Page 1


Oni ponose Srbiju svetom -Upoznajmo naše poznate u svetu: Nemanja Radulovi, Paganini 21.veka Nemanja Radulovi, ovek koji uživa Od metroa do Carnegie Hall-a Nemanja Radulovi jedan je od najpoznatijih svetskih umetnika na violini. Proglašen za najboljeg solo izvoaa klasine muzike u Francuskoj. Najvee priznanje u svetu klasike, uspeh je još vei kad se zna da je priznanje osvojio ispred domaeg omiljenog pijaniste. Nemanju Radulovia znaju svi na svetu (sem ljudi sa naših prostora), jer ga je sa 26 god. proputovao nekoliko puta. Svirao je sa najboljim muziarima , nastupao je u Carnegie Hall-u, u velikim svetskim muzikim centrima, prestižnim salama u Amsterdamu, Londonu, Tokiu.,Atini, a onda je došao u Srbiju i (prošle godine) održao koncert u Aleksandrovcu a ove u februaru u Beogradu. Koncertima u Beogradu zapoeta je akcija prikupljanja novca za kupovinu novog klavira za dvoranu Kolareve zadužbine. Posle koncerta meu prvima Nemanji je estitao njegov profesor Dejan Mihajlovi, ovek zbog kog je, kaže, imao tremu. Toplina i srdanost, kojom ovaj vrsni muziar zrai, osmeh koji gotovo ne skida s lica i optimistiki planovi za budunost, mogu da ostave utisak da je Nemanja ne samo „udo od deteta” kako su ga mediji odavno prozvali, ve i pravo „dete sree” kojem je do sada sve u životu išlo glatko. Na žalost, u svojih 26 godina doživeo je, pored velikih uspeha i radosti, mnogo bola i tuge. Samo 13 dana pre nego što je došao u Beograd, Nemanji je umrla mama Ljiljana, posle duge i teške bolesti koja je ovu izuzetnu ženu pred kraj života prikovala za invalidska kolica. A pretprošle godine porodicu Radulovi je pogodila prva velika tragedija – smrt Nemanjine sestre Danice u 28-oj godini. I ona je bolovala od karcinoma (Nemanja je bio i donor koštane srži koja je njegovoj sestri presaena, ali ni to, na žalost, nije pomoglo) SKROMAN, utiv i predusretljiv, srpski virtouz na violini, koju živi u Parizu kaže: - Svestan sam da ljudi znaju za mene, da putujem, da mnogo radim, da sam svirao s najboljim muziarima na svetu. Ali mene samog to ne impresionira. Najvažnije mi je odanost instrumentu, svojoj muzici, to da uživam u onom što radim. Bio sam, od svoje 14. godine, na sceni izmeu šesto i sedamsto puta, upoznao veoma zanimljive ljude….. Nedelju dana pre nego što je umrla, mama mi je rekla: šta god da se dogodi, ja bih te zamolila da ti sviraš na tom koncertu na Kolarcu… Cela moja porodica, nas petoro, oduvek smo znali da verujemo jedni u druge. Imao je sedam godina kada je mama prepoznala u njemu izuzetan talenat, kao i profesori u Nišu, gde su živeli u to vreme i gde je upisao muziku školu. Smatrajui da su u Beogradu bolje mogunosti za školovanje, mama Ljilja i tata Ninoslav nisu se ni asa dvoumili – prodali su stan i krenuli put glavnog grada, u neizvesnost i nesigurnost, sigurni jedino u talenat svoje dece. Upisao je magistarske studije na Konzervatorijum u Parizu i u svojoj 14 godini postao jedan od najmlaih studenata ove prestižne institucije. Za roditelje kaže da su uvek bili smireni i realni. Uspeli su tako da ih vaspitaju da im pokažu šta je bitno u životu, a šta nije. Bitno je da se voli, da se poštuje, da se od svih negativnih stvari napravi nešto lepo.

3


Svirao je na festivalu „Violina na pesku“, na plaĹži na francuskoj obali, pred viĹĄe od 50,000 ljudi, ali ipak izdvaja momente kada je svirao u metrou po dolasku u Francusku. Porodica Radulovi u viĹĄe navrata naĹĄla se u teĹĄkoj ekonomskoj krizi. Takav je bio period kada su se preselili iz Beograda u Pariz 1999. godine. Sestre Jelisaveta i Danica su se odrekle svoje muzike karijere da bi prionule na poslove koji su donosili novac, a Nemanja je svirao po metroima. Ipak, inio je to sa radoĹĄu i ushienjem. Svirao je na instrumentima vrednim ak i po nekoliko miliona evra. Kada je dobio prvi instrument, poljubio ga je. Svira na violini ovanija Batiste Gvadanjinija iz 1765. godine, Svoju zemlju, narod i kulturu ne zaboravlja. Kada nije na nastupima ĹĄirom sveta, vreme provodi u kui sa porodicom i joĹĄ najmanje deset muziara kojima njegova porodica pruĹža utoiĹĄte dok se ĹĄkoluju u Francuskoj. I sami su dobili pomo od jedne porodice u kriznoj situaciji koja ih je zadesila po dolasku, pa sada dobro vraaju dobrim.  ,       ,     ,      ? - !"#$%"

