__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

VERHALEN VAN VERANDERING

MEI 2018 - JAARGANG 34 - NR. 2 - WWW.DORCAS.NL

Wereld vol unieke mensen Hoe Dorcas mensen in de ogen kijkt en met hen optrekt


Vrijheid in de gevangenis Links van mij zit een vogel op de muur van de gevangenis van Same in Tanzania. Voor mij zit een groep van zeker tachtig mannen in oranje gevangeniskleding. Terwijl ik tegen een barak leun, hoor ik pastoor Andrea spreken over ‘volharden’ en het gevangeniskoor zingen. Het is september ’17. Samen met

Tanzania ziet hij de mensen, en niet

het lokale team van Dorcas in

de gevangenen die iets fout hebben

Tanzania en een cameraman van

gedaan. Unieke en bijzondere

EO Metterdaad ben ik afgereisd naar

mensen die liefde, aandacht en gebed

Tanzania voor een documentaire

nodig hebben. Lange tijd werkte de

over het leven in de gevangenis van

gevangenisautoriteit niet mee aan

Tanzania. Veel gevangenen zitten vast

zijn verzoek, maar de komst van een

vanwege overvallen, drugsgebruik en

cameraploeg uit Nederland bracht zijn

drugshandel. In Tanzania staan daar

aanvraag in een positieve versnelling.

zware straffen tegenover; oplopend

Door het filmproject heeft pastoor

tot dertig jaar of zelfs levenslang.

Andrea nu officieel toegang tot de

De uitzichtloosheid raakt me diep.

gevangenis en kan hij met regelmaat

Ik denk aan de vogel, vrij op de muur

voorgaan en pastorale zorg bieden.

De uitzichtloosheid raakt me diep. Ik denk aan de vogel, vrij op de muur van de gevangenis.

van de gevangenis. Hij zingt zijn lied, slaat zijn vleugels uit en vliegt weer

Ik word opgeschrikt uit mijn

weg. ‘Vrijheid’ klinkt zo ver weg in

gedachten, een collega roept mijn

een gevangenis.

naam: ‘We moeten gaan!’ Wij gaan, de gevangen blijven. Ik ben dankbaar dat

Pastoor Andrea wilde al een tijd

we hen zien, in allerlei uiteenlopende

de gevangenis in Same aan zijn

omstandigheden. Binnen de muren

gemeente toevoegen. In contrast

van de gevangenis, en daarbuiten.

met veel andere voorgangers uit

Kwetsbaar en krachtig tegelijk.

Mirjam Verwijs programmacoördinator

d naar Benieuw entaires m de docu nzania die in Ta t? gemaak werden


Wereld vol unieke mensen Roula, Helena en Mary vertellen hun verhaal over leven, liefde en hoop.

4 Inhoud Hugo van Wieringen:

4

Boten- én bruggenbouwer

8

Een wereld vol unieke mensen

10

Nieuws uit binnenen buitenland

10

Hugo van Wieringen: Boten- én bruggenbouwer

Landendirecteur Ilia Dishnica:

12

‘Samen zijn we een grote

11

Eén plus één = een wereld van verschil

12

'Elkaar liefde, zorg en hoop brengen'

14

Vrijwilligers:

familie, die elkaar liefde,

het kloppend hart

zorg en hoop brengen’

van Dorcas

Colofon Jaargang 34, nummer 2 Hartslag is het magazine van Dorcas waarin we u willen inspireren met verhalen van verandering. Hartslag is een gratis magazine dat drie keer per jaar uitkomt. Coördinatie: Anneke Schaap, redactie@dorcas.nl. © Het kopiëren of overnemen van artikelen is toegestaan, mits

met bronvermelding. Concept en vormgeving: Redmatters www.redmatters.com. Coverfoto en pagina 4,5 en 6: Rachel Schraven en Iris Dorine. Tekstbijdragen: Tekstbureau van Loo en Rinke Verkerk. Drukkerij: Pieters Media, www.pietersmedia.nl.

