__MAIN_TEXT__

Page 1


    -      .... ,     

...      ,   ...   ,   .       

  ,     ,  

  .     

, -  ,      ,      ,   

 ,    ,    ..    ,  ;  , !  ;  -    ,  ;   ..

  24 ..     ,  ! # 

   24        ! $   , ..    , , ,  , !  .. "   #$ %& '..         %!..           !  

        ,   ,  ,    ! ?      ,  ..    !! &   ,   ,  ,         . #    , ,  ! , 

 , ,   !,      .   ",   .. #! " ,       .. #''  ,     ..     ,    ..    ,  , 

  ,    .. ,          -  ..      ..     ..   ,   ,  (

  „) “    )..   ,    ..    ,          ,    ..   ,      ,   . +    „ ( & ,  “,    ,      ! ) ' #&$! $ ! # %, # #$ $  & (, ,   ,   ), ! Ja$,   o ( # 301)

  ,    – 

„ !  ": " " #  &&, ' # $ .

 # $  ! #! #  ! &  $.  ! & “ - 2! 3


)4 5 2627 ) ,          .      ,    ,   

      .     ,      ,     

  .   .

#      . /   !   .  !        .   ,          . '  !   

  , . %    ,  !  . #      . 0  . & . 0       . 0        ! ,         ,     .      !     

 . /      ? 1   ,   

   ,       ,  

  . 0   ,     . /    ,    . 0    !,   . '     ,       

   . 3  ,      . 0 .   

 . '  !    ! . '   ,   . 7 , 8 , &!, , 2 , , 208, 308, 403,   , ), , =, >, ),   , !  .      ,   .  & #.  #  #, ?, %  ,  # !  ! &, # % 8&, @& !, @ , # , 8, - , . A  !! )       

   . 0       ,           

  . 5              . )    ! , ,    

  ?       ?   ,  ,     . /        ,    ,  . 6    , 

        . 1   

  ,      . 0 

 ,      . 0   ,      . $   

  . #   ,   „/ “    ,      ,  ,   ,  

  ,       . )   ,    .     ,   ,    

 .  204

4


"% 1700-& % â&#x20AC;&#x17E;& â&#x20AC;&#x153; ( 313 â&#x20AC;&#x201C; 2013) / & ,(    Naissusu, , 274. )     8   . 9              , :     â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x153;3 3&0$ )'/3$ <=> 35=0@0â&#x20AC;&#x153;    !       ! / &  +! ,              .   $  ( $ ) 313.  . 9       ,           

   ! . )  

  

,   

  

 % .

â&#x20AC;&#x17E; &C% !  , ! %  # #"  $ # #C $ '  ! D ,   #   # !

# % # ! .â&#x20AC;&#x153; C ! â&#x20AC;&#x17E;' / â&#x20AC;&#x153;  #  #  !,   / & .

D   ! ! !' !#!!' ' ' #  , ! ! â&#x20AC;&#x201C; % @

16. â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E; ! â&#x20AC;&#x153; 2! # '% % 

$ Fa, # ! , !, & , %  !  "    ! â&#x20AC;&#x201C; ?! ! UNESCA.  

 5        â&#x20AC;&#x201C;  

5


  > ? D   ?- /  ( , :E, @ ,  , 5, F ) - $    â&#x20AC;&#x201C; .   . $   . - & â&#x20AC;&#x17E;  â&#x20AC;&#x153;! '   ? -  ,     . - 3   . - D,   ! #  ? - =     ! ,  ,    !. -  ,  â&#x20AC;&#x201C;   !. D   ! &   : - 1 ? ) / ? - =    â&#x20AC;&#x201C; / â&#x20AC;&#x201C;  : 50%   50% . - & 100% ?! -  :E. - D  :E, ! =  :   100%  50%  .. )   . /   1  . - ,   ? â&#x20AC;&#x201C;  /. - 1 . - 0   ? - 1 . ) ? - =   .   ? -

 &. @ ,    ,     !  

  .   ,  !. D !  ,  ,  ,  ! . +  ,   . )  

8,     ,      . #  

 . D     8  ! ! .   . /            8 . $  . $   . #  , . D    . $   

 ,   ,         . /     . #  ,  . D   . /  

       ! .  !  ,  . D    ,   ,   . 9  , !  , ,   . 9 ,  !  ,   . , 

 ,  . 5  , . #  . 0  .  ,   ,  

    . ' ,   . ,  ,  . 0   .     ,     . /   ,   . # ,    ,  . 5  . #    ,   

  . #  , !            . #  . #   ,   , 

    ! ,     , ,  . &   ,   . ', ,  . @ ,  % 

6


$ $ $  .   ,   . 0   . 3     , )   . K, . 5  ,  ? D 

   ! . = !    .  .  !  ... 3!    . /   ? $  . L    . @    .    .  . 0    . )    ? 5  ! L 

 . !  . 5  ! # . 6   ! . 5 )

Nismo mi niĹĄta posebno Nije on niĹĄta posebno, a nisam ni ja. Posebno je nebo koje mu se u oKima ogleda onda kada njihov sjas zasija. Nisam ja niĹĄta posebno, a nije ni on. Poseban je osmeh koji mi sa usana Kitaju kada mi se njegove ruke pribliĹžavaju.

