Page 1

Nr. 7 Juli/august 2011 ISSN: 1604-6528

Hav en skøn sommer!

Tema: Elsker dig for evigt

Flirt, kærester og grænser

Derfor blev vi tidligt gift

side 9-27

side 16-17

side 18-19


TÆTTEREPÅ

...LEDERKONFERENCE 11 - 12 NOV. 2011

:

Tilmelding og yderlige informationer

www.lederkonferencen.dk

F

rikirkeNets lederkonference samler hvert år mere end 200 ledere fra et bredt udsnit af dansk frikirkeliv. I år har vi den glæde at kunne afholde konferencen i vores dejlige hovedstad, København. København Vineyard vil byde os velkommen i deres lokaler. Vi forventer en spændende konference, og alle sejl er sat for at gøre det til en god oplevelse for alle. Vi har skaffet den absolut bedste pris på et dejligt hotel lige midt i København, og der bliver mange gode muligheder for at samtale og bygge netværk. Temaet for årets konference er “Tættere på”: Tættere på Gud, på hinanden, på folket og på fremtiden. Hvordan imødegår vi isolering og bygger kirker, der er tro mod udgangspunktet samtidig med, at de er i bevægelse og i stand til at åbne sig mod omgivelserne? Indlæggene vil i år komme fra talere, der til dagligt bygger kirke i Danmark. Talere, som kender udfordringerne, men som også på hver deres måde er med til at gøre en forskel. Vi får desuden anledning til at mødes med et panel af politikere i Folketinget. Her vil vi sætte fokus på frikirker, integration og frivillighed. Der arrangeres fælles bustransport fra Vineyard til Folketinget. Vi glæder os til en fantastisk konference og til at se mange af jer I København.

Tonny Jakobsen

Formand for FrikirkeNet

KONFERENCENS TALERE:

Flemming Ravi

Lars Bo

Jacob

Niels-Peter

Præst i Vineyard, København

Præst i Åbenkirke, Herning

Præst i Apostolsk Kirke, Kolding

Præst i Åbenkirke, Herning

Mølhede

Chandran

International Christian Community, Kbh.

Olesen

Viftrup

Hedegaard


aZ Y Z g Z c

Os imellem

d h 5^b Z a a Z b

Det skønne ægteskab Wg Z k ` V h h Z c

Temaet i dette nummer af domino hedder Elsker dig for evigt og handler primært om ægteskabet. Den bærende artikel i temaet er en femsiders artikel, Sammen – i lyst og nød, skrevet af Tonny Jacobsen, Claus Bækgaard og Jacob Viftrup fra FrikirkeNets ledelse, hvor de videregiver deres forståelse af, hvad den bibelske vejledning omkring ægteskabet er. Og i den forbindelse berører de blandt andet sex før ægteskab, skilsmisse og gengiftning.

domino · Nr. 7 Juli/august 2011

Y Z WV i

` g d c ^`

Vores ønske med temaet er at fremhæve skønheden, visdommen og glæden ved den Gudgivne ordning, som ægteskabet er. Og selv om der i en så tæt relation, som ægteskabet er, er en risiko for konflikter, smerte og brud, så overstråler gevinsten ved ægteskabet langt denne risiko – især når man med til tider enkle redskaber kan gøre meget for at få et lykkeligt ægteskab. Det fortæller psyko- og familieterapeut Steen Palmqvist blandt andet om i artiklen En halv time om dagen er nok.

Korte nyheder side 5, 33-36 Kort om kirken: Pinsekirken i Thisted side 6

k ^i i ^\ ] Z Y h ` a j b b Z c

Vi kan naturligvis ikke komme hele vejen rundt om så stort et emne på så begrænset plads, som temasiderne i domino giver. Derfor er der et væld af vinkler, facetter og nuancer, som vi slet ikke berører – og vi er med på, at dette emne for nogle vækker smerte frem for glæde. Vores håb er dog, at alle vil kunne få glæde af artiklerne – uanset hvor man selv er i livet. God læselyst

TEMA: Elsker dig for evigt side 9-27 Sammen - i lyst og nød side 10-14 Flirt, kærester og grænser side 16-17 Derfor blev vi tidligt gift side 18-19 Vi fik tid til at blive gode sammen side 20-21

Vigtig bog, men ikke uden faldgruber side 30-31 Migrant churches: Warning: Friendship might develop side 37 Kronik: Svigerfamilien følger med side 38 Leder: Stregerne i sandet side 39 Klumme: Hvor kommer dén dog fra? side 40

50 år i tjeneste for Gud - sammen side 22-23 Jens Linde jensl@domino-online.dk

domino udgives af FrikirkeNet

Holbergsvej 45, 6000 Kolding, tlf. 75 50 02 00 info@domino-online.dk Se mere om organisationen på frikirkenet.dk Læs mere om domino på domino-online.dk Annoncer i domino udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning Alle bibelcitater er, med mindre andet er anført, fra Bibelselskabets autoriserede oversættelse fra 1992

En halv time om dagen er nok side 24-25 Gudgivne grænser er frihedsmarkører side 26-27 Planetshakers: Tilbedelse er et valg side 29

Redaktionen: Poul Kirk, ansvarshavende redaktør - poulk@domino-online.dk Martin Højgaard Jensen - hojjensen@mail.dk Heidi Pugh - heidip@domino-online.dk René Ottesen - reneo@domino-online.dk Thomas Christensen - tc@openchurch.dk Daniel Ringsmose - dr@kulturcenter.dk Gunni Bjørsted - gunni@bethel.dk Simon Haugegaard, hauge1511@gmail.com Jens Linde, redaktionssekretær - jensl@domino-online.dk

6

10-14 26-27

Herudover er tilknyttet en lang række dygtige medarbejdere, der bidrager med artikler og fotos ad hoc Produktion: Layout/ombrydning: Janie Conrad Riisager - janier@domino-online.dk Annoncer: Erik Damm - annoncer@domino-online.dk Forsidefoto: Ramona Heim Trykning: AKA-Print tlf. 86 75 00 33 Oplag: 8.500 stk. Gaver til domino kan indbetales på konto: 1569 4795057102

18-19 domino · Se flere nyheder på www.domino-online.dk

Side 3


mød os på Facebook Side 4 

domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker


musik

landet rundt| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kvinder kaldes til ’Forvandling’ Pressefoto

Hanne Vinsten: Troværdige og sande ord Et velproduceret lovsangsalbum fra Hanne Vinsten, som er hendes første soDen 2.-3. september inviterer foreningen Kvinde til kvinde til sin årlige konfe- loudgivelse. Cd’en byder musikalsk på en sammensmeltning af stilarter som rence, Forvandling, i Københavns Kulturcenter. Foreningen har base i Kirken i folk, blues, pop og rock og swinger godt fra start til slut. Hanne Vinsten har sin helt egen stil; musikalsk og ikke mindst tekstmæssigt! Kulturcenteret, og sidste år deltog 600 kvinder i konferencen. Hanne ser sig selv som en poet i tiden, og dette rammer hun rigtig godt. Fokusset på konferencen er dog langtfra kun på de kvinder, der deltager i Albummet er stærkt tekstmæssigt, alle numrene er på dansk og næsten alle konferencen, men også på nogle af de kvinder rundt omkring i landet, som ikke selv har en stemme: ofrene for menneskehandel. Dette sker blandt andet skrevet ud fra bibelvers. Lovsangene er måske sammensat på en lidt anderledes måde end vanligt, men det er kun forfriskende at høre. Bestemt et godkendt gennem Crazy Tea Party, som er et støttearrangement til fordel for handlede debutalbum! kvinder. Martin Boesenbæk

Hovedtalere på konferencen er Lisa Bevere fra USA (foto) og Charlotte Gambill fra England, som begge er kendt for deres passion for Jesus og har et stort socialt engagement. Læs mere på kvindetilkvinde.dk. JL

Jens Erik takkede af

Den 26. juni var der afskedsreception for præst Jens Erik Jacobsen i Københavns Frikirke. Jacobsen har været præst i kirken de seneste 12 år, hvor han har haft ansvaret for medlemmernes trivsel samt kirkens administration. Før det var han gennem 22 år ansat som lærer på Kolding Internationale Højskole. Endvidere har han været missionssekretær for Apostolsk Kirkes Mission i perioden 1977-2001 samt landsleder i Apostolsk Kirke ad to omgange. Først som stedfortrædende landsleder fra oktober 1988 til 1994 og dernæst som landsleder i perioden 1994-1999. Jens Erik Jacobsen skal nu nyde sit otium sammen med sin kone, Else, som han har fået tre børn sammen med. Parret har også fire børnebørn. Pressefoto

Evangeliets Gyldne sange: Himlen er åben over mig Med albummet Himlen er åben over mig udgiver koret Evangeliets Gyldne Sange (EGS) sit andet album. EGS består af 24 modne, nordjyske kristne fra forskellige kirkesamfund, som spiller og synger de lidt ældre evangeliske sange. EGS har eksisteret i 10 år og har medvirket på mange forskellige arrangementer rundt omkring i Norden. Musikken bliver leveret af harmonikaer, violin, banjo, klaver, bas, saxofon og guitarer. Cd’en kan anbefales til de, som elsker de gode gamle evangeliske sange. Cd’en er desuden produceret af Peter Sørensen. Martin Boesenbæk

JL Vi skriver ny historie på

011

News 2

Seek g Artesd in m r o f - Pero Reloisasdion e s l u o o H h e Sc ure 'n M det BiBledv Creativ nt eget an 2011 A eo ptember - sgtam rt 4. se

Vil du være med...?

Kursus

Kolding Internationale Højskole International Apostolic Bible College

T +45 75 52 47 99 - info@iabc.dk - www.iabc.dk

domino · Se flere nyheder på www.domino-online.dk

Side 5


Privatfoto

kort om kirken

Pinsekirken i Thisted – ved præst Bent Hald Larsen

Hvad kendetegner på en særlig måde jeres kirke?

- Betegnelsen familiekirke, hvor alle generationer er repræsenteret, passer godt på os. Kirken er kendetegnet ved hjertevarme og omsorg med ønsket om at være inkluderende, så ingen står alene. Kirken rummer mange mennesker, der har oplevet svære ting i livet. Menighedens ærlighed og autencitet er med til at skabe identifikation for de nye, der kommer. - Vi lægger stor vægt på bøn, lovsang og discipelskab og har et velfungerende fællesskab, der indbefatter cellegrupper og børne-, teenage-, ungdoms- og seniorarbejde.

Hvad glæder du dig over i jeres kirke lige nu?

- Jeg ser det som sundhed, at kirken ikke lever for sig selv, men er missionalt tænkende både i lokalmiljøet og ud over landegrænserne. - Jeg er vildt stolt over de ærlige, gudfrygtige og helhjertede ledere, der giver sig i opgaver og relationer. Og det begejstrer mig, når en mor siger, at hendes store teenagebørn tager cyklen, fordi de vil give plads i bilen til fem nye, de skal have med i kirken. - Det begejstrer mig også, når folk tager imod Jesus som deres frelser og finder deres identitet i ham og ikke i sig selv. Vi oplever mange nye til gudstjenester og kirkens andre arrangementer og til cellegrupper. - Og så glæder det mig at se folk vokse i deres tro og bruge de gaver, Gud har givet dem for at ære ham.

Hvordan bygger I bro til den by, som I er en del af?

- Vores fokus er primært på de personlige relationer og kvaliteten i disse relationer. Det vil sige, at hver dag er vigtig i det at være livsformidlende. - Derudover har vi blandt andet legestue for byens unge mødre, et fælleskirkeligt ungdoms-event, arrangementer for teenagere, børnelejre, PREP-parkurser, gospelkor, AKO-nødhjælpsarbejde, Aglow og gademission. - Udfordringen og visionen er til stadighed den samme: at elske Gud og elske mennesker.

Tal fra Pinsekirken Thisted Etableringsår: 1932 Antal medlemmer – heraf børn: 133 (0 børn) Antal nydanske medlemmer: 3 Antal gudstjenestedeltagere – heraf nydanskere: 120 (7) Antal ansatte – fuldtid/deltid: 1 præst på fuld tid Antal døbte 2010: 1 Årlig omsætning i 2010: 1.350.000 kroner

ForvanDling 2011 – for dig som vil udfordres, inspireres og forkæles! KvinDeKonFerenCe Tema: enheD Kirken i Kulturcenteret København

Charlotte gambill (UK)

2.-3. september 2011

Klik ind på

www.kvindetilkvinde.dk for mere information og tilmelding

arrangør: Kvinde til kvinde Side 6 

lisa Bevere (USa)

Du kan også finde os på Facebook. Kig efter forvandling

domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker


Design i naturmaterialer uden udløbsdato

Her finder du UNO: Vestergade 13, 1456 København K · Apotekergade 3, 6100 Haderslev · Perlegade 65, 6400 Sønderborg · Kirkegade 11, 6700 Esbjerg Søndergade 24, 7100 Vejle · Nørregade 54, st., 7500 Holstebro · Vestergade 4, 8000 Århus C Brødregade 24, 8900 Randers · Adelgade 50, 9500 Hobro · Galleri Hvirvelkærgaard, Kystvejen 202, Als, 9560 Hadsund · Gravensgade 24, 9000 Ålborg www.uno-danmark.dk


Samuel Christophersen

Maria Nattestad

Rejsen i sig selv var en helt speciel oplevelse, hvor man fik nogle perspektiver, som man ikke havde regnet med og man fik lov til at se ting, som man ikke lige havde forestillet sig, de var. Blandt andet fik vi lov til at tage os af nogle børn, der sniffede lim og boede på gaden. Det var meget hårdt at se dem sidde og sniffe lim, men på den anden side var det også fantastisk at få lov til at give dem mad og komme med et budskab om, at der er en i himlen, som elsker dem overalt på jorden. Og så var det også rigtig fedt at få lov til at bade i Det Indiske Ocean.

Det fedeste ved Alterna har været rejsen, den var superfantastisk. Det har også været godt at få en masse nye venner, som jeg ved, at jeg kommer til at holde kontakt med senere hen. På Alterna er jeg også blevet mere målrettet og mere bevidst om, hvad jeg har lyst til senere i mit liv. Og så har jeg lært Gud meget bedre at kende. Det er blevet mere personligt i forhold til, hvordan man er sammen med ham.

