Page 1

tterdam richting Ro

A15

Hoe komt u in Nationaal Park de Biesbosch? N3

s aa M

H of st ra at

No ord ers tra at Kr om ho ut

Sin ge l

O ra nj el aa n

Gro ene dijk lijn

10

Park Merwestein

Or an jel aa n

Si ng el

N oo rd en di jk

Groe nedij k

St oo pl aa n

Oo st

ijk ed m om Kr

oen n ts Pla

Trans vaals traat

Ce ra m str aa t

Burg. de Ra adtsin gel

Weizigtpark Marke ttenw eg

an la je n ra O

Re ew eg

B

Me rwe des traa t

Buslijn 10

Pinautomaat Politiebureau

Vi jve Opstappunt Dordtevaar r

Opstappunt Imbarcazione Barone

we g

Vl ijw eg

Bezienswaardigheden: 1 Grote Kerk 2 Stadhuis 3 Bibliotheek (Gulden Os) 4 Museum Huis van Gijn 5 Museum 1940-1945 6 Dok Straatman 7 Pakhuis Stokholm 8 Dordts Patriciërshuis 9 Damiatebrug 10 Groothoofdspoort N o 11 orde 't Zeepaert nd ijk 12 Bonifatiuskerk 13 Nieuwkerksplein 14 Pictura 15 De Munt 16 Rechtbank Dordrecht 17 Augustijnenkerk 18 Berckepoort 19 Het Hof van Nederland & Regionaal Archief Dordrecht 20 Kloostertuin 21 Dordrechts Museum 22 Cinema The Movies 23 Arend Maartenszhof 24 Regentenhof 25 DordtYart 26 Villa Augustus 27 Kinepolis Bioscoop 28 Energiehuis, huis van podium kunsten met onder meer Poppodium Bibelot en Popcentrale 29 Molen 'Kyck over den Dyck' 30 Schouwburg Kunstmin 31 Centraal Station 32 Duurzaamheidscentrum Weizigt 33 Nationaal Onderwijsmuseum (De Holland) 34 Stadskantoor 35 Dok Bar & Bites en Zeeblauw at ra st ka an B

le aer

Centraal Station

Fietsenstalling gratis & bewaakt

Ce ra m str aa t

Stationsweg

B

Prins Hendrikbrug

Bl eij e

Ve sts tra at

Sc ho ols tra at

Vr an ke ns tra at Ve st

Ci tyb us

k ar ep nj a r O

Ora nje laa n

nh Ri oe ed k ijk sh av en

Vo or st ra at N oo rd

W ijn M at ha te ve nk n ad e

W ijn ga ar ds tra at

Sp ui ha ve n

Ha llin qla an

km Wantijpark

k ar ep nj a r O

31 Spu iweg

5

Tim or str aa t

Johan de W ittstraat

Spuiw eg

Vlietweg

26

N oo rd en di jk

Schouwburg Kunstmin

k ar ep nj ra O an la se on l u To

Terrassenplein

Energiehuis

ijk med Krom

33

Burg eme este r de R aadtsing el

n tlaa roo eG d go Hu

28

Vr ies ew eg

Parkeren touringcars

Hotel

29 27

30

Busstation B

C. de Wittstraat

Nicolaas Maessingel

32

City bus lijn 10

Parkeren eerste 24 uur gratis (let op, wel kaartje trekken)

Maasstra at

eerste 24 uur gratis

Parkeergarage

at tra as nk Ba

De Holland

va n

No ord end ijk

Vr ies ew eg

st Ve

B

Beverwijcksplein

W an tij ka de

W an tij

Molen "Kyck over den Dyck"