Njegov osmeh me izdvaja od svih njega neFe imati ona koja na mene liKi. Na svetu je previse loĹĄih kopija,, mnogo istih portreta. Moje ga oKi obeleĹžavaju u masi, njih neFe imati drugi Kovek koji zemljom ĹĄeta. I briga me kakva sam svetu kada njemu sam predivna. Ja sam jedna od mnogih, ali njemu sam posebna -,jedina. Hodao je brzo kroz Ĺživot. Ljudi ga nisu razumeli. Briga ih,njima nije poseban. Meni je nadraĹži, jedini.

Nismo mi niĹĄta posebno, ĹĄtavise, previĹĄe smo svetu sliKni.

 

(C  (C    ! "  # , @    #  !  " & . @     &! ,  . @   & # . @   & #! ,  # . ( !   !  â&#x20AC;&#x201C; . (  ,   &C.. @   !,   ...... @  !  !,   $  "!,  "$ 

#  # . " # ! $ ' ,   %. " #    .....  !   ' !  &, '  .. .A !  & #

 #!, . A !   ",. # !  ". (C  # C% .... @  !  -  ! & , &! (C    " ,  .....   C ..... #  ...... ! #. (@

7


@ !/  ?

 112-,,   , !, ...    .â&#x20AC;&#x153; 215-,, , ,,  â&#x20AC;&#x153;,   ,    .â&#x20AC;&#x153; 215-,,0  ,  ,  , , ...â&#x20AC;&#x153;

 201-,, ,  ,  

 ,  ,   ...â&#x20AC;&#x153; 5 102-,,& ,  ,...â&#x20AC;&#x153; ? 101-,,0 ,  ,...â&#x20AC;&#x153; 5 408-,, /   

  .    , 

       ! .â&#x20AC;&#x153; 402-,,&  , , , ,, â&#x20AC;&#x153;...â&#x20AC;&#x153;

,2 407-,,5  

, ! , ,    .â&#x20AC;&#x153; 405-,,5   ,  , ,       .â&#x20AC;&#x153;

 415-,,#  , ,  , ,   .â&#x20AC;&#x153; 412-,,%, , ,  , , ,   , .â&#x20AC;&#x153;

 :  5

na MarkoviF â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;samo odliKno je dovoljno dobroâ&#x20AC;&#x153; ...Iz mog ugla... @ada sam prvi put Kuo za neku Anu, prvakinju iz Despotovca za koju zna bezmalo ceo Dom, bio sam zaintrigiran. Interesovalo me je kako za nekog moĹže za bukvalno dva dana da Kuje ceo Dom, i da je svi veF znaju. Ali poĹĄto nisam dolazio u kontakt sa njom, nisam imao naKin da to saznam. Onda mi je urednica Kasopisa "DomINo" predloĹžila da odradim intervju sa njom, i obradovao sam se, jer sam mislio da Fu i ja saznati ko je ona u stvari. I jesam, stoga je ovo priKa o jednoj Ani. Prvo ĹĄto sam pitao Anu, direktno i bez imalo oklevanja, bilo je ko je ona? Ona je bez ustezanja rekla da je joĹĄ uvek mlada da zna ko je, ali da dosta vremena provodi glumeFi. Onda mi je objasnila kako od kad zna za sebe glumi, i da joj je to bitnije od svega. A ĹĄkola? Pa naravno, ĹĄkola je na prvom mestu, ali gluma je odmah iza nje. Da li imaĹĄ neki hobi? Da, bavim se hip-hopom veF par godina, pevam, i piĹĄem u slobodno vreme. I pored svega toga joĹĄ imaĹĄ i slobodno vreme? Pa, ne baĹĄ, uglavnom sam zauzeta, ali nikad mi ne pada teĹĄko da radim stvari koje volim. Sve ovo ĹĄto si nabrojala je i viĹĄe nego dovoljno, ali, da li postoji joĹĄ neĹĄto? Pa naravno, ne moĹže da bude tako jednostavno, (smeh) idem u ĹĄkolu jezika, na nemaKki, i Klan sam brojnih sekcija u Domu. Stvarno, za svaku pohvalu, Ana. A kako ti se Kini Dom, posle prvih par nedelja provedenih u njemu? Recimo da je dosta drugaKiji nego ĹĄto sam ga zamiĹĄljala, naravno u pozitivnom smislu. Ne mogu nikako da se naviknem na to da nikad nisi sam, pogotovo kad Ĺželim da piĹĄem, a neko me stalno ometa. Tad sam u stanju da pobacam sve ĹĄto mi se na]e pod rukom (smeh) (joĹĄ smeha). Ali valjda svi ovde imamo tih 5 minuta. Ali, dobar je Dom, ima duĹĄu. Svi]a mi se to.

