Page 4

rovej chorobe. Vynosila dieťa s láskou, až potom nasledovala operácia. Prišla o jedno oko. Nikdy sa nesťažovala a ľudia okolo ani nevnímali, že jej niečo chýba. Nikdy nenariekala, prečo práve ona má žiť bez oka, naopak, stále bola vďačná za to, čo má. Je to človek, ktorý sa obetoval i pre mňa. Tým dieťaťom som ja a tá žena je moja MAMA. Betka, 18 rokov Moja Anička vstáva pred východom slnka. Každé ráno v modlitbe zveruje deti – svoje i pestúnske Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. Prosí Ducha Svätého o múdrosť pri ich výchove a pre deti vyprosuje milosť správneho výberu povolania a životného partnera. Obdivujem ju, že dokáže vstať o hodinu skôr, lebo vie, že potom vhupne do každodennej šichty, ktorá sa obyčajne končí neskoro večer. Je toho veľa, samozrejme, niekedy sa pridružia menšie či väčšie problémy… A ona chce byť dobrou mamou, chce navždy nosiť svoje deti v srdci, predkladať ich Bohu v modlitbe, a ak bude treba, obetovať všetku bolesť za ne. Peter, 50 rokov Na Rembrandtovom obraze Návrat strateného syna otec objíma syna, ktorý sa mu vrátil domov. Okrem mnohých geniálnych vecí sa maliarovi na tomto obraze podarilo vyjadriť jedno tajomstvo. Je naznačené v rukách poloslepého starca, ktorý prijíma svojho syna. Jedna jeho ruka je otcovská a druhá je jemná, ženská, materská, je nežne položená na synovom pleci. Ruka vyjadrujúca bezhraničnú lásku, ktorá prijíma za každých okolností, miluje bez podmienok, chráni naše zraniteľné miesta. Rembrandt vystihol Boha s dvoma aspektmi lásky – ako milujúceho otca, ktorý stavia svojho syna pred výzvy a učí ho zápasiť, i ako milujúcu mamu, ktorá bezpodmieneč-

3

Profile for vydavatelstvo Don Bosco

Materstvo - cesta k svätosti  

edícia Viera do vrecka

Materstvo - cesta k svätosti  

edícia Viera do vrecka

Profile for don_bosco
Advertisement