__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

VERHALEN VAN VERANDERING

DECEMBER 2017 - JAARGANG 33 - NR. 3 - WWW.DORCAS.NL

Daar waar de weg stopt Hoe Dorcas langszij komt en mensen op weg helpt.


Per kano door het moeras Ik vertrok vroeg in de ochtend met een paar lokale collega’s. We reden zes uur lang over een hobbelige weg. Tot die weg ineens ophield. We stonden aan de rand van een

om de meest kwetsbare mensen te

uitgestrekt groen moeras. Om bij de

bereiken.’

kliniek te komen, moesten we per kano verder. Er zat niets anders op

In Zuid-Soedan, waar ik af en toe

dan mijn spullen in de kano te leggen

kom, is een aantal dorpen de helft van

en per uitgeholde boomstam verder te

het jaar alleen per kano bereikbaar.

gaan. Een drie kwartier durende tocht

Maar dat lange reizen houdt ons niet

over het water volgde.

tegen, want we weten waarom we ons

‘Dit is dus de prijs die we betalen om de meest kwetsbare mensen te bereiken.’

werk doen. Op een gegeven moment blokkeerde het riet onze kano. We stapten uit

Soms lopen mensen vast. Ze moeten

de kano en gingen te voet verder,

vluchten of ze weten gewoonweg niet

wadend door het moeras. Toen we

meer wat ze moeten doen. Dan komen

drie uur later het dorp bereikten en

wij langszij en helpen hen op weg.

ik de gezondheidskliniek zag, besefte ik: ‘Dit is dus de prijs die we betalen

We gaan daar waar de weg stopt.

Hielke Zantema noodhulpcoördinator voor de Hoorn van Afrika

Scan de QR-code en bekijk ons verhaal.


Daar waar de weg stopt Raghda en Yaro kregen nieuw perspectief. Dit zijn hun verhalen.

4 Inhoud

12

4

Terugblik op de Dorcas Voedselactie

Daar waar de weg stopt

7

Geven aan Dorcas – Hoe zit dat precies?

8

Adopt a granny – Geef een nieuwe toekomst

10

Nieuws uit binnenen buitenland

Passie voor kwetsbare mensen Najla Chahda werkt aan vrede en recht voor Syriërs én Libanezen

12

Passie voor kwetsbare mensen

14

14

Terugblik op de Dorcas Voedselactie

15

Hoop voor Syrië

Colofon Jaargang 33, nummer 3 Hartslag is het magazine van Dorcas waarin we u willen inspireren met verhalen van verandering. Hartslag is een gratis magazine dat drie keer per jaar uitkomt. Hartslag is de opvolger van het Dorcas Journaal dat tot 2016 uitgegeven werd. Coördinatie: Anneke Schaap, redactie@dorcas.nl

© Het kopiëren of overnemen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Concept en vormgeving: Redmatters www.redmatters.com. Tekstbijdrage: Rinke Verkerk. Coverfoto en pagina 4, 5: Iris Dorine. Drukkerij: Pieters Media, www.pietersmedia.nl.

Dorcas Postbus 12 - 1619 ZG Andijk Telefoon: 0228 595900 E-mail: info@dorcas.nl Website: www.dorcas.nl IBAN: NL04 RABO 0106 2500 00

DORCAS

3


Daar waar de weg stopt Leven brengen op donkere plekken

We gaan vaak naar dorpen en plekken die lastig te bereiken zijn. Soms stopt de weg letterlijk voor ons. Dan waden we door een rivier of gaan we te voet naar kleine dorpjes. We ontmoeten dan kwetsbare mensen die soms figuurlijk geen weg meer zien. Raghda moest samen met haar man en kinderen Mosul uit vluchten. Yaro belandde in een gevangenis in Tanzania. We kwamen langszij en hielpen hen op weg. Dit zijn hun verhalen.

Raghda uit Irak

eigen appartement. Het heeft drie kamers,

‘Ik ontvluchtte Mosul met mijn man en

fantastisch. Ik had niks om in die kamers

drie kinderen toen we op een ochtend

te zetten. We sliepen op de grond.

terroristen door onze straat zagen rennen.