8


Jedno pitanje, a mislim da Fe da zanima preteŞno domce: Je l´ imať deKka? Nemam, ali nikad se ne zna. Volim da upoznajem nove ljude, pa... VideFemo. Ali, postoji li makar neka ťansa za nekog iz Doma? Pa, moŞda, videFemo. A kakav taj neko treba da bude? Pre svega normalan, nikako napadan, i opuťten. A za kasnije Femo videti. ZnaKi, Domci, videli ste, samo treba da ste kliniKki zdravi, i to je to. I za kraj, gde vidiť sebe kroz pet godina? Nadam se da sam zavrťila ovu Gimnaziju... (smeh) Šalim se, moŞda na Fakultetu Dramskih Umetnosi. To mi je najveFa ljubav i velika Şelja. Zahvalio sam joj se na prijatnom razgovoru, i otiťao. Eto, sad svi, pa i ja znau ko je ta Ana. qC wx 203

: ( y 7452 7 A 6D?

 112-,, ,    ...â&#x20AC;&#x153; 215-,,B ,  

 ...â&#x20AC;&#x153; 215-,,,   ,     ,      .â&#x20AC;&#x153;

 201-,,,   .â&#x20AC;&#x153; 5 102-,, ,   5 P   ,   ,   .â&#x20AC;&#x153; ? 101-,, ,   

.â&#x20AC;&#x153; 5 408-,, ,      !,    ,, â&#x20AC;&#x153;  ,  ...â&#x20AC;&#x153; 402-,, ,   .â&#x20AC;&#x153;

,2 407-,, ,     .â&#x20AC;&#x153; 405-,,,  ,  ...â&#x20AC;&#x153;

 415-,, ,    ) ,     !...â&#x20AC;&#x153; 412-,, ,    .â&#x20AC;&#x153; ' ;  5

  â&#x20AC;&#x201C; A â&#x20AC;&#x201C; !"#$% $!&' â&#x20AC;&#x201C;     .      ,       ,     . # â&#x20AC;&#x201C; #($)*" â&#x20AC;&#x201C;  . + â&#x20AC;&#x201C; +", â&#x20AC;&#x201C;     . - â&#x20AC;&#x201C; -&!( â&#x20AC;&#x201C;      â&#x20AC;&#x201C;   !   , â&#x20AC;&#x201C; ,.& â&#x20AC;&#x201C;       ,    ,    .... ".       ,   . !    ,  #, ,   ,   .

9


/ â&#x20AC;&#x201C; /% â&#x20AC;&#x201C;     ) â&#x20AC;&#x201C; )!&%)! â&#x20AC;&#x201C;    ,   . 1 â&#x20AC;&#x201C; 1&+"! â&#x20AC;&#x201C;     . $    ". %      ,   ,  ...        . &   ". 3 _ 3)," â&#x20AC;&#x201C;       & â&#x20AC;&#x201C; &,&' â&#x20AC;&#x201C;     â&#x20AC;&#x201C; )*),$%& $#"( â&#x20AC;&#x201C;     '     ( (  * ) % â&#x20AC;&#x201C; %$" â&#x20AC;&#x201C;    , ".  ,   . *  ,            . * â&#x20AC;&#x201C; *"6!7) /+"* â&#x20AC;&#x201C;  #  . . â&#x20AC;&#x201C; .#+ â&#x20AC;&#x201C;  . - #    ( . â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; !  ,  , ,  , , , MOJ '/01 ... O       ... â&#x20AC;&#x201C; )7 (&%"+&8 â&#x20AC;&#x201C;      ,  

 ....0   ,      7 â&#x20AC;&#x201C; 77-" â&#x20AC;&#x201C; ,   2. /  #    , 408. " â&#x20AC;&#x201C; "-*),*" - 80%     , 20%  . 6 â&#x20AC;&#x201C; 6!7 â&#x20AC;&#x201C;   , ".  ,   . &#  ,   #. 9   ,  "  .          . ( â&#x20AC;&#x201C; (&# â&#x20AC;&#x201C;       . $ â&#x20AC;&#x201C; $! â&#x20AC;&#x201C;        ,   ,                . ! â&#x20AC;&#x201C; ! â&#x20AC;&#x201C;  ,      ,      . :     ,  ,    ,   . 8 â&#x20AC;&#x201C; 8&*& - 1 â&#x20AC;&#x201C; &"&' â&#x20AC;&#x201C;   . 9 â&#x20AC;&#x201C; 9*'&'& â&#x20AC;&#x201C;      "  , ,

