Friendly Farming

Page 1

SAMMEN OM EN BÆREDYGTIG FREMTID Friendly farming, sammen om en bæredygtig fremtid

1


Indholdsfortegnelse Sammen om en bæredygtig fremtid

03

Et dyr, mange anvendelser

Ejet af dedikerede landmænd

04

Kyndig slagtning

Kvægavl med Friendly Farming i fokus

06

Meget mere end godt kød

En af verdens mest klimavenlige oksekødsproducenter

08

2

Friendly farming, sammen om en bæredygtig fremtid

11

12

14

Høj næringsværdi til forbrugerne

16

Sammen om en bæredygtig fremtid

18


Sammen om en bæredygtig fremtid

E

n dansk ko leverer i løbet af sit liv tusindvis af måltider til hele verden. Til at begynde med er det mælk og til slut som oksekød af høj kvalitet. Deres kalve bliver til kød i verdensklasse som en del af dette avancerede landbrugssystem.

I tæt samarbejde med dedikerede landmænd og dyg­ tige slagtere tager vi del i en åben dialog med verden. Vi gør en stor indsats, som vi er utrolig stolte af. Det er FRIENDLY FARMING.

Det giver rigtig god mening. Intet går til spilde. Fokus på dyrevelfærd. Korte transporttider. Et valg mellem konventionel, GMO-fri og økologisk foder. Det er en unik dansk filosofi.

Friendly farming, sammen om en bæredygtig fremtid

3


Ejet af dedikerede landmænd

D

anish Crown er en virksomhed, der er ejet af 7605 danske landmænd. Vores oksekøds­ virksomhed er rodfæstet i Danmark, og vi leverer vores produkter til markeder i 41 lande. Historien om dansk oksekød er noget særligt, fordi vores kød er et resultat af en verdensklasse mælkeproduktion herhjemme. Alt sammen leveret af højtkvalificerede kvægavlere. Denne unikke værdikæde er baseret på en lang tradition, der går mere end 130 år tilbage i tiden.

4

Friendly farming, sammen om en bæredygtig fremtid

Landmændene er dedikerede til deres dyr og arbejder som professionelle partnere i vores fødevare­ produktion. Sammen er vi utrolig stolte af vores dyr og kvaliteten af kødet.


5.382 Gårdejere (kreaturer)

1.327 1.114 976 791 807 816 Gårde

Gårde

5.831 Gårde

303.648 Kreaturer pr. år

Gårde

Gårde

Gårde

Gårde

Friendly farming, sammen om en bæredygtig fremtid

5


Kvægavl med Friendly Farming i fokus

D

anske kvægproducenter er entusiaster. De følger den produktionsfilosofi, som de foretrækker og tror på. Vi kan derfor tilbyde en bred vifte af forskellige produkter som fx økologisk kød, GMO-fri fodret oksekød og konventionelt kvalitetskød.

Vi leverer dansk kalvekød, der er afledt af den danske mælkeproduktion. Kalvekødet er af meget høj kvalitet og har en let, mør og lækker smag. Kalvene fodres i 8-10 måneder, indtil de kan anvendes i kødproduktionen.

Efter kælvning anbringes kalven sammen med andre kalve

2 år

1 år

3 år

4 år

Koens alder Ny insemination Kvien insemineres

En malkeko lever i gennemsnit 5 år

6

Friendly farming, sammen om en bæredygtig fremtid

Mælkeproduktionen begynder

Koen får en ny kalv hvert år for kontinuerligt at kunne producere mælk

En malkeko får 2-3 kalve i sin levetid


Som et led i produktionen af Dansk KalvTM har vi introduceret et kvalitetsprogram med fokus på dyrevelfærd. Kalvene fodres med råmælk og grovfoder, og de tilses jævnligt af en dyrlæge. De kan bevæge sig frit omkring, har ekstra plads, et ekstra lag strøelse og altid mulighed for at lægge sig ned. Produktionen bliver kontrolleret af Baltic Control, som er en ekstern kontrolinstans, der sikrer, at forholdene lever op til kravene til Dansk KalvTM.

