Page 1

MATERIALE NDЁRTIMI


PËRMBAJTJA

Fjala përshëndetëse e CEO .............................................................................. 4 Aksesor Bulonerie ............................................................................................ 6 Aksesor Saldimi .............................................................................................. 20 Materiale kimike ............................................................................................. 26 Pajisje kundër zjarrit ....................................................................................... 36 Pajisje sigurie në punë .................................................................................... 39 Litar, spango zinxhir ........................................................................................ 56 Aspirator ......................................................................................................... 63 Rrjetë ............................................................................................................. 65 Rrota .............................................................................................................. 68 Tё tjera ........................................................................................................... 71


Të nderuar, miq, koleg, bashkëpunëtor, klient!

KAMELA Shpk operon tashmë prej 15 vitesh në tregtimin e mbi 10’000 artikujve të ndryshëm të markave ndërkombëtare. Me një magazinë prej 6’000 m² dhe falë një stafi të kualifikuar, kompania arrin të plotesojë nevojat e klientëve të saj në të gjithë territorin shqiptar. Kamela ofron produkte për materiale ndërtimi, vegla pune profesionale, materiale elektrike, pajisje & aksesor hidraulik, vegla pune për bujqësi, aksesor mobilerie etj. Investimi në burime njerëzore të kualifikuara; produkte të cilësisë së lartë; partneritet me marka ndërkombëtare si dhe plotësimi i vazhdueshëm i nevojave të klientëve të saj përbëjnë shtyllat kryesore ku bazohet veprimtaria e saj. Vazhdimisht kërkojmë mënyra të reja dhe iniciativë, qoftë me teknologji ose me procese të standardizuara, për të përmbushur nevojat e klientëve tanë dhe për të tejkaluar pritshmëritë e tyre.

Këtë vit, Kamela ka hyr në një fazë të re organizimi përsa i përket qasjes ndaj klientëve të saj përmes rritjes së promovimit të markës dhe produkteve të saj me metodat më inovative me qëllim lehtësimin e marrjes së informacionit nga ana e klientëve për cdo artikull që kompania jonë tregton si dhe për kërkesa specifike për të cilat Kamela del garant për t’i plotësuar.

Eksperienca dhe përkushtimi është investimi i vazhdueshëm i kompanisë në funksion të përmirësimit të shërbimit dhe garancisë për të ardhmen.

Rudi Ismaili Drejtor Ekzekutiv

4


5


AKSESOR BULONERIE URR4 UNAZË ME RROTULLIM 4MM URR5 UNAZË ME RROTULLIM 5MM URR6 UNAZË ME RROTULLIM 6MM URR8 UNAZË ME RROTULLIM 8MM URR10 UNAZË ME RROTULLIM 10MM

SRRS5 SIGURESA RRIP SRRS5 SIGURESA RRIP SIGURIMI 5MM SIGURIMI 5MM

SRRS5 SIGURESA RRIP SIGURIMI 5MM

SRRS6 SIGURESA RRIP SRRS6 SIGURESA RRIP SIGURIMI 6MM SIGURIMI 6MM SRRS8 SIGURESA RRIP SRRS8 SIGURESA RRIP SIGURIMI 8MM SIGURIMI 8MM SRRS10 SIGURESA RRIP SRRS10 SIGURESA RRIP SIGURIMI 10MM SIGURIMI 10MM SRRS12 SIGURESA RRIP SRRS12 SIGURESA RRIP SIGURIMI 12MM SIGURIMI 12MM

SRRS6 SIGURESA RRIP SIGURIMI 6MM SRRS8 SIGURESA RRIP SIGURIMI 8MM SRRS10 SIGURESA RRIP SIGURIMI 10MM SRRS12 SIGURESA RRIP SIGURIMI 12MM

B6*10 BULON 6*10- BULON 6*120 B8*15 8*120

BULON 8*15 - BULON

B10*20 BULON 10*20 - BULON 10*120 B12*20 BULON 12*20 - BULON 12*250 B14*30 BULON 14*30 - BULON 14*100 B16*40 BULON 16*40 - BULON 16*100 B18*40 BULON 18*40 - BULON 18*100 B20*50 BULON 20*50 - BULON 20*100

SRRS5 SIGURESA RRIP SIGURIMI 5MM

B3,5*7 3,5*7 RRIP SRRS5 BULON SIGURESA SIGURIMI 5MM B4*10 BULON 4*10 - BULON 4*60

SRRS6 SIGURESA RRIP SIGURIMI 6MM

B5*10 BULON 5*60 SRRS6 BULON5*10 SIGURESA- RRIP SIGURIMI 6MM

SRRS8 SIGURESA RRIP SIGURIMI 8MM

SRRS8 SIGURESA RRIP SIGURIMI 8MM

SRRS10 SIGURESA RRIP SIGURIMI 10MM

SRRS10 SIGURESA RRIP SIGURIMI 10MM

SRRS12 SIGURESA RRIP SIGURIMI 12MM

SRRS12 SIGURESA RRIP SIGURIMI 12MM

6


AKSESOR BULONERIE BKR6*20 BULON KOKË RRUMBULLAKËT 6*20 - BULON KOKË RRUMBULLAKËT 6*120 BKR8*30 BULON KOKË RRUMBULLAKËT 8*30 - BULON KOKË RRUMBULLAKËT 8*120 BKR10*30 BULON KOKË RUMBULLAKËT 10*30 - BULON KOKË RRUMBULLAKËT 10*120 BKR12*40 BULONA KOKË RRUMBULLAKËT BKR12*50 BULONA KOKË RRUMBULLAKËT

SRRS5 SIGURESA RRIP SIGURIMI 5MM

BP12*30 BULONA PLUGU SRRS5 SIGURESA RRIP 12*30 SIGURIMI 5MM

SRRS6 SIGURESA RRIP SIGURIMI 6MM

BP12*40 BULONA PLUGU 12*40 SRRS6 SIGURESA RRIP SIGURIMI 6MM

SRRS8 SIGURESA RRIP SIGURIMI 8MM

SRRS8 SIGURESA RRIP SIGURIMI 8MM

SRRS10 SIGURESA RRIP SIGURIMI 10MM

SRRS10 SIGURESA RRIP SIGURIMI 10MM

SRRS12 SIGURESA RRIP SIGURIMI 12MM

SRRS12 SIGURESA RRIP SIGURIMI 12MM

BZ6*20 BULON I ZI 6*20 BULON I ZI 6*80 BZ10*20 BULON I ZI 10*20 BULON I ZI 10*120 BZ12*20 BULON I ZI 12*20 BULON I ZI 12*100 BZ14*30 BULON I ZI 14*30 BULON I ZI 14*80 BZ16*50 BULON I ZI BZ20*60 BULON I ZI BZ20*70 BULON I ZI

BSH6*80 SRRS5 BULON SIGURESA RRIP SHKALLËSH 6*80 SIGURIMI 5MM

SRRS5 SIGURESA RRIP SIGURIMI 5MM

BSH8*80 SRRS6 BULON SIGURESA RRIP SHKALLËSH 8*80 SIGURIMI 6MM

SRRS6 SIGURESA RRIP SIGURIMI 6MM

BSH8*100 BULON RRIP SRRS8 SIGURESA SHKALLËSH 8*100 SIGURIMI 8MM

SRRS8 SIGURESA RRIP SIGURIMI 8MM

SRRS10 SIGURESA RRIP SIGURIMI 10MM

SRRS10 SIGURESA RRIP SIGURIMI 10MM

SRRS12 SIGURESA RRIP SIGURIMI 12MM

SRRS12 SIGURESA RRIP SIGURIMI 12MM

7


AKSESOR BULONERIE CA16*30 ÇENGELA ABAZHURI 16*30 CA16*40 ÇENGELA ABAZHURI 16*40 CA17*50 ÇENGELA ABAZHURI 17*50 CA18*60 ÇENGELA ABAZHURI 18*60 CA19*70 ÇENGELA ABAZHURI 19*70 CA20*80 ÇENGELA ABAZHURI 20*80 CA21*100 ÇENGELA ABAZHURI 21*100 CA22*130 ÇENGELA ABAZHURI 22*130 CA23*150 ÇENGELA ABAZHURI 23*150 SRRS5 SIGURESA RRIP CA24*175 SIGURIMIÇENGELA 5MM ABAZHURI NR24*175 SRRS6 SIGURESA RRIP SIGURIMI 6MM

CDN4 DERE NR 4 SRRS5ÇENGELA SIGURESA RRIP SIGURIMI 5MM CDN5 ÇENGELA DERE NR 5 CDN6 DERE NR-6 SRRS6ÇENGELA SIGURESA RRIP SIGURIMI 6MM

SRRS8 SIGURESA RRIP SIGURIMI 8MM

SRRS8 SIGURESA RRIP SIGURIMI 8MM

SRRS10 SIGURESA RRIP SIGURIMI 10MM

SRRS10 SIGURESA RRIP SIGURIMI 10MM

SRRS12 SIGURESA RRIP SIGURIMI 12MM

SRRS12 SIGURESA RRIP SIGURIMI 12MM

CPB1 PASQYRË SRRS5ÇENGEL SIGURESA RRIP I BARDHË SIGURIMIN1 5MM

CPV3 ÇENGEL PAQYRË SRRS5 SIGURESA RRIP VOGËL 3 SIGURIMI 5MM

XH0 XHIRANDA NR 0RRIP SRRS5 SIGURESA SIGURIMI 5MM XH1 XHIRANDA NR 1

CPB2 ÇENGEL PASQYRË SRRS6 SIGURESA RRIP I BARDHË N2 SIGURIMI 6MM

CPV4 ÇENGEL PASQYRË SRRS6 SIGURESA RRIPVOGËL 4 SIGURIMI 6MM PASQYRË VOGËL CPV5 ÇENGEL N5 SRRS8 SIGURESA RRIP

XH2 XHIRANDA NR 2RRIP SRRS6 SIGURESA SIGURIMI 6MM XH3 XHIRANDA NR 3

CPB3 ÇENGEL PASQYRË SRRS8 SIGURESA RRIP I BARDHË SIGURIMI N3 8MM CPB4 ÇENGEL PASQYRË SRRS10 SIGURESA RRIP I BARDHË N4 SIGURIMI 10MM SRRS12 SIGURESA RRIP SIGURIMI 12MM

SIGURIMI 8MM PASQYRË I VOGËL CPV6 ÇENGEL N=6 SRRS10 SIGURESA RRIP SIGURIMI 10MMPASQYRË I VOGËL CPV7 ÇENGEL N=7 SRRS12 SIGURESA RRIP SIGURIMI 12MM

8

SRRS8 SIGURESA XH4 XHIRANDA NR 4RRIP SIGURIMI 8MM SRRS10 SIGURESA RRIP SIGURIMI 10MM SRRS12 SIGURESA RRIP SIGURIMI 12MM


AKSESOR BULONERIE DFBJ6*13 DADO FILETË BRENDA JASHTË 6*13 DFBJ8*15 DADO ME FILETË BRENDA JASHTË 8*15 DFBJ10*25 DADO ME FILETË BRENDA JASHTË 10*25 MTS10104-8*13 MTS 10104 – 8*13 MTS8907 DADO FILETË BRENDA JASHTË NR-6 MTS9812-6*9 MTS 9812 – 6*9

DN4 DADO NR.4 - DADO NR.33

MTS9910-6*13 MTS 9910 – 6*13

DG6 DADO ME GOMINË NR 6 DG8

DADO ME GOMINË NR 8

DG10 DADO ME GOMINË NR 10 DG12 DADO ME GOMINË NR 12 DG14 DADO ME GOMINË NR 14 DG16 DADO ME GOMINË NR 16 DG18 DADO ME GOMINË NR 18

DKN8 DADO ME KUNJA NR=8

DK-6 DADO ME KAPUÇ NR 6 DK-8 DADO ME KAPUÇ NR 8 DK-10 DADO ME KAPUÇ NR 10

DKV8 DADO ME KUNJË E VERDHË NR8

9


AKSESOR BULONERIE

GM6 GAMBETA METALIKE 6MM GM8

GAMBETA METALIKE 8 MM

GM10 GAMBETA METALIKE 10 MM GM12 GAMBETA METALIKE 12 MM GM14 GAMBETA METALIKE 14 MM

K-3 KAVALLOT NR.3 K-5

KAVALLOT NR.5

K-6

KAVALLOT NR.6

K-8

KAVALLOT NR.8

K-10 KAVALLOT NR.10 K-12 KAVALLOT NR.12 K-14 KAVALLOT NR.14 K-16 KAVALLOT NR. 16 K-20 KAVALLOT NR. 20 K-22 KAVALLOT NR.22

KC6*19/10MM KAVO ÇELIKU 6*19 10MM KC6*7/2MM KAVO ÇELIKU 6*7 2MM

K-26 KAVALLOT NR.26

KC6*7/3MM KAVO ÇELIKU 6*7 3MM

K-32 KAVALLOT NR.32

KC6*7/4MM KAVO ÇELIKU 6*7 4MM

K-36 KAVALLOT NR.36

KC6*7/5MM KAVO ÇELIKU 6*7 5MM KC6*19/6MM KAVO ÇELIKU 6*19 6MM

T6

TIRANTE 6

T8

TIRANTE 8

T10

TIRANTE 10

T12

TIRANTE 12

T14

TIRANTE 14

T16

TIRANTE 16

T18

TIRANTE 18

T20

TIRANTE 20

T22K TIRANTE 22

KC6*19/8MM KAVO ÇELIKU 6*19 8MM KC6*19/12MM KAVO ÇELIKU 6*19 12MM KC7*7/2MM KAVO ÇELIKU 7*7 2MM KC7*7/3MM KAVO ÇELIKU 7*7 3MM KC7*7/4MM KAVO ÇELIKU 7*7 4MM KC7*7/5MM KAVO ÇELIKU 7*7 5MM KC7*19/6MM KAVO ÇELIKU 7*19 6MM KC7*19/8MM KAVO ÇELIKU 7*19 8MM KC7*19/10MM KAVO ÇELIKU 7*19 10MM KC7*19/12MM KAVO ÇELIKU 7*19 12MM

