Page 1


shop online hugoboss.com

HUGO BOSS AG Phone +49 7123 940


The m


mall


Cover Look Arak บำ�รุงผิวให้กระจ่างใสด้วย Eucerin Men Whitening Active Booster จากนั้นปัดโครงหน้า ด้วย M.A.C Bronzing Powder in Softsand ฉีดสเปรย์น้ำ�แร่ LA ROCHE-POSAY Eau Thermale เพื่อเพิ่มความสดชื่นให้ผิว Rawiwan ปรับผิวหน้าให้เรียบเนียนด้วย LANCÔME Mat Miracle 14 H จากนั้นปัดแป้ง LAURA MERCIER Pressed Setting Powder ปัดขนตาให้หนาเรียงเส้นสวยด้วย CHANEL Inimitable Waterproof in Noir ปัดพวงแก้มด้วย SHISEIDO Luminizing Satin Face Color in OR308 และระบายริมฝีปาก ด้วย M.A.C Cremesheen Glass in Double Happiness จากนั้นเพิ่มประกายให้ผิวหน้าโดยปัด M.A.C Silver Dusk Arak is wearing HOKUTO's light orange blazer and STYLIST'S OWN rings Rawiwan is wearing VERSUS's shocking pink shift dress with lace details and TOPSHOP's ring

DONT Contents

8

Editor’s Letter

12 14

Contributors

Also Dont Miss

Living with Fashion

24

PR NEWS

Dont you want vto get updated?

28

DONT STOP SHOPPING! Going Green Orange County

32

COVER STORY More & Magnificent

51 More on my space 69 Beauty

Delightful Residence

Stockists CELINE GF Gaysorn Tel : 02-656-1045 CHRISTIAN DIOR GF Gaysorn Tel : 02-656-1075 , GF Emporium Tel : 02-664-8363 CHARLES&KEITH 1 F Central World Tel : 02-6131170, 2 F Central Rama 9 Tel : 02-103-4950 COMME DES GARCONS 2F Erawan Tel : 02-250-7791 DIANEVON FURSTENBERG 1F Siam Paragon Tel : 02-129-4791-2 EMILIO PUCCI MF Siam Paragon Tel : 02-610-9000 , LF Gaysorn Tel : 02-656-1149 FENDI GF Gaysorn Tel : 02-656-1111 , GF Emporium Tel : 02-664-8370 GIVENCHY 2F Erawan Tel : 02-250-7751 GREYHOUND 1F Siam Paragon Tel : 02-610-7894, 3F The Emporium Tel : 02-259-9104 JASPAL 2F Siam Center Tel : 02-251-5918 , 2F Central World Tel : 02-255-5009, 2F Emporium Tel : 02-664-8369 , 1F Siam Paragon Tel : 02-610-9386 JACK SPADE 1F Central World ATRIUM ZONE JIMMY CHOO MF Siam Paragon Tel : 02-610-9944 , GF Central Chidlom Tel : 02-655-7590 KATE SPADE GF Central World Tel : 02-646-1260 , MF Siam Paragon Tel : 02-610-7723, 1F Emporium Tel : 02-646-1260 , GF Central Chidlom Tel : 02-252-9122 TORY BURCH 1F Central Chidlom Tel : 02-655-7916 VALENTINO M F Siam Paragon 4

DONT

พบกับเบื้องหลังการถ่ายทำ� ภาพที่ไม่ได้รับการตีพิมพ์ และอัพเดตข่าวสารทุกวันได้ที่ Facebook.com/DONTfreemag Issue 28 - JUNE 2013

80 EXCLUSIVE REPORT Shanghai Surprise 91 etcetera Detail More with Less

98 Bachelor Dont Think He's Just Another Guy 100 Movies

In America

102 Dessert Caramel Popcorn 104

Celebrity Tips

Pok Kobkongsanti


shu uemura


กองบรรณาธิการ

การตลาดและการโฆษณา

ทีมงานรับเชิญ

นักศึกษาฝึกงาน

บรรณาธิการบริหาร ฤกษ์ อุปมัย บรรณาธิการบทความ เบญ วิบุลศิลป์ บรรณาธิการความงาม วัลยา ทิพย์วรรณาภรณ์ บรรณาธิการฝ่ายศิลป์ ธีทัต ระสินานนท์ กองบรรณาธิการ ธีรัช ศรีมงคลแก้วเกตุ ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหารด้านแฟชั่น กัลยาณี ศรีมงคล และ คมกฤช ธนสมบูรณ์ ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ บุณยกร วาณิชตันติกุล ฝ่ายภาพ ชนาธิป แก้วสุข บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา ศรัณย์ ตั้งเทวนนท์ กรรมการผู้จัดการ เตชนันท์ ตั้งเทวนนท์ ผู้จัดการทั่วไป ปุริม สหัสกุล ผู้อำ�นวยการฝ่ายโฆษณา นุศรา ปรุงรุ่งเรืองเลิศ ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา วรรณวิมล วรรณศิริมงคล ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา กัณฐลดา ชื่นสวัสดิ์ ที่ปรึกษาด้านสื่อ ธนาพิพัฒน์ ธำ�รงสุธัญยุทธ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายโฆษณา กันยารัตน์ รัตนพิทักษ์ ผู้ช่วยประสานงานฝ่ายโฆษณา วรางคณา วงศ์สถิตเสถียร วรรณประภา ตุงคะสมิต ธนวัช ฉวีกันยากุล ทิน แสงทวีป สิทธิพันธ์ ต่ายทรัพย์ กฤษณนัยย์​พิรยารังสรรค์​ นริศรา สายสงวนสัตย์ มัชฌิมา อึ๊งศรีวงษ์ วริษฐา กาลามเกษตร์ อิศราภรณ์​โพธิ ศรัณย์ โพธาเจริญ และ นันทพัทธ์ พนิตวรนันท์

ผู้จัดพิมพ์

บริษัท แอมบิเชียส จำ�กัด ห้อง B18 อาคารไทยสมุทรประกันภัย ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ติดต่อโฆษณา ads@DONTfreemag.com โทรศัพท์ 02-634-3301 โทรสาร 02-634-4577

แยกสีและพิมพ์

บริษัท โรงพิมพ์ศิริวัฒนาอินเตอร์พรินท์ จำ�กัด (มหาชน) เลขที่ 125 ซอยจันทน์ 32 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

EDITORIAL Department

MARKETING & ADVERTISING Department

Guest Contributors

intern publisher

colour origination and print Special Thanks

Editor-In-Chief Riksh Upamaya editor@DONTfreemag.com FEATURES EDITOR BEN WIBOONSIN ben@DONTfreemag.com Beauty Editor Wallaya Tipvannaporn wallaya@DONTfreemag.com ART DIRECTOR T-THUT RASINANONT tthut@DONTfreemag.com JUNIOR FEATUREs EDITOR TEERAT SRIMONGKOLKAEWGATE teerat@@DONTfreemag.com ASSISTANTS TO EDITOR-IN-CHIEF IN FASHION GANYANEE SRIMONGKOL&KRIS THANASOMBOON Editorial assistant boonyakorn vanichtantikul boonyakorn@DONTfreemag.com Photographic officer Chanathip Kaewsuk PUBLISHER SARUN TANGTEVANON sarun@DONTfreemag.com managing DIRECTOR TAYCHANUN TANGTEVANON taychanun@DONTfreemag.com GENERAL MANAGER PURIM SAHASAKUL purim@DONTfreemag.com Sales Director NUTSARA PRUNGRUNGRUANGLERT nutsara@DONTfreemag.com SALES MANAGER WANWIMON WANNASIRIMONGKOL wanwimon@DONTfreemag.com SALES MANAGER KANTALADA CHUENSAWAT kantalada@DONTfreemag.com MEDIA CONSULTANT thanapipat thamrongsuthanyoot MARKETING COORDINATOR KANYARAT RATTANAPITAK kanyarut@DONTfreemag.com assisting marketing coordinator Warangkana wongsatitsatian warangkana@DONTfreemag.com WANNAPRAPA TUNGKASMITH, THANAWAT CHAWEEKANYAKUL, TIN SAENGTAWEEP sittipan taysub, KRISANAI PiraYARaNGSAN, NARISARA SAISANGUANSAT, MACHIMA UNGSRIWONG, WARITTA KALAMKASET, ISSARAPORN PHOTI interns Kannaphas Meesin, saran Pothacharoen, Arthitaya sukkaew saran pothacharoen and nuntapat panitvoranun AMBITIOUS Co., Ltd. Nothing in this magazine can be reproduced in whole or in part without the written permission of the publisher. Sirivatana Interprint Public Company Limited 125, Soi Chan 32, Chan Road, Tungwatdon, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand Font designer Chatnarong Jingsuphatada at F0NT.com AMBITIOUS CO., LTD. UNIT B18 Thai Samudra Insurance Building, Surawong Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand // DONTfreemag.com // for Advertising please contact info@DONTfreemag.com ONLINE Version available at DONTfreemag.com Updates & Actvities FACEBOOK.COM/DONTfreemag TWITTER.COM/DONTfreemag subscription www.dontfreemag.com/subscription.html

6

DONT


Editor’ s Letter DONT wait until you have to change unless you want to die.

ครัง้ แรกในเซีย่ งไฮ้สำ�หรับผมมันช่างน่าตืน่ ตาตืน่ ใจ วัฒนธรรมตะวันตกทีไ่ หลหลาก อาคารสถาปัตยกรรมทีโ่ ดดเด่น ทัง้ แบบ Art Deco, Romanesque, Gothic, Baroque Renaissance และ Neo-Classic ตั้งเรียงรายตลอดทางเลียบฝั่งแม่น้ำ�หวงผู่ แม่น้ำ�สาย หลักที่ไม่ได้พักผ่อนจากการต้อนรับเรือเดินสมุทรน้อยใหญ่ที่ผ่านเข้าออกอย่างคับคั่ง หอคอยตงฟางหมิงจู (Dongfang Mingzhu แปลว่า ไข่มุกแห่งตะวันออก) ตั้งเคียงตึก ระฟ้าในม่านหมอกเพราะสภาพอากาศอึมครึมของฤดูฝน หากมองเผินๆ เขตปกครอง พิเศษของจีนเขตนี้แทบดูไม่ต่างจากเมืองเศรษฐกิจอื่นๆ ของโลกเลย ก็มีแต่เสียงขาก บ้วนน้ำ�ลายอยู่เป็นระยะนี่แหละที่ช่วยย้ำ�ให้เรารู้ว่าเรายังอยู่ที่ประเทศจีนแน่ๆ ‘คนเซี่ยงไฮ้พยายามจะเป็นตะวันตกให้มากที่สุด’ จากคำ�บอกเล่าของเพื่อนผู้ใช้ ชีวิตศึกษาวัฒนธรรมจีนมานานหลายปี สิ่งที่เซี่ยงไฮ้กำ�ลังมุ่งหน้าไปอย่างแข็งขันคือ การทำ�ให้เซี่ยงไฮ้เป็นหนึ่งมหานครที่โลกจะต้องนึกถึงเสมอ จากการวางผังเมืองอัน ชาญฉลาด โรงแรมห้าดาวระดับโลก แบรนด์เนมหรูชั้นนำ� ต่างเข้ามาจับจองพ้ืนที่ที่ดี ที่สุด วัฒนธรรมการสังสรรค์ การดื่มกิน มีย่านร้านอาหารแบบฝรั่งกระจายตัวอยู่ ทั่วเมือง อีเวนท์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกก็ต้องเข้ายึดเมืองท่าแห่งนี้เพื่อปักธงชัยประกาศ ว่าพร้อมทีจ่ ะบุกตลาดเอเชียอย่างเต็มเหนีย่ ว เช่น แฟชัน่ โชว์คอลเลกชัน่ Haute Couture Spring/Summer 2013 ของ Dior และล่าสุดกับคอลเลกชั่น Fall/Winter 2013 ของ Hugo Boss ที่ผมได้รับเกิียรติอย่างสูงให้เข้าร่วมชม เรามีสกู๊ปพิเศษเกี่ยวกับ งานครั้งนี้ด้วย พลิกไปอ่านได้ที่รายงานพิเศษ Shanghai Surprise ครับ ความเป็นตะวันตกทีว่ า่ ไม่ใช่แค่การปรับแต่งภูมทิ ศั น์ให้ดเู ป็นสากล ความน่าสนใจ ของเซี่ยงไฮ้คือการค่อยๆ เปิดรับกระแสแห่งโลกเสรีทีละเล็กละน้อยอย่างมีนัยสำ�คัญ เราต่างทราบดีวา่ Facebook และ Twitter ถูกห้ามมิให้ใช้ในประเทศจีน แต่ความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีบวกรวมกับแรงขับของมนุษย์ที่มากพอ ทำ�ให้การเจาะกำ�แพงที่กั้นโลก ภายนอกไว้ไม่ใช่เรื่องยากเกินความพยายาม ทางการจีนต้องค่อยๆ คลายแรงต้าน คล้ายเป็นการยอมรับโดยดุษณี คนท้องถิ่นจำ�นวนไม่น้อยสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ในระดับที่ไม่โดนเพ่งเล็ง ในขณะเดียวกัน ทางการจีนก็อนุญาตให้โรงแรมขนาดใหญ่ ที่เน้นต้อนรับผู้มาเยือน จากต่างชาติสามารถเข้าใช้ Social Network ได้อย่างอิสระ (ผมอัพเดตข่าวสารของ เพื่อนๆ ผ่าน News feed ได้โดยสะดวกที่โรงแรม แต่ถ้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่าน ระบบ 3G ที่นี่อนุญาตให้เราอัพโหลดภาพผ่าน Instagram ได้เท่านั้น - ถ้าเราเชื่อมโยง แอคเคานท์​ของ Facebook เข้าไว้ ภาพจะสามารถโพสต์ขึ้นที่ Facebook ของเราได้โดย วิธีนี้ แปลกดีไหมครับ?)​ หรือนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการเตรียมพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่โลก เสรีของจีน?​ อารยธรรมที่ยาวนานกว่าห้าพันปี อาจเป็นเหตุผลให้จีนไม่เคยหวั่นไหวกับการ มาเยือนของใคร และไม่เห็นว่าความเปลี่ยนไปของสภาพแวดล้อมที่มาจากทั้งอิทธิพล ของโลกทุนนิยมและกระแสวัฒนธรรมที่ไม่หยุดพัดผ่าน จะทำ�ให้ตัวตนของความเป็น ‘จีน’ กร่อนสลายไปได้แต่อย่างใด เช่นเดียวกับการเปิดรับแนวคิด ‘Change or die.’ ของ Tadashi Yanai ประธานกรรมการบริหารของ Fast Retailing สู่การบริหารงาน บริษัทแม่ของ UNIQLO ยักษ์ใหญ่ด้านเสื้อผ้าค้าปลีก การไม่ยอมปรับตัวของหลายๆ แบรนด์ที่เคยเป็น "ซูเปอร์แบรนด์" เคยพาให้ความเกรียงไกรไปสู่ความตกต่ำ�มาแล้ว แต่ UNIQLO แหกขนบความสำ�เร็จเดิมๆ โดยการรีื้อสร้างนโยบายการบริหารใหม่ และต่อสู้้ด้วยกลยุทธ์ใหม่ๆ จนผงาดขึ้นในอุตสาหกรรมแฟชั่นโลกอย่างน่าเกรงขาม ลองมองย้อนมาดูตวั เรา สังคมของเรา ประเทศของเรากันสักนิด พอตัดสินใจ ได้ว่าเราอยากจะเลือกวางตัวแบบไหนในบริบทของสังคมโลกที่กำ�ลังแข่งขันกันอย่าง ดุเดือดในขณะนี้ แล้วค่อยมาช่วยกันกำ�หนดทิศทางกันอีกทีครับ ก็คิดว่ายังไม่สายเกิน ไปครับ (ผมได้แต่ภาวนาให้เป็นเช่นนั้น)

ขอบคุณครับ แล้วพบกันฉบับหน้า

editor@DONTfreemag.com 8

DONT


DONT MISS ! REVENGE WEARS PRADA THE DEVIL RETURNS

นิยายที่อ้างอิงจากเรื่องจริงมักจะได้รับความสนใจอยู่เสมอ และถ้าเป็นความจริงที่เราอยากรู้อยากเห็นอยู่แล้วนั่นก็ยิ่งทำ�ให้มัน น่าสนใจขึ้นไปอีกร้อยเท่าพันทวี ประสบการณ์การทำ�งานเพียง 10 เดือนของ Lauren Weisberger ในฐานะผู้ช่วยบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Vogue ฉบับอเมริกัน ช่วยสร้างตัวละครขึ้นมาโลดแล่นในจินตนาการและซ้อนไว้ด้วย ประสบการณ์ตรงของเธอเองอย่างเผ็ดร้อน ‘The Devil Wears Prada’ จึงตอกหมุดตรึงตำ�แหน่งในกลุ่ม The Best Seller ไว้ได้ยาวนานถึง 6 เดือนเต็มในปี 2003 นับเป็นความสำ�เร็จอย่างล้นหลามของ บัณฑิตใหม่ที่เพิ่งเขียนนิยายจริงจังเป็นเรื่องแรก แม้ในทุกๆ สองสามปีหลังจากนั้น Lauren จะพยายามรักษา ความต่อเนื่องด้วยนิยายแบบ Chic Lit ที่พ่วงเอาชื่อแบรนด์ทั้งหลาย มาสร้างความตืื่นเต้นให้แฟนๆ (โดยมากจะเป็น distributors ฝั่ง ยุโรปที่นำ�ไปแปลงชื่อใหม่ เช่น Chanel Chic หรือ Gossips and Gucci) แต่หนังสือเองกลับไม่ประสบความสำ�เร็จเท่าที่ควร ภาคต่อ ของ The Devil Wears Prada จึงกลับมาอยู่ในลิสต์การทำ�งานของ Lauren อีกครั้ง จนออกมาในรูปแบบของภาคต่อที่กินเวลาถึง 10 ปี กว่าจะออกมาเป็นรูปเล่มในชื่อที่ว่า ‘Revenge Wears Prada : The Devil Returns’ ที่เพิ่งเปิดตัวไปสดๆ ร้อนๆ โครงเรือ่ งคร่าวๆ ก็หนีไม่พน้ ชีวติ หลังลาออก (หรือโดนไล่ออก) ของ Andrea Sachs จาก Runway สู่การจับมือเพื่อนสนิทอย่าง Emily มาเปิดนิตยสารเจ้าสาวหรูหราฉบับใหม่ ความวุ่นวายในชีวิตคู่ กับผู้ชายคนใหม่ และการต้องวนมาเจอกับเจ้านายเก่าอย่าง Miranda Priestly โดยบังเอิญมันฟังดูเร้าใจไม่น้อย คราวนี้ก็ต้องมาดูกันว่า หลังจากที่ต้องล้มลุกคลุกคลานกับ ผลงานก่อนๆ มานับสิบปี ความสนุกจากเรื่องแต่งที่มีเค้าโครงของ ความจริงจากภาคแรก สูค่ วามกดดันด้วยเนือ้ เรือ่ งทีม่ าจากจินตนาการ ล้วนๆ ในภาคที่สอง คราวนี้ Lauren จะยังสามารถสร้างความ ประทับใจให้ผู้อ่านได้เหมือนที่เธอเคยทำ�ไว้้หรือไม่ คงต้องลอง ติดตามกันดู Available at leading bookstores and Amazon.com 10

DONT


DANONE


DONT Contributors Chanatip Kaewsuk

รับหน้าที่หัวเรือใหญ่ในโปรเจกต์ที่ใหญ่ไม่แพ้กันกับขนาดหัวเรือ (ฮา)​เข้มช่วยเรารวบรวมเอาผู้คนหลากหลายอาชีพที่ หลงใหลในการใช้ชีวิตและทำ�งานอยู่ที่บ้านมานำ�เสนอในรูปแบบภาพถ่ายกึ่งเหนือจริง เป็นความตั้งใจของเข้มที่จะปั้น แต่ละภาพให้ออกมาดูน่าสนใจ โดยใช้เทคนิคการถ่ายทำ�อย่างประณีต ไม่บ่อยนักที่จะได้เห็นงานภาพฝีมือเขาตั้งแต่ ขั้นวางแผน ใส่แนวคิด ถ่ายทำ� และตกแต่งให้เสร็จสมบูรณ์ (คาดว่างัดความรู้ด้านการถ่ายภาพจากดีกรีบัณฑิต ภาควิชานิเทศศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังออกมาใช้อย่างสนุกสนาน) เราภูมิใจกับโปรเจกต์นี้ไม่น้อยเลย เชิญพลิกไปชมฝีมือของเขาได้ที่คอลัมน์ More on my space

Clive Jing

ผันตัวจากการทำ�งานด้านโรงแรมมาเป็นเมคอัพอาร์ทิสต์ที่เบสอยู่ในเซี่ยงไฮ้ ความสามารถทางด้านภาษาของ Clive จึงไม่ใช่ปัญหา ห้าปีเต็มกับประสบการณ์การทำ�งานที่เริ่มต้นจากความชื่นชอบในสีสันของเครื่องสำ�อาง และความ ละเมียดละไมในการวางฝีแปรงลงไปบนผิวหน้านางแบบ ทำ�ให้วันนี้ Clive เป็นหนึ่งเมคอัพอาร์ทิสต์ที่มีงานชุกที่สุด ทั้งกับการถ่ายแฟชั่นและดูแลความงามให้เซเลบริตี้ในเซี่ยงไฮ้ ฉบับนี้ Clive มาร่วมงานกับเราในรายงานพิเศษ Shanghai Surprise

Dino

แฮร์สไตลิสท์ที่ยืนกรานว่าจะให้ลงแค่ Dino โดดๆ โดยไม่ต้องลงนามสกุลผู้นี้เป็นหนุ่มชาวฮ่องกง มีประสบการณ์ ทำ�งานที่หลากหลายทั้งในวงการดนตรี แฟชั่นและเซเลบริตี้ หลังจากพูดภาษากวางตุ้งมาทั้งชีวิต เขาก็ต้องมาเริ่มพูด ภาษาจีนกลางที่เซี่ยงไฮ้ ‘มันไม่ใช่ปัญหาเลยครับ เราสื่อสารกันได้’ Dino ตอบเมื่อเราถามถึงความแตกต่างของทั้งสอง ภาษานี้ ปัจจุบันเขาทำ�งานด้านแฟชั่นและเปิดซาลอนดูแลความงามให้กับผู้คนที่นี่มาสามปีแล้ว แม้สไตล์ส่วนตัวจะดูพั้งค์ เอาเรื่อง แต่ Dino เป็นคนสุภาพ พูดน้อย และเอาจริงเอาจังกับงานไม่แพ้มืออาชีพคนไหนๆ เขาเป็นผู้ดูแลทรงผม ให้นางแบบของเราในรายงานพิเศษ Shanghai Surprise เช่นกัน

Patiphat Phetthong

โจ้เรียนจบมาทางด้านการทำ�นิตยสารและสิ่งพิมพ์โดยตรงจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากประสบการณ์การทำ�งานด้านสิง่ พิมพ์โดยตรงทีผ่ า่ นๆ มา ทำ�ให้โจ้เป็นนักวารสารศาสตร์​(แหม.. ฟังดูเป็นทางกาารจัง) ทีเ่ ก่งพอตัว จนกระทัง่ ถูกจีบมาร่วมงานกับเราในทีส่ ดุ ฉบับนีโ้ จ้แบ่งเวลาจากหน้าทีป่ ระจำ�ใน DONT Journal มารับหน้าทีเ่ ป็นนักเขียนและสัมภาษณ์บคุ คลทีน่ า่ สนใจในคอลัมน์พเิ ศษ More on my space

Teerat Srimongkolkaewgate

นอกจากเขียนคอลัมน์เป็นงานหลักแล้ว หลังๆ มานี้ธีเริ่มผันตัวเองไปทำ�อย่างอื่นมากขึ้น กับโปรเจกต์ล่าสุดที่ติดสอย ห้อยตามเข้มไปทำ�งานภาพสนุกๆ ในโปรเจกต์ More on my space ที่คราวนี้ธีต้องช่วยเป็นกำ�ลังหลักเพื่อสร้างสรรค์ องค์ประกอบภาพให้ออกมาแปลกและเก๋สมความตั้งใจ ธีบอกเราว่าสนุกสนานกับการได้ทดลองทำ�สิ่งใหม่ไปเรื่อยๆ แต่ไม่ว่าจะทำ�อะไร เขาก็จะวางแผนจัดการได้ค่อนข้างเรียบร้อย สงสัยจะนำ�ทักษะการบริหารจัดการจากสมัยเรียนที่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมาประยุกต์ใช้ สมเป็นเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงจริงๆ

DONT MISS this Subscription! DONT 12 ฉบับที่จะจัดส่งให้คุณถึงบ้าน โดยที่ไม่ต้องไปตามหาที่จุดแจกไหนๆ ทำ�ได้ง่ายๆ ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. เพียงโอนเงินจำ�นวน 450 บาทเข้ามาที่บัญชีกระแสรายวัน บริษัท แอมบิเชียส จำ�กัด เลขที่ 125-0-0713-57 ธ.กรุงศรีอยุธยา 2. ถ่ายรูปหรือสแกนหรือแคปเจอร์หน้าจอ (ในกรณีที่ใช้ Internet Banking) 3. ส่งภาพสลิปบัญชีมาที่ member@DONTfreemag.com

เมื่อได้รับอีเมลแล้ว ทางทีมงานจะรีบติดต่อคุณกลับโดยเร็วที่สุด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 086-395-1519 หรือ info@DONTfreemag.com 12

DONT

VOL 3 ISSUE 1 JANUARY 2013 COOL EASTERN P H U P O O M P O N BREEZE G PA N U

FREE COPY ISSN 2228-883X


danone


3

1 2 4

14

DONT


Living with fashion Picking the pieces for your stylish style. Editor : TEERAT S. Photographer : KOMTHAT N.