SYDØSTASIEN

ELEV HISTORIER

EXPLORE YOUR POTENTIAL

AFRIKA

Vi skal rejse til Cambodja, Næste år går rejsen til Na irobi i Kenya og til TanzaThailand og Australien. He r nia. Vi skal opleve, hvo rda n man lever i Afrika. Vi skal vi besøge børnehjem, kommer til at se, at ma ng e har det svært og fathvor vi vil bruge tid me d tigt, og vi kommer til at hjæ lpe børn, der mangler kærlig med at bygge kir- ker og besøge skoler. De rudover skal vi selvfølge hed og opmærksomhed. lig ud på safari og opleve na turen - ud og se, hvorda Vi vil besøge flygtningen Afrika er. lejre, og det er en meget Et af formålene med rejsen bliver, at vi skal fortælstærk oplevelse, le om det vi tror på og hjæ at se og møde mennesker, lpe mennesker, der har der lider på grund det svært. Som Alternaelev af deres tro. Derudover vil man få sin horisont skal vi hjælpe med ud videt og opleve, at der fin kirkebyggeri i Cambodja, des ekstremt fattige og besøge skoler mennesk er og at man faktisk og kirker. Hovedformålet med rejsen er at kan gøre en forskel, der hjælblive forandret. Vi vil mø de fattigdom, der per. De t er jo netop det, Alvil røre dit hjerte og ændre dit perspektiv på terna ha ndler om. Det er en af livet. Derudover vil vi sel vfølgelig dele vores de vig tigste grunde til, at unge tro, og derigennem forstå , hvad tro er. vælger et år på Alterna. Tobias Karcher Dennis Sørensen Teamleder Teamleder

LÆS MERE PÅ WWW

.ALTERNA.NU

Side 8 

SYDAMERIKA

Turen næste år går til Arg entina, Paraguay og Brasilien. He r skal vi besøge kirker, forskellige organisationer og institutione r. Vi skal besøge fænglser, børne hjem og afvænningscentre for na rkomaner, se et stort vandfa ld i Brasilien, opleve naturen og være sammen med indianere . Et formål med vores rej se er, at vi gerne vil ud og gøre en forskel i de om råder, vi kommer til. Vi vil hjælpe mennesker der, hvor de lever deres liv og fortælle dem om det, vi tror på. Alle på Alterna Syd amerika kommer helt sik kert til at mærke nøden for andre mennesker. Vi vil opdage, at der virkelig er brug for Jesus i den verde n vi lever i, samtidig me d at vi selv udvikles enorm t meget undervejs. Gert Bjørsted Teamleder

domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker


Foto: Darren Baker

ELSKER dig for evigt

TEMA

Side 10-27 >> domino 路 Se flere nyheder p氓 www.domino-online.dk

Side 9


Foto: Leo Cumings

tema: elsker dig for evigt

SAMMEN

– i lyst og nød

domino har bedt tre medlemmer af FrikirkeNets ledelse om at give deres fortolkning af essensen af Bibelens budskab omkring ægteskab – og hvad det betyder i forhold til sex før ægteskabet, samliv uden ægteskab samt skilsmisse og gengiftning

KOMMENTAR Filminstruktøren Woody Allen sagde engang, at ægteskabet er den eneste krig, hvor man sover sammen med fjenden. I Bibelens optik er ægteskabet derimod noget af det væsentligste, vi har med os fra paradiset.

Det første bryllup

På Bibelens første blade møder vi Adam i en fuldkommen verden: rigeligt med mad, spændende arbejde, fællesskab med Gud, ingen forurening samt skønhed overalt i naturen. Og dog konstaterer Gud, at: det er ikke godt for mennesket at være ene. Der manglede noget afgørende; eller rettere nogen afgørende. Når vi i kirkerne synger sange som: jeg behøver ikke andet end dig, Gud, er vi faktisk

mere ’åndelige’ end Bibelen selv. Adam havde et uhindret ansigt til ansigt-fællesskab med Gud, og dog anerkender Gud, at Adam havde et udækket behov. Han manglede et andet menneske at dele sit liv og sine oplevelser med – et anderledes, men dog sammenligneligt menneske. Kan det moderne ønske om at holde et bryllup i det fri være en mindelse om skønheden ved det første bryllup, hvor Gud selv førte Eva til Adam? Det foregik i hvert fald i naturen i paradisets fuldkomne skønhed. I fortællingen om det første, fuld-

mor og binder sig til sin hustru, og de bliver ét kød (Første Mosebog 2:24). En mere præcis beskrivelse af ægteskabet kan dårligt gives: Ægteskabet er ægtefællernes vigtigste fællesskab. Ægtefællerne skal hengive sig til hinanden, og de bekræfter denne enhed i den seksuelle forening. At holde sig til betyder egentlig at lime sammen. Når noget er limet sammen, er det blevet til en enhed i sådan en grad, at man ikke længere kan skille det ad, uden at det går helt eller delvist i stykker. Denne sammenlimning sker gennem to menneskers liv sammen. Ikke alene deres seksuelle samliv, men også deres venskab og åndelige fællesskab.

Guds tanke er altid at tilføre mennesker værdi og løfte os op og lade kærligheden gøre sit fuldkomne værk i os

Side 10 

komne ægteskab falder ordene: derfor forlader en mand sin far og

Jesus og ægteskabet

Når Jesus tusinder af år senere beskriver ægteskabet, griber han tilbage til ordene om ægteskabet fra paradisets have. Og så tilføjer han: hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille (Matthæusevangeliet

domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker

19:6). Ægteskabet er altså ikke alene en aftale mellem to mennesker. Det er heller ikke blot et socialt arrangement mellem to mennesker og deres familier eller det øvrige samfund. Gud selv sammenføjer de to ægtefæller. Han sam-åger, som ordet egentlig betyder. Billedet er hentet fra datidens landbrugssamfund, hvor man satte okser eller andre trækdyr sammen i et åg, så de kunne trække læsset sammen. Gud handler, når to mennesker indgår et ægteskab. Hvorfor? Fordi han selv har indstiftet ægteskabet, og fordi han lægger sin velsignelse til alle, der træder ind i denne ordning. Det er en skabelsesordning, så den formidler Guds velsignelse til alle kristne såvel som ikke-kristne.

Pagt og ubetinget kærlighed

Ægteskabet er i bibelsk forståelse en pagt. Vi er efterhånden fremmede for pagtstanken i vores samfund. En pagt er mere end en kontraktlig aftale. Den kan beskrives som en gensidig, ubrydelig aftale, som man


står inde for med sit liv. Pagtstanken er underforstået i flere bibeltekster. Hos profeten Malakias udtrykkes den direkte. Han kaldte ægteskabet en pagt, da han udfordrede sin tids jøder med ordene: Men du har været utro mod hende, selvom hun er din ægtefælle, som du indgik en pagt med. (Malakias’ Bog 2:14, Bibelen på Hverdagsdansk). Det er i det lys, man skal forstå ordene i vers 16: jeg hader skilsmisse, siger Herren. Gud hader ikke de skilte, men det er ham inderligt imod, når mennesker svigter en pagt, som andre tillidsfuldt har bygget deres liv på. Ægteskabet er ikke for livet, fordi man skal overholde en bibelsk regel. Det er for livet, fordi kærlighedens natur er at forpligte sig ubetinget. Og kun den forpligtede kærlighed gør os til hele mennesker.

Ægteskabet i den jødiske kultur

I det jødiske samfund på Jesus’ tid blev et ægteskab indgået efter, at et ungt par havde været forlovede i et års tid. Manden skulle være over 18 år, pigen over 12 ½ år(!). I modsætning til i dag var det i højere grad de tos familier, der lavede aftalen om det kommende ægteskab. Efter cirka et år – og gerne om efteråret efter høst - afholdtes så en stor fest. Forældrene velsignede det unge par, og en kontrakt blev underskrevet. Den retslige formulering, som manden udtalte lød: Du er min kone – jeg er din mand! Der var ikke nogen egentlig religiøs ceremoni forbundet med ægteskabets indgåelse. Det var underforstået, at der var tale om et livslangt løfte. Alligevel var det dog muligt for manden at lade sig skille, såfremt han blev ked af hende, fordi han fandt noget skændigt hos hende. Det havde Gud tilladt i moseloven (Femte Mosebog 24:1-4). På Jesus’ tid debatterede de jødiske lærde, hvad der kunne begrunde, at en mand lod sig skille. (Det var utænkeligt for datidens jøder, at en kvinde kunne tage initiativ til en skilsmisse). Nogle lærde – de mest populære – holdt på, at det for eksempel kunne være, at

hun var en dårlig kok. Andre mente, at det kun kunne være utroskab, der kunne begrunde en skilsmisse. Jesus er tydeligvis mest enig i, at der skal noget så alvorligt som utroskab til for at begrunde en skilsmisse (Matthæusevangeliet 5:32 og 19:7-9).

Ægteskabet og den græsk/romerske kultur

Den dominerende kultur på Jesus’ tid var den græsk/romerske. Her var den klassiske opfattelse af ægteskabet, at en kvinde ved ægteskabets indgåelse gik fra at være under sin fars myndighed til at være under sin mands. Denne myndighed var meget omfattende – for eksempel kunne en mand suverænt og uden at tage sin hustru med på råd bestemme, om et nyfødt barn skulle optages i husstanden eller sættes ud. På det seksuelle område skulle en hustru være sin mand tro, mens det var socialt accepteret, at en mand havde andre seksuelle forhold; for eksempel til prostituerede, husstandens slaver eller i det

Vi bør værne om det kommende ægteskabs hellighed frem for at lede med lys og lygte efter en ret til at tage forskud på tingene græske område endog drenge. Skilsmisse var relativ almindeligt kendt, særligt i overklassen. Ved skilsmisse havde manden de fleste ’rettigheder’, eventuelle børn ville for eksempel, hvis han ønskede det, være hans og blive i hans husstand. Det var Paulus, som ’oversatte’ det kristne budskab til den græsk/ romerske verden. Og Paulus præsenterede de nye troende for en meget anderledes opfattelse af ægteskabet i forhold til, hvad de var vokset op med. I hans undervisning er ægtefællerne ligeværdige, selv om de har forskellige roller og behov (Første Korintherbrev 7:2-4). Han sammenligner kærligheden mellem en mand og en kvinde i ægteskabet med kærlighedsrelationen mellem Jesus og hans menighed og kalder denne kærlighed en stor hemmelighed (Efeserbrevet 5:32).

Han bruger faktisk et ord her i originalteksten, der på latin blev oversat til sacramentum, som har givet os ordet sakramente.

De første kristnes praksis

Der findes ingen tekster i Det Ny Testamente, der omhandler ægteskabets indgåelse. Vi må derfor antage, at de første kristne har lænet sig op ad den gængse tradition. Dog udvikles der hurtigt en ’kristen’ ceremoni. Dette kendes allerede fra omkring år 110, hvor den kristne forfatter Ignatius i et brev giver det råd, at mænd og kvinder, der vil giftes, får deres præsts velsignelse hertil (Brevet til Polykarp 5,2). Man kan også se, at de tidlige kirkefædre forsvarer ægteskabet mod nedvurdering og kritik fra gnostikerne, der betragtede alt legemligt som noget dårligt og derfor også seksuelt samkvem mellem ægtefæller som fordærvende. Gnostikerne kan bedst sammenlignes med den moderne New Age bevægelse.

Nutidens spørgsmål og udfordringer

Hvad betyder den bibelske vision for ægteskab og det høje ideal om ægteskab så for nogle af de udfordringer, vi står med i vores samtid? Mange aktuelle situationer kunne beskrives. Vi afgrænser os her til at kommentere sex før ægteskabet, at leve sammen uden ægteskab samt skilsmisse og gengiftning.

Nogle teologiske overvejelser

Vi mener, at det er vigtigt at forstå det kristne liv som et liv i efterfølgelse af Jesus. Vi finder faktisk Jesus’ undervisning om ægteskabet midt i et længere afsnit om det at være en discipel af Jesus (Markusevangeliet 10:1-12). Det vil sige, at jeg som efterfølger af Jesus må have som værdi at modtage undervisning, vejledning og rådgivning som en del af min kristne livsvandring. Har jeg ikke det, vil jeg som ofte ende med søge efter en skriftmæssig begrundelse, som bakker mine valg og værdier op, i stedet for at lade Guds rige, Jesus’ ord og de bibelske tekster gå ind over mit liv i et ærligt og oprigtigt forsøg på at leve ret.

Mand og hustru skal opføre sig over for hinanden, som om de var gæst i hinandens hjem Konfucius

--------------------Når man vælger at gifte sig, forpligter man sig. Når perspektivet er: til døden jer skiller - så er der tid til at få det til at fungere Margrethe Vestager

-----------------En skilsmisse er som at blive kørt over af en lastbil. Hvis man overlever, begynder man opmærksomt at se til højre og venstre Jean Ker

--------------------Himlen vil ikke være himlen for mig, hvis jeg ikke møder min hustru der Andrew Jackson

>>

domino · Se flere nyheder på www.domino-online.dk

Side 11


>>

Dernæst er det vigtigt at være opmærksom på, at loviskheden lurer lige om hjørnet, når vi forsøger at skitsere regler og konsekvenser med Bibelen i hånden. Loviskhed bringer ikke forvandling og liv, men fordømmelse og hårdhjertethed. Den største og egentlige lov er kærlighedens lov. Guds tanke er altid at tilføre mennesker værdi og løfte os op og

Det bedste, vi alle kan gøre, er at blive ved med at kaste lys på Guds skabertanke, på Guds ideal og dermed på ægteskabet lade kærligheden gøre sit fuldkomne værk i os. Det er det, vi skal høre, når skriften udfordrer os til en bestemt livsstil. Vi lever i et spændingsfelt mellem gudsrigets allerede og endnu ikke, mellem ideal og virkelighed, mellem norm og situation. Vi har derfor brug for visdom til at møde mennesker der, hvor de er, og sammen med dem vandre hen imod Kristus og hen imod større åbenbaring og forståelse. Vi må også sondre mellem mennesker, som har været kristne i mange år, og som kender til ret og forkert, og mennesker, som er helt nye i den kristne tro eller først er på vej ind i et liv i efterfølgelse af Kristus. I denne kommentar er vores ærinde primært rettet mod førstnævnte gruppe af mennesker.

Sex før ægteskabet

Når det gælder spørgsmålet om sex før ægteskabet, så må vi holde fast i, at sex er en gudgiven lyst og drift, som er tiltænkt et livslangt forhold mellem én mand og én kvinde. Rammen om dette er ægteskabet og den forpligtelse og pagt, som indgås og offentliggøres ved en vielse. Ja, vil nogen sige, men vi har også forlovet os og allerede truffet beslutningen om, at vi skal giftes næste år. Både festsal og præst er booket til brylluppet om 10 måneder, og invitationerne er sendt ud. Det er vel ikke

Side 12 

noget problem, at vi går seng sammen nu? Måske tænker vi sådan, fordi vi generelt lever med et meget stort fokus på vore rettigheder og knap så meget fokus på vore forpligtelser. Vi skulle hellere være mere optagede af at ære ægteskabet og vores kommende ægtefælle og være med til beskytte personen og hjælpe ham/hende til at leve et liv, som ærer Kristus. Vi bør værne om det kommende ægteskabs hellighed frem for at lede med lys og lygte efter en ret til at tage forskud på tingene. Bibelen taler for eksempel om at ære ægteskabet og ægtesengen (Hebræerbrevet 13:4). Vi kan ganske vist ikke finde en direkte formulering nogen steder i Bibelen, hvor der står, at man ikke må gå i seng med hinanden, før man bliver gift. Men der står eksempelvis heller ikke i en købskontrakt på et hus, man har købt til overtagelse om 10 måneder, at man ikke må flytte ind før overtagelsesdagen. Det ved vi godt og stiller derfor ikke spørgsmålet. Skriftens fokus er tydeligvis på ægteskabet, og hvordan man forholder sig i et ægteskab. Den anviser således ikke ret meget om det, som går forud, fordi det er underforstået, at samlivet hører ægteskabet til.

offentlige fællesskabshandling, som stadfæster og besegler to menneskers kærlighed. Disse offentlige ritualer, handlinger og markeringer har større betydning, end vi lige kan skue ved først øjekast. I det øjeblik vi begynder at udviske og udvande disse ting, træder vi ind i et tåget og uigennemsigtigt landskab, hvor det kun er personlige overbevisninger og indre fornemmelser, som ’forpligter’ os. Det kan aldrig have samme betydning og tyngde som offentlige og klare og formaliserede handlinger. Hvis du derfor tager din elskede og jeres kommende samliv alvorligt, så vis det og stå ved det og forpligt dig offentligt ’til døden jer skiller!’ Det ærer din ægtefælle, og det ærer Gud.