Si nt Jo ris w eg

24

seweg Dubbeldam

Weeskinderendijk

Lij nb aa n

B

enhof oz

Ha ven stra at

Drievriendenhof

Citybus lijn 10

R

van Strij sing el

Veemarkt

t aa str jck i w de Go

Albe rt Cu ypsin gel eerste 24 uur gratis

B ag ijn ho f

23

ijk sd er ek Bl

Pa ra lle lw eg

10

Achterom

Spu ibou leva rd

K ol fs tra at

Vr ie se st ra at

35

s bo en li g W Ko rte

lij n

Van

Spuihaven

C ity bu s

t aa str m a Ra

Hellingen

Spuibo ulevard

t aa str ee r eB ng La

La ng e

25

Villa Augustus

Bo ls in ge l

34 s er kk a rh te ch A

Stadhuis

21

N ie uw st ra at

ng ga ris a S

rte aat Visstraat Ko str e e Br

Riedijkshaven

Energiehuis

22

Statenplein

Ste ego ver sloo t

20

Fe rd in an d

Pelserstra at

Ruitens traat

Dolhuis straat

Prinsens traat

Boogje s

2 t puistraa Grote S

at tra rs ike Su

B ui te n B K in al ne kh n av K en al K kh al a kh ve av n en

Voorstra at West

at tra ss Vi

Grotekerksbu urt

Achte rom

G el de rse ka de

ge

Grote Kerk

16

City bus lijn 10

19

Legenda:

Maass traat

Ve st

at ra st or o V

17 18

at tra ws eu Ni

1

3

Ste k

Het Hof van Nederland

at tra fs ol K

n La

Scheffersplein

kt ar m en o r G

15

14

t aa str or Vo

at ra st se ie Vr

t aa str er uw

Waterbushalte Hooikade

en uin utt o H

o esh Vle

e ad ik t oo ga H ns t e t r ga aa ns e M rt aa M

n ve Ha we e w eu eu Ni Ni

kt ar nm e rk Va

n ve Ha

G M rote ar kt

de zij er at W at tra gs ru lb To

richting Zw

4

Gravenstraa t

Wijnstraat

5

Kn ol ha ve n

ijndrecht

n ne in B

t es ev al W

13 Nieuwkerksplein

Nieu wbru g

Stadsw erven

Otto Dickeplein

aat nstr Tore

k la V ’t

n ite Bu

t es ev al W

11 12

Mer wek ade

Ri ed ijk

To re ns tra at

Doe lstra at

6 Dok Straatman Aa rd m ap ar pe kt l

W ijn str aa t

7

n ve en av ha rs sh r e ve ev we w ol ol W W Sc hr ijv er ss tra at

City bus lijn 10

Nationaal Park de Biesbosch

9

8

Cityb us lijn 10

Boo mst raat

Voorstraat No ord

e ud O

N3

Waterbushalte Stadswerven Waterbushalte Merwekade

K ui pe rs ha ve n

Oranjelaan

cht

10

Le ng he ns tra at

A16

ht c re d ijn w Z

richting Stadswerven, Papendrecht, Hollandse Biesbosch en Sliedre

Groothoofdspoort

Baanhoekweg

N3

100 meter

ric

richt

A15

Plattegrond Dordrecht

p Pa

Kr om ho ut

Merwedestraat

ng hti

ee tV ch

dre

en

ht

wijn ing Z

1km

m

rda

drec

Bezoekerscentrum Nationaal Park de Biesbosch

M us eu m st ra at

5 km

A16

Beneden Merwede

BooQi products are produced under license and are subject to design registrations and trademarks. © Booqi Media Solutions BV www.booqi.com call +31 (0)20 7163151


15X ZIEN & DOEN IN DORDRECHT Dordrecht is een stad van water, historie en cultuur. De stad omarmt haar rijke verleden waarin zij floreerde als handelsplaats en waar onder meer de basis werd gelegd voor het Koninkrijk der Nederlanden. De historie is tot op de dag van vandaag terug te zien met het ontelbaar aantal monumenten dat de stad kent. Naast de historie, heeft ook water en de strijd met water Dordrecht gevormd. Deze strijd gaf de stad - met een eigen drierivierenpunt - haar karakter, schilderachtige havens, maar ook het unieke Nationaal Park de Biesbosch. Ontdek de oudste stad van Holland en proef de sfeer van een stad die nog steeds geschiedenis schrijft.

