Page 1

12 MAART 2018

DON BOSCO DIGITAAL Nieuwsbrief met berichten van en voor de beweging rond Don Bosco

Om even stil te staan Door Robert Van Brabant

Geest van God, blijf ons bezielen zodat wij nooit ontmoedigd worden door leed en onmacht, zodat wij steeds iemand vinden om mee op weg te gaan en mee te werken, zodat wij blijven zoeken naar wegen die ons thuisbrengen in het hart van mensen en in uw hart van altijd.


INHOUD WERELDNIEUWS

Werken aan integrale ontwikkeling bij de Bororo Een project van de salesiaanse missiedag 2018 Het motto van de nieuwe bisschop van Rabat

3 5 6

NIEUWS VAN BIJ ONS Ze zijn van ons, ze zijn van Don Bosco 7 Uitwisselen en elkaar steunen 9 Leerlingen bouwen praalwagen 10 Nationale STEM-olympiade: 11 Daguitstap naar de Efteling 12 VrijdagMagDag 13 Collega’s, het tweede jaar in dienst 14 Leerlingen uit Don Boscoscholen zijn sportief 16 Een opera op het voormalige Don Boscoterrein 17 Junitas vzw lanceert nieuwe website 18 Don Bosco Vlaanderen editie maart/april is uit 18

NIEUWS IN DE PROFANE MEDIA

Nieuwsblad 19 Rijswijk tv 20 Editie pajot 20 Kerknet 20 Kalender

21


WERELDNIEUWS Werken aan integrale ontwikkeling bij de Bororo Coxipó da Ponte - Brazilië Door ANS

Mario Bordignon, een 71-jarige Salesiaanse priester, heeft meer dan dertig jaar geleefd bij de Bororo, de inheemse bevolking van de Mato Grosso, Brazilië. Naast evangelisatie zette de salesiaan zich in voor het behoud van de lokale cultuur, bevorderde hij hun zelfredzaamheid en stond hij hen bij om hun rechten te verdedigen. “Een van onze zendingstaken is de identiteit van een volk verdedigen”, verklaart Bordignon. “Ik denk dat dat vandaag moeilijker is omdat de westerse samenleving de inheemse culturen sterk beïnvloedt. Het is de negatieve kant van de vooruitgang,” voegt hij eraan toe. “Aan de ene kant zijn camera’s waardevolle hulpmiddelen om de eigen cultuur te bewaren, aan de andere kant brengen mobiele telefoons, radio en televisie alles binnen vanuit een dominante cultuur.”

3


“Wat iemand waard is, zijn niet zijn dingen, maar wat hij van binnen heeft, zijn moraal, zijn cultuur, zijn kennis.” Sinds zijn aankomst in de Mato Grosso is Bordignon het meest bezig geweest met het uitbouwen van een gedifferentieerde school in Meruri. “De jongeren leren over de zogenaamde nationale cultuur zonder hun rijke Bororo-cultuur te verliezen. Hij zorgde voor een tweetalige en interculturele school, waarbij ook ouderen bij betrokken waren. Vandaag is de school in handen van de Bororo zelf. Leraars vormen er de jongeren goed en ze kunnen naar de universiteit gaan,” zegt de salesiaan trots. Andere problemen zijn de economische steun aan de inboorlingen en het respect voor hun rechten. “Consumentisme bestaat hier ook. De Bororo hebben een plotse overgang van de traditionele naar de westerse economie meegemaakt. Ze worstelen om de mechanismen te begrijpen en om ze te assimileren. Het is gemakkelijk te kopen, maar als ze het productieproces begrijpen, zijn ze vaak gedesoriënteerd.” De salesianen begeleiden de Bororo bij de afbakening van hun territorium. “Officieel werden reservaten voor hen afgebakend, maar de fazendeiros, de rijke landeigenaars, bezetten ze. De Bororo moeten hun gebieden herstellen. Daar is er plaats voor een beetje vegetatie in Brazilië en om die reden zijn ze van belang voor de hele natie. “ Na meer dan dertig jaar in de missie, kan Bordignon zeggen: “De Bororo hebben me veel geleerd.” Toen ik deelnam aan een Bororo-begrafenis was ik erg onder de indruk: alles wat toebehoorde aan de overledene werd verbrand. Geschokt, vroeg ik: “Waarom?”. Het stamhoofd antwoordde me: “Wat iemand waard is, zijn niet zijn dingen, maar wat hij van binnen heeft, zijn moraal, zijn cultuur, zijn kennis.” Ik zweeg en leerde van hen.