 ..... ' â&#x20AC;&#x201C; '(%+ â&#x20AC;&#x201C;  . &    ,      ,   ,  (   .  #

      ? â&#x20AC;&#x201C; &$!" â&#x20AC;&#x201C;  408. â&#x20AC;&#x201C; "& ,)6 â&#x20AC;&#x201C; !(: â&#x20AC;&#x201C;  xD

+ ; $ <

- â&#x20AC;&#x201C; %+(& ,   ,      # â&#x20AC;&#x201C; #*" â&#x20AC;&#x201C;    #,  ;      10 + â&#x20AC;&#x201C; +",   , ;1$1,     - â&#x20AC;&#x201C; -"*#, .         , â&#x20AC;&#x201C; ,"&" â&#x20AC;&#x201C;   

 / â&#x20AC;&#x201C; /% â&#x20AC;&#x201C;   â&#x20AC;&#x201C;   # 8 ,  .

10


) â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;)$6&$â&#x20AC;&#x153;  ,   1- 1#"%()& â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;    #â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; *

3 â&#x20AC;&#x201C; 3# -   ,   & â&#x20AC;&#x201C; &$,)(,     â&#x20AC;&#x201C; J"+ #(",  ( & ,   ;       ,     .    ,   . &   . % â&#x20AC;&#x201C; K(#* â&#x20AC;&#x201C;  

  .     ,   ;  2 000  700 . * â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;*â&#x20AC;&#x153;           . 1 :    

           @ .

. â&#x20AC;&#x201C; ..% -  #,      7 â&#x20AC;&#x201C; 8. "  ;    â&#x20AC;&#x201C; ;>   â&#x20AC;&#x201C; "- -  ,            - 0 *   3 . 7 â&#x20AC;&#x201C; ,  " â&#x20AC;&#x201C; "(",   , ;  â&#x20AC;&#x17E; â&#x20AC;&#x153;. !%BC1  . $   ,          . '      . ' #     ,     

  . (         ....    ...   ....         : â&#x20AC;&#x17E;    

  â&#x20AC;&#x153;    ....     

6 â&#x20AC;&#x201C; 6"*"   ( â&#x20AC;&#x201C; (%& - CONECTING PEOPLE $ â&#x20AC;&#x201C;$!(         ,        ,     . !- !)*):"-  . -  ,   ...

      ,  . 1 :      . :   . !    :  35 â&#x20AC;&#x201C; 40 ,      2 000  . 8 â&#x20AC;&#x201C; 8:!)    â&#x20AC;&#x201C; $!7) â&#x20AC;&#x201C;   

  ,     . : - :&:& â&#x20AC;&#x201C;      . :                     1 .

9 â&#x20AC;&#x201C; 9*#    (  ) ' â&#x20AC;&#x201C; ''*    .  3       ,  ,    . 0  2 ,   . â&#x20AC;&#x201C; )   # â&#x20AC;&#x201C;  ,   

  ,    . â&#x20AC;&#x201C; %"*     #. 50%      50% . :    

  ,            .

$"%(! " &()7 -*$& & !()+  < - < (469 - 399), $  <  >   < ; .  

 G ;  - ; : - â&#x20AC;&#x17E;$ ,  ;  , ?â&#x20AC;&#x153; - â&#x20AC;&#x17E;$ ;

 â&#x20AC;&#x153;  $ . â&#x20AC;&#x17E;6  ; L   ; ;  .â&#x20AC;&#x153; !  !("$!(%& :&*!)( !)$! â&#x20AC;&#x17E;!  M ?â&#x20AC;&#x153; -â&#x20AC;&#x17E;! ,  ;  , , M ; 

; ;  . 6 M <  .     <  ; ;   ?â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;,  ; ;  ;.â&#x20AC;&#x153; - â&#x20AC;&#x17E;, ,   ; <    . 6 <; ; M ;, M ;  .â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;  ; ;  ,   ?â&#x20AC;&#x153; - â&#x20AC;&#x17E;,  ...â&#x20AC;&#x153; - â&#x20AC;&#x17E;, , L ;  ,  ; L ,    <  ?â&#x20AC;&#x153;  <  ;; , ; . $  <  : - â&#x20AC;&#x17E;+ <  ; L  G  <  <  M , M  .â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;9   ; L  ,   ; ?â&#x20AC;&#x153; -â&#x20AC;&#x17E;, ; ; .â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;6 â&#x20AC;&#x153;  < $ , â&#x20AC;&#x17E;  ; L  <  ,  ,  ,  ;  L ? ,  ; ?â&#x20AC;&#x153;  <   ;.

11


MatematiOke mozgalice PokuĹĄaj dobiti broj 43 kao rezultat brojeva 2, 5, 7 i 8.

PokuĹĄaj dobiti broj 34 kao rezultat brojeva 1, 2, 6 i 7.

PokuĹĄaj dobiti broj 33 kao rezultat brojeva 1, 2, 6 i 7.

PokuĹĄaj dobiti broj 32 kao rezultat brojeva 1, 2, 6 i 7.