10


AKSESOR BULONERIE

GK-1,2 GOZHDË KATRAMAJE 1,2 GK1,5 GOZHDË KATRAMAJE 1,5 GK-1,7 GOZHDË KATRAMAJE 2,8*17 GK2

GOZHDË KATRAMAJE 2

GK-2

GOZHDË KATRAMAJE 19 MM

GK2,5 GOZHDË KATRAMAJE 2,5 GK-2, GOZHDË KATRAMAJE 3,2*25 GK3

GBGJ3 GOZHDË BETONI GERMANE N3

GF618 GOZHDË FASHETASH METALIKE 618

GOZHDË KATRAMAJE 3

GK3,570 GOZHDË ME KAPUÇ

GBGN4 GOZHDË BETONI GERMANE N4 GBGN5 GOZHDË BETONI GERMANE N5 GBGN6 GOZHDË BETONI GRMANE N6 GBGN7 GOZHDË BETONI GJERMANE N7

P5 PRIZHONIER 5

GBGN8 GOZHDË BETONI GERMANE N8

P6

PRIZHONIER 6

GBGN8 GOZHDË BETONI GERMANE N9

P8

PRIZHONIER 8

P10 PRIZHONIER 10 P12 PRIZHONIER 12

GBGN10 GOZHDË BETONI GERMANE N10

P14 PRIZHONIER 14 P16 PRIZHONIER 16 P18 PRIZHONIER 18 P20 PRIZHONIER 20 P22 PRIZHONIER 22 P24 PRIZHONIER 24 P27 PRIZHONIER 27 P30 PRIZHONIER 30 P33 PRIZHONIER 33

11


AKSESOR BULONERIE

RRG4,8 RONDELE ME GOMINË NR 4,8*16 RRG5,5 RONDELE ME GOMINË NR 5,5*16

PKC3,2*8 PREÇINA KINEZE ME COPË 3,2*8

RRG6,3 RONDELE ME GOMINË NR 6,3*16

PKC3,2*10 PREÇINA KINEZE ME COPË 3,2*10 PKC3,2*12 PREÇINA KINEZE ME COPË 3,2*12 PKC3,2*16 PREÇINA KINEZE ME COPË 3,2*16 PKC4*8 PREÇINA KINEZE ME COPË 4*8 PKC4*10 PREÇINA KINEZE ME COPË 4*10 PKC4*12 PREÇINA KINEZE ME COPË 4*12 PKC4*14 PREÇINA KINEZE ME COPË 4*14 PKC4*16 PREÇINA KINEZE ME COPË 4*16 PKC4*18 PREÇINA KINEZE ME COPË 4*18 PKC4*20 PREÇINA KINEZE ME COPË 4*20 PKC4*25 PREÇINA KINEZE ME COPË 4*25 PKC4*30 PREÇINA KINEZE ME COPË 4*30 PKC4,8*10 PREÇINA KINEZE ME COPË 4,8*10 PKC4,8*12 PREÇINA KINEZE ME COPË 4,8*12 PKC4,8*14 PREÇINA KINEZE ME COPË 4,8*14 PKC4,8*16 PREÇINA KINEZE ME COPË 4,8*16 PKC4,8*18 PREÇINA KINEZE ME COPË 4,8*18 PKC4,8*20 PREÇINA KINEZE ME COPË 4,8*20

PKKC4*8 PREÇINA KINEZE ME KOKË TË MADHE 4*8 PKKC4*10 PREÇINA KINEZE ME KOKË TË MADHE 4*10 PKKC4*12 PREÇINA KINEZE ME KOKË TË MADHE 4*12 PKKC4*14 PREÇINA KINEZE ME KOKË TË MADHE 4*14 PKKC4*16 PREÇINA KINEZE ME KOKË TË MADHE 4*16 PKKC4*18 PREÇINA KINEZE ME KOKË TË MADHE 4*18 PKKC4*20 PREÇINA KINEZE ME KOKË TË MADHE 4*20 PKKC4*25 PREÇINA KINEZE ME KOKË TË MADHE 4*25 PKKC4,8*10 PREÇINA KINEZE ME KOKË TË MADHE 4,8*10 PKKC4,8*12 PREÇINA KINEZE ME KOKË TË MADHE 4,8*12

R4 RONDELE 4

PKKC4,8*14 PREÇINA KINEZE ME KOKË TË MADHE 4,8*14

R5

RONDELE 5

PKKC4,8*16 PREÇINA KINEZE ME KOKË TË MADHE 4,8*16

R6

RONDELE 6

R8

RONDELE 8

PKKC4,8*18 PREÇINA KINEZE ME KOKË TË MADHE 4,8*18

R10 RONDELE 10

PKKC4,8*20 PREÇINA KINEZE ME KOKË TË MADHE 4,8*20

R14 RONDELE 14

PKKC4,8*25 PREÇINA KINEZE ME KOKË TË MADHE 4,8*25 PKKC4,8*30 PREÇINA KINEZE ME KOKË TË MADHE 4,8*30

R12 RONDELE 12 R16 RONDELE 16 R18 RONDELE 18 R20 RONDELE 20 R22 RONDELE 22 R24 RONDELE 24

PKC4,8*25 PREÇINA KINEZE ME COPË 4,8*25

R27 RONDELE 27 R30 RONDELE 30

PKC4,8*30 PREÇINA KINEZE ME COPË 4,8*30

12


AKSESOR BULONERIE RC8 RONDELE ME ÇARJE 8 RC10 RONDELE ME ÇARJE 10 RC12 RONDELE ME ÇARJE 12 RC14 RONDELE ME ÇARJE 14 RC16 RONDELE ME ÇARJE 16 RC18 RONDELE ME ÇARJE 18 RC20 RONDELE ME ÇARJE 20

THD206 THUMBA DORE DELTA 206 THD208 THUMBA DORE DELTA 208 THD306 THUMBA DORE DELTA 306 THD308 THUMBA DORE DELTA 308

SM-200A THUMBA KOMPRESORI SOMA F2 SM-200B THUMBA KOMPRESORI SOMA F2.5 SM-200C THUMBA KOMPRESORI SOMA F3

GP1010 GRAFETA PISTOLETË 1010 J GP1013 GRAFETA PISTOLETË 1013 J GP1013U GRAFETA PISTOLETË 1013U

THK2 THUMB KOMPRESORI N=2 THK2,5 THUMB KOMPRESORI 2,5 THK3

THUMB KOMPRESORI 3

THK3,8 THUMB KOMPRESORI 3,8 THK5

THB2,5 THUMBA BETONI 2,5

THK1 THUMBA KËPUCËSH 1”

THB3 THUMBA BETONI 3

THK1/2 THUMBA KËPUCËSH 1/2 THK3/4 THUMBA KËPUCËSH 3/4 THK3/8 THUMBA KËPUCËSH 3/8 THK5/8 THUMBA KËPUCËSH 5/8

13

THUMB KOMPRESORI 5


AKSESOR BULONERIE

THK806 SRRS5 THUMBA SIGURESA RRIP KOMPRESORI SIGURIMI 5MM806

THK808 THUMBA KOMPRESORI 808 SRRS6 SIGURESA RRIP THK8010 THUMBA SIGURIMI 6MM KOMPRESORI 8010 THK8012 KOMPRESORI 8012 SRRS8 THUMBA SIGURESA RRIP SIGURIMI 8MM THK8014 THUMBA KOMPRESORI 8014 SRRS10THUMBA SIGURESA RRIP THK8016 KOMPRESORI 8016 SIGURIMI 10MM SRRS12 SIGURESA RRIP SIGURIMI 12MM

SRRS5 THUMB SIGURESA THZ I ZI 5 RRIP SIGURIMI 5MM THZ2,5 THUMB I ZI 2.5 SRRS6 THUMB SIGURESA THZ3 I ZI RRIP 3 SIGURIMI 6MM THZ4 THUMB I ZI 4 SRRS8 SIGURESA RRIP THZP2,5 I ZI ME SIGURIMITHUMBA 8MM PAKETIM 2,5 SRRS10 SIGURESA RRIP THZP3 I ZI ME SIGURIMITHUMBA 10MM PAKETIM 3 SRRS12 SIGURESA RRIP SIGURIMI 12MM

THPB PETASHUK SRRS5THUMBA SIGURESA RRIP BETONI SIGURIMI 5MM

THV2,5 I VERDHË SRRS5 THUMB SIGURESA RRIP NR2.5 SIGURIMI 5MM

SRRS6 SIGURESA RRIP SIGURIMI 6MM

THV3 I VERDHË SRRS6THUMB SIGURESA RRIPNR 3 SIGURIMI 6MMI VERDHË NR 4 THV4 THUMB

SRRS8 SIGURESA RRIP SIGURIMI 8MM

SRRS8THUMB SIGURESA RRIPNR 5 THV5 I VERDHË SIGURIMI 8MM

SRRS10 SIGURESA RRIP SIGURIMI 10MM

SRRS10 SIGURESA RRIP SIGURIMI 10MM

SRRS12 SIGURESA RRIP SIGURIMI 12MM

SRRS12 SIGURESA RRIP SIGURIMI 12MM

UM8*14 METALIK 8*14 SRRS5 UPA SIGURESA RRIP SIGURIMI UM8*60 UPA5MM METALIKE 8*60

UM10*16 METALIK SRRS5 UPA SIGURESA RRIP 10*16 SIGURIMI 5MM

UM8*80 METALIKE SRRS6 UPA SIGURESA RRIP8*80 SIGURIMI 6MM UM8*100 UPA METALIKE 8*100

UM10*60 METALIK 10*60 SRRS6 UPA SIGURESA RRIP SIGURIMI 6MM UM10*70 UPA METALIK 10*70

SRRS8 SIGURESA RRIP UM12*60 UPA METALIKE 12*60 SIGURIMI 8MM UM12*90 UPA METALIK 12*90 SRRS10 SIGURESA RRIP SIGURIMI 10MM SRRS12 SIGURESA RRIP SIGURIMI 12MM

14

SRRS8 SIGURESA RRIP SIGURIMI 8MM SRRS10 SIGURESA RRIP SIGURIMI 10MM SRRS12 SIGURESA RRIP SIGURIMI 12MM


AKSESOR BULONERIE UM8B UPA METALIKE 8 BRONXI UM8T

UPA METALIKE 8

UM10T UPA METALIKE 10 UM12T UPA METALIKE 12

UG695 UPA GIPSI

UMCM4*70 UPA METALIK ME ÇENGEL TË MBYLLUR 4*40 UMCM5*37 UPA METALIK ME ÇELËS TË MBYLLUR 5*37 UMCM5*52 UPA METALIK ME ÇENGEL TË MBYLLUR 5*52 UMCM6*37 UPA METALIK ME ÇENGEL TË MBYLLUR 6*37 UMCM6*52 UPA METALIK ME ÇENGEL TË MBYLLUR 6*52

VB7,5*80 VIDA BETONI 7,5*80

UMF10*80 UPA METALIK FASADE 10*80

VB7,5*90

UMF10*100 UPA METALIK FASADE 10*100

VIDA BETONI 7,5*90

VB7,5*100 VIDA BETONI 7,5*100 VB7,5*110 VIDA BETONI 7,5*110 VB7,5*120 VIDA BETONI 7,5*120 VB7,5*140 VIDA BETONI 7,5*140 VB7,5*160 VIDA BETONI 7,5*160

UMF10*120 UPA METALIK FASADE 10*120 UMF12*100 UPA METALIK FASADE 12*100 UMF12*120 UPA METALIK FASADE 12*120

15


AKSESOR BULONERIE

VC6*70 VIDË ÇATIE 6*70

UMG-8*80 UPA METALIKE ME GODITJE NR=8*80 UMG-8*100 UPA METALIKE ME GODITJE NR=8*100 UMG-8*120 UPA METALIKE ME GODITJE 8*120

VC6*80

VIDË ÇATIE 6*80

VC6*90

VIDË ÇATIE 6*90

VC8*70

VIDË ÇATIE 8*70

VC8*80

VIDË ÇATIE 8*80

VC8*90

VIDË ÇATIE 8*90

UMG-10*80 UPA METALIKE ME GODITJE NR=10*80 UMG-10*100 UPA METALIKE ME GODITJE NR=10*100

VC6*100 VIDA ÇATIE 6*100

UMG-10*120 UPA METALIKE ME GODITJE NR=10*120

VC6*120

VIDA ÇATIE 6*120

VC6*140

VIDË ÇATIE 6*140

UMG-10*140 UPA METALIKE ME GODITJE NR=10*140

VC6*160

VIDË ÇATIE 6*160

UMG-12*80 UPA METALIKE ME GODITJE NR=12*80

VC6*180

VIDË ÇATIE 6*180

VC6*200

VIDË ÇATIE 6*200

VC8*100

VIDA ÇATIE 8*100

VC8*120

VIDA ÇATIE 8*120

VC8*140

VIDA ÇATIE 8*140

VC8*160

VIDA ÇATIE 8*160

VC8*180

VIDA ÇATIE 8*180

VC8*200

VIDA ÇATIE 8*200

VC8*220

VIDA ÇATIE 8*220

VC8*240

VIDA ÇATIE 8*240

UMG-14*120 UPA METALIKE ME GODITJE NR=14*120

VC8*260

VIDA ÇATIE 8*260

VC8*280

VIDA ÇATIE 8*280

UMG-14*140 UPA METALIKE ME GODITJE NR=14*140

VC8*300

VIDA ÇATIE 8*300

UMG-12*100 UPA METALIKE ME GODITJE NR=12*100 UMG-12*120 UPA METALIKE ME GODITJE NR=12*120 UMG-12*140 UPA METALIKE ME GODITJE NR=12*140 UMG-14*100 UPA METALIKE ME GODITJE NR=14*100

