Page 1

Najaar 2012 nummer 101

Op bezoek bij de beren in RoemeniĂŤ

Binnenmelkcampagne gaat door Te paard voor WSPA! Dieren als erfgenaam


INHOUD

4

 Genieten van vrijheid Op bezoek bij de beren in het Zarnesti reservaat18 Dierenkampioen

Š Bianca Nouws

Bianca de Boer

22

Rio+20 lobbyen voor

diervriendelijke toekomst

Contact

Uw gift

Heeft u vragen of opmerkingen over het werk van WSPA en/of de inhoud van dit

Donaties zijn altijd welkom, voor onze

magazine? Of wilt u uw gegevens zoals adres, e-mail of telefoonnummer wijzigen?

wereldwijde campagnes of een specifiek

Mail dan naar info@wspa.nl of bel 070 314 28 00. U kunt uw gegevens ook online

project. U kunt snel en makkelijk doneren

aanpassen via het contactformulier op www.wspa.nl.

via www.wspa.nl, maar u kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer 242

Social Media @WSPA_NL facebook.com/WSPANederland

youtube.com/wspanederland

t.n.v. WSPA Nederland te DeN Haag. Dank u wel.

2 

pinterest.com/wspanederland


Inhoud 4 Genieten van vrijheid 7 Dierenkieswijzer 8 Dieren redden als nalatenschap 10 Binnenmelkvrij, alle koeien in de wei! 13 Superwijzer helpt in de winkel 14 Kids! 16 Onze omgang met dieren 17 Ondertussen bij... WSPA Brazilië 18 Dierenkampioen Bianca de Boer 20 Dieren betekenen alles voor mij 21 Reacties 22 Rio+20 23 Held in ’t veld 24 Boek en film

Actie werkt! Voor veel toeristen is Thailand een geweldige bestemming. Prachtig weer, brede stranden, oeroude tempels, aardige mensen en heerlijk eten. Vaak wordt de mogelijkheid geboden om een ritje te maken op een olifant. Nietsvermoedend klimt de bezoeker op de rug van het grote dier. Een hoogtepunt van een exotische vakantie. Helaas: aan zo’n ritje is niets feestelijks. De olifant is wees gemaakt, afgeranseld en aan de ketting gelegd. Veel Nederlandse reisbureaus bieden bezoeken aan Thailand, Sri Lanka en Nepal aan inclusief een olifantenritje. Op brieven van WSPA reageren ze niet, vandaar dat we u oproepen om in actie te komen. Zie onze website: www.wspa.nl Er is meer actie. De afgelopen tijd waren we druk met onze eerste grote binnenlandse campagne: ‘Binnenmelkvrij, alle koeien in de wei!’ Want de trend dat steeds meer runderen levenslang worden opgesloten, zoals eerder de varkens en de kippen, moet gekeerd worden. Gelukkig zijn de meeste Nederlanders het met ons eens en krijgen we veel steun. En dat werkt: supermarkten en kaasmakers bezinnen zich op het weren van binnenmelk. Goed nieuws voor de Nederlandse koe, al moet er – ook in de rest van de EU – nog veel gebeuren. U leest er verderop in dit magazine meer over. We hielden en houden ons met veel meer bezig. Zo gingen we in Roemenië op bezoek bij de beren die dankzij u zijn bevrijd, waren we in Rio de Janeiro bij de wereldduurzaamheidstop van de Verenigde Naties en – uiteraard – in Den Haag om met de dierenkieswijzer de stemgerechtigde Nederlanders te helpen te checken wat de politieke partijen op het gebied van dierenwelzijn voorstaan. Na onze succesvolle campagne op Bali om honden door vaccinatie te redden van een zinloze dood gaat WSPA nu aan de slag op andere plaatsen in Azië: op het eiland Nias voor de kust van Sumatra en in Bangladesh. Naar dat laatste land hoop ik zelf af te reizen om de officiële ondertekening van onze samenwerking met de Bengaalse autoriteiten bij te wonen. Want actie werkt, in Nederland en op tal van andere plaatsen ter wereld. En we vergeten nooit dat onze donateurs al die actie mogelijk maken. Met het overmaken van giften, het zetten van handtekeningen, het versturen van gewone of digitale kaarten, met tal van activiteiten.

Colofon WSPA MAGAZINE VERSCHIJNT TWEE KEER PER JAAR EN WORDT GRATIS TOEGESTUURD AAN DONATEURS VAN WSPA. LOUIS COUPERUSPLEIN 2-III, 2514 HP DEN HAAG, TEL: 070 3142800

Voor betere dierenlevens. Daar gaan we voor. Ruud Tombrock, Directeur WSPA Benelux

INFO@WSPA.NL, BANKREKENING 242 TEKSTEN: LISA BECKER, JANNEKE SIEBELINK, MARTIEN VERSTEEGH. EINDREDACTIE: PAUL VAN TONGEREN. VORMGEVING EN DRUKWERK: RIJSER GRAFISCHE COMMUNICATIE I.S.M. MARTIEN VERSTEEGH. WWW.RIJSER.NL. FOTO VOORZIJDE: SARAH CLIFTON FOTO's tenzij anders vermeld ©WSPA

 3


Op bezoek bij de beren in het Zarnesti reservaat Genieten van vrijheid Appels, bloemen, gras en sinaasappelen worden smakkend naar binnengewerkt. Dringen is er niet bij, want er is voldoende voedsel voor iedereen in het Roemeense Zarnesti berenreservaat. Het is prachtig om te zien hoe de beren genieten in hun natuurlijke omgeving. En dan te bedenken dat deze beren eerder in hun leven geen vrijheid kenden. WSPA-medewerker Joyce Smeltink doet verslag. Met een aantal WSPA collega’s bezocht ik eind juni het reservaat, op een steenworp afstand van het kasteel van Dracula, om de beren te ontmoeten en te zien hoe ons project loopt. WSPA werkt samen met Asociatia Milioane de Prieteni (AMP) om beren in gevangenschap in Roemenië een vrij leven te geven. In Roemenië leven nog circa 25 beren in gevangenschap, als attractie of huisdier. Sommige worden gevangen gehouden in verwaarloosde dieren­tuinen. Wandelend door het park aan de voet van het Karpaten-gebergte vertelt Victor Watkins, WSPA ’s beren-expert en wildlife manager, waarom er in het Oost-Europese land nog beren in gevangenschap leven. “De Roemeense 4 

wet beschermt beren tegen verwaarlozing en uitbuiting. Maar de wet wordt niet gehandhaafd, omdat de autoriteiten in beslag genomen beren nergens kunnen onderbrengen. Het reservaat biedt nu ruimte aan 60 beren. Willen we de andere beren redden en hier onder kunnen brengen, dan moeten we het reservaat uitbreiden.” Daar wordt dan ook hard aan gewerkt. In de brandende zon zie ik lokale constructiewerkers bouwen aan de omheining van het nieuwe gedeelte. Het doet goed om te zien dat door steun van onze donateurs het mogelijk is om straks ook de andere beren, die nu in gevangenschap leven, hun welverdiende vrijheid te geven. Victor vertelt verder: “WSPA heeft het reservaat ontworpen en helpt AMP met de uitbreiding ervan.” We lopen langs hekken waarachter een groen gebied met bomen ligt. Victor ziet mij kijken. “Beren klimmen graag in bomen”, legt hij uit “Daarom hebben we om sommige boomstammen een > pagina 6


Victor Watkins en Joyce in gesprek

Meer weten? Wilt u meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Joyce Smeltink via 070-314 2800 of jsmeltink@wspa.nl.

gids Mariana Bota


© WSPA Victor Watkins

soort omgekeerde paraplu’s geplaatst. Zo kunnen ze niet via de bomen over het hek klimmen.” Het bezoek aan het reservaat geeft me ook de kans om met parkmanager Liviu Cioineag te spreken. Liviu is opgegroeid in Brasov en weet in wat voor erbarmelijke omstandigheden beren leven in Roemenië. “Ik herinner mij als klein jongetje dat beer Cristi (eerste beer in het reservaat) in een slechte conditie verkeerde. Het is mooi om te zien hoe hij nu kan genieten van zijn vrijheid.” Naast het redden en verzorgen van beren zelf is educatie en voorlichting ook erg belangrijk. “Kinderen van vandaag kunnen de bereneigenaren zijn van morgen. Daarom is het belangrijk om voorlichting te geven op scholen en kinderen te leren dat beren niet in een kooi horen, maar in de natuur.” Om die reden ontvangt Liviu regelmatig scholen om kinderen te laten zien hoe de dieren horen te leven. Gids Mariana Bota mengt zich in het gesprek. Zij begeleidt groepen door het park en geeft uitleg over de beren. Over waar ze vandaan komen, wat ze te eten krijgen en hoe ze leven. Mariana vertelt: “Een tijdje geleden ontving ik een groep schoolkinderen, die nog nooit het reservaat had bezocht. Ze waren blij verrast te zien hoe beren vrij rond lopen, in bomen klimmen en in de waterpoelen dobberen. Ik vertelde over circusbeer Moora en liet ze zien hoe goed ze het nu heeft. Na het bezoek werd de klas uitgenodigd door een circus in Boekarest. Alle kinderen uit de klas moesten hun naam op een lijstje zetten. Maar de kinderen wilden niet naar het circus. De schooljuf begreep dat niet. Pas een paar weken later dacht ze terug aan het verhaal van Moora en begreep dat dat de reden was voor de kinderen om niet naar het circus te gaan. Daarna is de schooljuf met dezelfde