6

5

1. KARMAKAMET traditional asian potpourri 2. KARMAKAMET original room perfume diffuser, secret world 3. FENDI snake printed clutch 4. MATINA AMANITA “lucky pony shoe” ring 5. VIVIENNE WESTWOOD mini bas relief pendant 6. BVLGARI elegant clutch bag with light gold plated “monete” charm 7. FENDI acrylic high heel shoe

7

DONT

15


TOURISM THIALAND


event

dont journal

the first free fashion journal in thailand

DONT

17


18

DONT


DONT JOURNAL GRAND OPENING Don’t you know that the First Fashion Journal in Thailand is now available? ในฐานะผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สำ�หรับคนรุ่นใหม่ บริษัท Ambitious นำ�โดย นายเตชนันท์ ตั้งเทวนนท์ กรรมการผู้จัดการ และ นายศรัณย์ ตั้งเทวนนท์ บรรณาธิการผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา สร้างมิติใหม่ให้กับวงการ แฟชั่นและหนังสือพิมพ์ไทย เปิดตัว “DONT Journal” หนังสือพิมพ์ แฟชั่นแจกฟรีเล่มแรกของประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา งานเปิดตัวในสไตล์เรียบง่ายจัดขึ้น ณ ลานชั้น 2 สยามเซ็นเตอร์ โดยมีเซเลบริตี้ชั้นนำ�ร่วมเผยโฉม “DONT Journal” ฉบับปฐมฤกษ์ อย่างคับคัง่ อาทิ วุน้ เส้น วิรฒ ิ พ ิ า, ป๊อป อารียา, ออม สุชาร์, อัค อัครัฐ มาดามมด, แม่บ้านมีหนวด, ป๋อมแป๋ม นิติ, ปั้นจั่น กวิน, ปันปัน สุทัตตา อวยพร กองพัฒนากูล, อุณาวรรณ ตัง้ คารวคุณ, พัทธมน เตชะณรงค์ เป็นต้น

ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Every choice you make is fashion” หนังสือพิมพ์ DONT Journal จะทำ�ให้คนกรุงเทพฯ เข้าถึงแฟชั่นได้ ง่ายขึ้น ด้วยเนื้อหาที่หลากหลาย อ่านง่าย เข้าใจเร็ว ครอบคลุมตั้งแต่ สตรีทแฟชั่นในประเทศไปจนถึงแคทวอล์คของแบรนด์เนมดังระดับโลก แฟชั่นนิสต้าทั้งหลายเตรียมพบกับ DONT Journal แจกฟรีได้ทุกวัน พฤหัสบดีท่ี 2 และ 4 ของเดือน ตัง้ แต่เวลา 5 โมงเย็นถึง 1 ทุม่ บริเวณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 10 สถานีหลัก ตลอดจนในห้างสรรพสินค้า สยามเซ็นเตอร์ มหาลัยชั้นนำ�ทั่วไป รวมทั้ง สตาร์บัคส์ ทรูคอฟฟี่ โอบองแปง และคาเฟ่สุดชิค กว่า 1,000 แห่งทั่วกรุงเทพฯ

DONT

19


Be Seen with Pedro Pedro แบรนด์รองเท้าเก๋ เอาใจหนุ่มสาวชาวเมืองด้วย "Pedro Be…Seen: The Mysterious Fairy Treats" แคมเปญสนุกๆ กับการสมนาคุณแฟนๆ ด้วยเมนู อาหาร เครื่องดื่ม และค็อกเทลสูตรพิเศษ จากแหล่งแฮงก์เอาต์สุดฮอตของกรุงเทพฯ ในชั่วโมงนี้ ไม่ว่าจะเป็น MAGGIE CHOO’s, FAT’ R GUT’ Z, CLOUDS และ MR.JONES’ ORPHANAGE ด้วยกติกาง่ายๆ เพียงช้อปรองเท้า Pedro 1 คู่ ก็จะ ได้รับ Pedro Card เพื่อเลือกไปเอ็นจอยมื้ออร่อยท่ามกลางบรรยากาศดีๆ ของ ร้านโปรดที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง ในงานแถลงข่าว นอกจากศุภลักษณ์ สุภาพกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด แบรนด์ Pedro จะมาร่วมบอกเล่าเรื่องราวความพิเศษของแคมเปญนี้แล้ว ยังมีหนุ่ม ฮอตมาร่วมพูดคุยถึงเคล็ดลับการเลือกรองเท้า และการแต่งตัวที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ ของหนุ่มยุคใหม่ ได้แก่ ต้าร์ - นาวิน เยาวพลกุล, เนม - ปราการ ไรวา, ดวง - ดวง ฤทธิ์ แคล้วปลอดทุกข์, สายลับ - วีระชัย ขวัญอำ�ไพ ณ MAGGIE CHOO’s สีลม


Fashion cares the battle

by

Comfort Caring Wash

PROLONG THE LIFE OF YOUR BELOVED CLOTHES WITH CARE คอมฟอร์ทสานต่อการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ “คอมฟอร์ท แคร์ริ่ง วอช” ด้วยกิจกรรม Fashion Care The Battle ที่จัดขึ้น ณ สยามเซ็นเตอร์ เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อปลุกกระแสนักช้อปยุคใหม่ให้ ใส่ใจดูแลแคร์เสื้อผ้าตั้งแต่ขั้นตอนการซัก โดยมี “ก้อย สุวรรณเกต” ดีไซเนอร์ระดับโลก และแบรนด์แอมบาสเดอร์ของผลิตภัณฑ์ "คอมฟอร์ท แคร์ริ่ง วอช” มาพร้อมดีไซเนอร์แบรนด์เสื้อผ้าออนไลน์ ได้แก่ ธนิดา เตชะอังกูร ดีไซเนอร์จาก Mo & Friends และปนิดา ศรีชัย ดีไซเนอร์ จาก Panicloset ร่วมด้วยเซเลบริตี้ชื่อดัง ได้แก่ สุวรา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, กรวิภา โชติกเสถียร, จรสพรรณ สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา และพราว วัชราภัย เพื่ อ ร่ ว มพู ด คุ ย และร่ ว มกั น แบ่ ง ปั น เคล็ ด ลั บ การดู แ ลเสื้ อ ผ้ า ตั ว โปรดให้ ดู ส วย เหมือนใหม่ได้อย่างยาวนาน

ก้อย สุวรรณเกต ยังได้ร่วมแชร์ผลโพลจากการทำ�แบบสอบถามของ คอมฟอร์ทว่า “สาวๆ กรุงเทพฯ มากกว่า 84% เผยว่าแคร์ลุคและสายตาของ คนอื่นเวลามองสำ�รวจชุดของตนเอง โดยปัญหาส่วนใหญ่ที่มักพบเวลาซักผ้า คือเนื้อผ้าเป็นขุยดูเก่าง่ายและสีซีดจาง” ก่อนจะกล่าวปิดท้ายว่า “ในฐานะดีไซเนอร์ ก้อยรู้สึกว่าผ้าทุกชิ้นมีเสน่ห์และเห็นความสำ�คัญของการดูแลเนื้อผ้ามาก อย่าง เสื้อผ้ายุคนี้นิยมใช้ลูกไม้ ลินิน ที่มีความละเอียดอ่อนทั้งด้านของเนื้อผ้า สีผ้า และรายละเอียดการตัดเย็บ ก็มีทิปส์การดูแลเสื้อผ้าง่ายๆ คือการซักผ้าโดย เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำ� ที่มีส่วนช่วยปกป้องเส้นใย-สี-ทรง ของเสื้อผ้า ให้สดใสอยู่เสมอ เพื่อให้ชุดเก๋สุดอินเทรนด์ของเราในวันนี้อยู่กับเราไปได้นานๆ ไม่ว่าจะผ่านไปอีกกี่ซีซั่นก็ตาม”


DONT you want to get updated? editor : Teerat S.

Make Your Own Style

สุดยอดกล้องถ่ายภาพสัญชาติเยอรมัน Leica (ไลก้า) กับแฟลกชิปสโตร์แห่งแรกในประเทศไทยบนพื้นที่ กว่า 100 ตารางเมตรบริเวณชัน้ 2 ศูนย์การค้าเกษรพลาซ่า ซึง่ ตกแต่งแบบมินมิ ลั ลิสต์ในโทนสีแดง ขาวและดำ� อันเป็นเอกลักษณ์ของช็อปไลก้าทั่วโลก ประกอบไปด้วยพื้นที่ 2 โซนคือ โซนดิสเพลย์สำ�หรับแสดงและ จำ�หน่ายกล้องรุ่นล่าสุดและโซนแกลเลอรี่สำ�หรับจัดแสดงภาพถ่ายหรือสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อเป็นพื้นที่ กิจกรรมได้ในโอกาสต่างๆ นอกจากนั้นภายในร้านยังมีออพชั่นในการดีไซน์กล้องด้วยตัวเองหรือที่เรียกว่า Leica a la carte กับกล้องไลก้าตระกูล X ซึ่งสามารถออกแบบได้ทั้งบอดี้ที่มีให้เลือกถึง 3 สีคือ สีดำ� สีเงิน และสีไทเทเนี่ยม หรือหนังหุ้มบอดี้ที่มีให้เลือกถึง 10 สีรวมไปถึงหนังนกกระจอกเทศสีดำ� หรือสีน้ำ�ตาล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02-656-1102 หรือ www.leica-camera.com

Lucido-L Spray and Foam Series

ผลิตภัณฑ์ใหม่ “ลูซิโด-แอด ดีไซน์นิ่ง วิพ แฮร์ โฟม” โฟมที่ช่วยเพิ่มวอลลุ่มด้วยส่วนผสมจาก “วอลลุ่ม พาวเดอร์” จึงทำ�ให้สามารถจัดแต่งทรงผมให้มีวอลลุ่ม ได้ลอนสวย พองเบาดูเป็นธรรมชาติไม่แข็งกระด้าง พร้อมส่วนผสมของแพนธีนอลช่วย ดูแลสุขภาพเส้นผม ในราคาเพียง 190 บาท

The Front Row Effect

ตอกย้ำ�ความเป็นแฟชัน่ ฮับแบรนด์ชน้ั นำ�ของโลก กับศูนย์การค้าสยามพารากอน ด้วยการนำ�เสนอ นิทรรศการแฟชัน่ โดยเหล่านายแบบและนางแบบ ประจำ�ซีซั่นสปริง/ซัมเมอร์ 2013 ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และเครื่องประดับจากเหล่า แบรนด์ดงั ระดับโลกอาทิเช่น Burberry, Canali, Emilio Pucci, Jimmy Choo, Loewe, Tod’s

และอีกมากมายทีต่ า่ งนำ�เสนอในธีมทีแ่ ตกต่างกัน ตั้งแต่ “Colour Me Softly” ที่มาในสีสันสดใส ทัง้ สีสมั สีแดงปะการังไปจนถึงสีนอี อน “Forever Black & White” ที่ดูสะอาดตาแต่เรียบโก้ด้วย แพตเทิร์นสุดเนี้ยบหรือจะเป็นลวดลาย “Print Charming” ทั้งลายกราฟิก ลายรูปทรงเรขาคณิตที่ให้อารมณ์ทันสมัย ร่วมอัพเดตเทรนด์ ประจำ�ฤดูร้อนนี้ได้แล้วที่ศูนย์การค้าสยาม พารากอน

For Music Lover 8 Musique (เอท

Chalachol Academy by Systema CJ Search 2013

ค้นหาหนุ่มสาวหน้าใหม่เพื่อก้าวเข้าสู่ วงการบันเทิงในฐานะ CJ ประจำ�ช่องทีวี แฟชั่น CHIC Channel กับโครงการ Chalachol Academy กับผูเ้ ข้าประกวดทัง้ 40 คน ซึง่ มาร่วมทำ�กิจกรรม เวิรก์ ชอป สอนเทคนิคการแต่งหน้า ทำ�ผมและพัฒนา บุคลิกภาพ โดยผู้พิชิตตำ�แหน่ง CJ รุ่นใหม่ของ CHIC Channel อันดับ 1 ได้แก่ CJ ชาย Mr. Sebastian และ CJ หญิง คุณแอร์-ณัชชา ซึ่งพิจารณา คัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรง คุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในวงการแฟชั่น 24

DONT

มิวสิค) ร้านที่รวบรวมเพลงนำ�เข้าจาก ต่างประเทศหรือแผ่นเสียงที่หายากมารวมไว้ในที่เดียว พร้อมทั้งยังมีบริการให้คำ�แนะนำ�สำ�หรับเลือกแนวเพลง ให้เหมาะสมกับธีมของร้านสำ�หรับลูกค้าที่มีธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารหรือร้านกาแฟ ทีม่ เี อกลักษณ์ไม่ซำ้ �ใคร เอท มิวสิค ตั้งอยู่ชั้น LG ศูนย์การค้าเอท ทองหล่อ เปิดให้บริการ ทุกวัน สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมโทร 02-713-8364

Find The Best Milk For You

โฟร์โมสต์จับมือพระเอกหนุ่ม หมาก ปริญ พร้อมเปิดตัวแคมเปญ “ก้าวไปให้ไกล ให้สิ่งดีๆ กับตัวเองมากขึน้ กับโฟร์โมสต์ ยูเอชที” เพือ่ เป็น แรงบันดาลใจให้คนไทยดื่มนมเพื่อสร้างสิ่งดีๆ โดยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณประโยชน์อย่างต่อเนื่องและสนับสนุนความรู้ ทางโภชนาการเกี่ยวกับนมที่ถูกต้องให้แก่ ประชาชน รวมทั้งส่งเสริมการสร้างนิสัยการ ดื่มนมเป็นประจำ�เพื่อให้เพียงพอต่อความ ต้องการของร่างกาย คือควรดืม่ อย่างน้อยวันละ 2 กล่องเพื่อช่วยในการพัฒนาศักยภาพสมอง และความแข็งแรงของร่างกายอย่างเต็มประสิทธิภาพ


AP


DONT you want to get updated? editor : Teerat S.

New Eco-Drive Radio Controlled Watch

นาฬิกาพลังแสงรุ่นล่าสุดจากแบรนด์ Citizen รุ่น Eco-Drive ที่มาพร้อมดีไซน์เรียบเท่ ทันสมัยกับเทคโนโลยี การปรับเวลาและวันที่อัตโนมัติไปตามไทม์โซนของแต่ละประเทศ ด้วยระบบ “คลื่นสัญญาณวิทยุ” ที่ใช้ความถี่ของอะตอมซีเซียมให้ ความเที่ยงตรงสูงโดยมีความคลาดเคลื่อนเพียง 1 วินาทีต่อ 100,000 ปี เหมาะสำ�หรับสุภาพบุรษ ุ ทีร่ กั การเดินทาง พร้อมระบบ ปฏิทินอัจฉริยะที่ไม่ต้องตั้งวันที่และระบบประหยัดพลังงาน มีให้ เลือกถึง 2 แบบคือ สีขาวและสีดำ� จำ�หน่ายในราคาเรือนละ 25,700 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02-222-7171 Radio Controlled

Win 1,000,000 Shopping Spree

ผู้นำ�ด้านธุรกิจจำ�หน่ายสินค้าปลอดอากร King Power จัด แคมเปญ “Duty Free ช้อปลุ้น 1,000,000” เฉพาะผู้ถือบ้ตร สมาชิกคิง พาวเวอร์ เท่านัน้ เพียงซือ้ สินค้าทีร่ า้ นคิง พาวเวอร์ ดิวตี้ฟรี ฝั่งขาออกระหว่างประเทศตั่งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต่อใบเสร็จ รับทันที 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลสูงสุดมูลค่า 1,000,000 บาท สำ�หรับการจ่ายผ่านบัตรเครดิตของธนาคาร ไทยพาณิชย์รบั เพิม่ อีก 1 สิทธิ์ และลูกค้าบัตรสมาชิก คิง พาวเวอร์ รับเพิม่ อีก 1 สิทธิ์ รวมสูงสุด 3 สิทธิ์ ซึง่ รางวัลคือบัตรกำ�นัล มูลค่า 100,000 บาท จำ�นวน 50 รางวัลและรางวัลใหญ่สงู สุด มูลค่า 1,000,000 บาท จำ�นวน 5 รางวัล ตั้งแต่ 1 มิถุนายน ถึง 31 ตุลาคม 2556 นี้

It’s Time to Slim Now

แบรนด์เครื่องดื่มชั้นนำ�ระดับโลก Pepsi กับการ เปิดตัวครั้งแรกของ “Pepsi Slim Can” ในงาน “Pepsi Slim Can Presents It’s Time to Slim Now” ความสดชื่นที่อัดแน่นความซ่าในรูปแบบ

กระป๋องสลิมซึ่งวางจำ�หน่ายแล้วตามร้านค้า ทั่วประเทศในขนาด 245 มิลลิลิตร ในราคา กระป๋องละ 12 บาท พร้อมลวดลายป๊อปอาร์ต ลิมิเต็ต เอดิชั่น บนกระป๋องตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคมหรือจนกว่าสินค้าจะหมด

Perfect Colour for Iconic Person

แฟชั่นโชว์เปิดคอลเลกชั่นสุดพิเศษ จากแบรนด์ CC DOUBLE O ภายใต้คอนเซปต์ใหม่ “Luxurious Pink” กับสินค้าในไลน์ใหม่ซึ่งเอาใจ กลุ่มผูห้ ญิงโดยนำ�เอาสีชมพูมาเป็นตัวแทนของ หญิงสาว ความสดใสและความมีชีวิตชีวามาผสม ผสานกับความหรูหราในแบบฉบับของผู้หญิง รุ่นใหม่ที่กล้าแสดงออกผ่านบุคลิกและการแต่งตัว ในแบบ CC DOUBLE O สำ�หรับไอเท็มประจำ� ซีซั่นได้แก่ ชุดว่ายน้ำ� กางเกงขาสั้น ชุดเดรสและ รองเท้าแตะซึ่งทั้งหมดถูกออกแบบด้วยลายพิมพ์ ดอกไม้ ลายจุดและเทคนิคการมัดย้อม ตกแต่งด้วย หมุดโลหะในโทนสีชมพู ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ccdoubleo.com หรือ www.facebook.com ccdoubleo

The LegendaryVodka Brand

นำ�ประสบการณ์ใหม่ล่าสุดของรสชาติเหนือระดับแห่ง พรีเมี่ยมวอดก้า “แอบโซลูท อีลิกซ์” (Absolut Elyx) ด้วยรูปแบบการ ผลิตอย่างพิถีพิถันจากสุดยอดผู้เชี่ยวชาญซึ่่งต่อยอดจากกรรมวิธี ดั้งเดิมที่ ลาร์ส โอลส์สัน สมิธ (Lars Olsson Smith) สร้างสรรค์ เมื่อกว่าศตวรรษที่ผ่านมาและด้วยองค์ประกอบสำ�คัญ 4 ประการคือ เครื่องกลั่นผ่านท่อทองแดง การคัดสรรข้าวสาลีที่เติบโตในฤดูหนาว จากแปลงที่มีการควบคุมคุณภาพเป็นอย่างดีที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ เพียงปีละ 1 ครั้ง การคัดสรรแหล่งน้ำ�ใต้ดินที่ผ่านการกลั่นกรองตาม ธรรมชาติจากเมือง ออฮุส (Ahus) ทางตอนใต้ของประเทศสวีเดนและ ขัน้ ตอนการผลิตทีไ่ ม่มกี ารนำ�เทคโนโลยีมาใช้แต่เลือกใช้ความชำ�นาญ และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในการทำ�แบบแฮนด์เมด จึงได้วอดก้า ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวและลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลเพิ่มเติม Absolut Vodka

www.facebook.com/absolutthailand 26

DONT

Levi’s Collection Inspired by India

Levi’s (ลีวายส์) นำ�เสนอคอลเลกชั่นรองเท้า ประจำ�ฤดูร้อน 2013 จากแรงบันดาลใจของ ประเทศอินเดียที่เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณ ของงานศิลปะด้วยการผสมผสานของสีแดงสด สีชมพูสด สีทอง หรือสีฟ้า ของท้องทะเลเพื่อ สร้างความเชือ่ มโยงกับอินเดีย คอลเลกชัน่ รองเท้า ผู้ชายนำ�เสนอรองเท้าบู๊ตหนังคลาสสิกที่ตดั เย็บ อย่างประณีตเหมาะสำ�หรับใส่ในช่วงเวลาที่ อบอุน่ ของปีซง่ึ มีให้เลือกทัง้ แบบหุม้ ข้อและแบบ ธรรมดา คอลเลกชั่นรองเท้าผู้หญิงที่เอาใจใส่ ในทุกรายละเอียด ซี่งนำ�เอาแรงบันดาลใจจาก งานฝีมอื ของชนเผ่ามาสะท้อนลงบนลวดลาย ของรองเท้าได้อย่างสง่างามและเป็นธรรมชาติ


AP

DONT

27


DONT STOP SHOPPING! Going green

is the new way of wearing colour with sustainability attitude.

CHRISTIAN DIOR “Mise En Dior” tribal earrings

Runway Look : 3.1 PHILLIP LIM GIVENCHY Medium envelope pouch, smooth calfskin leather

ERDEM Kelis wool dress

JIL SANDER Emerald leather new Malavaglia bag

BAO BAO Issey Miyake geometric tote bag

FRATELLI ROSSETTI Leather jacket in green colour

FRATELLI ROSSETTI Small leather goods key ring 28

DONT

COMME DES GARCONS Play logo heart print t-shirt


AP


TORY BURCH Snake zip continental wallet TORY BURCH Neon snake headshell case for iphone 5

J. CREW Eyelet dot tank in bright persimmon

PIERRE HARDY Leather trimmed cuff bracelet

FRATELLI ROSSETTI Shoulder bag with removable strap line “Emma” calfskin geranium.

TORY BURCH Logo-Stud Snake Embossed wrap bracelet

DONT STOP SHOPPING!

CHRISTIAN DIOR Large orange “Lady Dior” leather bag

orange county

Your wardrobe is never complete without vivid shade. Runway Look : CHRISTIAN DIOR 30

DONT

CHRISTIAN DIOR Pump shoe


AP


Rawiwan TOPSHOP enamelled flamingo Earrings MISS SELFRIDGE pink ruffle cocktail dress JIMMY CHOO glitter sandals Arak RAYBAN shades JASPAL knitted cardigan STYLIST'S OWN navy knitted tie JACK SPADE white shirt MANEESILP tan loafer

more & magnificent the more time we spend, the cosier we feel. That is when you know where you belong is real. Realisation : Ganyanee Srimongkol Photography : Riksh Upamaya

DONT

33


JASPAL white Jumpsuit with lace short sleeves MISS SELFRIDGE woven belt with metallic details JIMMY CHOO glitter pumps

34

DONT


5 CM white shirt DOCKERS khaki trousers

DONT

35


AP Fas

36

DONT


Arak JACK SPADE pink oxford shirt JASPAL khaki trousers MANEESILP oak brown loafers Rawiwan MISS SELFRIDGE light beigh blazer TOPSHOP coral dress JIMMY CHOO glitter sandals VALENTINO red clutch

shion

DONT

37


AP Fas

38

DONT


JACK SPADE white shirt VERSUS cobalt blue trousers MANEESILP oak brown loafers

shion

DONT

39


AP Fas

40

DONT


VERSUS shocking pink shift dress with lace details MIU MIU @reebonz handbag with metal studs details GUESS shades VALENTINO leather pumps

shion

DONT

41


AP Fas

Arak TOPMAN two tone blazer JACK SPADE light blue shirt STYLIST'S OWN two tone neck tie TOPMAN olive green trousers STYLIST'S OWN shoes Rawiwan TOPSHOP off white blazer miss selfridge bright blue camisole dress VALENTINO rockstud sandals

Credits Photographer : RIKSH UPAMAYA Stylist : GANYANEE SRIMONGKOL Makeup Artist : WALLAYA TIPVANNAPORN Hair Stylist : MANASWEE KITPISUT Fashion Co-ordinator :TEERAT SRIMONGKOLKAEWGATE Photographic Assistant : NIPON SUPLAI& KOMTHAT NINWAN Special Thanks : SOUL EKKAMAI RAMINTRA BAAN KLANG MUENG PARAM9 RAMKHUMHANG 42

DONT


shion

DONT

43


IZZUE graphic shirt with two tone collar detail tone and cobalt blue shorts

Live more... To fulfill more happiness in life

“ชีวิตคู่” ซับซ้อนและมีรายละเอียดมากกว่าแค่ “คนสองคน” เพราะยังหมายรวมถึงการใช้ชีวิตร่วมกัน ภายใน “บ้าน” ที่ไม่ได้มีเพียงชีวิตเดียวอีกต่อไป จึงเป็น เรื่องยากสำ�หรับคนเมืองหลายๆ คนที่จะตัดสินใจ ลงหลักปักฐานกับใคร ดังนั้นน่าจะดีไม่น้อยหากมีใคร จำ�ลองเรื่องราวการใช้ชีวิตที่หลากหลายให้เราได้เห็นกัน “บ้าน” ที่เงียบเหงา หากมีใครคนหนึ่งเข้ามา อาจช่วย เติมเต็มชีวิตที่มากกว่าก็เป็นได้ นี่คือที่มาของซิทคอม อารมณ์ดี “รักมากกว่า I Love You More” ทีบ่ ริษทั เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน) หรือ AP ผู้นำ�ในการ พัฒนาที่อยู่อาศัย ทั้ง คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์ และ บ้านเดี่ยว ที่เข้าใจคนเมือง สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้แนวคิด Live More : คิดและสร้างเพื่อชีวิตที่มากกว่า นำ�เสนอ เรื่องราวผ่านความสัมพันธ์ 3 รูปแบบของคู่รัก ซึ่งมี ทั้งเฮฮา หวานซึ้้ง และสุดแสนจะอบอุ่น

44

DONT

“รักมากกว่า I Love You More” เป็นผลงานการเขียน บทและกำ�กับของ ปิยะกานต์ บุตรประเสิรฐ ผูก้ ำ�กับมากฝีมอื นำ�แสดงโดย เป้ อารักษ์ อมรศุภศิริ และโยเกิรต์ รวีวรรณ บุญประชม ร่วมด้วย ป๊อด ธนชัย อุชชิน ทีน่ อกจากจะเป็นการรับบทบาทนักแสดงเป็นเรือ่ งแรกแล้ว ยังร่วมแต่งเพลง 'มากกว่า' ประกอบซิทคอมเรื่องนี้ด้วย