UMG-14*160 UPA METALIKE ME GODITJE NR=14*160

VD3*16 VIDA DRURI - VIDA DRURI 3*30

UMG-14*180 UPA METALIKE ME GODITJE NR=14*180

VD3,5*16 VIDA DRURI-VIDA DRURI 3,5*50

UMG-16*100 UPA METALIKE ME GODITJE 16*100

VD4*16 VIDA DRURI-VIDA DRURI 4*70

UMG-16*120 UPA METALIKE ME GODITJE 16*120

VD5*40 VIDA DRURI-VIDA DRURI 5*120

UMG-16*140 UPA METALIKE ME GODITJE 16*140

VD6*40 VIDA DRURI-VIDA DRURI 6*120

UMG-16*160 UPA METALIKE ME GODITJE 16*160 UMG-16*180 UPA METALIKE ME GODITJE 16*180 UMG-16*200 UPA METALIKE ME GODITJE 16*200 UMG-16*220 UPA METALIKE ME GODITJE NR=16*220

16


AKSESOR BULONERIE VDWG5,5*19 VIDA DRURI WOOD GASKET 5,5*19 VDWG5,5*25

VIDA DRURI WOOD GASKET 5,5*25

VDWG5,5*60

VIDA DRURI WOOD GASKET 5,5*60

VDWG6,3*19

VIDA DRURI WOOD GASKET6,3*19

VDWG6,3*25

VIDA DRURI WOOD GASKET 6,3*25

VDWG6,3*30

VIDA DRURI WOOD GASKET 6,3*30

VDWG6,3*40

VIDA DRURI WOOD GASKET 6,3*40

VDWG6,3*50

VIDA DRURI WOOD GASKET 6,3*50

VDWG6,3*60

VIDA DRURI WOOD GASKET 6,3*60

VDWG6,3*70

VIDA DRURI WOOD GASKET 6,3*70

VDWG6,3*100

VIDA DRURI WOOD GASKET 6,3*100

VDA4,8*40 VIDA DURALLUMIN 4,8*40 VDA4,8*50 VIDA DURALUMIN 4,8*50 VDA5*16 VIDA DURALUMIN 5*16 VDA5*30 VIDA DURALUMIN 5*30 VDA5*35 VIDA DURALUMIN 5*35 VDA5,5*40 VIDA DURALUMIN 5,5*40 VDA5,5*50 VIDA DURALUMIN 5,5*50

VDV3,5*20 VIDA DRURI E VERDHË 3,5*20 VDV3,5*40 VIDA DRURI E VERDHË 3,5*40 VDV3,9*25 VIDË DRURI E VERDHË 3,9*25

VPI4,2*19 VIDA PUNTO INOKSI 4,2*19

UVD6 UNAZË ME VIDË ME DADO N=6

UVS6 UNAZA ME VIDË STRIFONI N=6

VPI4,2*25 VIDA PUNTO INOKSI 4,2*25

UVD8

VPI4,8*19 VIDA PUNTO INOKSI 4,8*19

UVD10 UNAZË VIDË ME DADO N=10

UVS8 UNAZË ME VIDË STRIFONI N=8

UNAZË VIDË ME DADO N=8

VPI4,8*25 VIDA PUNTO INOKSI 4,8*25

17


AKSESOR BULONERIE VBU10*80 VIDA BULONA ME UPA 10*80 VBU8*100 UPA 8*100

VIDA BULONA ME

VBUP10*115 VIDA ME BULONA DHE UPA 10*115 VBUPI8*100 VIDA BULONA ME UPA ME PAKETIM 8*100 VLU10*60 VIDA LAVAMANI ME UPA 10*60MM VLU6*90 UPA 6*90

VIDA LAVAMANI ME

VDM4 VIDË PËR DOREZË MOBILIESH 4CM

VLLP3,5*10 VIDA LLAMARINE PATENT NR=3,5*10 VLLP3,5*13 VIDA LLAMARINE PATENT NR=3,5*13 VLLP4,2*10 VIDA LLAMARINE PATENT NR=4,2*10 VLLP4,2*13 VIDA LLAMARINE PATENT NR=4,2*13

VFG8*65 VIDË FASHETË ME GOMINË 8*65 VFG10*100 VIDË FASHETË ME GOMINË 10*100

VMG6*60 VIDA ME UPA PËR GIPSE 6*60

VUP6 VIDA ME UPA ME PAKETIM 6MM VUP8

VIDA ME UPA ME PAKETIM 8MM

VMG8*80 VIDA GIPSI ME UPA 8*80

VUP10 VIDA ME UPA ME PAKETIM 10MM

VMG8*100 VIDA GIPSI ME UPA 8*100

VUP12 VIDA ME UPA ME PAKETIM 12MM

VMG8*120 VIDA GIPSI ME UPA 8*120

18


AKSESOR BULONERIE VUS12*120 VIDA ME UNAZË SKELERIE 12*120 VUS12*150 VIDA ME UNAZË SKELERIE 12*150 VUS12*160 VIDA ME UNAZË SKELERIE 12*160 VUS12*180 VIDA ME UNAZË SKELERIE 12*180

VGZ3,5*19 VIDË GIPSI E ZEZË 3,5*19 VGZ3,5*25 VIDË GIPSI E ZEZË 3,5*25 VGZ3,5*32 VIDË GIPSI E ZEZË 3,5*32

VMMG5,5*19 VIDË METAL METAL GASKET 5.5*19 - VMMG5,5*100 VIDË METAL METAL GASKET 5.5*100 VMMG6,3*19 VIDË METAL METAL GASKET 6.3*19 - VMMG6,3*120 VIDË METAL METAL GASKET 6,3*120

VGZ3,5*35 VIDË GIPSI E ZEZË 3,5*35 VGZ3,5*45 VIDË GIPSI E ZEZË 3,5*45 VGZ3,5*51 VIDË GIPSI E ZEZË 3,5*51 VGZ3,5*55 VIDË GIPSI E ZEZË 3,5*55

VMPKC4,2*16 VIDA MAJË PUNTO KOKË ÇELËS 4,2*16

VS6*40 VIDA STRIFONI 6*40 - VIDA STRIFONI 6*140

VMPKC4,2*19 VIDA MAJË PUNTO KOKË ÇELËS 4,2*19

VS8*40 VIDA STRIFONI 8*40 - VIDA STRIFONI 8*280

VMPKC4,2*25 VIDA MAJË PUNTO KOKË ÇELËS 4,2*25

VS10*40 VIDA STRIFONI 10*40 - VIDA STRIFONI 10*300

VMPKC4,8*16 VIDA MAJË PUNTO KOKË ÇELËS 4,8*16

VS12*50 VIDA STRIFONI 12*50 - VIDA STRIFONI 12*160

VMPKC4,8*19 VIDA MAJË PUNTO KOKË ÇELËS 4,8*19

VST8*40 VIDA STRIFONI 8*40 - VIDS STRIFONI 8*120

VMPKC4,8*25 VIDA MAJË PUNTO KOKË ÇELËS 4,8*25

VST10*70 VIDA STRIFONI 10*70 - VIDA STRIFONI 10*120

19


AKSESOR SALDIMI

ADAPTOR-TA ADAPTOR SRRS5 SIGURESA RRIP PLASTIKE TEL ARGONI SIGURIMI 5MM

EAG2,5 ELEKTRODË SRRS5 SIGURESA RRIP ALUMINI GEKA SIGURIMI 5MM 2,5

EGE2,5 GEKA SRRS5 ELEKTRODË SIGURESA RRIP ELIT 2,5 5MM SIGURIMI

SRRS6 SIGURESA RRIP SIGURIMI 6MM

EAG3,2 ELEKTRODË ALUMINI SRRS6 SIGURESA RRIP GEKA 3,2 SIGURIMI 6MM

SRRS8 SIGURESA RRIP SIGURIMI 8MM

SRRS8 SIGURESA RRIP SIGURIMI 8MM

EGE2P ELEKTRODË GEKA 2 SRRS6 SIGURESA RRIP ME PAKETIM SIGURIMI 6MM EGE3,2 ELEKTRODË GEKA ELIT SRRS8 SIGURESA RRIP 3,2 PAKO SIGURIMI 8MM

SRRS10 SIGURESA RRIP SIGURIMI 10MM

SRRS10 SIGURESA RRIP SIGURIMI 10MM

SRRS10 SIGURESA RRIP SIGURIMI 10MM

SRRS12 SIGURESA RRIP SIGURIMI 12MM

SRRS12 SIGURESA RRIP SIGURIMI 12MM

SRRS12 SIGURESA RRIP SIGURIMI 12MM

KBG-TS-800 KARNELLA SRRS5 SIGURESA RRIP PËR BOMBLA GAZI SIGURIMI 5MM

KBG-TKT-9607 KARNELLA SRRS5 SIGURESA RRIP PËR BOMBLA GAZI SIGURIMI 5MM

SRRS6 SIGURESA RRIP SIGURIMI 6MM

SRRS6 SIGURESA RRIP SIGURIMI 6MM

SRRS8 SIGURESA RRIP SIGURIMI 8MM

SRRS8 SIGURESA RRIP SIGURIMI 8MM

SRRS10 SIGURESA RRIP SIGURIMI 10MM

SRRS10 SIGURESA RRIP SIGURIMI 10MM

SRRS12 SIGURESA RRIP SIGURIMI 12MM

SRRS12 SIGURESA RRIP SIGURIMI 12MM

EIGE2,5 ELEKTRODË INOKSI GEKA ELOX 2,5 EIGE3,2 ELEKTRODË INOKSI GEKA ELOX 3.2 EII2,5 ELEKTRODË ITALIANE INOKSI 2,5 EII3,2 ELEKTRODË ITALIANE INOKSI 3,2

20


AKSESOR SALDIMI

EGB42 ELEKTRODË GEKA SPECIALE B42- NR 4 EGL2,5

ELEKTRODË GEKO LASER E FORTË 2,5

EGL3,2

ELEKTRODË GEKO LASER E FORTË 3,2

EGL4

ELEKTRODË GEKO LASER E FORTË 4

EPK4

ELEKTRODË PIKE KUQE 4

SRRS5 KKO KOMPLET SIGURESA KARNELLË RRIP SIGURIMI OKSIGJENI 5MM SRRS6 SIGURESA RRIP SIGURIMI 6MM SRRS8 SIGURESA RRIP SIGURIMI 8MM SRRS10 SIGURESA RRIP SIGURIMI 10MM SRRS12 SIGURESA RRIP SIGURIMI 12MM

KKGM KOMPLETE KARNELLA GAZI E MADHE 5 PC KKGV KOMPLETE KARNELLA GAZI E VOGËL 5 PC

SRRS5 KAVO SIGURESA KM16A MASE IRRIP MIRË SIGURIMI 5MM 16 A EGG2,5 ELEKTRODË GIZE GEKO 2,5

SRRS6 KAVO SIGURESA KM25A MASE RRIP I MIRË 25 A SIGURIMI 6MM KM35A KAVO MASE I MIRË 35 A SRRS8 SIGURESA RRIP KM50A KAVO SIGURIMI 8MMMASE I MIRË 50 A

EGG3,2 ELEKTRODË GIZE GEKO 3,2 EGG4 ELEKTRODË GIZE GEKO 4

SRRS10 SIGURESA RRIP SIGURIMI 10MM

EIG2,5 ELEKTRODË ITALIANE GIZE 2,5

SRRS12 SIGURESA RRIP SIGURIMI 12MM

21


AKSESOR SALDIMI

KG50 KARNELLA GAZI (55*70) 50 CM KG50L KARNELLA GAZI (55*70) 50 CM E LIRË KG60

KARNELLA GAZI (65*70) 60 CM

KG60L KARNELLA GAZI (65*70) 60 CM E LIRË

SRRS5 MSBGJ MASKË SIGURESA SALDIMI RRIP SIGURIMI ME BISHT5MM BASHKË MSKM MASKA SALDIMI KOKORE MIRË MSKMXHL MASKA SALDIMI KOKORE MIRË XHAM LËVIZËS

SRRS6 SIGURESA RRIP SIGURIMI 6MM SRRS8 SIGURESA RRIP SIGURIMI 8MM SRRS10 SIGURESA RRIP SIGURIMI 10MM SRRS12 SIGURESA RRIP SIGURIMI 12MM

SRRS5MASKË SIGURESA RRIP MSTH SALDIMI SIGURIMI 5MM E THJESHTË MSMR MASKA SALDIMI E MIRË ME REFLEKSE

MSRL MASKË SALDIMI ME REFLEKSE E LIRË

SRRS6 SIGURESA RRIP SIGURIMI 6MM SRRS8 SIGURESA RRIP SIGURIMI 8MM SRRS10 SIGURESA RRIP SIGURIMI 10MM SRRS12 SIGURESA RRIP SIGURIMI 12MM

