Page 1

ÕPIJUHIS CONVERSATIONAL ENGLISH INTERMEDIATE INGLISE KÕNE- & REISIKEEL KESKTASE


MIS SEE ON? See on koduõppe pakett õpetaja poolt kontrollitavate kirjalike tööde sooritamisega.

Pakett

koosneb

Õpperaamatust,

Helikassetist

ja

Õpijuhisest. MIDA SEE ANNAB? See annab sulle meeldiva võimaluse parandada oma inglise kõnekeelt. Õpperaamat koosneb neljast alaosast. I alaosa mahutab suurel hulgal enamkasutatavaid kõnekeelseid väljendeid, II alaosa keskendub reisi –ja turismikeelele (kassetil), III alaosa on lugemispalad, IV alaosa õpetab inglise keele grammatikat.* KAS SEE ON MINU TASE? Vaata keeletasemete määratlus. Eeldame et õppijal on keskhariduse tasemel varasem keeleoskus. Õpperaamat hõlmab kergeid, keskmisi ja raskeid ülesasndeid. Seega on teil võimalik lähtudest oma oskustest muuta programm raskemaks või kergemaks. KAUA SEE KESTAB? See kestab 6 kuud, seega on kirjalike tööde sooritamiseks aega 6 kuud (hindeid ei panda, sooritamine tähendab töö esitamist õpetajapoolseteks parandusteks). MIDA MINA PEAN TEGEMA? Sina pead hoolega läbi lugema Õpijuhise, töötama Õpperaamatuga, tegema ettenähtud kirjalikud tööd ja saatma need e-maili aadressile kajavahi@hot.ee.

Õpetaja

poolt

läbi

vaadatud,

parandatud

kommenteeritud tööd saad oma e-mailile tagasi. MIS SAAB EDASI? Sul võimalik juurde osta individuaaltunde (õpilane ja õpetaja tunnis). *

NB! Alaosasid ei pea õppima järjestikku. Sinu valikul, võid alustada ka III alaosast (lihtsamad tekstid) või IV alaosast (grammatika).

ja


KEELETASEMETE MÄÄRATLUS

ALGTASE / MADALAM KESKTASE • Ei ole üldse õppinud või on iseseisvalt vähesel määral õppinud. • On õppinud lühiajalistel kursustel (30–60h). • On õppinud 3 kuni 5 aastat üldhariduskoolis, kutseõppe- või kõrgharidusasutuses.

KÕRGEM KESKTASE / EDASIJÕUDNU TASE • On õppinud 7 kuni 9 aastat üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses. • On õppinud 7 kuni 9 aastat üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses + 1 kuni 3 aastat ülikoolis (diplomi, bakalaureuse või magistriõppes). • On õppinud 2 kuni 4 aastat mõne keelefirma juures pikaajalistel kursustel (aastamahuga 200–300h). • On õppinud 7-9 aastat üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses + mõnel lühiajalisel keelekursusel (30–60h). • On õppinud 7 kuni 9 aastat üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses + 1 kuni 3 aastat ülikoolis, või mõnel lühiajalisel keelekursusel (30–60h).


ÕPPERAAMATU I ALAOSA 1. KÕNEKEELSED VÄLJENDID 1.1. Pöördumine kellegi poole 1.2. Sissejuhatus ja vestluse alustamine 1.3. Tervitused ja pärimine tervise järele 1.4. Lahkumisfraasid 1.5. Õnnitlused ja parimad soovid 1.6. Palved-pöördumised 1.7. Loa küsimine ja teenete palumine 1.8. Vabandused 1.9. Ettepanekud 1.10. Nõuanded 1.11. Kokkusaamiste kokkuleppimised 1.12. Kutsed 1.13. Pakkumised 1.14. Tänuavaldused 1.15. Komplimendid- viisakused


KUIDAS ÕPPIDA? Õpperaamatu 1. alaosa on informatsioonimahukas, tiheda tekstiga ja väljendusrikkas inglise keeles. Vajadusel vaata sõna tähendust ja hääldust sõnaraamatust. Pea meeles, et kõiki sõnu võõras keeles ei jõua kunagi meelde jätta. Ära piina end sõnastikuga ülearu. Kui tunned, et saad hakkama ilma selle sõnata, ära vaata sõnastikku. Oluline on meelde jätta rasvase trükiga väljendid. Õpi rasvased väljendid pähe! Ära näe liiga palju vaeva ingliskeelse seletava tekstiga – teoreetiline-grammatiline seletav tekst on inglise keeles raskesti mõistetav ja oma kõnes ei tule sul sellist sõnavara kunagi kasutada. Illustreerivaid dialooge loe hoolega ja mitu korda. Loe dialooge valjusti! Harjutusi tee valikuliselt. Kõiki harjutusi läbi teha ei ole vajalik ja pikkasid ühetüübilisi harjutusi võib teha vaid mõned laused.