It's MyVery First SitCom

เป้ อารักษ์ อมรศุภศิริ แสดงซิทคอมเรื่องนี้เป็น เรื่องแรกในชีวิต ในบทของ 'ปูน' นายแบบหนุ่มชื่อดัง ผู้ไม่กล้าตัดสินใจลงหลักปักฐานกับเพื่อนสาวคนสนิท ทีผ่ กู พันกันมาถึง 15 ปีเพราะกลัวจะเกิดความผิดพลาดขึน้ ในอนาคต "เป็นซิทคอมเรือ่ งแรกทีไ่ ด้เล่นอย่างเต็มตัวครับ ซึ่งค่อนข้างแตกต่างกับละครที่เคยเล่นมาเพราะซิทคอม มีจังหวะแอ็คติ้งที่ชัดเจน มุขตลกต้องคม เป็นโอกาสดีที่ ได้เล่นเรื่องนี้" เป้กล่าว ก่อนที่จะลงลึกถึงรายละเอียด ของบทบาทที่ได้รับ "คาแร็คเตอร์ของปูนจะเป็นผู้ชายที่ คิดเยอะ คิดมาก และเมื่อเขาชอบผู้หญิงคนหนึ่งก็ไม่กล้าตัดสินใจว่าจะ

พัฒนาความสัมพันธ์กับเธอ แล้ววันหนึ่งก็เกิด เหตุการณ์ให้เราต้องมาลองใช้ชีวิตในแบบต่างๆ กับผู้หญิงคนนี้ "พอได้อ่านบทผมว่ามันน่าสนใจ เพราะในชีวิตจริง เราคงไม่สามารถไปทดลองใช้ชีวิตตามแบบในละครได้ แต่เรื่องนี้เราจะได้ทดลองใช้ชีวิตกับคนรักในหลายๆ มุม" เป้บอกว่า ตัวละคร 'ปูน' มีบางอย่างใกล้เคียงกับเขา และก็มีบางอย่างที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง "ตัวละคร ค่อนข้างใกล้เคียงผม อย่างเรื่องของการแสดงออกจะ เหมือนกัน แต่ถ้าเป็นเรื่องของความคิด ไม่เหมือนกันเลย เพราะเป็นคนชัดเจน ไม่โลเลแบบปูน"

The Definition of 'Live More'

"การใช้ชีวิตที่มากกว่าในมุมมองของผมคือ การได้ ใช้ชวี ติ อย่างเต็มที่ เป็นเรือ่ งราวการทีเ่ ราได้อยูก่ บั คนทีเ่ รา รักมากๆ ได้ทำ�สิง่ ทีเ่ ราชอบมากๆ หรือได้ทำ�อะไรหลายๆ อย่าง และทุกอย่างที่เราทำ�มันเป็นสิ่งที่ทำ�ให้เรามีความสุขครับ” เป้ตอบคำ�ถามพร้อมรอยยิ้ม เมื่อเราถามว่าสำ�หรับเขา คำ�ว่า live more หมายถึงอะไร


MISS SELFRIDGE coral pink chiffon blouse TOPSHOP necklace

It's a Great New Experience “เรื่องนี้รับบทเป็นทราย เป็นเพื่อนกับปูนแต่ในใจ ทั้งคู่กร็ กั กัน แต่ดว้ ยความทีป่ นู เขาเป็นคนคิดมาก ลังเล ก็เลยทำ�ให้ความสัมพันธ์ของเราไม่ไปถึงไหน วันหนึ่งก็มี พี่ป๊อด ซึง่ รับบทเป็นชายชุดขาว เป็นบุรษุ ปริศนาทีเ่ ข้ามา สร้างบทจำ�ลองการใช้ชีวิตให้ปูนและทราย ได้ทดลอง ใช้ชวี ติ แบบต่างๆ ร่วมกันว่าถ้าได้ลองอยูเ่ ป็นแฟน เป็นเพือ่ น เป็นคู่รักจะเป็นอย่างไร เพื่อให้ปูนได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ให้เขากล้าที่จะบอกรัก กล้าที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับ เราเสียที" โยเกิร์ต รวีวรรณ บุญประชม กล่าวถึง บทบาทของตัวละครจากซิทคอมเรื่องแรกในชีวิต นางแบบคนสวยบอกว่า ตัวละคร 'ทราย' มีความ คล้ายคลึงกับตัวเองมากทีเดียว "บุคลิกของทรายจะ คล้ายโยเกิร์ต ด้วยความที่เป็นนางแบบเหมือนกัน ชอบจัดแจง จัดการโน่นนี่เหมือนกัน อย่างในเรื่อง ทรายจะเป็นคนวางแผนจนทำ�ให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้น ในชีวติ จริงโยเกิรต์ จะเป็นคนทีช่ อบทำ�อะไรโดยคิดล่วงหน้า ไว้ก่อน ก็จะคล้ายๆ กันตรงนี้"

นี่คือผลงานการแสดงอย่างเต็มตัวเรื่องแรกของ โยเกิร์ต เธอจึงทุ่มเทเต็มที่เพื่อการถ่ายทอดเรื่องราว ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบ "เป็นการแสดงละครเต็มตัว ครั้งแรกก็ตื่นเต้นมาก ซึ่งพี่ผู้กำ�กับก็จะช่วยสอนเราใน เรื่องของแอ็คติ้งด้วยค่ะ"

What I Learned from while I was working

"พอได้มาเล่นเรื่องนี้ ทำ�ให้ได้มุมมองในการใช้ชีวิต ในแบบต่างๆ ว่าจะเป็นอย่างไร โยเกิร์ตมองว่าการที่เรา จะใช้ชีวิตร่วมกับใครสักคนคงทำ�เหมือนเดิมอย่างที่เคย ทำ�ทุกวันไม่ได้ แต่มันต้องมีอะไรที่มากกว่า นั่นคือ ความเข้าใจ เพราะการอยู่ด้วยกันจะใช้แค่อารมณ์ตัวเอง เป็นหลักคงไม่ได้ หรือจะใช้เหตุผลอย่างเดียวก็ไม่ได้ แต่เราต้องผสมความเข้าใจลงไปด้วยค่ะ” ติดตามชม 'รักมากกว่า...I love you more' ได้ที่ www.apthai.com/livemore โดยจะออกอากาศตอนแรก วันที่ 11 กรกฎาคม นี้ DONT

45


Live More

I love you more story

46

DONT


วันนี้ทีมงานได้มีโอกาสเข้าไปเก็บภาพเบื้องหลังการถ่ายทำ�ซิทคอมเรื่อง “รักมากกว่า....I Love You More” ที่ทาง AP ได้สร้างสรรค์ขึ้น ดูเหมือนโลเคชั่นใน การถ่ายทำ�ซิทคอมครัง้ นีจ้ ะเป็นทีถ่ กู ใจเหล่านักแสดง และทีมงานถ่ายทำ�เป็นอย่างมาก กับบรรยากาศความสวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ของโครงการเครือ AP ไม่ว่าจะเป็น บ้านเดีย่ วโครงการ “SOUL เอกมัย-ลาดพร้าว” ทาวน์เฮ้าส์ โครงการ “บ้านกลางเมือง พระราม 9-รามคำ�แหง” และคอนโดมิเนียมโครงการ “RHYTHM สาทร-นราธิวาส” 3 โลเคชั่นสำ�คัญที่ทางทีมงานใช้เป็นฉากนำ�เสนอเรื่องราวความอลหม่านในการ ค้นหาชีวิตที่มากกว่า ผ่าน 3 รูปแบบความสัมพันธ์ ทั้งความรักแบบครอบครัว ความรักแบบคู่รัก และความรักแบบเพื่อน ผลงานการเขียนบทและกำ�กับโดย คุณมุก-ปิยะกานต์ บุตรประเสิรฐ ผูก้ ำ�กับชือ่ ดัง นำ�แสดงโดยเป้-อารักษ์ อมรศุภศิร,ิ โยเกิรต์ -รวีวรรณ บุญประชม และป๊อด-ธนชัย อุชชิน แม้วา่ จะเป็นการแสดงซิทคอม เป็นครั้งแรกของทั้งสาม แต่บรรยากาศในการถ่ายทำ�ก็ดำ�เนินไปอย่างราบรื่น และ เต็มไปด้วยความสนุกสนาน จนหลายคนรู้สึกว่าการทำ�งานครั้งนี้เหมือนอยู่บ้าน ตัวเองจริงๆ ติดตามชมเรือ่ งราวการใช้ชวี ติ ทีม่ ากกว่ากับ “รักมากกว่า...I love you more” ได้ที่ www.apthai.com/LiveMore นำ�เสนอตอนแรกวันที่ 11 กรกฎาคมนี้

"โครงการที่อยู่อาศัยจากเอพี Soul เอกมัย-ลาดพร้าว บ้านกลางเมือง พระราม 9-ลาดพร้าว "

DONT

47


I Love You More

48

DONT


เปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำ�หรับซิทคอม อารมณ์ดีเรื่อง “รักมากกว่า...I LOVE YOU MORE” สร้างสรรค์โดย บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน) หรือ AP เพื่อนำ�เสนอ ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่มากกว่าในบ้านของ AP ภายใต้แนวคิด Live More : AP คิดและสร้าง เพื่อชีวิตที่มากกว่า ฝีมือการเขียนบท และกำ�กับโดยคุณมุก-ปิยะกานต์ บุตรประเสริฐ ผู้กำ�กับชื่อดัง นำ�แสดง โดยเป้-อารักษ์ อมรศุภศิริ, โยเกิร์ต-รวีวรรณ บุญประชม และ ป๊อด-ธนชัย อุชชิน ภายในงานพบเซอร์ไพรส์พเิ ศษกับโชว์จากนักแสดง และเพลงใหม่ล่าสุด “มากกว่า” ที่ป๊อด-ธนชัย ลงมือแต่งเพื่อประกอบ ซิทคอมเรื่องนี้โดยเฉพาะ ชมตอนแรกวันที่ 11 กรกฎาคมนี้ ทาง www.apthai.com/livemore

DONT

49


LE SASHA

50

DONT


living

more on my space

A PLACE CALLED HOME. Where you find your rest and feel your best Words : Ben Wiboonsin & Patiphat Phetthong Photography : Chanathip Kaewsuk

DONT

51


52

DONT


DONT

53


54

DONT


TIMELESS ELEGANCE Tawn Chatchavalvong tells us how his Victorian style home reflects his characteristic and the relation between home decoration and his clothing collection design.

ความสวยสง่า ไร้กาลเวลา ไม่ใช่แค่คอนเซ็ปต์ที่ ธรณ ชัชวาลวงศ์ วางไว้สำ�หรับ Tawn C. แบรนด์เสือ้ ผ้า ที่เขาเป็นทั้งผู้ก่อตั้งและดีไซเนอร์เท่านั้น แต่รวมถึงการ แต่งกายในชีวติ ประจำ�วันทีก่ ลายเป็นเครือ่ งแบบประจำ�ตัว ไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็น เสื้อเชิ้ตสีขาว กางเกงขายาวสีดำ� กางเกงยีนส์ รองเท้า loafer เรื่อยไปจนถึงการตกแต่ง บ้านในสไตล์วิกตอเรียน ที่เจ้าตัวบอกว่าเป็นแบบบ้านที่ เรียบง่าย แต่คลาสสิก และเต็มไปด้วยรายละเอียด ที่ก่อ ให้เกิดความประทับใจตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นนักศึกษาที่ ซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

It’s All About Inspiration

“เราออกแบบบ้านโดยทำ�งานร่วมกับ interior เราเคยเรียนหนังสือที่ซานฟรานซิสโก บ้าน ที่นั่นจะเป็นสไตล์วิกตอเรียน ซึ่งเป็นแบบที่ชอบ พอทำ� บ้านของตัวเอง เราก็ตัดภาพบ้านเก็บไว้เป็นเล่มเลย ว่าอยากได้องค์ประกอบแบบนี้ พอถึงเวลาเราคุยกับ ดีไซเนอร์ ก็ยื่นทั้งเล่มให้เลยว่านี่คือสิ่งที่เราชอบ” ธรณเล่าถึงที่มาของการแต่งบ้านสไตล์วิกตอเรียน ก่อนจะขยายความเพิ่มเติมว่าการแต่งบ้านก็ต้องมีที่มา จากแรงบันดาลใจและมีการวางคอนเซ็ปต์ไม่ต่างจากการ ทำ�คอลเลกชั่นเสื้อผ้า “ถึงจะเป็นงานคนละสาย แต่จะออกแบบบ้านหรือ เสือ้ ผ้าก็ตอ้ งหาแรงบันดาลใจและคอนเซ็ปต์หลักเหมือนกัน การทำ�บ้านหลังนี้ เรากำ�หนดว่าจะให้เป็นแบบ Chinoiserie คือจีนจากมุมมองฝรั่ง ก่อนจะลงรายละเอียดเรื่อง ลวดลายจีนต่างๆ เริ่มจากออกแบบกรอบประตู แล้วใช้ ลายเดียวกันมาต่อยอดเป็นลายพรม ลายประตู โดยเปลีย่ น รูปร่าง เปลี่ยนเท็กซ์เจอร์ หรือเปลี่ยนการประกอบลาย ก็เหมือนกับการทำ�โครงเสื้อผ้า คอนเซ็ปต์หลักก็ต้องมี แต่พอชุดที่สอง สาม สี่ ออกมาก็จะมีความแตกต่างเรื่อง เทคนิค การใช้สี และวัสดุที่ต่างกัน แต่ยังดูเป็นเรื่อง เดียวกันอยู่ ไม่ต่างจากการออกแบบบ้าน” designer

“สะสมหนังสือ และ ชอบอ่านหนังสือ โดยเฉพาะชอบ ได้เห็นรูปภาพ ได้อา่ น เรื่องราว มันเป็นการกระตุ้นความคิด เปิดโลกทัศน์ให้ กว้างขึ้น สำ�หรับตัวเองมองว่า แฟชั่นคือการมองไปใน อนาคตโดยการอ้างอิงข้อมูลจากอดีต ไม่ใช่การมองอดีต แล้วย่ำ�อยู่กับที่ แต่เป็นการนำ�อดีตมาปรับให้เข้ากับยุค สมัย ตีความใหม่ ด้วยวัตถุดิบและเทคนิคที่แตกต่างกัน หนังสือคือองค์ประกอบสำ�คัญทีช่ ว่ ยจุดประกายความคิด สำ�หรับการทำ�งานสร้างสรรค์ การทำ�คอลเลกชั่นของเราก็เริ่มจากโต๊ะนี้ คิดงาน คิดแบบ หาแรงบันดาลใจ ทุกอย่างเริ่มขึ้นที่นี่” coffee table book การเปิดหนังสือ

Reflection of Its Owner

นอกเหนือจากคำ�ว่าที่อยู่อาศัย สำ�หรับธรณ “บ้าน” ยังสามารถสะท้อนตัวตนของผู้เป็นเจ้าของได้เป็น อย่างดี เพราะแต่ละบ้านย่อมมีการตกแต่งตามแบบที่ เจ้าบ้านชื่นชอบ และเหมาะสมกับลักษณะการดำ�เนินชีวิต “ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของเจ้าบ้าน “เราอยากจะกลับมา บ้านตลอด เพราะอยู่สบายกาย สบายใจ และตอบโจทย์ ชีวิตเรา เพราะเราให้ความสำ�คัญเรื่องความสวยงาม ไปพร้อมๆ กับฟังก์ชั่น นอกจากบ้านจะเต็มไปด้วย หนังสือแล้ว ยังมีองค์ประกอบอื่นๆ มากมาย ที่ทำ�ให้เรา เป็นเราทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็น ภาพดอกไม้โบราณที่ได้มา จากทริปอิตาลีที่ไปกับพ่อแม่ หรือเต็มไปด้วยรูปปั้นนก และภาพนก เพราะเราชอบนกที่มันบินได้ และสื่อถึงอิสระ คือทั้งหมดที่อยู่ในบ้านหลังนี้ต่างก็เป็นสิ่งที่เรามีความ ทรงจำ�ต่อเนื่องกันมา” ธรณกล่าวว่าการตกแต่งบ้านคือ work in progress เพราะเป็นสิ่งที่ดำ�เนินต่อไปเรื่อยๆ มีการปรับเปลี่ยนไป ตามอารมณ์ในแต่ละช่วงเวลา เขายังมองว่าแม้สุดท้าย แล้วจะมีจุดมุ่งหมายที่ต่างกัน แต่คอลเลกชั่นเสื้อผ้าของ Tawn C. ก็ไม่ต่างจากบ้านที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ ของแบรนด์เช่นกัน “อย่างที่บอกว่า ความสวยงามแบบ Tawn C. Collection Starts Here ไร้กาลเวลาเป็นคอนเซ็ปต์หลักที่เราชอบ และนำ�มาใช้ทั้ง “จริงๆ เรามีสตูดิโออยู่ห้องข้างๆ เพื่อการลงมือ กับบ้านและเสือ้ ผ้า แต่จะมีความต่างกันนิดหนึง่ ตรงทีถ่ า้ เป็น ทำ�งาน แต่ห้องนี้จะเป็นขั้นตอนของการหาแรงบันดาลใจ เสื้อผ้า คือการทำ�ให้คนอื่นใส่ ก็ต้องคำ�นึงถึงมุมมอง และออกแบบ” ธรณเอ่ยถึงห้องทำ�งานที่เต็มไปหนังสือ ของเขาด้วย แต่ถ้าเป็นบ้าน เป็นที่ของเรา เราเป็นคนอยู๋ ซึ่งเขาบอกว่าเป็นส่วนสำ�คัญในการสร้างแรงบันดาลใจ ก็ใส่ความเป็นตัวเรา และสิ่งที่เราต้องการได้เต็มที่” DONT

55


56

DONT


DONT

57


MY PLACE IS FOR EVERYONE

Pantavit Lawaroungchok talks with us about his living in home office and how he spends his private life when being surrounded by his team almost every day.

สำ�หรับคนทั่วไป บ้านอาจเป็นพื้นที่ส่วนตัว เป็นสถานที่ ที่เราสามารถเป็นตัวเองได้ดีที่สุด แต่สำ�หรับคุณเบียร์ พันธวิศ ลวเรืองโชค สถานที่แห่งนี้เป็นทั้งบ้านของเขา และในขณะเดียวกันก็เป็นออฟฟิศของ Apostrophy’s หรือโปรดักชั่นเฮาส์งานโฆษณา Below the line ด้วย ที่แห่งนี้จึงไม่ใช่พื้นที่สำ�หรับเขาเพียงลำ�พัง แต่เป็นบ้าน สำ�หรับทีมงานทุกคน

ที่แท้จริงของวัสดุ ไม้ก็คือไม้ เราอยากให้ทุกคนได้นั่ง ทำ�งานในบรรยากาศที่เหมือนบ้าน ไม่ดูออฟฟิศจ๋า จนเกินไป”

Flexibility Design

Better Atmosphere, better mind

Life with a team as a family

“บ้านในนิยามของผมจึงเป็นที่ของทีมงาน ทุกคน อย่างคนอื่นเขาจะมีครอบครัวแค่ พ่ อ แม่ พี ่ น้ อ ง ซึ่งที่บ้านของผมก็มี แต่บังเอิญว่าอยู่ที่นี่ “ชั้นหนึ่งกับชั้นสามจะเป็นที่ทำ�งาน ส่วนชั้นสอง ผมไม่ ไ ด้ อ ยู ค ่ นเดี ยว แต่มีทีมงานด้วย และสำ�หรับผม จะเป็นที่อยู่ของผม ทั้งสองส่วนจะต่างกันมาก ชั้นสอง ทุ ก คนในที ม ถื อ เป็ นครอบครัว ที่นี่ น้องๆ เขาจะบอก จะเหมือนคอนโด แต่ความเป็นส่วนตัวของผมจะจบอยู่ ตลอดว่ า มาทำ�งานเหมื อนมาบ้าน บ้านของผมที่นี่จึงเป็นที่ ตรงนั้น พอเปิดประตูออกมาเราต้องทำ�ความเข้าใจแล้ว ของครอบครั ว นี ้ ว่านี่คือที่สาธารณะ แต่โดยอาชีพของผมที่ต้องทำ�งานกับ “อีกอย่างที่บริษัทนี้เราจะเข้างานเที่ยง ส่วนเวลา คนจำ�นวนมากอยู่แล้ว โดยปกติทั้งงานและชีวิตส่วนตัว เลิ ก งานนี ่ปลายเปิดมาก เพราะมันเป็นงานที่เอาเวลา ก็จะกลืนๆ กัน มีแค่ช่วงนอนเท่านั้นที่เราเป็นส่วนตัวจริงๆ แน่ น อนไม่ ได้ ถ้าไม่มีอะไรทำ�ก็กลับได้เลย แต่ส่วนใหญ่จะ ผมก็เลยชินกับการอยู่แบบนี้ คนที่ไม่ชินก็อาจจะรับไม่ได้” มี ง านจนสามถึ งสี่ทุ่มเป็นประจำ� ที่นี่จึงเป็นเหมือนบ้าน คุณเบียร์จั่วหัวถึงไลฟ์สไตล์ของเขาเมื่อบ้านกับที่ทำ�งาน ของทุ ก คนจริ ง ๆ” คุณเบียร์กล่าวเสริม คือที่เดียวกัน เนื่องจากเป็นบ้านสำ�เร็จรูป พื้นและผนังจึงถูกทำ� มาเรียบร้อยหมดแล้วพร้อมตัวบ้าน หน้าที่ของคุณเบียร์ และทีมงานจึงเป็นการเติมดีไซน์พร้อมฟังก์ชั่นการใช้งาน เข้าไปให้เหมาะกับเป็นทั้งที่ทำ�งานและที่อยู่อาศัย “ความท้าทายคือเรามีพื้นที่น้อย เราจะจัดสรร อย่างไรให้คุ้มค่าที่สุด ใช้ได้ในหลายๆ รูปแบบ เราเลย เลือกการออกแบบที่เรียกว่า Flexibility Design คือ ในหนึ่งพื้นที่เราจะพยายามออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้ ใช้ได้ในหลายๆ แบบ อย่างโต๊ะข้างล่างที่เห็นด้านนอกบ้าน ก็จะสามารถพับเก็บได้ กลายเป็นพื้นราบเมื่อต้องการใช้ พื้นที่ ตู้ริมผนังก็จะเลือกแบบที่เลื่อนออกได้ เรียกว่าใช้ พื้นที่จำ�กัดให้เกิดประโยชน์มากที่สุด “การทีเ่ ราออกแบบโดยใช้ไม้เป็นหลัก เพราะพืน้ เดิม ของบ้านเป็นไม้อยู่แล้ว ถ้าเราไปเลาะออกมันจะกลายเป็น เรื่องใหญ่ เราเลยตั้งต้นจากพื้นนี่แหละแล้วเลือกเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นตู้ โต๊ะ เก้าอี้ให้เป็นไม้เหมือนกัน และโดยส่วนตัวแล้วผมเป็นคนชอบสัจจะวัสดุ ชอบพื้นผิว 58

DONT

Apostrophy's

“ผมว่าการตกแต่งบ้านและที่ทำ�งานมีความสำ�คัญ มากนะครับ ที่พูดได้เพราะตัวเองเคยมีความเก็บกดจาก สภาพที่อึดอัดของออฟฟิศเดิมมาแล้ว คือก่อนมาที่นี่ ออฟฟิศเราอยู่ที่ RCA แออัดยัดเยียดมาก เป็นผนังปิด สี่ด้าน มองออกไปไม่เห็นข้างนอก ซึ่งส่งผลต่อสภาพ อารมณ์ของคนทำ�งานมากทีเดียว เพราะงานของเราต้อง ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และตัวงานเองก็มีความกดดันสูง พอไปเจอบรรยากาศแบบนั้นทุกอย่างจะมาคุไปหมด จุดไฟติดง่าย ช่วงนัน้ คนทีอ่ ยูก่ จ็ ะไม่คอ่ ยแฮปปีท้ ง้ั สุขภาพกายและสุขภาพจิต แม้งานจะออกมาโอเคแล้วก็ตาม “พอมาที่นี่เราเลยอยากให้มันโปร่งโล่งขึ้น ให้บรรยากาศสบายขึ้น จะเห็นว่าโซนที่เป็นโต๊ะทำ�งาน เราจะใช้ผนังกระจกทัง้ หมด มองออกไปเห็นต้นไม้ดา้ นนอก เฟรมของทีมงานทุกคนจะเป็นสีเขียว อยูก่ บั ธรรมชาติ ช่วยลดความเครียดจากงานได้ดี บรรยากาศชิลล์ขึ้น แม้ตัวงานจะกดดันเหมือนเดิมแต่ทีมงานก็ตั้งรับกับ แรงกดดันได้ดีกว่าเดิมเยอะเลยครับ”


DONT

59


urban liv

60

DONT


ving ong

DONT

61


62

DONT


MATURE MACHO Wuttikorn Akkarattanasompop tells us how he enjoys his mature life and his obsession of masculine home décor and music.

