Page 1


Stichting Present Stichting Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Zo willen we bouwen aan een samenleving waarbij mensen het meer vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Wij zetten een groep vrijwilligers in bij een hulpvraag in samenwerking met een maatschappelijke organisatie. Te denken valt aan het opknappen van een huis, het uitruimen en herinrichten van een tuin, helpen verhuizen, een gezellige middag organiseren voor bewoners van een instelling, een dag iets leuks doen met een bepaalde doelgroep, het helpen opknappen van een buurt of speeltuin, etc. Present is ervan overtuigd dat veel burgers bereid zijn zich op vrijwillige basis in te zetten voor mensen en buurten in hun stad of dorp. In de praktijk ervaren zij echter drempels om daadwerkelijk initiatieven te nemen. Voor hen organiseert Present Leiden kortdurende projecten die gebaseerd zijn op wat zij zelf te bieden hebben en op de tijd die door hen zelf beschikbaar is gesteld. De vrijwilligers gaan in groepen aan de slag en hun vrijwillige inzet wordt altijd gekoppeld aan het werk van professionele maatschappelijke organisaties. Naast dat ze iemand anders in de samenleving helpen, hebben ze samen ook een leuke dag. Juist de ontmoeting tussen mensen tijdens het project is waardevol.


Present: aansluiten bij de moderne vrijwilliger Met Stichting Present willen we de moderne vrijwilliger mobiliseren: die zich wil inzetten voor mensen die het moeilijk hebben, maar dat vanwege andere verplichtingen niet voor langere tijd kan doen. Hij kan zich wel inzetten voor kortdurende en eenmalige projecten, gekoppeld aan wat hij zelf te bieden heeft en op de tijd die door hemzelf beschikbaar is gesteld.

Visie Present : maatschappelijke beweging Stichting Present wil vanuit een christelijke sociale basis een maatschappelijke beweging op gang brengen, waarbij mensen het vanzelfsprekend vinden zorg te dragen voor elkaar.

Vier essentiĂŤle kenmerken 1

De agenda en de competenties van burgers die zich willen inzetten zijn het vertrekpunt

2

Nauwe samenwerking en verbinding met maatschappelijke organisaties in de keten van wonen, zorg en welzijn

3

Lokale vrijwillige inzet wordt plaatselijk professioneel begeleid. Daarmee garandeert Present kwaliteit en continuĂŻteit.

4

Present is lokaal gedreven en heeft plaatselijk draagvlak


Meld je aan als groep!

Projecten

Present gaat uit van de kracht van vrijwilligers. Waar ben jij goed in, en wat vind jij leuk

Een groep studenten heeft Daan geholpen zijn woonkamer, keuken en hal op te knappen.

om te doen? Als die krachten gebundeld worden, ontstaat een sterke vrijwilligersgroep

Daan wordt begeleid door GGZ Leiden. Hij had al jaren niets aan zijn woonkamer gedaan

waar de stad Leiden wat aan heeft. Voordelen van de werkwijze: je weet als vrijwilliger

en zag er erg tegenop om het een keer goed op te ruimen en schoon te maken. Omdat

precies wat je gaat doen, hoeveel tijd je kwijt bent, en je hoeft het project niet helemaal

er nu een duidelijke deadline was, is het met behulp van zijn begeleiders toch gelukt! En

zelf voor te bereiden. Je werkt in een groep die je kent, en de hulp komt op de goede

na afloop van het project, dacht hij na over de aanschaf van frisse meubels. Precies wat

plaats terecht. De groepen hoeven niet groot te zijn, we krijgen hulpvragen voor

Present wil bereiken. Door een eenmalige inzet een beweging in gang zetten. De studenten

groepen vanaf 3 personen. Maar voor een groep van 50 personen is er ook zeker een

waren verrast te zien hoe blij Daan met hun hulp was.

project te organiseren! Is het iets voor je studentenvereniging, kerk, bedrijf, sportclub, vriendengroep, familie? Meld je aan via www.stichtingpresent-leiden.nl.

Meld een hulpvraag Present Leiden zoekt maatschappelijke partners. Present zelf is geen hulpverlenende instantie, en heeft die ambitie ook niet. Present biedt handen en aandacht aan de hulpontvanger. De organisaties geven aan waar de hulp nodig is. De criteria waar een hulpontvanger aan moet voldoen is dat hij geen geld, netwerk en/of gezondheid heeft

“Ik vond het project heel erg tof, omdat de bewoner zo ontzettend positief was over ons als groep. Ik merkte dat hij nu ook verdere stappen kan gaan ondernemen, wat betreft de inrichting van zijn huis. Fantastisch om te zien dat je anderen kunt helpen door een beetje tijd te geven.” Een groep vrienden heeft een mevrouw geholpen haar nieuwe huis op te knappen nadat zij vanuit een traject bij Stichting Exodus eigen woonruimte had gekregen.

om de klus zelf te klaren. Door Present Leiden krijgen maatschappelijke organisaties

“De dankbaarheid van zowel de Exodus medewerker als de hulpontvanger gaf eigenlijk

mogelijkheden die ze nu niet hebben. De inzet van de vrijwilligers kan een stimulans zijn

al aan dat het niet meer zo vanzelfsprekend is dat je je voor elkaar inzet. Ik ben me wel

in een zorg- of hulpverleningstraject. Hulpontvangers ervaren een impuls in hun leven. In

bewust geworden dat er ex-gedetineerden zijn - die weer een nieuwe start willen en

de projecten vinden we de ontmoeting tussen de vrijwilligers en de hulpontvangers net zo

kunnen maken. Ik was me nooit bewust van deze mensen.”

belangrijk als de praktische werkzaamheden.


Present folder Algemeen  
Present folder Algemeen  

Wat is Present en hoe ben ik Present in Leiden?

Advertisement