Skilsmisse og gengiftning

Vi vil gerne vedgå, at det er vanskeligt at behandle så kompliceret et emne som skilsmisse og gengiftning på en tilfredsstillende måde i en kommentar i domino. De vigtigste bibelske tekster om dette er: • Femte Mosebog 24:1-4: om skilsmisse • Matthæusevangeliet 5:31-33 og 19:1-12: om utroskab, skilsmisse og gengiftning • Markusevangeliet 10:1-12 og

Det er fantastisk, hvad kærligheden formår, når man lukker op for omvendelse, bekendelse, tilgivelse og forsoning

Samboskab

Men er det overhovedet nødvendigt med en vielsesceremoni og et papir på ægteskabet? Hvis vi flytter sammen og lever sammen som mand og kone og tager det meget seriøst, er det så ikke et ægteskab i Guds og menneskers øjne? Der kan være en pointe i, at det ikke er det store romantiske kirkebryllup og den store dyre fest med de mange lange taler fra onkler og tanter, som konstituerer et ægteskab. Men det i fuld offentlighed at indgå en pagt i vidners påhør – til døden jer skiller – må vi alligevel tilskrive en både praktisk, åndelig og bibelsk betydning. I dagens Danmark er det fortsat dette, der definerer det juridisk gældende ægteskab, der sikrer parterne deres rettigheder og tilskriver dem deres forpligtigelser. På samme måde som den kristne dåb er en synlig og offentlig handling, som stadfæster og bekræfter et menneskes indre tro og overbevisning, så er vielsen den synlige og

Vi må derfor altid strække os så langt, vi kan – og derefter strække os igen – for at undgå skilsmisse. Og her er det væsentligt igen at påpege forståelsen af discipelskab. Ofte kæmper ægtepar en lang og sej kamp i mange år uden at involvere andre mennesker i deres problemer, og først når de har givet op, søger de hjælp i forbindelse med skilsmissen. Meget kan gøres, hvis man indarbejder det som en værdi i sit ægteskab at underlægge sig rådgivning fra andre mennesker – mennesker med både kompetencer og tro på kærlighedens evne til at overvinde alt. Vi har set ægteskaber, der er blevet nedbrudt af blandt andet utroskab, som er kommet på fode igen på grund af villighed til at søge hjælp og vejledning. Og det er fantastisk, hvad kærligheden formår, når man lukker op for omvendelse, bekendelse, tilgivelse og forsoning. Det er også fantastisk, hvad et omsorgsfuldt fællesskab kan være med til at hele, når der i stedet for fordømmelse og afvisning er plads til og forståelse for kriser, smerter og processer. Hvis ulykken indtræffer, og skilsmisse alligevel bliver en realitet, er det vigtigt igen at komme i en proces med heling, lægedom og forli-

Lukasevangeliet 16:18: om skilsmisse og gengiftning Første Korintherbrev 7:10-16: om ægteskab med en ikketroende

Skilsmisse eller ej

Myten om den lykkelige skilsmisse er netop en myte. En skilsmisse er så godt som altid smertelig og ødelæggende og får store konsekvenser for alle implicerede parter, ikke mindst når der er børn involveret. Skilsmisse er altid et brud på Guds hensigt med livet mellem mand og kvinde og mellem forældre og børn. Dermed bliver det en synd; en rammen forbi Guds gode hensigt.

domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker

gelse (også selv om det ikke fører til genoptagelse af ægteskabet). Her er det også vigtigt, at fraskilte fortsat favnes af det kristne fællesskab, og at forkyndelsen af syndernes forladelse også lyder til fraskilte som til enhver anden. Dette er ikke ensbetydende med en minimering eller en reducering eller en bortforklaring af syndens alvor. Men det betyder, at synden ikke længere tilregnes på grund af Jesus’ nåde.

>>


Hvorfor bruger en kvinde 10 år på at lave om på en mand for derefter at beklage sig over, at han sandelig ikke er den mand, hun giftede sig med? Barbra Streisand

Foto: Leo Cumings

domino · Se flere nyheder på www.domino-online.dk

Side 13


Foto: Bina Sveda

Jeg har ikke talt med min svigermor i halvandet år - jeg vil ikke afbryde hende Ken Dodd

>> Hvad så med gengiftning?

Når det gælder gengiftning, er der flere mulige tilgange, som alle kan begrundes ud fra Bibelen: Den første tilgang siger, at gengiftning slet ikke er muligt efter skriften. Her antages det, at et ægteskab stadig er reelt og åndeligt gældende

Ægteskabet må vi værne om og tale godt om og kæmpe for og aldrig på noget tidspunkt sænke barren for Side 14 

på trods af en juridisk skilsmisse. Styrken i denne tilgang er, at det er nemt at forholde sig til og umiddelbart virker enkelt at administrere. Svagheden er, at det kan opleves som uretfærdigt og ubarmhjertigt i mødet med virkelige livsskæbner. En anden tilgang er, at de nævnte skriftsteder beskriver nogle få undtagelser, hvor gengiftning er en mulighed. Det drejer sig om tilfælde, hvor den anden part er utro, samt hvor en ikke-troende ægtefælle ønsker at lade sig skille. Her er styrken en åben og dog begrænset praksis. Svagheden er dog åbenlys: Hvem skal fælde dom mellem skyldige og uskyldige parter og mellem tilladte og ikketilladte grunde? En tredje tilgang er en mildere praksis, hvor barmhjertighed og nåde går forud for en regellæsning af disse skriftsteder. Her tages udgangspunkt i syndens virkelighed, og Guds nåde giver mulighed for at hjælpe mennesker til en ny

chance. Svagheden ved denne praksis er, at det kan glide ud i en ’slap’ praksis, som ikke indeholder klare markeringer af det brud på Guds oprindelige vilje, som skilsmisse og nyt ægteskab indebærer. En usund liberalisme i kærlighedens navn. Fælles for disse tre overordnede tilgange er, at de alle tager udgangspunkt i to ting: 1. Understregningen af, at Guds oprindelige vilje med det ægteskabelige samliv mellem mand og kvinde er en livslang pagtsrelation 2. Ønsket om at værne om Bibelens høje syn på ægteskabet Og så længe dét er udgangspunktet, må vi vise tillid til de præster og ledere, som skal forvalte dette i de enkelte situationer. Det er altid nemt at være regelorienteret, indtil man sidder i pastorale samtaler med sønderbrudte mennesker og virkelige livsskæbner. Det er altid nemt at være regelorienteret, indtil det er

domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker

ens egne børn, der står midt i disse kampe og situationer. Vi hælder selv til den mildere praksis, hvor vi tager det udgangspunkt, at Gud altid arbejder med at genoprette mennesker. Men vi anerkender, at der er forskellige tilgange, og at det kræver visdom og mod at navigere i dette. Det bedste, vi alle kan gøre, er at blive ved med at kaste lys på Guds skabertanke, på Guds ideal og dermed på ægteskabet. Det må vi værne om og tale godt om og kæmpe for og aldrig på noget tidspunkt sænke barren for. Vi må turde træde hinanden nær og turde kalde hinanden ind i discipelskab og efterfølgelse og kæmpe for hinanden i bøn og i praktisk omsorg.

Tonny Jacobsen Jacob Viftrup Claus Bækgaard redaktion@domino-online.dk


EXPLORE YOUR POTENTIAL

bruge tid lighed for at u m d e rf e p er blevet en su tion til Gud tes, det var n la sy re g in je M i . rd e nd lvfølgelig lterna, fo n bedre at ke g. Jeg tog se le a e rd Jeg tog på A ib B ve g h o in m m er. Den ed i lære Ha sse nye venn r kommet m a e m n med Gud og a n h e g få o , at dem, at g for personlig og fortælle ud at rejse o re e e meget mere n m ka m ri ko af at 0 rna for stå foran 60 også på Alte rejsen var at å p e deres liv. ls ve le re en del af væ l fedeste op vi e rn ge dem og Jesus elsker

Markus Karlsen Jeg kan mærke på mig selv, at jeg er blevet me get mere moden og be snakke med mennesker. dre til at Den fedeste oplevelse på rejsen var helt klart i Camb Vi var på et børnehjem, odja. hvor der boede 28 børn, som kom fra gaden og virkelig hårde baggrunde havde . Vi fik lov til at komme og besøge dem og lege børnene, og man kunne med virkelig se, hvor stor en forskel det gjorde, at vi var der.

Jessica Roed

Andreas Viftrup Andersen

Jeg kendte ikke vildt meget til Alterna, da jeg valgte det, så det var lidt et sats fra min side. Der er sket helt ufattelig mange ting, siden jeg startede på Alterna. Specielt med Gud, men også med mig selv. Jeg tror, at når man udforsker mere af Gud, så udforsker man også mere af sig selv. Så ved at lære Jesus at kende, har jeg også lært mig selv bedre at kende. Det bedste ved Alterna er det fællesskab, man får med hinanden. Man når at udvikle nogle venskaber, som jeg kan mærke kan holde resten af ens liv. Det synes jeg, er noget af det fedeste.

AT REJSE ER AT LEV

At rejse er at leve - derfo r er et skoleår på Altern a også en rejse, der ind eventyr, nye venskaber eholder og en oplevelse af troen på Gud som en hverdagsting bedst udtrykkes i en tæt , der jordforbindelse. Gennem de sidste 26 år har Altern det sted, hvor unge er ble a været vet udfordret og presset, har fået afprøvet deres græ oplevet verden og fået nser, nye perspektiver på me nn esk er omkring dem. Og sel Alterna stadig er en af de vom billigste efterskoler i Da nmark, er det herfra ma dyreste og bedste værdi n får de er med sig hjem. Her er tale om værdier, som eft elevers udsagn stadig ho er gamle lder mange år efter, man ha r sagt farvel til skolen i Ma Derfor fortsætter vi! riager. Undervisningen vil tage sit afsæt i bibelhistorien. Men udover det, vil Altern også arbejde med musik aelever , teologisk fordybelse, kom munikation, lederskab og diakoni.

E

Næste skoleår har vi ige n tre teams: Alterna Afr ika, Alterna Sydamerika Sydøstasien. Der er stadig og Alterna få pladser tilbage, og ell ers er det tid til at melde skoleåret 2012/13. Læs sig til

meget mere på www.alt erna.nu

domino · Se flere nyheder på www.domino-online.dk

Side 15


tema: elsker dig for evigt

Flirt, kærester og En eftermiddag fandt ungdomspræsten pludselig sig selv i dialog med nogle af kirkens unge medarbejdere om kærester, flirt og grænser. Dette er et forsøg på at samle essensen fra denne samtale

KOMMENTAR Nutidens kultur blandt kirkelige teenagere og unge er efterhånden kommet ud i en holdning i stil med vi holder da bare i hånden og sådan.. men vi er ikke kærester. Sådan lød analysen, da min kone, Kirstine, og jeg en dag sad og snakkede med to af de frivillige medarbejdere i Kirken i Kulturcenteret i Københavns teenage- og ungdomsarbejde, Marco og Helena. Og ifølge Marco er dette noget, der er brug for at italesætte. - At de unge synes, det kan være okay at kæreste på den måde, fører kun til én ting: at grænserne hele tiden bliver rykket. Det bliver vi nødt til at gøre op med!, siger han. Eller som Helena udtrykker det: - Vores forældres normer var noget mere strikse, men måske har vi brug for at komme tilbage til det? Spørgsmålet er så, hvordan det er

Side 16 

kommet dertil? Måske har man simpelthen ikke været gode nok til at få snakket om sådanne ting de to generationer imellem. Det er derfor vigtigt at få det sat på dagsordenen rundt omkring i de forskellige kirkers teenage- og ungdomsarbejde. Vi skal turde tale om de følsomme områder.

Hvad med flirt?

Der er generel enighed omkring bordet om, at det er okay at sende flirtesignaler, hvis man vel at mærke mener det. Men man skal sætte grænser og også lære at respektere andres grænser. Det gælder om at tage sig selv og sine egne grænser alvorligt nok til at sige stop, hvis man oplever, at ens grænser for flirt bliver overtrådt. Der er mange teenagere og unge, særligt piger, der søger anerkendelse i flirten og oplever et kick i det. Men hvordan kan det være, når man som kristen vel burde kunne hvile i Gud? Marco mener, at det er en form for

misbrug. - Man misbruger sit eget følelsesliv – gør vold på det. Vi burde fylde det tomrum ud med Gud, så kan alt det andet komme senere, erklærer han. Der er alt for få, der kan finde ud af at balancere mellem de to grøfte: berøringsangst og all-in. Enten er man så forskræmt for alt, hvad der hedder flirt og det andet køn, at man holder sig langt fra det, eller også går man all-in og smider alle hæmninger over bord.

Kærester

Det er ok at prøve at være kærester – hvis det ikke går, så går det ikke. Det er der også enighed om omkring bordet. Men det er ikke ok at søge anerkendelse gennem det at have en kæreste. Her handler det altså igen om anerkendelse. Det er ikke svært at regne ud, hvor det behov kommer fra. - Det er jo sådan attituden i den verden, vi lever i. Man skal være noget,

domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker

præstere noget, opnå anerkendelse. Det bliver til et kæmpe tomrum, som man søger noget at putte i – for eksempel gennem et misbrug af folk omkring én for at få komplimenter, vurderer Helena. Samtidig er det dog helt okay at date, men det er blevet lidt et tabu, og man kan næsten ikke date inden for kirken, uden at snakken går. Men der er da intet bedre sted at finde sin kæreste end i kirken eller måske på et kirkeligt sommerstævne! Det skal der være plads til. Så må alle andre øve sig i ikke at kommentere på alt, hvad der sker, men blande sig lidt udenom engang imellem og lade folk selv finde ud af det.

Gode råd

Når det kommer til vores præster eller teenage- og ungdomsledere rundt om i landet, kommer der flere gode råd ud af snakken. Det vigtigste er, at tage de følsomme emner op og


Privatfoto

Peter Rollins

Den rettroende kætter 33 moderne lignelser, der ikke kun er tankevækkende, men livsforvandlende. “Lignelsen undergraver vores trang til at gøre troen enkel og forståelig. Den giver ikke klarhed – men den kræver, at vi igen og igen vender tilbage til dens ord, at vi kæmper med den og undres over den.“ 144 sider kr.199,00

Doug Pagitt

En kristendom værd at tro på Den kristne Gud er ikke adskillelsens Gud, men en Gud, der sammenføjer og forener. Doug Pagitt fortæller om sin bratte omvendelse som 16-årig, og hvordan han har forsøgt at kæmpe sig fri af en dualistisk “græsk kristendom“ og finde tilbage til en mere helhedsorienteret “jødisk kristendom“.

192 sider kr.199,95

176 sider kr.199,00

David G. Benner

At åbne sig for Gud

grænser italesætte tingene. En anden meget essentiel ting er, at man som for eksempel teenageleder hele tiden har i baghovedet, at man ikke skal gøre ting, man ikke ville ønske at se sin teenager gøre. På den måde får man en rigtig god rettesnor at gå efter i forhold til, hvordan man lever sit liv. For sine teenagere vil man jo netop gerne beskytte – og det gør man naturligvis ikke ved at gøre ting, man ikke ønsker, at de

En bog om at søge ind i et forvandlende fællesskab med Gud. Om hvordan bøn kan blive mere end ord: en livsindstilling. Ved hjælp af den gamle klosterpraksis lectio divina udforsker Benner bøn som opmærksomhed, bøn som undren, bøn som gensvar og bøn som væren.

skal gøre. Dette gør sig særligt gældende i forhold til brugen af sociale medier som Facebook. Tænk dig om, før du lægger billeder og andet ud, lyder anbefalingen.