Dorcas Postbus 12 - 1619 ZG Andijk Telefoon: 0228 595900 E-mail: info@dorcas.nl Website: www.dorcas.nl IBAN: NL04 RABO 0106 2500 00

DORCAS

3


Een wereld vol unieke mensen Portraits of Power is een eerbetoon aan ‘gewone’ vrouwen over heel de wereld met krachtige verhalen over schoonheid, liefde en veerkracht. We zien vrouwen die ons raken met openhartige verhalen die we herkennen. Dorcas gelooft in gerechtigheid en is overtuigd van het prachtige potentieel in ieder mens. We zien een wereld vol unieke mensen, die leven onder uiteenlopende omstandigheden. Kwetsbaar en krachtig tegelijk. Daarom maken we Portraits of Power. Maak kennis met drie vrouwen: Roula uit Syrië, Helena uit Oekraïne en Mary uit Irak.

4

DORCAS


Roula (30) Ze leerde haar man Pierre kennen voor de oorlog, trouwde tijdens de oorlog en was zwanger en beviel tijdens de oorlog in Syrië. Roula: ‘Bij mijn zwangerschap was alles anders dan normaal. In het gewone leven ga je voor controle naar de dokter; ik moest naar de dokter om te kijken of de baby nog leefde, nadat ik thuis een bombardement had meegemaakt. Niets kan mijn liefde voor mijn dochter Marita beschrijven. Toen ik na de zwangerschap weer ging werken, werkte ik in een gevaarlijk gedeelte van Aleppo. Als ik thuiskwam van mijn werk nam ik Marita in mijn armen en dan huilde ik – ik was opnieuw veilig thuisgekomen en had er weer een dag bij gekregen. Twee jaar geleden zijn we gevlucht naar Libanon.

emoties verdoofd. Voor de oorlog

Vijf dagen na onze vlucht werd

werden we geraakt als er iemand

Pierre opgeroepen voor het leger.

overleed, maar we zijn er aan

Toen was er geen weg meer terug

gewend geraakt. Ik richt me op

– de deur naar Syrië was dicht

wat dichtbij is: mijn dochter

en we zouden iets moeten maken

Marita, mijn geloof in God,

van het leven in Libanon.

familie, de manier waarop Pierre

Daar heb ik heel veel om gehuild.

en ik elkaar steunen.’

Inmiddels huil ik niet meer

Meer op:

zo snel. De oorlog heeft onze

www.portraitsofpower.nl/roula.

‘Ik ben zachtaardig, sterk, geduldig. Ik houd van het leven en ik ben koppig.'

DORCAS

5


'Als kinderen geen veiligheid, geen vertrouwen, geen structuur krijgen, dan lukt het hun niet om te leren.'

Helena (55) ‘Ik heb mijn hele leven met kinderen gewerkt. Kinderen zijn zo eerlijk. En uiteindelijk leer ik altijd meer van hen dan zij van mij. Op straat moet ik ze altijd even groeten, of over hun haartjes strijken. Ik heb mijn knieën versleten omdat ik zo vaak bij ze op de grond zit. Als kinderen geen veiligheid,

kunt omgaan met je kind als het

wijsheid en vertrouwen wordt het

vertrouwen of structuur krijgen,

boos is, hoe je ritme brengt in het

gezond en mooi. Dan kunnen er

dan lukt het hun niet om te

gezinsleven.

zelfs vogels op de takken rusten,

leren. Ik merk dat veel ouders in

6

DORCAS

of kan er fruit aan groeien.

Oekraïne worstelen met hoe ze

Eerst teken ik een boom met

Ik zie dat ouders in Oekraïne

hun kinderen dat thuis kunnen

ongezonde wortels. Dan leg ik uit:

niets liever willen dan een goed

bieden. Zelf hebben ze dat vaak

als iets moet groeien uit wortels

gezinsleven. Ze hebben alleen

ook niet gehad.

van alcoholverslaving, agressie,

mensen nodig die uitleggen en

geldproblemen – dan wordt het

voorleven hoe dat werkt.’

Daarom nodig ik ouders vaak uit.

ziek. Daarna teken ik er één

Tijdens het middagslaapje van

met goede wortels: als iets kan

Meer op:

mijn peuters leer ik ouders hoe je

groeien uit wortels van veiligheid,

www.portraitsofpower.nl/helena.


Mary (42)

álles wat ze mooi vindt.’

word je gelukkig als ik het voor

‘Ik trouwde met mijn echtgenoot

Terwijl ik constant aan mijn

je koop?’ Dan zeg ik nee, maar

toen er tussen ons geen liefde

moeder dacht, dacht hij aan mij.

voor hem doe ik hetzelfde. Ik kan

was.’ Mary wees haar man af,

leven zonder al mijn spullen van

toen hij haar ten huwelijk vroeg.

