van de extra grote puzzel stuurt u via email: dorpskrantgrootegast@ gmail.com of bezorg hem in de brievenbus op de Langeweg 38. De uiterste inzenddatum voor de puzzel en de kleurplaat is: 12 mei

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Te gebruiken lettergrepen: 13 aar-be-be-bin-bo-broek-da-daadde-de-de-de-den-den-den-der-der-der- 14 dig-don-dre-gang-ge-ge-gen15 gen-in-in-kam-ken-leg-len-lo-lot16 ner-noe-o-o-on-on-on-ont-op-op17 pan-pen-pil-ren-ren-ren-rend-rij18 sja-sme-staal-steel-stof-teel-tje-uit19 ven-ven-ver-ver-vin-wre-wij-zons 20 21 De oplossing is een zegswijze. 1.vaardig 2.werkelijk 3. meemaken 4.onnodig 5.”onwerige” plaats in Drenthe 6.werkplaats van een smid 7.fijn toiletartikel 8.kledingstuk 9. uit de weg gaan 10.klein soort ui 11.stengel van een plantje 12.een minder hoog woord voeren 13.ontevredenheid 14.langer duren dan was voorzien 15.medicijnen 16.humus 17.beraadslagen over 18.rente opleverend 19.gladgepoetst 20.plaats in Gelderland 21.rustig worden

De drie lettergrepen die nog over blijven vormen een woord waarvoor de gevonden zegswijze niet geldt. Stuur ze beide in.

30

31


Agenda: Datum

Wie

Wat is er te doen

Plaats

Tijd

april/mei

Humanitas

verspreiden en ophalen van de Kanskaarten

gemeente Grootegast

zie: blz. 21

26-04-2014

Oranjevereniging

Koningsdag

Grootegast

zie: blz. 20 9.0017.00

26-04-2014

Tuincentrum Drint

Is geopend!

Langeweg 20, Grootegast

26-04-2014

GAC (grote Activiteiten commissie)

Disco 8 t/m 12 jaar entree €1,-

de Deel, Goede Herderkerk De Gast 2, Grootegast

04-05-2014

Stichting 4 mei, Grootegast

Herdenkingsbijeenkomst Grootegast

gemeentehuis Grootegast

09-05-2014

Barontheater www.barontheater.nl

Margriet Bolding “ Zo zijn we niet getrouwd”

Verbindingsweg 9 9865 TE OPENDE (GR.)

10-05-2014

Barontheater www.barontheater.nl

Bigband & Zo entree €3,-

Verbindingsweg 9 9865 TE OPENDE (GR.)

10-05-2014

Dorpbelangengrootegast

feestweek: Taptoe

kerkplein

13-05-2014

Huisvrouwenvereniging Grootegast

excursie naar Ot en Sien

Surhuisterveen

13-05-2014

Dorpbelangengrootegast

feestweek: Ouderenmiddag met het orkest ‘Grensgeval’

Het Hoge Heem, grote zaal

19.00

14-05-2014

Dorpbelangengrootegast

feestweek: Kindermiddag

www.dorpsbelangengrootegast.nl

kijk op:

14.0015.30

16-05-2014

Dorpbelangengrootegast

feestweek: Grootegast Got Talent €5,- per act

Herberg “in de Grootegast” (zie ook blz. 20)

19.0021.00

21-05-2014

Huisvrouwenvereniging

dagtocht Leerdam

Leerdam met o.a. een bezoek aan de glasblazerij.

24-05-2014

Barontheater www.barontheater.nl

Sjaak Bral Try Out

Verbindingsweg 9 9865 TE OPENDE (GR.)

31-05-2014

Barontheater www.barontheater.nl

Tim Honnef “Wachten op Niks” Try-out entree €5,-

Verbindingsweg 9 9865 TE OPENDE (GR.)

20.00

03-06-2014

GAC (grote Activiteiten commissie)

Disco 8 t/m 12 jaar entree €1,-

de Deel, Goede Herderkerk De Gast 2, Grootegast

19.0021.30

03-06-2014

Dorpbelangengrootegast

inschrijfavond avond 4-daagse

Herberg “in de Grootegast” (zie ook blz. 00)

19.0020.00

Museumboerderij Ot en Sien

Surhuisterveen, €5,-

14.00 start: 18.00

13-06-2014

Zonnebloem Grootegast

(Alleen subgroep Grootegast)

16 t/m 21 juni 2014

Dorpbelangengrootegast

avond 4-daagse meedoen kost €5,-

Herberg “in de Grootegast” (zie ook blz. 00)

27-06-2014

Zonnebloem Grootegast

op Roakeldais (Voor alle gasten bestemd)

Warffum

17-09-2014

Zonnebloem Grootegast

Bezoek aan paleis Het Loo (Voor alle gasten bestemd)

Apeldoorn

19.0021.30 19.00

19.30

Wilt u een activiteit op laten nemen in de agenda? Mail de redactie:

dorpskrantgrootegast@gmail.com

Vermeld graag alle gegevens: onderwerp, plaats, tijd en eventuele kosten/entree.