Lees meer over het berenreservaat in Roemenië in het boek Bear Sanctuary van Victor Watkins. Dit boek is te bestellen via: www.bearsanctuary.com/book. 6 

Berenreddingsplan: “Het bevrijden van de beren is niet eenvoudig. In de eerste plaats lopen we het risico dat de beren verplaatst of zelfs gedood worden voordat we ze kunnen redden. Maar ook de redding zelf is een complexe operatie. Sommige eigenaren verzetten zich, waardoor het in beslag nemen van de dieren veel tijd en inspanning kost. Vervolgens moeten we de beren in een speciaal voertuig zien te krijgen en soms honderden kilometers afleggen voor we bij het reservaat zijn. Vaak blijkt dan pas hoe slecht ze er aan toe zijn en hoeveel zorg ze nodig hebben”, legt Victor Watkins uit.

en andere klassen naar het reservaat gekomen om het verhaal opnieuw te laten vertellen. Ik ben erg blij dat kinderen de beren in vrijheid zien.” Tijdens mijn verblijf maak ik kennis met de bewoners van het reservaat. Zo vertelt Victor over Max: een blinde beer. Als welp werd hij bij zijn moeder weggehaald en ingezet als kermisattractie. Doordat hij blind was, kon zijn eigenaar hem gemakkelijker onder controle houden. Max leeft nu in vrijheid in een eigen natuurlijke ruimte naast Ursula. Deze andere blinde beer werd gered uit een dierentuin in Roemenië. En zo is er nog meer te horen, want elke beer in het reservaat heeft zijn eigen verhaal. Mijn bezoek aan het berenreservaat heeft me diep geraakt. Beren die eerder geen vrijheid kenden, kunnen zich nu in het reservaat natuurlijk gedragen. Tijdens de wandeling door het park zie ik een beer een boom inklimmen. Hij lijkt te twijfelen of hij weer naar beneden zal komen. Verderop spelen twee beren met elkaar in een waterpoel. Wat een mooi vooruitzicht voor de circa 25 beren die nog gered moeten worden. Gelukkig kunnen we, zodra de uitbreiding van het reservaat klaar is, beginnen met het bevrijden van deze dieren.


Dierenkieswijzer Het zal u niet zijn ontgaan: ruim drie weken geleden, op 12 september waren er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Voor veel dieren is het van levensbelang welke partijen een regering vormen. Niet elke partij is immers begaan met het lot van de plofkip of maakt zich sterk voor de omstandig­ heden van vee. Op het moment dat deze editie van het WSPA magazine ter perse ging, was de verkiezingsuitslag nog niet bekend, maar de Dierenkieswijzer was wel al geruime tijd in de lucht. Met die kieswijzer wilde de Dierencoalitie kiezers helpen een diervriendelijke stemkeuze te maken.

Stellingen

Dirk-Jan Verdonk, hoofd Programma's WSPA: ”Ons streven is objectiviteit, uiteraard. De Dierenkieswijzer bevat 23 stellingen waar je het wel of niet mee eens kunt zijn. Uiteindelijk komt daar uit welke partij het dichtst bij je ligt. Wij als dierenwelzijnorganisatie hebben uiteraard ook een mening over die stellingen en die standpunten zie je in een pop up schermpje. Bij de uitslag staat wat de partijen hebben geantwoord. Wij hebben gezamenlijk, als Dierencoalitie, die stellingen gemaakt. Alle partijen die in de kamer zaten voor 12 september deden mee in de stemwijzer.” Ingevuld

Sander Overeinder, eigenaar en chef kok van restaurant AS ‘eten in zijn puurste vorm’ in Amsterdam, deed mee aan de kieswijzer. Zijn bevindingen: ”Ik heb hem toevallig net ingevuld. Daar kwam de SP uit. Onderwijs, school, AOW en dierenwelzijn zijn thema's die belangrijk voor mij zijn. Het lastige van de stellingen in iedere kieswijzer is echter, dat het niet altijd zo zwart/wit is als het er staat. Dat geldt ook voor de Dierenkieswijzer. Er gaan bijvoorbeeld tal van politieke en economische afspraken schuil achter de visserij. Spanje krijgt reusachtige subsidies om de zee leeg te vissen met enorme trawlers langs de kust waar de kleine zeevissers de dupe van zijn.” Te veel

Sinds 2006 bestaat er een dierencoalitie in Nederland; een samenwerkingsverband van 22 dierenbeschermingsorganisaties, waar WSPA uiteraard ook lid van is. Samen vertegenwoordigen zij een half miljoen leden/donateurs. De Dierencoalitie richt zich op algemene, politieke kwesties zoals de Wet Dieren of de Wet Natuur en houdt zich natuurlijk ook bezig met de verkiezingen, want iedereen heeft er belang bij dat de partijen die dierenwelzijn op het programma hebben zo sterk mogelijk worden. Daarvoor is door de Dierencoalitie op 19 augustus de Dierenkieswijzer gelanceerd.

“De overheid dient zeker de overgang te stimuleren van dierlijke naar plantaardige eiwitbronnen”, vervolgt Overeinder. “Net zoals de grote Aholds mogen meewerken aan bewuster omgaan met eten. Die overvloed, de schappen met brood om zeven uur 's avonds nog helemaal vol willen hebben terwijl ze twee uur later dichtgaan. Veertig procent van alles wat we produceren gooien we weg. We hebben te veel. En weten wat je eet. De meeste mensen zien geen dier voor zich als ze plakjes salami in hun karretje gooien. Daar begint het mee.”

Dierenkieswijzer geeft 33.286 stemadviezen De Dierenkieswijzer is in totaal 33.286 keer geraadpleegd door kiezers. Als advies kwam het vaakst de Partij voor de Dieren uit de bus, gevolgd door SP en GroenLinks. Het minst aantal mensen kreeg de VVD geadviseerd. Wat de onderwerpen betreft bestond de grootste eensgezindheid over de internethandel in wilde dieren. Maar liefst 94% van de mensen vindt dat hier een verbod op moet komen. Als tweede eindigde de plofkip: 91% van de invullers is voorstander van een wettelijk verbod hierop. In de Dierenkieswijzer konden mensen ook aangeven welke onderwerpen ze extra belangrijk vinden. Hier scoorde het verbod op de plofkip op nummer één (34%), gevolgd door het sluiten van de grens voor bont (25%) en het beëindigen van onverdoofd ritueel slachten (24%).  7


Dieren redden als nalatenschap Wie het redden en helpen van dieren als nalatenschap wil regelen, kan WSPA in zijn of haar testament laten opnemen. Steeds meer mensen die zich tijdens hun leven sterk maken voor dieren doen dat. Ze kiezen ervoor ook daarna nog iets voor ze te betekenen. Daardoor kunnen wij ook in de toekomst ons werk blijven doen. “Zo weet je zeker dat jouw wensen op jouw manier uitkomen,” legt WSPArelatiemanager Joyce Smeltink uit. Niemand denkt graag na over de dood, maar volgens Joyce gaan mensen wel steeds bewuster met hun nalatenschap om. Voor WSPA houdt de relatiemanager contact met donateurs en bespreekt ze de mogelijkheid om het redden en helpen van dieren als nalatenschap te hebben. “Mensen die er voor kiezen om WSPA in hun testament op te nemen, zijn vaak al donateur van ons,” vertelt de relatiemanager. “Daarnaast spreek ik ook mensen die nu nog geen donateur willen 8 

zijn, maar na hun leven wel van betekenis willen zijn voor dieren.” Een nalatenschap aan WSPA is volgens Joyce Smeltink zeker niet alleen voor mensen met veel geld weggelegd. “Hoe klein of groot de nalatenschap ook is, elke gift wordt gewaardeerd. Want met elke gift maak je een verschil voor dieren. Wij zijn echt afhankelijk van onze donateurs omdat WSPA geen (overheids)subsidie krijgt en niet is aangesloten bij loterijen. Mensen kiezen om verschillende redenen ervoor WSPA in het testament op te nemen. De één geeft echt om de dieren zelf en vindt het belangrijk dat dierenleed wordt aangepakt. Anderen hechten er waarde aan dat wij ook werken aan gedragsverandering, zowel van dier als mens, en altijd zoeken naar duurzame en diervriendelijke oplossingen. Wij hebben echt een trouwe achterban.” Een erfenis nalaten is niet zomaar iets en daarom bespreekt Joyce de mogelijkheden met geïnteresseerden en legt ze uit hoe zoiets in z'n werk gaat. Vaak hebben mensen die dit willen namelijk al


besloten een testament op te stellen, maar weet men niet goed wat daar bij komt kijken. “Wanneer iemand dit wenst, kan er voor gekozen worden om een vast bedrag aan WSPA te schenken. Ook is het mogelijk om WSPA onderdeel te laten zijn van een zogeheten erfstelling. Als mensen bij ons komen, hebben we het erover wat ze belangrijk vinden. We bespreken de wensen en welke vorm van nalatenschap daar het beste bij past. We proberen mensen hierin echt te begeleiden. Ze hebben vaak ook veel vragen. Komen de kostbare spullen goed terecht? Worden mijn dieren goed opgevangen? Op al die vragen kan ik antwoord geven.” “Als alle vragen beantwoord zijn, is het aan mensen zelf om naar een notaris te gaan. De notaris kan dan ook weer onafhankelijk advies geven. Aan het opstellen van een testament zijn notariskosten verbonden. Maar we hebben wel een ANBI-status, wat betekent dat wij geen successierecht of schenkingsrecht hoeven te betalen. Zo kan WSPA meer besteden aan dierenwelzijn wereldwijd.” Wilt u meer informatie?