Mijn man verloor zijn whisky-

vroeger. Maar het verliezen van

Ze schatert als ze vertelt: ‘Ik ben

bedrijf door het conflict, dus we

de liefde zou me verscheuren.’

intelligent en bak het lekkerste

kunnen elkaar niet meer alles

brood - ik zeg niet zomaar ja!

geven. Maar als hij in de stad is

Meer op:

Op advies van mijn broer heb ik

belt hij altijd: ‘Ik zie iets moois,

www.portraitsofpower.nl/mary.

me bedacht. ‘Ik weet dat je nog niet van deze man houdt’, zei hij, ‘maar hij is echt, echt goed.’ Mary huilt, als ze vertelt hoe haar man haar leerde liefhebben. ‘Mijn moeder was ziek. Ik hield meer van haar dan van wie dan ook. Haar laatste en grootste wens was om mij te zien trouwen. Ze heeft mijn bruiloft niet gehaald, en dat heeft me gebroken. Een week voor de bruiloft nam mijn man me mee naar zijn moeder en hij zei: ‘Breng Mary naar de mooiste winkels en koop

'We zijn van elkaar gaan houden door op elkaar te leren leunen.'

DORCAS

7


Nieuws uit binnenen buitenland Een jaar Hartslag Vorig jaar ontving u voor het eerst Hartslag, ons

Vraag kosteloos ee n exemplaar aan!

magazine dat in de plaats is gekomen van het Dorcas

Journaal. Met het Dorcas Journaal informeerden we u over ons werk; in

Nieuwe uitgave Dorcas Diaconaal

ver weg. Bent u in of

Hartslag gaat het over ons

vanuit uw kerk actief met

Dorcas-hart. Het hart dat

ontwikkelingssamenwerking,

ons gezamenlijk verbindt,

Begin februari viel bij onze

dan kunt u kosteloos een

inspireert en alles in

kerkelijke relaties de nieuwe

exemplaar aanvragen. Zend

beweging zet. We hopen

uitgave van Dorcas Diaconaal

uw verzoek naar kerken@

dat u daar het afgelopen

op de mat. Dorcas Diaconaal

dorcas.nl en vermeld

jaar iets van hebt gemerkt!

is er speciaal voor wie zich

daarin duidelijk de naam

En we zijn vooral benieuwd

inzet voor internationale

en contactpersoon van

hoe u dat hebt gemerkt, of

diaconale hulp en inspireert,

uw kerk en uiteraard de

misschien juist niet. Wat

helpt een mening te vormen

adresgegevens.

te blijven bij onze medemens

vindt u van Hartslag? Stuur een bericht naar

en motiveert om betrokken www.dorcas.nl/kerken

redactie@dorcas.nl.

Afscheid Dorcas-directeur Michel Gendi Afgelopen maand hebben we afscheid genomen van Dorcas-directeur Michel Gendi. Michel was bij Dorcas verantwoordelijk voor de programma-afdeling. zeventien jaar heeft hij met hart en ziel voor ons gewerkt op verschillende plekken. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan Dorcas, en de organisatie in staat gesteld om de huidige positie te verwerven waarbij we heel veel mensen helpen die in nood en armoede leven. Per 1 maart zet Michel zich op een andere plek in voor kwetsbare mensen, die in bijzondere omstandigheden verkeren. Wij

8

DORCAS

wensen hem veel zegen toe in zijn nieuwe baan!


Adopt a granny op tv Op 20 februari jl. was Adopt a granny op televisie in het programma Roderick zoekt licht. Te zien was hoe de ontmoeting verliep tussen Jan en Els Verbruggen en granny Ana. Het werd een bijzondere ontmoeting. Els zegt: ‘Het is zo’n lieve vrouw. Ze stelt zich helemaal open om te laten zien hoe ze leeft.’ De film geeft een goede indruk van de impact van Adopt a granny. Terugkijken kan op www.adoptagranny.nl/Ana-verhaal.