L A T I N S K E

I Z R E K E

Latinski je zvanino "mrtav" jezik; neki od nas ga u u gimnaziji, neki e na fakultetu; u najveem broju sluajeva (osim ako nam nije neophodan za posao) - zaboravili smo ga. Zvui "mrtvo", zaista - ili baĹĄ i ne? Pored toga ĹĄto je latinski i dalje zvanini jezik Katolike crkve, poprilian broj rei iz evropskih jezika (raunajui i naĹĄ) ima koren u nekoj latinskoj rei. Recimo, potpuno bezazleno, gledajui samo svoja posla, sprovodite kuru mrĹĄavljenja - i ne slutite da imate posla sa latinskim, jer re "kura" potie od latinskog cura, ĹĄto znai nega. Osim toga, i dalje su u upotrebi latinski citati, nekad u izvornom obliku, nekad prevedeni, kojima se uglavnom sluĹžimo kad Ĺželimo da potkrepimo neku svoju tvrdnju ili, jednostavno, da se "pravimo pametni" i zadivimo sve oko sebe svojim obrazovanjem, dobrim pamenjem ĹĄkolskih predmeta, genijalnoĹĄu... „Ljudski je greĹĄiti“, esto se kaĹže. Ako Ĺželite da to kaĹžete na latinskom, recite Errare humanum est. Za one koji Ĺžele da izgledaju stvarno jako obrazovano (ili edukovano, ĹĄto potie od latinske rei educatio, a znai "vaspitanje"), tu izreku je prvi upotrebio rimski govornik Ciceron. JoĹĄ jedna izreka koja se esto upotrebljava u prevedenom izdanju je "O ukusima se ne raspravlja", a na latinskom je De gustibus non est disputandum. Ĺ˝elite izreke koje se uvek upotrebljavaju na latinskom? Nema problema, evo nekih. Carpe diem! znai "iskoristi dan"; to je izreka pesnika Horacija i, manje-viĹĄe, znai da treba uĹživati u svakom trenutku danaĹĄnjeg dana (izreka je zgodna za, recimo, bodrenje deprimirane prijateljice koja "vegetira" ispred TV-a , konzumirajui ogromnu koliinu grickalica - od ega e se ugojiti i postati joĹĄ viĹĄe deprimirana). Omnia mea mecum porto“ znai "sve svoje sa sobom nosim"; to je starogrki mudrac Bijas odgovorio prijateljima kada su ga pitali zaĹĄto, beĹžei

4


iz rodnog grada , nije sa sobom poneo niĹĄta od stvari - mudrac je aludirao na to da je ono ĹĄto nosi u glavi njegovo najvee i jedino pravo bogatstvo.

„Per aspera ad astra“ znai "preko trnja do zvezda"; ova izreka vam moĹže koristiti kad se teĹĄite ĹĄto "crkavate od posla", a rezultati nikako da se pokaĹžu. A kada Ĺželite da impresionirate prijatelje svojim samopouzdanjem i fantastinim sposobnostima, moĹžete svoj uspeh opisati sa Veni, vidi, vici, ĹĄto znai "dooh, videh, pobedih", i predstavlja Cezarovu poruku Senatu nakon jedne dobijene bitke. (tekst sa neta)

$*"+%$ –

/0/ – /0/

   90% 10%   59% 41%   40% 60%  

45% 55% (, , , , )

150   8 "9 < $   =   = >   =

. "  =   @   .!!!?!?! < $  =  ,   . F = â&#x20AC;&#x17E; = â&#x20AC;&#x153;  ."  =   @. < $  =   > â&#x20AC;&#x17E; "   , $ G â&#x20AC;&#x153;.......... !  (7. J 2014.) 150 â&#x20AC;&#x201C;   8 "9 ,     =   $  :

G  =  8 "9         ,   

 ,   !  #  .

5


8  $ %  %       . !  . %  . & ' %   !  *',  ' ! '+ . / %      7!. * .  +    , +    ,  +  . *  ,     . <  $+ +  ,    + # + #  ! = +  !     ! + ',  19 +  .     . < !  !   + ',  ' $ %, +      ' . M  <Q/. W   <Q/ *     , =  .  > @+  ' E & , +   Q . + ' '     ' %, E +  ,  E   !  @+ ,   % . %    @,   . $  ,  .  , !  % <

 $! , X@  .    = .