Daniel Ringsmose Ungdomspræst i Kirken i Kulturcenteret i København dr@kulturcenter.dk

John Gottman

Syv gyldne regler

for to der lever sammen

299 sider kr.249,00

Hvorfor fungerer nogle ægteskaber godt hele livet, mens andre er som en tikkende bombe? En anderledes ægteskabsbog, der bygger på psykologen John Gottmans banebrydende forskning i parforhold. Klassiker om ægteskabet, nu oversat til 20 sprog. “... en styrke, at forfatteren sætter fokus på de ting, der får ægteskabet til at lykkes. Her gives mange fine input.“ Anette Ingemansen i IMT

Tlf. 48 79 73 77 Email: post@boedal.dk

Kærligheden vinder

„Det er den dybe hemmelighed i mange menneskers hjerter, især kristnes: De elsker ikke Gud. De kan ikke elske ham, for den Gud, de er blevet præsenteret for og har lært om, er det ikke muligt at elske: Kærlig det ene øjeblik, ondskabsfuld det næste.“

„Gud elsker os uendeligt højt. Gud vil give os evigt liv, gratis, uden at vi skal gøre noget til gengæld. Med mindre vi ikke tager imod hans gave på den rigtige måde. Så vil Gud torturere os i al evighed. I helvede.“ Er det sådan, det kristne evangelium lyder? Kristne har i historiens løb kæmpet med at forene Guds kærlighed og Guds dom. Hvordan skulle en kærlig og almægtig Gud kunne acceptere, at nogen går fortabt?

Læs uddrag af bogen på www.boedal.dk

Men hvad nu, hvis det evangelium, vi er lært, ikke er, hvad Bibelen lærer? Hvis det, Jesus mente med himmel og helvede, er anderledes, end vi har forstået det? Den amerikanske præst Rob Bell er også forfatter til bøgerne „Sex Gud“ og „Jesus ønsker at frelse kristne“.

I Kærligheden vinder tegner Rob Bell et rigere, større og mere bibelsk helstøbt billede af himmel og helvede og Guds frelse. Med inspiration fra ikke mindst C.S. Lewis viser han, at Guds gode nyheder er meget bedre, end vi kan forestille os.

www.boedal.dk

189 sider kr. 199,95

– hvor du også får god rabat, hvis du køber den sammen med en af Rob Bells andre bøger

Forlaget Boedal / tlf. 48797377 / www.boedal.dk

domino · Se flere nyheder på www.domino-online.dk

Side 17


tema: elsker dig for evigt

Da Maria-Lee og Simon Jakobsen i november 2008 besluttede sig for at blive gift i en alder af 21 år, var det vigtigt for dem, at de byggede deres ægteskab på fælles værdier – og ikke på for eksempel sex Maria-Lee og Simon Jakobsen var begge 21 år, da de i november 2008 blev gift. En alder, som ligger langt under gennemsnittet i Danmark, som for kvinder er 34,6 år, og for mænd er 32,1 år (tal for førstegangsviede, Danmarks Statistik 2010). - Til at begynde med var vi ’bare’ kærester. Siden fandt vi ud af, at det godt kunne blive til mere - vi havde været kærester i lidt mere end to år, da vi blev gift, fortæller de.

Har krævet mange snakke

Parret er helt klar over, at mange vil have svært ved at følge deres beslutning om at blive gift så tidligt. Og det har da heller ikke været uden mange og lange overvejelser, at beslutningen er blevet taget. - Det er én ting at være kærester. Men at blive gift og vie sig selv til hinanden for livet - det har krævet mange snakke om, hvad vi hver især synes, er vigtigt her i livet. Hvor vi ville hen med vores liv, og hvilke værdier, der var afgørende for os, når vi skulle træffe valg af forskellig slags, forklarer Maria-Lee. - Vi har det begge sådan, at når vi har valgt at gifte os, så er det forever, supplerer Simon. - Hvis der kommer kriser, så giver vi ikke bare op. Skilsmisse er ikke noget, vi regner med som en mulighed, og det er heller ikke noget, vi laver sjov med. Tingene skal bare fungere, og så må vi tage det sure med det søde og gå ind i det med alt, hvad vi er og har. Og der kan jeg godt mærke på for eksempel nogle af mine studiekammerater, at de har en anden og løsere indstilling til deres forhold.

Tre kerneværdier

Den absolutte kerneværdi for Maria-Lee og Simon er, at de har valgt, at Gud skal være den, der har kontrollen i deres liv. - Det brugte vi en del tid på at tale om, inden vi blev gift. Vi har aldrig været i tvivl om, at Gud er den vigtigste i vores liv – også vigtigere end hinanden, fastslår de. - Derudover har vi to andre kerneværdier: Vi vil altid prioritere vores familie frem for vores karriere, kirke, penge eller andet. Hvis den ene af os har det svært, så smider den anden, hvad man måtte have i hænderne. - Den tredje værdi er vi stadig i en proces med

Side 18 

– blandt andet fordi, vi først for nylig er flyttet til Aalborg og endnu ikke har opbygget et stort netværk. Men vi ønsker at have et åbent hjem. Det at være sociale giver os rigtig meget; vi nyder at kunne tage del i andre menneskers liv og at kunne investere i andre, forklarer de. Derudover har Maria-Lee og Simon taget bibelordene om ikke at lade solen gå ned over sin vrede til sig. - Nu er ingen af os typen, der råber meget højt – vi har ikke et voldsomt temperament. Derfor kan det alligevel godt være lidt dramatisk en gang imellem. Men fordi vi er meget følsomme begge to, så kan vi slet ikke holde til at være sure på hinanden ret lang tid ad gangen, så vi får som regel snakket ud, inden der er gået en hel dag.

Ingen fortrydelse

På intet tidspunkt har Maria-Lee og Simon tænkt, at det var for tidligt, de giftede sig. For selv om tiden som singler og kærester var en god tid, så giver ægteskabet mange andre gode ting, anfører de. - Man taber ganske vist nogle ting, men man vinder endnu flere. Vi vil dog ikke anbefale nogen at blive gift forhastet, for mange er kærester en periode, hvorefter forholdet går i fisk, siger Simon. - Det er i hvert fald vigtigt, at man forstår, hvad det er, man lover sig til, og hvad det vil kræve af én i forhold til den anden. Kærlighed er ikke kun følelser, men handler mange gange om at tage et valg, pointerer Maria-Lee. - Man skal gå 110 procent ind for det og sige: Det er det her, jeg vil – ellers kan man hurtigt få ødelagt livet for hinanden, indskyder Simon. Derfor vil Jakobsen-parret heller ikke anbefale kærester, som har svært ved at leve seksuelt afholdende inden ægteskabet, som Maria-Lee og Simon selv gjorde, at blive gift udelukkende for at kunne udleve deres seksuelle længsler og behov. - Det vil være ærgerligt, hvis der går et par år, og det så revner – fordi man ikke byggede på et ordentligt fundament. Selv oplevede vi, at Gud ledte vores livsbaner i den samme retning, og at han viste os sin trofasthed i vores fælles liv. Derfor har vi også et citat fra Ordsprogenes Bog 3:5-6 indgraveret i vores vielsesringe: Stol på Herren af hele dit hjerte, og støt dig ikke til din egen indsigt. Hav ham i tankerne på alle dine veje, så vil han jævne dine stier.

domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker

Foto: Nicolaj Kristensen


Hvorfor ikke Kvinder? Loren Cunningham og David Hamilton ca. 320 sider Normalpris kr. 298,-

NYHED

Det er én ting at være kærester. Men at blive gift og vie sig selv til hinanden for livet - det har krævet mange snakke om, hvad vi hver især synes, er vigtigt her i livet Maria-Lee Jakobsen

Noget smukt og unikt

Beslutningen om at leve seksuelt afholdende inden ægteskabet var en, som Maria-Lee og Simon tog helt fra begyndelsen af deres tid som kærester. Hvilket blandt andet betyder, at begge var jomfruer, da de blev gift. - Jeg har altid haft en tanke om, at sex er noget helt unikt, som kun skulle være mellem min mand og mig. Jeg synes, det er en fantastisk smuk tanke, at der ikke er andre, som har haft del i det, forklarer Maria-Lee og fortsætter: - Der er så mange ting, som man kan dele med andre – sine inderste tanker og følelser – men denne ene ting har jeg valgt at forbeholde én enkelt. Det er noget, som jeg valgte at bevare, så det kunne få lov til at være noget unikt. - Og da vi som kærester ikke kunne vide, om det ville ende med ægteskab eller ej, gemte vi det seksuelle til bryllupsnatten, indskyder Simon.

Grænserne blev overtrådt

Parret erkender blankt, at det var svært at efterleve deres beslutning i praksis. Og de peger på, at en af grundene til, at det lykkedes, var, at de fra dag ét som kærester talte sammen om, hvor deres grænser i forhold til at kæle, kysse og røre skulle gå. - Vi vidste godt, at det ville blive svært – vi kender mange andre kærestepar, som også har haft svært ved det, siger Maria-Lee. - Nogle gange tror jeg, at jeg allerede har glemt, hvor meget det fyldte dengang, reflekterer Simon. - Vi havde også lavet aftaler med nogle af vores venner om, at de en gang imellem skulle spørge os, hvordan det gik med at leve op til vores idealer. Og vi måtte tilsvarende spørge dem. - Grænserne var en- hjælp til på at holde fokus, men i troen det lykkedes os ikke altid at overholde et godt, nyt år!dem, og så havde vi det ikke så godt bagefter, men var nødt til at snakke tingene igennem og bede sammen.

Jens Linde jensl@domino-online.dk

Kampagne pris

KUN kr. 248,Stifteren af Ungdom med Opgave, Loren Cunningham, har sammen med bibellærer David Hamilton skrevet dette mesterværk om kvinders tjeneste.

NYHED

Med det overblik, som kun en missionsleder gennem en menneskealder kan have, sætter Loren Cunningham emnet ind i et større perspektiv. Sideløbende dykker David Hamilton ned i detaljerne bag de svære skriftsteder og de historiske rammer i Grækenland, Rom og Israel for at vise, hvor revolutionerende Jesu undervisning faktisk var. Bogen er det mest omfattende værk om emnet, som er udgivet på dansk, og den er et must for enhver, der har kirkevækst og teologi på hjertet. Bogen udkommer 1. oktober, til en salgspris på � kr. 298,- for en bog i stort paperback format på over 300 sider, men hvis du forudbestiller og forudbetaler inden d. 15. august kan du få bogen til kun kr. 248,inkl. forsendelse - og tilsendt på udgivelsesdagen. Indbetal via giro på 1-683-8810 eller indbetal via netbank på konto 9570-1683 8810.� (Husk at skrive dit fulde navn og adresse, alternativt navn på kontooverførslen og adresse på separat mail til himmelgroen@posterestante.dk)

www.himmelgroen.dk Kristent Institut er en karismatisk tænketank, der arbejder på at fundere karismatisk liv i solid teologi og gøre den bredt tilgængelig. Aktuelt kan du på vores hjemmeside finde ebogen "Jesus kommer - men ikke i morgen!" Den kan downloades gratis og kommer med et tiltrængt og bibelsk korrektiv til utidige og ubibelske spekulationer omkring Jesu genkomst. KI's hjemmesider og blog opdateres regelmæssigt med artikler, kommentarer og ebøger til gratis download og fri afbenyttelse, også i kirker, cellegrupper mv.

Kristent Institut - intelligent karismatik og simpel tro

www.kristent.dk

kristentinstitut.blogspot.com Du kan, hvis du ønsker det, støtte Kristent Institut på � konto nr: 9163 - 8976 296 193, � og undertegnede på� konto: 1551 - 1077 8514. Alternativt via Missionsfonden. Støtte til Kristent Institut� projekt nr. 6014 Støtte til Jesper Veiby� projekt nr. 6008

God sommer!

mvh Jesper Veiby

domino · Se flere nyheder på www.domino-online.dk

Side 19


tema: elsker dig for evigt

Vi fik tid til at bliv Ægteskabet har givet Christina og Rubin Fodgaard al tid i verden til at blive gode sammen. Også på det seksuelle område, hvor parret som nygifte oplevede, at naturligheden var hæmmet, fordi de havde valgt at være seksuelt afholdende i tiden som kærester Christina og Rubin Fodgaard er henholdsvis 30 og 32 år og har været gift i 10 år. Som kærester havde de den holdning, at de ville vente med sex til de blev gift. - Selv om bikinigrænsen skred lidt til sidst, erkender Rubin. Når parret i dag ser tilbage på tiden som kærester, er de stadigvæk glade for deres beslutning. Skønt det kunne have gjort det hele meget nemmere, hvis de dengang havde været bedre til at snakke sammen om deres seksuelle følelser og forskellige behov.

Facit fastlagt på forhånd

Det var nok Rubin, der var mest stålsat på afholdenheden. - Jeg voksede jo op i spændingen mellem to ret forskellige påvirkninger: skolens og kirkens. I skolens seksualundervisning, som på mange måder var god, handlede det meget om ansvarlighed. Men der var ingen

vist om bikinigrænsen, og selv om jeg udadtil opførte mig ’ordentligt’, så blev der selvfølgelig sat en masse ting i gang indeni mig. Men det var svært at snakke åbent om i de kristne miljøer, for facit var jo fastlagt på forhånd, siger han.

Svært med det absolutte

Christina var på efterskole i Kolding i 10. klasse. - Det var et år, hvor jeg blev meget bevidst om min tro. Og det blev også klart for mig, at man skulle gemme sex til den eneste ene. Ærlig talt var det nok først bagefter, jeg forstod hvorfor. Dengang var det nok mest min samvittighed, som fik mig til at være afholdende, fordi jeg hørte, at sådan var det. I dag kan jeg tydeligt se, at det er for at skåne sig for sår på sjælen. - Samtidig havde jeg det i vores tid som kærester svært med det absolutte: Før brylluppet må du ikke, efter

Vi kendte jo hinanden ud og ind på alle mulige områder - bare ikke på det seksuelle område. Så naturligheden var der ikke grænser, så længe man selv og den anden var med. Og jeg læste selvfølgelig ivrigt i ungdomsbladene for at få mere at vide. - Samtidig var det helt klart for mig, at det ikke var noget, jeg selv skulle til at udforske nu. I teenageklubben og på teenagelejrene blev vi under-

brylluppet må du. Jeg havde jo fundet den eneste ene!, pointerer hun. - Ja, og det sidste halve års tid inden brylluppet var det da virkelig svært at lade være, bryder Rubin ind. - Jeg gik jo rundt om den varme pige hele tiden! Men jeg håber, jeg ville have valgt på samme måde i dag. Jeg Foto: Evi Risdahl Kristensen

Side 20 

domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker


ve gode sammen føler mig beskyttet, fordi vi ventede. Hvis vi var gået fra hinanden, inden vi blev gift, havde vi ikke nået at såre hinanden. Og tænk, hvis vi på grund af en dårlig seksuel oplevelse dengang ikke havde fået hinanden!

