Page 1

svate_matky:obalka_new

E D ÍCIA

29. 4. 2011

V I E R A

D O

15:25

Stránka 1

V R EC K A

5

Marián Husár

Materstvo – cesta k svätosti MONIKIN SYN ZIŠIEL Z CESTY. NEPRESTALA SA ZAŇHO MODLIŤ. MARGITA VIEDLA DETI K RO ZUMU, NÁBOŽNOSTI A LÁSKAVOSTI. VYCHOVALA VEĽKÉHO SVÄTCA. GIANNA ZO MRELA, ABY JEJ DIEŤA MOHLO ŽIŤ. TRI SKU TOČNÉ PRÍBEHY PLNÉ LÁSKY, RADOSTI, NÁ DEJE, ALE AJ SĹZ A BOLESTI.

db Praktická príručka pre každého kresťana cena: 1,50 EUR; cena pre predplatiteľov: 1,00 EUR

Profile for vydavatelstvo Don Bosco

Materstvo - cesta k svätosti  

edícia Viera do vrecka

Materstvo - cesta k svätosti  

edícia Viera do vrecka

Profile for don_bosco
Advertisement