Joyce Smeltink beantwoordt graag al uw vragen over nalatenschappen. U bent altijd welkom op kantoor, maar zij komt ook graag bij u thuis om hierover persoonlijk en vrijblijvend in gesprek te gaan. U kunt haar bereiken via 070 3142 801 en jsmeltink@wspa.nl.

­

Joyce Smeltink werkt ruim een jaar bij WSPA als relatie­mana­ ger. “Ik heb duurzaam toerisme gestudeerd, waarbij behoud van natuur en milieu centraal staat. Dat heb ik altijd al belangrijk gevonden, dieren­ welzijn in het bijzonder. Het heeft mij altijd al gekriebeld om wat te betekenen voor de maatschappij. Zo ben ik bij WSPA gekomen. Daar houd ik contact met donateurs. Ik kom voor mijn werk de mooiste verhalen van donateurs tegen, zoals die van Gerda Dinkla (zie het interview met haar op pagina 20). Daarnaast houd ik mij bezig met fondsen­ wervende activiteiten.”

Donatiebox

WSPA krijgt regelmatig het bericht dat mensen voor een speciale gelegenheid geld willen inzamelen voor WSPA. Heel goed nieuws voor de dieren, want alleen met uw steun kunnen we dieren in nood helpen. Voor bijzondere gelegenheden, zoals een huwelijk of jubileum, heeft WSPA een Donatiebox. Deze box is aan te vragen via info@wspa.nl

Carlton Ambassador Hotel

In de maanden juni en juli heeft het Carlton Ambassador Hotel (Den Haag) een speciaal Menu Puur op haar kaart gezet, waarvan per menu € 4,50 aan WSPA gedoneerd werd. Er zijn 241 Menu’s verkocht, dat betekent een bedrag van € 1.084,voor de dieren. Een mooie opbrengst! Op zondag 7 oktober wordt er in het Carlton Ambassador Hotel de tweede editie van Den Haag Over De Kook georganiseerd. Deze kookfair biedt een kijkje in de culinaire keuken van Den Haag. Er zijn diverse stands met kookstudio’s en cateraars en diverse proeverijen. WSPA is dit event aanwezig om aandacht te vragen voor haar Binnenmelk campagne. Iedereen is van harte welkom, de toegang is gratis. Wat: Kook-fair Den Haag Over De Kook Wanneer: Zondag 7 oktober van 11.00 – 17.00 uur Waar: Carlton Ambassador, Sophialaan 2, 2514JP Den Haag

WSPA Kattenelftal succes

Tijdens het EK heeft WSPA het kattenelftal gelanceerd. Er werden ruim 800 katten aangemeld en er werd massaal gestemd. Meer dan 20.000 stemmen werden verkregen. Deze actie was gericht op kattenliefhebbers die het leuk vonden om iets positiefs te doen rond het EK.

Red Collar breidt uit in Azië Het gaat goed in Azië. De Red Collar campagne op het Indonesische eiland Bali is zeer succesvol. In navolging hierop zijn nu ook afspraken gemaakt met de autoriteiten van het eiland Nias over vaccinatie van honden tegen hondsdolheid. Dat is niet verwonderlijk, want de resultaten op Bali liegen er niet om. In 2010 vielen er nog 83 menselijke doden door hondsdolheid, in 2011 waren dat er nog maar 23. De regering van Bali heeft de verantwoordelijkheid van het vaccinatieprogramma inmiddels overgenomen. Tijd voor WSPA dus om de bakens te verzetten en aan de slag te gaan in andere gebieden, op andere eilanden. Hondsdolheid is nog niet zo heel lang een probleem op het eiland, maar het aantal gevallen van hondsdolheid bij mensen is er de laatste jaren snel toegenomen. Een goed moment om ook daar te laten zien dat de Red Collar methode werkt. In plaats van het op gruwelijke wijze doden van honden, enten we de honden in. Ze krijgen vervolgens een rode strik om, zodat iedereen kan zien welke hond al is ingeënt en welke nog niet. Doel is dat het eiland in 2014 vrij van hondsdolheid is. Ook in Bangladesh gaat de Red Collar-campagne een nieuwe fase in. Binnenkort ondertekent WSPA een overeenkomst met de Bengaalse overheid om, na de succesvolle proef in Cox’s Bazar, landelijk aan de slag te gaan.  9


Campagne WSPA leidt tot beweging Binnenmelkvrij, alle koeien in de wei! In ons vorige WSPA magazine kondigden we hem al aan: onze campagne om alle koeien weer in de wei te krijgen. Nu de kop er af is kijken we terug op de afgelopen campagnemaanden en kunnen we al een paar successen laten zien. Een mooie start, maar wel pas het topje van de ijsberg. Dus gaan we door, ook in Europa. Op 14 mei werd een nieuw zuivelmerk aangekondigd. ‘Binnenmelk, Buitengewoon lekker’ was de slogan van het merk dat op het Leidseplein in Amsterdam op een billboard prijkte en paginagroot in dagblad Trouw stond. Meteen na de lancering ontstond er ophef over ‘Binnenmelk: melk van koeien die altijd binnen staan’. Dit zou een constante smaak garanderen, meer melk per koe opleveren en werk voor de boer schelen. Absurd vonden velen op Twitter. Zo sprak ook supermodel Doutzen Kroes haar afschuw uit over de reclameposter van Binnenmelk: “Dit kan nooit goed zijn!!! KOEIEN HOREN BUITEN :)”. Naast bekende Nederlanders bleken ook politici en opiniemakers verontwaardigd over het nieuwe zuivelmerk. Steeds meer mensen 10 

vroegen zich af of Binnenmelk geen stunt was. Maar van wie dan? Wie zat er achter?

Op 22 mei, na een week van geruchten en discussie, onthulde WSPA-directeur Ruud Tombrock in het tv-programma ‘Koffietijd’ dat het merk Binnenmelk inderdaad niet echt is, maar een hoax. Een stunt om aandacht te vragen voor het toenemend aantal koeien dat nooit buiten komt. En dat is gelukt. Zoals Ruud Tombrock, directeur WSPA Benelux in het programma vertelde: “Onze hoop dat veel mensen hun afschuw zouden uitspreken via social media werd werkelijkheid. Mensen spraken er schande van dat Binnenmelk wordt gemaakt van melk van koeien die hun hele leven binnen staan. Helaas is dit steeds vaker het geval. Hoewel het merk Binnenmelk niet bestaat, worden er in Nederland wel degelijk vele liters binnenmelk geproduceerd.


Inmiddels staat een op de vier Nederlandse melkkoeien het hele jaar op stal en dat aantal groeit elk jaar.” Binnenmelkvrije kaas

Met de lancering van het zuivelmerk Binnenmelk wilden we een groot publiek bewust maken van het toenemend aantal melkkoeien dat nooit buiten komt. Maar vooral willen we dat die ontwikkeling wordt omgebogen en dat de 26 procent van de melkkoeien die nu al binnen staat gewoon weer buiten kan grazen. Om die reden richten we onze pijlen op de grootste melkgebruikers: de kaasmakers. Want voor het maken van de onvolprezen Nederlandse kazen is meer dan vijftig procent van de binnenlandse melkproductie nodig. De kaasmakers kunnen dan ook het verschil maken. Door te garanderen dat hun kaas binnenmelkvrij is, ofwel gegarandeerd gemaakt van weidemelk. Actiekaarten

Om onze oproep aan de kaasmakers kracht bij te zetten hebben we een beroep gedaan op onze achterban. Met succes. Meer dan 20.000 Nederlanders stuurden een kaart aan de kaasmakers om hiermee alleen nog binnenmelkvrije kaas af te dwingen. Hoe meer kaarten, hoe groter de druk. Dus: er kan nog een heleboel bij! Inmiddels ging WSPA met de kaasmakers in gesprek en dat leverde interessante toezeggingen op, waarover we nu helaas nog geen details kunnen geven. Maar niet alleen de kaasmakers kwamen in beweging. Drie winkelketens, samen goed voor ongeveer tien procent van alle supermarkten in ons land, hebben inmiddels laten weten dat hun huismerkkaas voortaan alleen van weidemelk gemaakt wordt. We zien dit als extra steun in de rug.

