Page 1

Bach heruitgevonden In deze hoogwaardige biĂŤnnale rondom componist Bach wordt diens muziek van de meest uiteenlopende kanten belicht. Van klassieke concerten tot bewerkingen in rap en jazz en van uitvoeringen in de Grote Kerk tot in de gevangenis.

merkwaarden eigenzinnig, dwars; oorspronkelijk, verdiepend


Betrokkenheid verankerd Dordrecht kent een toegewijde vrijwilligerscultuur met een groot belang voor de gemeenschap. Het is kenmerkend voor de stad dat zij het behoud van deze vrijwilligerscultuur nadrukkelijk in het evenementenbeleid heeft verankerd.

merkwaarden sociale samenhang; verantwoordelijk


Warm welkom bij Sint Dordrecht was de eerste stad met een Sinterklaashuis. Kinderen mogen hier gratis (!) op bezoek komen en een kijkje nemen achter de schermen. Een eeuwenoude traditie op moderne wijze vertaald in een historische stad.

merkwaarden oorspronkelijk, verdiepend; sociale samenhang


Man en paard Dordrecht noemt de dingen bij de naam. Zo zijn veel historische pakhuizen vernoemd naar de plek waar handel mee werd gedreven. En de Lange Houten Brug? Die werd na zijn vervanging nuchter omgedoopt tot Lange IJzeren Brug.

merkwaarden pragmatisch


Wanneer was de 1e Sint-Elisabethsvloed? Het sta dh oorspro uis had nke andere lijk een fun Wat wa ctie. s die?

Cursus Dordtologie Voor een stad werken lukt het best als je die door en door kent. Met het oog op die betrokkenheid biedt Dordrecht ambtenaren een cursus Dordtologie aan om kennis te maken met de aard, bijzonderheden en geschiedenis van de stad en haar inwoners.

merkwaarden pragmatisch; oorspronkelijk, verdiepend

Welke 3 riviere n komen bij de Groothoofd spoort samen?


Dan maar buitengaats Als je haven te klein wordt en er is geen ruimte om een nieuwe te graven, dan schep je in de rivier gewoon de ene helft van een zandbank op de andere. Ruim 400 jaar geleden werd zo met pure mankracht de Nieuwe Haven op de Merwede veroverd.

merkwaarden ondernemend; nuchter bijzondere dingen doen; pragmatisch


Zuinig op erfgoed ‘Wat blijft komt nooit terug’, zei stadsdichter Jan Eijkelboom. Door historische panden nieuwe functies te geven blijft het erfgoed bewaard en ben je klaar voor de toekomst. Deze manier van revitaliseren gebeurt op veel plekken in Dordrecht.

merkwaarden oorspronkelijk, verdiepend; verantwoordelijk


Identiteit voorop De Drechtsteden kozen niet voor een gemeentelijke herindeling, maar voor een sterke samenwerking met behoud van identiteit. In bestuurlijke kringen wordt dit als een inspirerend voorbeeld beschouwd.

merkwaarden eigenzinnig, dwars; nuchter bijzondere dingen doen; pragmatisch


Aanzien claimen Toen de erven Goudstikker het ‘Gezicht op Dordrecht’ opeisten, zette het Dordrechts Museum de actie ‘Geef Dordrecht zijn gezicht terug’ op touw. De gehele Dordtse gemeenschap droeg bij om het werk van Jan van Goyen uit 1651 terug te kopen.

merkwaarden ondernemend; sociale samenhang


dordtse frikandel De gehaktballen van slagersknecht Gerrit de Vries waren heerlijk, maar mochten in 1954 door een wetswijziging opeens geen gehaktballen meer heten. In plaats van de receptuur aan te passen, veranderde De Vries de vorm. De frikandel was geboren.

merkwaarden ondernemend; eigenzinnig, dwars; nuchter bijzondere dingen doen


Vogelwie? Door actief en eensgezind in te grijpen wist een groot aantal betrokken partijen in vijf jaar tijd de leefbaarheid in de wijk Krispijn substantieel te verbeteren. Was dit niet gebeurd, dan had Krispijn in 2006 hoog op de lijst van Vogelaarwijken gestaan.

merkwaarden sociale samenhang; verantwoordelijk


Even overvaren Om de verbindingen tussen de Drechtsteden te versterken richtte ondernemer Hugo van Manen de waterbus op. Een impuls voor de centrumeconomie en het eerste project van zijn soort in Nederland dat slaagde.

merkwaarden ondernemend; nuchter bijzondere dingen doen; pragmatisch


Woorden ĂŠn daden Dordrecht was in maart 2011 de eerste stad in Nederland die de volledige stadsdienst van het openbaar vervoer uitvoerde met hybride bussen. De bussen zijn niet alleen energiezuiniger, maar ook stiller en zij verbeteren de leefkwaliteit in de stad.

merkwaarden ondernemend; verantwoordelijk

ssstt..


Vrijheid van geloven In Dordrecht mag je zijn wie je bent. Die zelfbeschikking voert ver terug. Al tijdens de Eerste Vrije Statenvergadering in 1572 bepleitte Willem van Oranje de vrijheid van godsdienst. Alle geloven werden binnen de stad toegelaten of tenminste gedoogd.

merkwaarden oorspronkelijk, verdiepend; sociale samenhang


Laatste wil Bankier, jurist en kunstverzamelaar Simon van Gijn (1836-1922) bepaalde dat zijn huis na zijn dood een museum moest worden en dat zijn collecties voor het publiek toegankelijk zouden zijn. Deze wens wordt tot de dag van vandaag gerespecteerd.

merkwaarden oorspronkelijk, verdiepend; verantwoordelijk


誰laan

burg

ger w eg

Een kreekje om Het bijzondere stratenplan van de wijk Sterrenburg is aangepast aan het patroon van kreken dat ter plekke was ontstaan door de Sint-Elisabethsvloed van 1421.

