Issuu on Google+

DONATA BASILE photograp H her

Jap

N째9


DONATA BASILE H photograp her


Jap


dressing


okiya


Jap


geisha


maiko


danna


Jap

Sanctuary Fushimi Inari Taisha_ Fushimi-ku, Kyoto,


, Japan, oriental Asia, world.........


AD & Graphic Design Donata Basile Photo Donata Basile


H Jap


donata basile / jap