4


Een project van de salesiaanse missiedag 2018 Myitkyina - Myanmar Door ANS

In de laatste week van februari vierde het Don Bosco-centrum voor beroepsopleiding in Myitkyina een groep afgestudeerden. 25 jongens en 18 meisjes ontvingen hun diploma en sloten hun jaar beroepsvorming af met een educatieve reis. We delen dit graag mee aan de wereldwijde Salesiaanse Familie omdat dit project uitgekozen werd voor de Salesiaanse Missiedag 2018. Op dit moment is er een kleine gemeenschap met vier salesianen en vier zusters van St. Paul (een lokale congregatie opgericht door kardinaal Charles Maung Bo, sdb en aartsbisschop van Yangon) en 8 deeltijdse (vrijwilligers) leraren/ instructeurs (katholieken, boeddhisten en andere geloofsovertuigingen) die samenwerken in de Don Bosco VTC, dat over een klas bord beschikt. Het vormingscentrum bestaat nu 20 jaar. Er zijn verschillende afdelingen: hout (3 studenten), lassen (6), elektriciteit (4), automotoren (12), naaien en kleding (17) en schoonheidsspecialiste (1). Aangezien het VTC zich bevindt in het meest noordelijke deel van Myanmar (Staat Kachin) met een zeer lange geschiedenis van gewapende conflicten, zijn er onder de studenten een paar weeskinderen of kinderen uit gebroken gezinnen. De salesianen zijn blij dat 22 van de 25 jongens die afstudeerden onmiddellijk hun beroep kunnen uitoefenen. Zij keerden terug naar hun families in de landelijke gebieden om daar te werken. De salesianen hebben veel dromen voor de toekomst: “We willen graag één handelsafdeling voor jongens en meisjes, mogelijk ook informatica. Er is dringend behoefte aan twee gebouwen: een gebouw met één verdieping voor de bibliotheek en een studiezaal en een computerklas. En we hebben ook goede bijdetijdse leerboeken nodig voor onze afdelingen,” zegt Victor Nawki, de directeur van de gemeenschap. De hele structuur van de VTC is gemaakt uit hout, een houten constructie met weinig muren van bakstenen. Zo willen we graag het internaat uitbreiden om ook de afgestudeerden die geen werk hebben te helpen aan een baan in de stad Myitkyina. “En natuurlijk dromen we ook nog van een volgende stap: het VTC upgraden naar een middelbare technische school. We zijn blij om de hulp die wij krijgen via onze provinciale econoom Leo Mang,” besluit pater Nawki. 5


Het motto van de nieuwe bisschop van Rabat Marokko Door ANS

Cristóbal López (sdb) werd door de paus benoemd tot bisschop van Rabat. Als bisschopsleuze koos hij “Adveniat Regnum Tuum” (Uw koninkrijk kome). Het is zijn pastoraal programma. Hij verklaart: “Het drukt mijn overtuiging uit dat de Heer mij roept en de hele kerk oproept om een teken en een instrument te zijn ten dienste van de opbouw van het Koninkrijk van God, dat een koninkrijk is van vrede en gerechtigheid, vrijheid en gelijkheid, van leven en waarheid, van liefde en solidariteit “ “Ik begrijp dat deze zin in veel delen van de wereld wordt gezien als een missie om de Kerk groot te maken, zodat er meer christenen zijn, meer roepingen of meer kapellen ... De missie is er niet om de Kerk te maken, maar om te bouwen aan het Koninkrijk van God, vol van vrede, gerechtigheid, vrijheid, leven, waarheid en liefde.” Het embleem zelf kenmerkt vele diepgaande betekenissen maar er is één vooral de moeite waard om te benadrukken. “Sommige golven kruisen het onderste deel van het wapenschild dat doet denken aan de zee in Almería, zijn geboorteplaats, in Badalona, waar hij woonde, en nu aan zijn nieuwe bestemming, Rabat. Maar die dubbele groeve of golf wijst ook op een ‘brug’. In Kenitra, een Marokkaanse stad, was pater López directeur van de plaatselijke salesiaanse school, dat betekende ‘een brugje’. Dit alles symboliseert dus een brug tussen Europa en Afrika, moslims en christenen, Noord en Zuid, rijk en arm. “

6


NIEUWS VAN BIJ ONS Ze zijn van ons, ze zijn van Don Bosco Groot-Bijgaarden Door zr. Katelijn

