Page 1

tterdam

Hoe komt u in Nationaal Park de Biesbosch? N3

richt

s aa M

Sc ho ols tra at

Terrassenplein

Energiehuis

Pinautomaat

26

Politiebureau Opstappunt Imbarcazione Barone

N oo rd en di jk

Wantijpark

Gro ene dijk Ci tyb us

lijn

10

Park Merwestein

km

O ra nj el aa n

5

Or an jel aa n

Ve st

Sin ge l

we g

Ha llin qla an

Groe nedij k

St oo pl aa n

N oo rd en di jk

k ar ep nj ra O

Re ew eg

Oo st

Burg. de Ra adtsin gel

Trans vaals traat

35

Vl ijw eg

Bezienswaardigheden:

DOK_Plattegrond.indd 1

1 Grote Kerk 2 Stadhuis 3 Bibliotheek (Gulden Os) 4 Museum Huis van Gijn 5 Museum 1940-1945 6 Dok Straatman 7 Pakhuis Stokholm 8 Dordts Patriciërshuis 9 Damiatebrug 10N Groothoofdspoort o 11 orde 't Zeepaert nd ijk 12 Bonifatiuskerk 13 Nieuwkerksplein 14 Pictura 15 De Munt 16 Rechtbank Dordrecht 17 Augustijnenkerk 18 Berckepoort 19 Het Hof van Nederland & Regionaal Archief Dordrecht 20 Kloostertuin 21 Dordrechts Museum 22 Cinema The Movies 23 Arend Maartenszhof 24 Regentenhof 25 DordtYart 26 Villa Augustus 27 Kinepolis Bioscoop 28 Energiehuis, huis van podiumkunsten met onder meer Poppodium Bibelot en Popcentrale 29 Molen 'Kyck over den Dyck' 30 Schouwburg Kunstmin 31 Centraal Station 32 Duurzaamheidscentrum Weizigt 33 Nationaal Onderwijsmuseum (De Holland) 34 Stadskantoor 35 Dok Bar & Bites en Zeeblauw at ra st ka an B

B

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DOK? VOLG ONS OP FACEBOOK, INSTAGRAM & WWW.BIJDOK.NL

21-03-18(wk12) 10:06

De mooiste plek van Dordrecht aan het drierivierenpunt

Ce ra m str aa t

Stationsweg

k ar ep nj ra O

k ar ep nj ra O n aa el ns lo u To

Weizigtpark Marke ttenw eg

n aa el nj ra O

Vr ies ew eg

SPUIBOULEVARD 3 | DORDRECHT

Vi jve Opstappunt Dordtevaar r

Schouwburg Kunstmin

30

Me rwe des traa t

Prins Hendrikbrug

Bl eij e

No ord ers tra at

W ijn ga ar ds tra at

Vr an ke ns tra at

Kr om ho ut

28

27

Si nt Jo ris w eg

Bij Zeeblauw restaurant waant u zich in mediterraanse sferen aan het water. Aan de Spuiboulevard in Dordrecht kunt u genieten in een trendy, sfeervolle en verrassende ambiance van mooie gerechten uit de zee. Ga mee op een tocht vol geur. Vol smaak. Vol beleving. Dat is Zeeblauw.

Hotel

29

Ce ra m str aa t

t

Busstation Ora nje laa n

nh Ri oe ed k ijk sh av en

Vo or st ra at N oo rd

W ijn str aa t Voorstraat No ord

Ve sts tra at

City bus lijn 10

ijk ed m om Kr

Spu iweg

Centraal Station

oen n ts Pla

Gr oo t la an

B

le aer

DM_Plattegrond2018+75mm-NL_v8.indd 1

B

31

32

Buslijn 10

B

at tra as nk Ba

Vlietweg

Fietsenstalling gratis & bewaakt

ijk med Krom

33

Parkeren touringcars

C. de Wittstraat

Nicolaas Maessingel

va n

No ord end ijk

SPUIBOULEVARD 97E | DORDRECHT

Parkeergarage

Molen "Kyck over den Dyck"

