Page 1

DOROTA HAJDUK e-mail: dorota.hajduk@wp.pl 10talentow@gmail.com http://dorotahajduk.blogspot.com http://dziesiectalentow.wordpress.com http://issuu.com/dorota_hajduk

WYKSZTAŁCENIE 2010 – 2012

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Malarstwa – Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Pracownia prof. Adama Brinckena. Temat pracy magisterskiej: “Zajęcia z autoportretu. Cykl warsztatowy dla I-szej klasy liceum plastycznego”.

2007 – 2010

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Malarstwa – Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Pracownia prof. Stanisława Rodzińskiego. Temat pracy licencjackiej: “SZKIC – to, co najbliżej”.

2003 - 2006

II Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Rybniku; profil humanistyczny.

WYSTAWY I OSIĄGNIĘCIA 2012

Wystawa dyplomantów pracowni malarstwa prof. Adama Brinckena, hotel Belvedere, Zakopane.

2011

Wystawa studentów pracowni malarstwa prof. Adama Brinckena "O-K-O: Obrazy-Kaczmarski-Obrazy", klub Forty Kleparz, Kraków.

2010

Wystawa studentów III roku Edukacji artystycznej "3:2", Turlej Galery, Kraków.

2010

Wystawa studentów pracowni rysunku dr hab. Bogusławy Bortnik-Morajdy "AFRYKA sztuka/etnografia", Muzeum Etnograficzne, Kraków

2000-2005

Członek Jury Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Wielcy znani i nieznani".

2002

Nagroda Prezydenta Miasta Rybnika za szczególne osiągnięcia w dziedzinie plastyki.

1999-2005

Wystawy zbiorowe Pracowni Plastycznej CREATIO MDK w Rybniku oraz pokonkursowe w kraju i za granicą (Iasmos-Grecja, Pori-Finlandia, Tokio-Japonia, San Francisco-USA).

1995

Wystawa z siostrami "Kolorowy świat dziecka", Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku.

PRAKTYKI I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 01.09.2012 –

Studio artystyczne „Na drugim piętrze”, Gliwice – prowadzenie zajęć plastycznych z dziećmi, młodzieżą i seniorami.

05-06.2012

Policealne Studium „Anima Art”, Kraków – prowadzenie zajęć z rysunku, malarstwa i rzeźby (praktyka).

09.201105.2012

Gminna Biblioteka Publiczna, Jejkowice – przygotowanie i prowadzenie cotygodniowych warsztatów plastycznych „Klubu Małego czytelnika”.


10.12.2011

Opera Krakowska – przygotowanie i prowadzenie warsztatów plastycznych w ramach „Dnia Otwartego Opery”.

05-06.2011

Fundacja Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej PROMYCZEK, Knurów – pomoc w organizacji, przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla dzieci w czasie festynu.

04-05.2011

Bunkier Sztuki, Kraków – tworzenie materiałów do portalu edukacyjnego dla dzieci „Sztuka24h”, przygotowanie i prowadzenie warsztatów w ramach promocji portalu.

01-05.2011

Muzeum PRL-u, Kraków – opracowanie koncepcji plastycznej i aranżacja wystawy: „PROjekt hardKOR, czyli jak powstała pierwsza jawna opozycja w PRL-u” (praca zespołowa).

26.02.2011 01-07.07.2010 05-07.05.2010

03.2010 03.2010

Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Kraków – przygotowanie i prowadzenie „Warsztatów Karnawałowych wokół baśni Andersena” dla dzieci członków SHS (praca zespołowa). Fundacja ŚWIATŁO-ŻYCIE, Istebna – przygotowanie i prowadzenie codziennych warsztatów plastycznych /wychowawca podczas „Obozu św. Jana Bosko”. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego „Kieszeń Vincenta”, park na Cytadeli, Poznań – przygotowanie i prowadzenie warsztatów plastycznych „Świat efektów i zjawisk” (praca zespołowa). Muzeum Jana Kasprowicza, Zakopane - aranżacja wystawy: „Władysław Jarocki 18791965” (praca zespołowa). Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem – prowadzenie zajęć z rysunku, malarstwa i rzeźby (praktyka).

UMIEJĘTNOŚCI I INFORMACJE DODATKOWE 

Znajomość języków obcych: - język angielski: poziom zaawansowany - język niemiecki: poziom podstawowy - język włoski: poziom podstawowy

Kurs Wychowawcy Kolonijnego

Prawo Jazdy kat. B

Śpiew, gra na gitarze

ZAINTERESOWANIA 

Filozofia, teologia, historia, poezja, animacja, podróże.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Dorota Hajduk CV