Op zaterdag 3 maart waren de opvoeders van de 5 Don Bosco-internaten te gast in het internaat te Groot-Bijgaarden. Zr. Hilde Uyttersprot, bestuurder van de internaten te Kortrijk, Groot-Bijgaarden en Wijnegem, verwelkomde alle opvoeders en ik citeer haar “voor onze Don Bosco-internaten ligt vooral het vertrouwen aan de basis van de opvoedende relatie”. Het “kan je fluiten” van Don Bosco is voor ons voldoende om samen op weg te gaan met kinderen, jongeren en ouders. Die eigenheid kleurt onze opvoedingsrelatie en onze omgang in familiegeest samen met zorg voor de zwaksten. Bruno Vanobbergen sprak met begeestering over kinderrechten, gekaderd in ons opvoedingsproject. Het was duidelijk dat hij met passie geluisterd had naar de internen en opvoeders. Hij nam ons mee in een meeslepend boeiend verhaal met als centraal thema: ‘Familiegeest vanuit een kinderrechtenperspectief: een huis, een school, een speelplaats, een parochie. We voelden de passie groeien wanneer hij integriteit koppelde aan de Belgische Grondwet. “Elk kind heeft recht op eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit.” (Art. 22bis, Belgische Grondwet). Hij maakte ons duidelijk dat we sterk verbonden zijn met de internen, omdat we continuïteit kunnen bieden. Hierbij zei hij: “ze zijn van ons … of misschien … ze zijn van Don Bosco”. Het deed deugd om heel sterk uitgedaagd en bemoedigd te worden om verder met 7


kinderen en jongeren te werken, te leven, te spelen en te leren. Hij riep op om verder te werken aan samenwerkingsverbanden, om onderwijs en welzijn te koppelen. Hij gebruikte hiervoor het volgende citaat:

“Hoe meer we erin slagen de handen in elkaar te slaan over de grenzen van scholen, onderwijsnetten en sectoren als welzijn, cultuur en vrije tijd heen, hoe duurzamer onze antwoorden zullen blijken.� Na een smakelijk broodje en een heerlijk soepje werd iedereen uitgenodigd om even op tocht te gaan door het internaat. Dit gaf de aanleiding tot verrijkende gesprekken. Nadien stonden de vormingswerkers van de Aanstokerij klaar om met ons een informatief spel te spelen dat focuste op communicatie, overleg en teambuilding. Opvoeders zijn speelvogels en al spelend of doende leren, blijft plakken. Na een stuk taart met koffie vertrok iedereen met heel wat praktische en leerrijke ervaring huiswaarts.

8


Uitwisselen en elkaar steunen Vormingsweekeinde jonge medebroeders Sint-Pieters-Woluwe Door Harold Seesing, sdb

Ons warmen aan het gezelschap en de uitwisseling met jonge medebroeders binnen de gastvrije gemeenschap van Woluwe-Brussel. ‘Goed dat er tijd en ruimte is om elkaar informeel te ontmoeten en wat bij te praten over onze verschillende ervaringen.’: was wel de gedeelde mening. Elkaar bevestigen en steunen was vooral voelbaar tijdens de geloftenviering van Biju Oledath, sdb en de feestelijke eucharistieviering van zondag waarin hij voorging, omringd door medebroeders.

Hoe presenteren wij onszelf binnen de sociale media? Dat was de kernvraag voor Don Bosco Media om ons bewuster met media te laten omgaan. Het blijft zoeken naar een juist evenwicht tussen de doelgroep en onze drijfveren. Molenbeek werd bezocht en maakte een geheel andere indruk dan die ons gepresenteerd wordt door de media. Een andere wereld in de stad met veel levendigheid en handel op straat waarin mensen naar elkaar en de zwakkeren omzien. Ondertussen hebben wij kennis gemaakt met het grote metronetwerk om ons te spoeden naar de gemeenschap van Poverello. Opgenomen in het meditatieve gebed kwamen wij in een warm bad van een tijdelijke gemeenschap van jongeren die zich engageren om ongeveer 150 personen dagelijks van een goede maaltijd te voorzien, daarnaast bestaat er een beperkte nachtopvang. De jongeren komen van overal en worden aangetrokken tot het doen van deze dienst aan de Heer met ondersteuning van een zuster en een salesiaan. Het gehele weekeinde werd afgesloten met een feestelijke maaltijd met dank aan enkele mensen uit de medewerkersgroep van Don Bosco Hechtel. 9