Vr ies ew eg

st Ve

De Holland

W an tij ka de

W an tij

Maasstra at

eerste 24 uur gratis

Tim or str aa t

Spuiw eg

Beverwijcksplein

Burg eme este r de R aadtsing el

n tlaa oo Gr de o g Hu

Drievriendenhof

seweg Dubbeldam

Weeskinderendijk

Lij nb aa n

B

enhof oz

Ha ven stra at

23

Citybus lijn 10

R

Veemarkt

at tra ks ijc w de Go

La ng e

Bij DOK BAR & BITES kiezen wij met zorg onze mooie verse producten en gaan we voor goede service & ambiance. DOK BAR & BITES is een moderne trendy bar met een uitgebreide wijnkaart, een Gin & Tonic- en een Cocktail kaart. Wij serveren een verrassende keuze in Bites, lunch, of dinner ‘to share’. Ontdek het zelf!

Parkeren eerste 24 uur gratis (let op, wel kaartje trekken)

25

Villa Augustus

24

Achterom

Spu ibou leva rd

Albe rt Cu ypsin gel eerste 24 uur gratis

B ag ijn ho f

21

ijk sd er ek Bl

van Strij sing el

Pa ra lle lw eg

10

Van

Spuihaven

lij n

35

s bo en ilg W Ko rte

t aa str am Ra

Hellingen

Spuibou levard

tra es re eB g n La

K ol fs tra at

Vr ie se st ra at

Riedijkshaven

Energiehuis

N ie uw st ra at

ng ga ris a S

Legenda:

Maass traat

Si ng el

34 s er kk ha r te ch A

C ity bu s at

Ste ego ver sloo t

20

22

Statenplein

rte aat Visstraat Ko str e e Br

16

City bus lijn 10

19

Bo ls in ge l

Pelserstra at

Ruitens traat

Dolhuis straat

Prinsens traat

Boogjes

2

Stadhuis

puistraat Grote S

at tra rs ike Su

B ui te n B K in al ne kh n av K en al K kh al av kh en av en

Voorstra at West

at tra ss Vi

Grotekerksbu urt

17 18

Fe rd in an d

Grote Kerk

Ste k

Het Hof van Nederland

Sp ui ha ve n

at ra st or Vo

Achte rom

ge

1

Scheffersplein

kt ar m en o r G

3

t aa str or Vo

at ra st se ie Vr

n La

14

at tra ws eu Ni

en uin utt Ho

15

at tra fs ol K

G el de rse ka de

we eu Ni

t aa str er uw

Waterbushalte Hooikade

n ve Ha

o esh Vle

e ad ik t oo ga H ns t rte ga a a ns M rte a a M

we eu Ni

kt ar m n e rk Va

n ve Ha

G M rote ar kt

Stadsw erven

Otto Dickeplein

13

Nieu wbru g

Gravenstraa t

de zij er at W at tra gs ru lb To

richting Zw

4

To re ns tra at

Nieuwkerksplein

Wijnstraat

5

Ri ed ijk

Ve st

Aa rd m ap ar pe kt l

Kn ol ha ve n

ijndrecht

n ne in B

t es ev al W

Mer wek ade

aat nstr Tore

k la V ’t

n ite Bu

t es ev al W

Dok Straatman

Cityb us lijn 10

Doe lstra at

6

ht c re d ijn w Z

11 12

Le ng he ns tra at

7

en en av av sh r sh r e ve ev we w ol ol W W Sc hr ijv er ss tra at

Johan de Wi ttstraa

N3

9

8

City bus lijn 10

Nationaal Park de Biesbosch

Waterbushalte Merwekade

W ijn M at ha te ve nk n ad e

e ud O

N3

Waterbushalte Stadswerven

Boo mstr aat

K ui pe rs ha ve n

Oranjelaan

cht

10

H of st ra at

A16

Plattegrond Dordrecht

richting Stadswerven, Papendrecht, Hollandse Biesbosch en Sliedre

Groothoofdspoort

A15 Baanhoekweg

poorbrug

r

tin ich

Kr om ho ut

Merwedestraat

100 meter

en

ap gP

ht

wijn ing Z

ee tV ch dre

PROEF, BELEEF EN ERVAAR

1km

m

rda

drec

Bezoekerscentrum Nationaal Park de Biesbosch

M us eu m st ra at

5 km

A16

Beneden Merwede

richting Ro

A15

BooQi products are produced under license and are subject to design registrations and trademarks. © Booqi Media Solutions BV www.booqi.com call +31 (0)20 7163151

