Page 52

COMIGO ‐ SỐ 1/2017

ĐỌC SÁCH TA PAROLE COMME UNE SOURCE Maurice Zundel, Anne Sigier

~

)

´ cua Trao tang cuôc . sông . chúng ta cho Thiên Chúa , _

C

)

~ nhu Ngài da trao tang chính Ngài cho chúng ta .

húng ta đã nghe nói về các cuộc thám hiểm dưới những đáy  sâu đại dương của nhiều khoa học gia như cha con ông Pic‐ card, ông Cousteau để thám hiểm và nghiên cứu các bí mật nơi lòng  biển. Những gì họ đã khám phá và được phổ biến đã làm cho chúng  ta thích thú và ngạc nhiên vì cái thế giới đẹp muôn màu ... 

50  

Comigo 2017 1  
Comigo 2017 1  
Advertisement