Page 1

Hoe komt u in Nationaal Park de Biesbosch? N3

richt

s aa M

29

No ord ers tra at

Sin ge l

N oo rd en di jk

Wantijpark

10

Park Merwestein

Or an jel aa n

lijn

km

O ra nj el aa n

5

Gro ene dijk

Ha llin qla an

St oo pl aa n

N oo rd en di jk

n aa el nj ra O

Vr ies ew eg

Oo st

ijk ed m om Kr

oen n ts Pla

Trans vaals traat

Ce ra m str aa t

Burg. de Ra adtsin gel

B

Pinautomaat Politiebureau Vi jv

er we Opstappunt Dordtevaar g

Opstappunt Imbarcazione Barone Vl ijw eg

Bezienswaardigheden: 1 Grote Kerk 2 Nationaal Medisch Museum 3 Stadhuis 4 Bibliotheek (Gulden Os) 5 Museum Huis van Gijn 6 Museum 1940-1945 7 Dok Straatman 8 Pakhuis Stokholm 9 Dordts PatriciĂŤrshuis 10 Damiatebrug N oo rd 11 Groothoofdspoort en di 12 't jkZeepaert 13 Bonifatiuskerk 14 Nieuwkerksplein 15 Pictura 16 De Munt 17 Rechtbank Dordrecht 18 Augustijnenkerk 19 Berckepoort 20 Het Hof van Nederland & Regionaal Archief Dordrecht 21 Kloostertuin 22 Dordrechts Museum 23 Cinema The Movies 24 Arend Maartenszhof 25 Regentenhof 26 DordtYart 27 Villa Augustus 28 Kinepolis Bioscoop 29 Energiehuis, huis van podium kunsten met onder meer Poppodium Bibelot en Popcentrale 30 Molen 'Kyck over den Dyck' 31 Schouwburg Kunstmin 32 Centraal Station 33 Duurzaamheidscentrum Weizigt 34 Nationaal Onderwijsmuseum (De Holland) 35 Stadskantoor Ce ra m str aa t

Re ew eg

Weizigtpark Marke ttenw eg

Me rwe des traa t

Terrassenplein 27

Uitgever: Dordrecht Marketing Vormgeving: BuroGeus creatie & communicatie Druk: Graon grafische communicatie

at ra st ka an B

le aer

Centraal Station

Prins Hendrikbrug

Hotel Energiehuis

Ci tyb us

k ar ep nj ra O n aa el ns lo u To

Buslijn 10 Ora nje laa n

Bl eij e

Ve sts tra at

Sc ho ols tra at

Vr an ke ns tra at

Kr om ho ut

86

Schouwburg Kunstmin

31

Fe rd in an d

B

33

30 28

Si nt Jo ris w eg

k ar ep nj ra O

Fietsenstalling gratis & bewaakt

B Busstation City bus lijn 10

Ve st

32 Spu iweg

nh Ri oe ed k ijk sh av en

Vo or st ra at N oo rd

W ijn ga ar ds tra at

Stationsweg

Vlietweg

n tlaa roo

Nicolaas Maessingel

Parkeren touringcars

ijk med Krom

34

Burg eme este r de R aadtsing el

va n

No ord end ijk

Tim or str aa t

88

De Holland

Fietsknooppunt

k ar ep nj ra O seweg Dubbeldam

Weeskinderendijk

Johan de Wi ttstraa

t

Albe rt Cu ypsin gel

Maasstra at

C. de Wittstraat

B

Parkeren eerste 24 uur gratis (let op, wel kaartje trekken)

eerste 24 uur gratis

Parkeergarage

at tra as nk Ba

49

W an tij ka de

W an tij

Molen "Kyck over den Dyck"

B

Beverwijcksplein

enhof oz

Lij nb aa n

Vr ies ew eg

Citybus lijn 10

Spuiw eg

Veemarkt

at tra ks ijc w de Go

La ng e

26

Villa Augustus

25

Achterom

Spu ibou leva rd

Drievriendenhof

ijk sd er ek Bl

van Strij sing el

Ha ven stra at

B ag ijn ho f

22

24

st Ve

s bo en ilg W

eerste 24 uur gratis

W ijn str aa t

10

Riedijkshaven

Groe nedij k

lij n

K ol fs tra at

Vr ie se st ra at

Legenda:

Maass traat

Energiehuis

N ie uw st ra at

ng ga ris Sa

Van

Spuihaven

R

t aa str am Ra

Hellingen

Spuibou levard

a str ee Br e ng La

Ste ego ver sloo t

21

23

Statenplein

rte aat Visstraat Ko str e re B C ity bu s at

20

Stadsw erven

Si ng el

35 s er kk ha er t ch A

Stadhuis

17

City bus lijn 10

Bo ls in ge l

Pelserstra at

Ruitens traat

Dolhuis straat

Prinsens traat

Boogjes

3

puistraat Grote S

at tra rs ike Su

B ui te n B K in al ne kh n av K en al K kh al av kh en av en

2

Voorstra at West

at tra ss Vi

Grotekerksbu urt

Achte rom

G el de rse ka de ge

Grote Kerk

18 19

Sp ui ha ve n

at ra st or Vo

Ste k

Het Hof van Nederland

at tra fs ol K

1

4

t aa str or Vo

at ra st se ie Vr

t aa str er uw

n La

15

Scheffersplein

kt ar m en ro G

16

at tra ws eu Ni

en uin utt Ho

kt ar m en k r Va

n ve Ha

o esh Vle

e ad ik t oo ga H ns t rte ga a a ns M te r aa M

n ve Ha we we eu eu Ni i N

G M rote ar kt

87

Otto Dickeplein

14

Nieu wbru g

Gravenstraa t

de zij er at W at tra gs ru lb To

richting Zw

5

To re ns tra at

Nieuwkerksplein

Wijnstraat

6

Ri ed ijk

Ve st

Aa rd m ap ar pe kt l

Kn ol ha ve n

ijndrecht

n ne in B

t es ev al W

Dok Straatman

Mer wek ade

aat nstr Tore

k la V ’t

n ite Bu

t es ev al W

12 13

City bus lijn 10

7

Waterbushalte Hooikade

Pa ra lle lw eg

en n av ve ha sh rs er e v v e we w ol ol W W Sc hr ijv er ss tra at

Cityb us lijn 10

Doe lstra at

9

8

ht c re d ijn w Z

Ko rte

10

Le ng he ns tra at

Nationaal Park de Biesbosch

Waterbushalte Stadswerven

Boo mstr aat

W ijn M at ha te ve nk n ad e

e ud O

N3

cht

Waterbushalte Merwekade

K ui pe rs ha ve n

Oranjelaan

Voorstraat No ord

A16

N3

richting Stadswerven, Papendrecht, Hollandse Biesbosch en Sliedre

11

H of st ra at

Baanhoekweg

A16

r

100 meter

Groothoofdspoort

A15

Plattegrond Dordrecht

en

tin ich

Kr om ho ut

Merwedestraat

ee tV ch

dre

ap gP

ht

wijn ing Z

1km

m

rda

drec

Bezoekerscentrum Nationaal Park de Biesbosch

M us eu m st ra at

5 km

Beneden Merwede

tterdam richting Ro

A15

BooQi products are produced under license and are subject to design registrations and trademarks.

Stadsplattegrond Dordrecht  
Stadsplattegrond Dordrecht  

Handige stadsplattegrond met leuke informatie over Dordrecht. Met 15 highlights die u absoluut niet mag missen bij een bezoek aan Hollands o...

Advertisement