ในชีวิตของลูกผู้ชายคนหนึ่ง กว่าจะเรียกตัวเองว่าเป็น ผู้ใหญ่เต็มตัวได้นั้น ต่างก็ต้องผ่านช่วงเวลาแห่งการ ค้นหาตัวเอง สร้างชื่อเสียง และล้มลุกคลุกคลานมาก่อน ทั้งสิ้น เช่นเดียวกับ อ๋อง วุฒิกร เอกรัตนสมภพ Art Director แห่งโปรดักชัน ่ เฮ้าส์โฆษณานาม Visionary ทีล่ ยุ งานหนักมาทุกกระบวนท่าจนพาชือ่ บริษทั ติดแถวหน้า ของวงการได้สำ�เร็จ ในวันที่ชีวิตเริ่มเข้าที่ อพาร์ทเม้นต์ สไตล์แมนๆ ในโทนสีขาวดำ�กับกลิ่นอายดนตรีกรันจ์ร็อค แห่งนีค้ อื พืน้ ทีส่ ว่ นตัวทีส่ ะท้อนตัวตนของชายผูน้ ไ้ี ด้ดที ส่ี ดุ

เข้าไปข้างในกลับรูส้ กึ ว่ามันยิง่ ใหญ่อลังการ สองห้องนอน สองห้องน้ำ� ดูเหมือนบ้านก็เลยอยากได้ห้อง ปรากฏว่า เป็นช่วงจังหวะมีคนย้ายออกพอดีผมก็จองเลย ตอนที่ มาเอาห้องนี่เขายังรื้อของกันไม่เสร็จเลย แต่เราดูห้อง ก็รู้แล้วว่ามันอยู่ได้” “ก็เริ่มจากเคลียร์พื้นที่ ขอเขาทำ�ผนัง เอา เฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ใช้ออก เคลียร์ใหม่หมด เพราะแม้ผมจะ ชอบความออริจินัล ชอบความคลาสสิก อย่างรถก็ชอบ รถเก่า เฟอร์นิเจอร์ก็จะแอบมีของเก่า แต่ก็ต้องให้ดู ร่วมสมัย เข้ากับปัจจุบันได้ และที่สำ�คัญต้องสะอาด Life as a song “All Apologies” ใช้งานได้จริง รถเก่าก็ต้องฟังซีดี ต้องเปิดแอร์ได้ “ถ้าให้เทียบช่วงชีวิตนี้ของตัวเองกับเพลง คิดว่า บ้านเก่าก็ได้ แต่เฟอร์นิเจอร์ผมขอใหม่ ของที่เห็นนี่ เป็นเพลง All Apologies ของ Nirvana คือจริงๆ เขาเป็น ดูเก่านะครับ แต่จริงๆ เป็นของใหม่ สั่งทำ�เกือบหมด” วงกรันจ์ที่ดุดัน แต่เพลงนี้มันจะเป็นเพลงที่นิ่ง ชีวิตเรา ช่วงที่ผ่านมามันก็เดือดมาเยอะแล้ว ช่วงนี้มันจะนิ่งขึ้น My home, my style มาหน่อย อย่างตอนที่เคิร์ท โคเบนแต่งเพลงนี้ ก็เป็นช่วง “เลือกแต่งบ้านแนวดิบๆ เพราะผมเป็นคนที่ชอบ ที่เขาค่อนข้างมีชีวิตที่นิ่งพอสมควร เพลงเพราะครับ พื้นผิวที่ดูจริง ไม้ก็ไม้ เหล็กก็เหล็ก คือชอบให้โชว์เนื้อแท้ เดี๋ยวจะเปิดให้ฟัง” คุณอ๋องเล่าพลางจัดการเปิดเพลง ของเท็กซ์เจอร์นั้นๆ ส่วนพวกโทนสีเราก็คุมให้อยู่ในโทน All Apologies คลอเป็นฉากหลังของบทสนทนา ขาวดำ� ร็อกๆ ขรึมๆ หน่อย เพราะปกติเป็นคนชอบสีขาวดำ� “เรือ่ งงานตอนนีไ้ ม่หนักแล้วครับ มันผ่านช่วงนัน้ มากอยู่แล้ว ที่ออฟฟิศเก่านี่ทาสีดำ�กับเทาเลย แต่พอมาที่ มาแล้ว ตอนนี้ผมอยู่ในวัยขึ้นเลขสามแล้ว พอบริษัท บ้านของเราเองเลยอยากเปลี่ยนบ้าง ก็เลยตัดสินใจทา เริ่มโต ทีมใหญ่ขึ้น มันก็เหมือนทีมฟุตบอลครับ เริ่มมี สีขาวแล้วค่อยเบรกด้วยผ้าม่านหรือเฟอร์นเิ จอร์ ผมชอบ ตัวสำ�รอง เริ่มมีกองหลัง มีผู้จัดการทีม งานก็เลยเข้าที่ อะไรดิบๆ เช่นผนังปูน ผนังอิฐ พืน้ ก็ชอบปูน ไม่คอ่ ยชอบ เข้าทาง พอมีเวลามากขึ้น เราก็แบ่งชัดเจนเลยว่าจันทร์ พื้นกระเบื้อง ก็เอาความชอบส่วนตัวล้วนๆ มาใส่ ถึงศุกร์ทำ�งาน กลับบ้านคือพักผ่อน ทิ้งงานไว้ที่ออฟฟิศ ในบ้านของเรา” เรากลับมาก็ใช้ชีวิต ดูหนัง ฟังเพลงของเรา คงเปลี่ยน “จริงๆ ผมเป็นคนที่ดูเรฟเฟอเรนซ์บ้านเยอะมาก ตามอายุมั้ง เมื่อก่อนทำ�งานเสร็จกินเหล้า ตอนนี้ก็เริ่ม แต่จะดูโดยที่ไม่ฟุ้ง จะแยกว่าอันไหนเราชอบ อันไหนเรา เปลี่ยนเป็นทำ�งานเสร็จกลับบ้าน มาอยู่ในที่ที่เป็นของเรา ไม่ชอบ จะเก็บเรฟเฟอเรนซ์ไว้เฉพาะแนวทางที่เราชอบ จริงๆ ไม่ต้องแบ่งกับใคร” แล้วค่อยมาดูว่าเราจะพัฒนาไปได้ขนาดไหน อย่างโต๊ะตัวนี้ เราอยากให้มีดีไซน์หน่อย ก็ขึ้นแบบจากโต๊ะที่เคยเห็นแล้ว Old but clean and functional สั่งทำ� จนตอนนี้ก็ยังหาเรฟเฟอเร้นซ์อยู่เรื่อยๆ คือถ้ามี “ย้อนไปตอนแรกที่เจออพาร์ทเม้นต์นี้ก็คิดว่า โอกาสก็อาจจะสร้างบ้านเป็นหลัง แต่เป็นแพลนระยะยาว เฮ้ย นี่มันอพาร์ตเม้นต์อะไรวะ ดูเก่ามาก แต่พอเปิดประตู เพราะตอนนี้ก็แฮปปี้กับที่นี่ดีอยู่ครับ” DONT

63


urban liv

64

DONT


ving kae

DONT

65


Living Happily in Bazaar Style Home

Somboon Kringkrai, a freelance stylist and flower arranger talks fondly about his place where he keeps all stuff and pretty little things and shares with us how inspiration begins in this home sweet home.

การเป็นนักจัดดอกไม้ควบคู่กับการเป็นสไตลิสต์มืออาชีพมาเกือบ 30 ปี แน่นอนว่า นอกจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานแล้ว อุปกรณ์ประกอบฉากต่างๆ ของสมบุญ กริ่งไกร หนึ่งในสไตลิสต์ชื่อดัง ยังเพิ่มพูนมากขึ้นตามอายุงาน แทนที่จะจัดเก็บลงกล่อง เขามีวิธีจัดการอย่างฉลาด เพื่อให้ทั้งของส่วนตัว ของรัก ของสะสม และของที่เคยผ่านการเป็นพร็อพจากการทำ�งาน สามารถ อยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว

Show It, Don’t Keep It

“เยอะมาก” สมบุญกล่าวถึงข้าวของที่อัดแน่นอยู่ภายในบ้าน ซึ่งเป็นอาคาร พาณิชย์สี่ชั้น หากแต่ได้รับการจัดอย่างลงตัว และแบ่งแยกประเภทเพื่อความเป็น ระเบียบ สะดวกต่อการใช้งาน “ไม่จำ�เป็นต้องเก็บของลงกล่อง ถ้าเรามีของสวย แต่เอาไปเก็บในกล่องมิดชิด ก็ไม่เกิดประโยชน์” สมบุญบอกว่าเขาจัดบ้านเหมือนเป็น ร้านค้า และเปรียบตัวเองเป็นลูกค้าที่เมื่อเข้ามาในร้านแล้วต้องสามารถมองเห็นสินค้า ได้งา่ ย “ทำ�อย่างไรให้เห็นของได้งา่ ย ก็ตอ้ งจัดเป็นหมวดหมู่ เพือ่ ให้รวู้ า่ อะไรอยูต่ รงไหน หนังสืออยู่ด้วยกัน จานชามอยู่ด้วยกัน กองผ้าวางตรงนั้น แล้วพอจะเลือกของไป ทำ�งาน ก็หยิบแค่ของที่เราจะใช้ เสร็จงานก็หยิบกลับไปวางที่ของมัน จริงๆ เราไม่ใช่คน เป๊ะขนาดนั้น แต่แค่ต้องบริหารจัดการดีๆ บ้านที่มีของเยอะก็ดูสวยได้ และหาของง่าย”

The Place Where I keep Memories

สมบุญแทบไม่เคยทิ้งข้าวของรอบตัว แม้กระทั่งข้าวของที่คนสนิทไม่ใช้แล้ว เขาก็ยังสามารถนำ�มาทำ�ให้เกิดประโยชน์ได้ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพสวยๆ จากนิตยสาร กล่องหรือกระดาษห่อของขวัญที่นำ�กลับมาใช้ใหม่ “เราชอบเก็บขยะข้างบ้านมาตั้งแต่ เด็กๆ อย่างกระดาษห่อของขวัญก็จะเอามาเก็บไว้ แล้วก็เอามาห่อให้เพื่อน นิสัยชอบ เก็บขยะของเรายังเป็นมาจนถึงตอนนี้ (หัวเราะ) เพื่อนจะทิ้งกล่อง เราก็ ฉันขอนะ คืออะไรที่เรานำ�มาใช้ประโยชน์ได้เราเก็บหมด ถ้าเดินดูในบ้านจะเห็นว่าเรามีของอย่าง ที่บอกเยอะมาก” สมบุญกล่าวอย่างอารมณ์ดี ก่อนจะบอกว่าของทุกอย่างคือตัวแทน ของความทรงจำ� และสามารถพาเขาย้อนกลับไปสู่วันวานได้ทุกครั้งที่หยิบมาชื่นชม “เราเก็บของวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ สำ�หรับเราทุกคนต้องมีโลกส่วนตัว และบ้าน คือที่เก็บความทรงจำ�ที่ดีมาก อย่างของเล่นสมัยเด็กของเราที่แม่เก็บไว้ หนังสือเก่า ของแม่ เราก็จะนำ�ของพวกนี้มาตกแต่งบ้าน เพราะมันมีคุณค่ามากกว่าที่จะทิ้งไป หรือ 66

DONT

เก็บลงกล่องอย่างไร้ค่า ของที่มีอยู่แล้วก็ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ อย่าทิ้ง โลกจะเกิด ขยะ อย่างโต๊ะเก่าๆ สีเดิมไม่สวยก็ทาใหม่ได้ ไม่จำ�เป็นต้องซื้อใหม่ หรือภาพถ่ายสวยๆ จากนิตยสารเก่าก็เอามาใส่กรอบประดับบ้านได้ ถ้าเริ่มทำ�แบบนี้ เราก็จะสนุกกับการจัด บ้านมากขึ้น”

Where Inspiration Begins

ด้วยหน้าทีก่ ารงานทีร่ บั ผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์และการสร้างแรงบันดาลใจคือสิ่งสำ�คัญมากสำ�หรับสมบุญ เวลาส่วนใหญ่ของเขาใช้ไปกับการคิดงาน และบ้าน คือจุดเริ่มต้นที่สำ�คัญในการเพาะบ่มความคิด “เราคิดเรื่องงานตลอดเวลา แล้วบ้านก็ คือที่สำ�คัญที่ช่วยสร้างสรรค์ความคิดต่างๆ เพราะเป็นที่เก็บข้อมูลทั้งหมด ทั้งหนังสือ รูปภาพ และสิ่งของต่างๆ ที่มีประโยชน์กับการทำ�งานทั้งหมด อย่างหนังสือที่ซื้อมาจาก ต่างประเทศ ที่ไม่มีที่นี่ แล้ววันหนึ่งต้องทำ�งานที่ต้องใช้หนังสือเล่มนี้ขึ้นมา เราก็กลับ มาดูได้ หนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์กับชีวิตมากขึ้นทันที หรือแค่มองรูปที่อยู่ในกรอบ หรือลายผ้า หรือดอกไม้แห้ง ก็ทำ�ให้เกิดความคิดแตกยอดออกไปได้ต่างๆ นานา” สมบุญกล่าว สำ�หรับเขาบ้านมีความสำ�คัญอย่างยิ่งกับชีวิตทั้งในแง่ของพื้นที่ส่วนตัว และ เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ “บ้านเราเป็นทั้งที่พักผ่อน เป็นทั้งที่ คิดงาน และเป็นที่ที่สำ�คัญมากในการสร้างแรงบันดาลใจ เราจึงให้ความสำ�คัญกับบ้าน และการจัดบ้านมาก เพราะของเราเยอะ เราเก็บทุกอย่าง ถ้าไม่ทำ�ให้เกิดประโยชน์หรือ จัดวางให้ดีมันก็จะกลายเป็นขยะไปเลย” เขายังมองว่าบ้านสะท้อนตัวตนของผู้เป็นเจ้าบ้าน และเป็นสถานที่ที่เขาสามารถ เป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ “เราไม่เคยมองข้ามความสำ�คัญของที่อยู่อาศัย เพราะมันคือส่วนสำ�คัญของชีวิต เป็นที่ที่เราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุด เพราะฉะนั้นบ้านเราต้องสวย ต้องเป็นอย่างที่เราชอบ และเป็นที่ที่อยู่แล้วสบาย”


Assistant photography : TEERAT SRIMONGKOLKAEWGATE

67

DONT


LAULA

A COMFORTABLE COMPACT

เครื่องสำ�อางแบรนด์ LAURA MERCIER สัญชาติอเมริกันที่ถือกำ�เนิด โดยลอร่า เมอร์ซิเออร์ ช่างแต่งหน้าสัญชาติฝรั่งเศส เป็นที่รู้จักกันในด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อการแต่งหน้าแบบ flawless face นวลเนียนไร้ที่ติ เป็นธรรมชาติสำ�หรับสาวสีผิวทุก เฉดและทุกสภาพผิว ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับของสาวๆ ทั่วโลก มาเป็นระยะเวลา 17 ปี คือผลิตภัณฑ์จำ�พวกแป้ง รองพื้น คอนซีลเลอร์และ เมคอัพเบส ทีช่ ว่ ยอำ�พรางจุดบกพร่องของใบหน้าได้โดยง่าย และช่วยให้ผวิ ดูออ่ นเยาว์ขน้ึ ยิ่งไปกว่านั้น LAURA MERCIER ได้คำ�นึงถึง lifestyle อันเร่งรีบของ สาวในยุคปัจจุบัน จึงได้รังสรรค์แป้งเนื้อบางเบา ที่ช่วยให้ผิวหน้าเนียนสดใส มาอยู่ ในตลับคอมแพคต์ ด้วยสูตรใหม่ล่าสุด Shine Control ช่วยควบคุมความมันได้เป็น อย่างดี สามารถ touch up เติมหน้าระหว่างวันได้โดยไม่ทำ�ให้หน้าดูหนาเตอะ เนื้อแป้ง โปร่งใสไม่มีสี มีส่วนผสมพิเศษ French Cashmere Talc อณูของแป้งละเอียด นุ่ม เกลี่ยง่าย และที่สำ�คัญช่วยกระจายแสงให้ผิวดูเรียบเนียนและกระจ่างใสขึ้นอีกด้วย สัมผัสผิวเรียบเนียนอย่างไร้ที่ติได้ที่เคาน์เตอร์ LAURA MERCIER ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ�ทั่วประเทศ LAURA MERCIER TRANSLUCENT PRESSED SETTING POWDER 1,350 THB

68

DONT


BEAUTÉ

LIVe BEAUTIFULLY

Nice AND comfort place with simply gorgeous makeup Weekend Lover

ระบายเปลือกตาให้ทั่วโดยใช้ M.A.C Eye Shadow X 4 in Temperature Rising เพิ่มประกายให้หัวตาด้วย CHANEL Stylo Eyeshadow in Moon River หรือจะใช้เพิ่มไฮไลท์ บริเวณสันจมูกด้วยก็ย่อมได้ สุดท้ายระบายริมฝีปากด้วย

RED EARTH Pure Colour Lipstick in Daisy

LYN AROUND grid halter top DONT

69


Editor : Ben Wiboonsin

BEAUTY JOURNAL

The industry on the move. DONT MISS!

Mark Jacobs Cosmetics Launching Exclusively at Sephora

ปล่อยให้แฟนๆ ได้ชื่นชมแค่เพียงน้ำ�หอมอยู่เป็น เวลานาน ก่อนที่ Marc Jacobs ตัดสินใจกระโดดเข้ามา เป็นผูเ้ ล่นหน้าใหม่อย่างเต็มตัวในอุตสาหกรรมความงาม ด้วยไลน์เครือ่ งสำ�อางในชือ่ Marc Jacobs Beauty Jacobs ผ่านการดีไซน์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ มามากมาย ตั้งแต่เสื้อผ้า ชั้นสูงเรื่อยไปจนถึงกระป๋องน้ำ�อัดลม และเมื่อได้เวลา ที่ต้องลงมือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ความงามของตัวเอง แน่นอนว่าเขาใส่ความเป็น Marc Jacobs ทีเ่ ป็นการพบกัน อย่างลงตัวระหว่างสัมผัสแห่งความหรูหราและความคิด สร้างสรรค์ลงไปในเครื่องสำ�อางเหล่านั้นด้วย ซึ่งตัว Jacobs รู้สึกพอใจอย่างมากกับผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ ความงามที่ออกมา “ผมประหลาดใจมากที่ตัวเองรู้สึกดี ขนาดนี้กับผลที่ออกมา แล้วตอนนี้ก็อยากจะเห็นมากว่า แฟนๆ จะมีการตอบรับอย่างไร” ดีไซเนอร์ชื่อดังกล่าว สำ�หรับ Jacobs เขาไม่ได้มองว่าเครื่องสำ�อางเป็นส่วน เติมเต็มของแฟชั่น แต่เป็นส่วนหนึ่งของแฟชั่น “แฟชั่น ของผมไม่ใช่แค่เสื้อผ้า แต่ยังหมายถึงกระเป๋า รองเท้า ทรงผม น้ำ�หอม เครือ่ งสำ�อาง มันคือกระบวนการทัง้ หมด ของการเลือกสรรสิ่งต่างๆ เหล่านี้ มันคือกระบวนการ เลือกสรรที่จะบอกให้โลกรู้ว่าคุณต้องการจะเป็นใคร ในวันนั้น” เขากล่าว ผลิตภัณฑ์ของ Marc Jacobs Beauty แบ่งประเภท ได้เป็น 4 กลุม่ ในชือ่ ทีส่ ะดุดหู และเชือ่ ว่าจะดึงความสนใจ ของกลุ่มสาวๆ ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น Smart Complexion กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเบสเมคอัพ ได้แก่ รองพื้น คอนซีลเลอร์ และแป้ง Blacquer ผลิตภัณฑ์ แต่งตาประเภทอายไลเนอร์ Hi-Per Color ผลิตภัณฑ์ สีสัน ได้แก่ ลิปคัลเลอร์ บลัช อายแชโดว์ บรอนเซอร์ และยาทาเล็บ และผลิตภัณฑ์กลุม่ สุดท้ายคือ Boy tested, Girl Approved ได้แก่ ลิปบาล์ม และผลิตภัณฑ์แต่งคิ้ว โดยจะมีผลิตภัณฑ์สามชิ้นที่เป็นผลิตภัณฑ์ Unisex เพื่อ เอาใจกลุ่มแฟนๆ ผู้ชายของ Jacobs ประกอบด้วย Lip Lock Moisture Balm, Brow Tamer Grooming และ Concealer Pen

กระบวนการเลือกเฉดสีเมคอัพของ Jacobs ไม่ตา่ ง จากกระบวนการเลือกเนื้อผ้าสำ�หรับคอลเลกชั่น Readyto-Wear “ผมเริ่มด้วยการเปรียบเทียบสีสันที่แตกต่าง กัน แล้วก็ตัดสีนั้นออก ใส่อีกสีเข้ามาแทน คล้ายๆ กับ ‘ผมชอบสีนี้ ไม่ชอบสีนั้น’ หรือผมไม่ชอบสีนั้นเลย แต่ กลับชอบมากๆ เวลาที่จับมันไปผสมกับอีกสีหนึ่ง” Jacobs กล่าว Marc Jacobs Beauty จะเปิดตัวเป็นครั้งแรก ในวันที่ 9 สิงหาคม นี้ ที่ Sephora และมีจำ�หน่าย ออนไลน์ท่ี sephora.com เท่านัน้ นีเ่ ป็นครัง้ แรกที่ Sephora จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมกันทุกสาขาทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หลังจากนั้นผลิตภัณฑ์จะเริ่มวาง จำ�หน่ายที่ยุโรป และจะเปิดตลาดที่จีนในที่สุด แม้ที่ผ่านมา การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ความงาม ของแฟชั่นดีไซเนอร์หลายๆ คนจะไม่ประสบความสำ�เร็จ แต่เป็นที่คาดการณ์ว่าตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงธันวาคม 2013 Marc Jacobs Beauty จะสามารถสร้างยอดจำ�หน่าย ทั่วอเมริกาได้ราว 15 ล้านเหรียญสหรัฐ และภายในปีที่ สองจะทำ�รายได้ราว 20 ล้านเหรียญสหรัฐ 70

DONT

Charlotte Tilbury and Her Rock ‘n’ Kohl at Selfridges

เมื่อเร็วๆ Charlotte Tilbury เมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังระดับแถวหน้าของโลกที่มีลูกค้าเป็นเซเลบริตี้ เกรดเอมากหน้าหลายตาได้จัด pop-up beauty event เก๋ๆ ขึ้นที่ Selfridges หนึ่งในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ของลอนดอน ที่มีคนดังจากหลากหลายวงการมาร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็น Mario Testino ช่างภาพ, Helena Bonham-Carter นักแสดง, Katie Grand บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Love, Alice Temperly แฟชั่น ดีไซเนอร์ และ Kate Moss ซึ่งรายหลังสุดมีส่วนสำ�คัญอย่างยิ่งที่ทำ�ให้อีเวนต์ในครั้งนี้เกิดขึ้น เพราะแขก ทุกคนที่มาร่วมงานจะได้ชมภาพถ่ายของเธอ จากฝีมือการสร้างสรรค์ของ Chris Levine ซึ่งเทคนิคที่ช่างภาพ ชื่อดังนำ�มาใช้แต่งภาพของ Moss เป็นเทคนิคเดียวกับที่เขาใช้ในการแต่งภาพของสมเด็จพระราชินี่เอลิซาเบธที่ สอง เนื่องในโอกาสที่ทรงครองราชย์ครบรอบ 60 ปี เมื่อปีที่ผ่านมา ด้วยเทคนิคแสงสามมิติ ทำ�ให้ดวงตาของ Moss ในภาพถ่ายแลดูราวกับว่ากำ�ลังจับจ้องและมองตามผู้คนที่กำ�ลังเดินผ่านไปมา นอกจากจะมีนิทรรศการภาพถ่ายสวยๆ ของ Moss ให้ชมแล้ว อีเวนต์ที่เพิ่งจบไปไม่นาน ยังมี กิจกรรมที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องความงามมากมาย ได้แก่ การเปลี่ยนโฉมด้วยเมคอัพ การสอนแต่งหน้า รวมทั้งยังมีเซเล็บริตี้ชื่อดังมาร่วมพุดคุยในหัวข้อต่างๆ เช่น Cara Delevingne นางแบบดาวรุ่งที่มาแบ่งปัน ประสบการณ์หลังเวทีของแฟชั่นวีค ”ผู้บริโภคฉลาดขึ้นเรื่อยๆ พวกเขาต้องการจะรู้สึกและมีส่วนร่วมกับผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่ตัวเองซื้อ แล้วฉันก็ไม่ใช่คนประเภทที่ให้ความรู้แบบเคร่งเครียด ฉันอยากทำ�อะไรที่สนุก และอยากจะทำ�กิจกรรมร่วมกับ เพื่อนๆ” Tilbury กล่าวถึงที่มาของการจัดอีเวนต์ในครั้งนี้ ด้วยคอนเซ็ปต์ของ Rock ‘n’ Kohl Tilbury ตั้งใจว่าจะนำ�ความรู้เรื่องความงาม ทั้งผลิตภัณฑ์ เทคนิคการแต่งหน้า และแนวคิดต่างๆ เผยแพร่สู่กลุ่มแฟนๆ ในวงกว้าง และในปลายปีนี้เธอยังวางแผนจะออก ผลิตภัณฑ์ความงามของตัวเองด้วย


Revlon to Collaborate With Marchesa

ผลิตภัณฑ์ความงาม Revlon ร่วมมือกับ Marchesa แฟชั่นแบรนด์ชื่อดัง เพือ่ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ความงามทีไ่ ด้รบั แรงบันดาลใจจากคอลเลกชัน่ เสือ้ ผ้าของ Marchesa ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์สำ�หรับปากและตา อุปกรณ์เสริมความงาม ยาทาเล็บ และอุปกรณ์แต่งเล็บ โดยผลิตภัณฑ์กลุ่มแรกที่จะออกมาคือ Revlon by Marchesa 3D Jewel Appliques อุปกรณ์ตกแต่งเล็บที่ได้รับแรงบันดาลใจมา จากคอลเลกชั่น Couture ของ Marchesa ซึ่งจะออกวางจำ�หน่ายในอังกฤษ เดือน กันยายนนี้ ก่อนจะวางจำ�หน่ายทีส่ หรัฐอเมริกาและแคนาดาในเดือนตุลาคม ตามด้วย ตลาดอืน่ ๆ ทั่วโลกเป็นลำ�ดับต่อไป และในอีก 18 เดือนก็จะทยอยเปิดตัวผลิตภัณฑ์ อีกสองกลุ่ม “ดีไซน์ของ Marchesa มีแก่นอยู่ที่ความหรูหรา เต็มไปด้วยความน่าตื่นเต้น มีความพิเศษ ซับซ้อน และทำ�ให้ผู้หญิงดูงดงาม” Julia Goldin ผู้อำ�นวยการด้าน การตลาดของ Revlon กล่าว ก่อนจะบอกว่าแนวคิดนีเ้ กิดขึน้ เพราะอยากจะให้ผหู้ ญิง ทุกคนได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์แฟชั่นชั้นสูงในราคาที่เป็นมิตร ซึ่ง Georgina Chapman ผู้ร่วมก่อตั้งและดีไซเนอร์ของ Marchesa สนับสนุนแนวคิดดังกล่าวด้วยการกล่าว เสริมว่า “ด้วยช่องทางการจำ�หน่ายของ Revlon จะทำ�ให้เราสามารถส่งผ่านผลิตภัณฑ์ Marchesa ถึงมือผู้หญิงทั่วโลกได้” ส่วน Keren Craig ผู้ร่วมก่อตั้ง Marchesa กล่าวว่า “แฟชั่นและความงาม เป็นเรื่องของการแสดงความเป็นตัวตนออกมา การทดลองอะไรใหม่ๆ และการเติม ความคิดสร้างสรรค์ลงไปในสไตล์เฉพาะตัว ตอนนี้เรายังไม่สามารถเปิดเผย รายละเอียดทัง้ หมดของการร่วมมือกับ Revlon ได้ แต่เรายืนยันว่าแต่ละคอลเลกชัน่ ที่จะออกมาจะมีความเป็นผู้หญิงอย่างสูงซึ่งเป็นการสะท้อนเอกลักษณ์ของแบรนด์ ออกมาได้จริงๆ” นอกจากจะร่วมกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ความงามแล้ว Revlon ยังเป็น ผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ความงามอย่างเป็นทางการของ Marchesa ที่ New York Fashion Week อีกด้วย