Aten op de vloer. Maar ik leefde in

Ze haalden vrouwen en kinderen uit hun

een waas van euforie. ‘We hebben een

huizen – we hadden geen keus. Ik pakte een

dak boven ons hoofd’, zei ik elke dag.

deken voor mijn pasgeboren dochtertje,

‘We kunnen ons leven opbouwen,

verder niets, en we liepen zes uur door

en een toekomst voor onze kinderen.’

de stad. Ik zag bommen vallen. Ik zag

Als eerste kochten we bedden. Na een jaar

huizen branden. Ik dacht dat we snel weer

hadden we genoeg geld voor een bankstel.

thuis zouden zijn. Zelfs de lampen in huis

Ik ben zo trots op hoe het nu met ons

stonden nog aan.

gaat! Wij kunnen ons dak nu delen met anderen, bijvoorbeeld met een neef die

Nu is het drie jaar later. We zijn nooit

op het moment bij ons woont. Ik ga

teruggekeerd. Eerst woonden we bij mijn

hier nooit meer weg.’

schoonouders. Mijn man werd depressief. Toen, maanden later, kreeg hij een

Op www.portraitsofpower.nl

sollicitatiegesprek bij Dorcas. Ik was zo

leest u bijzondere verhalen

zenuwachtig! Hij werd aangenomen, maar

van vrouwen in Irak.

hij moest Engels spreken en hij dacht dat hij dat niet kon. ‘Tuurlijk wel,’ zei ik. ‘Je pikt het zo op.’ En dat was ook zo. Van het eerste salaris huurden we een

Raghda 4

DORCAS


Gevangene in Tanzania leest uit de Bijbel.

Yaro uit Tanzania ‘De dag dat ik de gevangenis binnen liep, voelde ik mij alleen. Ik zat bovendien vol wraakgevoelens.’ In 2004 wordt de Tanzaniaanse Yaro veroordeeld tot tweeëntwintig jaar gevangenisstraf. Zonder vrienden en zonder hoop voelt Yaro zich miserabel. En dat gevoel blijft. Hij gedraagt zich vervelend tegenover andere gevangenen en gaat conflicten niet uit de weg. Zo raakt hij steeds verder in de problemen. ‘Met God wilde ik niets te maken hebben.’ Toch is het diezelfde God, waar Yaro in eerste instantie niets van wil weten, die hem helpt een nieuwe weg in te slaan. Een weg van vergeving en liefde.

Gevangenen krijgen een vakopleiding in de gevangenis.

DORCAS

5


‘Op een dag ontdekte ik een boek met de titel

gevangenis, waar ik ruzie mee had. Ik heb hun verteld

‘Leren vergeven’. Ik begon te lezen en bijna meteen

dat ik hen vergeef en ik heb hun om vergeving gevraagd.’

liepen de tranen over mijn wangen. Ik voelde me

Hoewel Yaro nog tien jaar gevangenisstraf voor de boeg

schuldig. Maar ik realiseerde me ook dat een ander

heeft, is hij veranderd in een hoopvol mens.

leven mogelijk was. Zelfs voor mij. En zelfs in de gevangenis.’ Deze gebeurtenis vormde het kantelpunt in

In februari 2018 zendt EO Metterdaad vier

zijn leven. Hij sloot zich aan bij een Bijbelstudiegroep in

uitzendingen uit over het werk in de gevangenissen

de gevangenis.

in Tanzania. Houd onze Dorcas-Facebookpagina in de gaten voor de exacte data.

‘Ik heb geleerd om lief te hebben, om te vergeven. Ik heb ook contact gezocht met de mensen buiten de

Waarom gaat Dorcas naar moeilijk bereikbare gebieden?

*Yaro is niet zijn echte naam.

Zuid- Soedan In Zuid-Soedan zijn verschillende organisaties actief, dus het is van groot belang goed af te stemmen wie waar werkt. Veel organisaties kiezen er vaak voor om met

We kiezen ervoor om naar afgelegen plekken te gaan.

name in en rondom vluchtelingenkampen en

Dat doen we niet zomaar of omdat het moet. Hielke,

grotere steden te werken, omdat die vrij gemakkelijk

noodhulpcoördinator bij Dorcas, legt uit waarom we

bereikbaar zijn, maar het hele land wordt getroffen

dat wel doen. Ook laat hij zien hoe dat praktisch in zijn

door de burgeroorlog en economische crisis.

werk gaat in Zuid-Soedan, waar we noodhulp verlenen.

