Page 1

dorota pęczek / dopenacho@gmail.com

science is us - identyfikacja wizualna

1


księga znaku. opracowanie, skład, grafika, fotografie: Dorota Pęczek dopenacho@gmail.com 601 067 144 fonty: Klavika Envy code R programy: Coredl Draw x3 InDesign CS5 zajęcia: Identyfikacja Wizualna r. 2 semestr 2 / 2012 prowadzący: mgr Paweł Krzywda


dorota pęczek / dopenacho@gmail.com

science is us - identyfikacja wizualna

logo 1 . znak 1 . 1 idea

4

1 . 2 budowa

5

1 . 3 siatka

6

1 . 4 konstrukcja

7

2 . kolorystyka 2 . 1 paleta

8

2 . 2 warianty

9

2 . 3 czarnobiałe i monochromatyczne

10

2 . 4 tło

11

2 . 5 tło 2

12

3 . pole ochronne i minimalny rozmiar

13

4 . typografia

14

5 . ochrona znaku 5 . 1 prawidłowe wykorzysanie znaku

15

5 . 2 prawidłowe wykorzysanie znaku: pattern 5 . 3 nieprawidłowe wykorzystanie znaku 6. przykłady

16-17 18-19 20-21

3


dorota pęczek / dopenacho@gmail.com

1 . znak

science is us - identyfikacja wizualna

1 . idea

przeznaczenie>

ukad>

Logo może być wykorzystane przez niepubliczne placówki

Znak SCIENCE IS US powstał na potrzeby zajeć akademickich.

naukowe, prywatne laboratoria badawcze oraz centra nauko-

Składa się z części typograficznej oraz piktogramu, który

wo-edukacyjne.

reprezentuje element aparatury laboratorynej, może być

piktogram>

kojarzony zarówno z mikroskopem jak i menzurką. Litenictwo

wielościan siedmiokątny, mikroskop /menzurka (41% znaku)

oparte na kroju “Pionner” silnie nawiązuje do znaku bryłą

liternictwo> font bazowy - “pionnier”, treść - “science is

i ciężkością. Czerń zastosowana w literach ma za zadanie

us” (59% znaku)

odróżnić ostatni wyraz, tak aby całość nabrała lepszej czytelności. Morski kolor użyty w znaku w umowny sposób nawiązuje do branży naukowo-laboratoryjnej (zazwyczaj dominują w niej biele, odcienie mięty i błękitów)

4


dorota pęczek / dopenacho@gmail.com

1 . znak

science is us - identyfikacja wizualna

2 . budowa

piktogram> wielościan siedmiokątny, mikroskop/menzurka (41% znaku) układ> Blokowy układ jest opracowany geometrycznie dlatego pasuje do większości ustawień, pionowych, poziomych, centralnych moduł> bazaowy element pomiaru stanowi 1/24 długości całego znaku. Modół ten odpowiada szerokości litery I.

liternictwo> font bazowy — “pionnier”, treść — “science is us” (59% znaku) litery> przestrzeń między wierszami i kerning ma wartość a

5


dorota pęczek / dopenacho@gmail.com

1 . znak

3 . siatka

science is us - identyfikacja wizualna

6


dorota pęczek / dopenacho@gmail.com

<g

<g

<d

<0,33 f <f

<e

<d <0,33 f

<f <e

<e

<0,33 f

<b

<b <c

<d

<d

<2,25 d

<d

<e

<0,25 d

<g <0,33 f

<e

0,25 d>

h>

<d

<0,33 f

h>

<g

<a

<a

<2,1d

<d

1,1h>

<2,25 d

4. konstrukcja

<f

<d

<f <d

<d

<0,33 f

<d <e

<e

<0,25 d

<c

2,25 d>

1 . znak

science is us - identyfikacja wizualna

7


dorota pęczek / dopenacho@gmail.com

science is us - identyfikacja wizualna

2 . kolorystyka 1 . paleta

cmyk

rgb

hex pantone

Nie stosować przejść tonalnych, rozmycia, przeźroczy-

c60.m0.y20.k20.

r71.g165.b174.

47a5ae

7472 c

stości ani nakładania filtrów kolorystycznych na logo.

c40.m40.y250.k100.

ro.go.b0.

000000

process black

c.20.m20.y25.k50.

r119.g115.b110.