Metterdaad in actie voor gevangenissen in Tanzania

Heeft u de documentaires vanuit de

begeleiden bij hun terugkeer in de

gevangenis in Tanzania al gezien?

maatschappij, en om de families van

Filmmaker Jan Willem den Bok maakte

de gevangen te helpen. Maak kennis

voor EO Metterdaad opnames in de

met bijvoorbeeld meneer Bishop en

Karanga Prison. Jarenlang stond deze

Elizabetha. Bekijk hoe ze leven en wat

gevangenis bekend vanwege de slechte

hun hoop geeft.

leefomstandigheden. Dorcas werkt nu een aantal jaar in deze gevangenis

Terugkijken kan via: metterdaad.eo.nl/

om de gevangenen bij te staan en te

projecten/gevangenenzorg-tanzania.

Lees ook de colu mn van Dorcas-med ewerker Mirjam over h a ar ervaringen bij het maken van de documen taires op pagina 2.

DORCAS

9


Hugo van Wieringen:

Boten- én bruggenbouwer Hij houdt van creëren – iets op te bouwen ‘wat werkt’. Zijn passie voor techniek en schoonheid combineert hij met passie voor mens en natuur. Hugo van Wieringen, ingenieur en ontwerper van motorjachten, is een van de ondernemers die een Dorcas-project ondersteunt. Hugo: ‘Als we allemaal 51 procent zouden geven en 49 procent zouden nemen, zou de wereld er voor iederéén mooi uitzien.’

Dorcas. Deze presentatie sprak mij gelijk aan: de aanpak van Dorcas komt overeen met mijn visie op hulpverlening, namelijk dat je moet kijken naar waar mensen behoefte aan hebben. Korte tijd later zat ik in Andijk met mensen van Dorcas om de tafel en bespraken we wat we voor elkaar kunnen betekenen.’

Meebouwen Aankomende zomer bezoekt Hugo samen met Dorcas-medewerkers het project in Albanië waaraan hij financieel bijdraagt. Hugo:

Water en wind brengen Hugo in

van jachten. Ik vind het heel leuk

‘Het contrast tussen het leven van

zijn element. Dat kan haast niet

om deel uit te maken van een

de mensen in Albanië en de mensen

anders als je bent opgegroeid

team dat mooie dingen maakt en

die ik hier ontmoet, zal levensgroot

met een vader die stuurman was.

ondertussen ook met klanten om

zijn. Ik vind het interessant om te

Hugo: ‘Van jongs af aan wist ik

te gaan.’

zien hoe het daar werkt. Hoe krijg je

dat ik ingenieur wilde worden en

daar projecten georganiseerd? Hoe

schepen wilde bouwen. En dat is

Iets meer geven dan nemen

ook wat ik nu doe: ik sta aan het

Behalve liefde voor schepen en

terd? Hoe wordt kennis gedeeld en

roer van een architecten- en inge-

water, kreeg Hugo van huis uit mee

hoe worden producten op de markt

nieursbureau voor het ontwerpen

dat je moet omzien naar mensen

gebracht? Als ondernemer ben je

die het minder goed hebben: ‘Als

meestal bezig met wat er direct om

we nou allemaal 51 procent zouden

je heen gebeurt. Maar door met een

geven en 49 zouden nemen, zou

ruimere blik te kijken, kun je mee-

de wereld er voor iederéén mooi

bouwen aan een brug tussen arm en

uitzien. Tijdens een bijeenkomst

rijk, ook over landsgrenzen heen.’

kan de infrastructuur worden verbe-

van Rotary Heemstede, gaven twee Dorcas-medewerkers een

Wilt u zich als ondernemer

presentatie over het werk van

inzetten om de kloof tussen rijk en arm te overbruggen? Kom dan

Hugo: 'In de hulpverlening moet je kijken naar waar mensen behoe󰈭e aan hebben.'

10

DORCAS

samen met ons in actie en kijk op

www.dorcas.nl/bedrijven voor de mogelijkheden!


Eén plus één =

een wereld van verschil ‘Granny Juliana hoort voor mij gewoon bij mijn

Schrijven

familie. Ik heb haar foto tussen die van mijn kinderen

Kijkt u ernaar uit om te schrijven met

en kleinkinderen hangen.’ Dat zegt sponsor Elsemieke

uw granny of sponsorkind? U kunt

over haar bijzondere relatie met granny Juliana.

rechtstreeks post sturen naar het kantoor van Dorcas in het land van degene die u

Sjoerd Vos, coördinator Sponsoring: ‘De kracht

sponsort. Op www.dorcas.nl/post leest u

van sponsoring is sterk. Eén plus één is tegen de

hier alles over.