Reci joj ime, nestat e. Ĺ ta je to?

Pripada samo tebi, a svi ga drugi koriste viĹĄe od tebe.

Daj mi hrane, Ĺživjet u, daj mi vode, umrijet u.

Nikada nije bilo, niti e ikada biti, ali ipak sada jest.

Ĺ to putuje uokolo po svetu a zauvijek ostaje u uglu?

Ĺ ta moĹžeĹĄ uloviti, a ne moĹžeĹĄ baciti?

Leti a nema krila, plae a nema oiju.

Nikad nije bilo,a uvijek e biti, Nitko ga nikad nije vidio i nikad nee, A ipak me svi Ĺžele doekati.

Na poetku je svake ere, s njim zavrĹĄava vrijeme. U sredini je kad je poetak, a nema ga u kraju. Kako oduzeti 1 od 19 da se dobije 20?

Neki meseci imaju 30 a neki 31 dan. Koliko ih ima 28 dana? Majina majka ima troje djece. Jedno se zove Tin, drugo Leon. Kako se zove tree dete?

EKO |: !$  #  ! 15 (19) &. ( & !$ ! ( â&#x20AC;&#x201C; #  ) A8> 7> )4@y

$ !C$, # 1180. &. ! # # ,

! ! ! ' ' %& . )  & , 181 , 2 , !,  . " 296 ! ' , # !' , , #, "  !  ' #.

A % & & !  ' # , ? %. $ !C$, !! !!    #" ! 8&  #!

( " #& 10  &) ! UNESCO-o y   . 4   w 1896, & ! $     ! .

12


A  @ '? ,% -     300    " " 

$ ; â&#x20AC;&#x201C; R ....SUSU    ..xDD    

     ,    ,     . B. 1    *B0? 1 ,  

 :, V , :, $ , :, B , '  W       .... *<  â&#x20AC;&#x201C;       #    . + 6 â&#x20AC;&#x201C;       #,   ¾. B        ,   . -   . <  â&#x20AC;&#x201C; *      . &    #,    ;   ,      . $M ,  â&#x20AC;&#x201C; ,  ...! 1         ,    #           *   .      #   . :   *,     * â&#x20AC;&#x201C;  ..... *   , * ...    ....  ,    .... PEACE  ;  â&#x20AC;&#x201C;  ,     #       ,   :  1 ;    20    â&#x20AC;&#x17E;* â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C;     â&#x20AC;&#x17E;* â&#x20AC;&#x153;.      . # '<           .       ! &! ! ,  : B     *,   , *       . $    ! ;   : *  9 ,, $  , V, :, (, -,      #       ,  *,       !  #  â&#x20AC;&#x201C; * ,   ,   . R :,  , 0#, .  Z@, -, ', ...       ! $ '< â&#x20AC;&#x201C;     .  

   â&#x20AC;&#x201C; [ !    - (403, 415,308).   .    ,   . $"    (CS ),   . R *!:B'1*U       *. B    .   *   #   

         â&#x20AC;&#x17E;-    â&#x20AC;&#x153;  â&#x20AC;&#x17E;-    , .*â&#x20AC;&#x153;. ,  &  â&#x20AC;&#x201C; *  !!!! &#      ;   ,   ,     . /    #,  #  , "   ,   . :, -, 0, ' , 1 , : &, , S, -# .... 4.3.2.1. ..... *!:

13


)$ D! 8

4C & 8 |;  !  

A& ! ! !, #&  ! !     ! #& ## ?# !  % , ! & #! &     & ! : # # # & !  #  

 " !' . (    ! #&

: ( @ ' ! ! , ! !  & # 4 !   , !  5$ ( & #$),  # & & , !  !       . 8 ! !  !  #!,   . ( ! $ #! !, ? , , ! !  

@ '   #' : , & , , 

  $   # 8 ! :        

   . 3  !      

    L !. /  6          8    .       . '   

 1  1   

  ,      . &       . C  

     ,     !        ,   ,      . C   ,    

,   

  8     = .....     L   

   8 . $  

 5.  L !      

  . @    ,     

 3  ,   ! ,      â&#x20AC;&#x17E;&â&#x20AC;&#x153;.     L !,   ,      .

# ! 22 ,  #& ? ,  . D 2! !  # & !   $  !  &' . , 2! ! ! "   &   !  ! "% . @ 2!  ? ! !  &   "  ,  %& ' . 8 & ! , & # #  !. !   & . "   & $   , ! $ " " #%  ".

16


 ! ": 6    #. @       10 ;         

  !    .            !   . #    :      :  1   5

. 1     5

       ,     !      5

,  1 , 

       . #    .   ,  

    

 % ! 8 w, # # ! ! &  : 6       ! ( , , !, ,   ! ). + 8  ,          

 ,      # $ . @ 1995.  2-3 !   # $         .   !       .    # $  .... 