77736e

424 c

8


dorota pęczek / dopenacho@gmail.com

2 . kolorystyka 2 . warianty

zastosowanie> tła jasne i jednokolorowe, teczki, broszury; najlepiej łączyć z małą formą reklamową lub poligraficzną. 1. wszystkie tła pozostające w zgodności z kolorem; w przypadku umieszczenia znaku na “bogatym” tle; z podżwietleniem do używku w pomieszczeniu. 2. wszystkie tła, o ile ich kolor nie koliduje z barwą znaku. polecane dla podświetleń, form przestrzennych i blokowych, do stosowania w przypadku reklam zewnętrznych.

1

2

science is us - identyfikacja wizualna

9


dorota pęczek / dopenacho@gmail.com

science is us - identyfikacja wizualna

2 . kolorystyka 3 . czarnobiałe i monochromatyczne

Wersja czarnobiała powinna być używana w przypadku gdzy uży-

Znak całkowicie w czerni i bieli powienien zachować podział

cie koloru jest niemożliwe, lub w bardzo oficjalnych drukach.

kolorystyczny, dla zbalansowania napięcia pomniędzy pikto-

Morski turkus zastępuje 50 wartościowa szarość osiągnięta

gramem, napisami, a końcówką US, należy w jej budowie użyć

z czerni palety podstawowej.

jedynie konturu, maksymalnie o szerokości 2pkt.

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

80 %

90 %

100 %

60 %

70 %

10


dorota pęczek / dopenacho@gmail.com

science is us - identyfikacja wizualna

2 . kolorystyka 4 . tło

Dla jasnych teł, innych niż białe również nie należy koży-

W przypadku kiedy nie możliwe jest naniesienie loga na białe

stać z podstawowego znaku. Użyty w nim kolor ostro koliduje

tło należy kożystać z wersji białoczarnej, która zafunk-

z większością jadnych barz. Zaleca się użycie wersji z prze-

cjonuje w formie negatywu lub wycięcia. Nie należy stosować

wagą czerni.

wtedy teł zbyt jasnych lub o bogatym tle.

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

11


dorota pęczek / dopenacho@gmail.com

2 . kolorystyka 3 . tło 2

Duża powieżchni a znaku oraz grubość liter pozwalają na odwrócenie rysunku, tak, aby grafika, obraz czy zdjęcie wypełniały przestrzeń znaku. W tych przypadkach tło w bezpośrednim sąsiedstwie znaku powinno pozostać białe. Na tła które znacząco odbiegają kolorystyką od znaku należy nałożyć filtr.

science is us - identyfikacja wizualna

12


dorota pęczek / dopenacho@gmail.com

science is us - identyfikacja wizualna

13

3 . pole ochronne i rozmiar minimalny

Minimalna przestrzeń wolna wokół znaku powinna mieć sze-

_tj. dwukrotnej grubości litery I.

rokość podwójnego modułu pomiarowego.Dla prawej strony nie

_lewa strona znaku - typograficzna - nie może sąsiadować

stosujemy takich ograniczeń, jednak obiekty po prawej stro-

z tekstem lub fotografiami.

nie powinny odróżniać się kolorystycznie od znaku.

_może być umieszczana na krawędzi strony ze spadem.

2a a

2a

Najmniejsza wartość w jakiej reprezentowany mozę być znak to 7 mm na wysokość.

7 mm

3 mm


dorota pęczek / dopenacho@gmail.com

science is us - identyfikacja wizualna

2 . typografia

krój> ENVY CODE R :

> _REGULAR

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N O Ó Q P R S Ś T U W V X Y Z Ż Ź 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # . , / ? ! @ % a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n o ó q p r s ś t u w v x y z ż ź

> _ITALIC

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N O Ó Q P R S Ś T U W V X Y Z Ż Ź 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # . , / ? ! @ % a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n o ó q p r s ś t u w v x y z ż ź

> _BOLD

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N O Ó Q P R S Ś T U W V X Y Z Ż Ź 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # . , / ? ! @ % a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n o ó q p r s ś t u w v x y z ż ź

9 pt>

Gaźnik (karburator) – urządzenie wytwarzające mieszankę paliwowo-powietrzną o odpowiednim składzie w silnikach spalinowych o zapłonie iskrowym. Gaźnik (karburator) – urządzenie wytwarzające mieszankę paliwowo-powietrzną o odpowiednim składzie w silnikach spalinowych o zapłonie iskrowym. Gaźnik (karburator) – urządzenie wytwarzające mieszankę paliwowo-powietrzną o odpowiednim składzie w silnikach spalinowych o zapłonie iskrowym.