achtergrond van sponsoring veel meer dan twee. Het is een wereld van verschil. We merken bij onze sponsors een heel grote betrokkenheid die vanzelf ontstaat. En sponsoring creëert een makkelijke

van Juliana waarin ik lees dat ze ook voor mij bidt,

mogelijkheid om specifiek betrokken te zijn bij

dan raakt mij dat. Als we onze situaties vergelijken,

iemand anders op deze wereld die zich in een

dan zijn de verschillen enorm. Maar toch lijken we

kwetsbare positie bevindt.’

ook zo veel op elkaar. In het persoonlijke contact dat

Elkaar vinden Voor sponsor Elsemieke betekent het heel concreet dat ze bidt voor Juliana, zoals ze ook voor haar familie

we hebben vinden we elkaar in de waarden die voor ons allebei belangrijk zijn, zoals geloof, familie en gezondheid. Daarin bemoedigen wij elkáár.

bidt. ‘Ik schrijf met haar over dingen die we gemeen

Versterking

hebben. We houden allebei van zingen en we zijn gek

Naast de betrokkenheid van sponsors uit Nederland

op onze kleinkinderen. Als ik dan een brief terugkrijg

vervullen lokale organisaties en vrijwilligers ook een belangrijke rol in het leven van de granny’s. Er is materiële ondersteuning, medische zorg en hulp bij het betalen van rekeningen; maar er zijn ook sociale activiteiten, zodat de granny’s onder de mensen komen en zich niet meer alleen voelen. Sjoerd: ‘We zetten een netwerk op, om de granny heen, waar de granny zelf ook deel van uitmaakt. Ook een lokale kerk of een overheidsinstantie kan hierbij betrokken zijn. Zo krijgt het leven van granny’s een heel positieve wending.’

Ontmoeting

Naar Moldavië

Tijdens de reizen maken sponsors kennis met de maatschappelijk werkers die om de granny’s heen

In september 2018 organiseren we een

staan. Vorig jaar waren er ontmoetingen in Roemenië

sponsorreis naar Moldavië. Wilt u uw granny

en Moldavië. Sjoerd: ‘De ontmoetingen tussen

of sponsorkind in Moldavië persoonlijk

granny’s en hun sponsors zijn elke keer weer heel

ontmoeten? Neem dan contact met ons op

bijzonder. Met een omhelzing, een lach, een traan

via e-mail (sponsoring@dorcas.nl) of

wordt elke keer weer duidelijk dat sponsoring een

telefoon (0228 595900).

wereld van verschil maakt.’

DORCAS

11


Voormalig reisleider Ilia Dishnica vindt zijn bestemming bij Dorcas:

‘Samen zijn we een grote familie, die elkaar liefde, zorg en hoop brengen’ 12

DORCAS


Ilia Dishnica was leraar economie, werd daarna reisleider en is inmiddels al ruim 25 jaar landendirecteur van Dorcas Albanië. Hoe verschillend zijn werk er op het eerste gezicht ook uitziet, zijn passie is steeds hetzelfde: mensen liefde geven, hen enthousiast maken en hoop bieden. Ilia: ‘Je kunt pas een lach brengen, als je mensen zíet. Dat is het hart van Dorcas: mensen zien en hen behandelen als je eigen familie.’ Van alle reisgroepen die Ilia door Albanië gidste,

en een overvloed van natuurlijke hulpbronnen. Maar

sprong een Nederlandse eruit. En hier begint dan

er zijn weinig Albanezen die daarvan profiteren. Er

ook Ilia’s verbondenheid met Dorcas. Ilia: ‘In deze

heerst grote armoede, er is veel criminaliteit en de

reisgroep zat ‘tante Alie’, die als vrijwilligster voor

corruptie is hardnekkiger dan ooit. Dat maakt de kloof

Dorcas werkte. Wat was ik onder de indruk van

tussen arm en rijk steeds groter. Nog nooit is Dorcas

haar betrokkenheid en liefde voor mensen! Alie

zó nodig geweest in dit land. Dat vind ik soms zwaar.

inspireerde mij enorm. Van haar heb ik geleerd dat

Want het is moeilijk om mensen hoop te geven, als je

een ander helpen betekent dat je mogelijkheden

die hoop soms zelf even verliest. Op zulke momenten

creëert. En dat je dat samen doet.