1. GROTE KERK

De Grote Kerk, met haar onmiskenbare scheve toren, is beeldbepalend in het stadsgezicht van Dordrecht. De Grote Kerk is een Brabantsgotische kruisbasiliek en herbergt onder andere een uniek Bachorgel en intrigerende glas in lood ramen. Een klim van 275 treden naar de top van de toren van 65 meter geeft een adembenemend uitzicht over de stad. 1 Lange Geldersekade 2 | www.grotekerk-dordrecht.nl

2. KUNST & ANTIEK

De historische binnenstad van Dordrecht biedt een scala aan galeries en kunst- en antiekwinkels. Struinen langs al deze zaken en op zoek gaan naar dat ene boek of andere curiosa, kan gemakkelijk met de wandeling Kunstrondje Dordt. Alle deelnemende zaken zijn, naast de reguliere openingstijden, iedere eerste zondag van de maand geopend van 12.00 uur tot 17.00 uur. Folder verkrijgbaar bij deelnemende zaken en intree Dordrecht | VVV www.kunstrondje.nl

7. MONUMENTEN

De rijke historie van Dordrecht is op bijna iedere straathoek terug te zien in de honderden monumenten in de binnenstad. Panden gebouwd in verschillende stijlen, van gotisch tot jugendstil, wisselen elkaar af. Markante gebouwen die het bewonderen waard zijn, zijn onder andere het Stadhuis, ’t Zeepaert en Stokholm. Kijk voor een overzicht van de monumenten in de speciale monumentengids (verkrijgbaar bij intree Dordrecht | VVV) of op de website. www.monumentenindordrecht.nl

8. HET HOF VAN NEDERLAND

3. Historische havens Door de strategische ligging ontwikkelde Dordrecht zich in de Middeleeuwen met het Stapelrecht tot een belangrijke handelsplaats van wijn, hout, suiker en graan. Lopend langs de binnenwateren zijn de belangrijke overslaggoederen van destijds nog duidelijk terug te vinden, zoals de namen Wijnstraat en Wijnhaven verraden. Aan de Pottenkade, naast de Grote Kerk, verkochten ­pottenbakkers hun aardewerken koopwaar. Vandaag de dag zijn de havens veelal in gebruik als jachthavens, maar de historische sfeer is nooit verdwenen.

In de Statenzaal van Het Hof van Nederland vond in 1572 de Eerste Vrije Statenvergadering plaats waarmee de fundering voor een vrije staat werd gelegd. Na een grondige renovatie is Het Hof van Nederland op 27 april 2015 heropend door Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima. Het is een moderne interactieve en multimediale expositie die bezoekers drie belangrijke mijlpalen in de Nederlandse geschiedenis laat herbeleven. 19 Hof 6 | www.hethofvannederland.nl

4. CULTUREEL DORDRECHT

Op cultureel gebied heeft Dordrecht veel te bieden. Het Energiehuis is de plek in de regio waar eigentijdse podiumkunsten samenkomen en waar onder andere Poppodium Bibelot grote Nederlandse namen programmeert. Tevens is er de unieke Schouwburg Kunstmin, dat na een grondige renovatie is heropend in november 2014. Daarnaast dragen musea als het Onderwijsmuseum, Huis van Gijn, het Dordts Patriciërshuis en Museum 1940-1945 met hun vaste collecties en wisselende tentoonstellingen bij aan het culturele aanbod van de stad. Kijk voor alle culturele instellingen en de culturele agenda op www.cultuurindordrecht.nl en www.uitagendadordrecht.nl

GOED BEREIKBAAR!

Het autoluwe stadscentrum van Dordrecht bereik je eenvoudig. In minder dan 10 minuten loop je vanaf het station, of een van de parkeergarages, naar het historische centrum. Aan de rand van het centrum kun je parkeren op parkeerterrein Weeskinderendijk (eerste 24 uur gratis).

13. Bezoek een evenement Dordrecht is een levendige stad met kleurrijke, verrassende en ­bovenal gezellige evenementen die bezoekers trekken uit het hele land en zelfs daarbuiten. Welbekende evenementen zijn Dordt in Stoom, Dordtse ­Boekenmarkt, Big Rivers Festival, Open M ­ onumentendagen, ­Sinterklaashuis en de Kerstmarkt Dordrecht. (Jaarlijks) terugkerende evenementen Dancetour Koningsdag Dordt in Stoom medio mei (2018), eens per twee jaar Wantijpop eind mei/begin juni Bachfestival Dordrecht eind juni (2018), eens per twee jaar Zomerkermis laatste week juni Dordtse Boekenmarkt 1e zondag juli Big Rivers Festival juli Open Monumentendagen 2e weekend september Sinterklaashuis eind november t/m 5 december Kerstmarkt Dordrecht medio december Kijk voor de volledige UITagenda op www.uitagendadordrecht.nl

14. MAAK EEN STADSWANDELING

9. Winkelen

De beste manier om de mooie binnenstad van Dordrecht te bekijken is te voet. Bij intree Dordrecht | VVV zijn verschillende wandelroutes en stadswandelingen beschikbaar, waaronder ‘Rondje Dordt’. Deze stadswandeling leidt langs de mooiste plekjes in het historisch centrum. Meer informatie over de verschillende stadswandelingen is verkrijgbaar bij intree Dordrecht | VVV, Spuiboulevard 99 | www.vvvdordrecht.nl

Het winkelhart van Dordrecht is, samen met de straten die hier op uit­komen, het Statenplein. Het aanbod van winkels varieert van g ­ rote winkel­ketens, leuke brocante winkels en veel couleur locale. Iedere donderdag is het ­koopavond en het is elke zondag koopzondag in het centrum. Tevens is er op vrijdag en zaterdag weekmarkt op de Sarisgang en het Statenplein. Kijk voor een overzicht van alle winkels op www.centrumdordrecht.nl

MEER TOERISTISCHE INFORMATIE?

Intree Dordrecht is het informatie­centrum van Dordrecht, ook het VVV kantoor is hier gevestigd. Wie alles wil weten over evenementen, cultuur, recreatie, natuur en stadswandelingen kan hier terecht.

10. DORDRECHTS MUSEUM

5. Sfeervol eten & drinken Het Scheffersplein, Statenplein en het Groothoofd zijn echte horeca­pleinen. In het vroege voorjaar kan er al genoten worden van een hapje en een drankje op een van de terrassen. Het Scheffersplein, met het standbeeld van Ary Scheffer, is het terrassenplein bij uitstek. Op het Groothoofd is het tevens goed vertoeven én het biedt een prachtig uitzicht op het drie­ rivierenpunt, het drukst bevaren rivierenpunt in Europa. Ook in de havens en in zijstraatjes zijn leuke restaurants, verborgen lunchplekken en terrasjes te vinden voor een leuke middag of avond uit. Kijk voor een overzicht van alle horecagelegenheden op www.centrumdordrecht.nl

6. AVOND UIT Alles weten over Dordrecht

www.centrumdordrecht.nl

Voor een gezellige avond ben je ook in Dordrecht op verschillende plekken aan het juiste adres. Lekker een avond met de voeten van de vloer in het Dolhuis of in een van de zalen van Bibelot. Heerlijk borrelen en een hapje in Khotinsky, op het terras bij DOK of een wijntje drinken bij Brut. Gegarandeerd genieten van een Dordtse avond uit! Kijk voor alle uitgaansgelegenheden op www.centrumdordrecht.nl.

Dordrecht is vanuit de regio goed bereikbaar met de Waterbus. En ook vanuit modern Rotterdam stap je zo aan boord voor een tochtje naar historisch Dordrecht. Of vaar vanaf de Merwekade mee naar de indrukwekkende molens van UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk. Met de Waterbus vaar je in de regio overal snel en comfortabel naar toe. Je fiets mag zelfs ­gratis mee. Zo begint je bezoek aan de oudste stad van Holland op een wel heel bijzondere manier! www.waterbus.nl

Spuiboulevard 99, 3311 GN Dordrecht Tel. 0900 - 46 36 888

Het Dordrechts Museum is niet alleen een belangrijk museum voor de stad, het is ook een van de oudste en belangrijkste stedelijke musea van Nederland. De collectie omvat een indrukwekkende verzameling van zowel internationale en Nederlandse schilderkunst met topstukken van onder andere Ary Scheffer en Ferdinand Bol. Het museum heeft wisselende tentoonstellingen waarin bezoekers een uitgebreid beeld van moderne en hedendaagse kunst krijgen. 21 Museumstraat 40 | www.dordrechtsmuseum.nl

OPENINGSTIJDEN:

11. VILLA AUGUSTUS

Villa Augustus, op het terrein van Wantij, bestaat uit twee unieke rijks­ monumenten: de watertoren en het pompgebouw. Binnen de ­gemetselde omheining bevindt zich een oase van groen en rust midden in de stad met prachtig aangelegde tuinen en kassen. Daarnaast is er ook een hotel, ­café-restaurant en marktplaats waar de producten uit de tuin in de gerechten verwerkt en verkocht worden. 26 Oranjelaan 7 | www.villa-augustus.nl

12. NATIONAAL PARK DE BIESBOSCH

Nationaal Park de Biesbosch biedt een unieke natuurbeleving als een van de ­weinige zoetwatergetijdegebieden in ­Europa. Dit avontuurlijk doolhof van ­rivieren, waterbekkens en wilgenbossen bevindt zich op vijf kilometer afstand van het ­centrum. Ontdek de ruige natuur per fluisterboot, kano of te voet en spot vele vogels, vissen en misschien wel bevers! Bereikbaar per eigen vervoer, waterbus of Belbus www.biesboschcentrumdordrecht.nl

Maandag: 10.00 - 18.00 uur* Dinsdag t/m vrijdag: 09.00 - 18.00 uur Zaterdag: 10.00 - 17.00 uur Eerste en laatste zondag van de maand: 12.00 - 17.00 uur

15. Rondvaarten

* Van half oktober t/m half april: op maandag geopend van: 12.00 - 18.00 uur

Van het voorjaar tot het najaar kunt u genieten van de bijzondere waterwandelgangen van de stad met verschillende rondvaartboten. Vanaf de Wijnbrug vaart de Dordtevaar; een elektrische, open fluisterboot. Vanaf de Pottenkade varen de boten van de gebroeders Barone. Beide rondvaartboten varen door de historische havens en laten plekjes zien die anders verborgen blijven, zoals druppende bruggen, donkere doorkijkjes en kolossale pakhuizen. www.dordtevaar.nl | 078-6130094 en www.ibarone.nl | 06-48467640

COLOFON: Editie: mei 2018 Uitgever: Dordrecht Marketing Vormgeving: BuroGeus.nl Druk: Graon grafische communicatie

Stadsplattegrond Dordrecht 2018  

Handige stadsplattegrond met leuke informatie over Dordrecht. Met 15 highlights die u absoluut niet mag missen bij een bezoek aan Hollands o...

Stadsplattegrond Dordrecht 2018  

Handige stadsplattegrond met leuke informatie over Dordrecht. Met 15 highlights die u absoluut niet mag missen bij een bezoek aan Hollands o...

Advertisement