Leerlingen bouwen praalwagen voor woonzorg-centrum Sint-Denijs-Westrem Door Geert Stevens

Voor het 11de jaar op rij nemen de bewoners van OCMWwoonzorgcentrum De Vijvers deel aan de carnavalstoet van Ledeberg, die op zaterdagnamiddag 24 februari uitrijdt. En ze doen dat dit jaar met een nieuwe praalwagen, die gebouwd is door leerlingen van Don Bosco Sint-Denijs-Westrem. “Een week voordien hebben we in ons woonzorgcentrum al een kleurrijk feest waaraan ook carnavalsgroepen uit Ledeberg deelnemen. Op vrijdag 23 februari passeert de ‘kindercarnavalparade’ langs onze deur. En naar goede gewoonte zijn we ook van de partij op de grote carnavalstoet van zaterdag”, vertelt Kelly Overmeire, coördinator animatie en reactivatie in De Vijvers. Carnaval leeft sterk binnen woonzorgcentrum De Vijvers. Heel wat bewoners waren vroeger betrokken bij het carnavalsleven in Ledeberg. Ook sommige personeelsleden zijn lid van carnavalsverenigingen. “Het past ook volledig binnen de filosofie van onze woonzorgcentra. Wij zijn open en toegankelijke huizen, midden in de wijk, waar iedereen welkom is en waar de bewoners aan het buurtleven kunnen deelnemen”, benadrukt OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid Rudy Coddens. Met dank aan leerlingen Don Bosco “Dit jaar doen we weer mee met een eigen praalwagen. Onze vorige was zo versleten dat we in de stoet van 2017 meereden met onze elektrische rolstoelfiets”, stipt directeur Karen Vanoverbeke van De Vijvers aan. “Voor onze nieuwe praalwagen konden we rekenen op de steun van het Don Bosco Technisch Instituut in Sint-Denijs-Westrem. Tijdens hun praktijklessen bouwden leerlingen mechanica en houtbewerking een nieuw huisje, dat wij dan monteren op onze wagen. De leerlingen en hun begeleiders deden een schitterende job, want ze fiksten het in 8 weken tijd en het huisje – een ijzeren frame afgewerkt met hout en plexiglas – mag zeker worden gezien.”

10


Nationale STEM-olympiade: DB Kortrijk valt in de prijzen! Kortrijk

Door Don Bosco Kortrijk

23.665 deelnemers uit eerste graad, 48 finalisten, waaronder 3 leerlingen van Don Boscocollege Kortrijk: Théophile Van Daele, Elias Coudijzer en Léo Van Steenberge. Aan de faculteit ingenieurswetenschappen in Heverlee bestond de finale uit één theoretische vragenronde en vier praktische ingenieursproeven. Zilver en brons was weggelegd voor de leerlingen van Don Bosco Kortrijk! Zij ontvingen hun prijs uit de handen van minister Alexander De Croo.

11


Daguitstap naar de Efteling

Don Bosco internaat uit Wijnegem Door zr. Ann Meyvisch

Op woensdag 28 februari hadden de kinderen geen les omwille van een pedagogische studiedag. Wij maakten ervan gebruik om een leuke uitstap te organiseren voor alle kinderen van het internaat.

We zijn naar de Efteling getrokken met 2 bussen. De kinderen hebben de dagen voor vertrek echt afgeteld. Na de busrit, die vlot verliep, kwamen we aan in de Efteling. Het was bitter koud die dag, maar we waren allemaal goed ingeduffeld en het stralende zonnetje was van de partij. De kinderen van de oudste groepen mochten in groepjes het park verkennen en op de attracties gaan. De jongste kinderen bleven bij hun opvoedsters en andere begeleiders. Eerst en vooral hebben we met onze jongste kinderen een stukje gewandeld in het sprookjesbos waar de Efteling om bekend staat. Gezellig kijken naar de dansende schoentjes, de geitjes en de wolf, roodkapje en nog meer sprookjesfiguren. Luisteren en praten naar de sprekende boom. Even poseren op een paddenstoel. Zalig hoe de kindjes genieten, schaterlachen, dingen aanwijzen, nieuwsgierig rondkijken. Dà t maakt de dag onvergetelijk. De grotere kinderen kwamen dan weer aan hun trekken bij de ruigere attracties, zoals Vogelrok, het Vliegend Schip, de Baron, de Python enz‌ De meeste kinderen zijn op bezoek geweest bij de Koning van Symbolica in het Paleis der Fantasie, de laatste nieuwe attractie. Het was wel nodig om regelmatig de indoorattracties te verkennen om ons wat op te warmen. Het was een superspannende, coole, ronddraaiende en 12