12 pt>

Gaźnik (karburator) – urządzenie wytwarzające mieszankę paliwowo-powietrzną o odpowiednim składzie w silnikach spalinowych o zapłonie iskrowym. Gaźnik (karburator) – urządzenie wytwarzające mieszankę paliwowo-powietrzną o odpowiednim składzie w silnikach spalinowych o zapłonie iskrowym. Gaźnik (karburator) – urządzenie wytwarzające mieszankę paliwowo-powietrzną o odpowiednim składzie w silnikach spalinowych o zapłonie iskrowym.

20 pt>

Gaźnik (karburator)

Gaźnik (karburator)

Gaźnik (karburator)

14


dorota pęczek / dopenacho@gmail.com

5 . ochrona

1 . prawidłowe wykorzystanie znaku

umieszczanie znaku na różnych formatach >

science is us - identyfikacja wizualna

15


dorota pęczek / dopenacho@gmail.com

5 . ochrona

science is us - identyfikacja wizualna

2 . prawidłowe wykorzystanie znaku - pattern

Znaku można używać jako modłułu. _nie skalować pojedyńczych elementów _dozwolona rotacja znaku = 180 st ­ _rotacja układu modłów = 90 st _jeden kolor _przejścia tonalne-tinta o 5% miejsza na następującej linii modułów. Sygnety można łączyć tworząc patterny.

Kadrowanie (skracanie) sygnetu odbywa się przez usunięcie trzonu tak że pozostaje sam “lejek”.

2>

< >

1 1/2> <1>

1> -1>

16


dorota pęczek / dopenacho@gmail.com

5 . ochrona

2 . nieprawidłowe wykorzystanie znaku

korzystanie z piktogramu > Zachowanie integralności przechyłu znaku pozwoli na jego łatwiejsze rozpoznanie przez odbiorcę. Podobnie rzecz ma się w przypadku kolorystyki, gdzie użycie innych barw zmienia “naukową” naturę znaku.Również w przypadku zbyt nasyconych teł zdjęć.

bez rotacji

zmiany koloru

wpisywania piktogramu w zbyt bogate tła.

moduł> Nie można używać piktogramu jako modułu według innych zasad niż wcześniej podane

science is us - identyfikacja wizualna

18


dorota pęczek / dopenacho@gmail.com

5 . ochrona

2 . nieprawidłowe wykorzystanie znaku

modyfikacje znaku > _przyłączanie jej w sposób inny niż sugerowany narusza proporcje całości. Możliwe jest kożystanie z sygnetu odzielnie, jednak czynienie tego samego z częścią typograficzną jest niewskazane.

tła > Nakładając logo na zdjęcie nie można kożystać z wersji kolorystycznej, czy z odcieniami szarości. Należy ograniczyć się do wersji czarno białej.Z kolorowym logo nie można też stosować jaskrawych czy krzykliwych teł o przeciwstawnych kolorach.

science is us - identyfikacja wizualna

19


dorota pęczek / dopenacho@gmail.com

science is us - identyfikacja wizualna

6 . przykłady

wizytówka główna >

wizytówka prsonalna >

A. Koterska CENTRUM NAUKI I ROZWOJU

derektor do srp. zarządzania projektami

tel: 601 154 987 wew.35 @: a.kot@scienceus.com CNR SCIENCE IS US

ul.Powstańców Śląskich 34, 42-200 Częstochowa, 34-366-58-06, cnrscience@cnr.pl, www.cnrscience.pl

identyfikator >

CENTRUM NAUKI I ROZWOJU

Agnieszka Koterska

derektor do srp. zarządzania projektami

CENTRUM NAUKI I ROZWOJU CNR SCIENCE IS US

ul. Powstańców Śląskich 34, 42-200 Częstochowa, tel.34-366-58-06, cnrscience@cnr.pl, www.cnrscience.pl

20


dorota pęczek / dopenacho@gmail.com

science is us - identyfikacja wizualna

6 . przykłady koperta C6 >

CENTRUM NAUKI I ROZWOJU ul.Powstańców Śląskich 34, 42-200 Częstochowa,

koperta DL >

CENTRUM NAUKI I ROZWOJU ul.Powstańców Śląskich 34, 42-200 Częstochowa,

21

Science is us logobook  

Księga znaku dla logotypu zaprojektowanego na zajęcia akademickie

Advertisement