New Men’s Scent from Gucci

หลังจากที่ประสบความสำ�เร็จจาก Gucci Premiere Eau de Parfum น้ำ�หอม สำ�หรับผู้หญิงที่เปิดตัวไปเมื่อมีปีที่แล้วโดยมี Blake Lively เป็นพรีเซ็นเตอร์ ในปีนี้ Gucci เปิดตัวน้ำ�หอมสำ�หรับผู้ชายเพื่อมาคู่กับ Gucci Premiere ในชื่อว่า Made to Measure โดยมี James Franco รับหน้าที่พรีเซ็นเตอร์ “นี่คือน้ำ�หอมผู้ชายที่เราสร้างสรรค์เพื่อให้มาเป็นคู่กับ Gucci Premiere ซึ่งถือว่าเป็นน้ำ�หอมที่ประสบความสำ�เร็จอย่างมากของเรา และเรามั่นใจมากว่า Made to Measure ก็จะสร้างปรากฏการณ์อย่างเดียวกัน” Luigi Feola รองประธานของ P&G Prestige ซึ่งได้ทำ�สัญญาทางธุรกิจร่วมกับ Gucci มาตั้งแต่ปี 2006 กล่าว ชื่อน้ำ�หอม Gucci Premiere ได้รับแรงบันดาลใจมาจากไลน์ Couture ของ แบรนด์ในชื่อเดียวกัน เช่นเดียวกับชื่อน้ำ�หอม Made to Measure ซึ่งเป็นชื่อที่ได้มา จากบริการตัดเย็บเสื้อผ้าและรองเท้าสั่งตัดของ Gucci ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2011 เป็นต้นมา “น้ำ�หอมทั้งสองกลิ่นคือการสะท้อนรสนิยมเฉพาะตัว และสื่อถึงความรุ่มรวย ของโลกภาพยนตร์ทั้งในเรื่องความเป็นเลิศ ความหรูหรา และความซับซ้อน และบุคลิก ของ James ก็เป็นการผสมผสานระหว่างความคลาสสิกผ่านสไตล์ร่วมสมัย และดูเป็น ตัวของตัวเองแม้จะสวมใส่เสือ้ ผ้าทีด่ เู ป็นทางการ ซึง่ เป็นสิง่ ทีส่ ามารถเชือ่ มโยงเข้าถึงลูกค้า ผูช้ ายของเราได้” Frida Giannini อธิบายถึงคุณลักษณะของน้ำ�หอม Made to Measure พร้อมอธิบายถึงเหตุผลที่เลือก Franco มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ ฝ่ายพระเอกมาดเซอร์กล่าวว่า “ผมตื่นเต้นมาตลอดที่ได้ร่วมงาน Gucci เราเป็นผู้ร่วมงานที่เหมาะกันมาก ผมมาจากโลกภาพยนตร์ที่ต้องอาศัยการร่วมมือ ของหลายฝ่าย เวลาที่ทำ�งาน เราคาดหวังว่าคนที่ร่วมงานกับเราจะทำ�ส่วนของตัวเอง ให้ดีที่สุด ซึ่งผมว่าก็คงไม่ต่างจากโลกแฟชั่น ที่การทำ�งานเกิดขึ้นจากความคิดหรือการ สร้างคอนเซ็ปต์ เพื่อนำ�มาพัฒนาเป็นสไตล์ใหม่ๆ” Made to Measure จะเปิดตัวแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่ ห้างสรรพสินค้า Harrods เดือนกรกฎาคมนี้ ตามด้วย Macy’s ในเดือนสิงหาคม จากนั้นจึงจะวางจำ�หน่ายใน ตลาดต่างประเทศเป็นลำ�ดับต่อไป

3 Step Hair Care Regimen

เพื่อสร้างความคึกคักให้ตลาดของผลิตภัณฑ์ดูแลผมหลังจากที่ยอดขายคงที่ มาเป็นเวลานาน แบรนด์แฮร์แคร์ต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาจึงสร้างสรรค์แคมเปญดูแล ผมที่คล้ายคลึงกับแคมเปญการตลาดของผลิตภัณฑ์์บำ�รุงผิว นั่นคือการเพิ่มขั้นตอน การบำ�รุงหลังการทำ�ความสะอาดเข้าไปด้วย “กลุ่มผลิตภัณฑ์สกินแคร์ประสบความสำ�เร็จจากการตลาดที่แนะนำ�การดูแล ผิวแบบเป็นขั้นตอน สำ�หรับแฮร์แคร์ เราก็สามารถที่จะพูดถึงคุณสมบัติของแชมพู ครีมนวดผม และทรีตเม้นต์ และอธิบายผลิตภัณฑ์เหล่านัน้ ว่าจะช่วยดูแลผมได้อย่างไร” David Rubin รองประธานด้านผลิตภัณฑ์บำ�รุงผมของ Unilever สหรัฐอเมริกากล่าว ผลิตภัณฑ์ดูแลผมจากแบรนด์ต่างๆ เริ่มแนะนำ�กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์สามถึงสี่ชนิดเพื่อการดูแลผมในขั้นตอนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Pantene’s Expert Collection, L’Oreal Paris Advanced Haircare, Nexxus Youth Renewal และ Alterna’s Caviar Antiaging Shampoo เป็นต้น ซึ่งก็ได้ผลตอบรับเป็น

อย่างดีจากกลุ่มผู้บริโภค “เรามองว่าการยอมรับจากกลุ่มลูกค้าคือการแสดงให้เห็นถึงความสนใจของ การดูแลผมให้มีสุขภาพดี” ผู้บริหารร้านขายยาชั้นนำ�แห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกากล่าว ผลตอบรับจากผูบ้ ริโภคผ่านการรายงานของร้านค้าปลีกเป็นสิง่ ทีแ่ บรนด์ให้ความสำ�คัญ เพราะถือว่าร้านค้าปลีกเหล่านั้นได้ใกล้ชิดกับลูกค้าโดยตรง ล่าสุด Pantene โฟกัส ที่ผลิตภัณฑ์ชะลอความร่วงโรยของเส้นผมด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ Expert Collection โดยมี Courtney Cox รับหน้าที่เป็นพรีเซ็นเตอร์ ขณะที่ Nexxus ก็เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Youth Renewal ที่มีเซรั่มดูแลเส้นผมที่มาพร้อมแคมเปญ “เอาชนะแปดสัญญาณแห่ง ความร่วงโรยของเส้นผม” ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีเช่นกัน DONT

71


LYN AROUND trapezoid sleeveless crop top

Comfort Zone of Mine

หลังจากเตรียมผิวและใช้ครีมปกป้องผิวจากแสงยูวีแล้ว ระบายเปลือกตา ด้วยสีชมพูนู้ดจาก LANCÔME Hypnose Star Eyes Palette เพิม่ ความยาวให้ขนตาด้วย CHANEL Inimitable Water Proof in Noir สุดท้ายปัดพวงแก้มด้วย M.A.C Powder Blush in Ripe For Love 72

DONT


DELIGHTFUL RESIDENCE Stay simple and gorgeous during your short break. Realisation : wallaya TIPVANNAPORN Photography : sootket Jewpanich

DONT

73


VIVIENNE WESTWOOD halter top

A Place Called Home

ปกปิดจุดด่างดำ�หรือรอยคล้ำ�ใต้ตาด้วย YVES SAINT LAURENT Touche Eclat Collector in Luminious Ivory แต่งคิ้วให้ได้รูปด้วย CHANEL Le Sourcil de Chanel จากนั้นเพิ่มสีสันให้เปลือกตา โดยเกลี่ย ESTÉE LAUDER Pure Color 5 Color Eyeshadow Palette in Floating Islands ระบายริมฝีปาก ด้วย LANCÔME L’absolu Creme De Brilliance 74

DONT


DONT ฉบับนี้นำ�เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะและการตกแต่งภายใน ช่วยให้ได้ไอเดียสร้างสรรค์มา รีโนเวต เสริมบ้านหรือห้องต่างๆ ให้ดนู า่ สนใจขึน้ เปลีย่ นบรรยากาศให้สวยงามแปลกตา มีสไตล์ และอย่าลืม ว่าตัวเราเองก็คอื เฟอร์นเิ จอร์ชน้ิ หนึง่ ของบ้าน จะปล่อยให้บา้ นสมบูรณ์แบบอย่างเดียวก็คงไม่เข้าที เพราะสาวๆ ก็ต้องดูดีอยู่เสมอให้เข้ากับห้องสวยๆ ที่ตั้งใจตกแต่งและเฟ้นหาเฟอร์นิเจอร์เป็นอย่างดี นอกจากชุดสำ�หรับ ใส่อยู่บ้านที่คัดสรรค์มาแล้วว่าใส่สบายและในแบบของเรา การแต่งหน้าก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม หลายคนอาจต่อต้านการแต่งหน้าอยู่บ้าน และอยากให้ผิวได้พักบ้าง แต่เชื่อเถอะว่าการใช้ครีมบำ�รุงและ แต่งหน้าไปด้วยนั้นไม่ได้ทำ�ให้ผิวเสียหาย ถ้าเพียงแต่เราใส่ใจกับขั้นตอนการทำ�ความสะอาดและชำ�ระล้าง เครื่องสำ�อางให้หมดจด

Let’s Start!

สิ่งแรกที่ควรให้ความสำ�คัญคือขั้นตอนการบำ�รุงผิวหน้า ปกติเรามักจะเหนื่อยและไม่อยากจะทำ�อะไร นอกจากการล้างเครือ่ งสำ�อาง แล้วใช้ครีมบำ�รุงเพียงอย่างเดียว แต่เมือ่ มีเวลาอยูบ่ า้ นควรเจียดเวลาส่วนหนึง่ เพื่อเพิ่มรายละเอียดในการดูแลผิวให้มากขึ้น เช่น การสครับผิวหน้าด้วยครีมที่มีเม็ดบีดส์ธรรมชาติ เช่น เม็ดบีดส์ข้าวกล้องหรือเกลือสมุทรบริสุทธิ์ เป็นต้น ตามด้วยการมาสก์หน้าเพื่อดีท็อกซ์ผิว ดูดสิ่งสกปรกที่ ตกค้างอยู่ในรูขุมขน หลังจากนั้นมาสก์หน้าชนิดที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวเป็นพิเศษ แล้วบำ�รุงด้วยครีม บำ�รุงชนิดเข้มข้น เพื่อทั้งช่วยให้ผิวผ่อนคลาย ลดเลือนริ้วรอยและจุดด่างดำ� อย่าลืมใช้ผลิตภัณฑ์ที่ป้องกัน ผิวจากรังสียูวีแม้ว่าจะอยู่แต่ในบ้านก็ตามที

7

Little Coverage

ปรับผิวให้เรียบเนียนด้วยเมคอัพเบสหรือรองพื้นชนิดบางเบาเกลี่ยให้ทั่วใบหน้า หรือจะให้บางเบา กว่านั้นสามารถใช้เพียงคอนซีลเลอร์เกลี่ยบริเวณใต้ตาเล็กน้อย แต้มที่จุดด่างดำ�อีกหน่อย อาจปัดแป้งฝุ่น เนื้อโปร่งหรือไม่ปดั แป้งเลยยังได้ ปัดคอนทัวร์โครงหน้าและกรอบหน้า หรือปัดชิมเมอร์เล็กน้อยให้ผวิ ดู เปล่งประกาย

6 4 5

2

1

3

1. M.A.C Sheer Seduction in Dazzle 890 THB 2. ESTÉE LAUDER Pure Color Nail Lacquer in Lilac Leather 700 THB 3. YVES SAINT LAURENT Touche Eclat Collector in Luminious Ivory 1,500 THB 4. M.A.C Nail Lacquer in Sweet Pop 600 THB 5. ESTÉE LAUDER Pure Color 5 Color Eyeshadow Palette in Floating Islands 1,850 THB 6. ESTÉE LAUDER Invisible Fluid Makeup in Warm Vanilla 1,600 THB 7. RED EARTH Colour Rush Baked Eyeshadow in Meteor Shower 850 THB DONT

75


8. LAURA MERCIER Pressed Setting Powder 1,350 THB 9. M.A.C Cremesheen Glass in Double Happiness 950 THB 10. CHANEL Le Sourcil de Chanel in Brun 2,590 THB 11. CHANEL Inimitable Water Proof in Noir 1,280 THB 12. ANNA SUI Nail Colour in No.16 price upon request 13. RED EARTH Pure Colour Lipstick in Daisy 790 THB 14. LANCÔME L’absolu Creme De Brilliance in 278 1,100 THB 15. M.A.C Bronzing Powder in Softsand 1,300 THB 8

12

11 9

10

14 13

Less-is-more Eyes

แต่งดวงตาให้ดูสดใสและเป็นธรรมชาติที่สุด เริ่มจากการเขียนคิ้วด้วยที่เขียนคิ้วแบบฝุ่น หรือปัด เพียงมาสคาร่าสำ�หรับปัดคิ้ว เพื่อให้คิ้วเรียงเส้นสวย ระบายเปลือกตาให้ทั่วด้วยปลายนิ้วนางโดยใช้ อายแชโดว์สีอ่อนๆ เช่น สีคาเมล สีพาสเทล หรืออายแชโดว์เนื้อชิมเมอร์ ถ้าไม่ถนัดให้ใช้พู่กันที่ปลายใหญ่ หน่อยเพื่อเกลี่ยให้มีลักษณะฟุ้งๆ และดูไม่ตั้งใจมากนัก ปัดมาสคาร่าเพื่อให้ขนตาดูหนาขึ้น แต่ระวังอย่าปัด จนหนามากเกินไป

Day Cheeks

อาจเลือกบลัชออนชนิดครีม นอกจากจะช่วยให้ผิวดูชุ่มชื้นและเป็นธรรมชาติแล้วยังช่วยให้สีติด ทนนานและไม่ต้องเติมระหว่างวัน ใช้ปลายนิ้วของเราเกลี่ยจะทำ�ให้สีสม่ำ�เสมอเนื่องจากความอุ่นจากนิ้ว ของเราจะช่วยให้เนื้อครีมอ่อนตัวขึ้น ใช้แต่ปริมาณน้อยๆ แล้วค่อยเพิ่มเมื่อต้องการสีที่เข้มขึ้น ถ้าไม่ถนัด ให้ใช้ชนิดฝุ่น แต่แนะนำ�ให้เลือกแปรงที่หัวใหญ่หน่อยจะทำ�ให้เกลี่ยง่ายและกลมกลืน ไม่แนะนำ�ให้ใช้แปรง ปัดแก้มขนาดจิ๋วที่แถมมาในตลับ จะทำ�ให้บลัชออนที่ปัดนั้นเป็นเส้นๆ ไม่เบลนด์ไปกับผิว

Simple Lips

เน้นที่การบำ�รุงริมฝีปากด้วยลิปบาล์ม นอกจากจะมาสก์ริมฝีปากและตาในขั้นตอนการมาสก์หน้าไป ด้วย หลังจากนั้นใช้ลิปสติกสีอ่อน เช่น สีนู้ดเฉดต่างๆ ลิปกลอสเนื้อบางเบา ทาที่ริมฝีปากอีกครั้งหนึ่ง

Final Touch

ปัดแป้งไฮไลเตอร์เพื่อให้หน้าดูเปล่งประกายมากขึ้น บริเวณหน้าผาก สันจมูก หน้าแก้ม และคาง จากนั้นฉีดสเปรย์น้ำ�แร่เพื่อให้เครื่องสำ�อางจับกับผิวและเพิ่มความสดชื่นให้แก่ผิวอีกด้วย

Have a nice weekend. 76

DONT

15


LYN AROUND knitting camisole

Time to Just Simply Relax

ปรับผิวให้ดูเรียบเนียนโดยเกลี่ย ESTÉE LAUDER Invisible Fluid Makeup in Warm Vanilla ให้ทั่วใบหน้า อย่างบางเบา ปัดคอนทัวร์กรอบหน้าด้วย M.A.C Bronzing Powder in Soft Sand ระบายริมฝีปากด้วย CHANEL Rouge Coco Shine in Flirt

Credits Photographer : SOOTKET JIWPANIT Stylist : GANYANEE SRIMONGKOL Stylist Assiatant : KRIS THANASOMBOON Makeup Artist : WALLAYA TIPVANNAPORN Hair Stylist : MANASWEE KITPISUT Fashion Co-ordinator :TEERAT SRIMONGKOLKAEWGATE Photographic Assistant : KOMTHAT NINPAN Special Thanks : PULLMAN BANGKOK HOTEL G Tel: (+66) 2238 1991 DONT

77


SCENTS LIKE HOME Perfumery to make you Feel relaxed, loosened up and comfortable during weekend.

Realisation : wallaya TIPVANNAPORN Photography : BOONYAKORN vanichtantikul

2 1

แม้หลายคนมักใส่น้ำ�หอมต่อเมื่อต้องออกไปข้างนอก พบลูกค้า หรือโอกาสสำ�คัญต่างๆ แต่เชื่อว่า ยังมีสาวๆ DONT ชื่นชอบกับการหยิบน้ำ�หอมมาประพรมในทุกโอกาส เพราะสำ�หรับพวกเธอแล้ว น้ำ�หอมคือเครือ่ งประดับกายทีส่ ำ�คัญอีกหนึง่ อย่าง ทีจ่ ะทำ�ให้รสู้ กึ ขาดอะไรไปหากไม่ได้ฉดี น้ำ�หอม สำ�หรับช่วงเวลาสบายๆ เช่น วันหยุดสุดสัปดาห์ น้ำ�หอมที่แนะนำ�คือน้ำ�หอมกลิ่นอ่อนๆ แนวกลิ่น ดอกไม้หรือผลไม้ อาจเลือกใช้ชนิด cologne หรือ eau de toilette เพือ่ กลิน่ ทีบ่ างเบา วิธใี ส่นำ้ �หอมนัน้ แล้วแต่ความถนัด จะฉีดน้ำ�หอมที่ระยะห่าง 30 เซนติเมตร หรือฉีดตามจุดชีพจรก็ได้ เคล็ดลับที่ช่วยให้ น้ำ�หอมติดทนนานคือให้ฉีดหลังอาบน้ำ� โดยเมื่อเช็ดตัวเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้ครีมบำ�รุงผิวที่ไม่มีกลิ่นหรือ กลิ่นอ่อนเพื่อให้กลิ่นน้ำ�หอมไม่ผิดเพี้ยนหรือเสียกลิ่นไป ไขมันหรือสารให้ความชุ่มชื้นในครีมบำ�รุงนั้น จะช่วยจับกลิ่นน้ำ�หอมให้ติดทนไปกับผิวได้ดีขึ้น จึงไม่จำ�เป็นต้องเติมน้ำ�หอมระหว่างวันและไม่จำ�เป็นต้อง ฉีดน้ำ�หอมในปริมาณมากเกินไป 78

DONT


4

3

1. ESTEE LAUDER Pleasure Exotic 30 ml., 2,000 THB 2. CHANEL Coco Mademoiselle Eau de Parfum 5,320 THB 3. JO MALONE Osmanthus Blossom 4,250 THB 4. LANCOME La Vie Est Belle L’eau de Parfum 3,500 THB DONT

79


SHANGHAI SURPRISE

GERMAN FASHION POWERHOUSE’S FIERCE & BOLD STEP ON ASIAN MARKET to conquer world's fashion arena WORDS&Photography : RIKSH UPAMAYA

HUGO BOSS mustard yellow sleeveless dress and grey jacket 80

DONT


DONT

81


HUGO BOSS black backless dress

82

DONT


HUGO BOSS printed dress with oversized black leather belt and dark brown leather pumps DONT

83


84

DONT


HUGO BOSS grey jacket suit and skirt with oversized black leather belt

DONT

85


86

DONT


HUGO BOSS burgundy silk jacket and trousers, white shirt and dark brown leather pumps

เสียงฮัมเพลง Strike me with lightning’ และเสียงประกายไฟลัดวงจรดัง แปลบปลาบไปทั่วรันเวย์รูปสายฟ้า ณ Powerhouse of Art พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งแรกของ

ซูเปอร์แบรนด์เท่านั้น เมื่อเมกะแบรนด์ที่ขึ้นชื่อเรื่อง เสื้อผ้าบุรุษเป็นหลัก ตัดสินใจพาทีมงานนับร้อยบิน ลัดฟ้าจากเยอรมัน ทุม่ ทุนเช่าสถานทีส่ ำ�คัญ จองโรงแรม ระดับห้าดาวรวมกันเป็นพันห้อง เม็ดเงินราวร้อยล้านบาท กใช้ไปในแฟชั่นโชว์คร้ังนี้ Hugo Boss กำ�ลังต้องการ รัฐบาลจีนกลางมหานครเซี่ยงไฮ้ช่างดูทรงพลัง ถูจะนำ�เสนออะไรสู ่สายตาชาวโลก? นัยว่า Hugo Boss กำ�ลังจะใช้พลังงานไฟฟ้า กลางปี 2012 ทันทีทร่ี นั เวย์ประดับด้วยกรอบไฟ แรงสูงขับเคลื่อนแบรนด์ให้ดงั กระหึม่ ท่ามกลาง LED วางตั้งเรียงรายเป็นอุโมงค์ค่อยๆ สว่างขึ้นพร้อม การขับเคีย่ วในตลาดอุตสาหกรรมแฟชัน่ โลก การปรากฏตัวของ Arizona Muse นางแบบแถวหน้าของ วงการ ตามด้วยกองทัพนางแบบนายแบบระดับโลกอีก คับคั่ง ปักกิ่งกลายเป็นมหานครแฟชั่นไปในบัดดล และ Landed from the West, Rising ด้วยกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยม โดยเฉพาะลุคของ in the East เสื้อผ้าสตรีจากโชว์นั้น ทำ�ให้ Hugo Boss ต้องกลับมา ทุกความสนใจพุง่ ตรงไปทีก่ รุงปักกิง่ ทันทีทไ่ี ด้ยนิ ตอกย้ำ�ความสำ�เร็จอีกครั้งที่เซี่ยงไฮ้ด้วยความมั่นใจ ข่าวการเตรียมจัดแฟชั่นโชว์ขนาดใหญ่ของ Hugo Boss ในปีนี้ Hugo Boss ตั้งใจนำ�เสนอเสื้อผ้าสตรี ครั้งแรกนอกประเทศเยอรมัน ฐานการผลิตและจุด ถึง 43 ลุคจากทั้งหมด 75 ลุค ในคอลเลกชั่นนี้เพื่อ กำ�เนิดของแบรนด์ แฟชั่นโชว์ครั้งนี้คือหลักไมล์บันทึก ชูคอลเลกชั่นเสื้อผ้าสตรีให้โดดเด่น นอกจากนางแบบ ความสำ�เร็จของแบรนด์ที่ผ่านทั้งช่วงล้มลุกคลุกคลาน นายแบบกว่าครึ่งร้อยถูกพาบินตรงมาจากหัวเมือง การล้มละลาย และสงครามโลกมาได้อย่างงดงามตั้งแต่ มหานครแฟชั่นทั่วโลกแล้ว เซเลบริตี้ระดับเอลิสต์จาก ก่อตั้งแบรนด์ขึ้นในปี 1927 ปัจจุบัน Hugo Boss (ชื่อ ทั่วเอเชียแปซิฟิก รวมไปถึงแฟชั่นไอคอนอย่าง Carey แบรนด์ตั้งตามชื่อผู้ก่อตั้ง) เป็นหนึี่งเครือแบรนด์แฟชั่น Mulligan นักแสดงสาวชาวอังกฤษผู้เป็นตัวแทนของ ยักษ์ใหญ่ที่ประกอบไปด้วยหลายแบรนด์ย่อยเพื่อตอบ ผู้หญิงยุคใหม่ และแบบฉบับความงามสไตล์ ‘Modern สนองหลากความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน Glamour’ ก็บินตรงมาปรากฏกาย ณ ฟรอนท์โรว์ใน เช่น Boss Green สำ�หรับแนวกีฬากระฉับกระเฉง Boss แฟชั่นโชว์ครั้งนี้ Dr. Gerrit อธิบายว่า ‘ใจความของ Orange สำ�หรับไลน์ลำ�ลอง Hugo สำ�หรับผู้ที่หลงใหล ผูห ้ ญิงแบบ Hugo Boss คือ ความทันสมัย ความอ่อนหวาน เทรนด์แฟชั่น และ Boss Black สำ�หรับสูทเนี้ยบโก้ และความมั่นใจ’ และนั่นคือคำ�ตอบว่าทำ�ไมถึงต้องเป็น ‘อะไรที่ต้องสัมผัสกับร่างกาย เรามีพร้อม Carey Mulligan ทุกอย่างครับ’ Dr. Gerrit Ruetzel CEO & President Hugo Boss ประจำ�ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกขยายความถึง Advantage of Being Fashion การเติบโตของแบรนด์ในการให้สัมภาษณ์ระหว่างเยือน Pioneer เซี่ยงไฮ้ไม่นานมานี้ จากแบรนด์ที่เชี่ยวชาญ ด้านสูท การโหมทำ�ตลาดที่จีนดูจะเป็นเรื่องล้าหลังไปเสีย และเสื้อผ้าบุรุษ ไปสู่เสื้อผ้าสตรี กระเป๋า รองเท้า แล้วสำ�หรับวงธุรกิจแฟชั่น แต่นั่นเป็นสิ่งที่ Hugo Boss ชุดชั้นใน น้ำ�หอม นาฬิกา แว่นตา เสื้อผ้าเด็ก และ เผชิญมาเนิ่นนานก่อนตลาดสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมจะ เครื่องนอน แสดงให้เห็นพัฒนาการที่ Hugo Boss เบ่งบานเช่นทุกวันนี้ Hugo Boss เป็นหนึ่งในไม่กี่แบรนด์ กำ�ลังก้าวไปสู่ความเป็นแบรนด์ไลฟ์สไตล์ในที่สุด ทีส่ ามารถขยายฐานตลาดได้อย่างสมดุลในทุกทวีปทัว่ โลก ทุกคนล้วนตั้งคำ�ถามถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในกรุง เริม่ จากเปอร์เซ็นต์ยอดขายสูงสุดจากอเมริกา ตามมาด้วย ปักกิ่ง เพราะการจัดแฟชั่นโชว์อลังการในต่างแดน ถิ่นฐานที่มั่นอย่างเยอรมัน และจีนกำ�ลังก้าวมาติดๆ นอกตารางแฟชั่นวีคจัดเป็นกิจกรรมฟู่ฟ่าของบรรดา เป็นอันดับที่สามของยอดขายรวมทั้งหมด