<    1813.   !  @. 7 '  @ X ,  >. $ J = ,     . Y  =  . Y @  ' ' [  ,        . Y'    ,   Q % #    +  + + . *     @. !   = . [  >. \ 1814.  @  '  #   +   + '  +.. = + ' + '  #  . \    @,   ,     . ]+  ' ^! &  ' % ! %+ ,    > . +     Q,   _, +   ' 1826. +. *  ,   , . "     .  X  +  #   ^  E ,  %    Y   >  ^  . $    ,   =    .

<  ' +,   '+ . W,  1810.  ,  @+    Q

Y 1831. +,    '  ^ + , !   !%  +  @+ .[3]

F > . *     ,    .

“F   ”. F  .

6


 +  ' 1847.  + Q  ' : â&#x20AC;&#x17E;_ '  ' â&#x20AC;&#x153;, x E â&#x20AC;&#x17E;$â&#x20AC;&#x153; @ _ ,â&#x20AC;&#x17E;\  â&#x20AC;&#x153;y+! (   ) â&#x20AC;&#x153;< ' â&#x20AC;? ,  .

 ' ' ' ' %> ' 1868,  +  %+ . Y  @ 7.  1864. $    @+ 1897. + '    # %  

 , E & .

/  @  . <   â&#x20AC;&#x153;â&#x20AC;?  @,   . /  @   : *   .

\ #@ $ â&#x20AC;&#x201C; G $-$ Y ,   W- , =  8-, >, M- @ ,  @ - ,    ,   

]- ],  +- +  Y- =   @  X- ,   /- ,    ^-jo ,      "-@=,    %- ,   =  = 0-0,  =   `-` [- [@ ,    <- = 

  f-J,   \- =,    q-q ,      , . *- *=, @ =   w- w X     , =     _- _,    Q-= ,      !-= ,  ;   x-9 ,         F-F -\    G- ,           ^ #- - -   = â&#x20AC;˘

^   ,     .

0    ,    @

!"#$%

M =    >     ,  .

7


* \  $ - G $- $ ,    '  ! \, ! W- W - W *  ! W ,  ! 8- 8,    . M- M . <=   . \ = , =  2 ! -  _- _ , . F 101  !

  ,  . ]] !- !   . q9 , F- F . !   @ .  #- #. 8 ,  . ,  - @ .   ]   . q9 ! %- %  8  , , , , + @! + `- ` ,  ^ , , >  . Y- Y J,  ,  ! <- <! #=   X- X. * . :,,^ ?'' /-  . *   f- f . F  

 . â&#x20AC;¦..  ! ^- ^,    q- q, ,   . ,  .! w- w . ^ , ,  , ! "- "  . \  Q- F = ,  ! ! x- x . \ ! 0- 0,  . G- G     [- [! \- \. /   ,  <   . =  , ,  . *- *, , ,  ,  . w * > ,  . / ,   .

* \ 

X,   ...   ,   ,   ,   . W      . _  @       . F  , ,    .     . F  =  . W       @  @. $   

. %  ,    =,   . ^@          .   , =    . !   ,   .  .   ,  . *    . Q     ,          . ! ,   . * \ 

8


G =   

$  X 408

â&#x20AC;&#x201C; F > = _    >,   ;       . X   = =     @     .      5. . *      ,     , . <         >. F

 8.    , >      : . ^     . /    ,         :  . F   ,    . !=   ,  ,   . *       =   .  ,   . ^   ,   . % \  407

<  $ *  @  > ,  ,   , ,

 @ . %    " >, "<8$#,  ,   , > @ ,

$ F !  : > ,    =' $  . &  . Y   ! ' , ! , .  Q Q > % . /  Q ,  Q '   %  . /  E ,    !  +   '' ! ''   . $  ,   >   ! + .  >   ,  + ,      Q,   +  . & ' Q  , QQ, + ,  , ' , + . ]   : < ! ,   ' ! , ! '  ! >     (  + ).< 

9


   # !,  #  :''[   '',       !    . ,  @+ . Y #  + .  ''      ! Q  +  Q ' ,   ! ,  +    ! , #     , >      Q. |' '+       !  '' Q! ''. X  Q    ' + Q  . \  : ''*  @     @ , 

    > > > @;       @. F  : !   ,  '  # !      '' _ ''  + . $ :   7 '   + X ^  ''Q'' ' % ! %  +.[ ' %   (X ^.)   !  . [    !   ! ,   ' !     :''E  ! ''    ''+ +'' (  !  ). _    +  ' E  !% !  '. &  !   ! Q       '+  .  !   ,        !%,  !% .. X  # '+ '   +  Q , + !+    ! . X    + . E         ,  Q +. E +  ' Q   #   !%. @   +      >% +   , <      . < ! ' Q    ' #    ++  +  !%. F  J, + 7  ' ! ' %    4 '  ,  [    ' !   !,  %+ (    # ,    ). $       , @  # !#   + >  ' # ' E  ;X   + !+ ++  ( 7 ) %+ ' #  %+ '''Q ''  !   ' % .