Friendly farming, sammen om en bæredygtig fremtid

7


En af verdens mest klimavenlige oksekødsproducenter

I

Danmark er kvægbrug tæt knyttet til mælke­ produktionen. Kødprodukter fra malkekøer og kalve udgør størstedelen af produktionen hos Danish Crown Beef. Når en malkeko ikke længere producerer mælk, bliver den en ideel og lækker føde­ vare, som kan bruges i den daglige madlavning. Danske malkekøer leverer med andre ord gode fødevarer gennem hele deres liv. De opdrættes ved hjælp af en effektiv ressourcehåndtering og et velintegreret dyrevelfærdsprogram, der bl.a. har fokus på et så lavt

8

Friendly farming, sammen om en bæredygtig fremtid

antibiotikaforbrug som muligt. Desuden er transporttiden til slagteriet kort - i gennemsnit 2,5 timer*. Det er nogle af årsagerne til, at dansk oksekøds klimapåvirkning er blandt de laveste i verden. Det er derfor, det giver så god mening at vælge dansk oksekød. *Den gennemsnitlige transporttid til slagteriet beregnes på baggrund af en gennemsnitlig afstand på 85 km fra gården til vores slagteri.


13,9 kg CO2 /kg

Danmark

Alle kvæg producerer metangas i deres fordøjelses­ proces. Dansk kvæg har en gennemsnitlig CO2-udledning på 13,9 kg CO2 pr. kilo kød, hvilket er lavt sammenlignet med oksekød fra mange andre lande. CO2-udledningen fra en dansk malkeko er endnu lavere, når den beregnes pr. leveret måltid.

Mens nogle kvæg kun opdrættes til kød, leverer danske malkekøer mælk, ost og yoghurt i hele deres levetid, samt kalvekød og til sidst kød af høj kvalitet. Derfor er dansk oksekød klimaffektiv.

Friendly farming, sammen om en bæredygtig fremtid

9


10

–

Friendly farming, sammen om en bĂŚredygtig fremtid


Et dyr, mange anvendelser

H

ver dansk ko leverer i løbet af sin levetid tusindvis af måltider til hele verden. Til at begynde med er det mælk og til slut som oksekød af høj kvalitet. Deres kalve bliver til kød i verdensklasse som en del af dette avancerede landbrugssystem. Det giver rigtig god mening. Intet går til spilde.

Udover det vigtige bidrag til fødevareproduktionen leverer Danish Crown Beef kvæg læder (bruges til bilinteriør, tøj og tasker), ingredienser til medicin og dyrefoder samt biogas. Der forskes stadig i, hvordan vi kan gøre endnu mere brug af biprodukterne.

73 kg

33 kg

mave, tarm og indhold

huder

89 kg

10 kg

ben, talg og fedt

hoved

25 kg blod

15 kg

hjerte, lever og lunge

En dansk malkeko leverer op til 70 produkter. (Baseret på en dansk malkeko med en gennemsnitlig vægt)

219 kg kød

30 kg yver

Friendly farming, sammen om en bæredygtig fremtid

11


Kyndig slagtning

I

den sidste fase af Friendly Farming tilfører Danish Crown Beef en merværdi til produktet. Når kreaturerne ankommer til slagteriet, klassificerer vores dygtige slagtere dem i forskellige kvaliteter for at få mest muligt ud af hvert dyr. Nogle kvæg er bedre egnet til hakket kød og andre til bøffer og stege. Resultatet af denne proces er en bedre pris til landmændene og noget bedre kød til forbrugerne.

Landmand og kvæg

Vi producerer mange forskellige slags oksekød af høj kvalitet til både hjemme- og eksportmarkeder. Kød som fx Dry-Aged, burgere, bøffer, stege, fresh convenience, eksklusivt kalvekød mv. Vi stræber altid efter at give forbrugerne det, som de efterspørger.

Dry-Aged oksekød Økologisk oksekød

Friskhakket oksekød Dansk kalvekød (8-10 måneder gamle kalve fra gårde med fokus på forbedret dyrevelfærd) Fresh convenience

Klassificering af oksekød

12

Udskæring

Friendly farming, sammen om en bæredygtig fremtid

Produkter til forbruger


Friendly farming, sammen om en bĂŚredygtig fremtid

–

13


Meget mere end godt kød

N

år kvalitetskødet fra kvæget forarbejdes, er vi meget omhyggelige med at anvende alle biprodukter fra hvert dyr på en ansvarlig

transporterer dem til Hongkong, hvor de anvendes til kinesisk medicin. Blodet omsættes til næringsrigt dyrefoder.

måde.