22


AKSESOR SALDIMI

MSXHL MASKË SALDIMI XHAM LËVIZËS

MSXHLL MASKË SALDIMI XHAM LËVIZËS E LIRË

SGS304 SYZE SALDIMI SGS304

SGS306 XHAM SALDIMI I MADH SGS

SSLK SYZE SALDIMI E LIRË VERDHË JESHILE

SSM SYZE SALDIMI E MIRË

PB-300A PINCA BATERIE 300AM

PM300 PINCË MASE 300 A

PB-500A PINCA BATERIE 500AM

PM300V PINCË MASE 300 I VOGËL PM500

PINCË MASE 500

PM500A PINCË MASE E MIRË 500 A

23


AKSESOR SALDIMI

PSM500 PINCË SALDIMI E MIRË 500

PSF500 PINCA SALDIMI FINDER 500A

PSL300 PINCË SALDIMI E LIRË 300

PSM700 PINCË SALDIMI E MIRË 700

PSF600 PINCA SALDIMI FINDER 600 A

PSL500 PINCË SALDIMI E LIRË 500

PSM800 PINCË SALDIMI E MIRË 800A PS-800AE PINCA EKSPLOID SALDIMI 800A

BX6-200 SALDATRIÇE ELEKTRIKE BX6 200W

PSF800 PINCA SALDIMI FINDER 800 A

SE200A SALDATRIÇE ELEKTRONIKE 200A

BX6-250 SALDATRIÇE ELEKTRIKE BX6 250W

SFKM160 SALDATRIÇE ELEKTRONIKE SOMA 160A SFKM180 SALDATRIÇE ELEKTONIKE SOMA 180A SFKM200 SALDATRIÇE ELEKTRONIKE SOMA 200A

SFKYM160 SALDATRIÇE SOMA 160A

TAAG1 TEL ALUMINI GEKA

SFKYM180 SALDATRIÇE SOMA 180A SFKYM200 SALDATRIÇE SOMA 200A

24

TAG0,8-5KG TEL ARGONI GEKA 5KG


AKSESOR SALDIMI

TAG0,8 TEL ARGONI GEKA 0,8 TAG1 TEL ARGON GEKA 1 TAG1,2 TEL ARGONI GEKA 1.2

DPS DOREZË PUNE SALDATORI

DPSD DOREZA SALDATORI DING

DPSSH DOREZË PUNE SALDATORI E SHTRENJTË

TAG0,8SG3 TEL ARGONI GEKA 0,8 SG3 TAG1SG3 TEL ARGONI GEKA 1 SG3

DSL DOREZË SALDATORI E LIRË

FS FUTA SALDATORI

25

FSKM FUTA SALDATORI E MIRË


MATERIALE KIMIKE

502 ATAK I VOGËL 502

808 ATAK I VOGËL SOMA

AEMS ATAK ENDIEFI I MADH SOMA AEVS ATAK ENDEFI I VOGËL SOMA

AEVS100 ATAK EMDIEF I VOGËL SOMA 100GR

ASB ATAK SUPAR BLU ASGE-30GR ATAK SUPAR BLU 30GR

SGS2520 NGJITËS NË DY ANËT 18*2M SGS SGS2521 NGJITËS NE DY ANËT 24MM*2M SGS2525 NGJITE NE DY ANËT SGS 25MM*5M

SGS1233 NGJITËS NË DY ANËT 50MM2M

SGS2542 NGJITËS DY ANËT 5010M SGS

26


MATERIALE KIMIKE

BMX-616 IZOLANT BULMAX VOGËL

IGV IZOLANT GRI I VOGËL

BMX-617 IZOLANT BULMAX I MADH

H3-1013 BOJËN KREM LISHO H3-8102H BOJË DERE BEZHË ME LUSPA H3-8117H BOJË DERE KAFE (XHEVIS) H3-8304H BOJË DERE NGJYRË QERSHIE H3-8880D BOJË DERE JESHILE ME LUSPA H3-8883D BOJË DERE GRI ME LUSPA H3-8885D BOJË DERE E BARDHË ME LUSPA H3-8891D BOJË DERE BRONX ME LUSPA H3-8982D BOJË DERE BAKER ME LUSPA H3-9006V BOJË GRI LISHO H3-9016 BOJË E BARDHË LISHO P3-9006 BOJË

IJM IZOLANT JESHIL I MADH

IMN IZOLANT I MADH ME NGJYRA

IVV IZOLANT I VERDHË I VOGËL

P3-TR-00 LLAK TRANSPARENT

IZV IZOLANT I ZI I VOGËL IZME IZOLANT I ZI I MESËM IZM

IZOLANT ZI I MADH

IZMM IZOLANT I ZI I MADH I MIRË IZMSH IZOLANT I ZI I MADH I SHTRENJTË

IRR IZOLANT RROBE

27


MATERIALE KIMIKE

SGS2960 IZOLANT SGS I VOGËL ME NGJYRA 19MM

BMX-3166 KALLAJ BOMIN 25GR BULMAX

K KALLAJ I PASTËR

KB100 KALLAJ BOBINË 100GR

KKBP KOMPLET KALLAJ BOBINË PAST 100GR

KS-10GR KALLAJ STILOLAPS

PAST PAST KALLAJ

SHLZSH SHTRESË LETËR ZMERILE SHKALLËSH

KB170

KALLAJ BOBINË 170GR

KB200

KALLAJ BOBINË 200GR

KS-20GR KALLAJ SI STILOLAPS

28


MATERIALE KIMIKE LASH10M LETËR E ASHPËR PËR SHKALLË 10M LASH50MM*5MK LETËR E ASHPËR PËR SHKALLË 50MM*5M LASH5CM*18M LETËR E ASHPËR SHKALLËSH 5CM*18M LASH5M LETËR E ASHPËR PËR SHKALLË 5M*50MM LASH5MK LETËR E ASHPËR PËR SHKALLË 2,5*5M

B MASTIÇ BALI

NCM-43-100 NGJITËS CM 43 100GR NCM-43-200 NGJITËS CM 43 200GR NCM-43-300 NGJITËS CM-43 300GR NCM-43-500 NGJITËS CM 43 500GR NCM-43 NGJITËS CM-43 1000GR NCM-43-3KG NGJITËS NCM-43-3KG NCM-250GR MASTIÇ 250GR NCM-5KG MASTIÇ 5KG

PG12 PULLA GOME 12PC PG24 PULLA GOME BIÇIKLETE 24PC PG48 PULLA GOME BIÇIKLETE 48PC

NMB NATRIBAN MUSHAMAJE NMG NATRIBAN MUSHAMAJE GRI NMJ NATRIBAN MUSHAMAJE JESHIL NMK NATRIBAN MUSHAMAJE I KUQ NMZ NATRIBAN MUSHAMAJE I ZI BMX-605 NGJITËS MUSHAMAJE GRI

NS10 NATRIBAN SERASH 50M 10CM I GJERË NS15 NATRIBAN SERASH 50M 15CM I GJERË

29


MATERIALE KIMIKE NA1,7 NATRIBAN AMBALAZHIMI 1,7 KG NA7 NATRIBAN AMBALAZHIMI 7CM I GJERË

N30 NATRIBAN 30 N35

NATRIBAN 35MM

N40

NATRIBAN 40M

N90

NATRIBAN 90M

N150 NATRIBAN 150M N200 NATRIBAN 200 M SGS2509 NATRIBAN SGS 45MM*30MT SGS2512 NATRIBAN SGS 15MM*40MT SGS2515 NATRIBAN TRANSPARENT SGS 45MM*100MT SGS2516 NATRIBAN SGS KAFE 45MM*100MT

NABQM NGJITËS A + B QUKK I MADH

NC-10M*5CM NGJITËS ÇATIE 10M * 5CM

NABQME NGJITËS A+B QUIK I MESËM

NC-10M*7,5CM NGJITËS ÇATIE 10M * 7,5CM

NABQV NGJITËS A+B QUICK I VOGËL

NM250 NGJITËSE MERMERI 250GR

NL NGJITËS PËR NGJITJE LETRE

NM500 NGJITËSE MERMERI 500GR

NMLY-8708 LETËR NGJITËSE MINJSH

NM1000 NGJITËS MERMERI 1000GR

30

NC-10M*10CM NGJITËS ÇATIE 10M * 10CM

NMT-100GR NGJITËS MIU TUBET 100GR


MATERIALE KIMIKE

PVC-125GR PVC ME KANAÇE 125 GR

PVCT-125GR PVC TUBET 125GR

PVC250GR PVC ME KANAÇE 250 GR

PVCT-50GR PVC TUBET 50GR

PSHS500 PASTRUES SHKUME SOMA 500

PVC500GR PVC ME KANAÇE 500 GR

SHC600GR SHKUMË CIKI 600GR

SHF750 SHKUMË FERM E MADHE 750ML

SHS300 SHKUMË SOMA 300G

SHS750 SHKUMË SOMA E MADHE 750ML

SHS750P SHKUMË SOMA 750 PISTOLETË

SFM310 SILIKON FERM MBUSHËS 280GR

SHS7502N1 SHKUMË SOMA 750 ML (2 IN 1)

SHS750S SHKUMË SOMA 750 ML STATIKE PËR PISTOLETË

SFT280 SILIKON TRANSPARENT FERME 280 GR

SHSS750 SHKUMË SOMA STATIKE 750ML

31


MATERIALE KIMIKE SMB310 SILIKON MBUSHËS BUL FIX 310 SBT280 SILIKON BULMAX TRANSPARENT 280ML

SMS310 SILIKON TEMPERATURE SOMA310

SSB600 SILIKON SOMA I BARDHË 600ML

SSDK300 SILIKON SOMA DY KOMPONENT 300ML

SSG600 SILIKON SOMA GRI 600 ML SSZ600 SILIKON SOMA I ZI 600 ML

SSK310 SILIKON SOMA KAFE 310ML SSM310 SILIKON SOMA MBUSHËS 310ML SST280 SILIKON SOMA TRANSPARENT 280ML SST310 SILIKON SOMA TRANSPARENT 310ML SSZ280 SILIKON SOMA I ZI 280ML SSG310 SILIKON SOMA GRI 310ML

32

SSHL SILIKON SHUFËR BUL-MAX STSH SILIKON TRANSPARENT SHUFËR 1KG SOMA STSHH SILIKON TRANSPARENT SHUFËR I HOLLË BUL-MAX


MATERIALE KIMIKE

SZ-4 SPRAJT TEKORO MAT I ZI 400ML

SB-21 SPRAJT TEKORO BLU 400ML SB-40 SPRAJT TEKORO I BARDHË 400ML SG-100 SPRAJT TEKORO ARGJEND 400ML SG-22 SPRAJT TEKORO GRI I ZËNË 400ML SG-3049 SPRAJT GOLD TEKORO 400ML SG-317 SPRAJT GOLD ME SHKELQIM TEKORO SJ-37 SPRAJT JESHIL TEKORO SK-135 SPRAJT KAFE TEKORO

SDT SPRAJT PASTRIMI DISQESH TEKORO

SK-6 SPRAJT TEKORO I KUQ 400ML SKM-318 SPRAJT KROM METALIZATO TEKORO 400ML SL400V SPRAJT SOMA NGJYRË E VERDHË 400ML SL400VI SPRAJT SOMA NGJYRË VISHNJE 400 SP-68 SPRAJT PORTOKALLI TEKORO STSZ SPRAJT TEKORO SUPAR ZINK SV-25 SPRAJT I VERDHË TEKORO SZ-39 SPRAJT TEKORO I ZI 400ML

SGT400 SPRAJT GRASO TEKORO 400ML

33


MATERIALE KIMIKE SSUG280 SILIKON SOMA UNIVERSAL GRI 280ML SSUZ280 SILIKON SOMA UNIVERSAL I ZI 280ML

SGT SPRAJT PASTRIMI SRRS5 SIGURESA RRIP GOMASH TEKORO SIGURIMI 5MM SLLV250 SPRAJTE SOMA PËR LIRIM VIDASH 250ML

SRRS6 SIGURESA RRIP SIGURIMI 6MM SRRS8 SIGURESA RRIP SIGURIMI 8MM

SLLV400 SPRAJTE SOMA PËR LIRIM VIDASH 400ML

SRRS10 SIGURESA RRIP SIGURIMI 10MM SRRS12 SIGURESA RRIP SIGURIMI 12MM

BMX-603 TENIE ALUMINI BULMAX SGS2529 TENIE ALUMINI 45MM*5M SGS2530 TENIE ALUMINI SGS 48MM*25MT SGS2533 TENIE ALUMINI 45MM*10M

SKT400 SPRAJT PASTRIM SRRS5 SIGURESA RRIP KARBURATORI TEKORO SIGURIMI 5MM 400ML

TA50-10M TENIE ALUMINI 50-10M TA50-20M TENIE ALUMINI 20M

SRRS6 SIGURESA RRIP SIGURIMI 6MM

TA50-25M TENIE ALUMINI 50-25M TA50-5M TENIE ALUMINI 50-5M

SRRS8 SIGURESA RRIP SIGURIMI 8MM SRRS10 SIGURESA RRIP SIGURIMI 10MM SRRS12 SIGURESA RRIP SIGURIMI 12MM

34


MATERIALE KIMIKE

TAF50 TENIE ALUMINI ME FIJE 50MM*30M TAF60 TENIE ALUMINI ME FIJE 60MM*30M TAF70 TENIE ALUMINI ME FIJE 70MM*30M

SGS2500 TENIE LETRE SGS 18MM SGS2501 TENIE LETRE SGS 24MM SGS2502 TENIE LETRE SGS 36MM SGS2503 TENIE LETRE SGS 48MM TL12-25

