Page 1

EDÍC IA

VIE R A

D O

V R ECKA

0

Marián Gavenda

Boh prichádza už v Advente

PREČO SA NÁM ŤAŽŠIE STOJÍ V RADE NA SPOVEĎ AKO V RADE NA DARČEKY? JEŽIŠ, KTORÝ SA NARODIL V BETLEHEME, SA RODÍ AJ V NAŠOM SRDCI. NÁJDIME SI ČAS PRE SEBA, PRE DRUHÝCH A PRE BOHA.

Praktická príručka pre každého kresťana cena: 1,50 EUR; cena pre predplatiteľov: 1,00 EUR


V edícii Viera do vrecka v roku 2011 pripravujeme tieto témy: Božie požehnanie Čo znamená gesto požehnania? Ako ho správne používať? Zázraky Biblické zázraky a zázraky dnešných čias. Pravdy a nepravdy o zázrakoch. Televízia v našich rukách Návod, ako rozumne používať televíziu. Modlitba Dôležitosť ústnej modlitby. Ako sa sústrediť pri modlení. Sväté matky a matky svätých Inšpirujúci pohľad na menej známe, ale rovnako významné sväté ženy v bežnom živote. Ako prežívať leto Nezabúdajme v lete na Boha. Prečo potrebuje aj naša duša dovolenku a ako ju čo najlepšie prežiť. Umelé oplodnenie Povoľuje Cirkev umelé oplodnenie? Postoj Cirkvi k tejto téme a k ochrane života. Uzdravovanie rodových koreňov Prekliatie na niekoľko generácií trápi mnohé rodiny. Poradíme vám, ako uzdraviť rodové korene. Anjeli Prečo sa obraciame na anjelov a aký je ich skutočný význam. Falošné pohľady a neprimerané očakávania od anjelov. Príprava na starobu Každého z nás čaká, ale nie každý je na ňu pripravený... Rozvedení katolíci Ako nájsť životnú cestu po rozvode či rozluke manželstva. Križiacke výpravy Často kritizované obdobie v histórii Cirkvi. Dá sa nájsť na ňom niečo pozitívne? Presné názvy jednotlivých tém sa môžu zmeniť. Vydavateľ si vyhradzuje právo na určenie poradia jednotlivých tém.


 ADVENT SA ZAČÍNA UŽ DNES

Nedočkaví obchodníci začínajú umelo rozdúchavanou predvianočnou atmosférou útok na srdcia a peňaženky zákazníkov dávno pred začiatkom Adventu. Možno nás už znervózňujú, rovnako ako aj ustavičné kritizovanie a pripomínanie, že „Vianoce, to nie je len kapor a darčeky“. Skúsme však vnímať vynachádzavosť, vytrvalosť a starostlivú prípravu podnikateľov, ktorí chcú v predvianočnom čase predať čo najviac svojho tovaru, výdrž uzimených predavačov v stánkoch i kupujúcich v rade pred nimi ako povzbudivú výzvu. Stačí spraviť len jeden krok, ten smerom k sebe, a povedať si: „Čím prispievam k svojmu duchovnému prežívaniu, duchovnému obohateniu? Nestojí sa mi v rade na spoveď ťažšie než v obchode s hračkami?“ Ak si osvojíme takýto pohľad, na každom kroku budeme nachádzať impulzy na zmobilizovanie svojej predvianočnej duchovnej vynachádzavosti a obetavosti. Veď keď to dokážu obchodníci kvôli zisku, prečo nie my kresťania kvôli samému Kristovi?!

Živé stretnutie s Ježišom Adventná liturgia nám nielen pripomína udalosti, ktoré sa odohrali kedysi v minulosti, ale nám ich aj sprítomňuje a umožňuje nám mať na nich priamu, osobnú účasť. Prostredníctvom sviatostí, ktoré v týchto dňoch


horlivejšie prijímame, máme zároveň možnosť stretnúť sa osobne, tu a teraz, s mystickým Kristom. A v biblických čítaniach zaznievajú aj témy, ktoré nás pripravujú na definitívne stretnutie s osláveným Kristom. Vo všetkých troch formách je podstatné živé stretnutie. Advent teda v istom zmysle nie je len príprava, akoby sa stretnutie s Ježišom malo odohrať až cez polnočnú a na Božie narodenie. Je časom intenzívnejšieho stretania sa s Bohom a je poznačený úsilím, aby tieto stretnutia boli živé a prinášali dobré ovocie. Advent je čas aktívneho očakávania. Evanjelium Prvej adventnej nedele nám doň ponúka výstižný program: „Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život… Preto bdejte celý čas a modlite sa…“ (porov. Lk 21, 34 – 36). Cieľom prípravy je vytvoriť také podmienky, aby sme od Boha mohli prijať čím viac milostí, ktoré nám túži dať. Ide vlastne o tri oblasti: askéza, modlitba a slúžiaca láska.