$ \ !   }  , , , ,     @+ . < !   %+ ' %# !  . < ! >  !  ' ;  '  ! + >   + % ' +  . <   +  >,    '   ! !   . E    + ,  ! ,  '  +. $     ! , .   ' ' ' ,  Q % '. ~   !   >  >.    ,      .

10


*   : + , ! , ! %, ,  >   > , !    .. < !  '   X + ' +  '   . < !  '     > ! ! ! !   !  +     ! ,          +   +    '!Q '    +   '. Y     +   % ! %     ' '  ! %  ..

"    !   #  !   !  ' :  !. < !    + ,    ,     + + . ^+     !  +,   '> . & !    Q      .  =  +   ,    

+    ; Q  >    ! + ! +;  + +   Q -  .

*      ' !,       ! >, !    '   :    # .

$*"+%$ E !% !  ! >   %+ '+ , '    > %. X ! !  '    '!Q   . 7       '

     >  > ? ^ X  â&#x20AC;&#x201C; *#. 7#   #,  . E  _ â&#x20AC;&#x201C; $ #,   !. Y! 213- &# ! . E 209 â&#x20AC;&#x201C; \#. E! \+ â&#x20AC;&#x201C; !#. x 211- *#, ' !    . X  $ â&#x20AC;&#x201C; $ #, ' ! +    !  . E 105 â&#x20AC;&#x201C; $ #,  !  +,  # '+ + !   . ^  106 â&#x20AC;&#x201C; $ #,  ' . @ 113 â&#x20AC;&#x201C; *#, !  !  Q ,  !  !  . Y! 113 â&#x20AC;&#x201C; *#,     . X =: $ #, '+ $ / . @+ 104 â&#x20AC;&#x201C; $ #,  %#  '  >. $ ,  '    ^ \  408

1.  =    ,  =   . 2. X@   ,   =  â&#x20AC;&#x201C; !"#$%

$*"+%$: X    : \  â&#x20AC;&#x201C; 409-  \     .  ; $ 415 - \  =; ] 211 - \  ^ ... 8= 313 -  ..; $ 201 -  @  ; $ 112 -  =. \ 111 -.   ; \  409 -    W  $ ... * % 

11


/  > J       .     1973.    Martin Cooper.        .          .    1,1. !  "    

. #               . $     ,      . %  & ". '     Nokia      . 2007 "  I-phone   Apple        "  . (        Android   Google. Samsung Galxy S 4    (:www.hashslush.com)

# 2010     &      .            (  )   . +     :    , " ,  GPS, ,  , 

  ,   .      Apple     I-phone 5.          . +  &  "    &  . (  &  &   &  .  ? /    Android      Linux. / &    64  . /   Android-a 4.4 KitKat /   Apple    I-OS7. /     " . :   110

Martin Cooper  

*  . M   ? Ann Landers

X<7X; $    2013. + ... â&#x20AC;&#x201C; 409.      !& â&#x20AC;&#x201C; 413   ...8 â&#x20AC;&#x201C; 415.   "    , ' â&#x20AC;&#x201C; 103. ;  & (310)<& â&#x20AC;&#x201C; 211 &    ; ...= â&#x20AC;&#x201C; 313   ...8 â&#x20AC;&#x201C; 201- >  . â&#x20AC;&#x201C; 313. ? >     ; $& / â&#x20AC;&#x201C; 313.    . 8 â&#x20AC;&#x201C; 112    , â&#x20AC;&#x201C; 111   . â&#x20AC;&#x201C; 409  "      . * % !"#$%: "     > = . "  > ,   @ .

12


10 =   1.  =   2. >   4.  ()  = 3. 5.  6.  7.  =  . 9.  ()  = 8 10.     () 11. =    12. > ()    10 =  $*"+%$: G%$ \/ \+%$ "! w/\+#$("/)

 â&#x20AC;&#x201C; 409 B  -     ...8 112 - ? &   ; /  = â&#x20AC;&#x201C; 313 - ?   ; 313 - '   ; 8 201 -   " ; <& - +  C; ' 103 - '     ; 8 415 - +    >   . !& 413 - +    > . 409 -  . ' $ &

\ > 16 7   + . Y +> % . [+  , ++    %. [ ,     !  # . [ , ! , !  >. E     . < ,  . @'  ,  '    .   , +... '  +  + . ^ ,    ' % , ! %. ^>  , ,   Q .

+ +! , # 16 + ,    , +  +. < '   > ,  >,  . X > , >   , , +, Q , ' . }  ,  ...  . <  . < ' ! . $ ' ,    ', >  !  !,   . $  \  411

F = - *   \ ,  >,  !  !     ' Q  >  + '. - ] q9         !  % ' ' x   ' $ ,  >   ' .