  #..... #  .... 3!    ,     !        . 5     5  . /     ...       . D 3        

 ...    ...   4 , 2  ....,    , 15      . D    ,     .....        .      ,     .... 

       . $ ! 97   L !,    ,     98. @

   $  ,     . 3     ,     . $ !    ..... 5    ,     3    . @  

 !.....              ,  

     L !,   8  L ! # ,        ,   ,     ......   ,   ......    .  ! '   ! & % , "  %' "   &    .            . $  

       ! .

8  "  ! 8 | C, ! ! %& !   8 |. D    ,  &%, 

 ,       ! ( 

   )    (     )     

  . &   (     )     

 ,   

!   .     ,   ,     . '     .. )    :  8 ,  !     (  

  )    .  .......      .  !" ......   #"$  %& '%.  ( . .    ) $  %.  *"" . . .    #"#"  %& +%  -( . . .   /   %& 9 :.  $ . . .   #";$;.

17


" .#&' - " ,7 )         ,   ,   ,    ? 1   . 3 ,       

  ,   ,  .      ,    . /              . $ 

  ,    ,     ! . P           ,      . #    ,    , 

   ,     . ' ? 3   

    ,  . & . $

Jedno sasvim obiUno veUe u KuWi mladih KuFa mladih, ne bi bila to ĹĄto jeste da nije stalno nasmejana i vedra. Ovo je verovatno bilo i najraspoloĹženije doba godine jer prve ocene nisu joĹĄ date. Neki u slobodno vreme vole da trKe po hodnicima, neki da se ĹĄale sa prijateljima, a ja volim da piĹĄem. Tako sam sela i pokuĹĄala da napiĹĄem bar tri prostoproĹĄirene reKenice. Ali, avaj,kao ĹĄto ja volim da piĹĄem,moje cimerke vole da se glasno smeju. Pomalo iznervirana, izaĹĄla sam iz sobe i otiĹĄla u FoĹĄe na drugom delu sprata. Sela sam na hladne ploKice,ali to mi nije smetalo,smetao mi je mrak u hodniku. Bravo za najpametniju osobu na svetu koja moĹže da piĹĄe u mraku. PoĹĄla sam na terasu, ali moja inteligencija ponovo je doĹĄla do izraĹžaja. Provera samo ĹĄto je proĹĄla ; naravno da su terase sad zakljuKane. Preostaje mi stepeniĹĄte, jer me Ĺželja da bar neĹĄto napiĹĄem, ne napuĹĄta. Svaka treFa osoba koja je proĹĄla pored mene, dok me je preskakala, postavljala mi je pitanje : â&#x20AC;&#x17E;ZaĹĄto tu radiĹĄ domaFiâ&#x20AC;&#x153;? nije mi preostalo niĹĄta nego da bacim i svesku i olovku. Vratila sam se u sabu i pobacala sve olovke i sveske koje sam mogla da dohvatim. Verovatno da sam i â&#x20AC;&#x17E;pomaloâ&#x20AC;&#x153; vikala kad je drugarica iz susedne sobe poslala poruku : â&#x20AC;&#x17E;Ĺ ta se deĹĄava kod vasâ&#x20AC;&#x153;? Posle petnaestak minuta, sve se vratilo na svoje mesto. Smeh i galama po hodnicima se smirivala. I moje drage cimerke shvatile su da i ja imam duĹĄu. KonaKno sam mogla da napiĹĄem joĹĄ jedan sastav koji Fe , nadam se, da vam se svidi. Ana MarkoviF 415

5 !  # %

!

-       â&#x20AC;&#x17E; â&#x20AC;&#x153; 6.  . *  #         ? *  '  0#    ,    ,    ? *   !  9. ( ,     ,          ,    ? *     1 (     ) % ,       ?

18


*  Z@  *          ? *     ! ,     !  ? B % ? *    , 

#   ,    â&#x20AC;&#x201C;   407    ,      0#       ? *  (  ? *       #,    -  #,      ? B '    ,             # â&#x20AC;&#x201C;    ? :     .

6    !!!! <3 = ,OM

 # - ! & 

â&#x20AC;&#x17E; #  !

( #),    â&#x20AC;&#x153; '    1,  1   ,   

 â&#x20AC;&#x201C;  " # # . !              â&#x20AC;&#x17E;&â&#x20AC;&#x153;  , "       * . 0    ,      , #      . 0    , #          ,  ,   #  . 1 #   . $   ,  ,    , (   ,  ),           ,   , . Wallmart     ,         . _  "  (     junior class)  Shelby County High School,  #        . d   ,     ,    

 2   10. B 7

: ,  , , , ,    . 0  ,    # ,   

19


 #   . â&#x20AC;&#x17E;:  â&#x20AC;&#x153;. _    ,  1,      ,   ,      -        . *  ,   ,    21. ,    . !  @,   ; # â&#x20AC;&#x17E; â&#x20AC;&#x153;,       . : host-        . B         "   .    .              iphone 5. R      Samsung s3. B     # "      ,  #   . '      host-      @. -    , ,

, ,         ,     ,     . !   '  ,            ,     - . & 2,   ,    , :, 1 ... 1    ,   . $   ,   . '     # #      #. / 1 , ,     #,      . < ;  301

4  %' #! # D     

    .     .    =0'/ (ENIAC)  

 1948.   

