Page 1

Rachunek nr R 100/2012 (oryginał)

Data wystawienia:

27-12-2012

Data sprzedaży:

27-12-2012

Miejsce wystawienia:

Warszawa

Sprzedawca:

Nabywca:

Dominika Pawłowska & wspólnicy sp. c.

mLingua sp. z o.o.

Rzymowskiego 47 m. 120

Stary Rynek 100

02-697 Warszawa

61-773 Poznań

NIP: 7781435103

Lp 1

Nazwa towaru lub usługi

PKWiU

Tłumaczenie pisemne POL-ESP

Jm

Ilość

Cena

Wartość

szt.

1660108

0.04

66404.32

Forma zapłaty:

przelew 14 dni

Razem:

66404.32 PLN

Termin zapłaty:

10-01-2013

Zaliczka otrzymana:

0.00 PLN

Bank:

Do zapłaty:

66404.32 PLN

Nr konta:

Słownie:

sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta cztery PLN 32/100

BIC/SWIFT: Uwagi:

Osoba upoważniona do wystawienia

Osoba upoważniona do odbioru

Rachunek  

Rachunek za tlumaczenia

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you