- *    ' ' Q+ ! ! !  %   !  ! +   '. - \ ^      % ' + + ' > #  Q % ,

- !@ $ *  â&#x20AC;&#x201C;  #.   % 2. !   

 . - !@ \   - #. &'%   % 3. !    

- < % X    8. .

-  \     + !  ! #. - J   ' + '  '   . - 8 = 8   ' +  '! . â&#x20AC;&#x17E;[!  â&#x20AC;&#x153;.

13


Негуј уј уметност у у себи и око себе


Негуј уј уметност у у себи и око себе


\    \ „*  =     “ „G  ,  “ _    !  ,  2 +  %  ! +  „ “ „“    „ ' “. ' ! #  .  ! ,  . X + >Q !  +     ' > . < +,   +  % . ! >  ! +  . $!    ' > , E  , ,   , ^! ' ,    ' . y+     .    !    + # ,    . . &# +   ,  % . @  ,     ,   + ,  .   '  ,   . !     ,  ^!      . _  !  +  ,    ,  ! a, , !  %+ > ! '   . < Q  '   #   !  . <  %,   !    '  . @ '     + ,   +   . <   +    . „< ' ,   !  %  '“ – >. ^> %+ + +       . _   !   !  . Y#  +  ,  '  >    , +   '  . <   % , ' !   ! , ' !   ' . „  “ – >, ' #  '     + ' > . $     +!% +  # ,  ' ' 5 ! !        + ,   + + ! +. <  , >   .. ] # Q !      ! !  # Q . & !  ^! !   + , Q %  + %  % : „<  + !    ! >!.  Q    >   “. Y +%  %  > + ; „&,        ' Q. X Q . E  >  ' Q. &        !  !  . =  ,   , , ! . =' !    .“ X    # Q  < . @  !    ; ,    Q   >%,  '+ + '   ' Q ,    !  .

<   %# '     . „    !, '  , <   + . [  + 

  !   Q“ . „&  +  , ' # Q   <   , ' ! % ! ,      . 7  +  +  ! ,   Q  %. }   ' !Q, ' ! ! ,  ' ,  .“ ^!  . Y % !  # Q + . = #, >  Q ,  ! . _ '!Q   . „/ !  '.“ – >   „ ' + ! !  .“

16


^     ,      . _% +  ^! >  +  ' %+ . + +  >  ' ,   Q  +     .  !   ', ... '%   !   % ,  , !  ,   '+ + . $   ,   !  . $   '+ >% , > , > ,   ,   ! , '  , ! , #  # ! (  !+  ).â&#x20AC;&#x153; < ^   â&#x20AC;&#x201C;  ^  !  '       . = %    #. ^! +   + ' !  #  #  #   ,     , ' ,    ! %. â&#x20AC;&#x17E;<  + . $ '    +,  +   ' . *  !,   > .â&#x20AC;&#x153; ......â&#x20AC;&#x17E;  + .  !  . @Q ' Q. < Q >  Q; # ' . }      +.â&#x20AC;&#x153;  ,  ! ! %+ ,  ,  ,  ,  !,    , ^..... 7 >    #    ,  Q ' >!  +   +Q    . & +   +   Q +    , ! ,  >,  , !  ,      ' Q.â&#x20AC;&#x153; ^!      '   .

 â&#x20AC;&#x17E;X   â&#x20AC;&#x153;.    ,  $       =. F   =  @,  =  >    @ = = =   . *   X*$_+,   . F   =  = 

  =,    . X 

  : <\+#+*!%, <$8#G$8$_+, $\!$80$]/8$_+, F!G%!8$_+ X$"!*$. 8      . _ =       >  ,  =    ,  ()     Dura lex, sed lex. /  ()  . X @  : / 2    =  . \ .   ,         ,   =  ! X    @=,     = 45 !

17


 = F  , â&#x20AC;&#x17E;!X*$  â&#x20AC;&#x153;   ,       " >,  =  ,  @  J  = = . <,       . *    ,       ". \  2 , (  = =  ). $     =,  =  ,  . X  > ,  â&#x20AC;&#x17E;  ,  â&#x20AC;&#x153;;     ,     . $        =,  ,   , =   . *   @     . Q   . <   ,     @  , @   . *   @   : "   â&#x20AC;&#x17E;  â&#x20AC;&#x153;,     (    ,  @   ),  JJ , JJ  , ,  @ ,    ,    ,   ,  , , ...   ,   (  =  ), >, > ,   fW. â&#x20AC;&#x17E;fW   , 8/ *$ %8/%+#â&#x20AC;&#x153;.