  .  

  , 

 

  

  . (   http://sr.wikipedia.org) 3    !    

    ,     .        8 . 8!   ,  ,    (  4

   ! )   . #      ! !8 1 0 !8   !8 . L 

        

20


 . /    !  , 8 8 , 8 ,   , ! ,  ,  k...      .    !   , , ,   

        8 ( 8 )... @    

       . 0    

 @ 

    .

(4 > 2 @ - 2013,    100 &      !, 8 -  ,    -        ! â&#x20AC;&#x17E; ! â&#x20AC;&#x153;;    24)6,   '

.  #&! ', "! " , # ! "% , !

#! $ & . 5             !    . 0   (  )   !        ,     . D     # ? ! , ! $!  # #%

# #!' #   ..

2  @   @  

>    

'     . @    #  , @   ,      ?   ,  ,   , /  , /   !   !  0   

/    

    . 0      

 ,  , ! ...

  @   ,     @    ... /  , !  /    D    . 5 7$ â&#x20AC;&#x201C;  2.&. & !#

 ( !   !# )

/   D    ' !     &    0    '     0    @  / !    @ 8 D! : #  ?#?! . . A  ' &. y&.

'' # ?#?! ''.. ? # ; ! ! . A.

21


 " &  &"   !  !#: 5 %  ! : - A %!  5 ...? -  !  &! ) &  ,  &    ( ' ,  '%,  ....): - 5,  %! #! . - ,  ! „“ &. - ) ! , "  " &  &"!

#  2013 (ce&ha) 5

 )       

   , @&,  8 , 8 …? '  (   . 3        5

       . %

 

    5

. @        8 , ,  ,   , ,   ,  8 …              

  .          ,     

   (   , 3D  ,   ). @    : ! ,  ,    8! (   )    . @   !         . # 

    . $            5

.

:   

M @ 110

: A& & ! !? 7 > – )    .  120  –   ,    . 7$ 102 – >  ! . 102 – )     7$ (102) ,  5  ! , #   - . (! (105) – / !  .  (310) – )   

 . ? (102) – )   .

% – )    . 4$ – )    . (114) – D    ,  8. 7 (201) – > . ) – ''> ! '' –   . ( >& – ) & (404)

 (205) – )    

  . ? 4 (101) – )       .

22


@ (302) – )     .

 (302) – /  ,  . 5 – > #  . / ' F (303) - ,,#!

 .'' ' F –   

     ,   8   8   . ! 2! (304) )  . 5 7 – /  !

. 2% (309) – )   . % 5 –     

     ,    . _  ? >  ,  ,  .

 @ (312) – >   . ! –   .

! (402) – )  ! . ‚ – )   . 5 (406) – )          . ! 7 - ,, ` .'' 3    1  (406): ,,)  

 .'' - & (407) – )  '!  (201)  .

 – /    !      . ' $ – )  ! . ! - , .'' , @ (! (412)  ,, ) $  .''  (412) – )      ,    . 6 L (413) – )     . 5 (413) – )   

    . @ (! – )     .  2 – 5    . @ (415) – &    

 .

% D! –          . (415) - '')   .''

 (415)  : ,,>  .'' y! % –   . / @  – >    . (401) – >   ! '' '  . 5 (401) – >  4   5.  $ – > $ (408)  ,  2 ... > . L       ! . 4 (404) – )  

   ,    .

 (404) ,,)    .'' / 1  (408) '' ? :   K3L0, L60  .'' 7 4$ (404) – '' .'',  $! (404)  : ,, 3 

  ' '  .''

C (404) – )  .

C  – )  

   ,  

 . $ (408) – )   1  (408)    , 

'     : ,, # '', ''L !   .'', ''0  ''... 5  – L  ,   ' '   $    . D !      ,,@ ,   ?''  

  ,    . 3   0)&09=9=! : ,, !  !.''

 : 5  7 4$.  &  (404), ! (408), C (408) 4.

A&   !, & !  . "6   ,   ;  ; . $  ; 

<   ;

  ;  ; !

,

(  )  ‚8

23


-

5   ? â&#x20AC;&#x201C; . @! ?   !. ??????