vertrouw ik op God en denk ik: wij

Verbinding is zo belangrijk. Zelfs

doen wat we kunnen, Hij doet de

corruptie en bureaucratie kunnen daar uiteindelijk niet tegenop.’ Mensen zíen Die verbinding sprak Ilia aan: ‘Ik voel

'Een ander helpen betekent dat je samen mogelijkheden creëert’

totale gelijkwaardigheid bij Dorcas. Je bent broer en zus van elkaar,

rest. Zijn plan is grootser dan wij ooit kunnen bevatten.’ Onbetaalbaar Het zijn vaak ogenschijnlijk kleine dingen die Ilia’s hoop doen terugkeren. Ilia: ‘Een oogopslag

ongeacht je afkomst of religie. Of je nu Dorcas-collega

kan meer zeggen dan duizend woorden. Soms bezoek

bent, of in een project zit. Ik besloot ook vrijwilliger

ik een project na jaren nog eens. Dan zie ik weer

voor Dorcas te worden. Inmiddels ben ik ruim 25 jaar

blijdschap op de gezichten van mensen. Of Roma-

directeur van Dorcas Albanië. De cultuur van toen is

kinderen die weer naar school gaan en vertrouwen

er nog steeds. We delen successen met elkaar, maar

hebben in de toekomst. Door iets kleins te doen,

ook dingen die niet goed gingen. We doen wat we

kunnen levens enorm veranderen. Mensen zijn die

beloven, ook al duurt het soms even. We zijn gericht

verandering vaak zelf. Laatst bezocht ik een arm

op wat de armen nodig hebben. En het belangrijkste

gezin, dat ik uitnodigde om mee te doen in een

is; we zíen mensen die tot dat moment niet werden

project. Daarop zei de vader: ‘Wij hebben niet veel,

gezien. Vaak zijn dit de armsten van de armsten.

maar onze buren hebben nog minder. Help hen

Dit is een realiteit die mensen vaak niet kennen.’

maar.’ Ilia: ‘Nog nooit had ik mensen in zo’n grote armoede gezien en wat doen ze? Ze laten de kans aan

(Wan)hoop

zich voorbij gaan, en geven die aan degenen die het

Als Ilia vertelt over hoe de situatie op dit moment is

nog moeilijker hebben. Dit is zo’n moment waarop

in Albanië, krijgt zijn opgewekte stem een donkere

ik mij realiseerde: Dorcas is mijn leven. Die mensen

ondertoon. Ilia: ‘Albanië heeft een onvoorstelbaar

zijn mijn leven. Samen zijn we een grote familie die

mooi landschap. De natuur kent weelderige vlakten

elkaar liefde, zorg en hoop brengen.’

DORCAS

13


Vrijwilligers:

het kloppend hart van Dorcas Vrijwilligers: ze zijn het

leuk vindt, maar omdat hij niet

kloppend hart van Dorcas.

kan wachten om volledig ‘voor

We vroegen aan een paar

de armen’ te zorgen.

winkelvrijwilligers wat hen drijft en wat ze op een doorsnee

De gedrevenheid van Kees

dag in een Dorcas-winkel

van Hal, voorzitter van Dorcas

doen. Luisterend naar hun

Winkel Opheusden, spat ervanaf. Kees: ‘Ik zie het als een bijbelse

passievolle verhalen, valt het

opdracht om naar elkaar om

weer op: hoe verschillend al die

te zien. De Dorcas-winkels

vrijwilligers ook zijn of waar ze

bieden de kans om voor mensen

ook vandaan komen, een paar dingen hebben ze gemeen: ze zijn bewogen, weten van

dichtbij en ver weg te zorgen.

Jannie Venema

aanpakken en hebben een

Wat zijn we dankbaar voor wie ze zijn en voor wat ze doen.

Jannie Venema

gigantisch mooi. We zijn net een grote familie. Als een vrijwilliger

groot hart voor kwetsbare mensen dichtbij en ver weg.

De band tussen de vrijwilligers is

ziek is, ga ik altijd even bij ik ervoor dat de ‘dagelijkse

diegene langs. En als we de

bijzonderheden’ in goede banen

jaarlijkse dia-avond organiseren,

worden geleid, bijvoorbeeld het

houden we met het eten rekening

ophalen van een inboedel.

met onze Syrische vrijwilligers.’

