Page 1

gwiazda /gviazda/ (=gwiazdorska (obsada), gwiaździste (niebo)) 1 (noun) ciało niebieskie star: Słońce jest ogromną gwiazdą. The Sun is an enormous star. 2 (noun) popularna osoba celebrity: gwiazda filmowa/tenisa itp film/tennis star

;

PWN-Oxford

korzystny /kożistni/ (=korzyść) 1 (adjective) przynoszący zysk lub posiadający zalety beneficial: Niska stopa bezrobocia jest korzystna dla gospodarki Low unemployment rate is beneficial for economy 2 (adjective) sprzyjający, pomyślny favourable: pomyślne

;

warunki pogodowe favourable weather conditions

Kto pierwszy ten lepszy. 1 (idiom) Osoba, która pierwsza coś zrobi (przyjdzie, przybiegnie, skończy itp), dostanie najlepszą nagrodę bądź będzie miała z tego jakieś korzyści. First come first served: Janek wstał przed wszystkimi i zdążył na śniadanie. Koledzy obeszli się smakiem-no cóż, kto pierwszy, ten lepszy. Johnny got up before all the others and made it for breakfast. His mates had to do without one- well, first come, first served!

mruczeć (=mruk) 1 (verb intransitive) (o kocie) wydawać cichy, monotonny glos, często jako oznaka zadowolenia purr: Udomowione koty mruczą, kiedy je się głaszcze. Domestic cats purr when stroked. Mały Słownik Języka Polskiego, PWN 2 (verb transitive) cicho

;

coś mówić, śpiewać murmur, hum: Mruczeć piosenkę murmur/hum a tune 3 (verb intransitive) wydawać groźne pomruki. growl: Lew wydał

;

grożny pomruk A lion gave a growl. PWN-Oxford

naprzeciwko 1 (adverb) być, znajdować się po drugiej stronie ulicy opposite, from the opposite direction: W moim mieście jest poczta na przeciwko szkoły. There is a post office opposite a school in my town Pociąg nadjeżdża z naprzeciwka. A train is coming from the opposite direction. PWN-Oxford

oni 1 (pronoun) zaimek osobowy trzeciej osoby liczby mnogiej rodzaju męskiego they: Marek i Janek nie byli wczoraj w szkole- (oni) poszli na wagary. Marek and John were absent from school yesterday-they played truant.

pokój /pokui/ (=pokojowe (rozmowy)) 1 (noun) pomieszczenie w budynku room: Szukam pokoju do wynajęcia I'm looking for a room to rent. 2 (noun) okres bez działań wojennych peace: Nic nie mogło zmącić pokoju jego ducha Nothing could disturb his

;

peace of mind

resztki 1 (pl noun) pozostałości jedzenia leftovers: Pies mojej babci byl karmiony resztkami z obiadu. My grandma's pet dog was fed with dinner leftovers. 2 (pl noun) pozostałość po budowli, fortunie, świetności, kulturze itp remnants, relic: Pozostałości po Imperium

;

Romańskim można znależć w Anglii wszędzie. The remnants of Roman Empire can be found all over England. PWN-Oxford

stół /stuw/ (=stolik, stoliczek) 1 (noun) mebel, przy którym się siedzi. table: Usiedli do stołu i zaczęli jeść They sat at the table and started to eat.

waleczny /valetchny/ (=waleczność) 1 (adjective) odważny w walce, mężny gallant, brave: Zginął śmiercią walecznych. He died a gallant death. Mały Slownik Języka Polskiego, PWN, PWN-Oxford

zasoby (=zasobny) 1 (pl noun) rzeczy zgromadzone na zapas, uskładane reserves: financial reserves of our state zasoby finansowe naszego państwa PWN-Oxford 2 (pl noun) ogół surowców, paliw obecnych w przyrodzie- zasoby naturalne; całkowita ilość

;

jakiegoś dobra- zasoby ludzkie natural resources, human resources: Zaoby naturalne na naszej planecie szybko sie wyczerpują. Natural resources on our planet are quickly running out

Slownik polsko angielski mlingua polish  

Tworzenie słownika bardzo mi się podobało. Przyjemne i pożyteczne. Problemy ja zwykle z formatowaniem i stylem, ale praktyka czyni mistrza.

Slownik polsko angielski mlingua polish  

Tworzenie słownika bardzo mi się podobało. Przyjemne i pożyteczne. Problemy ja zwykle z formatowaniem i stylem, ale praktyka czyni mistrza.

Advertisement