ReĹĄenje: (8+2) x 5 â&#x20AC;&#x201C; 7 = 43 (7 â&#x20AC;&#x201C; 1) x 6 â&#x20AC;&#x201C; 2 =34

(6 â&#x20AC;&#x201C; 1)x 7 â&#x20AC;&#x201C; 2 = 33 (6 â&#x20AC;&#x201C; 2 ) x ( 7 +1) = 32

TiĹĄina; Tvoje ime; vatra; danaĹĄnji dan; poĹĄtanska marka; prehlada; oblak; sutra; Slovo E; svi imaju 28 dana, a neki i viĹĄe; rimskim brojevima: XIX, oduzmi I ostaje XX; zove se Maja;

(  !? 7 > â&#x20AC;&#x201C; , . (! (105) â&#x20AC;&#x201C; $  , 

  - ,, .'' , $ (105)  .  : ,,  ,  !.'' ( >& (212) â&#x20AC;&#x201C; , ,   @ (303) â&#x20AC;&#x201C;)  ! .  !. % â&#x20AC;&#x201C; 1  !

 ) â&#x20AC;&#x201C;  3 120   ,,   ?'' 110  92%  ,, !''  10  8%    .

 : 5 (408) 7 (404). )&  (404), ! (408), (404). 2C #'$ ! ) , (201) ? 4

Vekanje Celog Ĺživota fekaĹĄ neĹĄto. qekaĹĄ da porasteĹĄ, fekaĹĄ prvu ocenu, vikend. qekaĹĄ da odrasteĹĄ, kraj ĹĄkole, srednju, fekaĹĄ raspust. qekaĹĄ na devojku, fekaĹĄ prvi poljubac, praznike. qekaĹĄ faks, fekaĹĄ seks. qekaĹĄ I sve ti pro|e u tom nekom fekanju. qak ni ne proĹživiĹĄ Ĺživot, nego... Samo fekaĹĄ kraj Virys

+" ," 3 #(8 & $)$!()

   / G /           ,

   :  ' , . *  ,  ,       . 0 #  ,   . 2  , 

  . !   ,   ,    . 0      .   # "   . 6(%!&& $+)!&

1. $  ,  ,  .

24


2. $ ;  < .   

  ; .

  ;   ;    ,      .

3. $  <    ;  ;   ;, ; <  .

11. +< <;  ; . &Z<

  L.

4. %   L   , < ; .

12. +      ;  ; ; ; .

5. # < <. # <      ; 

  ;.

13.     . 14. .  .  ,  <

 <.

6. "  <, ; < <  

    L .      

. 7. < < ; <    < < "9 ",  < ;  . 8. $ <   <  Z   < <. 9. $ < <> < ;  

    ; Z.

15. $  <     . 16. $; <  < "". 

; ,  <, ;  . 17. %    , ;   < ; . "   ;  . 18.   < . 19. &  . 20. #  

10. 

  < < 

48

 

5

& :  Z

G 6 

„#! !  !  “

  %, # C, #$,  ! C #,  #! #$ ?     &  ' &?  ! 5.   & ( , ! 250 $'  &!  .  " # !  .  #   q 5 , & &! 4% &, 8 4  .  # !#  „"“,  ! #C "   & ! 1898.&. 5 !  

4>5 4 (@ (  

4 $ &! 4% – ! !    (  ). 7! @ ! !  ! .

 ! &!'  !   ( & 4 ! #! I ƒ) $ 2003. ' &  7

 % % ? C% ! #  

!  !  ! ! % ! !  , ! ,     , ! ' ! !  & #"  #  . , 19. 1993. & !   &! 4% & ! !   4 !. (& !  4  ) &! 4% &,  4 & !   !, ! !  >

25


 ! ! !$! $ >&! ) !    &  " ( ! 4 ! )   &  '. $ ! &, & & ! ! &  " !, @ !    ! : „ ! !“,  ! ', & !  .'' 5    ,   "%   

 !#, & !#   (  8) ! #& ! $

   "% , ! ! ) , !#  ! . (5# ! C ' & !  !  , ! #,   & &).  ! ! !  C, # # % #C # , ! # ! " !  

  !

 #  %' ! & $  ) , !  ) . (  , ! &! " ! , ! 4 !. 5  & %  ,  C  ! @ %& ,  ! # & !  , !  ! ) ,   . A  #'$ ! !  ? (& @ ! & ! ( , !   #  %, ! "$ )   " #! C & & @, !   #  & ,  ,  . 5 7$

A' & ! = ! ! :

„ A' ! # #  . ! C  $ “.

8 #' # !%  # !  “ T @  ! 5 7$, 2. 27. .  , 28..  

#: (“5&“ !:  $;   ! (& @; ! 1  $ ,

 : 1 & , $ /, # 8 @ , $ 1 , 1  ,  $ , 1  , ' $ , F :E, 1 # , @  , 1  $ , & # , '  , & L , ?&?! 1  $ , + $, 5 % , C5  : „A %&“- 5&, 200,  L + – ! – 2005.

26


Profile for Dom učenika

ДомИНо 29  

Новина Дома ученика Јагодина

ДомИНо 29  

Новина Дома ученика Јагодина

Advertisement