brasserie restaurant hotel terrassen

(078) 633 25 00

19-04-18 16:35


15X ZIEN & DOEN IN DORDRECHT Dordrecht is een stad van water, historie en cultuur. De stad omarmt haar rijke verleden waarin zij floreerde als handelsplaats en waar onder meer de basis werd gelegd voor het Koninkrijk der Nederlanden. De historie is tot op de dag van vandaag terug te zien met het ontelbaar aantal monumenten dat de stad kent. Naast de historie, heeft ook water en de strijd met water Dordrecht gevormd. Deze strijd gaf de stad - met een eigen drierivierenpunt - haar karakter, schilderachtige havens, maar ook het unieke Nationaal Park de Biesbosch. Ontdek de oudste stad van Holland en proef de sfeer van een stad die nog steeds geschiedenis schrijft.

1. GROTE KERK

De Grote Kerk, met haar onmiskenbare scheve toren, is beeldbepalend in het stadsgezicht van Dordrecht. De Grote Kerk is een Brabantsgotische kruisbasiliek en herbergt onder andere een uniek Bachorgel en intrigerende glas in lood ramen. Een klim van 275 treden naar de top van de toren van 65 meter geeft een adembenemend uitzicht over de stad. 1 Lange Geldersekade 2 | www.grotekerk-dordrecht.nl

2. KUNST & ANTIEK

De historische binnenstad van Dordrecht biedt een scala aan galeries en kunst- en antiekwinkels. Struinen langs al deze zaken en op zoek gaan naar dat ene boek of andere curiosa, kan gemakkelijk met de wandeling Kunstrondje Dordt. Alle deelnemende zaken zijn, naast de reguliere openingstijden, iedere eerste zondag van de maand geopend van 12.00 uur tot 17.00 uur. Folder verkrijgbaar bij deelnemende zaken en intree Dordrecht | VVV www.kunstrondje.nl

7. MONUMENTEN

De rijke historie van Dordrecht is op bijna iedere straathoek terug te zien in de honderden monumenten in de binnenstad. Panden gebouwd in verschillende stijlen, van gotisch tot jugendstil, wisselen elkaar af. Markante gebouwen die het bewonderen waard zijn, zijn onder andere het Stadhuis, ’t Zeepaert en Stokholm. Kijk voor een overzicht van de monumenten in de speciale monumentengids (verkrijgbaar bij intree Dordrecht | VVV) of op de website. www.monumentenindordrecht.nl

8. HET HOF VAN NEDERLAND

3. Historische havens Door de strategische ligging ontwikkelde Dordrecht zich in de Middeleeuwen met het Stapelrecht tot een belangrijke handelsplaats van wijn, hout, suiker en graan. Lopend langs de binnenwateren zijn de belangrijke overslaggoederen van destijds nog duidelijk terug te vinden, zoals de namen Wijnstraat en Wijnhaven verraden. Aan de Pottenkade, naast de Grote Kerk, verkochten pottenbakkers hun aardewerken koopwaar. Vandaag de dag zijn de havens veelal in gebruik als jachthavens, maar de historische sfeer is nooit verdwenen.

