Page 30

di ako teraz, s Božou pomocou ich dokážeme spolu znášať… Ale teraz sa tešme z našej lásky, lebo mňa vždy učili, že tajomstvo šťastia je prežívanie každého okamihu a vďakyvzdanie Pánovi za všetko, čo nám vo svojej dobrote deň čo deň posiela. Preto hore srdcia a žime šťastne!“ Pochopila, že vydať sa za Pietra je jej povolanie. „Naše pozemské a večné šťastie závisí od toho, či dobre nasledujeme svoje povolanie. Čo je to povolanie? Je to Boží dar, prichádza od Boha! … Máme sa dať na tú cestu, ak Boh chce, kedy chce a ako chce, bez vypáčenia dverí! … Každé povolanie je povolaním k materiálnemu, duchovnému a morálnemu rodičovstvu. Boh do nás vložil inštitút života. Kňaz je otcom a rehoľníčky sú matkami duší. Beda dcéram, ktoré neprijímajú povolanie k materstvu! Každý sa musí pripraviť na to, že bude darcom života…“ Gianna prežívala lekárstvo ako svoje poslanie. Nepozerala na hodiny, na pracovný čas, bola ochotná pomôcť kedykoľvek. Špecializovala sa na pediatriu. Pre každého mala vždy pripravené nejaké slovo povzbudenia, radu. Uprednostňovala chudobných a zanedbaných: „My lekári máme také príležitosti, aké nemajú ani kňazi. Naša misia sa neskončila, keď sa skončil účinok liekov. Je tu ešte duša, ktorú treba privádzať k Bohu… Každý katolícky lekár musí chorého odovzdať kňazovi… Poslaním lekára je kňazské poslanie – ako sa kňaz môže dotýkať eucharistického Ježiša, tak sa my dotýkame Ježiša v telách našich chorých, chudobných, mladých, starých, nemluvniat. Nech sa Ježiš zviditeľní medzi nami.“ 24. septembra 1955 bol nádherný slnečný deň. Keď sa Gianna ako princezná objavila v Bazilike svätého Martina v Magente, zaznel dunivý potlesk. Nerozumela tomu nečakanému aplauzu. Obzerala sa dookola veľkými čiernymi očami. Mnohí priatelia, ľudia, ktorým pomáhala,

29

Profile for vydavatelstvo Don Bosco

Materstvo - cesta k svätosti  

edícia Viera do vrecka

Materstvo - cesta k svätosti  

edícia Viera do vrecka

Profile for don_bosco
Advertisement