Page 1

Sobre DonesLiD

Objectius

L’associació Dones per la Llibertat i la Democràcia es va crear el 2001 a Barcelona. Els seus valors s’inspiren en els principis de la Carta de Drets Humans. Dones per la Llibertat i la Democràcia aplica aquests principis, en els que també es basa la Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona.

_Defensar els Drets Humans, la pau i la llibertat.

Activitats _Realitza periòdicament cursos, conferències i seminaris. _Promociona la recerca i publicació sobre matèries relacionades amb els seus objectius. _Fomenta la promoció permanent a través de mitjans audiovisuals, projectes educatius i polítics. _Participa en projectes d’àmbit internacional.

_Sensibilitzar les dones sobre els seus drets i les seves responsabilitats polítiques, econòmiques, socials i culturals. _Promoure la participació de les dones en tots els sectors de la societat tant política, econòmica com cultural. _Promoure la informació, formació i la participació com a elements de desenvolupament integral. _Implementar línies de transversalitat i mainstreaming com a instruments d’actuació per evitar la discriminació per raons de gènere. _Reforçar les relacions i els intercanvis entre dones de tot el món; i promoure l’aplicació de la Declaració Universal de Drets Humans _Fomentar la participació de les dones en organismes internacionals.


Junta Directiva Presidenta: Joaquima Alemany Roca Vicepresidenta: Maria Lluïsa Florensa

L’associació DonesLiD participa a: International Network of Liberal Women (INLW)

Secretària General en funcions: M. Carme Solsona Tresorera: Carme Servitge

Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides (Special Consultative Status)

Relacions Internacionals: Sílvia Flury

Contacte C/ València, 306 Pral. 1a 08009 Barcelona Telèfon/Fax: 93 487 72 67 info@doneslid.org web: www.doneslid.org

Lobby Européen des Femmes (LEF)

Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC)

Dones per la Llibertat i la Democràcia

Profile for Dones LiD

DonesLiD tríptic web  

DonesLiD tríptic web

DonesLiD tríptic web  

DonesLiD tríptic web

Profile for doneslid
Advertisement