Voor zover dat kan, kiezen

Dagcoördinator Dorcas

vrijwilligers de taak die ze op

Winkel Opheusden

zich willen nemen. Producten prijzen, sorteren, kleding

Jannie Venema is dagcoördinator

uithangen, boeken ordenen;

van Dorcas Winkel Opheusden.

voor elk is er wel wat wils!’

Jannie: ‘In de winkel werken vind ik heel ontspannend.

Kees van Hal

Als dagcoördinator ben ik altijd

Voorzitter Dorcas

vóór openingstijd in de winkel

Winkel Opheusden

om de dag voor te bereiden: ik

14

DORCAS

doe de kachel en de lampen

Hij telt af om over twee jaar met

aan, open de kassa en kijk of

pensioen te kunnen gaan. Niet

alles netjes staat. Daarna zorg

omdat hij zijn werk niet

Kees van Hal


Klazien Wursten

om hier samen bezig te zijn en

Depothouder en

om mensen die weinig hebben,

vrijwilliger Dorcas-winkel

iets te kunnen geven.’

27 jaar geleden begon het met een

Dorcas Winkel

dekenactie. Later volgden vele

Genemuiden

speelgoedacties, en inmiddels

Bij alleen sorteren blijft het niet.

bestieren ze al jaren samen met

Op de vrijdagen werkt Klazien

hun vrijwilligers een regiodepot

als vrijwilliger in Dorcas Winkel

in de regio Zwolle. Echtpaar

Genemuiden. Klazien: ‘In

Cees en Klazien Wursten hebben

de winkel staan vind ik echt

duidelijk hart voor de mensen

fantastisch. Het is geweldig om

die via de Dorcas-projecten

te zien dat er zo veel mensen zijn

worden ondersteund. Klazien:

die mooie spullen gunnen aan

Dorcas Winkel Bergambacht

‘Elke dinsdagmiddag sorteren we

Dorcas. Van al die spullen ‘maken

in een mum van tijd gedaan.

met onze vrijwilligers kleding,

we geld’ voor degenen die niets

Jolanda: ‘Ik kende Dorcas al als

schoenen en bedlinnen. Samen

hebben. Aan het eind van de

goed doel, maar was nog nooit

de vrijwilligersploeg aansturen en

dag tellen we dan de opbrengst.

in de winkel geweest. Na één

je met die vrijwilligers inzetten

Dat vind ik iedere keer weer

keer rondlopen wist ik dat ik

voor het goede doel geeft veel

een feest!’

hier wel wil werken: je krijgt een

Jolanda Kwakernaak

hartelijke ontvangst, kunt leuke

voldoening. Het voelt verbindend

oude spulletjes kopen en ziet veel

‘De band tussen de vrijwilligers is gigantisch mooi.’

lachende mensen. Het geeft mij een goed gevoel om iets zinvols te doen voor een ander. Als dagcoördinator

Jolanda Kwakernaak

ben ik een vraagbaak voor de dagelijkse dingen. Ik sta

Dagcoördinator Dorcas

bijvoorbeeld stagiaires te woord,

Winkel Bergambacht

spring bij waar het druk is of ga gewoon even de hoeden

Kla zien Wursten

Ze weet van aanpakken en als

prijzen. Na werktijd schrijf ik

ze net zo snel coördineert als

graag verhaaltjes over de leuke

ze praat, is het regelwerk voor

gebeurtenissen in de winkel.’

Bij Dorcas kun je je op veel manieren inzetten voor kwetsbare mensen. In Dorcas-winkels, bij -depots of -werkgroepen. Nieuw is het Dorcas Handwerkatelier, waar creatieve handwerkers hun talent gebruiken om mooie dingen te maken én te verkopen om zo bij te dragen aan de financiering van projecten. Kom jij ons versterken? Op www.dorcas.nl/vrijwilligers lees je wat je allemaal kunt doen!

DORCAS

15


“

Schrijf je zorgen van

“

vandaag in het zand. Hak je overwinningen

van gisteren in steen. Max Lucado

Profile for Dorcas

Hartslag - april 2018  

In Hartslag lees je verhalen van verandering van mensen die door projecten van Dorcas tot bloei zijn gekomen. We willen je hiermee inspirere...

Hartslag - april 2018  

In Hartslag lees je verhalen van verandering van mensen die door projecten van Dorcas tot bloei zijn gekomen. We willen je hiermee inspirere...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded