Page 1

TRO - ÅND - LIV

Nr. 2 Marts 2012 ISSN: 1604-6528 Vejl. udsalgspris: 24,95

Blandt misbrugere og jurister Søren Kokkenborg side 18-23

Troen er ingen livsforsikring

Tema: En jordnær Gud

Helbredt ved Hans Berntsen-møde

side 4-11

side 17-43

side 26-27


Hvad er en

FRIKIRKE?

Fotos: Åbenkirke, Herning

Der er omkring 325 frikirker i Danmark, som tilsammen har flere end 25.000 medlemmer. Som ordet frikirke antyder, er de frie kirker forstået på den måde, at de ikke er underlagt en statslig kon-

uafhængige frikirker og husmenigheder. Netværket har eksisteret siden 2004. Kendetegnende for FrikirkeNets medlemskirker er blandt andet: • Åbenhed – alle er velkomne, også til at undersøge, hvad der foregår, og det er koster ikke noget at deltage • Relevans – præsten prøver at overføre prædikenens pointer på hverdagslivet • Socialt engagement – frikirker ønsker at være en del af løsningen på samfundets mange udfordringer • Klassisk kristendom i moderne og tidssvarende indpakning - for eksempel i form af rytmisk sang, nye salmer, fortællende prædikener, spontan bøn og samvær under afslappede former • Man inviteres til at engagere sig personligt i gudstjenester og aktiviteter – blandt andet gennem sang og musik

Klassisk kristendom i moderne og tidssvarende indpakning trol og heller ikke er støttet af staten. Det betyder, at frikirker er frie til at udforme deres gudstjenester og aktiviteter, som de vil. FrikirkeNet, der står som udgiver af domino, er et netværk af omkring 110 frikirker og frikirkelige organisationer og institutioner fra blandt andre pinsevækkelsen, Apostolsk Kirke, Baptistkirken,

Læs meget mere om frikirker i hæftet Frikirke for alle på kortlink.dk/ab8y. Og læs mere om FrikirkeNet på frikirkenet.dk

FOR ALLE FrikirkeNets Forlag

Side 2 

domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker


aZ Y Z g Z c

Os imellem

d h 5^b Z a a Z b

En jordnær Gud Wg Z k ` V h h Z c

Med temaet En jordnær Gud ønsker vi i dette nummer at sætte fokus på, at Gud ikke kun er ophøjet, almægtig og væsensforskellig fra os mennesker – han er samtidig særdeles konkret, praktisk og håndgribeligt til stede i menneskers liv. I temaet vil du blandt andet møde mennesker, som har oplevet at: • Gud har helbredt deres krop • Gud har fået bageingredienser til en kage til at slå til to kager • Gud har givet den samme besked til én mand gennem mennesker fra fire forskellige steder på jorden • Gud har vejledt til et arbejdsliv, som personen aldrig selv havde kunnet finde på Sidst, men ikke mindst: En jordnær Gud ser vi især gennem Jesus Kristus, som den nu afdøde forfatter Stanley Jones yndede at omtale som Guds menneskelige liv.

domino · Nr. 2 Marts 2012

Y Z WV i

` g d c ^`

k ^i i ^\ ] Z Y h ` a j b b Z c

God læselyst! Jens Linde, redaktionssekretær

Ændringer i redaktionen

Vi har desværre måttet sige farvel til to dygtige og særdeles kompetente medlemmer af redaktionen, som har været med siden begyndelsen i 2004: Heidi Pugh og René Ottesen. To pionerer og ildsjæle, som frivilligt har ydet en stor indsats på redaktionsmøderne med gode ideer og inputs i udviklingen af dominos profil og redaktionelle linje. En stor tak til både Heidi og René. René fortsætter dog som fast leverandør af klummen på side 46. Samtidig er det en stor glæde for os at kunne byde Johnny Hansen fra Citykirken i Aarhus velkommen til arbejdet i redaktionen. Johnnys inputs fra en kirke, der har slået dørene op til storbyen, kan vi bruge i skærpelsen af dominos udadvendte profil. Poul Kirk, redaktør

Troen er ingen livsforsikring side 4-11

Til minde om Guds krop side 34-35

Nu kan jeg kalde Gud for far side 12-16 TEMA: En jordnær Gud side 17-43 Blandt misbrugere og jurister side 18-23 Mirakelkagen side 24-25 Helbredt ved Hans Berntsen-møde side 26-27 Gud til René: Du skal være præst side 28-29

Et himmelsk fællesskab med krop side 36-39 Er vi ved vores fulde fem? side 40-43 Bøger side 44-45 Klumme: Kun en praktisk Jesus-tro er relevant side 46 Leder: Graven var tom side 47 Bagside: Hvor blev tiden af? side 48

Gud er altid større side 30-31 Fødslen side 32-33

4-11

domino udgives af FrikirkeNet

Holbergsvej 45, 6000 Kolding, tlf. 75 50 02 00 info@domino-online.dk Se mere om organisationen på frikirkenet.dk Læs mere om domino på domino-online.dk Annoncer i domino udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning Alle bibelcitater er, med mindre andet er anført, fra Bibelselskabets autoriserede oversættelse fra 1992

18-23

Redaktionen: Poul Kirk, ansvarshavende redaktør - poulk@domino-online.dk Martin Højgaard Jensen - hojjensen@mail.dk Thomas Christensen - tc@openchurch.dk (pt. orlov) Gunni Bjørsted - gunni@bethel.dk Johnny Hansen - jh@ckirken.dk Jens Linde, redaktionssekretær - jensl@domino-online.dk Herudover er tilknyttet en lang række dygtige medarbejdere, der bidrager med artikler og fotos ad hoc Produktion: Layout/ombrydning: Janie Conrad Riisager - janier@domino-online.dk Annoncer: Erik Damm - annoncer@domino-online.dk Forsidefoto: Martin Gravgaard Trykning: AKA-Print tlf. 86 75 00 33 Oplag: 6.000 stk. Gaver til domino kan indbetales på konto: 1569 4795057102

26-27 domino · Se flere nyheder på www.domino-online.dk

36-39 Side 3


Fotos: Rune Lundø

Side Side 4  4

domino domino ·· Udgives Udgives af af FrikirkeNet FrikirkeNet -- et et netværk netværk af af danske danske frikirker frikirker


Troen er ingen livsforsikring Under en udstationering for Frelsens Hær i Pakistan mistede Birgitte Brekke sin mand, som blev skudt og dræbt. Tabet af hendes elskede har ikke fået troen til at vakle, men hun beder ikke længere om Guds beskyttelse

Sidst jeg så ham, kørte han mig til lufthavnen og var sprællevende. Nu lå han i en kiste med et hul i øjet, hvor den ene kugle var gået igennem Birgitte Brekke

>> domino domino ·· Se Se flere flere nyheder nyheder på på www.domino-online.dk www.domino-online.dk

Side Side 55


>>

Gud var fundamentet i alt, hvad vi foretog os. Det gjorde ikke så meget, hvor på kloden vi befandt os, blot vi havde Gud og hinanden Birgitte Brekke

Side 6 6 

domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker


gjorde ikke så meget, hvor på kloden vi befandt Den mørkeblå uniform med mørkerøde stropper på skuldrene indikerer, at Birgitte Brekke er oberst og os, blot vi havde Gud og hinanden. Vores arbejde handlede om at formidle Gud i ord og handling, altså øverste leder af Frelsens Hær i Danmark. Lige og det gav troen mening. Vi var hinandens bedste siden sit kald i 1978 har hun marcheret verden venner og rådgivere, og det var et privilegium at rundt og kæmpet mod global uretfærdighed. arbejde sammen om et fælles kald med den mand, - Jeg er fjerdegenerations frelsersoldat og mine jeg elskede, siger Birgitte Brekke. forældre har båret mig til Frelsens Hærs Tempel, Sammen har parret udviklet fairtradeprogrammet siden jeg blev født, siger Birgitte Brekke. Sally Ann, der forbedrer fattige familiers levevilkår Hun er uddannet sygeplejerske, men valgte som ved at sælge deres produkter i blandt andet Dan24-årig at erstatte kitlen med uniformen en dag, mark. hun var på vej i kirke. – Jeg kunne høre Frelsens Hærs karakteristiske hornmusik på lang afstand, og da var det som om, en indre stemme sagde til mig, at det var hér, min fremtid lå. For at blive klædt på til at leve kaldet ud, tog hun på Frelsens Hærs officersskole i London. Her mødte hun manden i sit liv. - Bo var en intelligent og flot nordmand med langt, krøllet hår. Og vi vidste ret hurtigt, at det skulle være Birgitte Brekke os to, mindes Birgitte Brekke, som sagde ja til Bo i 1980.

men i Pakistan. Torsdag den 27. september 2007 blev Bos sidste. Birgitte opholdt sig på det tidspunkt i London, hvor hun holdt møder med Frelsens Hærs hovedkontor om parrets fairtradeprojekt. Hun talte med Bo i telefonen om morgenen, og de skrev også sms’er til hinanden senere på dagen. Men midt under et møde blev hun kaldt ind på verdenschefens kontor. – Han fortalte, at han måtte overbringe mig de værst tænkelige nyheder. At Bo var blevet skudt og var død på stedet. Ordene sivede ligesom ikke ind, og jeg fik ham til at ringe en ekstra gang til Pakistan for at være helt sikker. Men der var desværre ikke tale om en misforståelse. – Først da jeg så mine to drenge om aftenen i Oslo lufthavn, fattede jeg, hvad der var sket. Historien kørte konstant i nyhederne, og vi græd alle sammen, mens realiteterne langsomt gik op for os.

Jeg har ikke mistet troen på Gud, men jeg beder ikke længere om hans beskyttelse, for jeg tror ganske enkelt ikke på den

Gud er fundamentet

Bo havde altid haft lyst til at rejse ud i verden for Frelsens Hær, men der skulle gå nogle år, før Birgitte fik den samme udlængsel. Så først i 1987 begyndte deres tjeneste uden for Danmarks grænser med udstationeringer i blandt andet Sri Lanka, Bangladesh, Skotland og Østeuropa. Familien var på dette tidspunkt udvidet med to drenge, og sammen arbejdede de på Frelsens Hærs missionsprojekter rundt om i verden. - Gud var fundamentet i alt, hvad vi foretog os. Det

a n i ta G

i ova n n

o n i & pa

De værst tænkelige nyheder

I 2006 fik parret ’ordre’, som det hedder i Frelsens Hærs terminologi, til at rejse til Pakistan. Her skulle de være ledere for de flere end 60.000 frelsersoldater, som befinder sig i landet. – Vi glædede os til at komme af sted, da vi efterhånden havde fået asiatisk blod i årene. Og selv om Pakistan er et fundamentalistisk muslimsk samfund med en mere aggressiv befolkning end for eksempel Bangladesh, var vi ikke urolige. Men Birgitte og Bo fik blot et år og 12 dage sam-

Profeti

u l B e va

n, S y d a f

rika

sk

En rationel tro

Det viste sig, at Bo havde opdaget en svindelsag med salg af jord for millioner. Manden bag svindlen var Frelsens Hærs områdechef i Pakistan, og han fik nys om, at Bo ville tage sagen op. Derfor hyrede han to mænd fra kirken til at tage livet af Bo.

>>

livsstil 22-28 a p

ril

2012

lær at høre Guds stemme og give det videre Mere info og online tilmelding på www.iabc.dk

75 52 47 99 – info@iabc.dk – www.iabc.dk

domino · Se flere nyheder på www.domino-online.dk

Side 7


>>

Efter gudstjeneste klokken 17 gik han hen på sit kontor, hvor han blev overfaldet af de to mænd, der havde ligget på lur. De skød ham tre gange i baghovedet, og af obduktionsrapporten fremgår det, at han døde øjeblikkeligt. – Det fremgår også af rapporten, at Bo gjorde modstand og fik lagt den ene gerningsmand ned. Det piner mig stadig at vide den dag i dag, siger Birgitte Brekke.

Det var et ægtepar fra kirken, der fandt hendes livløse mand. De så en pøl af blod sive ud under døren til Bos kontor og opdagede, hvad der var sket. – Efter den besked har jeg ikke kunnet synge om Jesu blod. I det hele taget er min tro blevet mindre følelsesmæssig og mere rationel. De mistænkte bag mordet er endnu ikke bag lås og slå, og sagen er appelleret til Højesteret.

Troen i behold

Selv om hun ikke altid har følt Guds nærvær midt i sorgen, er hun i dag ikke i tvivl om, at han har været der hele tiden. Men savnet af Bo har i årevis fyldt alt sammen med de mange tårer, og der har været dage, hvor både bønneliv og gudstjenester føltes hule, og hun overvejede, om livet overhovedet var værd at leve. I de perioder har særligt ordene fra Filipperbrevet,

Jeg forsøger at skabe en mening ud af Bos død ved at leve videre i tro – vel vidende, at troen ikke er nogen livsforsikring Birgitte Brekke

8  Side 8

domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker


Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft, hjulpet hende. Hun så dem første gang, da hun sad på kontoret i London og netop havde fået beskeden om Bos død. – Jeg havde været på kontoret mange gange før, men aldrig tidligere var mit blik faldet på ordene, der var skrevet under busten af Frelsens Hærs grundlægger, som stod i et hjørne af kontoret. Det opfattede jeg som Guds hilsen til mig, siger Bir-

>>

Først da jeg så mine to drenge om aftenen i Oslo lufthavn, fattede jeg, hvad der var sket. Historien kørte konstant i nyhederne, og vi græd alle sammen, mens realiteterne langsomt gik op for os Birgitte Brekke

domino · Se flere nyheder på www.domino-online.dk

Side 9


>>

gitte Brekke. Hverken vrede eller bitterhed har fyldt hende, men det er et evigt mysterium, hvorfor Bo skulle dø i en alder af blot 50 år. Og konflikten mellem hendes opfattelse af Gud som den almægtige og samtidig den, der tillod noget så meningsløst, er svær at rumme.

– Jeg forsøger at skabe en mening ud af Bos død ved at leve videre i tro – vel vidende, at troen ikke er nogen livsforsikring. Jeg har ikke mistet troen på Gud, men jeg beder ikke længere om hans beskyttelse, for jeg tror ganske enkelt ikke på den. Dog har jeg en overordnet vished om, at Gud er med mig.

Vi havde et fantastisk spændende liv, og jeg ved, at Bo ville have gjort det igen, selv om han vidste, at det skulle koste ham livet Birgitte Brekke

10  Side 10

domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker

Håbet om gensyn

14 dage efter mordet blev Bos lig sendt til Oslo, hvor Birgitte Brekke fik 20 minutter til at tage afsked med ham i kapellet. – Sidst jeg så ham, kørte han mig til lufthavnen og var sprællevende. Nu lå han i en kiste med et hul i øjet, hvor den ene kugle var gået igennem.


Det var ikke til at fatte, og jeg ville ønske, at bedemanden havde givet mig lidt længere tid til at være sammen med ham, så sandheden for alvor kunne sive ind. Men jeg ved, at afskeden ikke er endelig, da jeg tror på, at vi skal ses igen i himlen. Birgitte Brekke har valgt at bruge sin mands død konstruktivt ved at tale om den og opfordre sine medmennesker til at bruge tiden godt, da ingen ved, hvor længe vi lever. Hver gang får hun positive tilbagemeldinger fra folk, som har fået hjælp og trøst af hendes historie. – Det er en slags terapi for mig at fortælle min historie, og ifølge min søster er jeg blevet et mere empatisk og ydmygt menneske. Men samtidig også mere sårbart. Jeg er så taknemmelig for de 27 år, Bo og jeg fik sammen. Vi havde et fantastisk spændende liv, og jeg ved, at Bo ville have gjort det igen, selv om han vidste, at det skulle koste ham livet. Og i dag går mit liv ubønhørligt videre.

Runa Pihlmann redaktion@domino-online.dk

timothy keller

steen møller laursen (red.)

ikke alt der glimrer er gud

skilt – men ikke fra gud

»dette er en af de mest skelsættende og befriende bøger, jeg har læst i mange år. der findes en plads i ethvert menneskes hjerte, som kun gud kan fylde ud. står pladsen tom, flytter afguderne ind. timothy keller tager fat i en række bibelske personer og viser, hvordan de plages og beherskes af afguder. han lader evangeliet afsløre fortidens og nutidens afguder og gør det klart, at det alene er evangeliets kraft, som kan befri 216 sider vores hjerter!« 249,95 kr.

Jens Lomborg, Skjern

144 sider 149,95 kr.

en skilsmisse er altid en begivenhed med mange facetter og høje personlige omkostninger såvel for parret som for deres eventuelle børn. når skilsmissen bliver en realitet blandt kristne berøres endnu en dimension: forholdet til Gud. I denne bog kommer en række kristne til orde, som har haft skilsmissen helt inde på livet. Åbent og ærligt fortæller de om, hvad skilsmissen gjorde ved dem både menneskeligt og åndeligt. Forlagsgruppen lohse tlF.: 75 93 44 55 www.lohse.dk

Fakta om Frelsens Hær Frelsens Hær blev grundlagt i 1865 af William Booth. På verdensplan tæller hæren over en million frelsersoldater fordelt på 121 lande. Som en naturlig del af det evangeliske arbejde driver hæren et omfattende socialt arbejde og står for en række udviklingsprojekter i den tredje verden. Siden 1887 har Frelsens Hær arbejdet i Danmark, hvor de driver 19 sociale institutioner og projekter og tæller 1.244 medlemmer fordelt på 34 korps (menigheder). Frelsens Hær er organiseret gennem et rangsystem, der er kopieret fra militæret. Således betegnes fuldtidsansatte som officerer og udgør kirkens præsteskab med ansvar for de enkelte korps eller menigheder. Kirkens officerer og soldater bærer den karakteristiske Frelsens Hær-uniform.

Udfordringer for nødhjælp

Se MAF-video Skan QR-koden med din smartphone og få mere at vide om MAF.

Store afstande Dårlige veje Væbnede overfald Hvordan kan du hjælpe? Få svaret i vedlagte indstik og på www.maf.dk

domino · Se flere nyheder på www.domino-online.dk

Side 11


Nu kan jeg kalde Gud for far En vred guddom med en stav i hånden, som bare venter på at straffe mennesker for deres fejl. Sådan lærte Arash Zamani i barndommens Iran om Allah. Men da han som voksen kom til Danmark, fik han et syn af Jesus, og nu har han konstateret, at Gud er en kærlig og omsorgsfuld far

Fotos: Andreas Pless

12  Side 12

domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker


>> domino 路 Se flere nyheder p氓 www.domino-online.dk

Side 13


>>

I en sofa i en frikirke i Valby sidder Arash Zamani og stråler, mens han fortæller, hvordan han har det. Det nærmest sorgløse udtryk står i skarp kontrast til den fortælling, der ligger bag, at han nu opholder sig her i landet. Arash er 40 år. Han er opvokset i Iran som den tredje i en søskendeflok på seks i en moderat, muslimsk familie. Moderat på den måde, at man ikke gik så højt op i troen, men respekterede imamerne og de islamiske traditioner. - For mig var billedet af Allah en me-

Anholdt i Kastrup

Det var nogle af disse tanker og drømmen om en bedre tilværelse, der i 2004 fik Arash til at flygte ud af Iran. - Målet var det materielle liv. At komme til Storbritannien og finde et arbejde, tjene penge, blive fri af opium og komme ud af forholdet til den prostituerede. Jeg var overbevist om, at det hele var de andres skyld, så hvis bare jeg kunne komme væk... Skuffelsen var overvældende, da han under flugten blev anholdt i Kastrup Lufthavn. I tre måneder sad han i et

Frygten var der altid, især om aftenen, hvor jeg kunne ligge og tænke: Hvorfor eksisterer jeg? Hvad er meningen? Arash Zamani

get vred person med en stav i hånden, som bare ventede på at straffe mennesket for sine fejl. Jeg kendte ham kun teoretisk og oplevede ham så fjern, at jeg aldrig ville kunne nå op til ham, fortæller Arash. Han ved godt, at han ikke var et af ’Allahs bedste børn’. Han arbejdede som ekspedient i en elektronikforretning, hvor der blev fusket og stjålet. Han var afhængig af opium og levede i et forhold til en kvinde, som var prostitueret. Og fordi han kendte til Allahs strenghed, gjorde dette ham bange for at dø. - Jeg vidste, jeg var en syndig person. Frygten var der altid - især om aftenen, hvor jeg kunne ligge og tænke: Hvorfor eksisterer jeg? Hvad er meningen? Jeg oplevede en generel meningsløshed.

Side 14 

dansk arresthus, mens asylansøgningen blev behandlet. Efter løsladelsen og et kort ophold i Frederikshavn fik han arbejde i København. 12 timer om dagen for en meget beskeden løn. Ikke den store forbedring. - På gaden mødte jeg en dag to tidligere kolleger fra Iran. Jeg spurgte dem, hvad de lavede her, og de fortalte, at de var i Danmark for at fortælle om Jesus. De virkede totalt forvandlede, glade og fredfyldte og inviterede mig til nogle kristne møder. Det er nu fem år siden, Arash for første gang gik ind ad døren til Medborgerhuset på Nørrebro til en kristen gudstjeneste. Han husker oplevelsen af en præst, der snakkede som imamerne hjemme i Iran, men havde en helt anden udstråling. Han

husker også at høre beretninger fra folk, som var afhængige af stoffer og havde stjålet, men nu var kommet fri med hjælp fra Jesus. - Jeg var berørt af det, men sagde alligevel til mig selv, at det var tidsfordriv.

Kristus på himlen

Der gik tre-fire år, inden Arash igen begyndte at komme i kirken i Medborgerhuset. Og det blev begyndelsen på en række overnaturlige oplevelser. Blandt andet en aften, hvor han på vej hjem fra et kristent møde, standsede ved volden på Christianshavn. - Jeg ville bede lidt. Jeg var træt af min tilværelse, og jeg begyndte at græde, mens jeg bad. Jeg gik måske 20 skridt videre, da det var, som om en person kaldte mig tilbage til det sted, hvor jeg stod og bad. Jeg løftede jeg mit hoved mod himlen, og da så jeg et billede af Kristus. Det gjorde et dybt indtryk. Arash mærkede, at Gud ikke var streng og fjern, men ville hjælpe med de svære ting i livet. - Jeg havde en enkel tro, men havde endnu ikke overgivet mit liv til Jesus. Det skete først, da jeg var på en kristen, iransk konference. Mens jeg overværede en dåb, så jeg et syn. Jeg så nogen som jublede i himlen. Det var en flok engle med hvidt tøj. Efter det syn ændrede mit liv sig. Jeg holdt op med at arbejde sort, og jeg ændrede andre, gamle vaner. Nu ville jeg bare følge Jesus.

domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker

>>


Teologi

Youthwork

i din kirke!

Et sporskifte giver nye muligheder Tjek alterna.nu

Det vildeste

VOLONTØRÅR! Bliv udfordret

Vi træner og uddanner dig til at vokse menneskeligt, åndeligt og fagligt.

Gør en forskel …

For 10.000 danske teenagere igennem lejre, undervisning, events og koncerter.

Oplev verden

Rejs 2 måneder i Holland, Nordirland og Uganda, turnér med bands fra Syd Afrika, USA og Canada, mød YFC’ere fra hele Europa.

Mens jeg overværede en dåb, så jeg et syn. Jeg så nogen som jublede i himlen. Det var en flok engle med hvidt tøj. Efter det syn ændrede mit liv sig Arash Zamani

Vær en del af teamet på seks på 18-23 år, der bor sammen på YFCs base midt i Århus. 2 måneders udenlandsrejser, 3 måneders undervisning, 6 måneders ministry i DK. NÆSTE HOLDSTART AUGUST 2012.

ANSØGNINGSFRIST D. 3 MAJ.

www.yfc.dk YFC – YOUTH FOR CHRIST | www.yfc.dk | REG.: 3283 KONTO: 4660134409

domino · Se flere nyheder på www.domino-online.dk

Side 15


>>

Nu har jeg et personligt forhold til Gud. Gud har skabt os, og han elsker os. Han er en kærlig og omsorgsfuld far Arash Zamani

En kærlig og omsorgsfuld far

Når Arash tænker på livet som moderat muslim og det, han nu oplever som kristen, er der en betydelig forskel. - Før skulle jeg gøre religiøse handlinger, og måske ville Allah skåne mig. Allah kunne ikke være min far, for han var meget mægtig, og syndige mennesker kan ikke kalde Allah for far. Nu har jeg et personligt forhold til Gud. Gud har skabt os, og han elsker os. Han er en kærlig og omsorgsfuld far. Måske vil vores jordiske fædre forkaste os, men jeg

gør den det ikke, bliver han nødt til at forlade Danmark. Men han sidder her i sofaen og smiler. - Selv om jeg ikke får opholdstil-

ved, at vores himmelske far aldrig vil forkaste os. Arash bor i dag i et asylcenter. Hans sag er endnu ikke faldet på plads, og

Måske vil vores jordiske fædre forkaste os, men jeg ved, at vores himmelske far aldrig vil forkaste os Arash Zamani

GAF: DANMARK’S FEDESTE TEENAGELEJR

THE CALL A LOVE REVOLUTION W

W

W

.

G

-

A

-

F

.

D

K

// HVEM: ALLE DER HAR AFSLUTTET 7. KL OG IKKE ER FYLDT 18 ÅR. / HVOR: MARIAGER EFTERSKOLE / HVORNÅR: 8-21 JUII //

Side 16 

domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker

ladelse, så ved jeg, Gud kan hjælpe. Måske skulle jeg bare til Danmark for at møde Jesus?

Michael Bobjerg presse@frikirkenet.dk


TEMA

Foto: Elenaphotos21, Fotolia

EN JORDNÆR GUD Side 18-43 >> domino · Se flere nyheder på www.domino-online.dk

Side 17


tema: En jordnær gud

Blandt misb

Fotos: Martin Gravgaard

18 Side 18 

domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker


brugere og jurister Han mener det helt bogstaveligt, når han siger, at Gud konkret og jordnært taler til ham og påvirker hans beslutninger. Søren Kokkenborg havde i hvert fald aldrig selv fundet på, at han skulle bruge sit liv blandt misbrugere og jurister

>> domino domino ·· Se Se flere flere nyheder nyheder på på www.domino-online.dk www.domino-online.dk

Side 19


kun 0. kr. 10 to r + po

NY CD fra

>>

Evangeliets Gyldne Sange 14 sange: kor, herrekor, duet og solo Evangeliets Gyldne søn. mødt Guds ven har du 1 Min kære et land. 2 O, jeg ved fra Jesus. Hans Brohus) 3 Endnu strømme ensom høj.(Solo 4 På en fjern en. 5 Lønkammerkrog vandring. 6 En pilgrims ved kilden. ) 7 Jeg lever på himmelen.(Duet 8 Stjerner / Kurt Gjerløv Judith Nørholm Golgata. land. 9 Å, du kære slave i et fremmed 10 Jeg var englesang. 11 Jeg hørte der. (Duet) det som går 12 Hvem er Andersen Gunnar Eriksen/Bent på kraften. 13 Er det slut liv jer ejer. 14 Et herligt 15 Potporri.

e Sange

Evangeliets Gyldn

Sange

Åge Samuelsen Traditionel (ukendt) Åge Samuelsen Georg Benard Traditionel (norsk) Åge Samuelsen Traditionel Lysgård Putte/Knud Åge Samuelsen Uffe Andersen (svensk) Traditionel Reider Holberg

3,18 2,29 3,17 3,37 3,20 2,55 3,52

Åge Samuelsen Åge Samuelsen Viggo Abrahamsen Philips Philips Åge Samuelsen Viggo Abrahamsen

3,26

af det kors. 16 I skyggen

I Skyggen af det booklet.indd

Salg: Ole Bøgh Andersen tlf: 98 99 60 07 web: www.egsnet.dk

3,18 3,17 3,17 3,56 3,14 3,22 3,06 3,30

kors

I Skyggen af det

kors 03/04/08 9:42:20

1

Bibelen vendt på hovedet af Helge Pahus

d!

Nyhe

”Det er med stor fornøjelse at Mediacellen i Karlslunde Strandkirke kan sende min forgænger Helge Pahus’ nye bog ”Bibelen vendt på hovedet” på gaden. Helge har gennem sit virke som præst og forfatter altid haft en helt unik evne til at formidle kristen tro og liv på en enkel, hjertevarm og inspirerede måde. Men tag ikke fejl, han er også en dygtig og dybttænkende teolog, som også i denne bog formår at drage sin læser ind i nye forståelser af kendte kristne dogmer og bibelvers, som både vækker glæde, forundring og inspiration. Frem for alt vil jeg varmt anbefale denne bog, fordi den inviterer mig som bibellæser til selv at gå på opdagelse i de bibelske skrifter, til at have mod til at læse bibelen med nye øjne, ja måske ligefrem turde læse den på hovedet” Jesper Oehlenschläger, sognepræst i Karlslunde Strandkirke

Han er partner i et mellemstort, vestjysk advokatfirma – selv om han kun bruger 20 timer om ugen på juraen. Resten af sin 60-70 timers arbejdsuge tilbringer han sammen med misbrugere og medarbejdere på rehabiliteringscenteret Betesda i Midtjylland, domino hvor han er forstander. Søren Kokkenborgs karrierespor er alt andet end sædvanligt. Siden han 110x250 som gymnasieelev havde en overnaturlig oplevelse med Helligånden, har han altid haft et øre lænet ind mod den åndelige dimension for at lytte til Guds vejledning. Og det fik ham til i første omgang at søge ind i

militæret. - Til session trak jeg frinummer, men jeg oplevede, at Gud sagde til mig, at jeg skulle melde mig frivilligt, og så kom jeg i Søværnet. Blandt mange ting oplevede jeg dengang at få god kontakt til en mand, som havde været alkoholiker gennem 15 år, og faktisk valgte den mand at overgive sit liv til Gud og blive kristen, og samtidig kom han fri af alkoholismens svøbe. Det var første gang, Søren var tæt på en misbruger og så, hvordan Gud kunne forvandle et menneskes liv fuldstændigt.

155,-

MENTORSKAB

.........Ny bog i ”Liv”-serien

at udvikle disciple og ledere

af Jesper Ertmann Oehlenschläger Bogen giver et bud på hvad kristent mentorskab er, og hvordan mentorrelationer kan fremdyrkes i menigheden som et redskab til at udvikle disciple og ledere. ”Kirkens opgave er at gøre mennesker til Jesu disciple, men hvordan gør vi det? Denne bog peger på et af de vigtigste – men desværre også mest oversete - redskaber til at hjælpe andre kristne til at udvikle sig som disciple og ledere, nemlig mentoring. Bogen, der er den første af sin art på dansk om dette emne, giver en meget pædagogisk håndsrækning til dem, der ønsker at få hjælp af en mentor eller selv ønsker at stille sig til rådighed som mentorer for andre.” Mogens S. Mogensen. Ph.D, ekstern lektor og konsulent.

Det sammenflettede tov

95,-

Som regel taler Gud til mig, ved at jeg får en indskydelse - en pludselig tanke, som ikke er et led i en tankerække, jeg selv er i gang med Søren Kokkeborg

af Michael Mitton ”Det sammenflettede tov” en bog om keltisk spiritualitet. Bogen fortæller på en inspirerende måde om den mest frugtbare tid i Englands & Irlands kirkehistorie, perioden fra ca. år 400 - ca. år 700. Vi kan lære meget af den ægthed og hengivenhed, som vi møder i den gamle engelske og irske kirke.

195,-

Bestil her: www.mediacellen.dk eller 4615 0188 Side 20 

domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker


Gud taler i tankerne

Søren omtaler Guds tale til ham som en fuldstændig dagligdags ting, som var det konen, der lige havde bedt ham om at huske at købe mælk til morgenmaden. Og selv om det foregår knap så håndgribeligt, er det alligevel både jordnært og konkret, det, som Søren beskriver: - Som regel taler Gud til mig, ved at jeg får en indskydelse - en pludselig tanke, som ikke er et led i en tankerække, jeg selv er i gang med. Og den tanke sætter sig ligesom fast og vil ikke slippe mig igen. Så enkelt oplever han det. Og for at

undgå at tage fejl - og måske risikere at blive udråbt som en gal mand, der i egne, og kun egne øjne, er et guddommeligt redskab – har Søren en tjekliste på fem punkter, som han holder tanken fra Gud op imod. - For det første ved jeg, at Gud aldrig vil sige noget, som er imod det, der står i Bibelen. Dernæst bor Helligånden i mig, fordi jeg er et Guds barn, og jeg kan derfor mærke det indeni, hvis jeg er i gang med noget, som er forkert. Så får jeg uro og ufred. - For det tredje taler Gud ofte igennem omstændigheder – ting falder

på plads og går i hak, eller også sker der pludselig uventede ting, hvor man tænker: Hvor kom det lige fra? For det fjerde kan Gud tale til mig gennem andre mennesker – han kan bruge dem og deres beslutninger til at lede mig eller til at bekræfte, hvad han allerede har sagt til mig. - Og for det femte spørger jeg andre mennesker til råds, hvis jeg er usikker. Jeg har nogle faste rådgivere i mit liv, som jeg altid kan spørge til råds. Derudover er det vigtigt at være opmærksom på at bruge den nødvendige tid til at blive afklaret.

En tanke om Betesda

Efter af have aftjent sin værnepligt valgte Søren at blive volontør på rehabiliteringscenteret Betesda ved Karstoft i Midtjylland – igen fordi, han følte, det var, hvad Gud ønskede, han skulle gøre. - En dag, hvor jeg sad og bad, kom der en tanke i mit sind, som ligesom satte sig fast: Du skal tage over og hjælpe på Betesda. Jeg kendte ikke meget til stedet dengang, men da jeg ikke kunne komme fra tanken igen, sendte jeg et brev til det daværende lederpar, Hansa og Niels Vestergaard, hvor jeg skrev, at jeg oplevede,

>>

domino · Se flere nyheder på www.domino-online.dk

Side 21


>>

at Gud kaldte mig dertil, og om jeg kunne få lov til at arbejde frivilligt der et år. - Jeg trivedes med at være på Betesda og jeg tænkte: Her skal jeg blive resten af livet. Her er der behov. Men efter et halvt år talte Gud til mig om, at jeg skulle tage en uddannelse. Min umiddelbare tanke var, at det så måtte være som socialpædagog eller psykolog, så det kunne matche et liv som medarbejder ved Betesda. Men så fik jeg den her tanke, at jeg skulle læse jura. Jeg aner ikke, hvor tanken kom fra – ud over at den var et udslag af Guds genialitet. Det kunne jeg dog ikke se dengang. Jeg vidste bare, at det var Guds vilje for mig, at jeg skulle læse jura. Så det gjorde jeg.

til mig. Jeg kunne bare ikke indse, hvordan jeg skulle kunne få gavn af juraen herude. I månederne før Søren afsluttede jurastudiet, fik han en række forskellige tilbud om gode jobs – netværket omkring uddannelsen gjorde, at mange af de dygtigste elever fik arbejde

i sammenhæng med Betesda, og da besluttede Søren, at han ville prøve at se, om han kunne få job hos et advokatfirma i et sted i det midtjyske. Han og Tina havde aftalt, at de ville begynde på Betesda den førstkommende januar. - Et medlem af bestyrelsen for Be-

En dag, hvor jeg sad og bad, kom der en tanke i mit sind, som ligesom satte sig fast: Du skal tage over og hjælpe på Betesda Søren Kokkenborg

Uddannelse i blinde

De første fire år af det fire et halvtårige jurastudium anede Søren ikke, hvad han skulle bruge uddannelsen til. Det eneste, som holdt ham i gang, var, at han var sikker på, at Gud havde sagt, han skulle gøre det. - Jeg havde taget en overbygning til studiet og fik så gode karakterer, at det var oplagt at gøre juraen til en karriere, så jeg diskuterede lidt med Gud, om jeg ikke skulle søge ind i Justitsministeriet. Der havde jeg jo mulighed for at være med til at skabe nogle gode love – også for misbrugere. Men jeg vidste godt, at hvis jeg gjorde det, så ville jeg ikke være lydig mod Gud; mod det kald, han havde givet mig. Jeg skulle være på Betesda. Det var Guds opgave

Side 22 

ad denne vej. Men Søren oplevede igen, at Gud havde sin egen mening om dette, og derfor søgte Søren et job med meget lav prestige i juramiljøet – nemlig hos det daværende Københavns Amts Social- og Sundhedsafdelings juridiske afdeling. - Folk må have tænkt, at jeg var bindegal. Men jeg havde ikke andet i sigte end Betesda, og på den måde kunne jeg prøve at sidde på den anden side af skrivebordet, inden jeg vendte tilbage til det midtjyske.

Partner på halv tid

Det var i december 1987, at Søren begyndte hos Københavns Amt. Sommeren efter brugte han og hans kone, Tina, deres ferie på Betesda og

tesda foreslog mig at kontakte Jens Graven Nielsen, som havde et advokatfirma i Ølgod – og det gjorde jeg så. Han søgte ikke nogen ny medarbejder, men jeg besluttede mig for ikke at søge andre steder hen, for jeg havde brug for at vide, at Gud var med i det. Så han måtte skabe en mulighed for mig, hvis det var en idé, der kom fra ham. I december – en måned før familien Kokkenborg flyttede til Midtjylland ringede Søren igen til Graven Nielsen i Ølgod og spurgte, om han havde tænkt yderligere over tingene, og da lød svaret: Ok, så prøver vi med otte timer. - Vi aftalte, at jeg skulle begynde mit ottetimeres advokatjob den 1.

domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker

marts. Men allerede den 1. april kom jeg op på 20 timer om ugen på advokatkontoret, og det har jeg været lige siden. Jeg er måske den eneste partner i Danmark, som lægger så få timer på kontoret, smiler han.

En unik kombination

Søren oplever kombinationen mellem arbejdet på advokatkontoret og arbejdet som leder på Betesda som både genial og Gudgiven. - Det var aldrig noget, som jeg selv havde kunnet udtænke. På den måde havde vi en fast indtægt, for til at begynde med fik vi ingen løn på Betesda og betalte tilmed for kost og logi. Dette har heldigvis ændret sig gennem årene, selv om vi de senere år er gået fra 4,6 millioner kroner i omsætning til 1,7 millioner kroner i omsætning og derfor har været nødt til at skære kraftigt i antallet af medarbejdere og selv gå ned i løn igen. - På den måde er advokatjobbet understøttende for min opgave på Betesda, som jeg oplever som en tjeneste for Gud. Dertil kommer, at selve advokatarbejdet er for mig en stor glæde, og i det job oplever jeg også, at jeg hjælpe mennesker. Generelt er det for mig en god kombination med afveksling mellem de to verdener.

Jens Linde jensl@domino-online.dk


S

r på

ledige pladse n “Sydøstasie Australien”

tadig

Tilmeld dig NU!

r Mulighed fo for dyrt...?

Rabat

a.nu

www.altern domino · Se flere nyheder på www.domino-online.dk

Side 23


tema: En jordnær gud

Mirakelkagen

Gennem tre uger kunne Karen Nielsen bage to kager af dej til kun en enkelt kage. Det var et mirakel, som hendes gode ven, Jesus, havde lovet hende – og selv om hun til at begynde med ikke selv troede på det, skete det alligevel

For et par år siden døde præsteparret Karen og Curt Nielsen, der i årtier havde arbejdet i danske og færøske pinsekirker. Særligt Karen Nielsen var kendt for en enkel og tillidsfuld, næsten enfoldig tillid til Gud, og hun havde en meget dagligdags relation til Jesus, som hun gik og småsnakkede med dagen igennem. At hun ikke var en gammel, småtosset kone, som på den måde gik og snakkede med sig selv ud i luften, men i stedet var en kvinde, som havde et unikt forhold til Gud, illustrerer en lang række beretninger fra Karen og Curts liv, som blandt andet er blevet beskrevet i de to små bøger Med Gud i hverdagen og Hverdagsglimt. Beretninger, som alle vidner om, at Gud er særdeles interesseret i små, dagligdags ting i menneskers liv – en jordnær Gud. Her følger beretningen om kageunderet i Thorshavn.

Jeg vil gøre et under for dig

Pinsekirken i Thorshavn var ved at bygge ny kirke, og tre mænd havde lovet, at de ville bruge deres tre ugers sommerferie på byggeriet. Som præstekone, der boede i en lejlighed ovenpå kirken, oplevede Karen det som en selvfølge, at hun serverede kaffe og kage for mændene. - Aftenen før mændenes første arbejdsdag lå jeg i min seng og snakkede lidt med Jesus, inden jeg faldt i søvn. Man behøver ikke bøje knæ for at få kontakt med himmelen. Man kan snakke med Jesus hele tiden, forklarer Karen. - Da jeg havde ligget og bedt sådan et lille stykke



Holland Israel - Fortid & nutid Israel - rundrejse med Samaria Rumænien - rundrejse Sverige - Øland & Gotland Le Mans - Frankrig Nordkap med M/S Gann Færøerne m. Suderoy Baltikum - rundrejse

  75 92 20 22 fxr@felixrejser.dk Side 24 

22.4, 6 dg. 8.5, 12 dg. 11.5, 11 dg. 3.3, 11 dg. 8.6, 7 dg. 15.6, 4 dg. 21.6, 13 dg. 29.6, 9 dg. 30.6, 10 dg.

tid, kom der en velkendt røst til mit indre, og den sagde sådan: Karen, hvis du i de tre uger, mændene er her, vil bage en kage hver dag til eftermiddagskaffen og til aftenkaffen, så vil jeg gøre et under for dig. Karen syntes, det lød spændende, og snakkede lidt videre med Jesus, og så kom det til hende: Du skal af den samme dej, som du plejer at få én kage af, nu få to kager.

Det tror jeg ikke på, mor!

Kagen var en brunkage, som Karen lavede af seks æg og 400 gram mel og forskellige andre småting. Og da hun næste dag havde slået dejen sammen og skulle til at hælde den i en form, kom den indre stemme til hende igen. Karen, husk nu, at du skulle hælde dejen op i to forme i dag. - Men jeg tænkte: Nej, det gør du altså ikke. Det er helt grinagtigt. Den lille smule dej i to forme. Det er jo latterligt. Så hældte jeg dejen i én form, som jeg så stillede i ovnen, fortæller Karen. Efter 20 minutter kom en af Karen og Curts piger, Janne, løbende hen til Karen: Mor, kom og se! Kagen løber ud over alle bredder inde i ovnen. - Da var jeg vel nok flov, og jeg tænkte: Kæreste Jesus, du holdt, hvad du lovede, men jeg turde ikke tro på det under, som du lovede mig. Jeg måtte inderligt bede Jesus om forladelse, og næste dag lavede jeg den samme mængde dej, men hældte den i to forme. I det samme kom Janne ind og sagde: Mor, hvad laver du dog? Den smule dej skal da ikke i to forme – den kan sagtens være i én. Karen forklarede sammenhængen for Janne, som kvitterede med et: Det tror jeg altså ikke på, mor! Derfor satte hun sig på en stol foran ovnens glaslåge, mens de to kager bagte færdig – og da de hævede fint op og blev til to fuldvoksne kager, var Janne paf: Det kan jeg altså ikke forstå. Kan Gud virkelig gøre sådan noget i vores tid og lige for øjnene af os her i vores køkken? Og det kunne Karen kun sige ja til: Du så det jo selv.

Kun én kage om lørdagen

En lille ekstra krølle på historien: Den første lørdag i løbet af de tre uger var der en kvinde fra kirken, som tilbød Karen at bage til mændene, så Karen kunne få en fridag. Karen valgte dog at bage alligevel – til eget brug, og hun hældte dejen til én kage i to forme, som hun havde gjort de foregå-

domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker

ende fire dage. Men denne gang faldt kagerne i de to forme helt sammen og var uspiselige. Og så kom den indre stemme til Karen: Ja, det er kun, når du har brug for det. Du skal ikke være en mirakelmager, så du kan gå rundt og få ære af noget som helst. Men jeg vil vise dig, at det var i min tjeneste, at du gjorde det. Mandagen efter lørdagens fiasko var Karen lidt spændt på, hvordan det ville gå – men underet skete igen: Dej til én kage, blev til to fine kager. Kilde: Med Gud i hverdagen, Royal 1994


Foto: Colourbox

domino 路 Se flere nyheder p氓 www.domino-online.dk

Side 25


tema: En jordnær gud

Helbredt

ved Hans Berntsen-møde Efter fem år med en lammet højre arm og stærke smerter blev Mie Fog Nielsen momentant helbredt efter at være blevet bedt for ved et møde med Inge og Hans Berntsen

I 1998 blev Mie Fog Nielsen sparket ned af en hest. Hun lå bevidstløs i mudder i 20-30 minutter, inden hendes mand, Jan, kom og fandt hende og fik hende kørt på skadestuen. Højre albue var knust, og Mie blev opereret i armen. Tre gange. Men lægerne kunne intet stille op over for den nervelæsion, der var i nakken, og som forårsagede en lammelse i højre arm fra nakken og ned. Lillefinger og ringfinger sad desuden fastlåst inde i håndfladen, og lægerne kunne kun løsne de to fingre ved at skære senerne til fingrene over. Dermed var fingrene uigenkaldeligt ubrugelige. Endvidere blev Mie udstyret med et korset og en ’tagrende’ i pvc, som skulle holde styr på den lamme arm – ellers var der risiko for, at ryggen ville blive skæv af overbelastning. Derudover led Mie af en voldsom hovedpine, og det eneste, lægerne kunne tilbyde hende, var store doser morfin. Mie blev erklæret for 25 procent invalid.

Man må da have fluer i hovedet

I 2003 fortalte Jan Mie om et kristent møde, som Inge og Hans Berntsen skulle holde i Aabenraa,

Side 26 

hvor de også ville bede for syge. - Jan ønskede, jeg skulle komme til mødet og blive bedt for. Jeg troede ikke på sådan noget, og jeg var rigtig sur og modvillig, da vi tog af sted. På det

glemte jeg min surhed og tristhed, for han var utrolig spændende at høre på, og det gjorde slet ikke noget, at det handlede om Gud og Jesus. Men jeg syntes, det var noget mærkeligt noget, da han begyndte at bede for syge. Jeg tænkte: Man må da have fluer i hovedet for at tro på sådan noget.

Jeg syntes, det var noget mærkeligt noget, da han begyndte at bede for syge. Jeg tænkte: Man må da have fluer i hovedet for at tro på sådan noget Mie Fog Nielsen

tidspunkt havde jeg prøvet adskillige alternative behandlinger: healere, zoneterapi og akupunktur, og intet havde hjulpet, smerterne var der stadig – og jeg var træt af at blive udstillet hele tiden og turde ikke blive skuffet igen. - Men da Hans Berntsen begyndte sit foredrag,

domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker

Lægelig set umuligt

Da det var blevet Mies tur til at blive bedt for, syntes Jan åbenbart, at hun tøvede for længe, for han skubbede hende frem mod Hans Berntsen med ordene: Det er din tur nu. - Jeg fortalte med vilje intet om, at jeg var blevet sparket af en hest og erklæret 25 procent invalid. Jeg forklarede blot, at jeg døjede med en voldsom hovedpine. Hvis det virkelig er ham der ovenpå, der gør mirakler her, så må han også vide, hvad jeg fejler, tænkte jeg, mindes Mie. - Armen havde jeg sat ned i lommen. Jeg havde en stor sweater på, for der var ingen, der skulle se, at armen var lam, og at jeg fejlede noget. Men


Mie Fog Nielsen med det korset, hun ikke længere bruger Foto: Ole Sørensen

da Hans bad for mig, forsvandt smerterne med det samme - som dug for solen! Jeg blev utrolig varm indvendig, og helt befippet rejste jeg mig op – jeg fik ikke engang sagt tak for bønnen. Det var ikke særlig pænt af mig; men jeg havde brug for at være for mig selv, og gik ud på toilettet. - Pludselig mærkede jeg, at fingrene sov – de to fingre, som jeg ikke havde kunnet mærke eller bevæge i flere år. Jeg blev nysgerrig og fik lyst til at tage korsettet af. Hvis der er nyt liv, skal jeg kunne rette mig op, tænkte jeg – og det kunne jeg!

Jeg forklarede blot, at jeg døjede med en voldsom hovedpine. Hvis det virkelig er ham der ovenpå, der gør mirakler her, så må han også vide, hvad jeg fejler Mie Fog Nielsen

Skulderen kunne jeg også holde på plads. - Næste morgen kunne jeg mærke, at der var kommet liv i de to fingre, som lægerne havde ’afmonteret’ ved at skære senerne over. Fingrene sad ikke længere sammenklappet i hånden, som de plejede – der var kommet bevægelse i dem. Lægelig set kan det umuligt ske.

KRISTENDOM

POLITIK i det

&

århundrede

21

Sommerkursus på Mariager Højskole

- Der var fortsat ingen smerter – så jeg lod være med at tage den daglige morfin – og korsettet lod jeg ligge i klædeskabet.

En lille test

Mie havde dog svært ved virkelig at tro på, at der virkelig var sket et mirakel med hende, så derfor lavede hun en lille test. - Hvis jeg kan ride, er det helt sikkert Jesus, der har helbredt mig, tænkte jeg. Så jeg satte mig op på hesten og red en hel time uden problemer. 14 dage efter ringede Inge Berntsen, som ville høre, hvordan jeg havde det – og da var jeg i gang med at lægge granitsten i haven. Armen skulle prøves af. Den fungerede upåklageligt og har gjort det lige siden. - Miraklernes Gud har givet mig et helt nyt og spændende liv. Læger er dygtige og kan gøre mange ting, men Gud er den store læge, der kan gøre mirakler og uforklarlige ting, hvor læger ikke kan hjælpe. Lægerne burde være mere åbne for den hjælp, som Gud giver os gennem bønnen. Gud har skabt os og kender os bedst. Når vi får øjnene op for det – kommer vi et skridt videre. - Det er så vigtigt for mig at få fortalt budskabet til mennesker, så de veje må blive åbnet, også for andre uhelbredelige syge, som er opgivet af sygehusvæsenet. Så hvorfor ikke prøve bønnen?

Jens Linde jensl@domino-online.dk

Hvordan bør et kristent politisk engagement se ud i det 21. århundrede? Hvor kommer vi fra, hvad står vi overfor og hvor er vi på vej hen? Spørgsmålene er mange, og Mariager Højskole vil stille disse spørgsmål til en række dygtige fagfolk, aktivister, politikere og tænkere, der på forskellig vis er involveret i at forme og påvirke det politiske landskab i Danmark.

Endelig vil vi sætte fokus på tre væsentlige politiske spørgsmål til debat: Bør kristne stemme blåt eller rødt? Bør man blande politik og religion? Vi har inviteret seks spændende debattører til at tage os igennem disse debatter.

Til dette har vi inviteret: Phd. Jakob Engbjerg, der er til daglig har sin gang på Århus Universitet, hvor han underviser i kirkehistorie. Dr. Scient Peter Øhrstrøm, som igennem en årrække har været medlem af etisk råd og til daglig underviser på Aalborg Universitet.

Sted: Mariager Højskole, Hjulhusvej 12b, 9550 Mariager.

Herudover vil du blive inspireret af kristne, der gennem deres fag og embede søger at præge samfundet. Vores ønske er herigennem at motivere og opmuntre flere kristne i det 21. århundrede til at gøre det samme.

Derudover kan du se frem til fire dage med farverigt fællesskab og spændende samtaler med fokus på omsorg for skaberværket.

Tid: Fra søndag 8. juli 2012 kl. 15.30 til torsdag 12. juli 2012 kl. 15.30. Pris: Kurset koster inkl. kost og logi kr. 1.500,-, Mere info og tilmelding: mariager-hojskole.dk mail@mariager-hojskole.dk · 96 68 26 68

domino · Se flere nyheder på www.domino-online.dk

Side 27


Advokatselskab med møderet for højesteret

Jernbanegade 37 • DK-6870 Ølgod • Tlf.: 7524 4600 www.advopartner.dk • e-mail: post@advopartner.dk Vi har også kontor i Esbjerg på gågaden, Kongensgade 36, 1. sal ”Afstand er ingen hindring for god advokathjælp”

Jens Graven Nielsen

Søren Kokkenborg

Thomas Harder

Per Bovien Christensen

tema: En jordnær gud

Gud til René: Du For tyve år siden kunne sælgeren René Trost-Tryck ikke se sig selv som præst, men det kunne Gud. Over en årrække oplevede René, at fire personer fra forskellige dele af verden kom med beskeder fra Gud om, at han skulle være præst

s æt f i n g e r på d i n n y e b o l i g

Mester Byg A s

Stigbjergvej 15 7330 Brande Mobil: 22 44 03 33 info@mesterbyg.com www.mesterbyg.com

T l f. 7 5 3 4 5 5 9 9 Ikast kristne Antikvariat Brugte kristne bøger sælges. Tlf. 9725 2077

www.bogsvend.dk Ønsker du at udvikle og udfordre dig selv og dit parforhold? Kursus: Sjælesorg og FamilieRådgivning (SFR) Væsentlig og udvidet indsigt i eget liv og parforhold og desuden pædagogiske og psykologiske redskaber til samtale og sjælesorg i familien, menighed og samfund.

Juni/juli ´12 - maj ´13 i Videbæk og Hillerød. Man kan deltage som par eller individuelt.

- Mig som præst! Det skurrede i mine ører, da jeg første gang hørte de ord sammen, siger 51-årige René Trost-Tryck, der er frivillig præst i Sjølundkirken, Næstved. Han er desuden salgschef i firmaet Begerow Nordic. - Min modstand mod at blive præst skyldtes nok mit selvbillede og min idé om, hvordan en præst skulle være, forklarer René. Han ser stadig ikke sig selv som en person med en særlig præstestatus, men som et almindeligt menneske med stærke og svage sider.

Klar besked fra Gud

I 1990´erne arbejdede René Trost-Tryck som sælger og var medlem af Apostolsk Kirke i Næstved. - På et møde i kirken fik en mand en besked fra Gud, og den var til mig. Manden sagde, at jeg skulle være præst i kirken. Beskeden kom som et lyn fra en klar himmel, for den tanke havde aldrig strejfet mig, René Trost-Tryck fortæller René. Han var glad for at arbejde i det private erhvervsliv og for at være frivillig med diverse ledelsesopgaver i kirken. Så René sagde til Gud, at han havde brug for at få det bekræftet, hvis beskeden virkelig var fra ham. - Senere var jeg til en kirkelig ledersamling, hvor en kvinde fra Italien underviste. Hun kendte mig ikke i forvejen. Men hun sagde til mig, at jeg skulle tage den kappe på, som Gud havde lagt hen til mig (bibelsk formulering for at tage en opgave op, red.), siger René, som dog stadig ikke var overbevist.

agape.dk/sfr

Endelig overbevist

                   

Side 28 

Arbejde som præst

René Trost-Tryck startede som præst i Apostolsk Kirke i Næstved i januar 1996. - Jeg tænkte, at jeg måtte hoppe ud i det, når Gud

Min modstand mod at blive præst skyldtes nok mit selvbillede og min idé om, hvordan en præst skulle være

Derfor bad han Gud om at få endnu en bekræftelse. Og den fik han ved et møde i Baptistkirken i Næstved, hvor en mand fra Norge talte. Der var flere hundrede mennesker i salen, og René sad på en af de bagerste rækker.

Læs mere på

- Da mødet var slut, kom han ned til mig. Han sagde, at jeg skulle tage kappen på. En tredje bekræftelse fik René, da han på Kolding Internationale Højskole lyttede til en prædikant fra New Zealand, som var på besøg her i landet. - Han sagde ligesom de andre to, at han havde en besked til mig fra Gud om, at jeg skulle tage kappen på, smiler René, som derefter endelig var blevet overbevist.

domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker

havde bedt mig om det. Så måtte det briste eller bære, mindes René. Det kom til at bære. René oplevede, at Gud velsignede beslutningen og hjalp ham til at finde den rolle som præst, som passede til ham og hans personlighed. Og når udfordringerne var overvældende, mindede René sig selv om, at Gud var med ham og bar ansvaret. - Selvom jeg var stædig, så var Gud større, og det er jeg glad for, siger René. Malene Strandkvist redaktion@domino-online.dk


skal være præst

Jeg tænkte, at jeg måtte hoppe ud i det, når Gud havde bedt mig om det. Så måtte det briste eller bære René Trost-Tryck

Privatfoto

domino · Se flere nyheder på www.domino-online.dk

Side 29


tema: En jordnær gud

Gud er altid

STØRRE

Uanset hvor meget mennesker finder ud af om Gud og hele universet, vil det aldrig vise mere end et sløret, gådefuldt spejlbillede af, hvem Gud er. For Gud er altid langt, langt større end menneskers forståelse, ord og erfaring

Foto: NASA

Side 30  30 Side

domino ·· Udgives Udgives af af FrikirkeNet FrikirkeNet -- et et netværk netværk af af danske danske frikirker frikirker domino


KOMMENTAR Da jeg var barn, var verden på mange måder noget mere enkel, end jeg oplever den nu. Min skole lå knap en kilometer fra vores hjem, og skulle jeg med mine forældre på indkøb, var byen og forretningerne ikke meget længere borte. Fritiden blev fordrevet ude på vejen, hvor vi lejede dåseskjul, spillede fodbold eller rundbold – hvis vi da ikke var at finde på fodboldbanen ved skolen eller hos en af kammeraterne. Dette var min verden – den verden, som jeg skulle forholde mig til. Af og til skulle jeg naturligvis på længere ture med familien, men kun for at komme til en anden afgrænset ’verden’, som jeg kendte og skulle forholde mig til. Billeder og filmoptagelser fra andre lande var vanskelige at forholde sig til, men jeg havde nok en opfattelse af, at det man så, blot var andres afgrænsede verdener, som de skulle forholde sig til.

Lad mig se mere

Som man vokser op, og ens mobilitet bliver større, ændres oplevelsen af sin ellers afgrænsede verden. For nogen forbliver deres afgrænsede verden den trygge havn, som de helst ikke vil forlade. Skal de bevæge sig uden for tryghedszonen, længes de efter de trygge rammer igen. For andre kan deres afgrænsede verden komme til at virke kvælende snæver. De har lyst til at komme ud – sprænge rammerne, se noget mere og opleve den verden, der venter dem udenfor. Jo mere de ser, desto mere blod får de på tanden, til at skulle opleve mere af verden derude.

En parallel til Gud

På mange måder kan vi med dette drage en parallel til vores opfattelse og forståelse af, hvem Gud er. For nogen er det enkle barndomsbillede, som vi har af Gud, alt rigeligt. Dette billede skaber den tryghed og fred, som de behøver i hverdagen. Udfordres det-

te billede, er det, som om hele deres gudsforståelse og deres livs platform vakler. For andre fører udfordringen til en endnu større forståelse af, hvem Gud er. De kan måske ligefrem opleve den til tider lidt stereotype måde, kirken tolker og udlægger Gud på, som begrænsende. For virkeligheden er jo, at Gud altid er større! Større end vores egen forståelse, større end vores ord – og langt større end kirkens udlevede praksis.

Et gådefuldt spejlbillede

Gud er altid større – uanset hvor stort vores afgrænsede område end måtte være. For hvordan vil det skabte nogen sinde kunne tro, at det vil kunne rumme og forstå skaberen? Eller personen i en roman kunne forstå det blueprint og de tanker, forfatteren har med hele historien? Apostlen Paulus fra Det Nye Testamente udtrykker det sådan: Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tænkte jeg som et barn og forstod jeg som et barn, men som voksen har jeg lagt det barnlige bag mig. Nu ser vi et sløret, gådefuldt spejlbillede, men en dag vil vi se alting som det er. Nu forstår jeg kun en del af helheden, men til den tid vil jeg forstå det hele – på samme måde som Gud forstår og kender mig (Første Korinterbrev 13:9-12, Den nye aftale, Bibelselskabet 2007).

Større i dybden

Når man har med Gud at gøre, får man fornemmelsen af, at man står og skraber i noget, som er så meget større, end hvad man lige ser eller kan forstå. Som når en kalkflage falder af et ellers hvidkalket kirkeloft i en gammel middelalderkirke. Pludselig åbenbares det, at der bag de hvidkalkede hvælvinger er detaljerede kalkmalerier, der dekorerer hele kirkens loft. Den lille faldne kalkflage viser dette. Men det forunderlige med Gud er, at det ikke bare er et spørgsmål om, at Gud er større i bredden, højden og længden. Han er også større i dybden.

Dette ser vi blandt andet i naturen. For én ting er at kunne se de mange forskellige arter af dyr eller vegetationer, der er. Noget andet er at forstå det enkelte dyrs eller den enkelte plantes komplicerede opbygning og struktur – helt ned til celleniveau og endnu længere ned i mikrokosmossets forunderlige verden. Så ikke bare i sin almagt viser Gud os sin storhed – som når vi kigger ud i det uendelige, til stadighed ekspanderende verdensrum. Han viser det også i detaljen. Gud er og vil altid være så langt større, end hvad vi kan forstå og forestille os.

Udforsk Gud - sammen

Hvad enten vi er den tryghedssøgende type, der trives bedst i vores afgrænsede verden, eller om vi er som en opdagelsesrejsende, der instinktivt har en længsel efter at rejse ud og udforske verden, så husk, at Gud altid er større end det, vi ser og erfarer. Alle har vi derfor brug for fællesskabet til at hjælpe hinanden til at få afdækket bare lidt mere af, hvem Gud er. Apostlen Paulus beder i et af sine nytestamentlige breve om, at vi sammen med alle andre kristne må blive i stand til at forstå omfanget af alt det, Gud har skabt; hvor bredt og hvor langt, hvor højt og hvor dybt det er. Men han fortsætter sin bøn om, at vi må få indsigt i at Kristus’ kærlighed langt overstiger det vi kan forstå, så vi bliver fyldt med alt det Gud rummer (Efeserbrevet 3:18-19, Den nye aftale). Lad os udforske denne Kristus’ kærlighed, så vi alle kan blive mere fyldt af ham.

Claus Bækgaard redaktion@domino-online.dk

domino ·· Se Se flere flere nyheder nyheder på på www.domino-online.dk www.domino-online.dk domino

Side 31 31 Side


tema: En jordnær gud

Fødslen Din mor forundrer: Herren kom ind i hende og blev tjener; den Talende kom ind og Han tav i hendes indre; Torden kom ind i hende uden at give lyd fra sig; alles Hyrde kom ind, blev et lam i hende og kom brægende ud! Din mors skød har vendt om på Guds og menneskets roller: Han, som har dannet alt, kom ind som den rige, men kom ud som fattig; som den Ophøjede kom han ind i hende og kom ud klædt i simpelt udseende.   Som en helt kom Han ind og klædte sig i utryghed i moderskødet; Han, som giver alt næring, kom ud og mærkede til sult; Han, som giver alle at drikke, kom ud og mærkede til tørst; nøgen og afklædt kom han ud af hende - Han, som giver alle klæder.   Udsnit af hymnen ’Fødslen’ skrevet af Efraim Syreren (306(?)-373) - side 23 i ’Det lysfyldte øje – en indføring i Efraim Syrerens univers’ af Sebastian Brock, Boedal 2010

32 Side 32 

domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker


Fem-seks uger gammelt foster Biophoto Associates, Scanpix

domino 路路 Se Se flere flere nyheder nyheder p氓 p氓 www.domino-online.dk www.domino-online.dk domino

Side 33


tema: En jordnær gud

Til minde om Jesus påbød sine efterfølgere at de skulle spise hans krop og drikke hans blod – brødet og vinen i nadveren – for at mindes ham og hans død og genopstandelse. domino har spurgt tre personer fra tre forskellige kirkesamfund, hvad nadveren betyder for dem

Nadveren har mange navne hos os katolikker. Jeg foretrækker udtrykket kommunion, fordi det minder om de to danske ord kom og union. I nadveren siger Jesus til mig: Kom til mig sådan som du er. Jeg vil have fællesskab/union med dig. Jeg længes efter dig. Før katolikker modtager kommunionen, beder vi bønnen: Herre, jeg er ikke værdig til, at du går ind under mit tag, men sig kun et ord, så bliver min sjæl helbredt. Jeg bliver rørt, når jeg beder denne bøn. Jesus, Guds søn, lægger sig i mine hænder, ydmygt, bliver sårbar. Mit hjerte fyldes med glæde og taknemlighed.

Jesus giver brød og vin for at tjene sine efterfølgere – han forvandler vand til vin ved en bryllupsfest – og i påskens mysterium bliver vinen til blod. Hans legeme er hvedekornet, der bliver lagt i jorden, men som opstår – og hvedekornet bliver til brød, der mætter min og verdens sult. Vinen slukker min og verdens tørst – jeg mættes, mit bæger flyder over. Mit liv forvandles til brød og vin, når jeg gør, som Jesus gjorde for mig - jeg modtager livgivende kærlighed, og forvandles selv. Velkommen til festen. Erik Hviid Larsen Folkekirkepræst i Bethlehemskirken, København

Eva Maria Nie

lsen

Eva Maria Nielsen Teologisk konsulent ved Pastoral-Centret under den katolske kirke

Erik Hviid La

rsen

øger b n e ing

Y

Side 34 

G R E B S F R D E Nsamtale på 98 54 24 44

FR DENSBERG Y

Fryd er en kristen efterskole med 8. til 10. klasse.

gratis usa-rejse

EFTERSKOLE MARIAGER ER RIAG A M Book en optagelsessamtale på 98 54 24 44 LE RSKO E T F E agelses t Indskrivningen til næste skoleår er igang. Har du (eller dit barn) lyst p o n e Book til at gå på skolen, så læs mere på frydensberg.dk domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker


Guds krop Engang var det kedeligt, men under hver nadver rammer det mig igen, at for min overlevelse lod Jesus sig smadre, som brødet jeg tygger. Og trods mine fejl indbyder Jesus mig igen til festen, hvor han selv er på menuen. Så brødet, der skal spises, minder mig både om min egen utilstrækkelighed og hans uendelige kærlighed. Og ned skylles det tørre brød med symbolet på hans blod. Symbolet på, at jeg nu er hans, og at han holder fast i mig uanset hvad. Hans blod besegler pagten. Hver eneste gang. Det er råt, genialt symbolsprog og fejres sammen med mit kirkefællesskab. Peter Senholt Mariagerfjord Frikirke

Peter Senholt

Hvordan bevarer du din tro i et afkristnet samfund?

Udfordringen ...den kristne ugeavis

Torsdag den 11. november 2010 Uge 45 - Årg. 38 - Kr. 15,-

Den kristne ugeavis Udfordringen er en god hjælp for mange.

UNDERVISNING: Familieliv, arbejdsliv, bibelsk arkæologi, tro i praksis. UNGT STOF: Altid mindst to sider med godt stof for unge, fx fra FC Udfordringen. SUNDHED: Brevkasser og artikler om bedre sundhed - for både krop, sjæl og ånd. INTERVIEWS: Kendte og ukendte, der har oplevet Gud og den åndelige virkelighed. MENINGER: Ledere, kronikker, klummer og anmeldelser med klare kristne holdninger. NYHEDER: Fra både folkirken og frikirkerne, samt nyt om kristne i udlandet - hver uge.

(Obs! Du kan også bestille avisen, kristne bøger og musik på Udfordringens hjemmeside www.hosianna.dk)

Bøn var vejen ud af mit mørke Pernille Liland havde en stor karriere som clairvoyant seer, men pludselig fik hun øjnene op for, at hun selv befandt sig i et åndeligt mørke... Læs interviewet side 3.

Karismatiske kirker er attraktive Af Svend Løbner

Ja tak, lad mig prøve Udfordringen ___ ½ år for kun 348 kr.

Prøv den kristne ugeavis gratis i to måneder.

Danmarks bedste Israels-dækning!

Pinsekirker og karismatiske kirker egner sig til moderne individualister - hvis kirkerne både giver frihed og styrker samhørigheden, viser undersøgelse. Karismatiske kirker er overfladiske. Kristne i pinsekirker forpligter sig aldrig. Det sagde en generalsekretær i Kirkernes Verdensråd engang til Karl Inge Tangen, norsk lektor ved Høyskolen for Teologi og Lederskap i Oslo.

___ et helt år for kun 598 kr.

Men det skulle han aldrig have sagt. For det fik Tangen væk fra teologibøgerne og ud i verden for at undersøge, om det

___ prøv 2 måneder gratis - og betal derefter opkrævningen, hvis du fortsætter ___ Europa (Færøerne/Grønland) 1 år 998 kr. ___ Øvrige udland 1 år 1298 kr. ___ Studie-abonn. 1 år 398 kr. eller___ ½ år 248 kr. ___ Netabonnement 128 kr.

Postnr._________ By: _______________________________________________

E-mail: ________________________________________ Nye abonnenter deltager i lodtrækningen om to pladser på Udfordringens læserrejse til ”de første kristne” i Grækenland og Tyrkiet i juni 2012. Den er arrangeret af Unitas Rejser med præsteparret Rhoda og Stig Christensen som rejseledere. Rejsen kan også bestilles hos Unitas Rejser for 13.445,-

1. Relationer

Medlemmerne i de tre kirker betragter kirken som deres åndelige hjem. Det giver relationerne kvaliteter som gæstfrihed og varige venskaber.

2. Spiritualitet

Medlemmerne siger, at de virkelig erfarer Gud. Og Karl Inge Tangen lyttede til mange vidnesbyrd – fra muslimen, der blev helbredt, til alkoholikeren, der blev ædru og følte sig ”lykkelig for første gang i tre år”. Herefter fortsætter listen med yderligere otte kvaliteter i kirker, der tiltrækker moderne

Udfordringen Postbox 110 +++ 16693 +++

Rejse i sam med arb avise med n Udfor ejde rejsel dring ed Stig Ch er, sogne en præst risten sen

7993 Sydjylland-Fyn USF B

mennesker. En af de vigtigste her var:

3. Frihed

Kirker, der vokser, er et center for både tilhørighed og frihed. Kvalitetsrelationer sikrer tilhørighed. Med dernæst er friheden vigtig for individualister: - Jeg kunne selv bestemme mit eget tempo ind i kirken, sagde en af de interviewede. Det siger noget om, at kirken kan rumme mennesker i proces og udvikling. Kirken har ”et reflektivt rum”, sagde Karl Inge Tangen.

NÅR SLØRET REVNER Af Gulshan Esthers historie fortalt til Thelma Sangster

Det er helt uforpligtende. Efter en måned www.maf.dk får du et girokort og kan beslutte, om du vil fortsætte.

Registreret revisor FRR

29. maj - 6. juni 2012

1200532 d. 18. okt. 2011 / 3

- I er heltene, sagde Karl Inge Tangen til lederne på konferencen: - Europa er verdens mest sekulariserede (verdsliggjorte, red) kontinent. I er heltene, fordi I arbejder under mere vanskelige forhold end Bill Hybels (stifter og leder af Willow Creek, red.) og de andre amerikanske

Fyld benzin på vore fly!

– Fortid, nutid og fremtid

Med dansk rejseleder

I er helte

Efter dybdeborende interviews med medlemmer fra Københavns Kulturcenter, Pinsekirken i Malmø og Hillsong Church i London er konklusionen: - Generalsekretæren tager fejl. Der er forpligtelse i karismatiske og såkaldt pentekostale kirker. Også hos deltagere,

- De tager ansvar for hjemmet, og de byder nye velkommen hjem, sagde Tangen. Der næst nævner interviewpersonerne:

En fantastisk bog om en muslimsk pige, der søger hjælp, fordi hun holdes fanget af sin religion, sin strenge opdragelse, sit køn og sit alvorlige handicap.

Vi yder troværdig og fyldestgørende rådgivning og revisorassistance uden skjulte omkostninger.

Grækenland og Tyrkiet

Obs! Vind en rejse for 2 personer!

Gud kan bygge sin kirke

undervisere. I USA er 20-40 pct. jo bekendende kristne. Så ”keep up the good work!” sluttede han. Den norske lektor pegede på især tre faktorer, som gør, at senmoderne individualister forpligter sig. Øverst på svarlisten fra de mange interviews står:

Brug tid på det du er god til - vi gør det samme

Domino-2012

Tlf.: __________________________________________

som er såkaldt senmoderne og derfor meget individualistiske. Det er muligt for Gud at skabe en kirke af forpligtede mennesker i vor tid.

Hjælp os med at give juleevangeliet vinger

Navn: _____________________________________________________ Adresse: ___________________________________________________

virkelig kunne passe. Og han præsenterede resultatet af sin undersøgelse for 440 deltagere ved Willow Creeks lederkonference den 29. oktober.

Prisen er kun 598 kr. for et helt år! Avisen er på 24 sider i farver.

domino · Se flere nyheder på www.domino-online.dk

Først ved mødet med Jesus forandres hendes liv radikalt! En international bestseller solgt i over 200.000 eksemplarer!

Jernbanegade 7. 7400 Herning

Tlf. 97 11 68 00

E-mail: revisor@bruun-dalgaard.dk www.bruun-dalgaard.dk

228 sider – Kr. 229,95 Telefon 4820 7690 logosmedia@dlm.dk

www.logosmedia.dk

Dagligt følger vores korrespondent i Israel udviklingen i Bibelens lande. Som abonnent har du adgang til Richard Oestermanns daglige artikler på hjemmesiden og i den trykte udgave.

Side 35


Fotos: Agnete Schlichtkrull/DR

tema: En jordnær gud

ET HIMMELSK

FÆLLESSKAB

MED KROP

Kirken er først og fremmest et åndeligt fællesskab, oplever journalist og teolog Iben Thranholm. Her erfarer hun en tæt forbindelse med Jesus og med alle dem, der tror på ham. Et fællesskab, som hun kalder mystisk, men alligevel erfarer meget konkret. Og som hun fastholder tilliden til på trods af skandalesager For journalist og teolog Iben Thranholm, som frem til januar i år var vært ved DR P1’s Religionsrapport, er Jesus altid nærværende i kirken sammen med de troende. Her oplever hun nadveren som et jordnært og fysisk mødepunkt med Jesus selv. Det var sådanne stærke oplevelser af Jesus’ nærvær i kirken, som først førte hende til tro og derefter til at konvertere til den katolske kirke. - Den mystiske dimension består i, at Jesus stadig er hos os - gennem troen og særligt i sakramenterne, siger Iben Thranholm, som fortæller, at katolikker tror, at en fysisk kontakt med Jesus sker ved indtagelsen af nadverbrødet og vinen. Det hører til kærlighedens væsen, at det er bedre at være sammen med sin elskede end kun at tænke på ham eller hende, og på samme måde oplever hun nadveren som højdepunktet i kirken: - Jeg mærker på min krop, for eksempel i nedtrykthed eller i en svær tid, at Jesus er virksom og tilstede, og jeg

Side 36  36 Side

erfarer kærlighed, trøst og forvandling.

Mere end menneskeligt nærvær

- Kirken rummer på den måde mere end det nærvær, som mennesker kan give. Det gør kirken til et åndeligt fællesskab med kærligheden som det

fællesskab eller en gudstjeneste, hvor hun altid føler sig hjemme - også når hun ikke forstår sproget. - At gå i kirke for bare selv at møde Gud er kun en halv oplevelse. Der er noget i fællesskabet, som mennesker ikke alene kan give, men samtidig vil det ikke give mening, uden at der er andre tilstede. Kærligheden til Gud

Kærligheden til Gud kommer først, men det kommer til udtryk ved at elske andre mennesker Iben Thranholm

vigtigste kendetegn. Vi er ikke efterladt alene, men der er en tæt forbindelse mellem Jesus og os, der tror på ham, forklarer Iben Thranholm. Når hun rejser rundt i verden, er noget af det første, hun derfor altid gør, at orientere sig om, hvor den nærmeste katolske kirke findes. Her oplever hun at kunne komme ind i et

kommer først, men det kommer til udtryk ved at elske andre mennesker. Derfor er den dybe, tætte forbindelse til Gud, der hvor vi må starte, siger Thranholm.

Se Gud i medmennesket

- Guds folk er i særlig grad forpligtet på at elske hinanden og bære hinan-

domino domino ·· Udgives Udgives af af FrikirkeNet FrikirkeNet -- et et netværk netværk af af danske danske frikirker frikirker

dens byrder, og det er det, der ofte kan være det svære! Men jeg møder selv utroligt meget hjælpsomhed og venlighed i de sammenhænge, jeg kommer i – vi kan altid blive bedre til det - men at se Gud i den anden person, er noget kristent. Gud manifesterer sig i mennesker, så den måde, vi behandler andre på, kan ikke adskilles fra den måde, vi behandler Gud på, siger hun. Thranholm peger på, at man ofte ser denne kærlighed blandt de mennesker, som hjælper de fattige: - De ser den lidende Jesus i menneskers lidelse og hjælper de svage, fordi de elsker Jesus. Er vi derimod kølige over for vores medmennesker, er vi også kølige over for Gud.

Incestsager er et angreb på kirken

Ifølge Iben Thranholm skulle man gerne kunne se Guds liv afspejlet i kirkens kærlighedsfællesskab og i de mennesker, som er i kirken. Derfor ser hun incestsagerne i den katolske


Hvis det er præstens fejltrin, der får os til at søge væk fra kirken eller troen, så er det jo dybest set præsten, vi tror på, og ikke Gud. Så er præsten blevet en slags afgud Iben Thranholm

kirke som et ufatteligt angreb på kirken indefra, fra kirken selv. Alligevel vover hun at fastholde, at kirkens fællesskab er en base for Guds kærlighed på jorden, hvor kærligheden er det unikke kendetegn. - Vi har oplevet de værste overgreb på børn, som man overhovedet kan forestille sig, men man må huske på, at hvor der er mennesker tilstede, er der ting, der går galt. Det gælder også andre områder som magtmisbrug og økonomisk svindel i kirkerne. Vi er syndere, og derfor kan vi ikke skabe en kirke, der er fuldkommen her på jord, erklærer hun. - Jesus mødte selv ondskaben i sin egen kreds af disciple, og det er naivt at tro, at kirken går fri af ondskaben. Jesus blev forrådt af Judas. Det var ikke nogen udefra, det var en fra selve inderkredsen. Og Peter fornægtede ham tre gange. Så Jesus havde forudset, at det kunne ske. - Som en katolsk præst engang udtrykte det: Hvis det findes i samfundet, findes det også i kirken. Vi bliver også angrebet af onde kræfter i kirkens egne rækker, og vi må erkende, at vi hver især selv er en kampplads for åndsmagter. For det onde og det godes kamp, forklarer Thranholm. - Derfor må vi også være på vagt. Der er altid en reel fare. Derfor sagde Jesus: Våg og bed. Kirkens kærlighedsfællesskab kan blive ødelagt, og mennesker kan skuffe os. Men kirken er stadigvæk budbringer af Guds kærlighed, siger hun.

Fastholde tilliden

Når incestsager og andre skandaler sker i kirkelige sammenhænge, er den eneste farbare vej frem at fastholde tilliden, selv om det ser sort ud, og kirken ligner en fiasko, mener Iben Thranholm. Det var, hvad Jesus selv gjorde på korset, understreger hun. - Vi må fortsat have tro på evangeliet og fastholde tilliden til Gud, selv når præsten skuffer os, begår fejl eller

sågar forbrydelser. Jesus lignede selv en total fiasko, da han hang på korset og ikke kunne frelse sig selv. Man er nødt til at have tillid til, at Gud i sin godhed kan bruge det skete til noget, som man ikke forstår. Man må være ydmyg og erkende, at alle er syndere. Så det handler om at være realistisk i forhold til sin egen formåen, påpeger Thranholm. - Hvis det er præstens fejltrin, der får os til at søge væk fra kirken eller troen, så er det jo dybest set præsten, vi tror på, og ikke Gud. Så er præsten blevet en slags afgud! Det nytter ikke noget. Vi er nødt til at fastholde troen på Gud og holde fokus på Kristus. Ellers lader vi andre mennesker styre vores liv i stedet for Gud.

Over åen efter vand

- Vi må også huske på, at kirken gør rigtig meget, som er godt. Kirken gør meget mere godt, end den gør ondt, men medierne har en tendens til at udstille de negative historier, mens du sjældent hører om alt det gode, kristne gør. Et kendt eksempel er kirkernes store engagement i bekæmpelse af fattigdom i den tredje verden, understreger Iben Thranholm. - Jeg kender mange kirker med et fantastisk fællesskab, hvor mennesker blomstrer og trives, så vi skal ikke sænke idealet på grund af skandalerne, men blot være realistiske. Det vigtigste vi kan gøre er, ifølge Thranholm, at give Gud mere plads i kirkens fællesskab. Hun mener, at for mange går over åen efter vand. – Vi har en enorm tro på, at vi kan klare alt selv. Der er megen aktivisme og menneskelig opfindsomhed i kirken i dag. Vi prøver på alle måder at få folk tilbage og vende de svigtende medlemstal, men hvis vi mister den tætte forbindelse til Gud, så nytter det ingenting. Hvis man vil have mennesker tilbage, må man lade Gud gøre arbejdet. - Det er fint, at mennesker drages

domino domino ·· Se Se flere flere nyheder nyheder på på www.domino-online.dk www.domino-online.dk

>> Side 37 37 Side


>>

ind i fællesskabet, fordi de dér møder mennesker, der har noget, de gerne vil have fat i, men det udspringer af, at vi først af alt søger Gud i bøn. Der er en tendens i kirken til, at man vil klare det hele selv.

Et himmelsk fællesskab

Det fleste mennesker finder stor glæde ved at være med i et kristent fællesskab, der fungerer. Og det gør det især, hvor Helligånden binder folk sammen. En veninde til Iben Thranholm udtrykte engang sit møde med sådant et fællesskab med ordene: Her er det, som om folk giver dig svaret, før du har stillet spørgsmålet. Og Iben Thranholm tror også på, at kirkens fællesskab viser os glimt af den himmelske harmoni. - For mig er Paradis ophævelsen af de menneskelige ting, som er destruktive og tynger os ned. Et fællesskab, hvor alle ved, hvad de andre har brug for, og hvor alle er villige til at være hinandens tjenere uden at skulle have noget til gengæld. Når vi oplever det momentant her på jorden, får vi en fornemmelse af, hvad det vil sige at

Vi er nødt til at fastholde troen på Gud og holde fokus på Kristus. Ellers lader vi andre mennesker styre vores liv i stedet for Gud Iben Thranholm

være hos Gud. Det er det, vi alle længes efter. Harmoniske relationer, som fylder os op og giver os fred. Et sådant fællesskab har Iben Thranholm blandt andet oplevet i sammenhænge med folk fra mange forskellige kirkebaggrunde: - Det, som virkelig er det himmelske ved et menneskeligt fællesskab, er,

når mennesker er fyldt af Guds Ånd. At være sammen med andre og opleve en tæt familiefølelse. Vi vil jo gerne elske hinanden fuldt ud, og når vi oplever en lille forsmag på, hvordan det engang vil blive, er det en fantastisk gave.

Martin Højgaard redaktion@domino-online.dk

Åben lederkonference for kvinder 14 april 2012 i København elke Werner, Tyskland, lausanne www.wingshomepage.com elke er kendt for sin verdensomrejsende kvindetjeneste under lausanne med evangelisation og udrustning af kvinder i lederskab.

Fingeren på pulsen! Hvordan kan vi fungere i rollen som åndelige mødre for den yngre generation? Hvordan kan vi agere åndelige mødre i samfundet? (Formidling af den kristne livsstil)

Tilmelding og program: se på www.kvinder.com Sted: Højnæskirken, Højnæsvej 60, 2610 Rødovre Kl. 9:30 - ca. 17:00 Pris ved døren pr. møde: 100,Arr: Netværk for Kvinder i Tjeneste www.kvinder.com

Side 38 

stetalere! Gå ikke glip af årets Gæ ilien! sommercamp for hele fam sommercamp.dk tilmeld dig nu på www. sommercamp.dk tilmeld dig nu på www. familien! sommercamp er for hele stetalere! Gå ikke glip af årets Gæ

domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker


Glæd en ven Har du lyst til at sende domino til en kollega, som er interesseret i troen? Et familiemedlem, som ikke længere kommer i kirken? Eller måske en tidligere underbo eller nabo? Så lad os hjælpe dig med dette. Køb et års abonnement til kun 295 kroner: 1. Indbetal beløbet på konto 15694795057102 mærket ”abonnement” 2. Send en mail til info@domino-online.dk med navn og adresse på modtageren 3. Eller kontakt Jeanette på tlf. 75 50 02 00. Vi sørger for forsendelse af alle numre i 2012 Sammen når vi længere… Tilbuddet gælder ved forsendelse i Danmark. Ekstra portotillæg ved forsendelse til udlandet Foto: Colourbox

HVOR BLEV NYHEDERNE AF? Få kort nyt fra kirkedanmark direkte i din indbakke Tilmeld dig dominos nyhedsbrev på domino-online.dk

Følg os… domino · Se flere nyheder på www.domino-online.dk

Side 39


tema: En jordnær gud

ER VI VED VORES FULDE

FEM?

Fristelsen kan være stor til at klatre væk fra sit eget almindelige, jordnære liv – for at finde fred og livsfylde ’et andet sted ’. Men det kristne budskab er ikke, at vi skal klatre op. Tværtimod bygger hele evangeliet på, at Gud er steget ned

Side 40  40

domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker


Foto: Igor Dutina/Fotolia

>> domino domino 路路 Se Se flere flere nyheder nyheder p氓 p氓 www.domino-online.dk www.domino-online.dk

Side 41


>>

KOMMENTAR Vores almindelige liv med dets brogede blanding af muligheder og begrænsninger, styrker og svagheder er ikke fremmed for Gud og ikke uden for hans kærlighed og rækkevidde. Vores almindelige liv er arenaen for Guds nærvær. Han er til stede med sin kærlighed – i vores (måske svingende) humør; i vores minder; i vores økonomiske spekulationer; i vores helbred; i vores (måske undertiden indviklede) relationer; i vores alder; i vores frygt; i vores

os i det menneskelige. Ovenstående citat er fra det glimrende essay Er vi ved vores fulde fem? af den åndelige vejleder Magnus Malm fra bogen Hvisken fra katakomberne (Boedal, 2007). I det følgende vil jeg præsentere en del flere kursiverede citater fra dette essay, som har kastet velgørende lys ind over mit liv, og som hjælper mig i min snublende vandring mod mere sundhed og nærvær.

Nok med bibelord?

Malm giver først en karakteristik af tre kendte ’kirkelige måder’ at søge fællesskab med Gud på: - Den

mennesker… Trods det stærke følelsesmæssige sprog er følelserne absolut ikke en autoritet, der er værd at lytte til. Er jeg ked af det, skal jeg ikke lytte til denne følelse, men bekende glæden i Kristus, gerne ud fra et bestemt bibelord. Det samme gælder følelser af tvivl, træthed, vrede, sorg, frygt, begær, anger og så videre. Mine følelser opfattes som objekter for bibelordets påvirkning, ikke som subjekter for vigtige signaler… I den tredje vej betones det, at fordi Gud er så helt anderledes, er det umuligt og meningsløst at forsøge at få kundskab om ham gennem signaler som menneskets sprog, billeder og sanser. Når det gælder

At komme nærmere Jesus er at komme nærmere sig selv Gunni Bjørsted

vrede; i vores erfaringer; i vores glæde; i vores forårsfornemmelser…

Kontaktfladen mellem Gud og os

For Gud blev menneske! Den teologiske betegnelse er inkarnation. Men denne sandhed er mere end et centralt punkt i den kristne troslære. Den er også en lysende og praktisk instruktion for vores liv, der fortæller, hvor Jesus møder os og følges med os: Fordi han er sand Gud og sandt menneske, har han vist, at han vælger det menneskelige som kontaktflade til mennesket. Han kalder os ikke til at bryde op for at søge Gud noget andet sted, hverken i intellektuelle ræsonnementer, karismatisk ekstase eller i intetheden hinsides sproget. Han har valgt at møde

første tager sit udgangspunkt i intellektet og søger først og fremmest Gud i bibelteksten. Gud har åbenbaret, hvem han er, i Skriften, og det er det mest sikre sted for mennesker at søge ham. Når livet knager i fugerne, er det godt at fordybe sig i bibelordet… På denne vej spørges der ikke efter følelser eller personlige erfaringer. De er underordnede en højere instans: den fornuftsmæssige tro og evnen til at forstå og anvende Bibelens ord i dag. Den anden vej tager også sit udgangspunkt i bibelordet, men mere gennem en stærk følelsesmæssig proklamation end gennem det stille fornuftsræsonnement. Det kristne liv opfattes som helt og holdent karismatisk, hvor Guds åbenbarede ord udgør grundlaget for det hele, og Helligåndens gaver vejleder

Foto: uwimages, Fotolia

Side 42  42

domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker

bønnen, vendes al opmærksomhed til det, der ligger hinsides sproget… Den, der vil gå videre med en dybere åndelighed, må give slip på den støtte, de er i sådanne ydre fornemmelser. Vi skal lære ikke at lytte til vore følelser, tanker og billeder.

Jesus skubber os ikke ud

Er disse tre veje da dårlige og forkerte? Nej, de indeholder alle noget vigtigt: Gud har vitterligt talt til mennesket gennem Bibelen! Den kristne kirke er altid i sin natur karismatisk! Og Gud er et mysterium, som vi aldrig kan kortlægge med vores tanker og ord! Men problemet er, når vi bruger disse veje som en flugtvej væk fra nærkontakt med og opmærksom-


hed på vores egne erfaringer. Inkarnationen lærer os at lade være med at mistænkeliggøre eller ignorere vores egen kropslighed, vore sanseerfaringer og vores følelsesliv. Hele vores tilværelse har jo med Gud at gøre. Jesus kom ikke for at skubbe os ud af vores liv - ud i en diffus åndelighed, men for at frisætte os til at være i os selv som dem, han har skabt os i sit eget billede til at være. Hele vores liv er boplads for Helligånden; også vores krop med rumlende mave og hudorme og you name it! At komme nærmere Jesus er at komme nærmere sig selv. Verdens frelser har jord under neglene og har ethvert menneskes livshistorie og dagligdag inde under huden. For at vi med hud og hår kan mødes af hans kærlige nærvær. Bibelord, åndelige oplevelser og ordløse øjeblikke er vidunderlige ting, når vi lader dem skabe rum for, at vi kan blive opmærksomme på, hvad vores indre siger, og snakke ærligt og ånde frit. Gennem hele Bibelen går Gud ind i vores menneskelige erfaringer og tilbagefører det menneskelige fra dets eksil til igen at blive en kontaktflade for Gud. Hvor er der dog meget ærlig, bramfri tale i Bibelen. For

eksempel hvor folk flipper totalt ud i desperation og vrede. Eller fyldes af glæde. Hvis ’åndelighed’ defineres som kunsten at hæve sig over sine følelser, så er Bibelens mennesker ikke særligt åndelige.

Ikke støj, men der, det sker

Verdens frelser har jord under neglene og har ethvert menneskes livshistorie og dagligdag inde under huden

Vi skal ikke hæve os over… for vi falder altid ned igen med nogle ordentlige pladask! Og undertiden falder vi ned lige oven Gunni Bjørsted i andre mennesker, så både de og vi kommer til skade. Jesus’ vej er en anden: Kom til mig og tal ærligt med mig om alt det, du I Lukasevangeliet 8:26-39 får vi historien om Jeer, siger han til os. Det første er flugt; det andet sus, der befrier en dæmonbesat mand. Hvordan er tilflugt. Det første er fortrængning; det andet bliver denne mand beskrevet efter befrielsen? Jo: er fortrøstning. Det første fører til forvirring; det … siddende ved Jesu fødder, påklædt og ved sin andet fører til forvandling. fulde fornuft. I Bibelen på hverdagsdansk står der: Magnus Malm prøver at forklare det med en tanfuldstændig normal. I en svensk oversættelse står kevækkende omskrivning af Johannes’ Første Brev der: ved sine fulde fem. 4:1-3: Tro ikke enhver åndelighed, men prøv, om den er af Gud, for der findes megen falsk åndeSine fulde fem hvad? Sine fem sanser! Jesus er lige lighed i denne verden. Derpå kan I kende, hvilken her. Gud er en jordnær Gud. åndelighed, der er fra Gud: enhver åndelighed, som bekender, at Jesus Kristus giver sig til kende i vores menneskelige erfaringer er af Gud, men den åndelighed, som mistænkeliggør det menneskelige, er ikke af Gud… Gunni Bjørsted Signalerne fra kroppen, følelseslivet, viljen, gunni@bethel.dk fornuften, fantasien og erindringen opfattes ikke i Bibelen som støjsendere, der hele tiden forstyrrer vores forsøg på at få kontakt med Gud. I Bibelen udgør de selve det sansecenter, det område, hvor relationen mellem Gud og menneske udspiller sig…

Hele vores liv er boplads for Helligånden; også vores krop med rumlende mave og hudorme og you name it! Gunni Bjørsted

domino ·· Se Se flere flere nyheder nyheder på på www.domino-online.dk www.domino-online.dk domino

Side 43


Bøger

Minutter med Jesus

Manga Monarker

I Norge en denne bog en klassiker. Den udkom første gang i 1968, hvor den på mange måder var forud for sin tid – og nu findes den for første gang på dansk. Forfatteren, Edin Løvås, var foregangsmand i retrætebevægelsen i Norge, og Minutter med Jesus består af 365 meget korte tekster, der med udgangspunkt i et bibelvers giver læseren en vejledning til at meditere over Jesus. Løvås benævner det selv som jesusmeditation, hvor formålet er at få læseren til at fordybe sig i en levende relation til Jesus.

Dette er fjerde bind i Bibelselskabets storsælgende serie – der er solgt flere end 20.000 eksemplarer - hvor Bibelen genfortælles i den japanske tegneseriestil manga. Serien henvender sig til børn fra omkring syv år og opefter. Manga Monarker handler om tiden, fra Moses førte israelitterne ud af Egypten, til hyrdedrengen David bliver konge over Israel omkring 500 år senere. Bogen er oversat af Danmarks førende oversætter af japansk litteratur, Mette Holm. • • •

• • •

Bibelselskabet 288 sider 99,95 kroner

LogosMedia 198 sider 199,95 kroner JL

JL

Sluppet fri Karen Kingsbury er kendt for at skrive letlæselige kærlighedsromaner, og Sluppet fri er ingen undtagelse fra dette. I bogen følger man en lille familie bestående af far, mor og en teenagedreng med autisme. Forældrene har næsten givet op over for udfordringerne i forbindelse med drengens diagnose – faren er flygtet til Alaska som fisker, og morens hverdag er præget af meningsløs rutine og trættende pligt. En dag genfinder drengen en tabt relation til en barndomsveninde. Måske kan hun hjælpe ham ud af den skal, autismen holder ham fanget i? • • •

Scandinavia 361 sider 229 kroner

JL

Hvad hjertet er fuldt af

En håndbog om mission Forfatteren til denne bog, dr.theol. Viggo Mortensen, har i en årrække været professor i systematisk teologi på Aarhus Universitet, men er netop gået på pension. Bogen er en sand guldgrube af missionsteologi og fungerer fremragende som opslagsbog, håndbog og leksikon, men dertil kommer, at bogen er forsynet med en gennembearbejdet, indledende refleksion omkring mission – et eksempel er en sætning som denne: Det alvorligste krisetegn er imidlertid den mangel på begejstring, ja, glæde, som man kan iagttage i de kristne miljøer, den begejstring og glæde, der kan komme af, at man lever ud af en overbevisning, som man er ivrig efter at dele med andre. Derudover breder flere af opslagene i bogen sig ud over tal og fakta og nærmer sig deciderede prosatekster i indhold. • • •

Forlaget Anis 482 sider 348 kroner JL

Side 44 

domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker


Omvendt

Göran Skytte har i en årrække været en af Sveriges mest kendte journalister, og hans tv-program Skytte blev set af millioner. Med baggrund i hippiebevægelsen var Göran til at begynde med stærkt venstreorienteret og ateist, men som tiden gik, blev han mere og mere interesseret i det åndelige, hvilket også afspejledes i hans tv-udsendelser. Til sidst nåede han dertil, at han betegnede sig selv som kristen. Trods titlen er det ikke en tjubangomvendelse, bogen skildrer. Omvendt er derimod et fascinerende kig ind i et reflekterende menneskes univers og giver et førsteparketskig ind i en omvendelsesproces, der varede i flere end 10 år. • • •

Scandinavia 218 sider 199 kroner

JL

Stærk nok til at være svag

Med sin egen troshistorie som baggrund viser Jens-Petter Jørgensen, at det er muligt for dig at erfare Guds kraft til forandring. Tillidsfuld tro forudsætter sårbar ærlighed. Virkeligt stærke mennesker er i virkeligheden svage mennesker, som er afhængige af en stærk Gud. 102 sider indb.

Linda Andrews

kr 99,95

Mariager Gospeluge

KORSETS VEJ

1. juli – 7. juli 2012

Påske-meditationer over Jesu lidelsesvej. Korte bønner og bibeltekster på Jesu vandring fra domfældelse hos Pilatus frem til Golgata. Illustreret med Søster Lydias 14 korsvejsstationer.

Rune Erholdt

kr 49,95

Lars Jochimsen

PERSONLIG VOKALCOACHING STUDIEINDSPILNING KONCERTTURNÉ Info og tilmelding: mariager-hojskole.dk Nu har du mulighed for at komme på dit livs gospelkursus. På Inside:Out er du ikke bare en blandt mange gospelsangere, for vi har et maksimum på 45 deltagere. Gospel er ikke kun musik. Gospel handler også om at give udtryk for følelser, drømme, overbevisninger, håb og frustrationer. Kurset vil hjælpe dig til at (gen)finde dit personlige udtryk, så du synger med autenticitet og indlevelse indefra og ud. Inside:out. Har du altid drømt om at indspille dine sange i studiet, så får du uden merpris muligheden for at udleve din drøm i skolens professionelle studie.

Sol stå stille

Karen Krogh Christensen fra WillowCreek Danmark kalder bogen en ”ren saltvands-indsprøjtning”. Hun fortsætter: ”Bogen har opfordret mig til bøn på en ny, dristig og praktisk måde. Til at handle påny, at gå dybere ind i troen, så det kommer til udtryk i min hverdag.” 244 sider kr 199,95

Ugen kulminerer med en kort gospelturné i det danske sommerland.

domino · Se flere nyheder på www.domino-online.dk

www.prorex.dk Telefon 74563343

Side 45


!

KLUMME

Kun en praktisk Jesus-tro er relevant Jeg mindes stadig, hvordan den gamle mand så på mig og sagde: Her hjælper kun bøn. Derefter lagde han sine hænder på rørene og bad til Jesus. Rørene blev tætte! René Ottesen

Jeg husker engang, jeg besøgte min mormor og morfar i deres sommerhus på Djursland. Et vandrør var sprunget læk, og VVS-manden havde ikke mulighed for at komme forbi. Derfor fandt min morfar en rørtang, noget pakkegarn og noget salve frem, hvorefter han gik i gang med rørene. Men det drillede, og røret ville ikke blive tæt. Jeg mindes stadig, hvordan den gamle mand så på mig og

sagde: Her hjælper kun bøn. Derefter lagde han sine hænder på rørene og bad til Jesus. Rørene blev tætte! Min gamle ven Alfred Jensen, som gennem mange år har arbejdet som missionær i Afrika, fortæller den samme historie. Sammen med afrikanerne bad han altid Jesus hjælpe med at finde vand, inden der skulle graves brønde i byen Singida i Tan-

zania. Alfred fortæller, at troen på Jesus i en praktisk, afrikansk hverdag var nødvendig for at få livet til at fungere. Gud var ganske enkelt eneste løsningsmulighed.

menhæng mellem troens åndelige centrum og dens praktiske udtryk. Kirkens relevans udsprang af evnen til at besvare de praktiske spørgsmål, søgende mennesker tumlede med.

For disse gamle, praktiske troshelte var Jesus-troen lige så stærk i livets dagligdag, som den var ved søndagens gudstjeneste. For den første generation af kristne var Bibelen ikke kun en bog om åndelige spørgsmål og gode livsprincipper. Den var en manual, som med sine praktiske historier og forbilleder hjalp troende til at få etableret et jordnært venskab med Jesus og få Gudslivet bragt ind i livets lavpraktiske forhold. Hverdagstroen på Jesus gjorde dagligdagens praktiske udfordringer og spørgsmål lige så betydningsfulde, som de spidsfindige teologiske overvejelser alvorlige kristne kunne fordybe sig i.

Og det har vel ikke forandret sig! Vi har i høj grad stadig brug for denne praktiske dimension. Vi må ikke tro, at kirkens eksistensberettigelse alene hviler på åndelige discipliner. Der er i dag et kæmpe behov for, at kloge kristne mennesker hjælper deres naboer og kolleger med at finde svar på de spørgsmål, der udspringer fra hverdagens praktiske kamp - en kamp, som strækker sig fra privatøkonomi og juridiske spørgsmål til vejledning i samlivsspørgsmål og teenageudfordringer. Det er først, når min kristne livsholdning har et bud på disse spørgsmål, at min Jesus-tro er relevant.

Denne egenskab prægede også den første kirke. Det første kristne fællesskab blev etableret med en stærk, uforklarlig spirituel dimension. Men lige så vigtigt havde kirken en drivkraft, som førte den ind i et socialt engagement, hvor lokalsamfundets praktiske behov var lige så vigtige som folks åndelige habitus. Historien understreger den nødvendige sam-

Side 46 

domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker

René B. Ottesen redaktion@domino-online.dk


Creative

leder

aZ Y Z g Z c

Graven VAR tom

Art

Musik

d h 5^b Z a a Z b

Wg Z k ` V h h Z c

Temaet i denne udgave af domino, En jordnær Gud, blev dødelig alvor for Jesus. Han døde og blev lagt i graven. Begravet. Y Z WV i

Men den kristne tros påstand er, at Jesus stod op fra graven. Gud selv rejste Jesus fra de dødes rige. Dødens magt på jorden var blevet brudt. En gang for alle. ` g d c ^`

Mange tvivlede allerede fra dag ét på denne historie. Selv hans nærmeste disciple kunne ikke begribe dette. Hans nærmeste familie kunne heller ikke finde hoved og hale i den historie. Men mødet med den opstandne Jesus forvandlede en gruppe skræmte og desillusionerede disciple til ildsjæle for den nye tro. Selv martyrdøden kunne ikke standse dem. De var sikre i deres sag: De havde mødt Den Opstandne. k ^i i ^\ ] Z Y h ` a j b b Z c

Også i den første kirke blev budskabet om opstandelsen anfægtet. I Første Korinterbrev kapitel 15 tager Paulus et opgør med kritikerne. Hvis ikke Jesus er opstået fra de døde, er jeres tro tom, skriver han. Derefter gør Paulus i teksten klar til et retsligt forsvar for opstandelsen, som kunne bære en sag i byretten i Korinth. Cirka 20 år efter Jesus’ opstandelse kunne Paulus personligt stille med over 250 vidner. Navngivne personer, som alle havde set Jesus efter opstandelsen. Han kunne stille dem op i en linje uden for byretten i Korinth – og den græske, intellektuelle elite kunne lave den nødvendige research. Hvis de ville. - Kom bare an, siger Paulus. - Jeg har over 250 personer, der alle har set Den Opstandne i levende live. Hvem husker ikke, hvad der skete i midtfirserne i Danmark, da Danmark sensationelt slog Uruguay ved VM i Mexico? Og hvem husker ikke Preben Elkjærs brændte straffespark mod Spanien ved EM i Frankrig i 1984? Eller Gorbatjovs glasnost og perestrojka i USSR? Eller da vi blev forældre for anden eller tredje gang?

i din kirke!

Et sporskifte giver nye muligheder Tjek alterna.nu

Følg os på facebook

www.facebook.com/frikirkenet

Sådan var situation for de over 250 indbyggere fra Jerusalem. De huskede tydeligt den aften, hvor Jesus pludselig trådte ind i stuen – gennem en lukket dør. Alle detaljerne omkring hændelsen huskedes også: Hvem der i øvrigt var til stede, tidspunktet, hvad han sagde til dem og så videre. 20 år var ikke – og er ikke - lang tid. Og for Paulus var det største bevis, at han selv havde mødt Den Opstandne uden for Damaskus. Den indædte modstander af den kristne tro, blev selv overbevist. Han vendte 180 grader og blev den nye tros stærkeste forsvarer. Det kostede ham senere livet i Rom. Paulus mødte det overnaturlige og lod sig overbevise. Mysteriet og det overnaturlige er ikke ukendte begreber for mange danskerne. Der er mere mellem himmel og jord, end vi kan forklare. Bliv stille – foran den tomme grav.

Poul Kirk poulk@domino-online.dk

domino · Se flere nyheder på www.domino-online.dk

Side 47


` g d c ^`

KLUMME k ^i i ^\ ] Z Y h ` a j b b Z c

Hvor blev tiden af?

Illustration: Peter Nielsen

Det er ikke fordi, vi arbejder mere end generationerne før os. Teknik og elektronik har desuden gjort vores hverdag mere enkel. Alligevel synes vi, vi har stadig mere travlt. Men måske kan de nedenstående statistikker for menneskets brug af sociale medier forklare hvorfor. Bedøm selv: 1. YouTube har en halv milliard unikke brugere, som hver måned bruger tre milliarder timer på YouTube. Det svarer til mere end 330.000 år. 2. Wikipedia indeholder flere end 17 millioner artikler. 3. Hvert minut bliver der uploadet 3.000 billeder til fotonetværket Flickr. 4. På Twitter indløber hver dag 200 millioner indlæg - såkaldte tweets. 5. Twitter får omkring 500.000 nye brugere hver dag. 6. Der bliver hver dag sendt omkring 300 milliarder e-mails. Altså i gennemsnit godt 40 mails fra hvert menneske på jorden. Langt de fleste - mere end 80 procent af dem - er dog spammails. 7. 800 millioner af jordens syv milliarder mennesker er registreret på Facebook 8. Mennesket bruger tilsammen mere end én milliard minutter på Facebook hver time. Hver Facebook-bruger er i gennemsnit på Facebook 15 timer om måneden. 9. Der bliver hver måned delt flere end 30 milliarder enheder af indhold (billeder, videoer mv.) på Facebook. 10. Facebook-brugerne installerer tilsammen 20 milliarder apps om dagen. Og så undrer vi os over, hvor tiden blev af?

Nicki Quist redaktion@domino-online.dk

Følg os på facebook

www.facebook.com/frikirkenet

220 KR* EKSTRA

14.-21. JULI 2012 SOMMEROASE.DK t på prisen *Rabat basere

ltagere over 23

for 2 sultne de

LAVERE PRIS LMELD DIG TIL EN

TI

Side 48 

TIL GRILLPØLSER DENNE SOMMER

IL

SENEST 30. APR

domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker

– Gud møder mennesker

domino marts 2012  

Det kristne månedsmagasin domino. Udgives af FrikirkeNet. Tema: En jordnær Gud.

domino marts 2012  

Det kristne månedsmagasin domino. Udgives af FrikirkeNet. Tema: En jordnær Gud.