  = $     - = ,     ,  =   = . !  . F  = ^ . *  =      , =    ,â&#x20AC;&#x153;  â&#x20AC;&#x153;    (= J    ). *  =  =  ,  = . W@    = ,    . F=   â&#x20AC;&#x201C;  . * =      $*$.    5   ( )   . $  = =  J ,   W .  500 .

$   F $      . $       @      . !   :   : \  , ,  ,  , =,        =    â&#x20AC;&#x17E;[  â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C;   F $ . #  .

100  $  X  ,  $      a=  *=,     â&#x20AC;&#x17E; =  $ â&#x20AC;&#x153; Q $  :â&#x20AC;&#x153;    @ .â&#x20AC;&#x153;

*=  /     $        . ^  , =  $        : â&#x20AC;&#x17E;$ , =  !â&#x20AC;&#x153; ! : 1     . "  ( ),  (  )  .

18


F  21. $  + 21,     +   Q  ! , '!Q %, # %,   !% #+

/ J =   Y  + 20.  '  !,     . E    >   , Q ! !  > '    . Y        â&#x20AC;&#x201C;    7 : â&#x20AC;&#x17E;   21.     =  , 

    =  = . !   =  =    â&#x20AC;&#x153;.

8   E        ' ! '' (' !Q % + ! >).

"   -  >  ' ,  +    ' ' %, ' % ! % +#  .,   ' %  # !  %  %   '+,  , + .

/    â&#x20AC;&#x201C;  %  %  ' % # > , #  , #  â&#x20AC;&#x201C;  >Q   ' ' ' + #    "  â&#x20AC;&#x201C;    % #  +   . <      @+ ,  >   '  + !,   #. <  ' '   ;      ( ',  , #  , . ' ,  , >% . # @  :  '!Q %, !% , + %  , '  : â&#x20AC;&#x17E; â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E; â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E; â&#x20AC;&#x153; ! % . " , >   â&#x20AC;&#x201C;  + ,        . <        '      .    â&#x20AC;&#x201C;      !   >      . #  (    ) American National Education Technology Standards Wikipedia q<\$*/; q#$W#/; X#$8/

 $ , W w ,  , *   \   F> J %      . $*"+%$: *        F$8$0/ $   ,   : @ =  

@  .

 = ,   > ,    . 19


Y ? !>, , , , > @ , ... 8    = > ,  >  .... =  ...  . Y  ,     . F     @. #      @ @.* ,  . ^  ,  . q @   >,   .  . <    . F  @ .   @ : ^   ,  > ,    . /  . *   , @  > , > , > >  ,     ,           . \ ,   , @  . *   .!      > @ .  >? G =? G  ? X  ,      ,      @.     ,         . Y   !!! ^  ? q @  ,  . ! ,  .... ^    . F  ,   > . \  ,    ,  =   >  @...\!Y$. *  , . $ ^ 

" @   ,   @   > .

&_X7

F  ... â&#x20AC;&#x17E;/  >   . . *  . * . "     =,   =    . \ . / ,  , >     â&#x20AC;&#x153;. *          = . *  >      . *  ... Q     @  . Q      ,   , ,  , 

..... . /    ,   . ^? G  = ? /    .   ,  , J ,       ,     ,  ..... %   ,    =  ,    =. X   =     > @    ,      .    >  . / J     ... 8 >    @   ,   ...        ,     . \        : ,,*     . ^       =    .< =,      ,    =   .'' ^ \  408

[   ,  . %    = . !"#$%

  = @ = > 20


...< ' % ,     ':

$*"+%$:     >  > ? X 404: $ #,  % >!   !,  +    ,   ,   ,  +. 301: < + ,   ! ? ^ 404: \#,  + '   % . X  @! â&#x20AC;&#x201C; *#,  +. % 405 â&#x20AC;&#x201C; *#, ' !     . ! 404 â&#x20AC;&#x201C; *#,    + ,  !  + . = 406 â&#x20AC;&#x201C; *#,   +  !  +   . X  [ â&#x20AC;&#x201C; *#, ' !   ,   + > . [ = â&#x20AC;&#x201C; < >   ! ...! E + ~ â&#x20AC;&#x201C; *#, ' ! +  +. 7 % ^! â&#x20AC;&#x201C; < ! ,    . ^ 402 â&#x20AC;&#x201C; *#,   . < ! 403 â&#x20AC;&#x201C; < ! ,   . X  $ â&#x20AC;&#x201C; < Q  #,  Q # #  ! . X 408 â&#x20AC;&#x201C; *#, '  # ' %  , !    Q. X 408 â&#x20AC;&#x201C; *#, >  Q . ^ x â&#x20AC;&#x201C; *#, '+ + ! +  '' ''   % . X 409 â&#x20AC;&#x201C; / !  . X 411 â&#x20AC;&#x201C; $ #, +   ' '.  411 â&#x20AC;&#x201C; = # +#,     , + > .  ^Q â&#x20AC;&#x201C; < ! , ' !  >    ! ,  !   ,  . } 413 â&#x20AC;&#x201C; *#, ' !    , + !       , '+ + !     >% +, + + 6 . [  â&#x20AC;&#x201C; $ #,... X }  ''' !    .'' X * â&#x20AC;&#x201C; $ #, +   . ^

