Page 5

ne prijíma. Ak pred týmto obrazom privrieme oči, cez prizmu viečok (alebo sĺz?) zbadáme čosi zvláštne – poloslepý starec, predstavujúci otca, sa zmení na kvočku, plášť na krídla, ktoré zakrývajú stratené dieťa, pred nami sa objaví Boh – mama. Biblické výpovede o Božom milosrdenstve (hebrejský výraz: rachamim) sú odvodené z hebrejského koreňa r-ch-m (rechem), čo znamená „materské lono“. Mama je povolaná sprítomňovať čosi božské – bezpodmienečnú lásku Boha. Mama je obrazom, podobenstvom, zhmotnením bezpodmienečnej Božej lásky. To je jej poslanie, úloha na tomto svete. Mama je obrazom, podobenstvom, zhmotnením bezpodmienečnej Božej lásky. Náš Samko je veľkým Božím darom. Mali sme vtedy tri detičky. Túžili sme mať ešte štvrté. Žiaľ, dvakrát som spontánne potratila. Spolu s manželom sme sa rozhodli otvoriť sa znova životu. Boh nás obdaroval ďalším tehotenstvom. Pri prehliadke u lekára ma však zmrazilo. Objavili mi v maternici mióm, ktorý hrozivo visel nad dieťatkom. Lekár mi dosť necitlivo povedal: „S najväčšou pravdepodobnosťou sa tehotenstvo skončí tak ako už dvakrát predtým, takže dieťa neprežije.“ Bola som ubitá a smutná. Plakala som. Večer pri svätej omši som sa modlila: „Pane, ty si nad všetkým. Zachráň naše dieťatko.“ So sestrou sme sa začali modliť deviatnik k Gianne Mollovej. Na najbližšej prehliadke mi lekár povedal, že mióm sa preklopil na druhú stranu a vytvoril tak dieťatku priestor, aby mohlo žiť. Počas tehotenstva sa mióm postupne zmenšil. Narodil sa nám krásny zdravý

4

Profile for vydavatelstvo Don Bosco

Materstvo - cesta k svätosti  

edícia Viera do vrecka

Materstvo - cesta k svätosti  

edícia Viera do vrecka

Profile for don_bosco
Advertisement