32

33


LOWIETJE Mörg’n ist 26 april ,dan is er feest n.l. Koningsdag, ja eiglijk een dag loater, dan is Willem-Alexander joarig. Dat is op zundag. En met een dikke week hemm’n we alweer 4 en 5 mei.Op 4 mei is het de traditionele dodenherdenking op de Grebbeberg. Het 5 mei feest hemm’n we een joar loater,dan hemm’n we de optochten weer. Mor goed woar dit verhoal over gait;

Niet elk en èèn hold er goede herinneringen aan over op de 5 mei viering, het is n.l. zo we spreken van 1944/1945. Dus alweer 70 joar leden. Er was een huusholl’n bestoande uut pappe en moeke en 3 dochters. Die woonden ergens op e ruumte tussen Nieuw-Dordrecht en Zwartemeer ien. En op e ruumte valt natuurlijk niet veul te beleven. Dus die beide jongste dochters knepen er ok sóav’nds stiekem tussen uut, ee’m de hort op. En ze deden ok wel wat op zo kreeg de èèn wat scharrelerij met een duutse soldoat en de andere met een “tommy”. Goed het lest van 1945 zo’n beetje de oorlog was veurbij in ieneens gezinsuutbreiding ien NieuwDordrecht. Wat bleek de beide vrouluu roek’n ien verwachting. Mor ja een kiend van een duutser dat was niet best, en het jonktje hiette ok nog van Helmut noemt noar de vati van dizze duutser. En het andere kiend van zus werd Jack noemt. Jem begriep’n denk ik wel dat dizze huusholling gien fatsoenlijk lev’n meer had ien de gemeenschap. Ze werd’n met de nek aankeken. Hoe goed ze ok veur een ander west benn’n. Ze hadd’n onderdukers en gav’n earpels en vleis aan de mensen die het minder hadd’n. Helmut het arme jonktje had gien leven op schoel en zien neefke Jack doarientegen wel werd altied veurtrökken deur de meester. Kwam met vrien’n thuus mor Helmut was altied allennig. De jonktjes werd’n oller en Helmut die ging bij zien vati wonen ien Lingen. En Jack werd een succesvol zakenman. Ok nou nog wanneer Helmut een keertje bij zien familie op bezoek komt, wordt er altied nog fluusterd, doar hest die duutser.

Ok tegenwoorig nog hemm’n de mensen een hekel aan duutsers. Dat kenn’n je zien aant voetball’n of aan andere ding’n. De “haat”is altied bleven. Het blift een gevoelig onderwerp. Jem zoll’n wel denken wat wiet Lowietje altied een nust. Mor ja Lowietje heurd wel es wat en hij leest meer dan de Streekkrant en de Feanster

34

35


fotografie & grafische vormgeving Like je mijn pagina?

rn

new bo

/StudioSmik

Met persoonlijke aandacht en enthousiasme. Professioneel en creatief. Fotografie op locatie.

info@studiosmik.com 06-41915073 www.studiosmik.com

trouwreportage

s

Advertenties:

Advertentiekosten:

hoogte x breedte hele pagina 189 x134 mm halve pagina 92 x 134 mm kwart pagina staand 92 x 64,5 mm kwart pagina liggend 43,5 x 134 mm

hele pagina halve pagina kwartpagina

€ 65,00 € 40,00 € 25,00

Bovenstaande prijzen gelden voor eenmalig adverteren.

Iedere advertentie heeft standaard een zwarte rand. Behalve als het design van de advertentie dit niet toelaat.

Wanneer u het hele jaar (5x) wilt adverteren, berekenen wij hiervoor een aantrekkelijk tarief. Want mede dankzij uw steun, kan de Schakel bestaan!

Aanleveren advertenties en afbeeldingen:

Prijzen voor 5x adverteren: hele pagina halve pagina kwartpagina

Aanleveren kan in diverse grafische formaten zoals: TIFF, GIF, JPG, JPEG en PNG. Een advertentie aanleveren in WORD (.doc of .docx) is mogelijk, u loopt dan wel kans dat er afwijkingen optreden.Vooral in fonttype (letters) en grootte.

€ 295,00 € 175,00 € 100,00

Heeft u vragen over adverteren? Neem geheel vrijblijvend contact op met de redactie!

36

Colofon:

De Schakel, dorpskrant van Grootegast verschijnt 5x per jaar. Oplage: 1600 stuks Drukker: Print Bizz, Opende Vormgeving: Studio Smik, Grootegast Redactie:

Marijke Koetsier Lies Dijkstra Truus van der Veen Gerwin de Vries

Wim Pomstra Sabina Meijer Tine Stoker Jessica Mulder

De Schakel wordt mede mogelijk gemaakt door subsidies van: Vereniging Dorpsbelangen Grootegast, Gemeente Grootegast en de Rabobank.

e-mail: dorpskrantgrootegast@gmail.com

37


38

De schakel editie16 2014 nr2  
De schakel editie16 2014 nr2  
Advertisement