In de Statenzaal van Het Hof van Nederland vond in 1572 de Eerste Vrije Statenvergadering plaats waarmee de fundering voor een vrije staat werd gelegd. Na een grondige renovatie is Het Hof van Nederland op 27 april 2015 heropend door Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima. Het is een moderne interactieve en multimediale expositie die bezoekers drie belangrijke mijlpalen in de Nederlandse geschiedenis laat herbeleven. 19 Hof 6 | www.hethofvannederland.nl

4. CULTUREEL DORDRECHT

Op cultureel gebied heeft Dordrecht veel te bieden. Het Energiehuis is de plek in de regio waar eigentijdse podiumkunsten samenkomen en waar onder andere Poppodium Bibelot grote Nederlandse namen programmeert. Tevens is er de unieke Schouwburg Kunstmin, dat na een grondige renovatie is heropend in november 2014. Daarnaast dragen musea als het Onderwijsmuseum, Huis van Gijn, het Dordts Patriciërshuis en Museum 1940-1945 met hun vaste collecties en wisselende tentoonstellingen bij aan het culturele aanbod van de stad. Kijk voor alle culturele instellingen en de culturele agenda op www.cultuurindordrecht.nl en www.uitagendadordrecht.nl

GOED BEREIKBAAR!

Het autoluwe stadscentrum van Dordrecht bereik je eenvoudig. In minder dan 10 minuten loop je vanaf het station, of een van de parkeergarages, naar het historische centrum. Aan de rand van het centrum kun je parkeren op parkeerterrein Weeskinderendijk (eerste 24 uur gratis).

13. Bezoek een evenement Dordrecht is een levendige stad met kleurrijke, verrassende en bovenal gezellige evenementen die bezoekers trekken uit het hele land en zelfs daarbuiten. Welbekende evenementen zijn Dordt in Stoom, Dordtse Boekenmarkt, Big Rivers Festival, Open Monumentendagen, Sinterklaashuis en de Kerstmarkt Dordrecht. (Jaarlijks) terugkerende evenementen Dancetour Koningsdag Dordt in Stoom medio mei (2018), eens per twee jaar Wantijpop eind mei/begin juni Bachfestival Dordrecht eind juni (2018), eens per twee jaar Zomerkermis laatste week juni Dordtse Boekenmarkt 1e zondag juli Big Rivers Festival juli Open Monumentendagen 2e weekend september Sinterklaashuis eind november t/m 5 december Kerstmarkt Dordrecht medio december Kijk voor de volledige UITagenda op www.uitagendadordrecht.nl

14. MAAK EEN STADSWANDELING

9. Winkelen

De beste manier om de mooie binnenstad van Dordrecht te bekijken is te voet. Bij intree Dordrecht | VVV zijn verschillende wandelroutes en stadswandelingen beschikbaar, waaronder ‘Rondje Dordt’. Deze stadswandeling leidt langs de mooiste plekjes in het historisch centrum. Meer informatie over de verschillende stadswandelingen is verkrijgbaar bij intree Dordrecht | VVV, Spuiboulevard 99 | www.vvvdordrecht.nl

Het winkelhart van Dordrecht is, samen met de straten die hier op uitkomen, het Statenplein. Het aanbod van winkels varieert van grote winkelketens, leuke brocante winkels en veel couleur locale. Iedere donderdag is het koopavond en het is elke zondag koopzondag in het centrum. Tevens is er op vrijdag en zaterdag weekmarkt op de Sarisgang en het Statenplein. Kijk voor een overzicht van alle winkels op www.centrumdordrecht.nl

MEER TOERISTISCHE INFORMATIE?

Intree Dordrecht is het informatiecentrum van Dordrecht, ook het VVV kantoor is hier gevestigd. Wie alles wil weten over evenementen, cultuur, recreatie, natuur en stadswandelingen kan hier terecht.

10. DORDRECHTS MUSEUM

5. Sfeervol eten & drinken Het Scheffersplein, Statenplein en het Groothoofd zijn echte horecapleinen. In het vroege voorjaar kan er al genoten worden van een hapje en een drankje op een van de terrassen. Het Scheffersplein, met het standbeeld van Ary Scheffer, is het terrassenplein bij uitstek. Op het Groothoofd is het tevens goed vertoeven én het biedt een prachtig uitzicht op het drierivierenpunt, het drukst bevaren rivierenpunt in Europa. Ook in de havens en in zijstraatjes zijn leuke restaurants, verborgen lunchplekken en terrasjes te vinden voor een leuke middag of avond uit. Kijk voor een overzicht van alle horecagelegenheden op www.centrumdordrecht.nl

6. AVOND UIT Alles weten over Dordrecht

www.centrumdordrecht.nl DM_Plattegrond2018+75mm-NL_v8.indd 2

Voor een gezellige avond ben je ook in Dordrecht op verschillende plekken aan het juiste adres. Lekker een avond met de voeten van de vloer in het Dolhuis of in een van de zalen van Bibelot. Heerlijk borrelen en een hapje in Khotinsky, op het terras bij DOK of een wijntje drinken bij Brut. Gegarandeerd genieten van een Dordtse avond uit! Kijk voor alle uitgaansgelegenheden op www.centrumdordrecht.nl.