 â&#x20AC;&#x201C; $ #,   .  E â&#x20AC;&#x201C; *#, . # > ! . ^ * â&#x20AC;&#x201C; *#,   ,   '    .  _ Q â&#x20AC;&#x201C; *#,   ,  +      ,    . . X 404 â&#x20AC;&#x201C; *#,   '   . ^ \  408 8 # @ , $ \ , \  # 

F   = _     >  #  % ,   ' %  . _'  '    !   , '  ,   ,  %  . $ Q  %: E      ' % ? &  :

#J     '!Q   ' ' #  . $ Q   '   +#   '!Q Q

  + ' Q . 7Q Q %  '   +   !  %#  , 

21


 > !% # ' Q !  + ! >..      % , >  +   . $   Q   '   '  . & , %  +  !Q  !  . =   , + '  . 7>     ,   %  >  ; !    Q + ,    >  ! # . % = +   +! > % >, ' . 7>           #   #. & Q   ,  ,    '!Q % . 7> 

' ,      ! +  !   .   +   +   ,  '!Q %  !  'Q. F    ,  #      . $'  + '     '  %   . < Q  '!Q %    . Y  ,     !  . _ +  +  “' '”.

 \   2.  >  * 

$*"+%$: \    ? X  104 –  >  #. Y! 213 – ^>,  >  . < [. E , 4-5 . E  209 – ^+,   !. E 209 – E ,    . x 211 – E ,  + . 210 – <. <  + @ ,    >  . < 205 – <, ' !   . X  $ – <,   >   . E 105 – < +,  !  ,  ' ! '  . @+ 104 – ^+  ! . <  >  . < 106 – [ ,   +.  106- ^+ , '+ + ,    ,  +... 101 – E ,  !  . @ 113 – ^+ ,  . Y! 113 – <  ,   . X = – ^+  ! '+ . (  #    .) 302 – <,   .  ^ – ^+ ,   ' #   ' . [ = – X ,    X . E + ~ – ^+, + ! !    . ^ 402 – }  , + . ^ 402 – Y . $ !  #  ? < ! 413 – ^+  ' !   >! Q . X 404 – ^+,   >! # ! . ^ ,  >!  ,  100 #  . & % ' '   403, '   3.  + ,  !  '     ' % + % . < ! 403 – ''^+, ' !  >“,    [  7[^, $  @#3,   +  ! ... '' $  + :'' < !  ^#2'' X % !   + ' ! '   ,  + „<.“, ^ 404 – < >. < >. < >. ^ 408 – [ !, +  ' . WE ! 406 – ^+,     ! '  ! . = 406:  +. [ 406 – E ,  E,  ^   . X 408 – ! %# +   ,  + . X 409 – ^+  . ^ 410 – < +  %# 10 '+ + +. * ^ % – Y  Q   ' .  411 – ' ! >. X   '   ! . X  – ^>! + ! , ++

22


!...  ^Q â&#x20AC;&#x201C; ^+ ,   ' +  ' Q! ++,   >,  . = & â&#x20AC;&#x201C; E +, '+ ' > ' . ^ * â&#x20AC;&#x201C; ^+, '  ' ... X 404 â&#x20AC;&#x201C; ^+   !   ,  +  #.

8       .*   ,   @ @    ..."      >  , = , =    .< >   ,      . %   =  = ,  =  

 ,   >     @. +  >  = ,    . F      ? \ ,   > [ @ \  . ^ \  - 408 8 # @ , $ \ , \  # 

* \  F =    ,," >â&#x20AC;&#x153;,   . ,    ,  : â&#x20AC;&#x17E;^    . *,  @ .â&#x20AC;&#x153; $ ,    ,   . ! @ , , @ , J ,   ,   . "    ,    =  ,   . FJ ,   . \  307,     . *   . %   >  307,  > J , =, =. "  = > ,  =, =  =,   =. "  ,   . W    ,  - ,  . ,   , = , . %    ,     . !  . /  J   . F     ,     ,  . ^ /8*! ! %   ,  307,    . $ ,     (% $ ): â&#x20AC;&#x17E;"   ?â&#x20AC;&#x153; Y  @. q  : â&#x20AC;&#x17E; ,  .â&#x20AC;&#x153; !    ,  ,   ,  >   >   . "       @,   , , ,  ! / ,   !

$ $ 

     ' !     E .           .   +  . &    , Q !,      '   !  ,  ##  . Y   !  #  !      ,   +    .    + ! 