Binnenmelkvrij, want ik: • koop alleen gegarandeerde weidemelk zuivel of biologisch. Bekijk ons Binnenmelkvrije kaasoverzicht op: www.binnenmelkvrij.nl/binnenmelkvrijekaas.pdf • scan met de gratis SuperWijzer app alle kazen in de supermarkt op de aanwezigheid van Binnenmelk. www.superwijzer.com • doe mee met de Europese campagne Supporting Better Dairy voor blije koeien en vraag om een Europese richtlijn voor beter koeienwelzijn. www.happycows.eu • deel via Facebook en Twitter met mijn vrienden WSPA-berichten over koeien

Europees probleem

Om de druk nog verder op te voeren en het groeiende probleem echt bij de ‘horens’ te pakken, komt WSPA ook in andere landen in actie voor een beter koeienleven. Bijna twee derde van de Nederlandse melk gaat immers de grens over, waarvan het overgrote deel naar andere Europese landen. Daar komt bij dat niet alleen in Nederland koeien onder zware druk staan door intensivering en schaalvergroting. Ook in de rest van Europa wordt van individuele koeien een steeds hogere melkproductie verwacht en worden alsmaar meer koeien het hele jaar opgestald. Beide ontwikkelingen leiden tot een hogere kans op diverse welzijnsproblemen. > pagina 12

Doutzen Kroes @Doutzen Dit kan toch nooit goed zijn!!! KOEIEN HOREN BUITEN! ;) lockerz.com/s/209219485

Hoger risico op dieet- en voedings­ problemen: ondervoeding, pijnlijke spijsvertering door geconcentreerde voeding voor een hogere melkopbrengst.

Koeien kunnen geen natuurlijk gedrag vertonen, zoals grazen.

 oger risico op gezondheids- en H gedragsproblemen door slechte huisvesting: speenbetrapping, pootbeschadigingen, belemmering van bewegingsvrijheid en van natuurlijke interactie, vooral in ligboxen en vastbindstallen. Komen in Europa nog veel voor.

 oger risico op pijnlijke productie­ H ziektes zoals uierontsteking (mastitis) en kreupelheid. Minder vruchtbaar door slechtere lichamelijke conditie. Daardoor eerder naar de slacht.  11


Meer dan 20.000 Nederlanders stuurden een kaart aan de kaasmakers.

Geen koe meer in de wei?

De Europese Unie is de grootste producent van koeienmelk. Ze produceert zeventig procent meer melk dan de Verenigde Staten en drie keer zoveel als India. Koploper in Europa als het gaat om de intensieve melkveehouderij is Denemarken, waar naar schatting nog maar dertig procent van alle melkkoeien in de wei staat. In Zuid-Europese landen als Italië en Spanje komt zelfs maar sporadisch een melkkoe buiten. In Nederland zijn we gelukkig zover nog niet, maar als we niet oppassen staat met de huidige trend ook in Nederland straks geen koe meer in de wei! WSPA ziet het als haar taak om de welzijns­ problemen van melkkoeien in heel Europa

12 

op de radar te zetten bij een groot publiek. En ook bij het bedrijfsleven en bij de politiek om zo maatregelen af te dwingen ten bate van koeien. Ook in Brussel actie!

In de meeste van de 27 Europese lidstaten bestaan er, anders dan voor varkens en kippen, geen regels voor het welzijn van melkkoeien. Hierdoor leven zo’n 23 miljoen koeien onder sterk uiteenlopende omstandigheden vanwege de grote verschillen in dierenwelzijnsstandaarden. Samen met het ijsmerk Ben & Jerry’s en Compassion in World Farming (Compassion) proberen we te bereiken dat alle Europese melkkoeien ‘blije koeien’ worden door de invoering van een EU-Richtlijn over koeienwelzijn. We voeren gezamenlijk campagne onder de naam: Supporting Better Dairy en kunnen alle hulp hierbij gebruiken. Ga naar www.happycows.eu. Wij houden van onze koeien en willen specifieke EU-wetgeving die van Europese koeien ‘blije koeien’ maakt!


Verkeerd

© IStock

Goed

App maakt bewust

SuperWijzer controleert nu ook op Binnenmelk

Diervriendelijke meetlat

De SuperWijzer bevat meer dan 15.000 producten. Vlees, ei, kaas, zuivel en vleesvervangers worden langs de dier- en milieuvriendelijke meetlat gelegd. De producten die zijn gescand worden opgeslagen en zijn op een later tijdstip nog eens rustig na te kijken bij het onderdeel Eigenwijzer. Eigen voorkeuren

De SuperWijzer bestaat al een tijdje, maar deze gratis app voor de mobiele telefoon controleert nu ook op Binnenmelk in kaas. Dat is melk van koeien die nooit buiten komen. Met de app is het mogelijk producten in de supermarkt of in de keukenkastjes thuis te scannen en zo te beoordelen op dierenwelzijn, natuur en milieu, klimaatverandering en schadelijke stoffen. Het gebruik van Binnenmelk wordt dus nu ook meegenomen in die beoordeling.

Scan deze code met je mobiele telefoon

WSPA is blij met de binnenmelk-melding in de SuperWijzer. “Consumenten kunnen daardoor een bewustere keuze maken over de kaas die ze kopen. Bovendien kunnen ze direct vanuit de app via de 'Let op'-button een digitale kaart sturen aan grote kaasproducenten met het dringende verzoek alleen nog weidemelk te gebruiken”, vertelt Ruud Tombrock, directeur WSPA Benelux. Op deze manier draagt de app, die inmiddels al 55.000 is gedownload, ook nog bij aan de campagne van WSPA om alle koeien weer in de wei te krijgen.

Het is mogelijk zelf een minimaal cijfer in te voeren voor de vier thema's die de SuperWijzer hanteert. Wie bijvoorbeeld invult dat dierenwelzijn toch minstens een acht moet hebben, zal schrikken van de hoeveelheid producten die daar niet aan voldoen. Daar verschijnt dan een oranje of zelfs rode stip achter. Extra informatie over de reden van het cijfer verschijnt na het klikken op desbetreffend thema. Die informatie is afkomstig van milieukundig bureau CE Delft en is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Alternatief

Als een product lager scoort dan verwacht of gehoopt, geeft de app ook alternatieven die beter scoren. Zo is het eenvoudig heel bewust boodschappen te doen die beter zijn voor de dieren, voor het milieu en voor onszelf. De mobiele app is gratis, maar het is mogelijk de SuperWijzer financieel te steunen door het sturen van een sms of middels een machtiging. Dit kan heel eenvoudig vanuit de app zelf.  13


Ben jij zo snel als een struisvogel? Haast je dan naar deze dierenfilms Van 13 tot en met 26 oktober vindt het Cinekid festival weer plaats. In de herfstvakantie kun je in 28 bioscopen door heel Nederland genieten van de leukste kinderfilms. Wij hebben twee leuke dierenfilms voor je uitgezocht die je zeker niet mag missen!

Zarafa

Vanaf 7 jaar, Nederlands gesproken

Deze prachtige, exotische tekenfilm draait om de sterke vriendschap tussen de 10-jarige Maki en de verweesde giraf Zarafa. Maki ontmoet Zarafa in de woestijn en belooft haar moeder dat hij goed voor haar zal zorgen. Helaas heeft de Egyptische sultan Zarafa cadeau gedaan aan de Franse koning en laat de kleine giraffe naar Parijs vervoeren. Maki zet hierop de achtervolging in…Gaat het hem lukken om Zarafa te redden van een leven in de Parijse dierentuin? Zarafa is te zien tijdens het festival op woensdag 17 oktober 11:00 uur , vrijdag 19 oktober 11:00 uur, zondag 21 oktober 10:30 uur en donderdag 25 oktober 10:30 uur

Chimpanzee

Vanaf 9 jaar, Nederlands gesproken

De documentaire Chimpanzee neemt je mee op avontuur diep in de bossen van Afrika. Daar ontmoet je de kleine Oscar. De wereld is een speeltuin voor deze kleine chimpansee tot zijn familie wordt bedreigd door een concurrerende groep chimpansees. Oscar raakt zijn familie kwijt en wordt aan zijn lot overgelaten, totdat een verrassende bondgenoot verschijnt en zijn leven voorgoed verandert. Chimpanzee is te zien tijdens het festival op zaterdag 20 oktober 12:30 uur, donderdag 25 oktober 14:30 uur en vrijdag 26 oktober 12:30 uur