Dordrecht is vanuit de regio goed bereikbaar met de Waterbus. En ook vanuit modern Rotterdam stap je zo aan boord voor een tochtje naar historisch Dordrecht. Of vaar vanaf de Merwekade mee naar de indrukwekkende molens van UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk. Met de Waterbus vaar je in de regio overal snel en comfortabel naar toe. Je fiets mag zelfs gratis mee. Zo begint je bezoek aan de oudste stad van Holland op een wel heel bijzondere manier! www.waterbus.nl

Spuiboulevard 99, 3311 GN Dordrecht Tel. 0900 - 46 36 888

Het Dordrechts Museum is niet alleen een belangrijk museum voor de stad, het is ook een van de oudste en belangrijkste stedelijke musea van Nederland. De collectie omvat een indrukwekkende verzameling van zowel internationale en Nederlandse schilderkunst met topstukken van onder andere Ary Scheffer en Ferdinand Bol. Het museum heeft wisselende tentoonstellingen waarin bezoekers een uitgebreid beeld van moderne en hedendaagse kunst krijgen. 21 Museumstraat 40 | www.dordrechtsmuseum.nl

OPENINGSTIJDEN:

11. VILLA AUGUSTUS

Villa Augustus, op het terrein van Wantij, bestaat uit twee unieke rijksmonumenten: de watertoren en het pompgebouw. Binnen de gemetselde omheining bevindt zich een oase van groen en rust midden in de stad met prachtig aangelegde tuinen en kassen. Daarnaast is er ook een hotel, café-restaurant en marktplaats waar de producten uit de tuin in de gerechten verwerkt en verkocht worden. 26 Oranjelaan 7 | www.villa-augustus.nl

12. NATIONAAL PARK DE BIESBOSCH

Nationaal Park de Biesbosch biedt een unieke natuurbeleving als een van de weinige zoetwatergetijdegebieden in Europa. Dit avontuurlijk doolhof van rivieren, waterbekkens en wilgenbossen bevindt zich op vijf kilometer afstand van het centrum. Ontdek de ruige natuur per fluisterboot, kano of te voet en spot vele vogels, vissen en misschien wel bevers! Bereikbaar per eigen vervoer, waterbus of Belbus www.biesboschcentrumdordrecht.nl

Maandag: 10.00 - 18.00 uur* Dinsdag t/m vrijdag: 09.00 - 18.00 uur Zaterdag: 10.00 - 17.00 uur Eerste en laatste zondag van de maand: 12.00 - 17.00 uur

15. Rondvaarten

* Van half oktober t/m half april: op maandag geopend van: 12.00 - 18.00 uur

Van het voorjaar tot het najaar kunt u genieten van de bijzondere waterwandelgangen van de stad met verschillende rondvaartboten. Vanaf de Wijnbrug vaart de Dordtevaar; een elektrische, open fluisterboot. Vanaf de Pottenkade varen de boten van de gebroeders Barone. Beide rondvaartboten varen door de historische havens en laten plekjes zien die anders verborgen blijven, zoals druppende bruggen, donkere doorkijkjes en kolossale pakhuizen. www.dordtevaar.nl | 078-6130094 en www.ibarone.nl | 06-48467640

COLOFON: Editie: mei 2018 Uitgever: Dordrecht Marketing Vormgeving: BuroGeus.nl Druk: Graon grafische communicatie

19-04-18 16:35

Stadsplattegrond Dordrecht 2018  
Stadsplattegrond Dordrecht 2018  
Advertisement