TENIE LETRE 12-25

TL15

TENIE LETËR 15

TL15-25

TENIE LETRE 15-25

TL19

TENIE LETRE 19

TL19-25

TENIE LETRE 19-25

TL25

TENIE LETRE 25

TL25-25

TENIE LETRE 25-25

TL25T TURKE

TENIE LETRE 25

TL30

TENIE LETRE 30

TL30-25

TENIE LETRE 30-25

TL38

TENIE LETRE 38

TL38-25

TENIE LETRE 38-25

TL38T TURKE

TENIE LETRE 38

TL50

TENIE LETRE 50

TL50-25

TENIE LETRE 50-25

VS VARAK SOBE

TG90 TENIE GIPSI 90M

35

SLT SPRAJT TEKORO MBROJTJE LËKURE

SHQG-30 SHIRIT QOSHE GIPSI 30M


PAJISJE KUNDËR ZJARRIT

DFZ6L DOREZЁ FIKSE ZJARRI 6KG

DFZ6SH DOREZË FIKSE ZJARRI

FFZV FASHETË FIKSE ZJARRI E VERDHË

GFZ GOMINË PËR FIKSE ZJARRI

MFZM MANOMETËR FIKSE ZJARRI I MADH

MFZV MANOMETËR FIKSE ZJARRI I VOGËL

ZFZ ZORRË FIKSE ZJARRI

ZFZ6 ZORRË FIKSE ZJARRI 6KG

GFZZ GOMINË FIKSE ZJARRI E ZEZË

TFZ-6 TUB FIKSE ZJARRI 6KG

36


PAJISJE KUNDËR ZJARRIT

DTB DEDEKTOR TYMI ME BATERI

DTKK DEDEKTOR TYMI ME KORENT

FZ0,5K FIKSE ZJARRI 0,5KG KINEZE

FZ1K FIKSE ZJARRI RRIP SRRS5 SIGURESA CAKIR 1KG SIGURIMI 5MM

FZ2CO2 FIKSE ZJARRI SRRS5 SIGURESA RRIP 2KG CO2 5MM SIGURIMI

FZ2K FIKSE ZJARRIRRIP SRRS5 SIGURESA 2 KG KINEZE SIGURIMI 5MM

SRRS6 SIGURESA RRIP SIGURIMI 6MM

FZ5CO2 SIGURESA FIKSE ZJARRI 5KG SRRS6 RRIP CO2 SIGURIMI 6MM

SRRS6 SIGURESA RRIP SIGURIMI 6MM

SRRS8 SIGURESA RRIP SIGURIMI 8MM

SRRS8 SIGURESA RRIP SIGURIMI 8MM

SRRS8 SIGURESA RRIP SIGURIMI 8MM

SRRS10 SIGURESA RRIP SIGURIMI 10MM

SRRS10 SIGURESA RRIP SIGURIMI 10MM

SRRS10 SIGURESA RRIP SIGURIMI 10MM

SRRS12 SIGURESA RRIP SIGURIMI 12MM

SRRS12 SIGURESA RRIP SIGURIMI 12MM

SRRS12 SIGURESA RRIP SIGURIMI 12MM

37


PAJISJE KUNDËR ZJARRIT

FZ2T FIKSE ZJARRI 2RRIP KG T SRRS5 SIGURESA SIGURIMI FZ4T FIKSE5MM ZJARRI 4KG TURKE

FZT6K ZJARRIRRIP SRRS5FIKSE SIGURESA TAVANORE 6KG SIGURIMI 5MM

FZ25P FIKSE ZJARRIRRIP 25KG SRRS5 SIGURESA ME PLUHUR SIGURIMI 5MM

SRRS6 SIGURESA RRIP SIGURIMI 6MM

SRRS6 SIGURESA RRIP SIGURIMI 6MM

FZ25SH FIKSE ZJARRI 25KG SRRS6 SIGURESA RRIP SHKUME SIGURIMI 6MM

SRRS8 SIGURESA RRIP SIGURIMI 8MM

SRRS8 SIGURESA RRIP SIGURIMI 8MM

FZSH50 FIKSE ZJARRI ME SRRS8 SIGURESA RRIP SHKUME 50KG SIGURIMI 8MM

SRRS10 SIGURESA RRIP SIGURIMI 10MM

SRRS10 SIGURESA RRIP SIGURIMI 10MM

SRRS10 SIGURESA RRIP SIGURIMI 10MM

SRRS12 SIGURESA RRIP SIGURIMI 12MM

SRRS12 SIGURESA RRIP SIGURIMI 12MM

SRRS12 SIGURESA RRIP SIGURIMI 12MM

FZSH6 ZJARRIRRIP ME SRRS5FIKSE SIGURESA SHKUME 6KG SIGURIMI 5MM

FSHESZ FSHESË SRRS5 SIGURESA RRIP ZJARRFIKSE SIGURIMI 5MM

FZ6T FIKSE ZJARI 6 KG T SRRS6 SIGURESA RRIP SIGURIMI 6MM

SRRS6 SIGURESA RRIP SIGURIMI 6MM

KZM50*60SIGURESA KUTI SRRS5 RRIP ZJARRFIKSE SIGURIMI 5MMMETALIKE 40*50

SRRS8 SIGURESA RRIP SIGURIMI 8MM

SRRS8 SIGURESA RRIP SIGURIMI 8MM

SRRS8 SIGURESA RRIP SIGURIMI 8MM

SRRS10 SIGURESA RRIP SIGURIMI 10MM

SRRS10 SIGURESA RRIP SIGURIMI 10MM

SRRS10 SIGURESA RRIP SIGURIMI 10MM

SRRS12 SIGURESA RRIP SIGURIMI 12MM

SRRS12 SIGURESA RRIP SIGURIMI 12MM

SRRS12 SIGURESA RRIP SIGURIMI 12MM

38

SRRS6 SIGURESA RRIP SIGURIMI 6MM


PAJISJE SIGURIE NË PUNË ATC-1760-41 ÇIZME GJUETIE LARUSHE ATC-1760 NR=41 ATC-1760-42 ÇIZME GJUETIE LARUSHE ATC-1760 NR=42 ATC-1760-43 ÇIZME GJUETIE LARUSHE ATC-1760 NR=43 ATC-1760-44 ÇIZME GJUETIE LARUSHE ATC-1760 NR=44 ATC-1760-45 ÇIZME GJUETIE LARUSHE ATC-1760 NR=45 ATC-1760-46 ÇIZME GJUETIE LARUSHE ATC-1760 NR=46

TTC-39-42 ÇIZME GJUETIE E MIRË 42 CBT-1200-42 KOMINOSHE SHIU ME ÇIZME 42

TTC-39-43 ÇIZME GJUETIE E MIRË 43

CBT-1200-43 KOMINOSHE +ÇIZME NR= 43 CBT-1200

TTC-39-45 ÇIZME GJUETIE E MIRË 45

TTC-39-44 ÇIZME GJUETIE E MIRË 44 TTC-39-46 ÇIZME GJUETIE E MIRË 46

CBT-1200-44 KOMINOSHE+ ÇIZME NR= 44 CBT-1200 CBT-1200-45 KOMINOSHE +ÇIZME NR= 45 CBT-1200 CBT-1200-46 ME ÇIZME 46

KOMINOSHE SHIU

CGJLN41 ÇIZME GJAHU LARUSHE NR = 41 CGJLN42 ÇIZME GJAHU LARUSHE NR = 42 CGJLN43 ÇIZME GJAHU LARUSHE NR = 43 CGJLN44 ÇIZME GJAHU LARUSHE NR = 44 CGJLN45 ÇIZME GJAHU LARUSHE NR = 45 CGJLN46 ÇIZME GJAHU LARUSHE NR = 46

STC-1750-41 ÇIZME GJUETIE LARUSHE STC-1750 NR=41 STC-1750-42 ÇIZME GJUETIE LARUSHE STC-1750 NR=42 STC-1750-43 ÇIZME GJUETIE LARUSHE STC-1750 NR=43 STC-1750-44 ÇIZME GJUETIE LARUSHE STC-1750 NR=44 STC-1750-45 ÇIZME GJUETIE LARUSHE STC-1750 NR=45

39


PAJISJE SIGURIE NË PUNË CGJN41 ÇIZME GJAHU NR =41 (KTC 8000) CGJN42 ÇIZME GJAHU NR 42 (KTC 8000) CGJN43 ÇIZME GJAHU NR = 43 (KTC 8000) CGJN44 ÇIZME GJAHU NR 44 (KTC 8000) CGJN45 ÇIZME GJAHU NR 45 (KTC 8000) CGJN46 ÇIZME GJAHU NR = 46 (KTC 8000)

DGBE9 DOREZË E GOMUAR BEYBI EKONOMIKE NR9

KKC-1800-41 KOFSHORE GJUETIE NR=41

PKC-1300-41 KOFSHORE GJUETIE NR=41

KKC-1800-42 KOFSHORE GJUETIE NR=42

PKC-1300-42 KOFSHORE GJUETIE NR=42

KKC-1800-43 KOFSHORE GJUETIE NR=43

PKC-1300-43 KOFSHORE GJUETIE NR=43

KKC-1800-44 KOFSHORE GJUETIE NR=44

PKC-1300-44 KOFSHORE GJUETIE NR=44

KKC-1800-45 KOFSHORE GJUETIE NR=45

PKC-1300-45 KOFSHORE GJUETIE NR=45

KKC-1800-46 KOFSHORE GJUETIE NR=46

PKC-1300-46 KOFSHORE GJUETIE NR=46

DGFG DOREZË E GOMUAR FINDER GRI

DGFL DOREZË E GOMUAR FINDER E LIRË

DGBE10 DOREZË E GOMUAR BEYBI EKONOMIKE NR10

DGFV DOREZË E GOMUAR FINDER E VERDHË

DGBE11 DOREZË E GOMUAR BEYBI EKONOMIKE NR11

40


PAJISJE SIGURIE NË PUNË

DGJB DOREZË PUNE E GOMUAR JESHILE E BARDHË

DLESHI DOREZË LESHI

DP DOREZË PASTRIMI

DPGK-8 DOREZË PUNE GRI KINEZE 38-40GR 8 DPGK-9 DOREZË PUNE GRI KINEZE 38-40GR 9″ DPGK-10 DOREZË PUNE GRI KINEZE 38-40GR 10″ DPGK-11 DOREZË PUNE GRI KINEZE 38-40GR 11″ DPGK-9P DOREZË PUNE GRI KINEZE 43-45GR 9″

DPGF DOREZË PUNE E GOMUAR FINDER

DPGK-10P DOREZË PUNE GRI KINEZE 43-45GR 10″ DPGK-11P DOREZË PUNE GRI KINEZE 43-45GR 11″

DPGFM DOREZË PUNE E GOMUAR FINDER E MIRË

DPGM DOREZË PUNE E GOMUAR E MIRË

DGB9 DOREZË E GOMUAR BEYBI NR=9

DPGZ-9 DOREZË PUNE E GOMUAR KUQE E ZEZË NR-9

DGB10 DOREZË E GOMUAR BEYBI NR=10

DPGZ-10 DOREZË PUNE E GOMUAR KUQE E ZEZË NR-10 DPGZ-11 DOREZË PUNE E GOMUAR E KUQE ZEZË NR-11

41


PAJISJE SIGURIE NË PUNË

DPLMK DOREZË PUNE LËKURË E MIRË KAMELA

DPLOTUSHA DOREZË PUNE LOTUSHA

DPTVB DOREZË PUNE E TRASHË VERDHË-BLU

DPUGRK DOREZË PUNE UGR KINEZE

DXH DOREZË XHAMI

DPM DOREZË PUNE MESHINI

DPUGR DOREZË PUNE UGR BLU

SGS7709 DOREZA E GOMUAR SGS E VERDHË 9 SGS7710 DOREZË E GOMUAR SGS E VERDHË 10

SGS7009 DOREZË PUNE SGS 9 SGS7010 DOREZË PUNE SGS NR=10

42


PAJISJE SIGURIE NË PUNË DLL7T DOREZA LLASTIKU NR=7 TURKE DLL8T DOREZË LLASTIKU NR =8 TURKE DLL9T DOREZË LLASTIKU NR = 9 TURKE DLL10T DOREZË LLASTIKU NR = 10 TURKE DLLBP9 DOREZA LLASTIKU BEYBI PREMIUM NR=9 DLLBP10 DOREZA LLASTIKU BEYBI PREMIUM NR=10

DLLZK DOREZË LLASTIKU E ZEZË E KUQE

DLLH-50GR DOREZA LLASTIKU E HOLLË 50GR DLLH-60GR DOREZA LLASTIKU E HOLLË 60GR DLLH-80GR DOREZA LLASTIKU E HOLLË 80GR DLLT-100GR DOREZA LLASTIKU E TRASHË 100GR DLLT-110GR DOREZA LLASTIKU E TRASHË 110GR DLLT-130GR DOREZA LLASTIKU E TRASHË 130GR DLLT-150GR DOREZA LLASTIKU E TRASHË 150GR DLLT-180GR DOREZA LLASTIKU E TRASHË 180GR

GJUL GJUNJËZ USTAI E LIRË GJUSH GJUNJËZ USTAI SHTRENJTË

FUG FUTA USTAI E GOMUAR

43


PAJISJE SIGURIE NË PUNË

JF JELEK ME FOSFOR JFL JELEK FOSFORI I LIRË

JFZ-P JELEK FOSFORI ME ZINXHIR PORTOKALLI

JUVZ JELEK USTAI VERDHË E ZI

JFZ-V JELEK FOSFORI ME ZINXHIR I VERDHË

KKBT KAPELE KORRËSE BARI TURKE

KMDK KAPELE MINATORI ME DRITË E KUQE VERDHË

KMDZ KAPELE MINATORI ME DRITË E ZEZË

KMKZ KAPELE MURATORI KUNDËR ZJARRIT

KML KAPELE MURATORI E LIRË

KMRR KAPELE MURATORI RROB

44


PAJISJE SIGURIE NË PUNË

KMSH KAPELE MINATORI E SHTRENJTË

KMTM KAPELE MURATORI TURKE E MIRË

SFX5704 KAPELE KORRËSE BARI SOMA

KMMK KAPELE MINATORI E MIRË

KPF-40 KËPUCË PUNE FINDER 40 KPF-41 KËPUCË PUNE FINDER 41 KPF-42 KËPUCË PUNE FINDER 42 KPF-43 KËPUCË PUNE FINDER 43 KPF-44 KËPUCË PUNE FINDER 44

SGS1110 KAPELE PUNE SGS

KPF-45 KËPUCË PUNE FINDER 45

KUSH-39 KËPUCË USTAI KAMELA NR=39 KUSH-40 KËPUCË USTAI KAMELA NR=40 KUSH-41 KËPUCË USTAI KAMELA NR=41 KUSH-42 KËPUCË USTAI KAMELA NR=42 KUSH-43 KËPUCË USTAI KAMELA NR=43 KUSH-44 KËPUCË USTAI KAMELA NR=44 KUSH-45 KËPUCË USTAI KAMELA NR=45