Doe mee…En help vogels de winter door te komen Als het buiten vriest en er een dik pak sneeuw ligt kunnen de vogels best wat extra’s gebruiken. Doe daarom mee met de Vette Vogelmiddag! Hier leer je hoe je de lekkerste vogelsnacks maakt zoals vetbollen en pindaslingers. Je kunt ook meedoen met een hersenkrakende vogelquiz of een leuke vogelspeurtocht. Wie: Kinderen vanaf 4 jaar Wanneer: 25 november en 30 december Waar: Bezoekerscentrum Oisterwijkse Bossen Informatie en aanmelden: www.natuurmonumenten.nl/activiteit/ wilde-buitendag-vette-vogelmiddag-va4-jaar/2012-11-25/1400

Wil je iets kwijt aan WSPA of

heb je ee

n vraag? Stuur dan een mail naar: info@wspa.nl 14 

Heb jij arendsogen? e Mis dan niets van dez prachtige boeken Winterdieren – Bibi Dumon Tak Vanaf 6 jaar

Reis deze winter naar de koudste plekken ter wereld om daar de dieren te bezoeken. De sneeuwuil, de ijsbeer en de keizerspinguïn: ze wachten op je in hun ijskoude huis op de Noordpool en Zuidpool. Kom meer te weten over deze schitterende dieren die zich thuis voelen tussen ijs en sneeuw. De prachtige tekeningen van Martijn van der Linden brengen de dieren zo je warme huiskamer in. Querido, _ 14,95

Leeuwenjongen – Zizou Corder Vanaf 10 jaar

Dit eerste deel van een trilogie over de avonturen van Charlie Ashanti is meteen al razend spannend. Charlie woont in Londen met zijn ouders en krijgt les van broeder Jerome. Dat klinkt allemaal heel normaal. Maar Charlie is allesbehalve normaal, hij kan namelijk Kats praten. Als zijn ouders worden ontvoerd, vertellen de katten hem wat er is gebeurd en gaat Charlie op zoek naar zijn ouders. Hij belandt zo op een circusschip waar hij een baantje krijgt bij de leeuwen. En dan begint het avontuur! Het Spectrum, _ 16,50

Bajaar – Martha Heesen Vanaf 12 jaar

De dertienjarige Julia woont samen met haar oma en haar vijf jongere zusjes op het platteland in Brabant. De Tweede Wereldoorlog is net voorbij en Julie wacht op bericht van haar vader die is vermist. Het leven is niet makkelijk maar gelukkig heeft ze Bajaar, hun eigenzinnige paard. Dit prachtige boek is bekroond met de Gouden Lijst 2012. Querido, _ 13,95

Win een boek

g wel wat a hiernaast kunnen no De koeien op de pagin zitten en stuur maar eens goed voor kleur gebruiken. Ga er op een s laat. Dan maak je kan ons jouw mooie kleurp Stuur de n. ere rdi njongen of Winte exemplaar van Leeuwe or vo s ven ge ge en je adres kleurplaat met je leeftijd laat, Louis urp Kle .v. o.v , nd rla PA Nede 5 november naar: WS lezier! urp kle HP Den Haag. Veel Couperusplein 2, 2514


15


Onze omgang met dieren Afgelopen juli was Utrecht het toneel van de internationale conferentie Minding Animals (= denken aan, zorgen voor dieren). Meer dan vijfhonderd wetenschappers en academici van over de hele wereld presenteerden in de Domstad hun onderzoek en gingen met elkaar in debat. Ook dierenwelzijnsorganisaties, waaronder WSPA, gingen in gesprek met de universitaire wereld over hoe we het lot van dieren kunnen verbeteren. Een korte impressie. Waarom verdienen dieren bescherming? Een krachtig argument is: omdat dieren gevoel hebben en bewustzijn en dus belangen die verdediging verdienen. Maar hoe kun je die emoties bepalen en kun je ze wetenschappelijk meten? Wat is bewustzijn en over wat voor soort bewustzijn beschikken dieren? Hebben vissen ook bewustzijn? Biologen, ethologen, cognitiewetenschappers maar ook filosofen deden hun zegje over zulke fundamentele vragen. Een van de conclusies: recent onderzoek wijst uit dat de meerderheid van vissoorten die worden gekweekt in viskwekerijen zulke complexe hersenen hebben dat zij een scala aan emoties moeten hebben en pijn kunnen voelen. Praktische verbeteringen

Dat het welzijn van vissen in viskwekerijen wordt aangetast, zou moeten leiden tot verandering. En dat geldt ook voor veel andere kennis over dieren: die leidt tot de conclusie dat bestaande praktijken tekortschieten. Welke praktische verbeteringen kunnen worden aangebracht en hoe die te bereiken vormde eveneens een belangrijk onderwerp. Een veelbelovend instrument is bijvoorbeeld het Welfare Quality-protocol waarmee we het dierenwelzijn op veebedrijven in kaart kunnen brengen en knelpunten oplossen. De morele status van dieren

© IStock

De vraag is echter of zulke vaak kleine – verbeteringen voldoende zijn. Is het gerechtvaardigd dat we het welzijn van dieren aantasten en hen (vaak op jonge leeftijd) doden voor onze eigen doeleinden? En voor

16 

welke doeleinden? Ethici en filosofen lieten hier vanuit diverse invalshoeken hun licht opvallen. Zo betoogt Peter Singer dat het gaat om een rekensom van leed en geluk. En dat het geluk van mensen dat wordt veroorzaakt door het eten van vlees niet opweegt tegen het leed dat dieren in de industriële veehouderij . Anderen menen dat de rechtvaardigheid vereist dat we aan (sommige) dieren elementaire rechten moeten toekennen. Dieren kunnen weliswaar niet voor zichzelf opkomen, maar dat is geen reden hen basale rechten te ontzeggen – kinderen kunnen dat immers ook niet. De uitkomst van een dergelijke benadering is wel dat veel vormen van diergebruik dan zouden moeten worden afgeschaft – en daarmee zou de kloof met de werkelijkheid erg groot worden. Dieren en beeldvorming

Ondertussen bogen kunst-, literatuur- en film­ wetenschappers zich over de beeldvorming van dieren. Want hoe we kijken naar dieren en ze weergeven is van invloed op hoe we dieren behandelen. Het laat zich raden dat de ‘Disney­ ficatie’ ertoe bijdraagt dat we sommige dieren – honden en katten voorop – gaan beschouwen als ‘mini-mensjes’ en daarmee geen recht doen aan de eigenheid van dieren. Anderzijds kan het toeschrijven van menselijke kenmerken aan dieren – met een duur woord ‘antropomorfisme’ – ook ertoe bijdragen dat we ons beter met dieren kunnen identificeren of zelfs dat we soms tot de ontdekking komen dat dieren deze kenmerken daadwerkelijk bezitten. De begeesterende lezing van de internationaal vermaarde etholoog Mark Bekoff vormde een mooie afsluiting van een conferentie die een inspirerend en rijkgeschakeerd platform bood om na te denken over hoe wij met dieren omgaan en hoe we daarin verbetering kunnen bereiken.


Ondertussen bij… WSPA Brazilië WSPA heeft kantoren in zestien landen. In deze editie de ontwikkelingen in Brazilië waar WSPA sinds 1989 actief is. In 1991 opende Claudie Dunin, een pionier op het gebied van dierenbescherming in Brazilië, het eerste kantoor. Sinds 1996 is de organisatie gehuisvest in Rio de Janeiro waar momenteel tien mensen werken. Rosangela Ribeiro (39), WSPA Brazil Veterinary Programmes Manager sinds 2010: “Het begon met de strijd tegen de zogenoemde Farra do Boi – een hartverscheurend, dieronterend en bovendien illegaal ‘festival’ waar talloze runderen worden gemarteld. Gewoon, voor de lol. Al vóór de feestelijkheden plaatsvinden, worden de dieren dagenlang uitgehongerd en gekweld. Vervolgens worden ze opgejaagd en dagenlang gegeseld met alles waar de menigte maar aan kan komen: stenen, messen, stokken, bamboe, pijlen … de ogen van de dieren worden ingesmeerd met hete peper. Als ze niet bezwijken aan hun verwondingen, verdrinken ze in de zee waar ze en masse naar toe vluchten in blinde paniek. Dankzij campagnes van WSPA zijn veel meer mensen op de hoogte van de misstanden en ligt er hoge druk op de plaatselijke autoriteiten om maatregelen te treffen tegen de organisatoren van de Farra do Boi. Momenteel loopt er

een rechtszaak tegen de staat Santa Catarina waarin een boete van 1 miljoen dollar wordt geëist. Uiteraard gaan ze in hoger beroep, maar ik verwacht dat ze op een dag zullen moeten betalen.” Campagnes

”In Brazilië hebben we veel uitdagingen op het gebied van dierenbescherming. De belangrijkste misstanden zijn het verwaarlozen en mishandelen van huisdieren, ineffectieve en wrede beheersing van het aantal dieren, slechte omstandigheden voor vee en het afslachten van honden met een voor de mens gevaarlijke infectieziekte. Momenteel werk ik onder andere aan ‘The Amazon River Dolphin Hunted for Bait’-campagne. Het vlees van de roze dolfijnen is een traktatie voor andere vissen en daar maken de vissers graag gebruik van. In Brazilië is WSPA vooral bekend bij dierenbeschermers en dierenartsen. Het grote publiek kent ons nog niet, al weten de media ons steeds vaker te vinden als het gaat om dierenwelzijn kwesties in het nieuws. We hebben nog geen vrijwilligersprogramma, maar we kunnen altijd rekenen op een vaste Het maakt vrijwilligster, Nanci me verdrietig Carmo, die zich onvoorals ik zie waardelijk inzet voor hoe dieren WSPA. Daarnaast zijn er aan hun tal van vrijwilligers die lot worden bijspringen in noodsituaovergelaten. ties.” Stem voor de dieren