Credits Model : DONG YI-HANG @ESEE MODELS Photographer&Realisation :RIKSH UPAMAYA Makeup Artist : CLIVE JING Hair Stylist : DINO Computer Retoucher : CHANATHIP KAEWSUK

DR.Gerrit เล่าถึงโอกาสทางการตลาดของ Hugo Boss ว่าได้เปรียบซูเปอร์แบรนด์ทั้งหลายอยู่

สักหน่อย เพราะหนึ่งในองค์ประกอบของความหรูหรา คือความยากในการเข้าถึงจุดจำ�หน่าย ยิ่งยากเท่าไร ยิ่งให้ความรู้สึกหรูหราเท่านั้น ฉะนั้นการเลือกวางจุด จำ�หน่ายของบรรดาแบรนด์ที่มีตำ�แหน่งทางการตลาด ค่อนข้างสูงยังต้องระมัดระวัง ในขณะที่ Hugo Boss มีภาพลักษณ์เรียบโก้ เข้าถึงได้และสวมใส่ได้จริงในชีวิต ประจำ�วัน ทำ�ให้การเข้ามาปักธงศึกษาตลาดแฟชั่นใน ประเทศจีนตั้งแต่ปี 1994 เกิดขึ้นได้ไม่ยาก การขยาย ตลาดเป็นไปอย่างรอบคอบรัดกุม ปัจจุบัน Hugo Boss มีจุดจำ�หน่ายราว 50 จุดทั่วประเทศจีน ซึ่งกว่าระดับ ซูเปอร์แบรนด์จะตัดสินใจเข้ามาทำ�ตลาดบ้าง Hugo Boss ก็วางรากฐานระบบการค้าปลีกและทำ�ความเข้าใจพฤติกรรม ลูกค้าได้เป็นอย่างดีแล้ว “ไม่มีใครอยากจะเดินไปเจอว่าตัวเองถือกระเป๋า เหมือนคนอื่นหรอกครับ ทุกวันนี้” Dr.Gerrit กล่าวถึง พฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าแฟชั่นในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะ ประเทศจีน ที่กลุ่มลูกค้าได้ก้าวมาถึงช่วงการค้นหาสไตล์ ของตัวเอง ไม่ซ้ำ�แบบใคร ฉะนั้นสินค้าประเภทโลโก้จึง ไม่อยู่ในความสนใจของตลาดอีกต่อไป Hugo Boss คือ หนึ่งคำ�ตอบที่เข้าท่าที่สุดสำ�หรับกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ และรวมไปถึงความรู้ความเข้าใจในบริการสูทแบบวัดตัว ตัด (made to measure/bespoke service) ซึ่งลูกค้า ชาวเอเชียเข้าถึงบริการนี้ได้มากกว่าลูกค้าในทวีปยุโรป และทวีปอเมริกา นี่เป็นอีกจุดขายที่ Hugo Boss กำ�ลัง พัฒนาเพิ่มเติม ด้วยความตั้งใจที่จะผลักยอดขายของทวีปเอเชีย ให้สงู ขึน้ การจัดแฟชัน่ โชว์ในประเทศจีนถึงสองครัง้ ต่อเนือ่ งกัน จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำ�คัญของทวีปนี้ ไม่เพียง เอเชียตะวันออก และตะวันออกไกลเท่านั้นที่ Hugo Boss สนใจ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เป็นตลาดที่ต้องโฟกัส เช่นกัน การเปิด 2 สโตร์ใหม่ในเวียดนาม 9 สโตร์ใน อินโดนีเซีย การปรับปรุงร้าน Flagship Store ใหม่ ให้ใหญ่กว่าเดิมที่สิงคโปร์ ล้วนเป็นการเตรียมพร้อม ต้อนรับการสยายปีกทะยานสู่การแข่งขันอย่างจริงจัง DONT

87


88

DONT


• Hugo boss เนรมิต power house of art หรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะกลางเซี่ยงไฮ้เป็น รันเวย์รูปสายฟ้าฟาด โดยใช้จอ LED ประกอบแสงสีเสียง สุดอลังการ • เหล่าเซเลบริตี้ทั้งจากฝั่งฮอลลีวู้ด และเอเชียร่วมสร้างสีสัน ได้แก่ Carey Muligan, Gerard Butler, Chaw Yun-Fat และ Kwon Sang-Woo

Photos : Hugo Boss

The Real Fashion Statement :Wa Wa Wu

การมาถึงของ Jason Wu ในฐานะ Artistic Director ให้กับแผนกเสื้อผ้าสตรี เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทำ�ให้เราถึงเข้าใจว่า เพราะเหตุใด Boss จึงเลือก นิวยอร์กเป็นฐานที่มั่นสำ�หรับการกรุยทางให้แก่ไลน์เสื้อผ้าสตรีตั้งแต่คอลเลกชั่น Fall/Winter 2013/2014 เป็นต้นไป หนึ่งคือพรสวรรค์และฟอร์มที่สดใหม่ของ ดีไซเนอร์เชื้อสายไต้หวันวัยสามสิบปีผู้นี้ สองคือภาษีในฐานะแบรนด์ที่ชาวอเมริกัน จดจำ�ได้ในชั่วข้ามคืน เมื่อสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง Michelle Obama เลือกสวมใส่ ชุดของ Wu ในพิธีสาบานตนเข้ารับตำ�แหน่งประธานาธิบดีของสามีถึงสองครั้ง สองครา เป็นความสำ�เร็จครั้งยิ่งใหญ่หลังจากเริ่มต้นเปิดไลน์เสื้อผ้าของตัวเอง มาได้เพียงแค่ 6 ปี เมื่อมีการประกาศว่า Jason Wu คือผู้ดูแลแผนกเสื้อผ้าสตรีให้กับ Hugo Boss สิ่งที่ได้นอกเหนือจากข่าวประชาสัมพันธ์ที่ออกไปทั่วโลก ก็คือ การสร้างภาพจำ�อย่าง ฉับพลันของ Hugo Boss ทั้งในฐานะแบรนด์ไฮแฟชั่นและแบรนด์ที่คนอเมริกันรู้สึก คุ้นเคยอยู่แล้ว ตลอดจนความเป็นดีไซเนอร์เชื้อสายเอเชียของเขา ก็ย่อมได้รับการ จับตาจากกลุ่มลูกค้าชาวเอเชียไปโดยปริยาย Jason Wu จึงเป็นตัวเลือกที่มาพร้อม กลยุทธ์มากมายให้ Hugo Boss เดินเกมรุกตลาดเสื้อผ้าสตรีต่อไปได้ด้วยความมั่นใจ หากเทียบกับเพื่อนพ้องดีไซเนอร์ฝั่งนิวยอร์กที่ออกตัวไล่เลี่ยกัน Jason Wu เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกจับตามาโดยตลอด ครั้งแล้วครั้งเล่าที่ Wu ปรากฏในโผดีไซเนอร์ ที่มีโอกาสเข้ารับหน้าที่สำ�คัญในช่วงการเปลี่ยนตัวผู้อำ�นวยการฝ่ายสร้างสรรค์ครั้ง ใหญ่ของหลายแบรนด์ (ที่ Dior หลัง John Galliano พ้นจากตำ�แหน่ง และ Balenciaga หลัง Nicolas Ghesquiere ลาออก) ก็ยิ่งเป็นการการันตีพรสวรรค์และ ความสามารถด้านการออกแบบของเขา การทำ�งานควบคู่กันไประหว่างสตูดิโอออกแบบของ Wu ที่จะถูกตั้งขึ้นใน นิวยอร์ก กับห้องออกแบบที่ Metzingen ประเทศเยอรมัน อันเป็น headquarter ของแบรนด์จะให้ประสิทธิผลทีน่ า่ พอใจหรือไม่ คอลเลกชัน่ Pre-Fall 2013 นี้ เป็นเพลง โหมโรง ให้เราได้ร่วมตัดสินกันพอเป็นน้ำ�จิ้มว่า Hugo Boss พร้อมแล้วหรือยังที่จะ โลดแล่นในฐานะแบรนด์เสื้อผ้าสตรีโดยปราศจากเงาของไลน์เสื้อผ้าบุรุษที่แข็งแรงและ มั่นคงมานานนับสิบปี ส่วนโชว์แรกของ Jason Wu for Hugo Boss ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2014 เราคงต้องมาตั้งตารอดูหมากเกมนี้ด้วยกัน DONT

89


BENZ NK

90

DONT


ET

CETERA

detail more with less

never had enough of adding stylish items to my place

CHARLES AND KEITH beige leather bracelet decorated with gold stand less JOGEMA gold bracelet decorated with jewelry KATE SPADE off we go box clutch VERSUS graphic printed dress decorated with plastic chain


DAINE VON FURSTENBERG yellow printed blouse with bow and circle clutch decorated with lips embroidery DKNY white short flair skirt NINA RICCHI @CLOUD9 beige leather bracelet decorated with jewelry JIMMY CHOO high heels 92

DONT


MAGNUS PETTERSEN STUDIO Locker, Bedside table 700 GBP (www.magnuspettersen.com)

โต๊ะข้างเตียงสุดเก๋ที่ชิ้นส่วนทำ�จากวัสดุชั้นดี MAGNUS อย่างเถ้าสีดำ�และอลูมิเนียมซึ่งการออกแบบ PETTERSEN STUDIO เป็นการผสมผสานระหว่างเฟอร์นิเจอร์ Beacon, a decorative table lamp โบราณและความหรูหราทันสมัยจึงออกมา inspired by lighthouses 300 GBP เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ครบเครื่องทั้งในเรื่อง (www.magnuspettersen.com) ของการดีไซน์และคุณภาพการใช้งาน โคมไฟตกแต่งที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก ประภาคาร เป็นโคมไฟสองชั้นซึ่งใช้การเล่น ของแสงระหว่างชั้นและการรวมกันของ ขอบทองและขอบทองแดงเพื่อ สร้างมิติใหม่ของแสง

brilliantly creative design Editor : Teerat S.

DARE STUDIO

Cage lamp grey color 205-305 GBP (www.darestudio.co.uk)

โคมไฟที่ได้แรงบันดาลใจมาจากกรงนกซึ่งใช้วัสดุ คุณภาพดีจากอลูมเิ นียม มีให้เลือกทัง้ หมด 3 ขนาด ตามการใช้งาน คือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 ซม., 35 ซม. และ 54 ซม.

AKIO HAYAKAWA

Portrait in a Chair (www.akiohayakawa.jp) ผลงานของดีไซน์เนอร์ชาวญี่ปุ่นที่ชื่อ Akio Hayakawa กับเก้าอี้ที่ใช้ไอเดียของการสลับที่

เพียงแค่บิดไม้รองนั่งและพนักพิงไปทางขวา เท่านี้ก็ได้เก้าอี้ตัวใหม่ที่มีดีไซน์ไม่ซ้ำ�ใคร

OLLI MUSTIKAINEN

MAGI bench (www.ollimustikainen.com)

ม้านั่งที่มีส่วนผสมของรูปทรงเรขาคณิตที่ เรียบง่ายโดยใช้ฐานที่มีรอยหยักเพื่อเพิ่มความ น่าสนใจให้กับม้านั่งธรรมดาๆ แถมยังใช้เป็น ที่เก็บหนังสือได้อีกด้วย

SEUNG-YONG SONG

Basket shape formed furniture collection (www.seungyongsong.com) ชุดเฟอร์นเิ จอร์ทม่ี ชี อ่ื ว่า Dami ซึง่ แปลตรงตัวว่า

“ใส่เข้าไป” ของดีไซเนอร์ชาวเกาหลีใต้ที่มีการดีไซน์เฉพาะตัวกับ รูปทรงของตะกร้า ทนทานแต่มีน้ำ�หนักเบาแถมยังใช้วัสดุ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า Valchromat จึงได้ผลงานที่ทันสมัยบวกกับความงามแบบดั้งเดิม DONT

93


RSVP

Herb scissors 10 USD (www.amazon.com)

ถ้าใครเบื่อกับการนั่งซอยผักแบบธรรมดาๆ ลองเปลี่ยนมาใช้กรรไกรหลายใบมีด สำ�หรับซอยที่ช่วยย่นระยะเวลา ในการซอยผักแถมยังได้ขนาด ที่เท่ากันทุกชิ้นอีกด้วย

BODUM CANTEEN

2 pcs cup with handle (www.bodum.com) แก้วกาแฟ 2 ชั้นซึ่งถูกออกแบบมา

เพื่อป้องกันนิ้วมือจากความร้อน โดยเป่าแก้วแยกชิ้นเป็นด้านในและ ด้านนอก ผลิตโดยช่างฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญของ BODUM

GUITAR FLIPPER Shaped silicone spatula (www.neatoshop.com)

SHAKE THE GORILLA

ซิลิโคนสำ�หรับคนอาหารที่ดีไซน์ โดยได้แรงบันดาลใจมาจากกีตาร์ ไฟฟ้ามีให้เลือกสองสีทั้งสีดำ�และ สีแดง สำ�หรับชาวร็อกที่รัก การทำ�อาหารโดยเฉพาะ

Kitchen whisk with a gorilla trapped inside 11.75 USD (www.1designperday.com)

Colourful kitchenette EDITOR : TEERAT S.

BISTRO

Toaster lime green 50 USD (www.bodum.com)

เครื่องปิ้งขนมปังที่ถูกออกแบบได้อย่าง สมบูรณ์ทั้งการดีไซน์และฟังก์ชั่นการ ใช้งานไม่ว่าจะเป็นระบบอุ่น ปุ่มหยุด การทำ�งานเมื่อได้ความร้อนตามที่ ต้องการ หรือระบบความปลอดภัย จากการจับตัวเครื่อง ในขณะทำ�งาน

KOZIOL

Cake knife Coco transparent red 11.45 EUR (www.koziol-shop.de)

ถ้าคุณอยากมีวันเกิดที่ไม่เหมือนใครก็ต้องมี มีดตัดเค้กหน้าตาน่ารักจากประเทศเยอรมัน ที่ออกแบบให้มีหน้าตาเหมือนจระเข้ ขนาดความยาว 31 ซม. 94

DONT

อุปกรณ์ทำ�ขนมที่เพิ่ม ลูกเล่นด้วยตุ๊กตากอริลล่าไว้ ด้านใน ทำ�ให้อุปกรณ์ทำ�ขนม ธรรมดาๆ ดูน่าสนใจ ขึ้นมาทันที


KATE SPADE color block dress decorated with purple plastic flowers DIANE VON FURSTENBERG cream leather clutch decorated with silver studs gold chain bracelet decorated with cosmetic things Credits Photographer : Patiphat Phetthong Stylist : KRIS THANASOMBOON Makeup Artist : WALLAYA TIPVANNAPORN Hair Stylist : BENCHAPORN KAMPAB Fashion Co-ordinator :TEERAT SRIMONGKOLKAEWGATE DONT

95


focal point NOT JUST ANOTHER DRINKING WATER Words : Ben Wiboonsin Photography : Boonyakorn vanichtantikul

จากภาพน้ำ�ถังสีฟ้าอ่อนที่คนเมืองคุ้นเคยเป็น อย่างดี วันนี้ SPRINKLE ผู้นำ�ตลาดน้ำ�ถัง ได้ต่อยอด ธุรกิจด้วยการส่งน้ำ�ดื่มบรรจุขวดดีไซน์สวย ประทับตรา โลโก้ใหม่ลงสู่ตลาดน้ำ�ขวด เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแก่ ผูบ้ ริโภค โดยกฤตวิทย์ เลาหธนาพร Executive Director ของ SPRINKLE คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการปรับเปลี่ยน ภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมการตลาดของแบรนด์ให้ แข็งแกร่งมากขึ้น

พาแบรนด์ก้าวขึ้นไปอีกระดับ ส่วนแบ่งทางการตลาดของ เราก็จะค่อยๆ ลดลงไป นี่จึงเป็นเหตุผลที่เรา rebrand ขึ้นใหม่” กฤตวิทย์เล่าถึงที่มาของการปรับภาพลักษณ์ ของแบรนด์ให้ดูทันสมัยและ creative มากขึ้นเพื่อให้ โดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่ง “ ถ้าพูดถึงน้ำ�ถัง ลูกค้าก็จะรู้สึกว่า SPRINKLE เป็นน้ำ�ถังเกรดพรีเมี่ยมด้วยคุณภาพและบริการ พอ rebrand เราก็เลยเน้นความพรีเมี่ยมที่ภาพลักษณ์ด้วย โดยที่เราเป็นมืออาชีพเรื่องคุณภาพกับบริการอยู่แล้ว When a Product Designer Becomes เราอยู่ตรงนี้มานาน มี know how อยู่แล้ว และตอนนี้ an Entrepreneur ภาพลักษณ์เราก็ทันสมัยมากขึ้น ดูกลมกลืนกับไลฟ์ กฤตวิทย์เริ่มต้นอาชีพการงานในสายงาน สไตล์ของคนเมืองมากขึ้น” ออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่เจ้าตัวบอกว่าชอบ และ มีความรู้ในศิลปะด้านนี้เป็นอย่างดี เพราะเรียนจบใน Product Line Extension สาขานี้ทั้งปริญญาตรีและและปริญญาโท ประกอบกับ ไม่่เพียงแค่ปรับภาพลักษณ์ แต่ SPRINKLE ยัง ประสบการณ์การทำ�งานในแวดวงออกแบบมาหลายปี เพิ่มยอดจำ�หน่ายด้วยการขยายตลาดน้ำ�ขวดควบคู่ แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่ครอบครัวต้องการให้กฤตวิทย์มา ไปกับการทำ�ตลาดน้ำ�ถัง “จริงๆ เราทำ�น้ำ�ขวดมานานแล้ว เรียนรู้กิจการเพื่อสานต่อการทำ�ธุรกิจในฐานะทายาท แต่ส่งตามบ้าน ตามออฟฟิศ ไม่มีขายตามร้านค้า แต่ผม รุ่นที่สอง เขาก็พร้อมสำ�หรับการเปลี่ยนบทบาทและ คิดว่าถ้าจะ rebrand น้ำ�ถังอย่างเดียว คนก็จะยังไม่ค่อย กลับมาช่วยผู้เป็นบิดาดูแลกิจการน้ำ�ดื่มของที่บ้าน รู้จัก จึงใช้น้ำ�ขวดเป็นตัวช่วยเสริมให้คนรู้จักมากขึ้น “จริงๆ แล้วผมยังสนุกกับงานออกแบบ แต่คุณ เพราะสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้กว้างกว่าน้ำ�ถังซึ่งจะมี พ่อก็บอกว่าถึงเวลาแล้วล่ะ ก็เลยตัดสินใจกลับมาทำ�งาน กลุ่มลูกค้าเฉพาะ” กฤตวิทย์อธิบาย พร้อมขยายความ ปีนี้เข้าปีที่สามแล้วครับ” กฤตวิทย์กล่าว ก่อนจะบอกว่า เพิ่มเติมว่า “เราเป็น market leader ของน้ำ�ถังอยู่แล้ว งานออกแบบที่เคยทำ�มา แตกต่างจากการทำ�ธุรกิจน้ำ�ดื่ม การตลาดที่ทำ�ก็จะเป็นแบบตั้งรับ แต่น้ำ�ขวดเราเป็น new ของครอบครัวอย่างสิ้นเชิง “ต่างกันสุดขั้วเลยครับ น้ำ� player เราใช้เชิงรุกเป็นหลัก ตั้งแต่การออกสื่อโฆษณา เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคสุดๆ เลย ที่ผ่านมาเราเป็น ทีวีทุกช่อง นิตยสาร 4-5 เล่ม มีทางออนไลน์ด้วย ดีไซเนอร์มาตลอด พอมารับผิดชอบด้านการขายและ โปรโมทผ่านเฟซบุ๊ก แล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆ ตามมาอีก การตลาด ซึง่ เราไม่มปี ระสบการณ์มาก่อน ก็ใช้เวลาเรียน ตอนนีถ้ า้ โฟกัสเชิงรุก เราจะโฟกัสขวดเล็กไปก่อน ถังใหญ่ รู้งานประมาณ 6 เดือน พอเข้าใจก็เริ่มทำ�โปรเจ็คต์เสนอ เราค่อนข้างมั่นคง แต่ก็ไม่ประมาท ก็ดูอยู่ตลอดครับ” แผนการตลาด ทำ�แคมเปญใหม่ ลองผิดลองถูกไป แต่ก็ มีผังที่คุณพ่อเคยทำ�ไว้แล้วว่าปีหนึ่งจะทำ�อะไรบ้างช่วงแรก New Logo & Packaging ก็ดูตามนั้น แต่มีการออกแบบเข้ามาช่วยตั้งแต่ออกแบบ นอกจากน้ำ�จะต้องสะอาดแล้วยังต้องมาพร้อมกับ ตัวโบรชัวร์ บูธ เครื่องแบบ ยูนิฟอร์ม” บรรจุภัณฑ์ที่สวยงามด้วย นี่จึงเป็นที่มาของการปรับ แม้จะสนุกกับการเรียนรูส้ ง่ิ ใหม่ๆ แต่ความแตกต่าง เปลี่ยนโลโก้และขวดน้ำ�รูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากแบรนด์ ของลักษณะงานและผลิตภัณฑ์ที่เคยทำ�มาและสิ่งที่ต้อง อื่นๆ โดยสิ้นเชิง “การวางโลโก้ใหม่ที่เป็นแนวตั้ง ไม่มีใคร รับผิดชอบในปัจจุบัน ก็ทำ�ให้กฤตวิทย์อดไม่ได้ที่จะรู้สึก กล้าทำ�มาก่อน เพราะอาจจะดูว่าอ่านยาก แต่เราอยาก กดดัน “เครียดนะ คือพืน้ ฐานผมเป็น product designer สร้างประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้า” เป็นลักษณะนิสยั ทีต่ อ้ งคิดอะไรใหม่ตลอด อะไรทีซ่ ำ้ � มีคน ส่วนขวดน้ำ�ออกแบบโดยได้แรงบันดาลใจมาจาก ทำ�แล้ว เราไม่ทำ� แต่พอมาทำ�งานนี้ จะใหม่ตลอดก็ไม่ได้ น้ำ�แข็งขั้วโลก ที่สื่อถึงความสะอาด มาจากธรรมชาติ และ เพราะเป็นสินค้าบริโภค ก็ต้องดูว่าผู้บริโภคต้องการอะไร ช่วยเติมความสดชื่น กฤตวิทย์อธิบายว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ทำ�แบบนี้เขาเข้าใจไหม ชอบไหม รับได้ไหม บางโปรเจ็คต์ ทีจ่ ะทำ�รูปทรงของขวดน้ำ�ขึน้ ใหม่ โดยตัดส่วนทีเ่ รียกว่าลอน ที่ใหม่เกินไป เขาก็ตามไม่ทัน ก็ต้องพับเก็บก่อน ถึงเวลา ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแรงของขวดออกทั้งหมด “ขวด เหมาะสมก็ค่อยสานต่อ” ของเราเน้นความสวยงาม เพราะการหยิบสินค้าขึ้นมา สักชิ้น มันสะท้อนไลฟ์สไตล์ของเราได้ คนที่เลือกน้ำ�ดื่ม It’s Time to Modernise the Brand ก็เหมือนกัน ถ้าหยิบน้ำ�ดื่ม SPRINKLE ก็บอกเลยว่า “คุณพ่อทำ�แบรนด์ SPRINKLE มา 20 กว่าปีแล้ว คุณเป็นคนพิถีพิถันและใส่ใจรายละเอียด แล้วผมก็ ท่านก็อยากจะเปลี่ยนโลโก้ ผมก็มองว่าถ้าอย่างนั้นเรา อยากให้สินค้าช่วยเสริมภาพลักษณ์ของผู้บริโภคด้วย เปลี่ยนหมดเลยดีไหม ทั้งโลโก้ ทั้ง packaging แล้วก็ คือแค่หยิบขวดของเราขึ้นมาก็ดูดีแล้ว แคมเปญโฆษณา ทำ�ให้แบรนด์ทันสมัยมากขึ้น และ ขวดโดยทั่วไปจะมีลอนที่เรียกว่ากระดูกของขวด สามารถต่อสู้กบั คูแ่ ข่ง เพราะว่าตอนทีผ่ มเข้ามาทำ� ก็เริม่ มี ยิ่งลอนเยอะขวดยิ่งแข็งแรง แต่โจทย์ผมคือไม่มีลอน และ แบรนด์ใหญ่มาบุกตลาดน้ำ�ถัง เราก็ต้องดูว่าบริษัทเล็กๆ ขวดต้องแข็งแรง ทีมดีไซน์จาก Cerebrum Designใช้ แบบเราจะอยู่รอดในธุรกิจได้อย่างไร ผมมองว่าถ้าเราไม่ โครงสร้างผลึกน้ำ�แข็งมาทำ�เป็นโครงสร้างแทนตัวกระดูกขวด 96