Vi leverer læder til luksus designmærker, som anvender det til tasker og sko. Vi sælger maverne til kinesiske forbrugere, der elsker dem i supper! Vi indsamler specielle produkter, såsom nyresten, og

14

Friendly farming, sammen om en bæredygtig fremtid

Selv vores affald omdannes til vedvarende energi, så vi kan reducere vores miljøpåvirkning. I dag leverer vi biogas, der bruges til at producere el og varme, og det er vores mål, at vi selv skal aftage den energi, som vi producerer.


Hepatitis- og diabetesmedicin

Dyrefoder

Suppeekstrakter og bouillon Organisk gødning Biobrændstoffer

Olie Bageri og stegeolie

Maling

Fjernøstlig medicin

Læderindustrier Protein

Lim

Friendly farming, sammen om en bæredygtig fremtid

15


Høj næringsværdi til forbrugerne

O

ksekød er en god fødevare og et grund­ læggende næringselement i en sund kost, og det har været et vigtigt føde­vareprodukt for mennesket i tusindvis af år. Oksekød er et naturligt, ærligt og rent produkt uden tilsætningsstoffer og med en høj næringsværdi, der er vigtig især for børn, ældre, atleter og mennesker med en aktiv livsstil.

Hvis oksekød indtages i de anbefalede mængder, bidrager det til en sund livsstil, hvor kroppen får vigtige proteiner, vitaminer og mineraler.

100g

100g

hakket oksekød 10-15% fedt

bøf fra mørbrad

16

Vi lever i en verden, der er udfordret af klima­ forandringer. Derfor er der behov for bæredygtig produktion og forbrug, hvor kød spises på en ansvarlig måde.

Energi

B1-vitamin

Jern

Energi

B1-vitamin

Jern

515 KJ /2165 Kcal

0,062 mg

2,30 mg

687 KJ /2885 Kcal

0,044 mg

2,25 mg

Protein

B2-vitamin

Zink

Protein

B2-vitamin

Zink

21,8 g

0,200 mg

3,60 mg

19,4 g

0,166 mg

4,40 mg

Fedt

B6-vitamin

Selen

Fedt

B6-vitamin

Selen

3,9 g

0,500 mg

6,50 mcg

14,2 g

0,261 mg

----

D-vitamin

B12-vitamin

D-vitamin

B12-vitamin

0,400 mcg

1,40 mcg

0,500 mcg

2,04 mcg

Friendly farming, sammen om en bæredygtig fremtid


De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at du: - vælger magert kød - vælger kød og kødprodukter med maks. 10 % fedt - spiser maks. 500 g tilberedt okse-, kalve-, lamme- eller grisekød pr. uge. Dette svarer til 2-3 måltider om ugen - vælger fjerkræ, fisk, grøntsager eller bælgfrugter de andre dage. Friendly farming, sammen om en bæredygtig fremtid

17


Sammen om en bæredygtig fremtid

F

riendly Farming er ikke statisk. Det er en bevægelse gennem hvert led i værdikæden fra jord til bord. Slagtere og landmænd arbejder sammen om en bæredygtig fremtid.

Vi tager del i en åben dialog med verden. Vi søger input fra NGO’er og vores kunder, og vi indgår i en åben dialog med slutbrugere på sociale medier for at forstå og imødekomme forbrugernes behov.

Vi er bevidste om den klimaudfordring, der er forbundet med oksekødsproduktionen. Men dansk oksekød har allerede taget store skridt hen imod en bæredygtig produktion. I samarbejde med kunder, eksperter, videnskabsfolk og selvfølgelig Danish Crown landmænd vil vi i de kommende år udrette endnu mere. Vi støtter allerede forskning, der undersøger mulighederne for at reducere udledningen af metangas fra kvæg.

Vi er stolte af vores resultater, men vi ved, at vi kan gøre endnu mere. Derfor søger vi konstant efter nye måder til at få mere ud af mindre og tilføre mere værdi til vores produkter.

18

Friendly farming, sammen om en bæredygtig fremtid

Vi arbejder sammen om en bæredygtig fremtid.


Friendly Farming repræsenterer en åben dialog med verden. Vores landmænd arbejder tæt sammen med forbrugere, kokke, eksperter og meningsdannere for at kunne forbedre vores produkter og vores produktion hos Danish Crown.

Friendly farming, sammen om en bæredygtig fremtid

19


Danish Crown BEEF Energivej 5 6670 Holsted Tlf. 89 19 24 00 Fax 89 19 24 60 dc@danishcrown.dk www.danishcrown.dk CVR-nr. 26121264