”Tijdens mijn opleiding tot dierenarts hield de vraag hoe wij met dieren omgaan mij voortdurend bezig. Ik vond bij WSPA daarin een gelijkgestemde. Het maakt me verdrietig als ik zie hoe dieren aan hun lot worden overgelaten. Het komt voor dat mensen me vragen waarom ik me inzet voor dieren en niet voor kinderen of de ouderen in onze maatschappij, en dat maakt me vooral bezorgd. Het gaat namelijk om een onderdeel van onze maatschappij dat geen stem heeft. Daar treedt WSPA voor op. Ik ben er trots op te mogen werken voor een internationale organisatie en met een geweldig team met een gezamenlijk doel: welzijn voor dieren.”  17


18 

© Bianco Nouws


Dierenkampioen Bianca de Boer Het enthousiasme straalt van haar gezicht af als ze praat. Je voelt haar gedrevenheid door haar woorden heen. Bianca de Boer meent het. Ze hoeft niet naar woorden te zoeken, ze wil een verschil maken voor de dieren en hun baasjes. En dat doet ze. Met glans. Met Het Trail Team. Op voorhand vertelt Bianca (38) dat ze het allemaal niet alleen doet. Daarvoor is de organisatie van Het Trail Team te professioneel geworden en zijn er te veel sponsors waar rekening mee gehouden moet worden. “Mijn man, Ronald de Boer – nee, niet de voetballer – is heel belangrijk in het hele verhaal. Hij is niet alleen mijn echtgenoot, maar hij steunt me door dik en dun. Terwijl hij niet eens een echte paardenliefhebber is. Hij is een echte held! Mijn vriendin Bianca – inderdaad, ook een Bianca – is mijn rechter- én linkerhand. Zonder haar zou alles een stuk minder soepel lopen, misschien zelfs ín de soep lopen. We zijn een team. Als ik het even niet zie zitten dan zijn zij degenen die me een knipoog geven en zeggen kom op, hier komen we samen doorheen.” Kinderwens

“Het begon als klein kind. Ik wilde altijd al naar Frankrijk, terwijl ik verder niets met dat land heb. Geen familiebanden, niets. Op een gegeven

Mee met de trail in 2013? 1. Je moet een paard hebben waar je op kunt rijden of die je voor de wagen kunt zetten. 2. Je moet 200 euro inleggen voor de goede doelen, het liefst gesponsord natuurlijk, want dat genereert naamsbekendheid. Die 200 euro gaat in zijn geheel naar WSPA en Brooke Hospital for Animals. Daarnaast betaal je mee aan de boodschappen onderweg. 3. Je bent verplicht om een enorme portie goed humeur mee te brengen. Want het kan ook zomaar zijn dat je drie dagen in de regen rijdt. Het is niet alleen maar een prettochtje. 4. We vertrekken op 24 juli en eindigen we op de boerendag in Rijsbergen op 3 augustus.

moment kreeg ik mijn eigen paard, Breezer. In 2005 reed ik mijn eerste trail met hem, van Breda naar Frankrijk. In die periode zag ik op tv een item over Brooke Hospital for Animals. De beelden van volgepakte ezeltjes en werkpaarden waren zo verschrikkelijk dat ik toen heb besloten om Brooke Hospital als doel te nemen. Later is daar WSPA bij gekomen omdat die twee organisaties goed bij elkaar aansluiten.” Heimwee

“De route die we globaal volgden ging deels langs de St. Jacobs pelgrimsroute naar Santiago de Compostella en was ruim 215 kilometer lang. Ik heb erg last van heimwee, maar door me te concentreren op het leed van de dieren en de mogelijke hulp die ik ze dankzij de sponsoring van de tocht kon bieden, wist ik mezelf op moeilijke momenten op te peppen. Met het leed van de dieren voor ogen kon ik het volhouden. Die eerste trail was een aardig succes. Na afloop kwamen mensen naar me toe en zeiden dat ze ook mee wilden. Twee jaar later organiseerde ik weer een tocht. En zo doe ik dat nu elke twee jaar. Er gaat veel, heel veel organisatie aan vooraf, dus om het elk jaar te doen, zou te veel vragen. Ik doe het allemaal naast mijn gewone werk als taxichauffeur van gehandicapten en minder valide mensen. In rustige tijden ben ik er zo’n tien uur per week mee bezig. Tegen de tijd dat de trail in zicht komt, of er ander evenement aan komt waar we aan deelnemen, dan ben ik fulltime met Het Trail Team bezig.” Bronaanpak

“Ik doe dit helemaal vrijwillig ja, want als je die dieren helpt, dan help je ook die eigenaar met zijn gezin. Wanneer een eigenaar inziet dat hij met een gezond dier meer werk kan verzetten, dan is hij ook veel gemotiveerder om goed voor het dier te zorgen. Je moet het bij de bron aanpakken en dat vind ik ook zo goed aan WSPA. Ze pakken bijvoorbeeld de stieren niet af, ze zorgen gewoon dat stierengevechten bij wet verboden worden. Zo pak je het probleem bij de kern aan. WSPA gaat bij mensen aan tafel zitten en toont begrip. Afgelopen jaar hebben we met Het Trail Team ruim 6.000 euro opgehaald. Daar ben ik best trots op. Maar uiteindelijk is mijn grootste wens dat Brooke Hospital for Animals, WSPA en Het Trail Team niet meer hoeven bestaan. Dan zijn mijn doelen zijn gerealiseerd. De lange paardentochten zal ik missen, maar die doe ik dan wel als vakantie.”

www.trailteam.nl  19


WSPA Dierenkampioen

© Iskander Hout

‘Dieren betekenen alles voor mij’ Gerda Dinkla is sinds 1993 donateur van WSPA. Ter nagedachtenis aan haar overleden hond is zij al negen jaar lang vaak op de markt te vinden om WSPA te promoten. Vooral berenprojecten, omdat dat haar lievelingsdieren zijn. Wij spraken met Gerda over haar grote passie en liefde voor dieren Hoe bent u bij WSPA terecht gekomen?

‘Dat is al jaren geleden. Ik was in een winkel waar een handtekeningenactie voor WSPA werd gehouden. Dat was voor een campagne tegen dansberen of beerhondengevechten. Ik heb er aan meegedaan en kreeg hierover later bericht van jullie. Toen ben ik meteen donateur geworden.’ U promoot WSPA vaak op de markt, waarom bent u daarmee begonnen?

‘Negen jaar geleden moest ik mijn hond Dasty laten inslapen. Dasty betekende alles voor mij. De eerste tijd na haar overlijden was ik vooral nog met mijn eigen dingen bezig. Maar na een tijdje ben ik gaan nadenken, en ik bedacht dat ik graag iets wilde doen ter nagedachtenis aan haar. Ik werk op een school, en ik ben toen spullen gaan inzamelen. Vooral speelgoed. Dat verkoop ik nu op de markt om zo geld in te zamelen voor WSPA. Vooral voor berenprojecten. Beren, wolven en grote katten zijn mijn lievelingsdieren. Van mijn schoonzus heb ik voor mijn verjaardag borden gehad met WSPA erop (zie foto), die kan ik dan bij mijn kraam neerzetten.’ ‘Het is een hoop werk, maar het is zo leuk. Ik heb altijd al met dieren willen werken, maar ik heb er nooit de kans voor gekregen. Dit is dus een mooie gelegenheid om alsnog iets voor dieren te betekenen.’

aan kinderen. Ik vind het belangrijk dat kinderen weten wat er op de wereld gaande is, en hoe je dat kan voorkomen en er iets aan kunt veranderen. Uiteindelijk zullen zij het stokje overnemen, kinderen zijn de toekomst.’ Is dit het enige goede doel wat u steunt, of zijn er meerdere?

‘Ik steun meerdere goede doelen naast WSPA, zoals Stichting Aap. Ook heb ik een adoptieleeuw bij Stichting Spots, Zenzi. Toen ik de adoptieleeuw kreeg, voelde ik mij de koning te rijk. Wat er toen door mij heen ging was onbeschrijfelijk. Ik voelde mij zó gelukkig. Je helpt een dier dan toch.’ Tot slot: hebt u zelf huisdieren?

‘Ik heb thuis een hond en een kat. Helaas heb ik niet meer huisdieren. Ik had nog twee landschildpadden, maar die heb ik bij de laatste verhuizing op moeten geven. Dat vond ik zo erg. Ze zeggen dat je niks met schildpadden kunt hebben, maar dat klopt niet hoor. Ik was gek met mijn beesten.’