45

KZH KUFJE ZHURME KINEZE


PAJISJE SIGURIE NË PUNË

KZHK KUFJE ZHURME KUQE

KZHL KUFJE ZHURME E LIRË

HB HUNDËSE E BARDHË

KZHM KUFJE ZHURME E MIRË

HBM HUNDËSE E BARDHË E MIRË DAFT

HK1 HUNDËSE ME KARBON TEKE

HK2 HUNDËSE ME KARBON DYSHE

HKSG HUNDËSE ME KARBON + SYZE GURI

HK1M HUNDËSE ME KARBON TEKE E MIRË

HK2M HUNDËSE ME KARBON DYSHE E MIRË

HKV HUNDËSE ME KARBON ME VALVUL

MHDG MASKË HELMI DYSHE E GOMUAR MIRË MHDGL MASKË HELMI DYSHE E GOMUAR E LIRË MHKDM MASKË HELMI KARBON DYSHE E MIRË MHKTM MASKË HELMI ME KARBON TEKE MIRË

46


PAJISJE SIGURIE NË PUNË

MHVM MASKË HUNDËSH ME VALVUL E MIRË 8832

MKG MASKA KUNDRA GAZ

MKG1V MASKA KUNDRA GAZ ME VALVULA

MKG2V MASKA KUNDRA GAZ ME 2 VALVULA

RKH REZERVЁ ME KARBON PЁR HUNDЁSE

RRHK REZERVE HUNDËSE ME KARBON

PMSH PELERINË MOTORRI E SHTRENJTË

PSHB PELERINA SHIU BIÇIKLETE

MHTHL MASKA HELMI E THJESHTË E LIRË MHTHM MASKA HELMI E THJESHTË E MIRË

47


PAJISJE SIGURIE NË PUNË

PSHBTY-6000 PELERINË SHIU BLU TY-6000

PSHHV PELERINË SHIU E HOLLË VERDHË PSHTV PELERINË SHIU E TRASHË E VERDHË

PSHHB PELERINË SHIU E HOLLË BLU

PSHHJ PELERINË SHIU E HOLLË JESHILE

PSHTB PELERINË SHIU E TRASHË BLU

PSHTJ PELERINË SHIU E TRASHË JESHILE

PSHJFRY-1800 PELERINË SHIU JESHILE ME FOSFOR RY-1800

PSHJL PELERINË SHIU JESHILE E LIRË

PSHJM PELERINË SHIU JESHILE E MIRË PSHJSH PELERINË SHIU JESHILE E SHTRENJTË

PSHJZ PELERINË SHIU JESHILE E ZËNË

48


PAJISJE SIGURIE NË PUNË PSHVFRY-1900 PELERINË SHIU E VERDHË ME FOSFOR RY-1800

PSHPFRY-3000 PELERINË SHIU PORTOKALLI ME FOSFOR RY-1800

PSHYTY-6000 PELERINË SHIU YTY-6000

KMA KOSTUME TË MIRË ME ASTAR

KSHA KOSTUME SHIU ME ASTAR I MESËM

KSHASH KOSTUM SHIU ASTAR I SHTRENJTË

KSHAZL KOSTUM SHIU ME ASTAR I ZI I LIRË

KSHAZSH KOSTUM SHIU ASTAR I ZI I SHTRENJTË

49


PAJISJE SIGURIE NË PUNË

KSHB KOSTUME SHIU BLU I ZËNË

KSHBL KOSTUME SHIU BLU I ZËNË I LIRË

KSHF-1123 KOSTUME SHIU FËMIJËSH – 1123

KSHF-H828 KOSTUME SHIU FËMIJËSH H828

KSHF-LXY011 KOSTUME SHIU FËMIJËSH LXY011

KSHGFT-2700 KOSTUM SHIU GRI GFT-2700

KSHGT-2700 KOSTUM SHIU GRI GT-2700

KSHHB KOSTUME SHIU I HOLLË BLU

KSHHJ KOSTUME SHIU I HOLLË JESHIL

KSHTB KOSTUME SHIU I TRASHË BLU

KSHJTT KOSTUME SHIU I TRASHË JESHIL KSHTJ KOSTUME SHIU I TRASHË JESHIL

50


PAJISJE SIGURIE NË PUNË

KSHLKFT-3400 KOSTUM SHIU LARUSH KFT-3400

KSHLT KOSTUM SHIU LARUSH TURK

KSHNU KOSTUME SHIU NGJYRË USHTARAKE

KSHNUL KOSTUM SHIU NGJYRË USHTARAKE E LIRË

KSHNUSHM KOSTUM SHIU NGJYRË USHTARAK I SHTRENJTË I MIRË

KSHRFT-8300 KOSTUM SHIU RFT-8300

KSHU-3520 KOSTUM SHIU USHTARAK 3520

KT-3400 KOSTUME SHIU LARUSHE KT-3400

KSHHV KOSTUME SHIU I HOLLË VERDHË KSHTV KOSTUME SHIU I TRASHË VERDHË

51


PAJISJE SIGURIE NË PUNË

KTY-5000 KOSTUME SHIU TURKE

RRSJSH RRIP SIGURIMI I SHTRENJTË

RRSV RRIP SIGURIMI I VERDHË

RSB RRIP SIGURIMI I BARDHË

RSBM RRIP SIGURIMI

SGS1101 RRIP SIGURIMI SGS

SGS1102 RRIP SIGURIMI SGS

GP GRYKËSE PUNE

K1P KOMINOSHE NJË PËRDORIM K1PL KOMINOSHE NJË PËRDORIM E LIRË

52


PAJISJE SIGURIE NË PUNË

KPKSH KOMINOSHE PUNE E SHTRENJTË ME KRAHE

KPLXXL KOSTUME PUNE I LIRË

KPM KOMINOSHE PUNE E MIRË ME KRAHË

KPMF KOMINOSHE PUNE E MIRË ME FOSFOR

KPR KOMINOSHE PUNE ME RRIPA

KPRF KOMINOSHE PUNE ME RRIPA FOSFORI

KPSH KOSTUM PUNE I SHTRENJTË

KPRRSH KOMINOSHE PUNE ME RRIPA E SHTRENJTË

53


PAJISJE SIGURIE NË PUNË DGJ-1 DYLBI GJUETIE 1 DGJ-2 DYLBI GJUETIE 2

SFIG01 SYZE GURI SOMA TRANSPARENTE

SFIG03 SYZE GURI SOMA TRANSPARENTE

SG SYZE GURI

SGMK SYZE GURI E MIRË KINEZE

SGS303 SYZE GURI SGS

SGSH SYZE GURI E SHTRENJTË

SMS SYZE E MIRË SKIATORI

54


PAJISJE SIGURIE NË PUNË

SGS962 XHEPORE USTAI

XHUDF XHEP USTAI DYSH FINDER

XHUL XHEPA USTAI LËKURË

XHUM XHEPA USTAI MADH

XHUMF XHEP USTAI I MADH FINDER

XHURR XHEPA USTAI RROBE

55


LITAR, SPANGO ZINXHIR KR10LK KAVO RROBASH 10M I LIRË KR10M

KAVO RROBASH 10M

KR10MK KAVO RROBASH 10M I MIRË KR10SHK KAVO RROBASH 10M I SHTRENJTË KR20LK KAVO RROBASH 20M I LIRË

KZ65 KAPËSE ZINXHIRI 65

KR20MK KAVO RROBASH 20M I MIRË

KZ75

KR20SHK KAVO RROBASH 20M I SHTRENJTË

KAPËSE ZINXHIRI 75

KZB100 KAPËSE ZINXHIRI E BARDHË 100

KRT10M KAVO RROBASH TURK 10M KR40M

KR2 KAVO RROBASH N2 KR3 KAVO RROBASH N3 KR4 KAVO RROBASH NR4 KR5 KAVO RROBASH NR5 KR6 KAVO RROBASH NR6

LI3 LITAR IPSAN PLASTIK I BARDHË 3

LA6 LITAR AFSAN NR 6 LA8 LITAR AFSAN NR 8 LA10 LITAR AFSAN NR 10

KAVO RROBASH 40M

LB5 LITAR I BARDHË NR=5MM LB6 LITAR I BARDHË NR=6MM

LA12 LITAR AFSAN NR 12 LA14 LITAR AFSAN NR 14

LK LITAR KOLLAN

LI3,5 LITAR IPSAN PLASTIK I BARDHË 3,5 LI4 LITAR IPSAN PLASTIK I BARDHË 4

56

LK-2,5 LITAR KOLLAN 2,5 LK-3

LITAR KOLLAN 3

LK-4

LITAR KOLLAN 4

LK-5

LITAR KOLLAN 5


LITAR, SPANGO ZINXHIR

LKJ-3 LITAR KOLLAN JESHIL 3

LM2,5 LITAR MARMARO 2.5

LKJ-3,5 LITAR KOLLAN JESHIL 3,5

LM3,5 LITAR MARMARO 3.5

LKJ-4

LM4 LITAR MARMARO 4

LITAR KOLLAN JESHIL 4

LM3 LITAR MARMARO 3

LPB5-6 LITAR PLASTIK BARDHË VERDHË 5-6

LKJ-4,5 LITAR KOLLAN JESHIL 4,5

LN2 LITAR NEJLONI NR = 2 LN2,5 LITAR NEJLONI NR =2.5 LN3 LITAR NEJLONI NR = 3 LN4 LITAR NEJLONI I BARDHË NR = 4 LN50 LITAR NEJLONI NR = 5 LN6 LITAR NEJLONI I BARDHË NR=6 LNB-2 LITAR NEJLONI I BARDHË NR=2 K LNB-2,5 LITAR NEJLONI I BARDHË NR=2,5

LRR4-10M LITAR RROBASH 4MM-10METRA

LNB-3 LITAR NEJLONI I BARDHË NR=3

LRR4-20M LITAR RROBASH 4MM-20METRA

LNL-3 LITAR NEJLONI LARUSH NR=3 LNL-4 LITAR NEJLONI LARUSH NR=4 LNL-5 LITAR NEJLONI LARUSH NR=5 LNL-6 LITAR NEJLONI LARUSH NR=6 LNL-8 LITAR NEJLONI LARUSH NR=8 LNL-10 LITAR NEJLONI LARUSH NR=10 LNL-12 LITAR NEJLONI LARUSH NR=12 LNL-14 LITAR NEJLONI LARUSH NR=14 LNL-16 LITAR NEJLONI LARUSH NR=16

57

SZ400GR SPANGO E ZEZË 400GR


LITAR, SPANGO ZINXHIR LZH6 LITAR ZHUKU NR-6 LZH8

LITAR ZHUKU NR -8

LZH10

LITAR ZHUKU NR -10

LZH12

LITAR ZHUKU NR – 12

LZH14

LITAR ZHUKU NR-14

LZH16

LITAR ZHUKU NR-16

LRRP-20M LITAR RROBASH PLASTIK 20M LRRP-30M LITAR RROBASH PLASTIK-30M

LG-7,5M LITAR GRILASH 7,5M

LLB1,5M LLASTIK BAGAZHI 1,5M LLB1M

LLBV LLASTIK BAGAZHI I VOGËL

LLASTIK BAGAZHI 1M

LLBL1,5M LLASTIK BAGAZHI I LIRË 1,5M LLBL1M LLASTIK BAGAZHI I LIRË 1M

LLBP1,7M LLASTIK BAGAZHI PLASTIK 1,7M

LLBT1,5M LLASTIK BIÇIKLETE I TRASHË 1,5M

LLBP1,8M

LLASTIK BAGAZHI PLASTIK 1,8M

LLBT2M

LLASTIK BIÇIKLETE I TRASHË 2M

LLBP2M

LLASTIK BIÇIKLETE PET 2M

LLBTL1,5

LLASTIK BIÇIKLETE I TRASHË I LIRË 1,5M

LLBPT2M

LLASTIK BIÇIKLETE PET I TRASHË 2M

LLBTL2M

LLASTIK BIÇIKLETE I TRASHË I LIRË 2M

58


LITAR, SPANGO ZINXHIR KB1P KRIKET BIÇIKLETE 1 ME PAKETIM KB1PP KRIKET BIÇIKLETE 1 ME PAKETIM PLASTIK KB2P KRIKET BIÇIKLETE 2 ME PAKETIM KBDK KRIKET BIÇIKLETE DYSHE KBKK KRIKET BIÇIKLETE KATËRSH KINES KBKV KRIKET BIÇIKLETE KATËRSH I VOGËL

KBLPM KRIK BIÇIKLETE ME LITAR / PAKETIM I MADH KBLPV KRIK BIÇIKLETE ME LITAR / PAKETIM I VOGËL

RKM-10M RRIP KRIKET MAKINE AMBALL. PLASTIK 10 M RKMK-10 RRIP KRIKET MAKINE ME KUTI 10 M RKMK-12 RRIP KRIKETI MAKINE ME KUTI 12M RRKM10 RRIPA KRIKET MAKINE 10M RRKMP-6M RRIP KRIKETI MAKINE PAKETIM 6M

KMV10M KRIKET MAKINE I VERDHË 10M

KMJ10M KRIKET MAKINE JESHIL 10M

RTM-10T-3M RRIP TONAZHI MIRË

BSNB-110GR BOJË SPANGO NGJYRË BLU 110GR

RRIPA TONAZHI 2T DERI 10T ME GJATËSI NGA 3M DERI 10M

BSNK-110GR BOJË SPANGO NGJYRЁ KUQE 110GR

RRIPA TONAZHI I MIRË 2T DERI 10T ME GJATËSI NGA 3M DERI 10M

59


LITAR, SPANGO ZINXHIR

S0,5KG SEBANT 0.5KG S1 SEBANT 1KG S2 SPANGO SEBANT 2KG

S600SL SPANGO 600GR IPSAN

SI1KG SPANGO IPSAN 1KG SI2 SPANGO IPSAN 2KG

S700 SPANGO 700GR SEBANT

SN70 SPANGO NEJLONI 70GR SMB100 SPANGO MURATORI E BARDHË 100GR SMB125 SPANGO MURATORI E BARDHË 125GR SMB200 SPANGO MURATORI E BARDHË 200GR SMB-254GR SPANGO MURATORI BARDHË 254GR

