Page 14

 MAMA ÚBOHÝCH SIRÔT

„Kolíska života a lásky – nežná a pevná, chápajúca a neoblomná, trpezlivá a rozhodná. Z jej tváre a správania ustavične vyžaroval pokoj, sebaovládanie, viditeľná jemnosť, materinské teplo. Jej pohladenia neboli nikdy prázdne, nikdy nebila deti, ale nikdy im ani neustupovala. Nebála sa použiť tresty, ale pri prvom náznaku pokánia od nich ustupovala. Bola jemnou, energickou a silnou matkou. Ako múdra vychovávateľka vedela premeniť ťažké rodinné podmienky na kladne pôsobiace a plodné výchovné prostredie. Príkladom a slovom učila svoje deti vrastať do zmyslu pre povinnosť a prácu. Učila ich každodennej odvahe, úprimnosti a čestnosti i zmyslu pre humor. Pri nej sa naučili mať v úcte starých ľudí a ochotne poslúžiť tým, ktorí to potrebovali. Nebála sa pokojne, ale zato rozhodne povedať svoju mienku, ak niekto slovami alebo skutkami vyvolával pohoršenie. Tieto príklady sa hlboko zapisovali do svedomia detí. Na svojich synov dávala pozor, sprevádzala ich, viedla, no nikdy ich do

13

Profile for vydavatelstvo Don Bosco

Materstvo - cesta k svätosti  

edícia Viera do vrecka

Materstvo - cesta k svätosti  

edícia Viera do vrecka

Profile for don_bosco
Advertisement