Page 1

Hirvi- ja peuraonnettomuudet 2011 Varovaisuus liikenteessä vähentää riskiä Vuonna 2011 Suomen maanteillä tapahtui yli 4 000 liikenneonnettomuutta, jossa toisena osapuolena oli hirvi tai peura. Vaikka onnettomuuksien määrä väheni hieman edellisvuodesta, onnettomuudet olivat aiempaa vakavampia. Onnettomuusriskiä voi vähentää kiinnittämällä huomiota ajonopeuteen ja tarkkailemalla tienvierustoja erityisesti hämärän aikaan, jolloin onnettomuuksia tapahtuu eniten.

31

2 811

Peuraonnettomuudet luultua yleisempiä

onnettomuutta vähemmän kuin vuonna 2010

kpl

Peura

Vaikka termi hirvikolari on yleisimmin käytetty nimitys hirvieläinonnettomuuksista, todellisuudessa yhteenajoja peuran kanssa tapahtuu huomattavasti enemmän.

1 195

Hirvi

Onnettomuuksissa loukkaantuneet ja kuolleet

Eniten onnettomuuksia 80 km/h nopeusrajoitusalueella

Loukkaantuneet

138

hlöä

Hirvionnettomuuksista

61

%

Peuraonnettomuuksista

63

%

Ajonopeuden laskeminen vähentää onnettomuusriskiä huomattavasti, sillä kuljettajalle jää enemmän aikaa reagoida.

Kuolleita 3 hlöä

onnEniten ett hir om viuuk sia

Vaarallisimmat kuukaudet hirvionnettomuuksille Tammi

Helmi

Maalis

Huhti

Touko

Kesä

Heinä

Elo

Syys

Loka

Marras

Joulu

Tammi

Helmi

Maalis

Huhti

Touko

Kesä

Heinä

Elo

Syys

Loka

Marras

Joulu

ra peu uksia n e u t Eni ettom onn

Vaarallisimmat kuukaudet peuraonnettomuuksille

Eniten hirvionnettomuuksia Pohjois-Savossa Vähiten onnettomuuksia Lapin ELY-keskuksen alueella

Onnettomuudet 2007–2011 Peuraonnettomuuksia tapahtuu ylivoimaisesti eniten Varsinais-Suomessa, 24,7 onnettomuutta/ 100 milj. autokm

kpl

60

4 000

3 000

Eniten onnettomuuksia Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella

Hirvionnettomuus

2 000

231

Peuraonnettomuus

1 000

Henkilövahinkoihin johtaneet onnettomuudet

0 2007

Liikennevirasto tilastoi maanteillä tapahtuneet hirvieläinonnettomuudet vuosittain. Tieto perustuu poliisin ilmoituksiin. Kaikki tiedot ovat vuodelta 2011, ellei toisin ole mainittu.

2008

2009

2010

2011

Eniten onnettomuuksia pimeällä Tie valaistu

Lisää Liikenneviraston tilastoja: beta.liikennevirasto.fi

Pimeä

35

11

34

%

Päivänvalo

20 Hämärä

Kaksi kolmesta henkilövahinkoon johtaneesta hirvieläinonnettomuudesta ajetaan hämärässä tai pimeässä.

Infograafi  
Infograafi  
Advertisement