Page 1

dr Tomasz Cecot

M贸zgowie Sekcja


czyli wprowadzenie do realnej anatomii OUN, w wersji polskiej i z mianownictwem angielskim, przy wykorzystaniu rycin z programu Anatomy & Physiology Revealed 2.0


Rozpoczynamy naszą podróż przez kolejne warstwy ciała człowieka. Zobacz, jak w rzeczywistości wygląda ułożenie mózgowia w czaszce. Zwróć uwagę na rzutowanie czaszki na skórę.


Czaszka jest kostną puszką chroniącą to, co w człowieku najcenniejsze – jego mózgowie...

Część twarzową czaszki tworzy 13 kości, z czego z boku widać tylko niektóre z nich.


Żuchwa Mandibula

Nieparzysta żuchwa...


Szczęka Maxilla

parzysta szczęka...


Kość jarzmowa Zygomatic bone

parzysta kość jarzmowa...


Kość nosowa Nasal bone

oraz dwie niewielkie kości nosowe wspólnie tworzą część twarzową czaszki.


Kość czołowa Frontal bone

Część mózgową czaszki tworzy 8 kości.

Jedna kość czołowa...


Kość ciemieniowa Parietal bone

dwie kości ciemieniowe...


Kość potyliczna Occipital bone

jedna kość potyliczna...


Kość skroniowa Temporal bone

dwie kości skroniowe...


Kość klinowa Sphenoid bone

i jedna kość klinowa.


Zobaczmy, co znajduje się tuż pod kośćmi części mózgowej czaszki.


Jeszcze nie widzimy mózgowia, gdyż ukryte jest ono pod trzema błonami ochronnymi nazwanymi oponami mózgowia.


Opona twarda Dura mater

Opona twarda (podświetlona na zielono) jest najbardziej zewnetrzną błoną. Pod nią ułożone są w kolejności opona pajęcza i opona miękka.


Tętnica oponowa środkowa Middle meningeal artery

Opona twarda ma swoje własne ukrwienie. Największym naczyniem ją zaopatrującym jest tętnica opnowa środkowa. Jest to bardzo ważne naczynie, którego pęknięcie może spowodować powstanie krwiaka natwardówkowego.


Opona pajęcza Dura mater

Nareszcie widzimy Ośrodkowy Układ Nerwowy (OUN)! Ta cienka błona pokrywająca mózgowie to opona pajęcza. Widać pod nią prześwitujące naczynia własne mózgowia.


Mózgowie Brain

Na OUN składa się mózgowie...


Rdzeń przedłużony Medulla oblongata

oraz ukryty w kanale kręgowym rdzeń kręgowy. Widzimy tylko niewielki fragment odcinka szyjnego rdzenia kręgowego.


Korzenie nerwów rdzeniowych Roots of the spinal nerves

Z rdzenia kręgowego wychodzą korzenie nerwów rdzeniowych.


Po rozcięciu opony twardej widoczne są przestrzenie nazwane zatokami opony twardej. Do nich spływa krew żylna.


Zatoka poprzeczna Transverse sinus

Tu widzimy zaledwie dwie zatoki (ale ważne, bo stanowiące główną drogę odpływu krwi z mózgowia).

Jest to zatoka poprzeczna...


Zatoka esowata Sigmoid sinus

dalej przechodząca w zatokę esowatą.

Z niej krew płynie żyłą szyjną wewnętrzną w kierunku serca.


Móżdżek Cerebellum

Poniżej wspomnianych zatok leży móżdzek....


Prawa półkula Right hemisphere

ale większą część jamy czaszki wypełniają półkule mózgu.


Bruzda środkowa Central sulcus

Na powierzchni górnobocznej półkuli można znaleźć 2 charakterystyczne, stale występujące bruzdy.

Pierwszą z nich jest bruzda środkowa.


Zakręt przedśrodkowy Precentral gyrus

Do przodu od niej rozciąga sie zakręt przedśrodkowy, a do tyłu...


Zakręt zaśrodkowy Postcentral gyrus

zakręt zaśrodkowy. Oba zakręty są łatwe do rozpoznania, bo jako jedyne na takiej długości przebiegają prostopadle do sklepienia czaszki. Mają one też ważne znaczenie czynnościowe: tu zlokalizowane są ośrodki ruchowe i czuciowe.


Bruzda boczna Lateral sulcus

Drugą ważną bruzdą jest bruzda boczna.

Wspólnie z bruzdą środkową stanowią...


Płat czołowy Frontal lobe

granicę płata czołowego.


Płat ciemieniowy Parietal lobe

Na powierzchni górno-bocznej widoczne są również inne płaty kory mózgu: Płat ciemieniowy...


Płat potyliczny Occipital lobe

płat potyliczny i...


PĹ‚at skroniowy Temporal lobe

płat skroniowy.