KIRJALIKUD ÜLESANDED† Igal teemal tuleb ise koostada dialoog(id)! Näiteks koosta kaks kuni 10-lauselist või kolm kuni 5-lauselist dialoogi. Kasuta (kombineeri) olemasolevaid rasvases trükis väljendeid, dialoogide väljendeid ja lauseid ning oma lauseid (võid lisada mistahes oma teksti, mis pähe tuleb).

I alaosa teemade kirjalikud ülesanded saada palun korraga, mitte ükshaaval.


ÕPPERAAMATU II ALAOSA 2. REISI–JA TURISMITEEMAD (tervikuna kassetil) 2.1. Hotel and restaurant services: Hotellis ja restoranis 2.2. Money matters: Raha-asjad 2.3. Dealing with complaints: Kliendi kaebused 2.4. Off-site services: Ekskursiooniteenused 2.5. Tape scripts: Kasseti tekst

KUIDAS ÕPPIDA? II alasosa kõik teemad on varustatud mitmete dialoogide ja paljude harjutustega. Dialoogid kuulake kõik läbi (tehke dialoogide harjutused (listening harjutused). Kõikki II alaosa harjutusi ei ole vajalik läbi õppida. Iga teema lõpus on sõnavara (11. Vocabulary) – jäta meelde nii palju kui võimalik, vajadusel kasuta sõnastikku. 2.1. Hotel and restaurant services: Hotellis ja restoranis (Unit 5) Kuula kassetilt dialooge ja loe silmadega dialoogide teksti (need leiad II alaosa lõpust Tapescripts (Unit 5 Listening 3 & 7). Seejärel loe dialoogide teksti uuesti valjusti ilma kassetita. Soorita kindlasti järgmised harjutused: 1 Word study; 3 Listening; 7 Listening. Tee kindlasti läbi ka 11.Vocabulary – vali kõikidest sõnadest/väljenditest kümme tükki, mis on sinu meelest olulisemad, kirjuta need läbi ning õpi pähe. Valikulised harjutused on: 4 Language study; 5 Speaking; 6 Reading; 8 Writing; 10 Activity.


2.2. Money matters: Raha-asjad (Unit 6) Kuula kassetilt dialooge, loe silmadega dialoogide teksti (need leiad II alaosa lõpus Tapescripts (Unit 6 Listening 2 ja 7)). Seejärel loe dialoogide teksti valjusti ilma kassetita. Tee kindlasti ära järgmised harjutused: 1 Guest accounting; 2 Listening; 7 Listening. Valikulised harjutused on: 3 Language study; 5 Speaking; 6 Reading; 8 Writing; 10 Activity.

Tee

kindlasti

läbi

11.Vocabulary

-

vali

kõikidest

sõnadest/väljenditest kümme tükki, mis on sinu meelest olulisemad kirjuta need läbi ning õpi pähe.

2.3. Dealing with complaints: Kliendi kaebused (Unit 7) Kuula kassetilt dialooge, loe silmadega dialoogide teksti (need leiad II alaosa lõpus Tapescripts (Unit 6 Listening 2 ja 7)). Seejärel loe dialoogide teksti valjusti ilma kassetita. Tee kindlasti ära järgmised harjutused: 2 Reading (loe läbi tekst ja vasta teksti lõpus olevatele küsimustele); 3 Listening;

9 Listening. Valikulised harjutused on: 1

Speaking; 4 Language study; 5 Word Study; 6 Speaking; 7 Reading; 11 Activity.

Tee

kindlasti

läbi

12.Vocabulary

-

vali

kõikidest

sõnadest/väljenditest kümme tükki, mis on sinu meelest olulisemad kirjuta need läbi ning õpi pähe.

2.4. Off-site services: Väljasõidud (Unit 8) Kuula kassetilt dialooge, loe silmadega dialoogide teksti (need leiad II alaosa lõpus Tapescripts (Unit 8 Listening 2 ja 8)). Seejärel loe dialoogide teksti valjusti ilma kassetita. Tee kindlasti ära järgmised harjutused: 1 Reading; 2 Listening; 8 Listening. Valikulised harjutused on: 2 Language Study; 4 Speaking; 5 Word Study; 6 Reading; 7 Speaking.

