Page 1

ATREVEIX-TE A PENSAR

QÜESTIONARI SOBRE IL·LUSTRACIÓ I LIBERALISME.


4t ESO-C. Irene Pérez, Óscar Andrés, Gemma Martínez, Laura Muñoz, Inma Rodrigo. 1. Què entenem per il·lustració?

- La il·lustració és un corrent filosòfic, polític i social, que apareix a França, el Regne Unit i Alemanya, i que després s’estén a altres parts d’occident durant el segleXVIII (segle de les Llums). 2. A quins aspectes de la vida van afectar les idees del moviment Il·lustrat? - Al llarg del segle, malgrat mantenint-se les característiques bàsiques de l’absolutisme de l’Antic Règim, l’intens impuls demogràfic i econòmic i l’eclosió del pensament il·lustrat, van obrir les portes a una època de Revolucions Burgeses. 3. Com creien els il·lustrats que podien resoldre’s els problemes de les persones? - Els il·lustrats creien que tant els problemes de les persones, com tots els problemes, es resolien ambla raó. 4. Els il·lustrats tenien la seua pròpia visió sobre la igualtat o desigualtat de les persones davant la llei, quina era? - Volien educar la societat perquè una societat culta que pensa per si mateixa, era la millor manera d’assegurar la fi de l’Antic Règim, l’absolutisme i les dictadures que es basen en la ignorància del poble. 5. Quin valor donava el moviment il·lustrat a l’experiència sensible? - És la prova científica de les coses. Li donaven un gran valor a l’experiència sensible, ja que el pensament dels il·lustrats estava basat en la raó. 6. Què entenem pel segle de les Llums? - El segle de les Llums va ser el segle de pes de les ombres de l’Antic Règim a les llums del liberalisme (segle XVIII). 7. Què vol dir el cosmopolitisme il·lustrat? - És l’extensió per tot el món del moviment dels il·lustrats. 8. Quin paper feren servir els llibres durant el segle de les Llums? - Els llibres al segle de les Llums pretenien informar, posar al dia i sistematitzar els coneixements del seu temps.


ENCYCLOPEDIE. 9. Què és la enciclopèdia i per a què la van utilitzar els il·lustrats? -

L'enciclopèdia pretén recollir el pensament il·lustrat. Aquesta magna obrar va complir una doble funció: Informar per tant de posar al dia i sistematitzar els coneixements del seu temps, i també crear una polèmica ideològica amb el seu rebuig de l'autoritat i el seu favor del progrés.

10. Quin va ser el paper de la premsa i de l'opinió pública durant aquest temps? -

El paper de la premsa i de l'opinió pública durant aquest temps va ser transmetre l'actualitat per evitar l' ignorància.

11. Què significa "despotisme il·lustrat" i on es va ficar en pràctica? -

El despotisme il·lustrat era la política que feia que el rei cobrara impostos però també tenia en compte al ciutadà.

12. Quin significat té la frase "tot per al poble, però sense el poble"? -

Aquesta frase era el lema que tenien al despotisme il·lustrat i volia dir que la majoria de les ganancies anaven al poble, però sense la participació del poble.


13. Què entenem per liberalisme? -

El liberalisme és el que van aconseguir els burgesos gràcies a la Revolució Francesa que van dur a terme perquè volien tenir igualtat, llibertat i fraternitat a la política i societat.

14. Quines són les idees principals del liberalisme polític? -

Les idees principals del liberalisme polític són la separació de poders, la sobirania nacional i un principi d'igualtat de les persones.

15. Quines van ser les idees més importants del liberalisme econòmic? -

Les idees més importants del liberalisme econòmic van ser que l'economia s'equilibrava per si mateixa, van tindre una llibertat de comerç, amb benefici propi i el treball i no la terra van ser l'origen de la riquesa.

16. Què significa la frase "deixar fer, deixar passar"? -

La frase "deixar fer, deixar passar" significa que les estructures de govern reduïren la seua intervenció al mínim necessari per a garantir la convivència.


LLUMS · El liberalisme, va fer que la societat, la economia i la política canviaren, van millorar ja que hi havia més llibertat.

· La il·lustració es va estendre per tota Europa i América i va renovar especialment les ciències, la filosofia, la política i la societat.

OMBRES · Les dones no tenien cap dret. · Es va perdre molta fe en el cristianisme. · Es crea la Revolució Francesa, la qual fa progressar, però, provoca moltes morts.

· Hi havia un sistema que als burgesos els semblava injust i sobretot incompatible amb el desenvolupament dels seus interessos.

· Els il·lustrats ho justificaven tot amb la raó. · Un moviment filosòfic relacionat amb la · Els líders intel·lectuals tenien com a il·lustració (que va ser la via per a demostrar principal propòsit liderar el món cap al progrés.

· Gracies a la transformació econòmica la

l’existència d’un ser suprem) va ser qüestionat pels filòsofs il·lustrats Voltaire i Rousseau.

població va augmentar considerablement.

· A causa de que la burgesia va reclamar el

· Al segle XVIII un grup de filòsofs van elaborar un cos doctrinal que va esdevenir una magnifica arma de combat per a canviar la realitat i destruir les bases de l'antic règim.

· La part més beneficiada per la il·lustració fou la burgesia.

· Els il·lustrats eren optimistes i estaven

seu lloc en l’estat, l’antic règim va entrar en crisi.

· En les primeres dècades, les execucions, tortures i empresonaments van ser habituals.

· Tanta repressió va causar l’abocament de tots els esforços dels catalans en l’àmbit econòmic.

convençuts de la seua capacitat de canviar el · L’art neoclàssic era considerat per la futur, tenint una enorme confiança en el burgesia com un art massa fred i racional. progrés. · La demanda de bens de consum · La il·lustració defensava el dret a la augmentava a l’interior dels estats a mesura propietat. que s’incrementava la població però aquest increment hauria estat molt limitat sense els mercats exteriors.

Il·lustració i Lliberalisme.  
Il·lustració i Lliberalisme.  

Preguntes d'història de la il·lustració i el liberalisme i les ombres i llums de l'època.

Advertisement