‘Heel erg belangrijk. Ik doe dit uit mijn passie voor dieren. Ik kan heel boos worden om dierenleed. Soms zeggen mensen tegen me: het is maar een dier. Dat vind ik zo’n onzin, dieren hebben toch ook gevoelens? Ik hoop natuurlijk dat WSPA, en het werk wat ik voor de dieren doe, ooit niet meer nodig zal zijn. Maar zolang er nog zulke wrede en vaak nog onwetende mensen hier rondlopen, zul je dierenleed houden. Op mijn school houd ik ook elk jaar een dierendagactie. Op die dag promoot ik WSPA, en geef ik voorlichting 20 

Eigen foto Gerda

Hoe belangrijk is dit voor u?


Reacties Dat onze achterban, donateurs zowel als belangstellenden, goed en kritisch bijhouden wat we doen, blijkt wel uit de talloze reacties die we krijgen via e-mail, telefoon, brief of social media. Als medewerkers van WSPA stellen we dat erg op prijs. Het herinnert ons eraan dat we niet in het luchtledige werken. Hieronder een tamelijk willekeurige selectie: “Wij willen U complimenteren met de beschaving en het enthousiasme van degene die vanavond bij ons aan de deur in Medemblik kwam informeren over WSPA . Het was voor ons een eyeopener en we zullen de WSPA zeker moreel steunen.” Paul en Olga “Dank u voor uw antwoord en veel succes met deze actie. Ik vind het vreselijk dat zoveel koeien niet buiten staan. Met heel veel dierenleedzaken is het denk ik zo dat de mensen zich er niet bewust van zijn omdat het in onze maatschappij verstopt wordt. Maar dat wist u natuurlijk al. Heel goed dat u dit op deze wijze aan het licht brengt! Ik hoop dat er meer van zulke acties volgen.” “Hallo, sorry...maar voor mij hoeft koeienmelk en geitenmelk etc. uberhaupt niet. Laat ze de jonggeborenen maar bij hun moeders laten en op kleine schaal delen. Daar is nog zóveel dierenleed... daar mag wat mij betreft ook iets aan gedaan worden." Met vriendelijke groeten, T. B. “hallo mensen van de WSPA, Enkele weken geleden vroeg ik jullie hulp (namens mijn dochter) om wat info omdat zij haar spreekbeurt over de WSPA wilde houden binnen een paar dagen kregen wij al een pakketje en een hele lieve kaart... vandaag had ze de spreekbeurt en een 9 gehaald ( incl powerpoint presentatie) Jullie bedankt voor de moeite die genomen is om haar wat materialen te sturen!!!" BEDANKT vriendelijke groeten Britt W en haar moeder Sandra “Ik heb gisteren de brochure ontvangen en in een keer uitgelezen ik kon hem niet wegleggen. TOP ! " Groet, Marco

goede werk!!! n voor al jullie se en m kt an n shows] addioui Bed antenritjes –e Rachida El K jullie hier [olif gezien in Thailand en t da er up S Wendy Melis besteden! Met eigen ogen d.. Link = gedeeld! ei aandacht aan aas nog veel onwetendh s helpen el H . d. en n. Alle beetje ijn de hr or sc w ge ur te na an Net do Vera Sweerm ding van ! !!! h! super vermel hh tochhh SPA voor de stus. W el ew kj an gu mD Het TrailTea in jullie nieuwsbrief van au Het Trail Team “Uw actie ondersteun ik zeer. Koeien in de wei is mooi, maar het is wel een oproep die slechts ten dele goed is. Als koeien buiten zijn hebben ze ook de bescherming nodig schuilplekken, zoals bomen of overkappingen. In het Hollandse landschap zijn de dieren vaak overgeleverd aan felle zon, dus vaak te heet, aan striemende regenbuien ed." Met vriendelijke groeten, Rosalie S “Beste meneer Stuve, Heel hartelijk dank voor uw reactie. Ik ben zo blij dat een organisatie als de WSPA hier volop inspringt en actie onderneemt. Ik heb zelf altijd het gevoel zo machteloos te staan als ik dit soort schokkende berichten lees. Het is toch onvoorstelbaar dat deze dieren afgemaakt worden voor een voetbalspelletje????!!!! Ik zal een extra donatie overmaken ten behoeve van de WSPA om jullie te steunen in deze zinnige acties !!" Met vriendelijke groet Elsbeth L “Hallo Thomas, Hartelijk dank voor alle spulletjes, Ik heb ze zojuist in goede staat ontvangen. Maar ook je kaart met de ezels erop , doet mij ook goed. Dat is waar wij het voor doen , toch?" Tot mails, Mvg, Ingrid K “Geachte medewerkers van WSPA, Wat doet jullie organisatie toch een prachtig werk. Ik ben elke keer weer tot tranen toe geroerd als ik de nieuwsbrief lees. Wat een dierenliefde en wat is dat hard nodig!" Bedankt, Joes H “Beste mensen, ik hou me in Groningen bezig met het landschappelijk inpassen van agrarische bedrijfsvergrotingen en ondersteun jullie actie van harte. (sterker nog, ik streef naar een zo duurzaam mogelijke landbouw en dat gaat niet zonder weidegang). Logischerwijs zie en hoor ik heel veel koeien, in verschillenden omstandigheden. Ik herken de geluiden dus ook goed. En die koe die loeit in jullie spotje is een koe die IN DE STAL LOEIT! Boeh! Neem even een koe op die in de weide loeit, dus minder galm." met vriendelijke groet, Michiel

Renate Goudsmit Keshia @KeshiaNL

@WSPA_NL Super jullie Twitter campagne tegen olifantenritjes :) Desiree Riemersma @Beerebootje

@WSPA_NL Heel graag gedaan! Jullie doen geweldig werk voor het welzijn van dieren!!!

@uilenfreak

@WSPA_NL #3geredde beren, Schitterend om het lezen, dat het goed met ze gaat. Geweldig werk - RESPECT !

Lyntalks @Lyntalks

fanny @fanny_evers

een @WSPA_ NL#wistjedatje: De webman zijn achternaam is 'Blog'. Echt!

De prima adviezen van @WSPA_NL gevolgd, hele huis in de schaduw, weet de kat net het ene plekje zon te vinden :-). pic.twitter.com/M57RN3RU  21


Rio+20: lobbyen voor diervriendelijke toekomst Afgelopen juni vond in Rio de Janeiro de topconferentie van de Verenigde Naties plaats over duurzame ontwikkeling. Meer dan honderd wereldleiders onderhandelden over ‘de toekomst die we willen’, zoals het motto van de conferentie luidde. WSPA was erbij om het lot van dieren in de veehouderij op de kaart te zetten.

uitkomst kon worden gepromoveerd. Gevolg was wel dat het ambitieniveau ervan zwaar teleurstelt. Ook het gedeelte in de slotverklaring over duurzame landbouw vertoont grote gebreken: zo is er geen aandacht voor de schadelijke subsidies in met name ontwikkelde landen en voor geïndustrialiseerde boerenbedrijven die de markt verpesten voor kleine boeren in ontwikkelingslanden. Biologische landbouw wordt genegeerd. Evenmin zijn er concrete doelen gesteld, laat staan middelen beschikbaar gemaakt om die te bereiken. Daar staat tegenover dat, naast het pluspunt van de aandacht voor duurzame veehouderij, ook de noodzaak wordt onderstreept voedselverspilling tegen te gaan. Voetlicht

In het vorige nummer van WSPA Magazine berichtten we al over het belang van Rio+20 en de inspanningen van WSPA om in de slotverklaring een verwijzing te krijgen naar duurzame, diervriendelijke veehouderij. Die inspanningen werden beloond. Het slotdocument waar alle landen mee instemden, bevat een paragraaf waarin het belang van een duurzame veehouderij wordt onderstreept en aandacht is voor de gezondheid van het vee. Deze aandacht voor de behandeling van dieren op een topconferentie van de Verenigde Naties over duurzame ontwikkeling is nieuw. Een goede eerste stap op een nog lange weg. Dat de regeringen überhaupt overeenstemming bereikten over een gezamenlijke verklaring leek aanvankelijk zo goed als onmogelijk. Voorafgaand aan de conferentie werd dagelijks tot diep in de nacht onderhandeld, vrijwel zonder vooruitgang. Het was aan het leiderschap van gastland Brazilië te danken dat alsnog de voorliggende tekst tot 22 

Om het belang van dierenwelzijn op Rio+20 verder voor het voetlicht te brengen, organiseerde WSPA samen met onder meer de FAO, de voedsel en landbouworganisatie van de Verenigde Naties, een bijeenkomst over hoe op een duurzame, diervriendelijke manier de groeiende bevolking in steden te voeden. Daarnaast hield WSPA een bijeenkomst over de bijdrage van dierenwelzijn aan duurzame ontwikkeling. Ook op andere manieren manifesteerden we ons. Zo steunde WSPA het organiseren door Biovision van een vegetarisch diner voor ministers en experts in duurzame landbouw om te bespreken hoe een duurzame, diervriendelijke landbouw realiteit kan worden. Op de zogeheten ‘People’s summit’, in het centrum van de stad, trokken WSPA’s sambadansende ‘dieren’ veel aandacht voor het bestaan in de veehouderij. Voor WSPA is het belangrijk dat op de resultaten van Rio+20 wordt verder gebouwd. Zo is er op de conferentie besloten te komen tot wereldwijde duurzaamheidsdoelen. Op het gebied van een duurzame voedselvoorziening is het cruciaal dat daarin ook rekening wordt gehouden met hoe met dieren in de voedselproductie wordt omgesprongen. Aan WSPA zal het niet liggen.