Tee

kindlasti

läbi

12.

Vocabulary

vali

kõikidest

sõnadest/väljenditest kümme tükki, mis on sinu meelest olulisemad kirjuta need läbi ning õpi pähe.


KIRJALIKUD ÜLESANDED‡ 2.1. Hotel and restaurant services: Hotellis ja restoranis (Unit 5). Tee kirjalikult kolm harjutust: 1 Word study; 3 Listening; 7 Listening 2.2. Money matters: Raha-asjad (Unit 6). Tee kirjalikult kolm harjutust: 1 Guest accounting; 2 Listening; 7 Listening 2.3. Dealing with complaints: Kliendi kaebused (Unit 7). Tee kirjalikult kolm harjutust: 2 Reading; 3 Listening; 9 Listening. 2.4. Off-site services: Väljasõidud (Unit 8). Tee kirjalikult kolm harjutust: 1 Reading; 2 Listening; 8 Listening.

II alaosa teemade kirjalikud ülesanded saada palun korraga, mitte ükshaaval.


ÕPPERAAMATU III ALAOSA LUGEMISPALAD 1.1. Traditions and superstitions: Traditsioonid & eelarvamused 1.2. Language and people: Keeled & rahvad 1.3. Focus on film: Ameerika filmikunsti ajaloost 1.4. Government and politics: Poliitika ja riigivalitsemine KUIDAS ÕPPIDA? III alaosa kõik teemad on varustatud lühikeste tekstidega ja paari harjutusega. Loe tekstid läbi (algul mõttes, siis valjusti) ja tee suuliselt tekstide järel olevad harjutused. Seejärel kirjuta igal alateema kohta üles (ca 15 lauset), mida sina antud teemast arvad, oma suhtumisest, oma huvist, kommetest ja kogemustest. KIRJALIKUD ÜLESANDED! 3.1. Kirjuta lugu teemal ”Traditsioonid ja arvamused” (millised on Sinu pere traditsioonid?, Kas Sul on eelarvamusi? jne.).

3.2. Kirjuta lugu teemal ”Keeled ja rahvad” (kirjuta oma keelest ja rahvast, Mis keeli sa räägid?, Mis keeled sulle meeldivad?, Miks? jne.).

3.3. Kirjuta lugu teemal ”Filmikunst” (Kas aa armastad kino?, Millised filmid ja näitlejad sulle meeldivad? jne).

3.4. Kirjuta lugu teemal ”Poliitika ja riigivalitsemine” (kirjuta Eesti riigist ja poliitikast, Mida sina arvad?, jne).

!

III alaosa teemade kirjalikud ülesanded saada palun korraga, mitte ükshaaval


ÕPPERAAMATU IV ALAOSA 4. GRAMMATIKA 4.1.

I’m going to... (tuleviku moodustamise reeglid: jaatav, küsiv ja eitav lause, selle kasutamise eripärad).

4.2.

Is done…, was done… (Passive Present & Past Simple (umbisikulise tegumoe (passiivi) moodustamine lihtolevikus ja lihttulevikus, jaatav, küsiv ja eitav lause, selle kasutamise põhimõtted).

4.3.

Is being done…, has been done… (Passive Present Continuous & Present Perfect (umbisikulise tegumoe (passiivi) moodustamine kestvas olevikus ja perfekti olevikus (täisminevikus), jaatav, küsiv ja eitav lause, selle kasutamise põhimõtted).

4.4.

If we go…, if you see… tingiva kõneviisi lause moodustamine ja selle kasutamise eripära.

KUIDAS ÕPPIDA? IV alaosa hõlmab grammatikateema selgituse koos näidetega ja grammatikaharjutused. Loe läbi selgitus ja lausenäited. KIRJALIKUD ÜLESANDED** 4.1.

I’m going to… (Unit 27 – tee harjutused 1 ja 2.

4.2.

Is done…, was done… (Unit 21 – tee harjutused 2, 3 ja 4.

4.3.

Is being done …, has been done (Unit 22) – tee harjutused 2 ja 3.

4.4.

If we go … if you see… (Unit 111) – tee harjutused 1, 2 ja 4.