Wij kiezen daarom bewust om juist in díe gebieden te werken waar andere organisaties niet actief zijn.

6

DORCAS

‘We geloven dat God ons oproept om te zien naar de

Natuurlijk kost ons dat ook wat. Zo is het lastig

meest kwetsbare mensen. We helpen hen om een

om gekwalificeerd personeel te vinden of

bestaan op te bouwen. We werken vaak op plekken

bijvoorbeeld hulpgoederen te transporteren.

waar geen wegen zijn en waar mensen verstoken zijn

En tijdens het regenseizoen verandert een groot

van markten, elektriciteit of kansen op onderwijs of een

deel van Zuid-Soedan in een moeras, waardoor

baan. Om de meest kwetsbare mensen te bereiken gaan

sommige gebieden alleen per kano te bereiken

we daarom vaak met opzet naar die moeilijk bereikbare

zijn. Daarom werken we samen met de lokale

gebieden en doen we vaak extra moeite om hen zo alsnog

bevolking en lokale medewerkers, want zij

te bereiken en onze Bijbelse opdracht te volbrengen.

kennen de gebieden en de mensen goed.’


Geven aan Dorcas Hoe zit dat precies?

We krijgen regelmatig vragen over giften,

3. Wat is het voordeel van een periodieke gift?

giftenaftrek en periodieke giften. Dorcas is

Het kan fiscaal gezien voordelig zijn als u uw

gekwalificeerd als een Algemeen Nut Beogende

structurele gift vastlegt in een Overeenkomst

Instelling (ANBI). Dat betekent dat als u een gift geeft

periodieke gift. Als u dat doet, is uw gift

aan Dorcas, die fiscaal aftrekbaar is. Niet alle giften

namelijk volledig aftrekbaar van de belasting.

komen in aanmerking voor (volledige) giftenaftrek.

De belastingteruggave kunt u desgewenst weer

Dat hangt af van uw inkomen, de hoogte van de

inzetten voor een (ander) goed doel. Voor ons is

gift en of u een ‘Overeenkomst periodieke gift’ hebt

een periodieke gift heel prettig, omdat wij dan voor

afgesloten. Het kan in sommige gevallen voordelig

minstens vijf jaar weten wat we kunnen besteden.

voor u zijn om uw donatie aan Dorcas om te zetten in een Overeenkomst periodieke gift.

1. Vanaf welk bedrag is mijn gift aftrekbaar van de belasting?

4. Hoelang duurt zo’n overeenkomst? U gaat voor ten minste vijf jaar een overeenkomst met ons aan. U kunt er ook voor kiezen om een overeenkomst aan te gaan voor onbepaalde tijd.

Voor de aftrek van een gift geldt een drempelbedrag

Een overeenkomst die langer dan vijf jaar loopt,

en een maximum. Het drempelbedrag is 1 procent

kunt u eenvoudig beëindigen.

van het verzamelinkomen, met een minimum van 60 in de inkomstenbelasting. Het maximum bedraagt 10

5. Hoe groot moet zo’n periodieke gift zijn en hoe regel ik zo’n overeenkomst?

procent van het verzamelinkomen.

De hoogte van het bedrag maakt niet uit. U kunt

euro, waarbij het meerdere mag worden afgetrokken

2. Wat is het verschil tussen een periodieke gift en een structurele donatie? Een structurele gift is een gift waarbij u Dorcas

bijvoorbeeld 5 euro per maand geven of 50 euro per maand. U legt dit bedrag vast in de overeenkomst. Een overeenkomst kunt u eenvoudig door ons laten regelen.

toestemming geeft om per automatische incasso elke maand, elk kwartaal of elk jaar een vast bedrag af te schrijven. Het kan ook gaan om een vast bedrag dat u zelf naar ons overmaakt. Een periodieke gift is

Hebt u vragen over uw gift of wilt u meer

een jaarlijkse structurele gift die is vastgelegd in een

informatie over een periodieke gift? Neem

overeenkomst, met een minimale looptijd van 5 jaar.

dan contact met ons op via de antwoordkaart

Daarnaast is een periodieke gift volledig aftrekbaar.

in dit magazine of door met ons te bellen via

Met de overeenkomst vervalt de ondergrens van 1

telefoonnummer 0228 595900.

procent en de bovengrens van 10 procent.