SK2KG SPANGO KALION 2KG

SMJ-100GR SPANGO MURATORI JESHILE 100GR

SMB300 SPANGO MURATORI E BARDHË 300GR

SMB100

SPANGO MURATORI E BARDHË 100GR

SMB125

SPANGO MURATORI E BARDHË 125GR

SMB200

SPANGO MURATORI E BARDHË 200GR

SMB-254GR SPANGO MURATORI BARDHË 254GR SMB300

SPANGO MURATORI E BARDHË 300GR

60


LITAR, SPANGO ZINXHIR

SMN-75GR SPANGO MURATORI ME NGJYRA 75GR

SNJ SPANGO ME NGJYRË

SPB96GR SPANGO PESHKIMI E BARDHË 96GR

SSL SPANGO SERASH E LIRË 1KG

SZ SPANGO E ZEZË

T66 TERIP

TB0,5 TEL BLETE 0,5 MM

ZP6 ZINXHIR PLASTIK N= 6 ME 25M

SSSH SPANGO SERASH E SHTRENJTË 1 KG

TBV TERIP BOBINË VOGËL 250 GR

ZP6-2N ZINXHIR PLASTIK 6 ME DY NGJYRA

61


LITAR, SPANGO ZINXHIR Z3BMB ZINXHIR NR.3I BARDHË ME BOBINË Z4BMB ZINXHIR NR.4 I BARDHË ME BOBINË Z5BMB ZINXHIR NR.5 I BARDHË ME BOBINË Z6BMB ZINXHIR NR.6 I BARDHË ME BOBINË Z7BMB ZINXHIR NR.7 I BARDHË ME BOBINË Z8BMB ZINXHIR NR.8 I BARDHË ME BOBINË Z10BMB ZINXHIR NR 10 I BARDHË ME BOBINË

ZL5T ZINXHIR LOPE NR.5 Z3BC ZINXHIR NR.3 I BARDH ME COPË

ZL6T

ZINXHIR LOPE NR.6

ZL7T

ZINXHIR LOPE NR.7

ZL8T

ZINXHIR LOPE NR 8

Z4BC ZINXHIR NR.4 I BARDHË ME COPË Z5BC ZINXHIR NR.5 I BARDHË ME COPË Z6BC ZINXHIR NR.6 I BARDHË ME COPË Z3ZC ZINXHIR NR.3 I ZI ME COPË Z4ZC ZINXHIR NR.4 I ZI ME COPË Z5ZC ZINXHIR NR.5 I ZI ME COPË Z6ZC ZINXHIR NR.6 I ZI ME COPË

ZQ2,5 ZINXHIR QENI 2.5 ZQ3

ZINXHIR QENI NR.3

ZQ3,5

ZINXHIR QENI NR.3.5

ZQ4

ZINXHIR QENI NR.4

ZQ4,5

ZINXHIR QENI NR.4.5

ZQ5

ZINXHIR QENI NR.5

ZPT5 ZINXHIR PËRDREDHUR 5 ZPT6 ZINXHIR PËRDREDHUR 6 ZPT7 ZINXHIR PËRDREDHUR 7

62


ASPIRATOR AB100 ASPIRATOR BANJE 100 AB100L ASPIRATOR BANJE 100 I LIRË AB120 ASPIRATOR BANJE 120 AB150 ASPIRATOR BANJE 150 AB150L ASPIRATOR BANJE 150 I LIRË

AB100-003 ASPIRATOR BANJE ME GRILË 100-003 AP0802 ASPIRATOR ME GRILË 12/5

ABKHG-100 ASPIRATOR BANJE KHG-100-110″ ABM100/5 ASPIRATOR BANJE 033-100 ABM-150 ASPIRATOR BANJE MAKELON-150MM AB100KHG024 ASPIRATOR BANJE 110 KHG024

ABK-160 ASPIRATOR ME KAPAK 160 ABK-200 ASPIRATOR ME KAPAK 200 ABK-250 ASPIRATOR ME KAPAK 250 ABK-300 ASPIRATOR ME KAPAK 300

ACES-M ASPIRATOR LOKALI NJË FAZOR AOBR140-2K ASPIRATOR CENTRIFUGAL OBR 140-2K AOBR200-2K ASPIRATOR CENTRIFUGAL OBR200-2K AOCES ASPIRATOR LOKALI NJE FAZOR DRS160 ASPIRATOR CENTRIFUGAL 160

ABPS140-60 ASPIRATOR BANJE PLASTIK BPS 140-60 ABPS160-60 ASPIRATOR BANJE PLASTIK BPS 160-60

63


ASPIRATOR ABSM250 ASPIRATOR INDUSTRIAL PA KAPAK 250 ABSM300 ASPIRATOR INDUSTRIAL PA KAPAK 300 ABSM350 ASPIRATOR INDUSTRIAL PA KAPAK 350 ABSM400 ASPIRATOR INDUSTRIAL PA KAPAK 400 ABSM500 ASPIRATOR INDUSTRIAL PA KAPAK 500

KAE180 KAPAK ASPIRATORI EL-SAN 180

ABSM600 ASPIRATOR INDUSTRIAL PA KAPAK 600

BMX-2720 KAPAK ASPIRATORI

KAGD KAPAK ASPIRATORI ME GRILE DELTA

KAT KAPAK ASPIRATORI TRANSPARENT 125-905

ZA100 ZORRË ASPIRATORI 100 ZA-1003M ZORRË ASPIRATORI 100, 3M ZA110 110

ZORRË ASPIRATORI

ZA-1103M ZORRË ASPIRATORI 110, 3M

RA120B ROZETЁ ASPIRATORI 120 E BARDHË

ZA120 120

ZORRË ASPIRATORI

ZA125 125

ZORRË ASPIRATORI

ZA-1253M ZORRË ASPIRATORI 125, 3M

RA130B ROZETЁ ASPIRATORI E BARDHË 130

64


RRJETË QAF1M QESE AMBALAZHIMI ME FLLUSKA 1M QAF1,5M QESE AMBALAZHIMI ME FLLUSKA 1,5M QAF2M QESE AMBALAZHIMI ME FLLUSKA 2M QAF1M65GR QESE AMBALAZHIMI ME FLLUSKA 1M 65GR QAF1,5M65GR QESE AMBALAZHIMI ME FLLUSKA 1,5M-65GR

RMPT RRJETË MIZASH PLASTIKE TURKE

QAF2M65GR QESE AMBALAZHIMI ME FLLUSKA 2M 65GR

MM4*3 MUSHAMA MAKINE 4*3 - MM4*20 MUSHAMA MAKINE 4*20 MM6*10 MUSHAMA MAKINE 6*10 MM6*20 MUSHAMA MAKINE 6*20 MM8*5 MUSHAMA MAKINE 8*5 MM8*20 MUSHAMA MAKINE 8*20

RRP0,5*0,5 RRJETË PLASTIKE 0,5*0,5 RRPL1*1 RRJETË PLASTIKE E LIRË 1*1 70GR

RRRPT RRJETË RRETHIMI PLASTIKE TURKE RRRPT25 RRJETË RRETHIMI PLASTIKE TURKE 25M

RRRRP250GR RRJETË RRETHIMI PLASTIKE 290GR-150M

65

RRSB100 RRJETË SITE BUKE 100 RRSB120 RRJETË SITE BUKE 120


RRJETË RHJK-1*100 RRJETË HIJE JESHILE 1*100 RHJK-1,5*50 RRJETË HIJE JESHILE 1,5*50 RRJETË HIJE

RHJK-3*50 JESHILE 3*50

RRJETË HIJE

RHJK-4*50 JESHILE 4*50

RRJETË HIJE

RHJK-6*50 JESHILE 6*50

RRJETË HIJE

RHZ-2*50 RRJETË HIJE E ZEZË 2*50 MESME

RHJ-1*100 RRJETË HIJE JESHILE 1*100-75

RHZ-2*50M RRJETË HIJE E ZEZË 2*50 E MIRË

RHJ-1,5*100 RRJETË HIJE JESHILE 1,5*100-75

RHZ-3*50 RRJETË HIJE E ZEZË 3*50 MESME

RHJ-2*100 RRJETË HIJE JESHILE 2*100-75

RHZ-3*50M RRJETË HIJE E ZEZË 3*50 E MIRË

RHJ-2*50 RRJETË HIJE JESHILE 2*50

RHZ-4*50 RRJETË HIJE E ZEZË 4*50 MESME

RHJ-3*100 RRJETË HIJE JESHILE 3*100-75

RHZL-2*50 RRJETË HIJE E ZEZË E LIRË 2*50M

RHJ-3*50 RRJETË HIJE JESHILE 3*50

RHZL-3*50 RRJETË HIJE E ZEZË E LIRË 3*50M

RHJ-4*100 RRJETË HIJE JESHILE 4*100-75

RHZL-4*50 RRJETË HIJE E ZEZË E LIRË 4*50M

RHJ-4*50 RRJETË HIJE JESHILE 4*50 RHJ-6*100 JESHILE E

RHJK-2*50 JESHILE 2*50

RJETË HIJE 6*100

RHJL-1*100 RRJETË HIJE JESHILE 1*100 RHJM-1*100 RRJETË HIJE JESHILE E MIRË 1*100-90 RHJM-1,5*100 RRJETË HIJE JESHILE E MIRË 1,5*100-90 RHJM-2*100 RRJETË HIJE JESHILE E MIRË 2*100-90 RHJM-3*100 RRJETË HIJE JESHILE E MIRË 3*100-90 RHJM-3*50 RRJETË HIJE JESHILE E MIRË 3*50 RHJM-4*100 RRJETË HIJE JESHILE E MIRË 4*100-90 RHJM-4*50 RRJETË HIJE JESHILE E MIRË 4*50

RRJP1.2*1.5 RRJETË JESHILE ME PICKIM 1.2*1.5-1.2M-23KG RRJP1.2*1.5-18KG RRJETË JESHILE ME PICKIM 1.2*1.5M-1M 18KG RRJP1.2*1.5L RRJETË JESHILE ME PICKIM 1.2*1.5-1.2M 21 KG

66

RRPL0,80,8 RRJETË ME PIKIM 0,80,8


RRJETË

RRMM1 RRJETË MIZASH E MIRË 1M RRMM1,2 MIRË 1,2M

RRJETË MIZASH E

RRMM1,5 MIRË 1,5M

RRJETË MIZASH E

RRMI1,2 RRJETË MIZASH INOKSI 1.2M

RRR2*3 RRJETË ROMBE 2*3 RRR3*6

RRJETË ROMBE 3*6

RRR4*8

RRJETË ROMBE 4*8

RRR5*10 RRJETË ROMBE 5*10 RRR7*12 RRJETË ROMBE 7*12

RRPL1,2*1,2 RRJETË ME PIKIM 1,2*1,2 18KG RRP1*1,5 RRJETË ME PIKIM 1M*1,5 20KG RRP1,2*1,5 RRJETË ME PIKIM 1,2*1,5 21KG RRPM1,2*1,5 RRJETË ME PIKIM 1,2*1,5 E MIRË 23 KG

RRTTHK RRJETË TAVANI ME THURRJE

RRS20-1,5 RRJETË SUVATIMI 20KG 1,5 (14) RRS20-2 RRJETË SUVATIMI 20KG 2 (12) RRS20-2,5 RRJETË SUVATIMI 20KG 2.5 (10) RRS20-3 20KG 3 (8)

RRJETË SUVATIMI

RRSI20-1,5 RRJETË SUVATIMI INOKSI 20KG 1,5 RRSI20-2,5 RRJETË SUVATIMI INOKSI 20KG 2

RRH0,5 RRJETË HOJE E MIRE 1 M RRH1,2M RRJETË ME HOJE 1,2M RRH1,5M RRJETË ME HOJE 1,5M

67


RROTA K 4,8

KOMERDARE 4,8

K 4,8M

KOMERDARE 4,8 E MIRË

K3,5

KOMERDARE 3,5

K3,5P KOMERDARE 3,5 ME PAKETIM K3,5PM KOMERDARE 3,5 ME PAKETIM E MIRË K3,5PSH KOMERDARE 3,5 PAKETIM E SHTRENJTË K4,8P KOMERDARE 4.8 ME PAKETIM

DAGK DISQE ME AKS PËR GOMA KARROCE

K4,8PM KOMERDARE 4.8 ME PAKETIM E MIRË K4,8PSH KOMERDARE 4,8 PAKETIM SHTRENJTË KRKM KOMERDARE PËR RROTA KARROCE MAGAZINE

KK4,8L KOPERTON KOMERDARE 4,8 I LIRË KK4,8R KOPERTON KOMERDARE 4,8 KK4-8A KOPERTON KOMERDARE 4-8 A KKMV4-8SHN KOPERTON KOMERDARE E MIRË 4-8 NEILON