No i nadszedł czas na wycięcie prawej połowy mózgowia.


Sierp mózgu Falx cerebri

Na zielono zaznaczona jest wypustka opony twardej – sierp mózgu. Oddziela on dwie płółkule mózgu od siebie. Sierp mózgu położony jest w szczelinie podłużnej mózgu.


Sierp móżdżku Falx cerebelli

Półkule móżdżku oddzielone są sierpem móżdżku.


Zatoka strzałkowa górna Superior sagittal sinus

Przestrzenie pomiędzy dwiema blaszkami opony twardej to zatoki. W takim ujęciu widzimy: Zatokę strzałkową górną...


Spływ zatok Counfluence of sinuses

uchodzącą do spływu zatok,


Zatoka strzałkowa dolna Inferior sagittal sinus

oraz dużo mniejszą zatokę strzałkową dolną, która przechodzi w...


Zatoka prosta Straight sinus

zatokę prostą, również uchodzącą do...


Spływ zatok Counfluence of sinuses

wspomnianego wcześniej spływu zatok.

Stąd krew żylna przez znane już zatoki poprzeczne i esowate opuszcza jamę czaszki.


My jednak usuniemy oponę twardą, i zobaczymy w pełnej krasie przekrój poprzeczny przez mózgowie.


Lewa półkula mózgu Left cerebral hemisphere

Pofałdowana powierzchnia kory lewej półkuli mózgu widoczna od strony przyśrodkowej.

Tu też da się wyróżnić płaty:


Płat czołowy Frontal lobe

płat czołowy...


PĹ‚at ciemieniowy Parietal lobe

płat ciemieniowy...


Płat potyliczny Occipital lobe

płat potyliczny.


Bruzda ciemieniowo-potyliczna Parieto-occipital sulcus

Pałat ciemieniowy od potylicznego oddziela bruzda o łatwej do zapamiętania nazwie: ciemieniowo-potyliczna.


Spoidło wielkie (ciało modzelowate) Corpus callosum

Poza korą mózgu do kresomózgowia zaliczana jest główna grupa włókien komunikujących prawą i lewą półkulę - spoidło wielkie (=ciało modzelowate)....


Przegroda przezroczysta Septum

przegroda przezroczysta...


Sklepienie Fornix

oraz sklepienie.


Wzgรณrze Thalamus

Miฤ™dzymรณzgowie utworzone jest przez wzgรณrzomรณzgowie...


Podwzg贸rze Hypothalamus

i podwzg贸rze.


Szyszynka Pineal gland

Z międzymózgowiem związane są również dwa gruczoły wydzielania wewnętrznego:

- szyszynka, będąca częścią wzgórzomózgowia...


Przysadka mózgowa Pituitary gland

i przysadka mózgowa spoczywająca w kostnym wydrążeniu nazwanym siodłem tureckim.


Móżdzek Cerebellum

Koordynacją ruchów zajmuje się móżdżek.

Jego środkowa część nazwana została robakiem. Dysfunkcja robaka związana z nadużyciem alkoholu prowadzi do widocznych zmian w behawiorze.


Śródmózgowie Midbrain

Pośrodku mózgowia leży śródmózgowie.

To stara ewolucyjne część zawiera między innymi jądra zawiadujące odruchami wzrokowymi i słuchowymi, a także „mózgowe centrum nagrody”.


Most Pons

W skład tyłomózgowia wchodzi most....


Rdzeń przedłużony Medulla oblongata

oraz rdzeń przedłużony.


Rdzeń kręgowy Spinal cord

Na wysokości otworu wielkiego czaszki, znajdującego się w kości potylicznej kończy się mózgowie, a zaczyna rdzeń kręgowy.


Komora trzecia Third ventricle

Warto wspomnieć jeszcze o przestrzeniach w mózgowiu, które wypełnione są płynem mózgowo-rdzeniowym.

Na przekroju widzimy komorę trzecią (jej ściany tworzy miedzymózgowie: wzgórzomózgowie+ +podwzgórze)...


Wodociąg śródmózgowia Cerebral aqueduct

W odociąg śródmózgowia, którym płyn mózgowordzeniowy jest transportowany do...


Komora czwarta Fourth ventricle

k omory czwartej.


Tętnica podstawna Basilar artery

Na zakończenie jeszcze jedno z naczyń krwionośnych zaopatrujących mózgowie: tętnica podstawna.


Nasza podróż dobiegła końca.

To jednak jedynie ogólne wprowadzenie do bardziej szczegółowej anatomii oraz rozpoznawania lokalizacji czynności w obrębie mózgowia.

Zapraszam na kolejne prezentacje już wkrótce.


KONIEC

Mózgowie sekcja  

Sekcja dr Tomasz Cecot czyli wprowadzenie do realnej anatomii OUN, w wersji polskiej i z mianownictwem angielskim, przy wykorzystaniu rycin...