Op www.dorcas.nl/schenken vindt u meer informatie over de Overeenkomst periodieke gift.


Programmacoördinator Arendje op bezoek bij granny Lyuba

ADOPT A GRANNY

Vangnetten en vrijwilligers Dorcas-medewerker Arendje op bezoek in Rusland Afgelopen september was Arendje, projectcoördinator van Dorcas, op bezoek in Tula, Rusland. In en rondom Tula wonen veel eenzame ouderen. Samen met de lokale

‘Ik vind het niet heel bijzonder wat ik doe,

partnerorganisatie ging Arendje in gesprek over

God helpt mij hiermee’, vertelt Irina.

lokale vangnetten voor deze ouderen. Een lokaal vangnet bestaat uit allerlei mensen en instanties

‘Ik zag hoe vertrouwd Lyuba was geraakt met

die samen zorgen dat ouderen weer meedoen in

Irina, dat was ontroerend om te zien. Ik vind het

de samenleving. Vrijwilligers zoals Irina zijn een

heel mooi dat Irina zich zo inzet. Het is voor ons

belangrijk onderdeel van zo’n vangnet.

niet altijd makkelijk om vrijwilligers te vinden om ouderen te bezoeken. Zo’n vangnet opzetten

Arendje ontmoet Irina tijdens een bezoek aan

is een grote taak. Bij Lyuba zag ik met eigen

Lyuba. Irina komt elke week op bezoek bij Lyuba.

ogen dat het vangnet werkt.’

Trotse oma Lyuba kan het zelf De Russische Lyuba is een actieve en trotse oma. Ze

kleinzoons helpen ook mee in de

zorgt voor haar twee kleinzoons van tien en dertien, die

tuin. ‘Aan het eind van de zomer

nog op school zitten. ‘Toen mijn man en zoon overleden,

maak ik alle groenten in, zo hebben

was het alsof mijn wereld instortte. Ik ben dankbaar dat

we eten voor de winter.’

mijn kleinzoons bij mij kwamen wonen. Door hen heb ik ontdekt dat familie-zijn enorm belangrijk is.’

Overdag, als de jongens naar school gaan, is Lyuba in en rond het huis bezig.

8

DORCAS

Lyuba oogt fit. Ze heeft een eigen tuin die in de

Ze krijgt regelmatig bezoek van Irina,

zomer vol staat met allerlei soorten groenten. Haar

een vrouw uit de kerk. Samen praten


ADOPT A GRANNY

Geef een

nieuwe toekomst

Een ritje naar de stad, een kopje thee met een vrijwilliger of hulp bij het invullen van formulieren. Maakt u dit mogelijk? Sponsor een granny en geef een nieuwe toekomst. U kunt een van de granny’s op deze bladzijde sponsoren en op adoptagranny. nl vindt u nog veel meer granny’s. Geeft u een granny een nieuwe toekomst? Dat kan via de antwoordkaart, via de website of door ons te bellen op 0228 595900.

3235.0898

3247.0567

3273.1034

3273. 1035

3360.0333

Olga | Moldavië

Lenke | Oekraïne

Valentina | Rusland

Yelena | Rusland

Francis | Tanzania

3431.0034

3431.0039

3523.0748

3523.0750

3849.0206

Sima | Ethiopië

Wetango | Ethiopië

Nina | Moldavië

Olga | Moldavië

Astedu | Ethiopië

Kijk voor m eer informatie over Adopt a gra nny op adoptagran ny.nl ze over de Here God en over het geloof. ‘Irina moedigt mij aan om te blijven geloven. Ze neemt ons in de weekenden ook mee naar de kerk. De jongens gaan naar

Beide vrouwen helpen Lyuba met praktische zaken,

de zondagsschool.’

zoals boodschappen doen, medicijnen ophalen of met een ritje naar het dorp. ‘Soms vertel ik Anastasia over

Er zijn ook momenten dat Lyuba het in haar eentje niet

mijn problemen. Dat lucht altijd erg op. Zeker omdat

redt. Als de jongens ziek worden in de winter. Of als er

ik weet dat Anastasia echt luistert. Als het nodig is,

nieuwe kleren nodig zijn. Dan doet Lyuba een beroep

komt ze even langs. Ze is nu familie van ons geworden,

op Irina of de maatschappelijk werker, Anastasia.

zo voelt dat!’