23


 ,         +    + .   Q.... ] # Q      , +   .

  !   +  ' , !     , '!Q  % . <  ,  . ]    + ! + !   # , ' ,   ,   !%. @ !# , ! % # , + ,   ,    '+   +  #  . + !  +    ,  ,  ,  ,  '  '   . Y + >  !       '  .

      . } > +    %+  . < !       + , >  . _       +. Y>     ,  %   +  Q , '+  ,  ,  , ,  % .    ' e  +, , .

 , +   #   !

\ %  %+%"$ y ' ,  77X – ^ 7 .   +    !+ E=< ,  +    ^   > ' %+ > !  % %,        ' > +     ' .   % +      %. - M ,         ? 7  > ' ,     . @   ,   ,  !    Q,       . _   '+ ( ' $ +! +  )  ' „E “ 74 . [  > ' 18 :   Q Q     12 15  > . & %##      '+ +    .   †Q x,   Q ,  ! ,   . [  %    # ,   '      : “^ , ^  , ^ ^ , “ < !  . & +    1  %  '    '+. E  ! !  +  ,        ,             ,   !    !      –   –       .

24


Y  '+      ' + &+  (+  +),   5 5 â&#x20AC;&#x201C;   . [  4    ! @>. Y  %# â&#x20AC;&#x17E;77Xâ&#x20AC;&#x153;,    '.- '  . - 0 = ,  =  =  . %   . -   ' 15 7  Q  '+ ,   ' . ^   'Q Q  +   . =  â&#x20AC;&#x17E; Q â&#x20AC;&#x153;     ! ,      '  +    +  . = > ' ' !   > ......  !  !  Q â&#x20AC;&#x201C;  Q . Y  !( %   + ,   )   !   ,  '   â&#x20AC;&#x17E;%# ^ â&#x20AC;&#x153;  ..... !  . - ^  = ? - <,     + . - "    @  ,  .? - E ,  @Q \,  #  . !,   ! ' Q  ' + ^ ,    . @  +  ! + .   @Q  ! !  7 ,      . \ ' ! ,     ' . &  ^ ,     ' !    , %   . - M      ? - ]+ ' + % , +  +    '  +   !      . Y  5: 00,   #   ( ', 2 ' '  14 #, ), !    ,  2  ,   >.    ! , +      . - !  ,    ,      . %  >. - $ 13 +   !  >'   + . !  #, +   !. <+    ! ! ,     + ' â&#x20AC;&#x201C; + +. - ^    ? G =  = ? - <    . @  > . ^     ,    ,  >  6   . \  ' , '  !    . 7   ,  ! + ' ,    . 7   + , +   > .    #  5 +    >  . - \    @  =,    . - \   , , !   ' + ' . #  Q + '    >       + !    .   '  : 9   9  + . '  !, +    +  ' . X  > ' Q. =   , # @+ â&#x20AC;&#x201C; .

F    " > O    !% ,     E Q +  !# .. < , ! !  ' E ' ! 2004,  ^   M %   

25


    !+ E > 10 +     # # ! % , + ....   > . =    >    , ! Q +  ' !#  E . *    ,    'Q Q     +    !.

>Q     ' Q  !  >   '  #   Q  ' > ! +    .

] !  8.  ? E + , + +  +  ' !     : Y ^  1921  8.   + ^  >   ++!% >  ' E& 7&[X< 7&    !  !  8-  ,  ,  ' ! , %    Q  .

- %  = 8. 1857. _     !   > Q  ' >. - 8. 1908. ,     !  , '+ +  '   129 > '+. Y ' %   y  +  > $_= $Y7  .

- Y # + 1910. ++  1    + E  > ' %#  .

  ' > > < , E , X , /   X . - Y <   ~ ' > , 1912. > |  ' >   + , >^ _ , W , /  1913. > _.

Y%  E     ? < '   #   '+  ! ' +,  +      % . X ! +   + ,    ! Q 1 ^    +# ' #  ( 1033 ' #%  , 2552 '  ! , 3100 '  ' , 2511 '    )

+"! `!G+    > @ ? $  >  = 8+0/"< M#+G",    @

    =  (  =  =   14 . X @   = J , =    . *   = , 2. .  , 27. .  , 28. .  ' / =: <G“^ “ :  \ \@ ;     " ;    [ ^ ,

=  : ^! , < ! 7 , < % ^ , [ , , [ ^!, [ ^ , ^ _ , X ^ ,  _ Q, X ^ , X [ , 7  ^ ^ _ Q; JJ [ ^ ,, J [, |@ ; ' %    ^! ,  < ,  7  , [ ^ .

G: „X  “- ^ , > 200,  _  * ' –  – 2005.

26


ДомИНо 30  

Новина Дома ученика Јагодина

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you