Naturligheden manglede

Da parret var blevet gift, skulle man måske tro, at udfordringerne om-

var vi ret besluttede på, at vi gerne ville have nummer to, fortæller Christina. - Ja, og i den på mange måder rigtigt svære tid begyndte vi mere end nogensinde at søge helt tæt ind til hinanden, fortsætter Rubin, inden Christina tager over igen: - Det var så godt at tale sammen også om dét. Særligt for mit vedkom-

Nej, hvor jeg syntes, at Højsangen var noget opreklameret pjat! Christina Fodgaard

kring det seksuelle klingede af. Men helt så enkelt var det ikke. - Vi kendte jo hinanden ud og ind på alle mulige områder - bare ikke på det seksuelle område. Så naturligheden var der ikke. Og vi opdagede, at vi i virkeligheden havde vidt forskellige behov, som vi aldrig var kommet i gang med at tale om. Og det tog simpelthen nogle år for os at få løst op for de knuder og kunne begynde at forstå og rumme vores forskellige behov, forklarer de. - Nej, hvor jeg syntes, at Højsangen var noget opreklameret pjat! (bibelsk kærlighedshistorie, red.), udbryder Christina. - For mig betød det meget at komme til at forstå, at når Christina ikke havde lyst, var det ikke, fordi hun ikke ville, men fordi det af forskellige grunde ikke var rart. Det hjalp mig til tålmodighed, siger Rubin.

mende var det noget, jeg skulle lære. - Vi har oplevet, at vi i ægteskabet har haft og har al tid i verden til at blive gode sammen – også på det seksuelle område, sammenfatter Rubin.

Ønsker det samme for børnene

I dag har Christina og Rubin tre børn på henholdsvis seks, fire og halvandet år. - Holdningsmæssigt vil vi i virkeligheden gerne give dem stort set det samme, som vi selv har haft. Vores anbefaling vil være at vente med sex til ægteskabet. Men den anbefaling vil virkelig blive givet uden fordømmelse! For det allervigtigste er, at de må turde være ærlige og have en åben kommunikation. Vi håber at kunne give dem redskaber, så sex ikke bliver et tabu.

Helt tæt

Men så begyndte der at ske noget. I første omgang var det dog ikke noget rart, for Christina fik en fødselsdepression efter fødslen af deres første barn. Da havde de været gift i fire år. Men på ét eller andet tidspunkt mellem deres første og andet barn, skete der en forløsning af det seksuelle. - På trods af min fødselsdepression

domino · Se flere nyheder på www.domino-online.dk

Gunni Bjørsted gunni@bethel.dk

Side 21


tema: elsker dig for evigt

Min læge siger, at uden Guds og Annas omsorg ville jeg ikke være kommet igennem livet, og jeg anser det derfor for at være et under, at jeg fik lov til at fejre guldbryllup Leif Lundtoft

50 år i tjeneste for Gud

– sammen

Anna og Leif Lundtoft har gennem næsten 50 år været præstepar i Det Danske Missionsforbund. De har haft stort fokus på at være sammen om opgaven, og Leif har kun overlevet daglige smerter fra en ryglidelse, fordi Gud og Anna har holdt ham oppe Side 22 

domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker


Et hus kan være lavet af sten, træ eller noget helt tredje, men levende kan det aldrig være. Alligevel oplevede dominos udsendte, at huset åndede og havde en atmosfære af liv, der slog os i møde, da vi besøgte Anna og Leif Lundtoft i deres hjem i udkanten af Odense. Der var en speciel fred og harmoni, som næsten var til at røre ved. Præsteparret Lundtoft har for nylig fejret guldbryllup, og de kan se tilbage på lige så lang tid i tjeneste for Gud i dette ords dybeste og fineste betydning. Mange mennesker både i og uden for Det Danske Missionsforbund, hvor Anna og Leif hele livet har haft deres ståsted, har gennem årene fået sjælesorg, gode råd og personlig hjælp i livets forskellige faser gennem deres tjeneste. - Vi har kendt hinanden fra vi var 13 år – vi er præcis lige gamle og har fødselsdag den samme dag, smiler de. - Allerede dengang var vi overbeviste om, at vi var bestemt for hinanden, og vi lærte tidligt værdien af at holde sammen i såvel svære som i gode perioder.

Uden Gud og Anna gik det ikke

Leif har hele sit liv haft sygdom at kæmpe med. Fra han var 10 år og op gennem teenageårene havde han flere lange sygdomsperioder med gigtfeber, og senere fik han problemer med ryggen og har gennemgået syv svære operationer for diskospro-

laps og andre alvorlige ledproblemer. Han har fortsat store problemer med alle kroppens led og lider af stærke og daglige smerter. - Min læge siger, at uden Guds og Annas omsorg ville jeg ikke være kommet igennem livet, og jeg anser det derfor for at være et under, at

Frygter ikke døden

- Men hver gang vi har bedt om Guds direkte indgreb, har vi altid sluttet med at bede om, at hans vilje måtte ske. Alt kan ramme os, men intet kan skille os fra Guds kærlighed.

En enkel hemmelighed

Gennem de mange år i fælles kaldelse

Anna og Leif er 70 år og har allerede talt med hinanden om, hvordan de gerne vil, at begravelse og andet skal være, når en af dem ikke er mere. - Vi har ingen af vore børn boende her omkring, så vi vil gerne begraves på skovkirkegården på Assistens

Vi har kendt hinanden fra vi var 13 år – vi er præcis lige gamle og har fødselsdag den samme dag jeg fik lov til at fejre guldbryllup med min elskede Anna, siger han. Leif forklarer, at han og Anna kun magtede tjenesten som præstepar og forældre, hvor de hele tiden har skullet række ud til andre, fordi præsteopgaven var et kald fra Gud. Ellers ville sygdommens daglige smerter og andre udfordringer nok have knækket dem. - Mange gange har vi kæmpet i bøn for at kunne klare de ting, vi kom ud for. Flere gange har vi været nødt til at bede Gud om at gribe direkte, konkret og synligt ind, når det hele blev for svært. Nogle gange føltes det næsten, som om vi gav Gud et ultimatum: Hvis ikke du griber ind nu, kan vi ikke klare mere. - Og vi har ofte oplevet, at Gud har reageret og grebet ind. For eksempel da vores datter, Mai-Britt, som femårig fik et livstruende kraniebrud. Vi råbte til Gud for hende, og hun kom sig helt og er i dag præst i Sverige.

har Anna og Leif tjent tæt sammen og er som en enhed i arbejdet. - Hemmeligheden ved vores lykkelige og lange ægteskab er meget enkel, siger Anna. - Vi er bevidste om, at vi hører hinanden til, og at vores ægteskab er velsignet af Gud. Annas far, der også var præst i Missionsforbundet, gav dem endvidere et godt råd, da de skulle giftes: Husk, at I aldrig skal lægge jer til at sove uden først at få talt ud med hinanden, hvis der har været uoverensstemmelser. Gem aldrig noget til ’i morgen’, og lad aldrig solen gå ned over vrede. - Hver dag finder jeg en ting, som jeg vil sige tak for – også selv om det er en lille ting, smiler Anna, som gennem mange år har ført dagbog. - Det er vigtigt at kunne huske alt det gode og vigtige, som vi har oplevet - så er det lettere at sige tak, siger hun.

Kirkegård her i Odense, hvor der kun er plads til en sten og en enkelt blomst. Vi frygter ikke døden, for vi ved, at vi ikke skal møde den alene - men sammen med Jesus, der har besejret døden. Vi ved også, at vi til den tid skal opleve en fuldkommen glæde hos Gud, der har vist os den nåde, at vores tre børn alle lever i tro på Jesus Kristus. Og vores daglige bøn er, at de må blive bevaret hos ham og nå målet vores himmelhjem. Større nåde kan ingen få!

Ole Bækgaard oleb@domino-online.dk

Fælles event i Kolding

Bestil din folder på 0 21 6 tlf. 97 91

weekenden den 14-16. oktober. Sted: Efterskolen Kildevæld, Kolding Internationale Højskole og Apostolsk kirke i Kolding. Kim Torp - Danmark

Se hele programmet på hjemmsiden eller i folderen. Tilmelding er nødvendig senest den 3. oktober.

SuperTEENs

Henrik Andersen - Mexico

R fra 13 år MMENTU RYSTESA FREDAG

SuperBØRN Ray Booth - England ET NETVÆRK AF RELATIONER

for alle børn fra 4-12 år

Læs mere på: www.connectionsdk.dk

domino · Se flere nyheder på www.domino-online.dk

Side 23


tema: elsker dig for evigt

EN HALV TIME OM DAGEN

ER NOK

FA K TA

Mere fra Palmqvist

Skilsmisser opstår som regel ikke på grund af konflikter, men fordi den kærlighedsrelation, som jeg længes efter, bliver så stor en sorg, at jeg ikke kan holde den ud, og derfor fremprovokerer jeg en konflikt for at skabe en afstand De par, som jeg har i rådgivning, har altid dette fokus: Hvad kan DEN ANDEN PART gøre, for at jeg får det, som jeg har brug for/ret til? Jeg møder faktisk aldrig den anden vinkel, hvor man spørger: Hvad kan JEG gøre, for at dette skal lykkes? Pornografi har jeg kun ét ord for: Destruktivt. At sige, at man kan bruge det som inspiration i ægteskabet, er en løgn. Når en mand bruger porno, er det som oftest en form for trøst for ham. Dybt inde i ham findes der en sorg, en lille dreng, der græder, og ham trøster han ved at se pornografi og onanere imens. Nogle gange har jeg lavet en firkantet ordning med par, som har haft problemer med forskellig sexlyst: I skal gå i seng med hinanden onsdag aften, færdig! Og de vender som regel tilbage og siger, at selv om de ikke troede, det ville virke, så fik de faktisk lyst til sex også på andre dage. Og det er fordi, man med den firkantede ordning tager konflikten ud af sexlivet. Læs flere artikler om vejen til et lykkeligt ægteskab på parvis.dk

Side 24 

En halv time om dagen, hvor man udelukkende fokuserer på hinanden, kan forebygge utroskab, skænderier og andre større eller mindre kriser i et ægteskab, lyder det fra psykoog familieterapeut

Det lyder enkelt, grænsende til det banale, når psyko- og familieterapeut Steen Palmqvist forklarer, hvordan et par kan opbygge en kærlighedsrelation gennem hele livet: - Brug en halv time sammen hver dag, hvor det eneste fokus er jer to; hvordan I har det hver især, og hvordan I har det sammen. Sørg for, at I ikke bliver forstyrret af børn, telefoner, mails eller noget som helst andet imens. Steen Palmqvist fortæller, at han som regel altid begynder med at ordinere en halv times daglig samtale til de par, som opsøger ham for at få rådgivning. - Derefter kan jeg se panikken begynde at sprede sig i øjnene på dem. Jeg plejer så at spørge, om det var et problem at bruge tid på hinanden på den måde, da de var nygifte, og det var det jo ikke – men så er der altså sket et skred i den forkerte retning i deres forhold, anfører han. - For et ægteskab kan ikke overleve, uden at man bruger tid på hinanden. Og jeg mener ikke tid, hvor man putter børn eller ordner have sammen – jeg taler om tid, hvor det kun er os to i hele verden, det handler om – en halv time hver dag. - Jeg har flere gange haft par til samtale, som har været gift 15-20 år, og som har brugt de seneste

domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker

fem-seks år på konstante skænderier. De har kun haft brug for én samtale for at ændre deres ægteskab – den halve time om dagen var nok.

Er jeg noget værd?

Grunden til, at en halv time om dagen kan have så stor en effekt, er ifølge Palmqvist, at både mænd og kvinder har ét grundlæggende behov, som vil blive mødt i løbet af en halv times dagligt, koncentreret samvær. - Vi er alle skabt med et iboende behov for at føle os værdifulde i det, vi er, og ikke i det, vi gør. Men vores værdi bliver hele tiden anfægtet i den samfundskultur, vi har udviklet, og derfor prøver vi hele tiden på at være betydningsfulde gennem karriere, løn, venner med mere. – Men at have betydning hænger sammen med, hvad man kan præstere, og hvad man kan give. Værdi handler derimod om, hvem jeg er. Og fordi vi i familierne i dag vælger ikke at bruge ret meget tid sammen, så føler vi, at vi ikke har værdi. - Kvinden har brug for at kunne se i sine mands øjne, at hun er den vigtigste i verden for ham. Det giver hende en grundlæggende følelse af værdi. Det kan godt være, at hun virker led og ked af tilværelsen og brokker sig over, at han ikke hjælper


7 gode sommernyheder Biblen for tweens I+II

til derhjemme, men hendes grundlæggende behov er i virkeligheden, at hun har brug for at føle, at hun er den vigtigste i verden for ham. Føler hun det, styrkes kærlighedsrelationen til hendes mand, og det samme gør hendes selvaccept og selvbillede, forklarer Steen Palmqvist.

kunne udvikle sig til konflikter og skænderier. Og i den halve time bliver man bekræftet i, at man er værdifuld. Når Steen Palmqvist spørger ægtepar, hvor meget koncentreret tid de bruger på hinanden om dagen, så er svaret næsten altid det samme: Ingenting. Det er vi holdt op med. - Det har vi ikke tid til, plejer parrene at sige til mig. Men det er at vende det på hovedet. Børn, venner, kirke og samfund; alle har brug for, at dette par er stærke sammen og forbliver sammen. Så den daglige halve times koncentrerede tid til hinanden er det vigtigste - så må man se, hvad der ellers bliver tid til.

Kvinden har brug for at kunne se i sine mands øjne, at hun er den vigtigste i verden for ham. Det giver hende en grundlæggende følelse af værdi Steen Palmqvist

Det har vi ikke tid til

Mandens grundbehov er til gengæld at kunne se i øjnene på sin kvinde, at han gør hende lykkelig. Hvis han kan se det, styrker det hans selvværd og selvbillede. Men hvis han ikke kan se det i øjnene på hende – og det kan han ikke, hvis hun for eksempel brokker sig – så føler han, at han er mislykket. - Når jeg møder mænd og kvinder, som har været deres ægtefælle utro, så er det ofte fordi, de ikke har været i stand til at få opfyldt dette grundlæggende behov hos deres ægtefælle, men derimod har kunnet få behovet opfyldt hos en tredje person. - Derfor er den halve time om dagen så vigtig. I den halve time kommer alt det op, som ellers

af Pia Søgaard Bibelen fortalt for børn på 8-13 år. En bibelfortælling til hver dag i året. 136 sider pr bog. Pris pr. stk. (indb.)

kr 124,95 bog 3+4 udkommer til efteråret

Vov at vise vejen

til en tro, der kan bære Praktisk hjælp til at formidle troen til børn, børnebørn eller i børneklubben.

kr 99,95

120 sider indb.

Elsker mest som gammel

Selvsagt er den halve time i sig selv ikke nok, hvis man ikke resten af dagen handler i henhold til det, man har fået med sig fra tiden sammen. Det kan måske være svært for kvinden at føle, at hun er den vigtigste i verden for sin mand, hvis han ikke reagerer på det, hun fortæller ham i deres halve time. Og vice versa. - Hvis man gennem et helt liv praktiserer en halv times samvær på den måde, vil man opleve, at kærligheden forstærkes år efter år, så man elsker mest, når man er blevet gamle. Jeg tror faktisk, at når mange dør, kort efter at ægtefællen er død, er det fordi, man gennem årene har givet hinanden værdi – og hvis den ene så dør, står den anden tilbage med et stærkt savn efter at føle sig værdifuld men føler sig nu overflødig. Og det kan man dø af, mener Palmqvist.

Hunter Brown

og den fortærende ild Bind 2 i den kristne fantasy serie om Hunter Brown og de andre kodebæreres oplevelser i landet Solandria. 390 sider pb.

kr 199,95 Undervejs med Gud

meditationer over de syv pilgrimsord. Ny bog af Jette Dahl

120 sider indb.

kr 149,95

Jens Linde jensl@domino-online.dk

Lazaruslivet

Lev dig ind i beretningen om Lazarus og sig ja til Jesu opfordring om at komme ud af graven og leve livet på ny. Også velegnet til studiebrug. 336 sider pb.

