Page 1

P RT FOLIO GR DE APHI SIG C N


R GNE SI DE

“If you do good work for good clients, it will lead to other good work for other good clients. If you do bad work for bad clients, it will lead to other bad work for other bad clients.� Michael Bierut


ABOUT ME

Hello! I am Bin Nguyen and I’m Graphic Designer. Tên đầy đủ của tôi là Nguyễn Tấn Đạo, tôi sinh ngày 22.12.1989 Bạn có thể liên hệ với tôi qua SĐT: 01234341007 hoặc Email: hunter2212@gmail.com Hiện tại tôi đang học Graphic Designer tại Polygon Academy của trường ĐH Mỹ Thuật TpHCM. Tôi đã có kinh nghiệm đi làm gần 2 năm và tôi luôn cố gắng nâng cao kỹ năng về lĩnh vực thiết kế và kinh nghiệm làm việc. I love to design


My SKILL


Product Braind IDENTITY


Magazine

MUSIC CD


PACKAGING

Catalogue


POSTER

pc & moBILE wEB


LOGO

TYPOGRAPHY


POSTER

BILLBOARD


Portfolio 11  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you