DONT

ให้แข็งแรงและสวยงาม ใช้เวลาปรับแบบหลายเดือนมาก แต่พอเสร็จก็ได้ผลลัพธ์น่าพอใจ บางคนคิดว่าเป็นน้ำ� อิมพอร์ต แล้วพอลงโฆษณาก็เริ่มมีคนโทรเข้ามาสั่ง ทั้งๆ ที่แต่ก่อนมีเฉพาะลูกค้าประจำ�” แม้รูปทรงของขวดใหม่จะเพิ่มต้นทุนในการผลิต แต่กฤตวิทย์บอกว่าคุ้มค่า เพราะนอกจากจะทำ�ให้แบรนด์ แตกต่างแล้ว ยังทำ�ให้คนทั่วไปสามารถชื่นชมกับงาน ออกแบบดีๆ ได้ในชีวิตประจำ�วัน “เราวางตัวเองเป็น mass premium ในด้านอารมณ์และความรู้สึก แต่ราคาเท่ากับ แบรนด์อื่น เป็นราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ สำ�หรับผมงาน ออกแบบที่ดีตอ้ งเข้าถึงได้ทกุ คน น้ำ�ขวดของเราก็ตอบโจทย์ แนวคิดนีด้ ว้ ย ผมอยากให้คนทั่วไปได้สามารถเข้าถึงงาน ดีไซน์ที่ดี โดยที่ค่าใช้จ่ายเท่าเดิม”

Beyond Purity

“จากแรงบันดาลใจ สู่ความสะอาด” คือสโลแกน ของ SPRINKLE ซึ่งถอดความมาจากวลี Inspiring Life “มันมาจากความตั้งใจของเราที่จะทำ�น้ำ�ดื่มคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผสมผสานกับจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ จนได้เป็นคำ�ว่า “แรงบันดาลใจ” ที่ จะส่งต่อความสะอาดสู่ผู้บริโภค รวมทั้งยังมีนัยแฝงของ การสร้างแรงบันดาลใจด้วย ผมคิดว่าสินค้าที่ผ่านการ ออกแบบมาเป็นอย่างดีสามารถจะสร้างแรงบันดาลใจ และต่อยอดจินตนาการให้แก่คนอื่นๆ ด้วย คือ Inspiring Your Life คือนอกจากคุณภาพของน้ำ�ดื่มที่สะอาดและ ปลอดภัยแล้ว เรายังให้ความสำ�คัญกับเรื่องอารมณ์ ความรู้สึก และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคอีกด้วย”

Marketing Strategies through the Product Designer’s Eyes

“ผมยังมองตัวเองเป็นดีไซเนอร์อยู่ ถึงแม้จะมา ทำ�งานการตลาดก็ตาม ถ้าไปเทียบกับนักการตลาดจริงๆ ทักษะเราสู้เขาไม่ได้ แต่ผมใช้ความเป็นดีไซเนอร์มาทำ�งาน การตลาด ทางของเราก็เลยใหม่ ยังเป็นสิ่งที่ไม่ค่อย มีคนใช้กัน ตอนนี้ผมไม่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์แล้ว แต่ออกแบบ business model ออกแบบประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ผู้บริโภค ออกแบบระบบการทำ�งานใหม่ที่จะดูแลการ จัดส่งน้ำ�ดื่มให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นโปรเจ็คต์ ล่าสุดที่กำ�ลังทำ�อยู่ เราใช้เป็นแท็บเล็ตที่มีตัวโปรแกรม รายชื่อลูกค้า มีระบบจีพีเอส มีการ sync ข้อมูลแบบ real time ในอนาคต เพื่อให้การส่งน้ำ�ตรงเวลาและ รวดเร็วยิ่งขึ้น ลูกค้าจะสามารถล็อกอินเข้าไปในเว็บไซต์ เรา แล้วเห็นเลยว่ารถส่งน้ำ�อยู่ที่ไหน จะถึงบ้านหรือยัง แล้วต่อไปก็จะมี mobile app ให้ลูกค้าสามารถสั่งน้ำ� ออนไลน์ได้ด้วย จริงๆ ทุกอย่างที่ทำ�ก็เหมือนกับทดลองทำ� แต่ถ้า อันไหนทำ�เสร็จปุ๊บ ไปได้ ก็ไปต่อ อันไหนที่ยังไม่สำ�เร็จ หรือว่าทำ�แล้วมันยังไม่ถงึ เวลาของผูบ้ ริโภค เราก็เก็บไว้กอ่ น จริงๆ ยังมีอีกหลายอย่างที่เรากำ�ลังทำ� ซึ่งถ้าจะเสร็จ สมบูรณ์ทง้ั หมด น่าจะใช้เวลาอีกหลายปี แต่เมือ่ เสร็จแล้ว ผมเชื่อว่าเราจะเป็นผู้นำ�ที่มั่นคงและยั่งยืนในตลาดน้ำ�ถัง” กฤตวิทย์กล่าวอย่างมั่นใจ


DONT

97


98

DONT


Bachelor

DONT THINK HE’S JUST ANOTHER GUY

Piyasak, an interior designer, a cat lover and a happy young man who cannot be more satisfied with his simple yet meaningful life. Words : Ben Wiboonsin Photography : Chanathip Kaewsuk

Life as an Interior Designer

แม้ใจจริงอยากเรียนสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ แต่เมื่อย้อนกลับไปสมัยมัธยมปลาย ปิยศักดิ์ ไชยพลงาม หรือแม็ค มองว่าตัวเองไม่ใช่เด็กตั้งใจเรียน ขนาดนัน้ เขาจึงเบนเข็มมาทีก่ ารเรียนสาขาออกแบบภายใน “แรกเริ่มผมอยากเป็นสถาปนิก แต่ตอนเด็กๆ ไม่ค่อยตั้งใจเรียน ติดเล่นเยอะ ก็เลยลองศึกษาว่าจะ พอมีอะไรไหมที่ไปในทางเดียวกัน เรียนสถาปัตย์จะต้อง มีคำ�นวณโครงสร้าง ส่วน interior design เป็นเรื่อง ของการจัดสรรพืน้ ทีภ่ ายใน ซึง่ ทำ�งานต่อจากระบบ โครงสร้างอีกที พอได้เรียนก็ชอบ” แม็คกล่าว ปัจจุบนั แม็คทำ�งานประจำ�ทีบ่ ริษทั Dot Line Plane ในตำ�แหน่ง interior designer เกือบสองปีในสายงานนี้ ยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ เติบโตเป็น interior designer ที่มีคุณภาพในอนาคต “พอเรียนจบ ผมก็เริ่ม งานที่นี่เป็นที่แรก ตอนนี้ยังเป็นช่วงของการเรียนรู้งาน ซึ่งก็คงใช้เวลาสักพักกับงานด้านนี้” อาจเร็วไปที่จะบอกว่า “ลายเซ็น” หรือเอกลักษณ์ในงานออกแบบของแม็คเป็น อย่างไร ด้วยยังต้องสั่งสมประสบการณ์และรอให้ก้อน ความคิดตกผลึกเป็นรูปเป็นร่างที่ชัดเจนมากขึ้น “ผมว่า มันน่าจะเหมือนการอ่านหนังสือ หรือการกินอาหาร ถ้าอ่าน ทุกวัน กินทุกวัน เราถึงจะรู้ว่าเราชอบอะไรจริงๆ เหมือน เวลาทำ�งานก็พยายามเรียนรู้ให้ได้ทุกแบบ แล้ววันหนึ่ง ก็จะรู้เองว่าแบบนี้แหละที่เป็นตัวเรา จะมีสิ่งที่เราใช้บ่อย หรือทำ�บ่อยจนเหมือนเป็นลายเซ็น ในที่สุดคนก็จะรู้ว่า นี่คือผลงานของเรา” แม็คกล่าว ก่อนจะบอกว่าในอีกเป็น สิบปีข้างหน้า เขาหวังอยากจะมีบริษัทรับออกแบบของ ตัวเอง “ผมยังถือว่าเป็นเด็กมากในสายงานนี้ และต้องใช้ เวลาพิสูจน์ตัวเองอีกนาน กว่าที่จะเติบโตและแข็งแรงพอที่ จะจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองได้ ผมก็อยากจะมีบริษัท ของตัวเองในอนาคตนะครับ แต่เราก็ต้องเรียนรู้สิ่งที่ทำ� ตอนนี้ให้ดีที่สุดก่อน” Function Always Comes First

“สิง่ ทีส่ ำ�คัญสำ�หรับงาน interior design คือการ จัดสรรพื้นที่เพื่อตอบโจทย์เรื่องการใช้งานก่อน คือเรา มีหน้าที่ทำ�ให้พื้นที่สามารถใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด เมื่อฟังก์ชั่นโอเคแล้ว ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของสไตล์ ถ้าเป็นส่วนตัวผมจะชอบความเรียบง่าย วัสดุจำ�พวกไม้ ดูมีกลิ่นอายแบบญี่ปุ่น ดูแล้วสบายตา ผมว่ามันลงตัว” แม็คอธิบายให้เราฟังถึงการลำ�ดับความสำ�คัญของการ ออกแบบภายใน ก่อนตบท้ายถึงสไตล์การตกแต่ง แบบที่เขาชอบ

เล่นเกมส์ ออกไปเทีย่ ว หรือไปถ่ายรูป คือพาตัวเองออกมา จากงานก่อน แล้วออกไปหาสิ่งเพิ่มเติมในด้านอื่น เพื่อให้ เรารูส้ กึ ไม่หมดไฟ แค่ออกไปเทีย่ ว ไม่ได้คดิ อะไร แต่พอได้เจอ สิง่ ทีช่ อบ ก็จะเกิดเป็นแรงบันดาลใจทีเ่ อามาช่วยเรือ่ งงานได้ หรือบางทีแค่ไปเดินเล่น ได้สงั เกตสิง่ รอบตัวและพฤติกรรม ของคนก็ทำ�ให้ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ ได้เหมือนกัน”

ส่วนตัวสูง แล้วบางทีก็มีเหมือนกันที่อยากทำ�อะไรตามใจ ตัวเอง ไม่อยากทำ�อะไรก็จะไม่ทำ�” แม็คเปรียบเทียบตัวเอง กับแมว เมื่อเราถามว่าเขาคิดว่าตัวเองเป็นคนอย่างไร Busy But Can’t Be Happier

“ยุ่งนะครับ เพราะเราต้องรับผิดชอบหลายอย่าง แต่ก็พยายามจัดสรรเวลาให้ตัวเอง อย่างช่วงเวลาสั้นๆ From a Cat Lover to a Cat Café Owner ก่อนนอนที่จะมีเวลาสำ�หรับจะทำ�อะไรที่ตัวเองอยากทำ� นอกจากงานประจำ� แม็คยังแบ่งเวลาส่วนตัวไป อยากทำ�งานก็ทำ� อยากเล่นเกมก็เล่น ถามว่าผมมี ดูแล Cataholic Café คาเฟ่สำ�หรับคนรักแมว ที่ตั้งอยู่ ความสุขไหมกับชีวิตที่เป็นอยู่ ผมว่าผมมีความสุขมาก ในโครงการ Ozono ในย่านพร้อมพงษ์ ซึ่งเป็นกิจการ เพราะเราได้ทำ�ในสิ่งที่อยากทำ� คือสิ่งที่เรียนมา ได้ทำ� ที่เขาทำ�ร่วมกับคนรู้ใจและเพื่อนสนิท “ผมเปิดคาเฟ่แมว ในสิ่งที่รักคือ คาเฟ่แมว เวลาที่รู้สึกเครียด ผมก็ไปอยู่ มาตั้งแต่พฤศจิกายน ปีที่แล้วครับ ผลตอบรับก็ดีขึ้น กับสัตว์เลี้ยงที่ผมรัก ซึ่งก็ทำ�ให้ผ่อนคลาย รู้สึกดีขึ้น เรื่อยๆ คือเราได้แรงบันดาลใจมาจากคาเฟ่แมวของญี่ปุ่น ธรรมชาติของสัตว์มันน่ารักนะครับ แล้วแมวก็เป็นสัตว์ ที่โน่นจะนิยมมาก มีเป็นร้อยๆ ที่ คิดค่าบริการเป็นราย ที่ฉลาดมาก ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันรู้ได้อย่างไรว่าผม ชั่วโมง และมีกฎระเบียบเยอะ แต่บ้านเรายังอยู่ในช่วง เครียด แต่มันก็จะเดินมาหาเรา มันเป็นความรู้สึกที่ดีนะ” เริ่มต้น เราไม่ได้เก็บค่าบริการแบบนั้น ก็จะขายเครื่องดื่ม อาหารว่าง และขนม แล้วแขกก็จะสามารถเล่นกับแมวได้ Love Grows Naturally ทุกตัว เรามีแมวทั้งหมด 12 ตัวครับ แต่ก็จะไม่ได้อยู่ที่ หนึ่งในหุ้นส่วนของ Cataholic Café คือคนรู้ใจ ร้านพร้อมกันทั้งหมด ก็จะอยู่ที่บ้านบ้าง สลับกันไป ของแม็ค ที่เขาบอกว่าเคยเป็นเพื่อนร่วมคณะกันมาก่อน เพื่อให้แมวได้พักผ่อน แต่ละวันก็จะมีแมวอยู่ที่ร้าน จะพัฒนาความสัมพันธ์มาเป็นคนพิเศษมาจนถึงปัจจุบัน ประมาณ 8-9 ตัว” “ตอนแรกเขาเรียนอีกคณะหนึ่ง แล้วมาเรียน แน่นอนว่าหน้าที่ในการตกแต่งร้านเป็นของแม็ค แฟชั่นก็คือเพื่อนร่วมคณะแต่คนละสาขา แต่เขาเรียนแล้ว "ผมก็พยายามหาอะไรที่มันตอบโจทย์และสามารถเข้าถึง ไม่ชอบก็เลยกลับไปเรียนคณะเดิม แต่ในช่วงเวลาที่เขา คนไทยได้มากที่สุด ร้านผมจะเป็นแบบสบายๆ ตกแต่ง มาเรียนเราก็ได้รู้จักกัน พอคุยกันก็คลิก เขาเป็นทั้ง ด้วยไม้ เป็นร้านนัง่ พืน้ ทัง้ ร้านเลย แต่มโี ซฟา มีเบาะรองนัง่ เพื่อนเป็นทั้งแฟน ที่คุยกันได้ทุกเรื่อง ผมว่าการจะคบ ผมรู้สึกว่าถ้าจะมาเล่นกับแมวก็อยากเข้าถึงมันให้เต็มที่ ใครสักคนให้สบายใจต้องคุยกันได้ทุกเรื่อง ไม่จำ�เป็นว่า น่าจะมีความสุขดี ผมทำ�ก็อยากให้รู้สึกเหมือนมาเที่ยว แบบต้องคุยแต่เรื่องรักๆ ถ้านอกจากครอบครัวและเพื่อน บ้านเพื่อน สบายๆ ไม่ต้องพิธีรีตองอะไรมาก” เรายังมีคนรักที่สามารถแชร์เรื่องต่างๆ ได้ทุกเรื่อง ก็เป็นเรื่องที่ดีมาก” Learning by Doing

การเริ่มต้นทำ�ธุรกิจควบคู่ไปกับการทำ�งานประจำ� ซึ่งถือว่ายังอยู่ในช่วงของการเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ ก็ไม่ยากเกินความตั้งใจของแม็ค อีกทั้งเขายังมองว่านี่ คือโอกาสดีที่จะได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง "ภูมิใจนะครับ เพราะเราเริ่มต้นจากศูนย์ เริ่ม ตั้งแต่ไปช่วยผูร้ บั เหมาปูกระเบือ้ งเลย เราเรียนรูร้ ะบบเอง ทุกอย่าง และกว่าทีค่ าเฟ่จะเป็นอย่างทุกวันนีไ้ ด้กต็ อ้ งล้มลุก คลุกคลาน และผ่านปัญหามาเยอะ ผมไม่เคยคิดว่าจะมี กิจการของตัวเอง แต่การมีโอกาสได้ทำ�อะไรแบบนี้เป็น เรือ่ งดี เพราะทำ�ให้เราเป็นผูใ้ หญ่มากขึน้ มีความรับผิดชอบ มากขึ้น แล้วผมก็รักแมวอยู่แล้ว ทำ�ให้ได้ทั้งทำ�สิ่งที่เรา รักและได้เรียนรู้เรื่องธุรกิจไปด้วย”

That’s the Girl I Like

เมื่อถามว่าเสน่ห์ของผู้หญิงคืออะไร แม็คตอบ สั้นๆ ว่า “ความเป็นธรรมชาติ” ก่อนจะขยายความว่า “ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องแต่งหน้า แต่หมายถึง คนที่มีความเป็นธรรมชาติ เรียบร้อยๆ หน่อย ไม่ตอ้ ง เปรีย้ วมาก ธรรมดาๆ ดูแล้วน่ารักดี พูดคุยกันก็ดูออก มาจากใจจริงๆ มันดูนา่ รัก ผูห้ ญิงทีเ่ ป็นตัวของตัวเอง ไม่พยายามสร้างภาพเพื่อให้คนมาชอบ จะทำ�ให้ไม่ว่าคบ กับเพื่อนหรือแฟน ความสัมพันธ์ก็จะดีเพราะเป็นตัวเอง ตั้งแต่แรก” A Simple Plan

“ตอนนี้ผมให้ความสำ�คัญกับครอบครัวก่อน พ่อ แม่ และพี่สาว แต่ในอนาคตก็อยากมีครอบครัวของ Inspiration is Everywhere “ผมว่าผมเหมือนแมวนะ ถ้าพูดกันง่ายๆ คือแมว ตัวเองอยากมีลูก อยากถ่ายทอดความเป็นตัวผม สิ่งที่ ความคิดสร้างสรรค์ คือปัจจัยสำ�คัญสำ�หรับการ เป็นสัตว์ที่ติสต์มาก ไม่เหมือนหมาที่วิ่งหาเจ้าของตลอด ผมเรียนรู้มาทั้งชีวิตให้ลูก อยากมีบ้านหลังเล็กๆ มีรถ ทำ�งานออกแบบ ซึง่ แม็คบอกว่าทุกครัง้ ทีร่ สู้ กึ ติดขัดกับการ แต่แมวนี่ เรียกแล้วไม่อยากมาก็ไม่มา เป็นสัตว์ที่มีโลก เก่าๆ คือผมเป็นคนง่ายๆ ชีวิตง่ายๆ พอใจกับสิ่งรอบตัว คิดงาน สิ่งที่จะทำ�คือหยุดพัก แล้วหันไปทำ�กิจกรรมอื่นๆ ส่วนตัวสูงมาก ก่อนหน้านี้ผมเลี้ยงหมามาตลอด แต่พอ มีความสุขกับเรื่องง่ายๆ ผมไม่เคยหยุดเรียนรู้หรือ เพื่อเติมเต็มแรงบันดาลใจให้พร้อมสำ�หรับการกลับมา มาเลีย้ งแมวก็รสู้ กึ ว่ามันใช่มาก นิสยั เราคล้ายกัน เหมือน พัฒนาตัวเอง แต่ไม่เคยอยากได้อะไรมากมาย แค่มีสิ่งที่ คิดงานอีกครั้ง “บางครั้งก็มีบ้างที่ทำ�งานแล้วรู้สึกตันๆ เป็นเพื่อนร่วมโลกที่พูดไม่ได้ แต่มันเข้าใจเรา เราเข้าใจกัน จำ�เป็นกับชีวิต มีบ้านหลังเล็ก แบบพออยู่ มีคนที่รัก ผมก็พยายามจะหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ อย่างแรกเลยพักก่อน บางทีเราก็มีมุมแบบนั้นเหมือนกัน คือเป็นคนที่มีโลก เท่านี้ก็โอเคแล้ว” This is What I am

DONT

99


Words : Machima Ungsriwong Illustration : Thanawat Chaweekunyakul

In America directed by Jim Sheridan (2002) คนไอริชเป็นคนเฟรนด์ล่ี ใจดี และมีความคิดสร้างสรรค์ แต่กม็ จี ติ ใจทีม่ งุ่ มัน่ เข้มแข็ง เหมือนกับหนังเรื่องนี้ที่เล่าเรื่องของครอบครัวไอริชครอบครัวหนึ่งที่ต้อง ต่อสู้ ดิ้นรน และปรับตัวให้เข้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา หนังเปิดเรือ่ งด้วย Johnny ขับรถพา Sarah กับลูกสาวอีกสองคนเข้าอเมริกา ผ่านทางแคนาดา โดยที่บอกตำ�รวจตรวจคนเข้าเมืองว่ามาพักผ่อนกัน ตั้งแต่ฉากแรก เลยเราจะรู้สึกได้ว่าหนังเรื่องนี้มีตัวละครหลักอีกตัวที่เรามองไม่เห็น สัมผัสไม่ได้ แต่ก็ฝังตัวลึกอยู่ในใจ เขาคือลูกชายคนสุดท้องของบ้านนี้ที่ชื่อ Frankie เราจะได้มองโลกผ่านจากมุมมองของ Christy พีส่ าวคนโตเสียเป็นส่วนใหญ่ ในบางเวลา voice-over ของเธอนั้นจะเข้ามาช่วยบรรยายห้วงความรู้สึกที่ยากจะ บรรยายเป็นภาพ Christy มักจะพกกล้องวีดีโอติดตัวไว้อยู่เสมอเพื่อที่จะเก็บความ ทรงจำ�ไว้อย่างเป็นรูปธรรม ส่วน Ariel น้องสาวคนเล็กนัน้ ช่างเจรจา ชอบมีเพือ่ นใหม่ ที่น่าสนใจคือนักแสดงทั้งสองเป็นพี่น้องกันจริงๆ จึงไม่แปลกที่ทั้งสองจะแสดง ความสัมพันธ์แบบพี่น้องได้อย่างเป็นธรรมชาติ หลังจากหาห้องเช่าอยู่นาน ครอบครัว Sullivan ก็มาได้ห้องเช่าในตึกที่ เต็มไปด้วยขี้ยาที่นิวยอร์ก กว่าศตวรรษแล้วที่คนไอริชย้ายรกรากมาที่อเมริกา คนอเมริกันกว่า 35 ล้านคนนั้นสืบเชื้อสายไอริชซึ่งคิดเป็นเกือบ 12 เปอร์เซ็นต์ ของประชากรทั้งหมด แต่การย้ายมาเมืองใหม่โดยที่ไม่มีอะไรติดตัวมาเท่าไรนักไม่ใช่ เรื่องง่าย ไหนจะต้องปรับตัวอีก เด็กๆ เรียนรู้ได้ไวจึงจับความเป็นอเมริกันได้จาก วันฮาโลวีน พวกเขาอธิบายให้พ่อแม่ฟังว่าที่พูดว่า "trick or treat” ก็เพราะ “In America, you don't ask for something, you demand it” ในขณะเดียวกัน อเมริกาก็เป็นดินแดนแห่งโอกาส Johnny ต้องขับแท็กซี่เลี้ยงครอบครัว แต่ในเวลา ว่างเขาก็สามารถไปออดิชั่นตามฝันที่อยากเป็นนักแสดงได้ การตายของ Frankie นั้นยังคงหลอกหลอนทุกคนแม้ว่าจะย้ายมาอีก ประเทศหนึ่งแล้วก็ตาม ต่างคนต่างพยายามทำ�ทุกอย่างเพื่อชดเชยการตายของเขา แต่ยิ่งพยายามจะยื้อ จะเก็บ Frankie ไว้ก็ยิ่งเจ็บปวด In America ถ่ายทอดชีวิตของ คนไอริชที่ย้ายมาอยู่อเมริกาได้อย่างดี ประกอบไปด้วยรายละเอียดปลีกย่อยที่ น่าสนใจต่างๆ เหตุผลหลักเลยก็คือหนังเรื่องนี้เป็นกึ่งชีวประวัติของ Jim Sheridan ผู้กำ�กับเอง เขามีหลายๆ อย่าง เหมือนกับ Johnny และการตายของ Frankie ในเรื่องนั้นก็ถูกเขียนขึ้นจากการตายของน้องชายของ Jim เอง ที่น่าสนใจอีกอย่าง คือเขาเขียนบทหนังเรื่องนี้ร่วมกับลูกสาวอีกสองคนซึ่งโตที่ New York 100

DONT

ถึงแม้เรื่องราวที่เขาถ่ายทอดจะค่อนข้างดราม่าแต่ก็ไม่ฟูมฟายจนน่ารำ�คาญ ต้องขอบคุณความมากฝีมือของเขาขนาดเคยได้ชิงออสการ์มาแล้วถึง 6 ครั้งรวม หนึง่ ในนัน้ คือการเข้าชิง Best Original Screenplay จากเรือ่ งนี้ นอกจาก Samantha Morton ที่รับบทเป็น Sarah จะได้เข้าชิงออสการ์แล้ว Djimon Hounsou ที่รับบท เป็น Mateo ก็ได้ชิงด้วย เขาเล่นเป็นศิลปินวาดรูปที่อยู่ตึกเดียวกับครอบครัว Sullivan เขาดูน่ากลัวและลึกลับในตอนแรกแต่จริงๆ แล้วเขาใจดี เขาเพียงแต่ป่วย เท่านั้น การที่ Johnny มองเขาไม่ดีก่อนที่จะรู้จักกันก็ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะการ เหมารวมนั้นเป็นกลไกที่ทำ�ให้มนุษย์เราประหยัดเวลาไม่ต้องมานั่งพินิจพิเคราะห์ ทีละอย่างไป และบางครั้งมันก็ทำ�ให้เราระแวดระวังตัวมากขึ้น มีตอนหนึ่งที่ Johnny ไม่ได้เอะใจว่าคนขี้ยาที่มาขอเงินเขาบ่อยๆ นั้นเมื่อไม่ได้เงินก็กลายเป็นจะปล้นเขาขึน้ มา ทัง้ ๆ ทีเ่ คยมีคนบอกเขาแล้วว่าต้องระวังตัวเวลาเจอกับคนขีย้ า ในขณะเดียวกันหาก Johnny ยึดมั่นกับสิ่งที่ตัวเองมอง Mateo และไม่แม้แต่จะทำ�ความรู้จัก ครอบครัว ของเขาก็คงจะไม่ได้มีเพื่อนดีๆ แบบ Mateo นอกจากเรือ่ งการต่อสูด้ น้ิ รนในฐานะผูอ้ พยพและการมองคนแบบเหมารวมแล้ว In America ยังทำ�ให้เราเห็นถึงปัญหาการยึดติดของคนเป็นทีม ่ ตี อ่ คนตาย การยึดติด กับสิง่ ทีเ่ หลือเพียงความทรงจำ� ในเรือ่ งนีเ้ ราจะเห็นได้ชดั ว่าการยึดติดนัน้ บ่อนทำ�ลาย คนที่เหลืออยู่อย่างไร ด้วยความที่อารมณ์ของเรื่องจะถูกเล่าผ่าน Christy เป็น ส่วนใหญ่ บรรยากาศของความเป็นเด็กและเวทมนตร์แบบเด็กๆ จะมีอยู่ตลอด ทั้งเรื่องซึ่งในบางครั้งก็ดูเหมือน Mateo จะซึมซับความเป็นเด็กเข้าไปด้วย อย่างไรก็ดี เสน่ห์ของเด็กสาวสองคนนี้กับรอยยิ้มของพวกเธอก็ ทำ�ให้หนังเปี่ยมไปด้วยความหวังเหมือนกับเพลงไอริชเพลงนี้ "When Irish eyes are smiling, sure, 'tis like a morn in spring.