NYSYNET.DK Nysynede biler uden udbetaling - midt i Danmark

Køb . Salg . Bytte . FastPrisSyn www.nysynet.dk

tlf/sms 50300030

Antirust.nu en NYSYNET.DK service - T: 50300030 - E: info@antirust.nu

Næste nummer af domino udkommer den 1. september

Følg os på facebook

kr 249,95 Kærligheden vinder

- en bog om liv og død, himmel og helvede - og om Guds kærlighed som den stærkeste magt. 186 sider indb.

kr 199,95

www.facebook.com/frikirkenet domino · Se flere nyheder på www.domino-online.dk

www.prorex.dk Telefon 74563343

Side 25


tema: elsker dig for evigt

Foto: David Sidwell

GUDGIVNE GRÆNSER ER FRIHEDSMARKØRER Er grænser en hindring for livsudfoldelse? Eller skaber de tværtimod rum for, at livet kan folde sig ud? Det kommer an på, om det er grænser, Gud har givet os – eller det er nogle, som snævre mennesker har fundet på Side 26 

domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker


KOMMENTAR Som teenager i Vestjylland var jeg virkelig imponeret over dem, der kunne finde ud af at køre bil i storbyen. Det kommer jeg aldrig til at kunne, tænkte jeg. Ikke desto mindre er jeg i dag en ganske tryg bilist i København (jeg har ikke lige fået undersøgt, om mine medtrafikanter også er trygge…). Hvorfor er det egentlig helt ok at køre sammen – KØRE sammen, ikke køre SAMMEN - med en masse andre bilister i tæt trafik? Fordi der er tegnet linjer op. Grænser. Du skal være dér! Jeg skal være hér! Og vejskiltene betyder noget ganske bestemt, og dem skal vi følge. Genialt!

Grænserne er skrevet ind i det skabte

Ulykkerne sker, når linjer overskrides og grænser brydes. I trafikken – og ikke mindst i livet i det hele taget. Der er så meget, der er gået i stykker, fordi grænser ikke er blevet respekteret. Eller fordi vi har afskaffet Gudgivne grænser. Når der ikke er grænser, flyder alt ud i ét, og vi ved ikke, hvor vi skal placere os. Hvis ikke der er noget, der virkelig gælder…, ja, hvad har vi så tilbage? Inspirationen til denne indsigt har jeg ikke mindst fra Magnus Malms fremragende bog Fodspor i glastrappen (Forlaget Boedal, 2001). I det følgende kommer nogle citater fra denne bog side 36-40 – og allerførst en gengivelse af noget, den afdøde amerikanske indiensmissionær og internationale fredsmægler Stanley Jones oprindeligt har skrevet: Når mennesket bryder Guds love, er

det i virkeligheden mennesket selv, der bliver brudt. Vi kan godt fjerne grænserne, men kun på papiret. For de er skrevet ind i selve skaberværket. Når vi gør vold på Guds vilje, gør vi vold på vort eget væsen. Som Malm skriver side 37: At være menneske er at være underlagt grænser, den skabtes begrænsning i forhold til skaberen. Bryder vi disse grænser, bliver vi ikke mere menneskelige. Vi bliver umenneskelige.

Den afgørende grænse

Magnus Malm identificerer endvidere den skabtes begrænsning i forhold til skaberen som den mest fundamentale af alle grænser i menneskets eksistens: Hele den vigtigste kristne bøn, fadervor, bygger på den første bøn: ’Helliget blive dit navn.’ Her går den afgørende grænse, en zone fyldt med stille tilbedelse foran Den Helliges ansigt, stilhed foran en andens område, vi ikke må betræde. I den bøn ligger hele den ærbødighed og ydmyghed over for alt levende, der også gennemsyrer alle de andre grænser. Beskyttelsen mod ’ulovlig indtrængen.’… Det er relationen til Gud, der danner mønstret for alle andre relationer, ligesom egerne i et hjul holdes sammen i navet. Hvis navet går i stykker, begynder egerne at stritte i alle retninger, og hjulet kan ikke længere bære vognen. Når Gud ikke længere er hellig for os, så begynder et langsomt accelererende skred i alle vore relationer. Til sidst er ingenting helligt. Når Gud ikke længere er Gud, er mennesket ikke længere menneske… Dybt i menneskets natur ligger den skjult, denne prægning af skaberens natur i det skabte… (side 39).

Livsbekræftende grænser

I ethvert sundt kristent miljø vil der hele tiden foregå en tillidsfuld og respektfuld drøftelse af, hvad der er Gudgivne, og hvad der er menneskeskabte grænser

Gudgivne grænser er altså det mest livsbekræftende og positive, der findes. De tegner vores Gunni Bjørsted identitet og muliggør vores relationer. kes du…, hvisker han til os. Magnus Malm skriDu skal have mere, du skal være ver: mere, du skal prøve mere, og det skal Grænser kommer direkte fra Paradivære nu!, påstår han. For han vil set. Der er en farlig myte i omløb, ikke have, at vi skal have det godt som går ud på, at Gud først satte hjemme i os selv og i samfund med grænser og forbud efter syndefaldet den hellige Gud. Han vil gøre os jegfor at holde den faldne skabning i løse og Gud-løse og ensomme. skak. Paradis skulle efter den myte Til daglig sidder jeg i mange sjæbestå af den totale frihed uden lesorgssamtaler og lægger ører til grænser, hvor mennesker løber nøgne meget smerte og sårethed. Og igen rundt og gør præcis, hvad de vil. og igen viser det sig, at nøden komGrænser skulle så være en straf, et mer af brudte grænser. Jeg må også nødvendigt onde, fordi mennesket konstatere, at for mange kristne er ikke kunne håndtere friheden. erkendelsen svag af Gud som Den I forlængelse af myten ligger så, at Hellige; som Den, der I Sin Godhed da Jesus senere kom og genoprejste Har Absolut Ret. Og det lukker op for mennesket, da forsvandt grænserne så meget ødelæggelse. og forbuddene helt af sig selv, fordi Denne kommentar har handlet om menneskene indefra var blevet en helt GUDGIVNE grænser. Der findes tillige ny skabning. Det er ikke sandt… da – også i kristne kredse – adskillige det hører med til menneskets identimenneskeskabte grænser, hvoraf tet at kunne sige ja og nej, blev vi fra nogle er gode og andre ikke er. Og begyndelsen betroet muligheden for dém skal vi ikke lade os begrænse at overtræde en grænse. Og menneaf – hvis ikke de er gode. Og i etskets valg fik meget store konsekvenhvert sundt kristent miljø vil der ser (side 36-37). hele tiden foregå en tillidsfuld og Og endelig fra side 40: respektfuld drøftelse af, hvad der er Guds grænser er altså ikke et fremGudgivne, og hvad der er menneskemed diktat, der presses ned over skabte grænser. mennesket udefra – de er indskrevet i dets egen natur.

Livsfjenden lokker til grænseoverløb

Gunni Bjørsted gunni@bethel.dk

Livsfjenden har travlt med at bagtale de Gudgivne grænser. Det er ikke nok! Det er ikke nok! Du går glip af noget! Bryd grænserne! Ellers mislyk-

Rådgivning - for personer, par, familier og virksomheder Vil du have struktur på din hverdag og økonomi? Er der problemer i parforholdet eller familien? Mangler du selvværd eller gennemslagskraft? Vil du have retning på livet/jobbet. Så kontakt os for en uforpligtende samtale. Hanne Schulze • Mail: hanne@stenschulze.dk • Mobil: 24 24 17 85 • Sten Schulze • Mail: sten@stenschulze.dk • Mobil: 40 41 13 14 • www.stenschulze.dk

domino · Se flere nyheder på www.domino-online.dk

Side 27


Matt Redman 10.000 Reasons Helt nyt worship-album fra Redman

Tim Hughes Love Shine Through Nyeste worshp-album fra Tim Hughes

Nyeste Hillsongs! Aftermath – Nyeste Hillsong United!

Hanne Vinsten Troværdige og sande ord Ny dansk lovsangs-CD!

Yahweh Hillsong Chapel

Køb i boghandlere eller pladebutikker eller på vores webshop www.naxos.dk

info@naxos.dk

GospelRoots SuperHero Ny dansk børne-teenage-CD!

God Is Able – Hillsong live worship Årets nye CD. Udkommer medio juli!

www.naxosdirect.dk


Planetshakers:

Tilbedelse er

et valg

domino fik en snak om tilbedelse af Gud, da det australske verdensnavn inden for rytmisk kirkemusik Planetshakers gæstede Herning for nylig Det verdenskendte, australske band Planetshakers gæstede for nylig Åbenkirke i Herning. Planetshakers er et såkaldt lovsangsband, som har fokus på at tilbede Gud gennem - som regel - relativt korte, rytmiske sange med et omkvæd. Efter koncerten for de omkring 500 fremmødte fik dominos udsendte en snak med Planetshakers’ to forsangere, Henry Seeley og Rudy Nikkerud, om, hvad lovsang og tilbedelse er – og ikke er. - Først og fremmest så er lovsang og tilbedelse ikke en følelse, men et valg. Folk kommer måske ind til et møde og føler sig tynget af byrder, men når man tager et valg om at tilbede, så ændres der noget; man flytter fokus fra sin egen situation, til den måde Gud ser det på, forklarer Seeley og Nikkerud. - Derfor bruger vi også rigtig meget tid i bøn før en koncert - vi vil sikre os, at vores fokus er mere på, hvad Gud ønsker at gøre, end hvad vi ønsker at gøre.

Tilbed, når livet er hårdt

Fotos: Nicolaj Kristensen

Rudy Nikkerud understreger, at det er vigtigt at forstå, at når man gør noget i det naturlige, så kan det rykke ved noget i det overnaturlige. - Det er blandt andet derfor, at jeg kan sige, at nogle af de bedste øjeblikke med tilbedelse af Gud er udsprunget af de allerhårdeste perioder i mit liv. Henry Seeley supplerer med en historie fra sit eget liv: - Min kone, Alex, og jeg havde meget svært ved at få børn, og da vi endelig fik vores første barn, var det derfor en gave fra Gud. Vi følte dog, at Gud ville give os endnu et barn, så da Alex igen blev gravid, var det et stort mirakel. Men da hun var i 16. uge aborterede hun, og vi mistede vores barn. Samme aften skulle Henry lede lovsang til en stor konference i Australien, og intet i ham havde lyst til at lede lovsang og tilbede Gud. Han havde bare lyst til at tilbringe resten af dagen med Alex, men det var Alex, som fik ham skubbet af sted alligevel. - Hun sagde til mig, at jeg ikke måtte gå glip af denne mulighed for, at Gud kunne bruge mig. Så jeg tog af sted og gik direkte på scenen, ledte et par sange, før jeg så brød helt sammen og begyndte at fortælle, hvad der var sket i mit liv. - Da vi var på hospitalet, havde lægerne vist os skanningen af Alex’ mave med det her store, sorte billede af, hvor vores barn skulle have været, men nu var det dødt og alt, der var tilbage, var det her sorte, tomme hul. Og mens jeg fortalte om dette,

sagde Helligånden til mig: Lad være med at bekymre dig, men fyld det tomme rum med lovsang. Der er mennesker her, som har haft drømme fra Gud, men alt, hvad de ser lige nu, er det her tomme hul, hvor drømmen skulle have været. Fyld det tomme hul med tilbedelse, og jeg vil endnu en gang fylde det med drømme, tanker og gaver fra himlen. - Da jeg havde talt færdig, føltes det, som om hele salen eksploderede, og mennesker faldt grædende på knæ, mens Gud begyndte at genoprette det, som var brudt.

Tilbedere af hjertet

I en typisk frikirkelig gudstjeneste vil der ofte være forventninger knyttet til den tid, man bruger på lovsange. Mange føler, at de gennem musikken og teksten kommer tættere på Gud – lovsangen hjælper dem til at åbne sig for Gud. Og derfor tillægges lederen af sådant et lovsangsband ofte et stort ansvar, idet personen skal hjælpe mennesker med at ’træde ind i Guds nærvær’, som det ofte formuleres. Men dette ansvar vedkender Henry Seeley og Rudy Nikkerud sig kun delvist. - Vi har ikke noget større ansvar, udelukkende fordi vi er lovsangsledere. Det er et fælles ansvar for alle, som er samlet for at tilbede Gud, pointerer de. Og netop det ansvar har Henry og Rudy altid taget seriøst – og det er grunden til, at de i dag er lovsangsledere. - Vi havde ikke lagt planer om at skulle være lovsangsledere, men det kom naturligt ud fra vores hengivenhed i at tilbede Gud. Vi er tilbedere af hjertet, og det er derfor, vi er lovsangsledere. For når alt kommer til alt, så handler det jo ikke om os, men om vores almægtige frelser, Gud, vores far i himlen.

Filip Kaas redaktion@domino-online.dk

domino · Se flere nyheder på www.domino-online.dk

Side 29


bøger

Rob Bell i talkshowet Martin Basir

Vigtig bog, MEN ikke uden ANMELDELSE Rob Bells seneste bog, ’Kærligheden vinder’, formulerer mange spændende tanker og nye vinkler på spørgsmålet om, hvordan man kan forstå Bibelens lære om helvede. Det er et spørgsmål, som mange kristne alt for længe har haft berøringsangst for. Men Rob Bells bog er bestemt ikke uden faldgruber MENTORSKAB

.........Ny bog i ”Liv”-serien

at udvikle disciple og ledere

af Jesper Ertmann Oehlenschläger Bogen giver et bud på hvad kristent mentorskab er, og hvordan mentorrelationer kan fremdyrkes i menigheden som et redskab til at udvikle disciple og ledere. ”Kirkens opgave er at gøre mennesker til Jesu disciple, men hvordan gør vi det? Denne bog peger på et af de vigtigste – men desværre også mest oversete - redskaber til at hjælpe andre kristne til at udvikle sig som disciple og ledere, nemlig mentoring. Bogen, der er den første af sin art på dansk om dette emne, giver en meget pædagogisk håndsrækning til dem, der ønsker at få hjælp af en mentor eller selv ønsker at stille sig til rådighed som mentorer for andre.” Mogens S. Mogensen. Ph.D, ekstern lektor og konsulent.

!

95,-

af James Lawrence

Bogen stiller vigtige og udfordrende spørgsmål og refleksioner til kirkens ledelse på alle planer, og ikke mindst plæderer den overbevisende for betydningen af team-ledelse. Bogen fik en fantastisk modtagelse, da James Lawrence talte på Dansk Oases Lederkonference i januar.

245,-

Bestil her: www.mediacellen.dk eller 4615 0188 Side 30 

Det svære spørgsmål domino

I Kærligheden vinder tegner Rob Bell et billede af helvede, så det bliver 110x158 forståeligt for det moderne menneske. Rob Bells undervisning er altid kendetegnet af et ønske om at komme tilbage til den oprindelige jødiske og tidlige kirkes forståelse af Bibelen for derefter at gøre det forståeligt for det moderne menneske. Han er ikke en liberalist, som vil springe over, hvor gærdet er lavest, men må placeres inden for den evangelikale tros lejr.

Kærligheden overvinder alt

d Nyhe Ledere i vækst

For nylig udråbte magasinet Time præsten Rob Bell som en af de 100 mest indflydelsesrige personer i verden i 2011. Selv om Rob Bell længe har været en af USA’s dygtigste kommunikatorer med en lang række af videoer, bøger og udgivelser bag sig, så har hans seneste bog, Kærligheden vinder – en bog om liv og død, himmel og helvede, løftet debatniveauet omkring ham til nye højder og givet ham en indflydelse langt ud over USA’s grænser.