**

IV alaosa teemade kirjalikud ülesanded saada palun korraga, mitte ükshaaval


Õpperaamatu I alaosa Sinu kirjalikud tööd Õpilase nimi:................................................................................................ Lepingu/arve nr............................................................................................ Õpilalase e-mail............................................................................................

1.CONVERSATIONAL FORMULAS: KÕNEKEELSED VÄLJENDID 1.1.

Attracting attention: pöördumine kellegi poole

Sinu koostatud dialoog(id): …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….


Õpilase nimi:................................................................................................ Lepingu/arve nr............................................................................................ Õpilalase e-mail............................................................................................

1.CONVERSATIONAL FORMULAS: KÕNEKEELSED VÄLJENDID 1.2.

Introductions and conversation openings: sissejuhatused ja vestluse alustamine. Sinu koostatud dialoog(id)

…………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….


Õpilase nimi:................................................................................................ Lepingu/arve nr............................................................................................ Õpilalase e-mail............................................................................................

1.CONVERSATIONAL FORMULAS: KÕNEKEELSED VÄLJENDID 1.3. Greeting and enquires about health, etc.: tervitused ja pärimine tervise järele sinu koostatud dialoog(id) …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….


Õpilase nimi:................................................................................................ Lepingu/arve nr............................................................................................ Õpilalase e-mail............................................................................................

1.CONVERSATIONAL FORMULAS: KÕNEKEELSED VÄLJENDID 1.4. Leavetaking: Lahkumisfraasid Sinu koostatud dialoog(id) …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….


Õpilase nimi:................................................................................................ Lepingu/arve nr............................................................................................ Õpilalase e-mail............................................................................................

1.CONVERSATIONAL FORMULAS: KÕNEKEELSED VÄLJENDID 1.5. Congratulations and wishes: Õnnitlused ja parimad soovid Sinu koostatud dialoog(id) …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….


Õpilase nimi:................................................................................................ Lepingu/arve nr............................................................................................ Õpilalase e-mail............................................................................................

1.CONVERSATIONAL FORMULAS: KÕNEKEELSED VÄLJENDID 1.6. Requests – Palved-pöördumised Sinu koostatud dialoog(id) …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….


Õpilase nimi:................................................................................................ Lepingu/arve nr............................................................................................ Õpilalase e-mail............................................................................................

1.CONVERSATIONAL FORMULAS: KÕNEKEELSED VÄLJENDID 1.7. Asking permissions and Favours: Loa küsimine ja teenete palumine Sinu koostatud dialoog(id) …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….


Õpilase nimi:................................................................................................ Lepingu/arve nr............................................................................................ Õpilalase e-mail............................................................................................

1.CONVERSATIONAL FORMULAS: KÕNEKEELSED VÄLJENDID 1.8. Apologies - Vabandamine Sinu koostatud dialoog(id) …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….


Õpilase nimi:................................................................................................ Lepingu/arve nr............................................................................................ Õpilalase e-mail............................................................................................

1.CONVERSATIONAL FORMULAS: KÕNEKEELSED VÄLJENDID 1.9.

Suggestions: Ettepanekud

Sinu koostatud dialoog(id) …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….


Õpilase nimi:................................................................................................ Lepingu/arve nr............................................................................................ Õpilalase e-mail............................................................................................

1.CONVERSATIONAL FORMULAS: KÕNEKEELSED VÄLJENDID 1.10. Advice: Nõuanded Sinu koostatud dialoog(id) …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….


Õpilase nimi:................................................................................................ Lepingu/arve nr............................................................................................ Õpilalase e-mail............................................................................................

1.CONVERSATIONAL FORMULAS: KÕNEKEELSED VÄLJENDID 1.11. Appointments: Kokkusaamiste kokkuleppimised Sinu koostatud dialoog(id) …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….


Õpilase nimi:................................................................................................ Lepingu/arve nr............................................................................................ Õpilalase e-mail............................................................................................

1.CONVERSATIONAL FORMULAS: KÕNEKEELSED VÄLJENDID 1.12. Invitations: Kutsed Sinu koostatud dialoog(id) …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….


Õpilase nimi:................................................................................................ Lepingu/arve nr............................................................................................ Õpilalase e-mail............................................................................................

1.CONVERSATIONAL FORMULAS: KÕNEKEELSED VÄLJENDID 1.13. Offers: Pakkumised Sinu koostatud dialoog(id) …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….


Õpilase nimi:................................................................................................ Lepingu/arve nr............................................................................................ Õpilalase e-mail............................................................................................