DORCAS

9


Nieuws uit binnen- en buitenland 10 jaar ondersteuning werk onder gevangenen in Tanzania

as en de eigenaren In de zomer werd het contract tussen Dorc , oďŹƒcieel getekend. van het pand, de heer en mevrouw Meeuwisse ad aanwezig. Namens Dorcas was directeur Nico Hoogenra

Nieuwe Dorcas-winkel in Hoorn geopend Op 15 november is de Dorcas Winkel Hoorn geopend. Afgelopen maanden is er

In september kregen we van onze

door de vrijwilligers hard gewerkt om de

lokale partner New Life in Christ ĂŠn

winkel klaar te maken.

de gevangenisautoriteit van Tanzania een blijk van waardering. In Tanzania

Wilt u de nieuwe winkel bezoeken?

werken we al tien jaar samen met

Dorcas Winkel Hoorn

New Life in Christ. We bieden

Dr. C.J.K. van Aalstweg 5B

gevangenen psychosociale hulp en

1625 NV Hoorn

beroepsopleidingen. We zijn dankbaar voor onze samenwerking en voor de resultaten.

Wilt u een nieuwe Dorcas-winkel openen? Hebt u interesse in het openen van een nieuwe Dorcas-winkel? Of bent u eigenaar van een pand dat u wilt verhuren aan Dorcas? Neem dan contact op met Martin Liefhebber via 0228 595900 of m.liefhebber@dorcas.nl.

10

DORCAS


Werk voor jongeren in Ethiopië Op 10 oktober was in de hoofdstad van Ethiopië de officiële start van een groot project, waarin we jongeren helpen om in Ethiopië een opleiding te volgen en een baan te vinden. We werken samen met Woord en Daad en zes lokale organisaties om jongeren ervan te weerhouden te emigreren. We trainen jongeren, zetten ons in voor arbeidsbemiddeling en we brengen lokale partijen met elkaar in contact. Zo hopen we jongeren in hun eigen land perspectief te geven.

Herinnering aan Gretha Visser Wij zijn verdrietig en het raakt ons diep dat onze collega Gretha Visser op vrijdag 20 oktober 2017 plotseling is overleden. De afgelopen zeven jaar was Gretha bij ons werkzaam als coördinator Backoffice. In die rol heeft ze veel voor de Dorcas Voedselactie gedaan. Vele vrijwilligers kenden Gretha en hadden een persoonlijke band met haar. De Dorcas Voedselactie had een grote plek in haar hart.

Dorcas breidt werk in Syrië uit

Gretha heeft zich altijd met grote toewijding ingezet. Zij was een betrokken, zorgzame en

Goed nieuws! Onlangs kregen we een

fijne collega. De herinnering aan de prettige

officiële registratie om in Syrië aan de slag

samenwerking blijft in onze gedachten.

te gaan. Dat waren we voorheen ook, maar

Wij zullen haar missen, zelfs meer dan we

dan via onze lokale partners. Dat we nu

op dit moment beseffen. Wij troosten ons

zelf projecten mogen opzetten, biedt veel

met het geloof dat zij is opgenomen door

kansen. ‘We hopen de kwetsbare bevolking

onze trouwe God en samen mag zijn met

op een betere manier te bereiken’,

haar Heer Jezus Christus.

vertelt Najla Chahda, landendirecteur in Libanon. ‘We gaan ons vooral richten op

Wij leven mee met haar kinderen en

het trainen van vluchtelingen en lokale

kleinkinderen in dit grote verlies.

gemeenschappen op het gebied van communicatie en leiderschap.’

Medewerkers Dorcas

DORCAS

11


Najla: ‘Van het ene op het andere moment waren mijn gezin en ik vluchtelingen in eigen land.’

Passie voor kwetsbare mensen Najla Chahda werkt aan vrede en recht voor Syriërs én Libanezen 34 jaar geleden vluchtte de Libanese Najla Chahda samen met haar familie voor geweld. Een gebeurtenis die enorme indruk maakte. Juist die moeilijke tijd vormt het begin van haar passie voor kwetsbare mensen. 12

DORCAS

Najla bij de opening van het nieuwe buurtcentrum. Tegenwoordig staat Najla aan het hoofd van een betrokken groep mensen die zich inzet om Syrische vluchtelingen en arme Libanezen te dienen. Het werk van Dorcas in beide landen is in de afgelopen jaren flink uitgebreid. En dat is nodig ook, want veel Syrische vluchtelingen zoeken een veilig heenkomen in buurland Libanon. Maar dat zorgt voor


Najla Chahda (rechts) samen met Leila Sorbala, directeur van Dorcas Moldavië.

