Page 1

dr Tomasz Cecot

Struktury kresom贸zgowia widoczne na powierzchni podstawnej m贸zgowia Opis anatomiczny.


Kresomózgowie Telencephalon Cerebrum

Na rycinie zaznaczono struktury widoczne na powierzchni podstawnej mózgowia zaliczane do

kresomózgowia. Przyjrzyjmy się im szczegółowo.


przód Zauważ, że usunięty został móżdżek oraz większa część pnia mózgowia.

Na początku, dla ułatwienia, zapoznamy się z czytelnym

schematem.

tył


Szczelina podłużna mózgu Longitudinal cerebral fissure

Dwie półkule mózgu oddzielone są szczeliną podłużną mózgu.


Bruzda boczna Lateral sulcus

Z tej perspektywy widoczna jest bardzo dobrze bruzda boczna.


Zakręty oczodołowe Orbital gyri

Do przodu od niej znajduje się szereg zakrętów oczodołowych, oddzielonych...


Bruzdy oczodołowe Orbital sulci

od siebie bruzdami oczodołowymi.


Bruzda węchowa Olfactory sulcus

Bruzda węchowa jest granicą pomiędzy zakretami oczodołowymi, a


Zakręt prosty Gyrus rectus

zakrętem prostym.


Opuszka węchowa Olfactory bulb

Do kresomózgowia zalicza się również opuszkę węchową...


Pasmo węchowe Olfactory tract

pasmo węchowe...

Zauważ, że na tej rycinie usunięto lewą opuszkę węchową oraz lewe pasmo węchowe.


Trójkąt węchowy Olfactory bulb

przechodzące w trójkąt węchowy, który rozdałęzia się na..


Prążek węchowy boczny Llateral olfactory stria

prążek węchowy boczny oraz...


Prążek węchowy przyśrodkowy Medial olfactory stria

prążek węchowy przyśrodkowy.


Istota dziurkowana przednia Anterior perforated substance

Do kresom贸zgowia zaliczana jest tak偶e istota dziurkowana przednia.


Zakręt czołowy dolny Inferior frontal gyrus

Od strony podstawnej mózgowia częściowo widoczne są zakręty czołowe dolne.


Bruzda potylicznoskroniowa Occipitotemporal sulcus Lateral

W części środkowej wyróżnia się bruzda skroniowopotyliczna, bedąca...


Zakręt skroniowy dolny Inferior temporal gyrus

granicą pomiędzy zakrętem skroniowym dolnym, a...


Zakręt wrzecionowaty Fusiform gyrus

zakrętem wrzecionowatym.


Bruzda poboczna Collateral sulcus

Ten zakręt bruzdą poboczną oddzielony jest od...


Zakręt przyhipokampowy Parahipoccampal gyrus

zakrętu przyhipokampowego.


Bruzda węchowa Rhinal sulcus

Zakrzywiona hakowato, przednia część zakrętu przyhipokampowego to hak. Jego boczne ograniczenie

stanowi bruzda węchowa.

Obie bruzdy węchowe (olfactory and rhinal) w polskim mianownictwie są nierozróżnialne (źródło: Bochenek).


Bruzda ostrogowa Calcarine sulcus

W części tylnej mózgowia widoczna jest bruzda ostrogowa, ostro wcinająca się w półkulę mózgu.


Zakręt obręczy Cingulate gyrus

Do przodu od niej położony jest zakręt obręczy, a właściwie jego końcowa część, czyli cieśń.


Zakręt językowaty Orbital sulci

Do tyłu natomiast leży zakręt językowaty.


Zakręty potyliczne Zaznaczyłem położenie wcięcie przedpotylicznego, aby ułatwić wyznaczenie położenia zakrętów potylicznych.

Occipital gyri

A teraz zobacz jak wyglądają granice poszczególnych płatów kory mózgu widocznych na powierzchni podstawnej mózgowia.


PĹ‚aty potyliczne Occipital lobes


PĹ‚aty skroniowe Temporal lobes


Płaty limbiczne Limbic lobes

Do płatów limbicznych zaliczyłem również struktury węchomózgowia: opuszkę, pasmo, trójkąt, prążki oraz istote dziurkowana przednią. Nie są to płaty kory mózgu ale funkcjonalnie są z nią związane.


Płaty czołowe Frontal lobes

A teraz zobacz jak wygląda to na prawdziwym mózgowiu. Na zdjęciu zaznaczę główne bruzdy. Spróbuj nazwać zakręty kory mózgu.


Bruzda węchowa

Bruzda boczna

Bruzda skroniowa dolna

Bruzda potyliczno-skroniowa

Bruzda węchowa

Bruzda poboczna


Zapraszam do obejrzenia innych prezentacji: www.anatomiczny.blogspot.com

KONIEC

Powierzchnia podstawna kresomózgowia  

widoczne na powierzchni podstawnej mózgowia Opis anatomiczny. dr Tomasz Cecot Telencephalon Cerebrum Na rycinie zaznaczono struktury widoczn...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you