A dosť! Cieľom askézy nie je dokazovať si, akú máme duchovnú silu, ale odstraňovať, čo nás spútava. Príčiny sú rôzne, preto je potrebné, aby si odpovedal každý za seba. Niekto stráca veľa času i vnútorného pokoja nadmerným pozeraním televízie. Na Advent by si mal stanoviť zdravú mieru a získaný čas vyplniť užitočnejšie, napríklad prečítať si kúsok z Písma či z duchovnej literatúry, pomodliť sa ruženec, viac sa venovať svojim blízkym, najmä rodičia deťom. Iného zväzujú návyky ako alkohol, fajčenie. Možno si povie, že to nič nie je, ale až keď sa pokúsi naozaj sa ich

2


na niekoľko dní zriecť, zistí, ako je na ne naviazaný. No ak sa mu to predsa podarí, zakúsi aj veľkú oslobodzujúcu silu a duchovnú energiu. A tá sa potom prejaví v ďalších oblastiach. Možno ešte častejšie než alkoholizmus nám hrozí vorkoholizmus – nemierna práca či jej opak – lenivosť. Aj v tomto prípade úžasne oslobodzuje rázne si povedať: „Dosť!“ alebo naopak „Idem!“ Mali by sme každý v sebe odhaliť, čo nás spútava najviac, a tam sa usilovať o oslobodenie. Veľmi osožné je spýtať sa na to aj blízkych, ktorí nás obyčajne vidia pravdivejšie než my sami. A ešte lepšie je povedať im o svojom adventnom predsavzatí – je to pre nás určitá kontrola, ale najmä vzájomné povzbudenie. V rodine by bolo ideálne, keby si o svojich predsavzatiach otvorene povedali všetci jej členovia a občas si zhodnotili, ako sa im darí plniť ich. Cieľ je vytvoriť vo svojom vnútri priestor, aby tam Boh mohol pôsobiť účinnejšie.

Sila modlitby Ak sa pokúsime byť verní adventnému predsavzatiu, čoskoro sa presvedčíme aj o sile svojej slabosti, o svojej častej nestálosti a potrebe Božej pomoci, ktorú si treba vyprosovať modlitbou. Advent by mala charakterizovať práve atmosféra častejšej, živšej modlitby. Dobre vieme, z koľkých strán nás v nej vyrušuje súčasný životný rytmus. Ak si v tomto období dokážeme vytvoriť pokojnejší čas na rannú, a najmä večernú modlitbu, ak si nájdeme chvíľu zastaviť sa v kostole, cez deň pridať desiatok ruženca, môže nás to veľmi obohatiť.

3


Celé Adventné i Vianočné obdobie vnímajú aj neveriaci ako niečo rodinné, dôverné. V kresťanských rodinách by prinajmenej v tomto čase nemala chýbať spoločná modlitba s deťmi, najlepšie pri adventnom venci. A nielen kým sú malé. Takouto modlitbou, ktorou sa spolu približujeme k Bohu, sa vytvárajú aj najhlbšie vzájomné väzby. Koľkí i po rokoch spomínajú práve na spoločné modlitby v rodine ako na najkrajšie chvíle života. Stretnutie s Ježišom sa nemá odohrať až cez polnočnú a na Božie narodenie. Evanjelium hovorí popri modlitbe aj o potrebe bdelosti. Bdieť neznamená len byť v strehu pred hriechom. Bdieť znamená mať citlivý sluch na to, čo odo mňa chce Boh. Bdenie má byť aktívne. Či už Boh hovorí zo Svätého písma, alebo cez životné udalosti, treba vedieť zastať, započúvať sa a odpovedať. Bdelosť sa pestuje postupným cvičením. Kto si ju osvojí, tomu sa otvárajú úplne nové horizonty aj uprostred každodenného života. Modlitba a askéza s bdelosťou veľmi hlboko vzájomne súvisia. Sú jej podmienkou.