WIJ ZIJN DORCAS In gesprek met Najla Chahda over ons verhaal

veel spanning en onvrede. Ten tijde van de burgerloog

ze opnieuw kan beginnen. Kort geleden vertelde ze

(1975 - 1990), trok het Syrische leger Libanon binnen

aan ons hoe blij ze was dat ze ons had ontmoet.

en bezette het land. ‘Veel Libanezen zijn echt niet blij

Zo’n verhaal is een bemoediging voor ons.’

met de grote stroom van Syrische vluchtelingen die ons land binnentrekt. We zijn maar een klein land en ruim een derde van de bevolking is vluchteling. Dit

‘Samen is voor ons een sleutelwoord’

legt een grote druk op ons land’, vertelt Najla.

Het werk is niet altijd makkelijk. Iedereen die

Vrede bouwen in buurtcentra

binnenkomt heeft een verhaal. ‘We horen genoeg verdrietige verhalen. Daarom is het ook zo belangrijk

Samen met ruim tachtig medewerkers en

dat we als medewerkers goed voor elkaar zorgen.

vrijwilligers zet Najla zich in om beide bevolkings-

We zorgen ervoor dat we professionele hulpverleners

groepen te bereiken en met elkaar in contact te brengen.

hier hebben werken. Hier bij Dorcas zijn we een

Om vrede en recht te brengen voor de meest kwetsbaren.

familie. Er zijn veel mensen, jong en oud, die ons

Dit doen zij onder andere door het opzetten van

helpen als we een distributie doen. Iedereen doet

buurtcentra: veilige plekken waar iedereen welkom is

z’n best. Dat we het werk samen doen, dat is echt

voor juridisch advies, praktische training, Engelse les en

belangrijk. Alleen dan kunnen we het leven van

psychosociale hulp. Om vrede te bereiken is er behoorlijk

mensen blijvend veranderen.’

wat werk nodig. Want vrede ontstaat niet zomaar. Te midden van de huidige crisis in Libanon ziet Najla mogelijkheden om aan vrede te bouwen. ‘We brengen

‘We geloven in de kracht van God’

mensen samen, zodat ze elkaar leren kennen. De

‘Zonder God zouden we ons werk niet kunnen doen.

buurtcentra vormen een belangrijke schakel in dat werk.’

Gebed geeft ons hoop, geloof en de moed om door te gaan. Elke dag weer. In de Bijbel zien we hoe Jezus in

‘Wij zien hen die ongezien zijn’

bepaalde situaties handelde. Hij is ons Voorbeeld.’ Gods bescherming loopt als een rode draad door Najla’s leven.

‘In de buurtcentra werken we veel onder vrouwen.

‘Hij is er altijd. Toen in de oorlog de bommen vielen,

Ze komen naar ons toe. Niet alleen Syrische vrouwen,

heeft Hij ons beschermd.’

maar ook arme Libanese vrouwen. Vrouwen die normaal gesproken hun huis niet uit komen. Ik herinner me het verhaal van een bijzondere vrouw. Ze werd mishandeld door haar ex-man. Ook zij kwam zelf naar ons toe. We hebben haar kunnen bemoedigen en helpen door psychosociale gesprekken en oprechte aandacht voor haar situatie. Ze is inmiddels verhuisd naar een nieuwe plek waar

Meer we ten over het werk van Dorcas? Scan de QR-code en bekijk ons verh aal.

Over Najla Najla Chahda (1959) is getrouwd en heeft vier kinderen. Op jonge leeftijd studeerde ze politieke wetenschappen, maar haar hart lag bij sociaal werk. Ze werkt al ruim dertig jaar onder vluchtelingen en kwetsbare vrouwen in Libanon. In 2015 maakt ze de overstap naar Dorcas. Samen met haar team werkt ze aan vrede en gerechtigheid in Libanon en Syrië.