Rob Bell mener, at helvede ikke nødvendigvis er den evige slutstation. For det første er helvede allerede en realitet her på jorden, hver gang mennesker vender sig væk fra Gud og vil gøre tingene på deres egen måde. For det andet er Guds kærlighed stor nok og korsets kraft stærk nok til at give mennesker en ny mulighed for omvendelse - selv efter at de i døden er blevet adskilt fra Gud i det, vi måtte kalde helvede. Bell griber fat i skriftsteder som Andet Korintherbrev 5:19 om Gud der i Kristus forligte verden med sig selv, og Johannesevangeliet 12:32’s Når jeg er ophøjet… vil jeg drage alle til mig for at argumentere for, at Gud aldrig slipper mennesker, men igennem Kristus giver dem nye mulighe-

domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker

der for at træde ind i Guds nærvær gennem de åbne porte til det nye Jerusalem.

Vil alle omvende sig?

Det meste af diskussionen omkring Kærligheden vinder handler om, hvorvidt Bell egentlig argumenterer for, at alle én dag vil omvende sig; en teologisk retning, som også kaldes for universalisme, og som af den brede kristne tradition er stemplet som vranglære. Bell selv nægter dette. I bogen fremhæver han, at han ikke ved, om alle vil omvende sig. Mennesker kan vælge at fastholde synden i al evighed, ligesom de gjorde det, mens de levede - eller de kan vælge at give efter for Guds kærlighed i Kristus og bøje deres knæ. Korset står fortsat i centrum, da det kun er igennem Jesus’ kors, at man kan blive frelst, men ifølge Bell kan man altså godt dø som buddhist og efterfølgende – i helvede - vende sig mod Kristus.

De nye vinkler

Bells bog er vigtig, fordi den tager debatten op omkring et emne, hvor der i frikirkerne har været larmende tavshed. Årsagen til tavsheden skyldes muligvis, at man i lang tid ikke rigtig har kunnet forklare helvede på en måde, så det gav mening for kirkerne selv og dermed heller ikke for samtiden. Uden at udvande budskabet, så må teologi altid fødes ind i den kultur, hvor det skal forkyndes, for at kunne give mening. Det forsøger Bell på. Ved at fremhæve helvede som en tilstand, der allerede begynder her på jorden, så bliver helvede mere håndgribeligt og forståeligt for rationelle vesterlændinge. Når han endvidere lægger vægt på, at helvede efter døden er menneskets eget valg til trods for Guds fortsatte invitation til omvendelse, så fremstår det fortabte menneske i al tydelighed som en synder, der vil vende sig væk fra Gud.


Glimt fra debatten om Kærligheden vinder og om helvede i USA: • • • •

faldgruber De ubesvarede spørgsmål

Men Kærligheden vinder efterlader også en lang række spørgsmål. Det Nye Testamente er fyldt med skriftsteder, som omtaler dommens dag, hvor alle mennesker skal stå til regnskab for deres liv. Hvordan kan dommen give mening, hvis man efterfølgende kan tage imod tilgivelse? Skal

Men måske har Rob Bell tænkt, at han ville lave et ordentligt plask i vandet for at bryde op i gamle positioner. Det har han så gjort Mikael Laursen

det tolkes i retning af den katolske skærsild, eller hvad har Bell i tanke? Rob Bell nævner i flæng nogle af de mange skriftsteder, som taler om evig straf, men hans interaktion med disse er overfladisk, og man får aldrig præsenteret mulige modargumenter mod Bells eget synspunkt. Bells bog kan derfor egentlig ikke kaldes for en teologisk bog, men må snarere betegnes som et debatindlæg, da man er nødt til at gå til hans store inspirationskilde, den engelsk biskop N.T. Wright, for at finde mere dybdegående analyser af de enkelte skriftsteder.

Polemisk facon

Stilen i bogen kan med rette kaldes for meget polemisk. I sin sædvanlige poetiske skrivefacon vælger Rob at appellere til den almindelige fornuft som højeste bedømmelsesstandard, når han for eksempel taler om, hvordan Gud i det ene øjeblik fremtræder som en elskelig far, for i næste øjeblik at dømme folk til et evigt helvede, ’bare’ fordi de ikke har troet på

den rigtige måde. Sådan kan man selvfølgelig groft karakterisere ens modpol, men så har man i hvert fald ikke gjort sig den ulejlighed at fremstille det modsatte synspunkt på en genkendelig måde til trods for, at netop det synspunkt fremhæves af en rimelig samlet vesterlandsk kristenhed. Desuden åbner man i næste ombæring op for en ladeport af bibelske ’urimeligheder’, der måtte stride mod den herskende almindelige fornuft og derfor skal ’korrigeres’.

En velkommen bog

Disse svagheder til trods så er bogen vigtig og emnet ligeså. Der er mange ting, intet menneske ved noget om - især når det kommer til livet efter døden. Der er en vis fortolkningsmulighed, når det handler om muligheden for en anden chance efter døden. Men den rejse må tages forsigtigt og uden at lade den almindelige fornuft diktere, hvad som måtte være rigtigt og forkert; dog samtidig med en forståelse for, at teologien må give mening i samtiden, for ellers dør den. Men måske har Rob Bell tænkt, at han ville lave et ordentlig plask i vandet for bryde op i gamle positioner. Det har han så gjort. • • •

Bestsellerforfatter og tidligere megakirkepræst Francis Chan: kortlink.dk/969g Rektor ved The Southern Baptist Theological Seminary, Dr. R. Albert Mohler Jr.: kortlink.dk/968m og kortlink.dk/968r Magasinet Times artikel om Rob Bell og Love Wins: kortlink.dk/968u Dekan ved School of Theology og seniorvicepræsident for den akademiske administration ved The Southern Baptist Theological Seminary, Dr. Russel D. Moore: kortlink.dk/968q Medgrundlægger af Emergent Village Brian McLaren: kortlink.dk/968t Tidligere begejstret bruger af Rob Bells undervisning og ledende præst ved University Reformed Church, East Lansing, Michigan, Kevin DeYoung: kortlink.dk/968v Rektor ved Fuller Theological Seminary, Dr. Richard J. Mouw: kortlink.dk/968y og kortlink.dk/968z og kortlink.dk/968x Redaktør for magasinet Christianity Today, Mark Galli: kortlink.dk/96cu og kortlink.dk/96x9 (uddrag fra Mark Gallis ’svarbog’)

meld dig nu! www.kbc.dk Næste hold starter 1. september 2011

Boedal/Prorex 192 sider 199,95 kroner

Mikael Laursen Præst i Kirken i Kulturcenteret i København og master i Missiologi fra Fuller Thelogical Seminary redaktion@domino-online.dk

“Et ophold på KBCs bibelskole forvandlede mit liv, og satte mig i stand til at leve et liv fuldt ud for Herren!” - Sam Michaelsen, Pastor

KBC/Hedemarksvej 15/2620 Albertslund/ 36777167/ bibelskolen@kbc.dk

domino · Se flere nyheder på www.domino-online.dk

Side 31


Nu åbner vi for tilmeldinger til: Skovbo Efterskoles Musiklinje 2012/2013 Musikteori Instrumentalundervisning Band Sangundervisning Teaterkoncert Forberedelse til MGK

Skovbo er meget andet end musik Seks spor: Sport, musik, teater, kunst, dans og værksted Fagligheden i orden Kristen skole, 8. 9. og 10. klasse Skilinje, venner for livet! God mad Demokratiundervisning. Årlig skitur til Østrig for hele skolen

2011/2012 er overtegnet, men du kan allerede nu sikre dig en plads i 2012/2013 Bestil en brochure på: kontor@skovboefterskole.dk Besøg vores hjemmeside: www.skovboefterskole.dk Besøg os på efterskolernes dag søndag d. 25. september 2011 Kom og se vores teaterkoncert i januar 2012

d n e l a l o l k s jæ r S e å t f p E e l e o o v i b k t s v a r e r k Sko sten efte og e i r k s k i s n u E m e r o t s d me . r e n o i t i b m a Side 32 

domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker


landet rundt| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Det sammenflettede tov af Michael Mitton

”Det sammenflettede tov” en bog om keltisk spiritualitet. Bogen fortæller på en inspirerende måde om den mest frugtbare tid i Englands & Irlands kirkehistorie, perioden fra ca. år 400 - ca. år 700. Vi kan lære meget af den ægthed og hengivenhed, som vi møder i den gamle engelske og irske kirke.

195,-

Efterskole bygger ny elevfløj

...som dybest brønd af Torben Juul Christensen

Det kommende skoleår sker der nyt på Mariager Efterskole. Fra uge 30 i år og frem til og med maj 2012 bygger skolen nemlig 32 nye elevværelser med plads til fire personer i hver. Byggeriet bliver i to plan og med kælder, og den samlede bygningsmasse bliver på 1.800 m2. - Vi har sørget for, at elevernes nuværende værelser og fællesarealer ikke bliver påvirket af byggeriet – det er de ansatte, som kommer til at mærke det, forklarer forstander for Mariager Efterskole, Jens-Henrik Kirk. For at få plads til den nye bygning nedtager man skolens nuværende administrationsbygning, som er solgt til naboefterskolen Frydensberg, samt river en tidligere lærerbolig ned. I byggeperioden rykker administrationen i midlertidige lokaler for senere at rykke ind i en af de nuværende elevbygninger. - Vores nuværende elevbygninger er for dyre at vedligeholde og har set deres bedste tid. Derfor er vi nødt til at skifte dem ud. Med den elevfløj får vi plads til 128 elever, og der bliver både vaskeri samt fitness- og omklædningsrum i kælderen, oplyser Jens-Henrik Kirk. Prisen for byggeriet bliver 23-24 millioner kroner, og skolen finansierer byggeriet i samarbejde med Nykredit og Sparekassen Hobro. Jens-Henrik Kirk forklarer, at skolen har råd til den store investering, fordi man i en årrække har kørt med stabil drift, og fordi den øvrige bygningsmasse er opdateret og derfor ikke koster det store at vedligeholde.

Det er usædvanligt at skrive en hel bog om emnet tungetale – eller ”Helligåndens sprog. Jeg kender ingen anden bog på dansk som fokuserer så direkte på dette emne. Helge Pahus, formand for Alpha Danmark Efter at have læst Torben Juul Christensens bog er jeg som lægmand på et dybt og roligt plan kommet nærmere til at forstå Helligåndens væsen. Charlotte Strandgaard, forfatter

175,-

Bestil her: www.mediacellen.dk eller 4615 0188

s æt f i n g e r på d i n n y e b o l i g

JL

Invitation til 20 års jubilæum PinseKirken i Esbjerg har den store glæde at kunne fejre Søren og Birgittes 20 årige tjeneste med kirkebyggeri i Kenya. Vi vil i den anledning være vært for en jubilæumsfest, som holdes lørdag den 6. august kl. 17 i Bjarkesgade 2, Esbjerg. I forbindelse med festen indsamler vi en gave til Søren og Birgittes fortsatte arbejde. Vi glæder os til at se dig/jer Kærlig hilsen Tilmelding senest den 22. juli på tlf. 23 11 43 50 eller luthje@hotmail.dk

  

 

Mester Byg A s 



Stigbjergvej 15 7330 Brande Mobil: 22 44 03 33 info@mesterbyg.com www.mesterbyg.com

T l f. 7 5 3 4 5 5 9 9

Graven Nielsen 2x80 - 05

06/06/08

11:03

Side 1

Advokatselskab med møderet for højesteret

  

  

 

Jernbanegade 37 · DK-6870 Ølgod · Tlf.: 7524 4600 www.advopartner.dk · e-mail: post@advopartner.dk Kontortid: 8.00-16.00 ”Afstand er ingen hindring for god advokathjælp”

   

Jens Graven Nielsen

Søren Kokkenborg

domino · Se flere nyheder på www.domino-online.dk

Thomas Harder

Per Bovien Christensen

Side 33


landet rundt| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tak til Ole Bækgaard Efter syv års trofast tjeneste i dominos redaktion har Ole Bækgaard af helbredsmæssige årsager besluttet sig for at sige stop. Ole var med på det første redaktionsmøde i Herning, da linjerne blev lagt til FrikirkeNets nye månedsmagasin domino. Og siden da har Ole utrætteligt været en sikker leverandør af gode inputs og ideer båret af et langt livs menneskelige og åndelige erfaringer. Det blev til mange interviews og velskrevne artikler med hjertevarme og menneskelig og åndelig dybde. Vi har aldrig været i tvivl om Oles økumeniske hjerte og hans udtalte respekt for hele Guds kirke. Ole har altid håndhævet bredden i valgte af personer og vinkler på historierne. Her nød redaktionen virkelig gavn af Oles store kendskab til den bredde kristenhed i Danmark. Oles gode humør, trosfriskhed og positive menneskesyn har altid beriget de månedlige redaktionsmøder. Fredag den 24. juni fejrede Ole i øvrigt guldbryllup sammen med sin elskede Inge. Inges store opbak-

Ny forening for 12-trinskurser

Foto: Per Bækgaard

Trinkurser.dk er en nyetableret forening, som har til formål at fremme og bakke op om de såkaldte 12-trinskurser, som flere og flere danske kirker er begyndt at udbyde. I efteråret 2011 samt i januar 2012 tilbyder man således træning af 12-trinsmedarbejdere i både Vejle, Aarhus, Silkeborg og København. Materialet, som bruges i de kirkelige 12-trinskurser tilknyttet trinkurser.dk, er udarbejdet af frivillig præst i Kirken i Kulturcenteret i København Lars Due-Christensen, og grundbogen, Velkommen til virkeligheden, er netop udkommet i en ny udgave på dansk (foto) samt på engelsk.

ning til Oles arbejde i redaktionen har vi aldrig været i tvivl om. Tak, Inge, og tillykke til jer begge med guldbrylluppet. Vi vil gerne ønske jer begge et velfortjent otium. Guds fred og velsignelse og tak for de mange gode timer, vi havde sammen i redaktionen, Ole. Poul Kirk

TEEN CHALLENGE LANDSSTÆVNE 3 - 7 august på BETESDA REHABILITERING

tilbedelse fællesskab undervisning hygge forbøn camping forandring

Formiddags- og aftenmøder for både børn og voksne alle dage Bliv inspireret af dygtige forkyndere

Ron Brown

Søren Kokkenborg Johannes Fuchs

Tilmeld dig stævnet allerede i dag på info@teenchallenge.dk Eller kom de dage du kan og nyd møderne, fællesskabet og maden

Bestyrelsen bag trinkurser.dk er fælleskirkelig og består af direktør Michael Kjærgaard (formand), psykolog Pia Pipenbring, præst Claus Bækgaard, læge Jan Hollesen og projektleder Karin Kjærgaard. JL

Du finder Betesda på, Blåhøjvej 66, 6933 Kibæk/tlf 97196353/www.betesda.dk

Side 34 

domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker

find v ej

k prakti

i teolog

mulig

heder

r overb lik

nlig m e

studie vejled e

Fælles Frikirkelig Uddannelse

perso

ffu.dk

ntor

Drømmer du om at blive præst?


landet rundt| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Moses Hansen Barselscafé i Frikirken i fyldte 70 år Sorø

Ny leder til skolemission Foto: Skolemissionen

Den 17. juni fyldte Moses Hansen 70 år, og dagen blev fejret ved en festlighed anden pinsedag i Pottemagerens hus i Holsted. Flere end 250 personer mødte op for at fejre Moses og ære ham for de mange års tjeneste. Pottemagerens hus er en selvstændig forening, som Moses arbejder ud fra. domino ønsker hjerteligt tillykke med dagen.