RRK4-8Z RROTA KARROCE 4-8 ZETORI KKF4-10 KOPERTON KOMERDARE FREZASH 4-10 KKF5-10 KOPERTON KOMERDARE FREZASH 5-10

RRK4,1 RROTË KARROCE 4.1/3.5-4 RRKM3,5-4 RROTË KARROCE MAGAZINE 3,50-4 RRKM4,1 MIRË 4,1

RROTË KAROCE E

RRKMA RROTË KARROCE MAGAZINE AOKAI 4,10/3,50-4 RRKMM RROTË KARROCE MAGAZINE MISHI

KMV1,6 KOPERTONE MISHI E VERDHË 1,6KG

RRKMSH RROTË KARROCE MAGAZINE E SHTRENJTË

68


RROTA KK3,5 KOPERTON KOMERDARE 3.5 RRK3,5-8 RROTA KARROCE 3.5-8 RRK350-7 RROTA KAROCE 350-7

RRMMMB RROTË MURLETË MAGAZINE E MADHE E BARDHË RRMMMK RROTË MURLETË MAGAZINE E MADHE E KUQE

RRMMV1 RROTA MURLETЁ MAGAZINE E VOGËL NR 1 RRMMV1K RROTA MURLETЁ MAGAZINE E VOGËL NR 1 E KUQE RRMMV2

RROTA MURLETЁ MAGAZINE E VOGËL NR 2

RRMMV2K RROTA MURLETЁ MAGAZINE E VOGËL NR 2 E KUQE

RRKF75K RROTË KARROCE FIKSE 75 KI RRKF 80

RROTË KARROCE FIKSE 80

RRKF80K

RROTË KARROCE FIKSE 80K

RRKF85K

RROTË KARROCE FIKSE 85 KI

RRKF100

RROTË KARROCE FIKSE 100

RRKF100K RROTË KARROCE FIKSE 100 RRKFM-100 RROTA KARROCE FIKSE E MIRË 100 RRKFM-125 RROTA KARROCE FIKSE E MIRË 125 RRKF125

RROTË KARROCE FIKSE 125

RRKFM-150 RROTA KARROCE FIKSE E MIRË 150 RRKF150

RROTË KARROCE FIKSE 150

RRKF200K RROTË KARROCE FIKSE 200

69


RROTA RRKR80 RROTË KARROCE RROTULLUESHME 80T RRKR100 RROTË KARROCE RROTULLUESHME 100T RRKR125 RROTË KARROCE RROTULLUESHME 125 RRKR150 RROTË KARROCE RROTULLUESHME 150 T RRKR200 RROTË KARROCE RROTULLUESHME 200 T RRKR200K RROTË KARROCE RROTULLUESHME 200 RRKRM-100 RROTË KARROCE E RROTULLUESHME E MIRË 100 RRKRM-125 RROTË KARROCE E RROTULLUESHME E MIRË 125 RRKRM-150 RROTË KARROCE E RROTULLUESHME E MIRË 150

RRKL150 RROTA KARROCE LISHO 150

RRKRSH-125 RROTA KARROCE E RROTULLUESHME E SHTRENJTË 125

RRKL200 RROTË KARROCE LISHO 200

RRKRSH-150 RROTA KARROCE E RROTULLUESHME E SHTRENJTË 150

RRKL250 RROTË KARROCE LISHO 250

RRKRSH-200 RROTA KARROCE E RROTULLUESHME E SHTRENJTË 200

RRKL300 RROTË KARROCE LISHO 300

RRKFR75 RROTË KARROCE ME FRENA NR 75 RRKFR75K

RROTË KARROCE ME FRENA NR 75

RRKFR80

RROTË KARROCE FRENA 80

RRKFR80K

RROTË KARROCE ME FRENA NR 85

RRKFR100

RROTË KARROCE FRENA 100

RRKFR100K RROTË KARROCE ME FRENA NR 100 RRKFR125

RROTË KARROCE FRENA 125

RRKFR150

RROTË KARROCE FRENA 150

RRKFR200

RROTË KARROCE ME FRENA 200

RRKRMF-100 RROTË KARROCE E RROTULLUESHME E MIRË ME FRENA 100 RRKRMF-125 RROTË KARROCE E RROTULLUESHME E MIRË 125 RRKRMF-150 RROTË KARROCE E RROTULLUESHME E MIRË ME FRENA 150

70


TЁ TJERA

BGB BASHKUES GAZI BRONZI BGP

KZG-3 KRYQE GAZI

BASHKUES GAZI ME PIP

KFPPME KUTI FASHETË PLASTIKE PINCË E MESME

BGSR BASHKUES GAZI SARAÇINESKЁ

BVRRK BAZAMENT PËR VARJE RROBASH KAYA

KFPPM KUTI FASHETË PLASTIKE PINCË E MADHE

KFPPV KUTI FASHETË PLASTIKE PINCË E VOGËL

BVRR BAZAMENT PËR VARJE RROBASH

FP100 FASHETË PLASTIKE 380*100

BVRR-TKS06 BAZAMENT VARJE RROBASH TKS-06

FP150

FASHETË PLASTIKE 380*150

FP200

FASHETË PLASTIKE 380*200

FP250

FASHETË PLASTIKE 380*250

FP300

FASHETË PLASTIKE380*300

FP350

FASHETË PLASTIKE 380*350

FP400

FASHETË PLASTIKE 380*400

FP450

FASHETË PLASTIKE 380*450

FP500

FASHETË PLASTIKE 380*500

FH4,5*100 FASHETË HEKURI 4,5*100 FH4,5*150 FASHETË HEKURI 4,5*150

FP7,6*200 FASHETË PLASTIKE 7,6*200

FH4,5*200 FASHETË HEKURI 4,5*200

FP7,6*250 FASHETË PLASTIKE 7,6*250

FH4,5*250 FASHETË HEKURI 4,5*250

FP7,6*300 FASHETË PLASTIKE 7,6*300

FH4,5*300 FASHETË HEKURI 4,5*300

FP7,6*350 FASHETË PLASTIKE 7,6*350

FH4,5*350 FASHETË HEKURI 4,5*350

FP7,6*400 FASHETË PLASTIKE 7,6*400

FH7,9*150 FASHETË HEKURI 7,9*150

FP7,6*450 FASHETË PLASTIKE 7.6*450

FH7,9*200 FASHETË HEKURI 7,9*200

FP7,6*500 FASHETË PLASTIKE 7,6*500

FH7,9*250 FASHETË HEKURI 7,9*250 FH7,9*300 FASHETË HEKURI 7,9*300 FH7,9*350 FASHETË HEKURI 7,9*350 FH7,9*400 FASHETË HEKURI 7,9*400

71


TЁ TJERA FM-1/2 FASHETË MURI 1/2 GOMINË FM-3/4 FASHETË MURI 3/4 FM-1

FASHETË MURI 1

FM-11/4 FASHETË MURI 1-1/4 FM-11/2 FASHETË MURI 1-1/2 FM-2

FASHETË MURI 2

FM-21/2 FASHETË MURI 2 1/2 FM75

FASHETË MURI 75

FM80

FASHETË MURI 80

FM100*60 FASHETË MURI 100*60

FM100 FASHETË MURI 100 FM110 FASHETË MURI 110 FM125 FASHETË MURI 125

FMG1/2 FASHETË MURI ME GOMINË ½ FMG3/4

FASHETË MURI ME GOMINË ¾

FMG1 FASHETË MURI ME GOMINË 1 FMG11/4 FASHETË MURI ME GOMINË 1 1/4(40MM) FMG11/2 FASHETË MURI ME GOMINË 1 1/2 (50MM) FMG2

FASHETË MURI ME GOMINË 2 (63MM)

FMG21/2 FASHETË MURI ME GOMINË 2 1/2(80MM) FMG3

FASHETË MURI ME GOMINË 3 (100MM)

FMG31/2 FASHETË MURI ME GOMINË 3 1/2(100MM)

SGS2400 HINKË SGS

FMG4

FASHETË MURI ME GOMINË 4(110MM)

FMG5

FASHETË MURI ME GOMINË 5(140MM)

FMG6

FASHETË MURI ME GOMINË 6(160MM)

FMG8

FASHETË MURI ME GOMINË 8(200MM)

KD0,5T KAREKULLA DORE 0.5T

KK-12 KAREKULLA NR 12 KK-14

KAREKULL NR.14

KD1T

KAREKULL DORE 1 T

KK-16

KAREKULL NR.16

KD2T

KAREKULL DORE 2 TON

KK-18

KAREKULL NR.18

72


TЁ TJERA

KPN1 KRYQE PLLAKASH NR1 KPN2 KRYQE PLLAKASH NR2

KTXH KRYQE PËR TULLA XHAMI

KPOST KUTI POSTARE METALIKE

KPN3 KRYQE PLLAKASH NR3 KPN4 KRYQE PLLAKASH NR4 KPN5 KEYQE PLLAKASH NR5

G-10 RAFTE PLASTIK BULONA 103*165*75 G-15 RAFTE PLASTIK BULONA 125*195*90 G-20 RAFTE PLASTIK BULONA 152*245*122 G-25 RAFTE PLASTIK BULONA 200*300*130 G-30 RAFTE PLASTIK BULONA 217*360*155 G-35 RAFTE PLASTIK BULONA 265*420*177 G-40 RAFTE PLASTIK BULONA 310*490*195

MK-10 RAFTE PLASTIK VIDASH 85*120*40 MK-20 RAFT PLASTIK VIDASH 100*140*52 MK-30 RAFT PLASTIK VIDASH 110*120*62 MK-31 RAFT PLASTIK VIDASH 110*120*62 MK-32 RAFT PLASTIK VIDASH 110*120*62 MK-35 RAFT PLASTIK VIDASH 110*170*65 MK-40 RAFT PLASTIK VIDASH 124*196*80 MK-45 RAFT PLASTIK VIDASH 175*230*110

MDD-35-MK RAFTE TË MËDHENJ VIDASH

G-10SET SET KUTI PLASTIKE E VOGËL 100

MDD-S-MK RAFT I MADH VIDASH SUPAR MK

MK-50 RAFT PLASTIK VIDASH 140*230*98 MK-55 RAFT PLASTIK VIDASH 212*302*126 MK-56 RAFT PLASTIK VIDASH 212*302*126 MK-60 RAFT PLASTIK VIDASH 260*340*150

73


TЁ TJERA S-10 RAFTE PLASTIIK BULONA 103*165*75 S-15 RAFTE PLASTIIK BULONA 125*195*90 S-20 RAFTE PLASTIIK BULONA 152*245*122 S-25 RAFTE PLASTIIK BULONA 200*300*130 S-30 RAFTE PLASTIIK BULONA 217*360*155

RP451 RAFTE PLASTIK 451

S-35 RAFTE PLASTIIK BULONA 265*420*177

RP501A RAFTE PLASTIK 501A

S-10SET SET RAFTE PLASTIKE 100

S-40 RAFTE PLASTIIK BULONA 310*490*195

RBG-10KG RREGULLATOR BOMBUL GAZI 10KG

RGI

RREGULLATOR GAZI ITALIAN

RGLK

RREGULLATOR GAZI I LIRË KINEZE

RGSH

RREGULLATOR GAZI E SHTRENJTË

RGSH34 RREGULLATOR GAZI I SHTRENJTË 34

BSHG BAZAMENT PËR SHOSHA GAZI

RRGMK RREGULLATOR GAZI I MIRË

74


TЁ TJERA

KKSHG KOMPLETE PËR KOKA SHOSHA GAZI

KPPK KOKA PËR PETROGAZ KAFEJE

KSHG KOKA PËR SHOSHA GAZI

UP6 UPA PLASTIK NR 6

UPP12*100 UPA PLASTIKE POLISTEROLI 12*100

ZG ZORRË GAZI TURKE 8MM

UPP12*120 UPA PLASTIKE POLISTEROLI 12*120

ZG20B ZORRË GAZI 20 BAR

UP8

UPA PLASTIKE NR 8

UP10 UPA PLASTIKE NR 10 UP12 UPA PLASTIKE NR12 UP14 UPA PLASTIKE NR 14

ZN8T ZORRЁ NIVELI NR 8 TURKE

ZNB8 ZORRË NIVELI ME BOBINË NR=8

ZN10T ZORRЁ NIVELI NR 10 TURKE

ZNB12 ZORRË NIVELI ME BOBINË NR=12

ZNB10 ZORRË NIVELI ME BOBINË NR=10

ZN12T ZORRЁ NIVELI NR 12 TURKE

75


TЁ TJERA

BKRR BAZAMENT KONE RRUGËSH

BR BORDUR RRUGE

FBR FUNDORE BORDUR RRUGE

KRR50 KONE RRUGËSH 50CM

KRRB KONE RRUGËSH BEZE

KRRC30 KONE RRUGËSH CILINDRIKE 30CM KRRC45 KONE RRUGËSH CILINDRIKE 45CM

KRR70 KONE RRUGËSH 70CM

KRRP KONE RRUGËSH PIKË ÇUDITËSE

KRRP50 KONE RRUGËSH PLASTIKE 50CM KRRP75 KONE RRUGËSH PLASTIKE 75CM KRRP90 KONE RRUGËSH PLASTIKE 90CM

76

KRRPTT KONE RRUGËSH PA TABELË TURKE


TЁ TJERA KRRU50 KONE RRUGËSH ME UNAZË 50 KRRU-50 ULTRA 50

KONE RRUGËSH

KRRU70 KONE RRUGËSH ME UNAZË 70 KRRU-75 KONE RRUGËSH ULTRA 75

TKBM TABELË KONESH E BARDHË E MADHE TKBV TABELË KONESH E BARDHË E VOGËL

TRRM TABELË RRUGËSH E MADHE

CE ÇANTË EMERGJENCE

KNSH KUTI E NDIHMËS SË SHPEJT

KTM78 KOMPLET PËR TRAFIK MAKINASH

SHFVZ SHIRIT FOSFORI I VERDHË ME TË ZEZA

SHR100 SHIRIT RRUGËSH 100M SHR250

SHIRIT RRUGËSH 200M

SHR250K SHIRIT RRUGËSH 250 M SHR500

SHIRIT RRUGËSH 500 M

SHR500K SHIRIT RRUGËSH 500 M

77


Profile for donaldzhuku1

Kamela  

Kamela  

Advertisement