In the lilt of Irish laughter, you can hear the angels sing. When Irish hearts are happy, all the world seems bright and gay, And when Irish eyes are smiling, sure, they steal your heart away".

อ้างอิง : http://en.wikipedia.org/wiki/In_America_(film)

http://en.wikipedia.org/wiki/Irish_American http://www.cbsnews.com/8301-3445_162-601041.html http://movies.about.com/cs/inamerica/a/inam122003.htm


DONT

101


Caramel Popcorn @ Snooze Cafe Sliced ice cream the original Taiwanese formula. Words : Teerat Srimongkolkaewgate Photographer : Chanathip Kaewsuk

ถ้าใครเคยแวะเวียนไปหาของรับประทานแถว สามย่าน คงต้องรู้จักหอพักนักศึกษาของจุฬาฯ ทีช่ อ่ื U-Center เป็นอย่างดี ซึง่ ถ้าอยากหาของหวานล้างปาก หลังจากรับประทานของคาวมาแล้วละก็ จะขอแนะนำ� ร้านไอศกรีมที่เพิ่งเปิดได้ไม่กี่เดือนกับร้าน Snooze Cafe ในบรรยากาศสบายๆ เป็นกันเองทีเ่ อาใจนักเรียน นักศึกษา ในละแวกนั้น แถมเจ้าของร้านยังเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ วีเจสาวสวย น่ารักจากช่องเพลง Channel V อย่าง ดีเจขวัญ อีกด้วย ร้านตกแต่งในโทนสีเข้มซึ่งเริ่มจากประตูสีดำ�ไป จนถึงกำ�แพงทาสีดำ�ด้านใน ส่วนเฟอร์นิเจอร์ก็เน้น ใช้ไม้เป็นหลักทัง้ โต๊ะและเก้าอี้ เริม่ ต้นเมนูแรกด้วยเครือ่ งดืม่ เพื่อเพิ่มความสดชื่นกับเมนูที่มีชื่อว่า Strawberry Soda with Bubble Bombs น้ำ�สตรอเบอร์รี่โซดาที่มีความ พิเศษอยูท่ ต่ี วั Bubble ทัง้ 4 รสชาติคอื เสาวรส โยเกิรต์ สตรอเบอร์รี่และ ลิ้นจี่ รสชาติหวานๆ ซ่าๆ ตามมาด้วย Sandwich cookie ซึ่งนำ�คุ้กกี้อุ่นๆ มาประกบกับไอศกรีม วานิลลาก็เป็นอีกหนึ่งเมนูแนะนำ�ของที่นี่ แต่เมนูส่วนใหญ่ ของที่ร้านจะเป็นจำ�พวกไอศกรีมสไลซ์ซึ่งได้สูตรมาจาก ประเทศไต้หวันที่นำ�เอาไอศกรีมรสชาติต่างๆ มาขูดแล้ว ราดด้วยท็อปปิ้งที่มีให้เลือกมากมายซึ่งท็อปปิ้งจะเป็น จำ�พวกผลไม้เชื่อม บราวนี่หรือเยลลี่ แต่ถ้าเป็นเมนูแบบ สำ�เร็จก็ต้องเมนูที่มีชื่อว่า Caramal Popcorn ซึ่งใช้ ไอศกรีมสไลซ์รสวานิลลา แล้วโรยหน้าด้วยป๊อปคอร์น เป็นท็อปปิ้งราดด้วยนมข้นหวาน เป็นไอเดียการผสม ผสานระหว่างของหวานและของคาวโดยนำ�ความเค็ม และมัน ของป๊อปคอร์นมาช่วยตัดความหวานเลี่ยนของ ไอศกรีมและนมข้นหวานจึงเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ถ้าใครได้มา ที่ร้านแล้วก็ต้องลอง Snooze Cafe, U-Center จุฬาฯ ซอย 42 เปิดจันทร์ - เสาร์ 11.00 น. - 20.30 น.

102

DONT


Star Signs Define Women Power forecasting period : JUly 2013

ราศีเมษ

ราศีตุลย์

by Mantra Madame

ท่านที่เกิดวันที่ 13 เมษายน ถึง 14 พฤษภาคม การเงิน ประเภททีต่ อ้ งใช้การร่วมแรงร่วมใจ ร่วมด้วยช่วยกัน หวานมันฉันคือเธอ ประสบความสำ�เร็จได้แน่นอน แต่ถ้าจะ ทำ�อะไรคนเดียวช่วงนีค้ ดิ ให้หนักหน่อยนะ การงาน หนูราศี เมษคิดหนักเรื่องงานถึงกับนอนไม่หลับเลยทีเดียว ปัญหา บางอย่างเขาก็ลืมกันไปแล้ว หนูแหละที่ถือมันไว้ หาเทียน หอมมาจุดคลายเครียดในห้องนอนด่วน! ความรัก ช่วงนี้ หนูจะมีปัญหากับแฟน ประมาณว่าแฟนจะขับรถไปขวา แต่ หนูวา่ ซ้าย จบกันทีท่ ะเลาะกัน ระวังหน่อยนะจ๊ะ ช่วงนีฝ้ นตก ถนนลื่นด้วยอะ

ท่านที่เกิดวันที่ 18 ตุลาคม ถึง 17 พฤศจิกายน การเงิน ถ้ามีเรื่องคนหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้อง มีทะเลาะ กันแน่ เช่น เพื่อนยืมเงินแล้วไม่คืน มีเพื่อนมาเคลียร์ให้ เคลียร์ไปเคลียร์มา ทะเลาะกันทั้งแก๊งเบย การงาน ที่เฝ้า รอมาตัง้ แต่เดือนทีแ่ ล้ว เดือนนี.้ ..มัน...จะ...ยังคงเฝ้ารอต่อไป ป้าว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำ�เร็จอยู่ที่นั่นจ้า ความรัก หน้าฝนเป็นหน้าที่อยากมีใครสักคนไว้กอด เพื่อนับเม็ดฝนด้วยกันในคืนฝนพรำ� หนูโชคดีนะที่มี คนนั้นอยู่ แล้วรักกันมากเสียด้วยสิ

ราศีพฤษภ

ท่านที่เกิดวันที่ 18 พฤศจิกายน ถึง 15 ธันวาคม การเงิน ช่วงประมาณวันที่ 25 ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ เรื่องการหมุนเงินเป็นพิเศษ เพราะทักษะนี้จะมีได้เมื่อยาม คับขัน ถ้าไม่อยากหมุนมากวางแผนตั้งแต่ต้นเดือน การงาน มีโปรเจ็กต์ยุ่งยากมากมายหลาย สิ่งละอัน พันละอย่าง แต่ปัญหาคือ หนูดูทุกอย่าง แต่ไม่ลงมือทำ� สักอย่าง แล้วมันจะสำ�-มะ-เหร็ด ได้ไงล่ะคะ ความรัก เริม่ มี การเปลี่ยนแปลงบางอย่างในความรักของหนู ยังไง ต้องอดทนน้าเชื่อป้า “การบอกรัก” มันไม่สำ�คัญเท่ากับ ทำ�ให้รู้ว่า “เรารัก” นะ

ท่านที่เกิดวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 15 มิถุนายน การเงิน มีการลงทุนซือ้ ความหวังในอนาคต เช่น บ้าน ทีด่ นิ หรือกองทุนต่างๆ ให้ผลดีเลยทีเดียว ช่วงนี้วิญญาณทะเล เข้าสิงหนู ทำ�ให้เก็บเงินเก่งมากกก การงาน ปัญหามีไว้ให้ “แก้” ไม่ได้มีไว้ให้ “หนี” หนูชาวราศีพฤษภเคยท่องคำ�ขวัญ ตอนเด็กได้ อดทน อดกลั้น อดออม แล้ววันนี้ทำ�ไมเป็น อย่างนี้ไปได้ ความรัก จะมีของขวัญเบาๆ มาเซอร์ไพรส์ จากคนที่หนูรัก เพื่อเติมความหวานในหน้าฝนนี้ ให้ชุ่มฉ่ำ� หัวใจเลยทีเดียว

ราศีเมถุน

ท่านที่เกิดวันที่ 16 มิถุนายนถึง 16 กรกฏาคม การเงิน ตั้งแต่วันที่ 10 เป็นต้นไป การเงินหนูจะถึงขั้นล่ม สลาย หายมลายไปโดยพลัน ป้าก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไร แต่ คาถาที่ดีที่สุด คือ “อย่าประมาท”การงาน ทำ�งานอย่างกับ ได้เงินเดือน 2 ล้าน งานหนักมากกกก แต่ค่าตอบแทนไม่ คุ้มค่าเหนื่อยเลย ถ้ามีที่ไปลองดูที่ใหม่ ถ้ายังไม่มีที่ไปอย่า ห้าวเป้ง ป้าเตือนหนูแล้ว ความรัก ช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตก ทุกวัน สิ่งที่มากับฝน คือ ความเหงา หนูส่ง Line ไปหา เขาสิ ว่า ถึง "อากาศ" จะเปลี่ยนไป ขอแค่ "ใจเธอ" อย่าเปลี่ยนตาม

ราศีกรกฎ

ท่านที่เกิดวันที่ 17 มิถุนายน ถึง 17 สิงหาคม การเงิน ที่เห็นตรงเข้ามาจากทางโน้น เดี๋ยวมาจากทางนี้ ขอแสดงความเสียใจด้วยว่าหนูจะหยิบไม่ได้สักบาท แต่ถ้า ตอนนี้ไม่มีเงิน จนสุดขีดลองล้วงกระเป๋าจะเจอเงินพอซื้อ มาม่าได้ การงาน ทีต่ อ้ งใช้เสน่หข์ องหนู ความเป็นกุลสตรี ทีต่ อ้ งเจรจาเพศตรงข้าม ให้ผลเกินคาด ประมาณว่าดีดนิว้ ที ตามมาเป็นพรวน ความรัก ช่วงนี้ระวังเรื่องการทานอะไร เค็มๆ สักนิด พวกน้ำ�ปลา ซีอว๊ิ โชยุ เดีย๋ วโรค “ไต” จะ ถามหา ไตหาหัวจาม ตามหาหัวใจ คราวนี้...เจอแน่จ้า

ราศีสิงห์

ท่านที่เกิดวันที่ 18 สิงหาคม ถึง 16 กันยายน การเงิน ช่วงวันที่ 15 – 25 มีการให้เดินทางเกี่ยวกับเรื่อง เงินเยอะมาก เช่น เช้าจากสำ�โรงไปวางบิลที่สาทร ตอนบ่าย รับเช็ค จะเอาไปขึ้น ชื่อดันไม่ตรง ต้องกลับมาที่สาทรใหม่ เป็นต้น การงาน ช่วงกลางเดือน วิญญาณความขี้เกียจ เข้าสิงทำ�ให้หนูไม่เป็นอันทำ�งานทำ�การ เป็นแต่นอนตีพุง แล้วอย่างนีย้ อดกลางปีจะกระเตือ้ งได้ไงคะ ความรัก เจอความ ไม่ชดั เจนของสิง่ มีชวี ติ ทีเ่ รียกว่า “ผูช้ าย” เชือ่ ป้าสิคะ ผูช้ าย ก็เหมือนขยะรีไซเคิล ใช้แล้ว ใช้ซ้ำ� นำ�กลับมาใช้ใหม่ได้ ไม่เสียหาย

ราศีกันย์

ท่านที่เกิดวันที่ 17 กันยายน ถึง 17 ตุลาคม การเงิน ทำ�อะไรเกี่ยวกับการเงินให้ตกเลข 3 เข้าไว้ เช่นซื้อ กองทุน 30,000 บาท ไปซือ้ วันที่ 3 เวลา 3 โมงเช้า ให้ผลดี กับหนูเลยทีเดียว เงินจะเข้ามาเยอะกว่าที่คาดไว้ การงาน จัดได้ว่าเหนื่อยเจอศึกหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเจ้านายด่า ลูกน้องงอแง ลูกค้ากะล่อน โอ้ยสารพัด วันที่ 17 เป็นต้นไป การงานจะคลีค่ ลายไปในทางทีด่ ขี น้ึ ความรัก ไปดูหนังไทย ที่เขาได้เงิน 1,000 ล้าน หรือยังจ๊ะ ดูแล้วอยากเป็น “นางนาก” ละซี่ จะได้รักพี่เขา “ม้ากมาก” in love ดีจ้า

ราศีพิจิก

ราศีธนู

ท่านที่เกิดวันที่ 16 ธันวาคม ถึง 14 มกราคม การเงิน รอเงินถูกเบี้ยวมาเป็นเดือนละ วันนี้เห็นแสงสว่าง ปลายทางอุโมงค์ เริ่มมีการติดต่อเจรจาเข้ามาละ ใจเย็นๆ นะจ๊ะ การงาน ชาวราศีธนู ช่วงนี้รัศมีความเป็นนางพญา ของเจ้าเจิดจรัสมาก เรียกว่าสั่งซ้ายไปซ้าย สั่งขวาไปขวา พูดอะไรคนก็เชื่อ คนก็รัก จะทำ�โปรเจ็กต์อะไร รีบทำ�ใน เดือนนี้เลย ความรัก ต้องให้ผู้ชายของหนูเข้าใจนะว่า สถานะ “แฟน” มีไว้ “รัก เข้าใจ เทคแคร์ ดูแล” ไม่ใช่ “โกหก ตอแหล แถ” ไปวันๆ

ราศีมังกร

ท่านที่เกิดวันที่ 15 มกราคม ถึง 12 กุมภาพันธ์ การเงิน เรียบๆ เก๋ๆ ไม่มอี ะไรให้ตน่ื ขึน้ มาเต้นเลย แต่ขอ้ ดีคอื เดือนนี้หนูมีกิเลสต่ำ� ไม่ค่อยอยากได้อะไรทั้งสิ้น เลยทำ�ให้ ใช้น้อยมาก ทำ�ให้เหลือเก็บเต็มๆ การงาน จัดได้ว่าเหนื่อย เลยทีเดียว เหมือนทำ�สงครามที่ต้องออกรบคนเดียว ไม่มี ลูกน้องและเจ้านายเคียงข้าง แต่ก็เอาตัวรอดมาได้ แบบ ไม่มีแผล ความรัก สุข สำ�เร็จ สมหวัง เอาแค่นี้แหละ เพราะป้าไม่รู้ว่าจะหาคำ�อะไรที่ดีไปกว่านี้แล้ว

ราศีกุมภ์

ท่านที่เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ถึง 14 มีนาคม การเงิน เข้ามาตามผลกรรมของหนู ก่อนหน้านี้ทำ�กรรมดี ขยันทำ�งาน ทำ�ให้เงินเข้าในช่วงนี้ ไม่ใช่โชคลาภ แต่เป็นชีวติ ลิขิตเองจ้า การงาน ทิศทางเดียวกับการเงิน ช่วงนี้หนูก็ ยังคงทำ�งานอยู่อย่างไม่อ่อนล้า อานิสงส์ก็จะทำ�ให้เดือน ต่อไปหนูสบาย แต่เชือ่ ป้านะ ดวงไม่ใช่คณิตศาสตร์ สามารถ ให้ผลพลิกแพลงตลอดเวลา ความรัก การแอบหลงรัก ใครสักคนในช่วงหน้าฝน เป็นเรื่องที่ทำ�ให้ใจสั่นไหว มากกว่าปกติ เวลาเย็นๆ ที่ฝนโปรยปราย เขาไม่รักเรา “รู้” แต่เขาไม่รู้ว่าเรา “รัก” อันนี้สิ เจ็บปวดกว่า

ราศีมีน

ท่านที่เกิดวันที่ 15 มีนาคม ถึง 12 เมษายน การเงิน อะไรทีเ่ สียไป คร่ำ�ครวญแล้วไม่ได้อะไรเลย มันเป็น อดีตไปหมดแล้วจ้า เงินทองไม่ตายก็หาใหม่ได้ อย่าไปเสียดาย คิดว่าเขายืมเราไป เดีย๋ วก็เอามาคืน การงาน ทีเ่ กีย่ วข้องกับ เรือ่ งการเงิน ต้องใช้ความเชีย่ วชาญเป็นการส่วนตัว ให้ผล ดีมาก ผูค้ นต่างชืน่ ชม ยืนปรบมือให้ราวกับหนูใส่ชดุ ฟินาเล่ เลยทีเดียว ความรัก แต่กอ่ นเขาก็บอกว่าเราเป็นดัง่ “ลมหายใจ” ตอนนี้จะ “ทิ้งกัน” ไป เตรียม “เครื่องหายใจ” ไว้ยัง เปราะบางมากๆ ป้าว่าไม่รอด ลุ้นได้ดูดวงสดกับแม่หมอมนตรา เลือกวันเกิด SMS พิมพ์ A1-A7 (อา=A1, จ=A2, อ=A3, พ=A4, พฤ=A5, ศ=A6, ส=A7) แล้วส่งไปที่ 4541291


words & Photography : Patiphat Phetthong

Celebrity Tips

DONT Ignore

POK KOBKONGSANTI KNOWS HOW TO DESIGN A GARDEN THAT FITS YOUR CITY LIFE.

แม้อยู่คอนโด ตึกแถว หรือทาวน์เฮ้าส์ ที่มีพื้นที่จำ�กัด ก็มีสวนสวยไว้เติมความ สดชื่นได้ ด้วยคำ�แนะนำ�เรื่องการจัดสวน ให้สวยและเหมาะกับไลฟ์สไตล์ จาก คุณป๊อก คบคงสันติ Design Director แห่ง T.R.O.P Studio ศิษย์เก่า Harvard เจ้าของผลงานออกแบบภูมิทัศน์ที่ โรงแรม Hilton Pattaya และ Casa De La Flora อันลือเลื่อง To do : Get to know your lifestyle

พูดถึงการจัดสวน คนทั่วไปจะเริ่มต้นจากการหาสวนแบบที่ชอบก่อน แต่ผม เก็บไว้ทีหลัง เพราะเราต้องรู้จักไลฟ์สไตล์ตัวเองก่อนว่าเป็นแบบไหน มีความพร้อม มีแรง มีเวลาให้สวนหรือไม่ บางคนไม่มีเวลาเลยแต่อยากทำ�สวนอังกฤษ เพราะดูรูป แล้วชอบ โดยที่ไม่รู้ว่ามันต้องการการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างมาก ถ้าไม่มีคนสวนเลย แล้วทำ�งานวันละ 14 -15 ชม. กลับบ้านตีสอง สวนก็ไปไม่รอด เสียเงิน เสียเวลาเปล่าๆ ดังนัน้ จะให้ความชอบนำ�หน้าอย่างเดียวไม่ได้ ต้องถามตัวเองก่อนว่าดูแลไหวไหม ถ้าไม่รู้จักตัวเอง ก็จะไม่มีวันรู้เลยว่าสวนที่เหมาะกับเราเป็นแบบไหน

Get to know your space

สวนไม่เหมือนตู้ปลาที่จะเอาไปไว้ตรงไหนในบ้านก็ได้ เพราะสวนมีต้นไม้ซึ่ง ต้องการแสงอาทิตย์ ถ้าคอนโดของคุณอยู่ด้านที่ไม่มีแสงอาทิตย์แต่อยากปลูกไม้ดอก มันก็จะไม่มีดอก หรือถ้ามีแสงเข้ามาก แล้วเลือกจัดสวนมอสหรือสวนเฟิร์น มันก็ตาย ดังนั้นต้องรู้ทิศทางแสงและปริมาณแสงก่อน ต่อมาคือขนาดของพื้นที่ ถ้าอยากปลูกต้นไม้ใหญ่บนระเบียงก็เกะกะ ระเบียง ก็อาจทะลุได้ ถ้าเป็นตึกเก่าต้องศึกษาด้วยว่าโครงสร้างตึกมันรองรับน้ำ�หนักได้แค่ไหน เรื่องระบบน้ำ�ก็สำ�คัญ ปลูกแล้วจะรดน้ำ�อย่างไรต้องดูให้หมด

Not just a garden that you like, but a garden that fits you best

ขั้นต่อไปคือการหาสวนในสไตล์ที่ชอบ แล้วนำ�มาปรับให้สอดคล้องกับลักษณะ ของเราและสถานที่ ยกตัวอย่าง ถ้าคุณชอบสวนญี่ปุ่นแต่มีพื้นที่แค่ 2 ตารางเมตร ก็ต้องมาดูว่าจะทำ�ให้มันเป็นสวนญี่ปุ่นได้แค่ไหน ต้องทำ�ความเข้าใจกับคอนเซ็ปต์งานที่ เราชอบ เลือกประยุกต์ไอเดียหลักๆ ของเขา แล้วเอามาใช้กับระเบียงของเรา มันอาจจะ ออกมาไม่เหมือนสวนที่เราชอบเป๊ะ แต่เป็นวิธีที่จะทำ�ให้เกิดสวนเฉพาะตัวเราซึ่งผมว่า มันน่าสนใจมากกว่า

Talk to plant growers

วิธีที่ดีและง่ายที่สุดของการหาต้นไม้มาใส่สวน คือการไปเดินดูตามตลาดต้นไม้ ข้างถนนหรือที่สวนจตุจักร แล้วปรึกษาคนขายต้นไม้ เช่น เรามีเวลาน้อย ที่ของเรา ไม่มีแดด เราชอบสวนเรียบๆ ไม่เอาไม้ดอก ลองเล่าความต้องการให้เขาฟังคร่าวๆ แล้ว ถามเขาว่ามีต้นไม้อะไรที่เหมาะกับสวนของเราบ้าง จากนั้นค่อยมาตัดสินใจเองทีหลังว่า ชอบแบบไหน 104

DONT

Think of it as drawing

เคล็ดลับการเลือกต้นไม้ง่ายๆ คือเลือกให้มีขนาดและความสูงที่แตกต่างกัน หรือเลือกจากพืน้ ผิวหรือรูปทรงทีแ่ ปลกตา เราสามารถจับต้นไม้มารวมกันได้หลายแบบ เช่นเดียวกันกับการแต่งตัว บางคนชอบแต่งสีดำ�ล้วน ก็อาจลองเลือกต้นไม้ทม่ี นั มีฟอร์ม คล้ายๆ กัน ส่วนคนที่ชอบแต่งตัวแบบมิกซ์แอนด์แมตช์ สวนของเขาก็อาจมีต้นไม้ หลากสีหลายแบบ เป็นต้น สำ�หรับคนที่ไม่เคยจัดสวนมาก่อน ไม่อยากให้มองว่ามันเป็นการจัดสวน เพราะจะทำ�ให้เกร็ง แต่ให้คิดว่ามันเหมือนกับการระบายสี ต่างกันแค่เราจะใช้ต้นไม้ แต่งแต้มแทนภาพแทนสี คิดอย่างนี้จะทำ�ให้เราสนุกขึ้น

Keep experimenting, don’t give up!

หลายครั้ง สวนที่ได้อาจจะออกมาไม่เหมือนภาพที่คิดไว้ อยากให้มองว่ามัน เป็นการทดลองและสนุกไปกับมัน อย่างสนามหญ้าที่บ้านผม ไม่ว่าจะพยายามปลูก กี่ครั้งก็ไม่สำ�เร็จ ลองเปลี่ยนพันธุ์หญ้าแล้วก็ยังตาย สุดท้ายเลยต้องใช้วิธีโรย กรวดแทน เมื่อธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นก็อย่าไปฝืน การทดลองไปเรื่อยๆ ไม่ใช่ เรื่องเสียหาย สุดท้ายคุณจะได้พบกับสวนที่ชอบและเหมาะกับคุณจริงๆ

DIY Guide : AffordableVertical Garden หากยังไม่รู้จะเริ่มต้นจัดสวนในคอนโดตัวเองอย่างไร ลองเริ่มต้นแบบง่ายๆ กับไอเดียสวนแนวตั้งราคาประหยัดจากขวดน้ำ�พลาสติกของคุณป๊อกก็ได้ "สิ่งที่เราขาดในคอนโดคือพื้นดิน แต่ที่เรามีคือผนังห้องซึ่งเราสามารถใช้ทำ� สวนแนวตั้ง หรือ Vertical Garden ได้ ผมกับน้องๆ ทดลองเอาขยะที่ทุกบ้านมี อย่างขวดน้ำ�พลาสติกมามาทดลองทำ�สวนแนวตัง้ ทีไ่ ม่ตอ้ งการรายละเอียดมากมาย แต่เน้นความเรียบง่าย โดยวางขวดน้ำ�ในแนวนอน เอาด้านฝาขวดแปะฝาผนัง จากนั้นใช้สกรูยึดขวดน้ำ�เข้ากับผนังเติมซิลิโคนกันรั่ว แล้วหมุนปากขวดน้ำ�เข้าไปใน เกลียวฝาตามปกติ ก็จะดูเหมือนขวดน้ำ�ลอยติดฝาอยู่กลางอากาศ โดยที่ไม่ต้องใช้ โครงสร้างมากมาย จากนั้นก็เจาะขวดด้านบน แล้วใส่น้ำ� ใส่ต้นไม้ หรือใส่ปลาลงไป ก็ได้ ถ้าอยากให้ดูเป็นสวนก็ทำ�หลายๆ อัน การดูแลรักษาก็ไม่ยุ่งยาก"


LEVI'S


ŠAirWair International Ltd. 2013. All Rights Reserved.

PERIER

DONT JUNE 2013  
DONT JUNE 2013  

more & magnificent Arak&Rawiwan