1.CONVERSATIONAL FORMULAS: KÕNEKEELSED VÄLJENDID 1.14. Thanks: Tänuavaldused Sinu koostatud dialoog(id) …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….


Õpilase nimi:................................................................................................ Lepingu/arve nr............................................................................................ Õpilalase e-mail............................................................................................

1.CONVERSATIONAL FORMULAS: KÕNEKEELSED VÄLJENDID 1.15. Compliments: Komplimendid, viisakused Sinu koostatud dialoog(id) …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….


Õpperaamatu II alaosa Sinu kirjalikud tööd Õpilase nimi:................................................................................................ Lepingu/arve nr............................................................................................ Õpilalase e-mail............................................................................................ 2. REISI – JA TURISMITEEMAD 2.1.

Hotel and restaurant: Hotellis ja restoranis

Harjutused: 1 Word Study, 3 Listening, 7 Listening …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….


Õpilase nimi:................................................................................................ Lepingu/arve nr............................................................................................ Õpilalase e-mail............................................................................................ 2. REISI – JA TURISMITEEMAD 2.2. Money matters: Raha - asjad Harjutused: 1 Guest accounting, 2 Listening, 7 Listening (1. küsimus) …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….


Õpilase nimi:................................................................................................ Lepingu/arve nr............................................................................................ Õpilalase e-mail............................................................................................ 2. REISI – JA TURISMITEEMAD 2.3. Dealing with complaints: Kliendi kaebused Harjutused: 2 Reading, 3 Listening, 9 Listening …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….


Õpilase nimi:................................................................................................ Lepingu/arve nr............................................................................................ Õpilalase e-mail............................................................................................ 2. REISI – JA TURISMITEEMAD 2.4. Off-site services: Väljasõidud Harjutused: 1 Reading, 2 Listening, 8 Listening …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….


Õpperaamatu III alaosa Sinu kirjalikud tööd Õpilase nimi:................................................................................................ Lepingu/arve nr............................................................................................ Õpilalase e-mail............................................................................................

3. LUGEMISPALAD: TEXTS FOR READING 3.1. Traditions and superstitions: Traditsioonid ja eelarvamused Sinu koostatud lugu (10 -15 lauset) …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….


Õpilase nimi:................................................................................................ Lepingu/arve nr............................................................................................ Õpilalase e-mail............................................................................................

3. LUGEMISPALAD: TEXTS FOR READING 3.2. Language and people: Keeld ja rahvad Sinu koostatud lugu (10 -15 lauset) …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….


Õpilase nimi:................................................................................................ Lepingu/arve nr............................................................................................ Õpilalase e-mail............................................................................................

3. LUGEMISPALAD: TEXTS FOR READING 3.3. Focus on film: Filmikunst Sinu koostatud lugu (10 -15 lauset) …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….


Õpilase nimi:................................................................................................ Lepingu/arve nr............................................................................................ Õpilalase e-mail............................................................................................

3. LUGEMISPALAD: TEXTS FOR READING 3.4. Government and politics: Poliitika ja riigivalitsemine Sinu koostatud lugu (10 -15 lauset) …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….


Õpperaamatu IV alaosa Sinu kirjalikud tööd Õpilase nimi:................................................................................................ Lepingu/arve nr............................................................................................ Õpilalase e-mail............................................................................................ 4. GRAMMATIKA: GRAMMAR 4.1. I am going to… (tuleviku moodustamine) Harjutused: 1 & 2 …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….


Õpilase nimi:................................................................................................ Lepingu/arve nr............................................................................................ Õpilalase e-mail............................................................................................ 4. GRAMMATIKA: GRAMMAR 4.2. Is done…, was done… (passiivi moodustamine olevikus ja minevikus). Harjutused; 2, 3 & 4 …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….


Õpilase nimi:................................................................................................ Lepingu/arve nr............................................................................................ Õpilalase e-mail............................................................................................ 4. GRAMMATIKA: GRAMMAR 4.3. Is being done…, has been done… (passiivi moodustamine kestvas olevikus ja perfekti olevikus). Harjutused: 2 & 3. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….


Õpilase nimi:................................................................................................ Lepingu/arve nr............................................................................................ Õpilalase e-mail............................................................................................ 4. GRAMMATIKA: GRAMMAR 4.4. If we go…, If you see (tingiv kõneviis) Harjutused: 1, 2 & 4. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….

Õpijuhis  

Inglise kõne- & Reisikeel

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you