Láska je vynachádzavá Viera bez skutkov je mŕtva a láska zúžená na príjemný pocit nie je láska. Prejavuje sa skutkami. Z lásky poslal Boh svojho Syna, on sám je láska a po celý život ju prejavoval veľmi konkrétne: nás všetkých pozval nie do vzťahu služobníkov, ale priateľov, do vzťahu lásky. Je pravda, že Adventné obdobie je výrazne zamerané na de-

4


finitívne stretnutie s Pánom. Na toto stretnutie sa však približujeme krokmi konkrétnych prejavov slúžiacej lásky. Kresťania majú úlohu „urobiť ľudskejším aj pozemský život“, pripomína významný dokument Druhého vatikánskeho koncilu Gaudium et spes (38). Hovorí sa, že láska je vynachádzavá. Iste nám napovie, ako by sme mohli Advent obohatiť dobrými skutkami. Na motiváciu možno stačí pripomenúť si „skutky telesného a duchovného milosrdenstva“ a porozmýšľať, ako ich aplikovať vo svojich podmienkach: niekomu pomôcť s predvianočným nákupom, častejšie zatelefonovať tým, čo sú opustení, poslať aj povzbudivú adventnú esemesku či mail, upratať si veci s otázkou, či by tie, ktoré nepoužívam, nepotešili niekoho iného… Možností je skutočne veľa a potrieb tiež. Ak budeme počas nasledujúcich dní na každom kroku narážať na predvianočnú reklamu, trhy a zhon, nech nás usilovnosť a vynaliezavosť predavačov vecí povzbudí urobiť niečo aj z oblasti askézy, modlitby a slúžiacej lásky, aby náš Advent bol duchovne i ľudsky bohatší.

Čas, ktorý sa nestráca Opäť budeme v tomto období počúvať, ako nám ten adventný čas rýchlo „letí“. Väčšinou sa v tejto súvislosti zamýšľame nad prídavným menom „adventný“, vysvetľujeme, že znamená prípravu na príchod, prvky, ktoré má obsahovať… Zastavme sa však aj pri podstatnom mene „čas“, pretože je to naozaj podstatné. Práve Advent a Vianoce menia totiž aj zmysel času ako takého. Čo je vlastne čas? Obyčajne ho definujeme ako niečo, čo nikdy nemáme, čo nám stále chýba. Čas chápeme väčšinou v jeho

5


gréckom význame ako plynutie, trvanie, ako chronos, ktorý nám objektívne udáva neúprosný chod hodín a kalendára. No Biblia nás obohacuje aj o iné chápanie času: kairos – čas milosti, okamih, v ktorom večný Boh vstupuje a zasahuje do ľudských dejín. Ak už v bežnom ľudskom chápaní považujeme určitú chvíľu za veľkú, za historickú, v duchovnom zmysle kairos je čas, ktorý si vybral Boh, aby nám priniesol spásu, a preto všetok čas má nekonečný význam. A naopak, práve čas, v ktorom žijeme odklonení od Boha, sa stáva časom navždy strateným, časom pominuteľnosti, nestálosti, rozkladu, približovania sa k smrti. Len obrátením sa k Bohu prestáva byť plynúci čas pre človeka stratou. Pod vplyvom hriechu sa z času stáva zlodej, ktorý nás postupne oberá o všetko – pod vplyvom milosti je však čas omladzujúcou silou, rozletom, pretože je mostom k blaženej večnosti. Je to paradox, ale Boh má pre každého z nás toľko času, koľko si ho preňho nájdeme my. Je tu ešte jeden paradox: práve v našej civilizácii, keď ľudstvo objavilo toľko vynálezov na ušetrenie času, máme ho najmenej. Ako vidíme, podstata je niekde inde než v stále hospodárnejšom plánovaní dňa, v čoraz rýchlejšom aute, výkonnejšom počítači… Podstata je, či žijeme v hriechu, alebo v milosti, či v plynúcom čase život strácame, alebo získavame. Adventný čas… Nie je to len názov štyroch predvianočných týždňov. Každý pravý, životodarný je len ten čas, ktorý je adventný, ktorý je vďaka milosti prechádzaním do večnosti. Ak je pre nás zatiaľ čas „to, čo nám stále chýba“, je to výzva obrátiť sa k Bohu.