indrukwekkende dag. Er zitten enkele echte durvers in ons internaat…wauw…petje af, want sommige opvoedsters durfden in sommige attracties niet te gaan! Moe maar gelukkig stapten we ’s avonds terug op de bussen richting Wijnegem. Het was een onvergetelijke dag, alle kinderen hebben zich geamuseerd, ondanks de koude. Ook de opvoedsters waren blij dat het allemaal goed was verlopen. Deze uitstap is zeker voor herhaling vatbaar maar dan liefst met enkele graden warmer.

VrijdagMagDag Kortrijk

Door Steven Verhamme

Op VrijdagMagDag kregen de leerkrachten de kans om in hun les iets nieuws uit te proberen. Een initiatief van het onderwijsblad Klasse. In de les Nederlands trok klas 2F naar Kinderland om er leesbroer of leeszus te gaan spelen voor de jongens en meisjes van het eerste leerjaar. Het werd een heel toffe ervaring voor hen maar ook voor onze tweedejaars. Samen leren van elkaar! Dit project vraagt om herhaling!

13


Collega’s, het tweede jaar in dienst Don Bosco Groenveld Door Wim Hanssens

Hen even voorstellen? Graag! Jong van geest, gedreven, geëngageerd, soms zoekend, vaak gefocust en voorbereid. Soms overvraagd, soms net iets te vaak vanuit het buikgevoel. Leergierig, gemotiveerd, vernieuwend, met verfrissende visie en verrijkend. Samenwerkend, verbindend, hulpvragend, hulpbiedend. Wat een genoegen om samen te mogen werken, denken, verdiepen, verfijnen, … Op woensdag 7 maart zochten we met een twintigtal collega’s naar de lading achter de vlag van het opvoedingsproject van Don Bosco. Titel van de reflectienamiddag; ‘Je kan niet doorgeven wat je zelf niet mag/kan ervaren in je organisatie. Ondertitel: de vier opvoedingsdoelen, zoals omschreven in het opvoedingsproject: ‘verbondenheid, verantwoordelijkheid, vrijheid, zingeving’ In onze school en in functie van onze doelgroep en hun ouders maakten we de vertaling van deze vier opvoedingsdoelen naar een ‘Cirkel van Veerkracht’ met daarin de universele noden aan verbinding, autonomie, meesterschap en zingeving.

Het werd geen lezing, geen intellectuele benadering van deze opvoedingsdoelen, maar een delen van elkaars ervaringen en het zoeken naar de authenticiteit van deze waarden. We kozen ervoor om per opvoedingsdoel eerst de betekenis te verduidelijken om nadien de collega’s de ruimte te geven tot zelfreflectie en 14


de eigen bedenkingen dan in kleine groep met elkaar te delen om dan, tafel per tafel, met elkaar in gesprek te gaan. Centrale vraag per opvoedingsdoel bleef steeds: ‘In welke mate mag je zelf, binnen je werkcontext, deze waarde ervaren?’ Neem nu het opvoedingsdoel ‘Verbondenheid’. Hoe kan je het belang en de rijkdom ervan aan jongeren doorgeven terwijl je elke dag binnen je werkcontext de ervaring moet ondergaan dat je aanwezigheid er niet toe doet. Dat een directieteam verdiept is in dossiers en net iets te veel vergeet dat het kapitaal van de organisatie schuilt in elke medewerker. Dat je bij het binnenkomen in een leerkrachtenlokaal net iets teveel geconfronteerd wordt met de rug van je collega’s, terwijl je hunkert naar die glinstering in de ogen van de mensen met wie je mag samenwerken. Tijdens de bewuste woensdagnamiddag mochten we het verhaal van onze collega’s beluisteren, met hen zoeken naar verbinding en verfijning. Het belang van de opvoedingsdoelen, zoals omschreven in het opvoedingsproject van Don Bosco, werden door onze medewerkers met klem onderschreven. Er werd zeer duidelijk geponeerd dat, om deze opvoedingsdoelen te kunnen bereiken, men deze moet herkennen in de vier universele noden en dat, in de mate dat men ze zelf mag ervaren, men ze ook op een authentieke wijze kan en wil doorgeven. Genieten van een eerste hap uit een perfect gekoelde ‘magnum’ is een fijne ervaring. Samen mogen bouwen aan een kwaliteitsvolle omgeving met deze medewerkers, mogen bouwen aan een gedragen visie en gedragen cultuur gericht op deze opvoedingswaardenwaarden en zoeken naar antwoorden op de onderliggende noden. Dit is een ervaring van een veel hogere orde.

