Page 20

rým kňaz nemôže dôverovať. Jediná osoba, ktorá ma môže zachrániť pred podozrievaním a zlomyseľnosťou, ste vy.“ Don Bosco už prenajal Pinardiho kôlňu na Valdoccu, kde plánuje vytvoriť oratórium pre chlapcov. Chce si v tomto dome prenajať aj izbičku na bývanie, ale táto štvrť má zlé meno. V blízkosti bývajú ženy s pochybnou povesťou, je tam krčma. Mama Margita má 58 rokov, je babičkou, má deväť vnúčat. „Nebola bohatá, ale v rodine bola kráľovnou. Malí i veľkí ju mali radi a vo všetkom ju poslúchali,“ píše don Bosco v Pamätiach oratória. Uvedomuje si, pred akú voľbu stavia svoju mamu: vymeniť pokojnú starobu uprostred svojich najbližších, ktorých miluje z celého srdca, za neistotu uprostred mnohých sirôt. „Ak si Svätosť mamy Margity sa skladá z malých skutkov, ktoré sa konajú 365 dní v roku. myslíš, že je to Božia vôľa, ochotne pôjdem s tebou,“ odpovedá. „Matka priniesla veľkú obetu,“ prezrádza don Bosco v Pamätiach. V novembri 1846 prichádza do chudobného domu na Valdoccu. Boh ju povoláva, aby sa stala matkou sirôt. Prvou dobrodinkou sirôt dona Bosca je práve Margita: „Moja matka si dala poslať svoju svadobnú výbavu, ktorú si až dovtedy žiarlivo opatrovala. Niektoré z jej šiat slúžili ako omšové rúcha… Mala aj zopár prsteňov a malý zlatý náhrdelník. Hneď ich predala.“ Ján Bonetti, jeden z malých chlapcov, ktorý prišiel do oratória v roku 1855, spomína: „Raz som ju počul o tom hovoriť: ,Keď som posledný raz hľadela na tie veci v mojich rukách, cítila som, ako ma napĺňa žiaľ, no len čo som si to uvedomila, povedala som: Tak choďte, nemohol vás postretnúť lepší osud než tento – nakŕmite a zaodejete chu-

19

Profile for vydavatelstvo Don Bosco

Materstvo - cesta k svätosti  

edícia Viera do vrecka

Materstvo - cesta k svätosti  

edícia Viera do vrecka

Profile for don_bosco
Advertisement