6


Advent ako tehotenstvo O pol hodiny sa má začať pohreb. Vstupujem do miestnosti. Panuje tu posvätné prítmie, dôstojný blikot sviec. Najbližší sa nad rakvou zosnulého modlia ruženec. Manželka s vyplakanými očami, odrastený ramenatý syn, dcéra s vnučkou po boku, niekoľko súrodencov s rodinami. Škoda, že príbuzní sú takto v modlitbe spolu asi prvý raz – uvedomujem si pri pohľade na prítomných, ktorých roky poznám. O chvíľu idú zatvárať rakvu. Zdvíha sa vlna žalostného plaču. Posledné rozlúčkové dotyky. Zosnulého úctivo kropia svätenou vodou. Plačlivé „prečo“, „odpusť“, „vďaka“. Dojemné, ale poľutovaniahodné, lebo toto všetko je asi prvýkrát v živote. Až teraz – po smrti… Vstupujeme do ďalšieho Adventu. Ideme sa pripravovať na slávenie Pánovho príchodu medzi nás a nášho príchodu k nemu. A v ňom bol život – hovorí evanjelista Ján. Vianoce sú narodením Života. Sú naším zrodením sa do života. Advent je ako tehotenstvo. Od jeho prežívania závisí fyzické zdravie i duševná vyrovnanosť nového človeka. V duchovnom zmysle ešte viac. V tehotenstve stres, nikotín, alkohol, zloba poznačujú vyvíjajúci sa plod na celý život. Tak je to aj pri prežívaní Adventného obdobia. Má to byť hlavne čas, keď sa rozvíja a rastie nový človek. Potrebuje pravidelný príjem duchovnej potravy a čas na jej pokojné strávenie. Z minulých rokov vieme, ako rýchlo sa budú – jedna za druhou – rozsvecovať sviece na adventnom venci. Láka nás pokušenie odkladať. „Do Vianoc času moc“ platí možno v lete. No teraz do Vianoc už mnoho času nezostáva. Najlepšie je, ak si hneď na začiatku Adventu stanovíme jasný program, keď si dáme konkrétne pred-

7


savzatie, ktorú z chýb sa pokúsime odstrániť, ako chceme poslúžiť blížnym. Dobré je – aspoň v Adventnom období – oživiť zabúdanú prax duchovného čítania. Nie je to obyčajné čítanie nejakej dobrej knihy, ale čítanie, ktoré vytvára pokoj v duši. Začať treba krátkou modlitbou. A potom uvoľneným čítaním vedome napĺňať duchovnými pravdami svoje srdce. Ak si úmyselne nenaplníme dušu dobrom, stále sa nám tam bude tlačiť niečo rušivé zvonku. V tomto čase prípravy, rovnako ako v tehotenstve, má každá chvíľa svoj presný význam. Advent je v kolobehu života vstúpením do nového okruhu liturgického roku. Náš život však nemá byť len točením sa stále dookola, potrebný je rast, akoby výstup po špirále. Paradoxne možno povedať, že žiť treba „zaživa“. Advent je čas ožívania pre plnší život. A práve sa začína.

Odpoveďou sú skutky Otec rozprával deťom, ako to bolo, keď sa narodil Ježiško. Hovoril o sčítaní ľudu, o putovaní Márie a Jozefa do Betlehema, o tom, ako hľadali ubytovanie a nikde ich nechceli prijať. Asi hovoril živo, lebo najstarší syn sa zrazu strhol, vyšiel na chodbu a začal sa rýchlo obúvať a obliekať. „Čo robíš, Mirko?“ pýtal sa ho otec. „Idem im povedať, nech prídu k nám!“ Unesenie fantáziou, typická detská reakcia… No nielen to. Ešte viac je to vzorová ukážka správnej reakcie na počúvanie o Ježišovi a jeho posolstve. Presne takto reagovali aj poslucháči Jána Krstiteľa. Keď im hovoril o prichádzajúcom Mesiášovi, uvedomili si jasne základnú vec: nemôže nás nájsť takých, akí prá-