15


Leerlingen uit Don Boscoscholen zijn sportief

16


Een opera op het voormalige Don Boscoterrein Leusden

Door Ton Weevers

Van 30 augustus tot en met 2 september wordt er op het terrein van Don Bosco Leusden een Italiaanse opera opgevoerd, getiteld: “IL BOSCO DELL’ AMORE. De opera wordt georganiseerd door oud-leerling Ton Weevers die in 1964/1965 de VUTO heeft gevolgd en al sinds 1974 in Leusden woont. Tijdens de oudleerlingenreünie van Leusden op 14 april bij Assel Don Bosco Centrum, geeft hij een korte presentatie. Wie alvast wat wil zien kan de site www.operaleusden.nl bekijken en eventueel tickets bestellen. We adviseren om op zaterdagmiddag 1 september of zondagmiddag 2 september te gaan, dan kun je van 13.30 uur tot 15.15 uur wandelen over het terrein en je verbazen over de nieuwbouw. Om 15.30 uur begint het muzikaal spektakel. De posters voor de opera IL BOSCO DELL’ AMORE zijn gedrukt. Vanaf 12 maart is de vernieuwde website beschikbaar en start de ticketverkoop voor alle voorstellingen. Wees er snel bij als je er heen wilt want vorig jaar waren de voorstellingen snel uitverkocht. Volg het nieuws via www.facebook.com/operaleusden.

17


Junitas vzw lanceert nieuwe website Limburg Door Jos Dirkx

Met veel plezier mag ik u melden dat www.junitas.be vanaf heden online is. Graag wil ik een dankwoordje richten aan iedereen die geholpen heeft met een tekst, een idee, een foto om dit mooie uithangbord te realiseren.

Don Bosco Vlaanderen editie maart/april is uit Door Don Bosco Media

Don Bosco VLAANDEREN

nr. 2 | maart - april 2018 | 122ste jaargang | tweemaandelijks tijdschrift voor de beweging rond Don Bosco | kantoor van afgifte: 3000 Leuven mail | P209042

Deze gloednieuwe editie zet het thema “burgerschap” in de spotlights. Je kan hier het magazine online lezen. Mocht je een gedrukt exemplaar willen ontvangen in je brievenbus, laat het ons dan weten via dbmedia@donbosco.be.

Tournée Mondiale 18


NIEUWS IN DE PROFANE MEDIA

7 maart 2018

Lees hier het volledige artikel. 9 maart2018

Lees hier het volledige artikel. 19


5 maart 2018

Lees hier het volledige artikel.

9 maart 2018

Lees hier het volledige artikel. 9 maart 2018

Lees hier het volledige artikel. 20


KALENDER WAT TE DOEN?

WAAR IS HET TE DOEN?

Donderdag 15 MAART

Lezing: Tom van Liefferinge Don Bosco Experience Groot-Bijgaarden

Zaterdag 17 MAART ZDB: Vormingsdag VIDES Heverlee

Zondag 18 MAART

Lezing: zin-zicht in het woord door Jan Werkman Don Bosco Experience Groot-Bijgaarden

Maandag 19 MAART Dag van de zorg / feestdag Sint Jozef

Donderdag 22 MAART

Filmavond: Un amour à taire Don Bosco Experience Groot-Bijgaarden

Vrijdag 23 MAART DBV&A: Beter met de jaren Oud-Heverlee

Zaterdag 24 MAART Suinarda repertorium Don Bosco Zwijnaarde MDB: Congres Oud-Heverlee Pasta-avond De Takel Oostende

Zondag 25 MAART Palmzondag Paaseirenraap & spelnamiddag Kinderland - Kortrijk Klemskerke: Concert tvv De Takel Oostende De Takel Oostende Wie graag de volledige kalender voor de komende maanden raadpleegt kan dit via onderstaande link: http://www.donbosco.be

Don Bosco Digitaal nr 8 2018  
Don Bosco Digitaal nr 8 2018  

Nieuwsbrief met berichten van en voor de beweging rond Don Bosco