Page 40

 LITERATÚRA Bosco, Teresio: Svätci saleziánskej rodiny, Don Bosco, Bratislava 2003 Bosco, Teresio: Život mamy Margity, Mama dona Bosca, Don Bosco, Bratislava 2006 Brem, Hildegard: Gianna Beretta-Molla, Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 2000 Dacquino, Giacomo: Psicologia di don Bosco, SEI, Torino 1988 Dachovský, Karel: Svatá Gianna Beretta-Molla, Řád, Praha 2008 Deissler, Alfons: Chodit s Bohem, Významné texty Starého zákona, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1999 Iafolla, Paolo: Chcem byť tvojou ženou, Gianna Berettová-Mollová, Don Bosco, Bratislava 2008 Leifeld, Wendy: Matky svätých, Matice cyrilometodějská s. r. o., Olomouc 2010 Léon-Dufor, Xavier a kol.: Slovník biblickej teológie, Dobrá kniha, Trnava 2003 Nouwen, Henri J. M.: Návrat ztraceného syna, Paulínky, Praha 2001 Spomienky Jána Bosca, Don Bosco, Bratislava 2005 Villanueva, Pascual Chávez: Rodina kolíska života a lásky, Don Bosco, Bratislava 2006 Vyznania svätého Aurélia Augustína, Lúč, Bratislava 1997

39

Profile for vydavatelstvo Don Bosco

Materstvo - cesta k svätosti  

edícia Viera do vrecka

Materstvo - cesta k svätosti  

edícia Viera do vrecka

Profile for don_bosco
Advertisement