DORCAS

13


Dorcas Voedselactie omdat we om hen geven Opnieuw was het een feest. Dit jaar voor de 22e keer:

hen de kleurplaat aan te bieden. De Dorcas Voedselactie

de Dorcas Voedselactie, in de week van Dankdag

is een feest voor alle generaties.

voor gewas en arbeid, op 750 locaties van Aalten tot Zaltbommel, gedragen door 8.000 vrijwilligers.

Daardoor ontvangen duizenden mensen in Albanië,

De zaterdag van de actieweek liep ik mee in Barneveld

Moldavië, Roemenië en Oekraïne deze winter een

met de lokale coördinator Letty van der Lit en haar

voedselpakket – mensen die aan de rand van de

dochter Jeannette. Wat een plezier was het om kennis te

samenleving leven, vaak ouderen, mensen met een

maken met de vrijwilligers, hun enthousiasme te proeven

beperking (in hun familie) of chronisch zieken.

en zo veel klanten in de winkels te zien meedoen.

We stimuleren hun omgeving naar hen om te zien. Op deze lokale zorg is het voedselpakket een zeer

Waardoor de actie zo succesvol is? Ik beluisterde drie

welkome aanvulling. Geweldig dat we ook dit jaar

factoren. Eén: de actie is heerlijk concreet. Je koopt

met zovelen omzien naar deze mensen. Omdat we

gewoon een aantal producten en zo draag je bij aan een

om hen geven.

iets mooiere wereld. Twee: de inspanning is beperkt. Als vrijwilliger (dat geldt niet voor de coördinatoren) kost het je een of twee dagen per jaar, dat is goed

Siebrand Wierda

te doen. Drie: je kunt je kinderen er fantastisch in

in 2017 projectleider Dorcas Voedselactie

betrekken. Door ze producten te laten uitzoeken in de winkel, door daarover met hen in gesprek te gaan, door

k et vrijwilligerswer m ee m l a ed de der Jeannette (31) ik van Letty van bu de in og n ze ar voor Dorcas toen betrekt ze nu ha t ur be r a a h op ctie. Lit (60) zat; Dorcas Voedsela de j bi ) (2 ou iy dochtertje D


Ga jij aan tafel voor Syrië? Aan tafel... ... eet je en vergader je.

Samen in actie voor Syrische vluchtelingen

... speel je spelletjes en heb je een goed gesprek. ... drink je een kop koffie of een glas wijn.

EO Metterdaad, Kerk in Actie, World Vision

In ons leven neemt de tafel een centrale

en Dorcas vragen in december gezamenlijk

plek in. Daar ontmoeten wij elkaar. Bij dagelijkse

aandacht voor Syrische vluchtelingen. Want zes

dingen zoals eten. Graag willen we je uitdagen

jaar oorlog heeft Syrië in puin achtergelaten.

om aan tafel te gaan met vrienden, familie of je

En deze kerst zijn meer dan 11 miljoen Syriërs

Bijbelkring om zo samen Syrische vluchtelingen

nog steeds op de vlucht. Toch klinken vanuit

te ondersteunen. Doe je mee?

die puinhopen steeds vaker verhalen van hoop. Verhalen van mannen en vrouwen die teruggaan en hun huis, winkel of kerk weer opbouwen. Van kinderen die hopen op een

PS Ga naar dorcas.nl/syrie en lees hoe jij een tafel kunt organiseren.

nieuw, veilig thuis. Die mannen, vrouwen en kinderen hebben jou nodig. Want met alleen hoop kunnen zij geen huizen bouwen, scholen oprichten en kerken restaureren. Steun deze kerst Syrische vluchtelingen, zodat zij hun hoop werkelijkheid kunnen maken. Meer informatie? Kijk op www.geloofhoopensyrie.nl.

DORCAS

15


“

We kunnen

Gods hand niet altijd voelen,

“

maar we kunnen

Zijn hart altijd vertrouwen. Charles Spurgeon

Profile for Dorcas

Hartslag - december 2017  

In Hartslag lees je verhalen van verandering van mensen die door projecten van Dorcas tot bloei zijn gekomen. We willen je hiermee inspirere...

Hartslag - december 2017  

In Hartslag lees je verhalen van verandering van mensen die door projecten van Dorcas tot bloei zijn gekomen. We willen je hiermee inspirere...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded