Ερωτηματολόγιο Παροχής Υπηρεσιών Dorothy Snot 2013

Page 1

Ερευνα για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών από το σχολείο της Dorothy Snot, Ιανουάριος 2013 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από: (κλίμακα βαθμολογίας 0 - 5)

βρεφικο

μεταβρεφικο

προ-προνηπια

προνηπια

νηπια

Συνολο

Ποσοστό Ικανοποίησης

1

την αγάπη και την φροντίδα των παιδαγωγών προς τα παιδια?

5,00

5,00

4,80

4,67

5,00

4,83

97%

2

τον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγραμματος?

5,00

4,75

4,80

4,83

4,67

4,81

96%

3

Τους χωρους και τις υποδομες του κτιριου?

4,00

3,88

3,40

3,58

4,00

3,67

73%

4

την καθαριοτητα του χώρου?

4,67

4,50

4,40

4,25

4,67

4,42

88%

5

το πρόγραμμα διατροφής?

4,67

4,50

4,50

4,25

5,00

4,46

89%

6

την ποιότητα του φαγητού και την λειτουργια της κουζίνας?

4,50

4,83

4,80

4,55

5,00

4,72

94%

7

την ασφαλεια που παρέχει ο χώρος?

4,00

3,88

4,00

3,83

4,67

3,97

79%

8

την ποιότητα των εξωτερικών χώρων?

4,00

3,75

3,50

3,67

4,33

3,72

74%

9

την ικανοτητα μας στο χειρισμο δυσκολων καταστασεων?

5,00

4,71

4,56

4,50

5,00

4,65

93%

10 την επικοινωνία της διευθυνσης του σχολείου με τους γονείς?

4,67

4,88

4,80

4,50

5,00

4,72

94%

11 την επικοινωνια των παιδαγωγών με τους γονείς?

5,00

5,00

4,80

4,17

5,00

4,67

93%

4,33

4,63

4,50

4,00

4,67

4,36

87%

5,00

4,57

4,50

4,42

4,67

4,54

91%

4,00

4,29

4,22

4,33

4,67

4,30

86%

5,00

4,80

5,00

4,86

4,50

4,84

97%

12

την ακρίβεια και την αξιοπιστία της ενημέρωσης που λαμβάνετε καθημερινά σχετικά με το παιδί σας?

13 τις εκδηλώσεις για επιμόρφωση και την ενημέρωση των γονέων που διοργανώνει το σχολείο? 14

τους εξωτερικούς συνεργάτες του σχολείου (ψυχολόγο, διατροφολόγο, παιδίατρο, αγγλικά, μουσική κλπ)

15 την υπηρεσία μεταφοράς με τα σχολικά λεωφορεία (εάν τα χρησιμοποιείτε)? 1

Επιστρέφει το παιδι σας χαρουμενο απο το σχολειο?

4,50

4,67

4,60

3,75

4,67

4,33

87%

2

Βλέπετε το παιδι σας να πλουτίζει τον γνωστικό του ορίζοντα στο σχολείο?

5,00

4,67

4,60

4,67

4,67

4,68

94%

3

Αισθανεστε ότι το παιδί σας ωφελείται από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου χωρίς αυτό να γίνεται σε βάρος του παιχνιδιού και της ανεμελιάς που πρέπει να βιώνει σε αυτή την ηλικία?

5,00

4,56

4,89

4,67

5,00

4,75

95%

4

Νιώθετε ασφάλεια οταν αφηνετε το παιδι σας στο σχολειο?

4,67

4,89

4,80

4,58

5,00

4,76

95%

5

Ανταποκρίνεται γρήγορα το σχολείο στα αιτήματα σας?

4,67

4,89

4,38

4,50

4,67

4,60

92%

6

Οι γνώσεις και η ενημέρωση που αποκομίζετε κατά την επικοινωνία σας με το προσωπικό του σχολείου σας βοηθούν στο έργο της ανατροφής των παιδιών?

4,67

4,56

4,22

3,92

4,67

4,28

86%

7

Νιώθετε την Dorothy Snot να είναι ένα ζεστό, οικογενειακό σχολείο, με ξεκάθαρη εκπαιδευτική φιλοσοφία και βασισμένο στις σύγχρονες αρχές της βιωματικής μάθησης;

4,67

4,67

4,67

4,08

5,00

4,50

90%

8

Αισθάνεστε ότι το παιδί σας απολαμβάνει καθημερινά στο σχολείο την αποδοχή και το ενδιαφέρον που του αξίζει?

4,67

4,44

4,50

4,00

4,33

4,32

86%

9

Θα συστηνατε την Dorothy Snot σε γνωστούς σας?

4,67

4,89

4,90

4,67

5,00

4,81

96%

4,64

4,59

4,51

4,30

4,74

4,49

90%

Μέσος όρος συνολικής βαθμολογίας

Αριθμός απαντήσεων

39