Korzenie Siekierek: interpretacje  

Publikacja dokumentuje projekt historyczno-artystyczny „Korzenie Siekierek”, który został zrealizowany w Domu Kultury Dorożkarnia w Warszawi...

Korzenie Siekierek: interpretacje  

Publikacja dokumentuje projekt historyczno-artystyczny „Korzenie Siekierek”, który został zrealizowany w Domu Kultury Dorożkarnia w Warszawi...

Advertisement