8


ve sme. Musíme sa zmeniť! Túžba po zmene je prejavom každého opravdivého stretnutia s Bohom. Preto dnes ľuďom viac vyhovujú pseudonáboženstvá, ktoré šteklia náboženské city – napríklad predvianočnými náladami v supermarketoch –, ale nežiadajú od človeka nijakú zmenu k lepšiemu. Nanajvýš vyťahujú peniaze z jeho peňaženky. Jánovi poslucháči urobili aj ďalší dôležitý krok: pýtali sa jeho, nie sami seba. Človek je náchylný tie najvážnejšie chyby si zakrývať a ospravedlňovať. Oveľa zreteľnejšie vidíme nedostatky druhého. Avšak uznajme, že aj on naše. Preto je správne, ak sa na ne spýta manžel manželky a naopak, deti rodičov, ale aj rodičia detí… Aké prekvapivé postrehy sa človek dopočuje aj od tých najmenších! V duchovnej oblasti sa zas pýtať Cirkvi: počúvať kázeň, poradiť sa so spovedníkom, dočítať sa v katechizme. Ale najmä konať. Skutočná odpoveď môže byť len konkrétna. Ján hovorí každému jasne: vojakom, aby nepáchali násilie, daňovníkom, aby nepodvádzali, bohatým, aby sa podelili. Až po takejto očiste srdca, vzťahov a domácnosti môže prísť a pôsobiť v nás ten, na ktorého pripravoval Ján svojich súčasníkov a na ktorého nás pripravuje toto Adventné obdobie, ten, ktorý krstí Duchom Svätým a ohňom, Mesiáš, Boží Syn. Ak nechceme zostať pri sľuboch, predsavzatiach a sebaklamoch, skúsme si napísať hneď teraz do kalendára, čo budeme v jednotlivých adventných týždňoch robiť.

9


 BOH PRICHÁDZA CEZ SVÄTÉ PÍSMO Počas Adventného obdobia budeme často počúvať, že sa ideme pripraviť na Pánov príchod. Väčšinou pritom myslíme na Vianoce, sviatky Božieho narodenia. Liturgia však nie je len spomínaním na dávnu udalosť. Sprítomňuje ju. Preto sú každé Vianoce nové. Ale skutočne nové budú, keď sa aj na tohtoročné Vianoce – a vlastne už v Advente – večný Boh narodí v našich srdciach, vstúpi do nášho života. Jednou z ciest, ktorými prichádza, je Sväté písmo. Na nasledujúcich stránkach chceme ukázať, ako možno jeho správnym čítaním prechádzať tohoročným Adventom a Vianocami, aby sme cezeň zakúšali Boha, ktorý k nám aj dnes hovorí a je s nami. Tak si uvedomíme, že i teraz sa deje presne to, čo v dňoch Ježišovho narodenia pred dvetisíc rokmi, a že na týchto úžasných udalostiach môžeme mať osobnú účasť.

Môcť tak byť v Betleheme! Koľkých som počul podobne si povzdychnúť, najmä keď som sa vrátil zo Svätej zeme, hovoril o zážitkoch, ukazoval fotografie. „Môcť tak raz chodiť po uliciach Nazareta, kade chodil Ježiš, môcť tak sám prejsť krížovou cestou!“ – pre veriacich všetkých čias to boli tie najhlbšie túžby. V dávnej minulosti kvôli tomu pútnici vynakladali celoživotné úspory, podstupovali nesmierne útrapy ces-

10


 OBSAH

ADVENT SA ZAČÍNA UŽ DNES.................................... 1 BOH PRICHÁDZA CEZ SVÄTÉ PÍSMO....................... 10 ADVENTNÉ VÝZVY.......................................................20 ČAS NA OŽIVENIE VZŤAHOV.....................................26 NEDAJME SI ADVENT UKRADNÚŤ...........................34


Predplaťte si edíciu Viera do vrecka a vyhrajte 1. cena: zájazd do Svätej zeme a Jordánska s Mons. Jánom Majerníkom v hodnote 749 EUR

2. cena: zájazd do Svätej zeme v hodnote 510 EUR

3. cena: zájazd do Ríma s audienciou u Svätého Otca v hodnote 339 EUR

4. cena: balík 7 DVD filmov (Don Bosco, Faustína, Mária Goretti, Svätý Peter, Klára a František, Svätý Augustín, Svätá Gianna Berettová-Mollová) v hodnote 86 EUR

5. cena: kniha MISIA – Slovenskí saleziáni vo svete v hodnote 79 EUR

6. – 10. cena: nákup produktov vydavateľstva Don Bosco v hodnote 33 EUR Do súťaže bude zaradený každý, kto si predplatí edíciu Viera do vrecka na celý rok (12 čísel) najneskôr do 7. januára 2011.

Predplaťte si edíciu Viera do vrecka za 12 EUR na celý rok a ušetríte až 6 EUR (viac ako 180,- Sk). Každý mesiac brožúra do Vašej schránky. www.donbosco.sk / 02 5557 2226

Boh prichádza už v Advente  

http://www.donbosco.sk/tovar/edicia-viera-do-vrecka

Boh prichádza už v Advente  

http://www.donbosco.sk/tovar/edicia-viera-do-vrecka

Advertisement