nburg

Lunen

De Ja

merkwaarden pragmatisch; verantwoordelijk

Helle G alile


Duurzaamheidsfabriek Duurzaamheid heeft de toekomst. Bedrijfsleven en onderwijs in Dordrecht stichtten daarom de Duurzaamheidsfabriek, waar ondernemers, investeerders en jong talent zich samen inzetten voor duurzame technologische vernieuwing.

merkwaarden ondernemend; verantwoordelijk; sociale samenhang


In het zonnetje Ondernemers die 25, 40 of 50 jaar actief zijn in Dordrecht worden door de gemeente in het zonnetje gezet met een feestelijke bijeenkomst waar zij worden geĂŤerd om hun verdiensten voor de stad.

merkwaarden sociale samenhang


Vruchtbare passie Mensen uit het hele land weten het onopvallende pand van Vreekens Zaden aan de Voorstraat te vinden om zijn ongeĂŤvenaarde assortiment zaden, honderd jaar geleden ontsproten uit de passie voor gewassenveredeling van Kees Vreeken.

merkwaarden ondernemend; eigenzinnig, dwars


bewoners aan zet Dordrecht geeft inwoners invloed op de leefbaarheid van hun wijk. Met toegewezen budgetten mogen zij zelf verbetering en vernieuwing realiseren. Een stimulans voor wederzijds vertrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel en een actieve buurt.

merkwaarden sociale samenhang; verantwoordelijk


Wereldwijven Door samenwerking, ontmoetingen, educatie, professionalisering en de verkoop van oorspronkelijke producten zet dit project in op herwaardering van traditionele handwerktechnieken ĂŠn een positieverbetering voor vrouwen uit diverse culturen.

merkwaarden ondernemend; sociale samenhang; verantwoordelijk


TRansportgiganten Er zijn vijf bedrijven ter wereld die alles over water vervoeren dat maar over water vervoerd kan worden. Twee daarvan, Muller Dordrecht en Koninklijke Van der Wees, zitten op korte afstand van elkaar in Dordrecht.

merkwaarden ondernemend; nuchter bijzondere dingen doen


Vroeg geleerd‌ Met een ontdekkingstocht maken basisschoolleerlingen in Dordrecht op een actieve manier kennis met de historie van hun stad. Door deze citymarketingactiviteit worden zij zo al op jonge leeftijd waardevolle ambassadeurs voor de stad.

merkwaarden eigenzinnig, dwars; sociale samenhang; nuchter bijzondere dingen doen


Nering naar tering Wie voor de handhaving van parkeren betaalt, heeft ook recht op de inkomsten van parkeerboetes. Niet iedereen vond het leuk, maar Dordrecht regelde dit eind jaren ’80 door als eerste gemeente van Nederland parkeerbelasting in te voeren.

merkwaarden nuchter bijzondere dingen doen; eigenzinnig, dwars


MOZES EN DE BERG Toen het Dordrechts Museum dicht was voor verbouwing werden museumstukken tijdelijk tentoongesteld in winkels in de binnenstad. Door ‘Museum in de Etalage’ konden bewoners en bezoekers tijdens de werkzaamheden toch genieten van kunst.

merkwaarden eigenzinnig, dwars; nuchter bijzondere dingen doen; pragmatisch


Meebewegen Van bies naar riet naar griend, door de eeuwen heen hebben de ambachten en de handel in de Biesbosch zich steeds aangepast aan wat de natuur te bieden had. Zo wordt de alles veranderende Sint-Elisabethsvloed nog steeds te gelde gemaakt.

merkwaarden ondernemend; pragmatisch


VLOEDSCHOTten De Voorstraat is Nederlands laagste zeedijk, maar kan door de bebouwing niet opgehoogd worden. De panden kregen daarom vloedschotten die in tijden van hoog water zorgen dat iedereen droge voeten houdt.

merkwaarden nuchter bijzondere dingen doen; pragmatisch


Kleur bekennen In opdracht van de stad hebben drie kleuronderzoekers 55 typisch Dordtse kleuren gedefinieerd. Deze kleurwaaier is sinds 2002 een onmisbaar hulpmiddel bij het schilderwerk aan de vele historische panden.

merkwaarden oorspronkelijk, verdiepend; verantwoordelijk


GAST IN EIGEN STAD Nieuwe inwoners en bedrijven van Dordrecht krijgen naast een toespraak van de burgemeester ook een rondleiding door de stad. Zo maken zij echt kennis met hun stad, haar cultuur en haar historie.

merkwaarden oorspronkelijk, verdiepend; sociale samenhang


Oud

Trotse façades In de jaren ’60 en ’70 is bij veel binnenstedelijke herontwikkelingen gekozen de gevel van historische panden te bewaren en later terug te plaatsen voor de nieuw gebouwde constructies.

merkwaarden nuchter bijzondere dingen doen; verantwoordelijk

Nieuw


verantwoorde voorloper Stadsboerderij Weizigt is de duurzaamste stadsboerderij van Nederland. Hier kan iedereen de dieren bezoeken, maar worden ook talloze initiatieven ontplooid op het gebied van natuur, energie, water en afvalrecycling.

merkwaarden nuchter bijzondere dingen doen; verantwoordelijk

Inspiratiekaarten Merkboek  

Het bijzondere van Dordrecht houdt niet op bij de projecten waar een merkatelier over werd gehouden. Dordrecht kent vele wapenfeiten, gebeur...

Inspiratiekaarten Merkboek  

Het bijzondere van Dordrecht houdt niet op bij de projecten waar een merkatelier over werd gehouden. Dordrecht kent vele wapenfeiten, gebeur...

Advertisement