Held in het veld: Midden-Amerika Om vijf uur ’s ochtends maakt dierenarts Sergio Vasquez zich, als zijn agenda dat enigszins toelaat, op voor een rondje hardlopen. “Ik wil in vorm blijven. Bij dit werk weet je nooit wanneer dat nodig blijkt te zijn.” Dat is goed voor te stellen, aangezien Sergio in een van de rampenteams van WSPA werkt waardoor hij regelmatig op plekken moet zijn waar de auto niet kan komen. Dan is het een kwestie van lopen, vaak door extreem droge en warme of juist recent overstroomde gebieden. Het WSPA-kantoor waar hij voor werkt, ligt in Costa Rica, maar Sergio reist de hele wereld over. Vorig jaar leidde hij een rampenteam in Kenia. Begin dit jaar was hij actief in Minas Gerais in Brazilië. Een gebied dat werd geteisterd door overstromingen en landverschuivingen. En momenteel is hij druk in Chihuahua, Mexico. Het regende altijd al weinig in Chihuahua, maar de laatste tijd komt er haast helemaal geen water meer uit de lucht. De dieren hebben er zo’n honger en dorst, dat ze zich regelmatig storten op cactussen, omdat er bijna niets anders groeit. Dat zorgt voor vreselijke verwondingen. Structurele oplossingen

Meer dan een half miljoen dieren zijn algestorven. Het gaat voornamelijk om koeien en geiten, maar ook om honden. “Natuurlijk willen we water en voedsel brengen, maar daar lossen we de zaak niet mee op. Daar is een andere aanpak voor nodig: de gemeenschap moet samenwerken om de problemen aan te pakken. We leren de mensen hoe ze de verwondingen

moeten behandelen die zijn ontstaan door de cactussen. Maar we helpen ook bij het bouwen van zanddammen en irrigatiesystemen. Verder proberen we duidelijk te maken dat het belangrijk is goed voor de dieren te zorgen. Natuurlijk is dat lastig als je zelf haast geen eten hebt. Maar ze hebben die dieren juist nodig. Je kunt ze bijvoorbeeld laten zien dat een gezonde hond nuttig kan zijn bij het werk.” Helpende hand

Die veranderingen vergen tijd. Maar als Sergio aankomt bij een dorp, maakt hij altijd eerst een ronde langs de dieren. Hij geeft ze mineraalbrokjes en waar mogelijk water. Hij leert de bevolking welke medicijnen ze kunnen geven aan zieke dieren, maar hij helpt ook bij het euthanaseren van een groot aantal dieren. “Velen van hen zullen anders een afschuwelijke dood sterven. En door de zieke exemplaren te euthanaseren, krijgt de rest een veel grotere overlevingskans.” Die gedachte houdt hem op de been, want het is natuurlijk vreselijk zoveel dieren te zien sterven. Soms vallen ze dood neer, terwijl ze met hem meelopen. Dat maakt het werk met momenten emotioneel zwaar. Toch heeft Sergio geen moeite met de korte nachten en lange werkdagen. “Niet iedereen verwelkomt je meteen. Sommige mensen zijn te trots om hulp te willen. Maar als je met ze praat en laat zien dat je echt iets voor hun dieren en daarmee voor hen kan betekenen, zijn ze uiteindelijk eigenlijk altijd blij met onze komst.” Daar krijgt hij energie van, van het besef dat hij mensen kan helpen. En van elk dier dat hij heeft kunnen redden.

 23


dieren op het witte doek

dieren in het boek

Achtbaan van emoties ‘Facing Animals’ is een korte (30 minuten) documentairefilm van fotograaf/ filmmaker Jan van IJken. De wereld wordt bezien vanuit het perspectief van het dier. Of beter: vanuit de perspectieven van de dieren. Want er is nogal verschil tussen het biggetje waarvan de staart wordt afgebrand en de hond die in de kerk wordt gezegend. Kuikens worden op een lopende band gegooid, een koe wordt door een vrouw in het weiland geknuffeld. Mensen kopen voor hun huisdier de duurste brokken en voor zichzelf het goedkoopste (plof) kipfiletje. Sommige dieren blijken gebruiksvoorwerpen, andere worden zo ongeveer vermenselijkt. De prachtige, confronterende beelden nemen de kijker mee op een achtbaan van emoties. “Facing Animals” gaat in première op het Nederlands Filmfestival in Utrecht (3 en 4 oktober). De film is ook al geselecteerd voor de competitie om een Gouden Kalf. Bij het ter perse gaan van dit Magazine is nog niet bekend of hij mogelijk ook gaat rouleren in de filmhuizen. De film is te koop. Voor nadere informatie: www.facinganimals.com of info@janvanijken.com 166

Gewone spitssnuitdolfijn

167

Dolfijn van Cuvier

168

Gewone dolfijn

Walvissen kijken in Europa Wat is er mooier dan een groep dolfijnen te zien buitelen, of de ‘blow’ van een walvis te ontdekken? In Europa kan dat op allerlei bekende en minder bekende plaatsen. Walvissen kijken in Europa laat u kennismaken met de beste Europese whalewatch-locaties. Het is een reis- en veldgids ineen, boordevol tips, soortinformatie en handvatten voor herkenning. Wie ervan droomt om walvissen te zien, hoeft niet per se naar Alaska of Zuid-Afrika. Ook Europa biedt tal van toplocaties voor de meest spectaculaire waarnemingen: van Walvissen kijken Noorwegen tot de in Europa Azoren en van de Golf van Biskaje tot onze eigen Brouwersdam.

173

Orka

Gestreepte dolfijn

175

Tuimelaar

Walvissen kijken in Europa is een reis- en veldgids ineen. Het geeft levendige beschrijvingen van de verschillende locaties, met tips voor voorbereiding, waarneming en fotografie. Het veldgidsgedeelte bevat duidelijke tekeningen en beschrijvingen van meer dan 20 soorten walvissen en dolfijnen: ideaal voor herkenning op zee. Het boek biedt gedetailleerde informatie over alle soorten, en vertelt ook welke bijzondere vogels en vissen in elk gebied te zien zijn. Als bonus beschrijft de auteur drie bijzondere walvisreizen buiten Europa. Walvissen kijken in Europa is onmisbaar voor toegewijde walvisliefhebbers, maar dient zeker ook als inspiratie voor vakantiegangers die graag een dagje met een boottocht meegaan om deze bijzondere zeezoogdieren te bewonderen.

ge

Martijn de Jonge

174

Walvissen kijken in Europa ISBN: 978 90 5011 4110 Prijs: € 22,95

t

Witsnuitdolfijn

N V Ui

Witflankdolfijn

172

KN

171

Walvissen kijken in Europa laat u kennismaken met de beste Europese whalewatch-locaties. Het vertelt u precies waar u naartoe kunt reizen om indrukwekkende soorten zoals bultrug, orka, potvis of witsnuitdolfijn met eigen ogen te zien.

W

c h t bi j •

170

Grijze dolfijn

i ld e r ni s

Di

Griend

Walvissen kijken in Europa

169

Wat is er mooier dan een groep dolfijnen te zien buitelen, of de ‘blow’ van een walvis te ontdekken? In Europa kan dat op verschillende plaatsen, van Noorwegen tot de Azoren en van de Golf van Biskaje tot onze eigen Brouwersdam.

verij •

Martijn de Jonge

www.knnvuitgeverij.nl

Toplocaties | Walvissen en dolfijnen herkennen | Fotograferen op de boot | Extra vogelkijktips

dieren in de tuin Maak van je tuin een beestenboel Tuinieren voor wilde dieren neemt je mee door de vier seizoenen. Bij elke maand vertelt de auteur welke dieren er actief zijn, en geeft ze praktische tips en adviezen om deze dieren te helpen. 24 doepagina’s inspireren om direct aan de slag te gaan. Tuinieren voor wilde dieren ISBN: 978 90 5011 408 0 Prijs: € 14,95

Geef dit magazine door aan familie, vrienden en kennissen!

www.wspa.nl Doneer op Giro 242

155

Grijze walvis

156

Dwergvinvis

157

Noordse vinvis

158

Blauwe vinvis

159

Gewone vinvis

160

Bultrug

161

Noordkaper

162

Potvis

163

Bruinvis

164

Beloega

165

(Noordelijke) butskop

WSPA Magazine - najaar 2012  

WSPA Magazine is het tijdschrift van de World Society for the Protection of Animals.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you