Privatfoto

Jacob Viftrup

Apostolsk Kirkes skolemission i Zambia har fået nyt lederpar. Det drejer sig om et engelsk par, Priya og John Buzzard, som de seneste ni år har været missionærer i Zambia, hvor de blandt andet har arbejdet med unge og afholdt seminarer om aids og hiv samt trænet kirkelige ledere. Grundlæggerne af skolemissionen, Elisabeth og John Pedersen, som har stået i spidsen for arbejdet gennem 24 år, vil fortsat være tilknyttet missionen ved at rådgive og støtte det nye lederpar. John vil endvidere være involveret i både missionens lederskab og bestyrelse. Skolemissionen, hvis officielle navn er School Mission for Christ International, er en organisation, som gennem undervisning og et målrettet program underviser tusinder af elever og lærere i Zambia om blandt andet aids-forebyggelse. JL

INTERNATIONAL AID SERVICES ’Creating a positive reaction’

Foto: Eva Marie Jørgensen

Følg os på facebook

www.facebook.com/frikirkenet

Tre kvinder fra Frikirken i Sorø har med inspiration fra brasilianske kirker åbnet en barselscafé i deres kirke. - Vi vil vi gerne synliggøre vores kærlighed til vores næste. Vi ønsker at lave noget, der kan bruges af kvinderne. Vi ønsker at være synlige med vores tro og livsgrundlag gennem snak og aktiviteter, der peger på vores kristne, siger de tre kvinder, Maria, Pia og Mirjam. Barselscafeen blev gjort kendt gennem annoncering og opslag ved sundhedsplejerskerne, lægen, biblioteket og i madbutikker. I øjeblikket er der et sted mellem 10 og 20 kvinder tilknyttet caféen, og da der er flere gravide kvinder i Frikirken i Sorø, forventer man, at caféen fortsætter nogle år endnu. JL

FrikirkeNet og International Aid Services står sammen om en indsamling, der skal skaffe brønde til hjemvendte flygtninge i Sydsudan efter 20 års borgerkrig.

Målet er at skaffe kr. 300.000 til rent drikkevand til 50.000 mennesker. Kirker, foreninger og enkeltpersoner kan give en brønd for 25.000 kr.

9. juli deles landet op og 1,5 million flygtninge vil bosætte sig i det nye Syd Sudan. Der vil opstå en humanitær katastrofe i det fattige land, hvis der ikke gribes ind NU.

Giv en gave ved indsamlinger på Pinsekirkernes SommerCamp i Mariager og Apostolsk Kirkes SommerCamp i Kolding den 9.–15. juli. I Mariager indsamles søndag aften den 10. juli.

International Aid Services Tlf. +45 7534 5855 . ias-denmark@ias-intl.org . www.ias-danmark.org Den Jyske Sparekasse . konto nr. 9712 – 6270281824 Du kan også give din gave online på www.ias-danmark.org. IAS er fradragsberettiget efter §8a og 12 stk 3

domino · Se flere nyheder på www.domino-online.dk

Side 35


landet rundt| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Café Cadeau og KIT vandt initiativpris

Gospelstjerne til København

Arkivfoto

Pressefoto

Integrationsinitiativet Café Cadeau på Frederiksberg vandt både læserafstemningen og dommerpanelets afgørelse, da Kristeligt Dagblad i juni uddelte avisens kirkelige initiativpris 2011. Der var indstillet i alt 169 kirkelige initiativer til prisen, som ud over æren også består af en check på 10.000 kroner. Café Cadeau er startet af Kirkernes Integrations Tjeneste (KIT) og har i de første fem måneder af 2011 haft flere end 3.500 besøgende. Caféen danner blandt andet ramme for et såkaldt drop in center, hvor formålet er at tilbyde nydanskere rådgivning på områder som økonomi, jura og sundhed samt at give mulighed for fortrolige individuelle samtaler og hiv-tjek. Både café og drop in center drives af frivillige danskere og nydanskere, idet det er tanken, at integration skal finde sted på både bruger-, frivillighedsog lederniveau. Overskuddet fra caféen går til andre integrationsprojekter, og i 2011 går det til et drop in center i Athen, der deler mad og tøj ud til flygtninge, som i mange tilfælde bor på gaden.

Gospelstjernen Kurt Carr giver sammen med Kurt Carr Singers koncert i Københavns Kulturcenter den 1. august. Det er Carrs første optræden i Danmark, og han ledsages af danske Destiny Choir samt solisterne Linda Andrews og Sabina Mathew. Carr har komponeret, arrangeret og produceret for nogle af de største navne i gospelgenren såsom Andrae Crouch, Yolanda Adams og Kirk Franklin samt for musikere som Stevie Wonder og Gladys Knight, og han har fire gange modtaget gospelmusikkens Stella Award samt været nomineret til en Grammy Award. International City Baptist Church (ICBC) og foreningen Destiny Music Ministries står bag arrangementet. Overskuddet går til ICBC’s køb af Broholmkirken i Hvidovre.

JL

Kontakt os og hør, hvilke fordele du får ved at tegne vores specialforsikringer til valgmenigheder og frikirker. x Bygningsforsikringer x Løsøreforsikringer x Ansvarsforsikring x Ulykkesforsikring x Arbejdsskadeforsikring

Thisted Forsikring g/s Thyparken 16 - 7700 Thisted

Tlf. 96 19 45 00 - www.ThistedForsikring.dk

I samarbejde med Danske Kirkers Forsikringsservice Tlf. 86 26 03 95 - Fax 86 26 20 95 Side 36 

domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker

JL


Foto: KIT

migrant churches

Månedens kunstværk

Warning: Friendship might develop A host program helps to make friendships between Danes and migrants – and Church Integration Ministry (KIT) encourages all migrants to consider having a contact family - at least for a period of time

COMMENTARY - When we first arrived to Denmark, my wife and I were alone. Our Danish contact family helped to make the paperwork and process of getting our children to Denmark. This help was invaluable. The words belong to Biak Thang Lian, an UN quota refugee from Myanmar, now living in Ribe. And he continues: - Our family was united again. We often eat together with our contact family and they encouraged us to get our children to a boardingshcool. This experience has made the integrationproces easier in a new way. One of my sons got 12 in his Danish exam and this will prepare him for further education and a future. We are thankful for our Danish contact family, he smiles.

Never been in a Danish home

Most migrants living in Denmark have never visited a Danish home, and on the other side many Danes have never visited a home of migrants. Test yourself on this issue. Society, politicians, churches and people talk a lot of integration, but to meet on common ground is often difficult when it comes to reality. Integration was defined by the first integration minister, Bertel Haarder, as: When people are meeting together and do something together. It is about friendship, creating meeting places, doing things together and in this way develop new friendships. As Christians we are asked to be guest free and open our homes for the stranger. This applies as much to the Christian migrant as to the Christian Dane. Who takes the first steps to give the invitation?

Cultures and traditions

For many migrants the contact family has been the way to understand Danish traditions and customs. Why are Danes doing things the way they do? Issues such as food, clothes, habits, language, songs, tradi-

tions, and values are often shaped through history and the best way to learn another culture is from the culture itself. This can be experienced through being together with Danes in several ways. No culture is better than another, so even for many Danes it is a pleasure to learn and experience from the different cultures the migrants are bringing. Together they can be part of an integration process, and the migrant can get to learn the new country in a friendly way.

Påskemorgen i Jerusalem Peer Leigaard . Akryl på lærred

sallingkunst.mono.net

A contact family changes the future

A contact family often helps to understand the society. He or she can help reading letters, understand the tax system, and help with school and education for the children. Often the contact family can be as a mentor for the migrant and show a way forward. For some this develops into deep friendships and even helps the migrant to get a job, a place to live and to become part of a fellowship. Often we find ourselves as stranger in a foreign country, but a contact family can change the future. To get a job often requires a good network and here migrants can be part of a Danish network that can help.

A Danish host program

Often we need a catalyst to start a process. Church Integration Ministry (KIT) has together with local churches worked with the theme of contact families for some years. It has now developed to a homepage www.kontaktfamilie.dk where people can apply for a contact family and a match will be made through a coordinated effort. KIT works together with local Danish churches where many Danes volunteer to be a contact family. This article encourages all migrants to consider having a contact family - at least for a period of time. It might develop to a friendship. Hans Henrik Lund Director KIT

Ikast kristne Antikvariat Brugte kristne bøger sælges. Tlf. 9725 2077

www.bogsvend.dk Kæmper du med misbrug, har du ønske om professionel kristen behandling

KONTAKT: Tlf. 86 43 14 15

shalom@shalom.dk

www.shalom.dk

Kristrupvej 33, 8960 Randers SØ

domino · Se flere nyheder på www.domino-online.dk

Side 37


Y Z WV i

Foto: Monkey Business

KRONIK

` g d c ^`

k ^i i ^\ ] Z Y h ` a j b b Z c

Svigerfamilien følger med Der følger som regel en svigerfamilie med, når man gifter sig, og det kan kræve sit at få et godt og konfliktløst forhold til sin svigerfamilie. De første skridt er at blive bevidst om potentielle konfliktområder og som par at få afstemt forventninger og holdninger, så man fremstår som en enhed svigerfamiliens uskrevne regler, indbydes roller og forventninger. Det kan for nogle være en udfordrende proces at løsrive sig fra sine forældre for at binde sig til sin partner. Denne proces kræver, at parret tager nogle bevidste valg i forhold til, hvad man synes, forældrene skal være en

grænser, der ikke er blevet overholdt. Hvis grænserne er utydelige over for andre, kan det være svært at vide, hvornår grænserne overtrædes. Det gælder for både parret og svigerfamilien, at der skal sættes tydelige grænser. Usikkerhed kan også komme til at påvirke den indbyrdes relation med hinanden. Uanset hvad konflikter kan bestå af, vil jeg anbefale, at man fra terapeuten som par finder ud af, hvad • Fortæl hinanden om, hvordan jeres traditioner var i de opståede konflikter Nye roller i familien barndomshjemmet. kan bestå af, og hvad man Når man indgår i et • Tal med hinanden om hvilke forventninger, I har til ønsker at gøre ved dem. parforhold, indgår man jeres svigerfamilie. Som par bliver man nødt ikke bare i et forhold til • Undlad at ringe til dine forældre, når der er konflikter til at tage konflikterne en person, men også til med partneren. Løs konflikten med partneren. alvorligt for at imødedennes familie. Derved • Vigtigt, at I begge får taletid og bliver hørt. komme, at problemerne skal både parret og de to • Vigtigt, at I har god tid og ikke bliver forstyrret. ikke kører i hårdknude, svigerfamilier til at finde da det kan resultere i, ud af deres nye roller, og at man tager afstand til dette kan være en udfordel af, og hvad der tilhører parforholsvigerfamilien. Når man er blevet klar drende proces for alle parter. det og ikke forældrene. Parkonflikter over, hvad konflikterne kan handle En måde at finde ud af sine nye rolbliver meget komplicerede, hvis foræl- om, skal man vurdere, om det er noler på er at forsøge at lære svigerdrene også bliver involveret. get, man som par selv kan løse, eller familien at kende. Hvis man kender om svigerfamilien skal inddrages til familiens traditioner, regler, roller og en samtale om, hvordan konflikterne forventninger, kan det være lettere Konflikter med kan løses. at finde ud af, hvilken rolle man har svigerfamilien lyst til at have i svigerfamilien. Ens Opleves der konflikter med svigerfapartner er ofte den, der kender sin milien, kan det være usagte forventTo familiesystemer familie bedst indefra, så partneren ninger, der ikke er blevet opfyldt. bliver til et kan være en god hjælp til at forstå Konflikter kan opstå, hvis der er Som enkeltperson er vi hver især vokI parforholdet er det en god ide at afklare forventninger til hinanden og omverdenen, så man har en fælles platform at gå ud fra. Dette gælder også i forholdet til svigerfamilien. Jo mere I har talt jer frem til fælles holdninger og forventninger, des lettere er det for jer at sende fælles signaler og sætte fælles grænser i forhold til svigerfamilien. Tips

Side 38 

domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker

set op i en familie, hvor familien har sit eget system med bestemte roller, regler og forventninger til hinanden. Der kan for eksempel være stor forskel på, hvordan konflikter løses i en familie. I den ene familie taler man måske højt, når der er en konflikt. I en anden familie kan det være, at man går hver til sit, når der opstår uenigheder, uden at der bliver talt mere om uenigheden. Når et medlem fra hvert af disse familiesystemer skal leve i et fælles parforhold, og der opstår en konflikt i parforholdet, vil hver person forsøge at løse konflikten ud fra det, de hver især har lært i deres egen barndomsfamilie. Det er ikke let at løse en konflikt i et parforhold, hvor der ikke er enighed om, hvordan konflikter løses.

Linda Valbjørn psykoterapeut, parvis.dk


leder

Er du nysgerrig? Find svaret på:

aZ Y Z g Z c

Stregerne d h 5^b Z a a Z b

Wg Z k ` V h h Z c

i sandet Y Z WV i

En uforpligtende anledning til et besøg i kirken I Netkirken deler vi det liv og den glæde, troen på Jesus Kristus giver. Vi gør det i et fælleskirkligt regi for at styrke samarbejdet kirkerne imellem. Netkirkens formål er at sprede og forkynde evangeliet på nettet, samt styrke det fælleskirkelige samarbejde. Ud fra dette formål vil Netkirken bl.a.: • Løbende formidle prædikener/andagter og anden undervisende/ forkyndende materiale. • Tage imod henvendelser og tilbyde personlig fortrolig rådgivning via emails. • Informere om fælleskirkelige og lokale tiltag og arrangementer.

` g d c ^`

I Netkirken kan du bl.a.: k ^i i ^\ ] Z Y h ` a j b b Z c

Foto: Sharpshot

Beretningen fra Johannesevangeliet kapitel 8 om Jesus’ møde med kvinden, der var grebet på fersk gerning i hor, er kendt af mange. De skriftkloge og farisæerne kom slæbende med hende til Jesus og spurgte ham, hvad han ville gøre ved hende. De var ikke i tvivl. Ifølge loven skulle hun stenes. I stedet for at svare på spørgsmålet bøjede Jesus sig ned mod kvinden og begyndte at skrive med fingeren i sandet. Hvad han skrev, får vi aldrig at vide. Det forblev som en personlig hilsen fra ham til synderinden. Efterfølgende rejste Jesus sig op og kom med de kendte ord: Den af jer, som er uden synd, kan kaste den første sten på hende. Herefter luskede de religiøse ledere bort – en efter en. Til sidst stod Jesus alene tilbage med kvinden midt i folkemængden. Var der ingen, som dømte dig, spurgte Jesus kvinden. Nej, svarede hun. Det gør jeg heller ikke, sagde Jesus. Gå bort og synd ikke mere. Kirken kan lære rigtig meget af denne beretning. Pointen er ikke, at kvinden fik et carte blanche til at fortsætte med et leve i modstrid med skaberens tanke for ægteskabet. Rammen var intakt, men i nådens rum kunne Jesus sige til hende: Gå bort og synd ikke mere. Kvinden havde fejlet, men Jesus trak en streg i sandet med et budskab om tilgivelse, genoprettelse og en ny begyndelse hos Gud og hans bedste forordning for samliv mellem mand og kvinde. I sjælesorgens rum møder vi mennesket, der fejlede. Og i dette fortrolige rum bøjer vi os ned til den brudte, og på vegne af Jesus skriver vi et personligt budskab i sandet til et menneske i nød. Hvad der skrives, kommer ikke andre ved.

4 Læse en prædikenen eller stil spørgsmål til netpræsten 4 Få kontakt med en personlig vejleder og terapeut 4 Møde „Månedens gæst“ 4 Læs om „Tanker i tiden“ 4 Still spørgsmål om kirke og tro - og få svar! 4 Få overblik over kirkelige arrangementer og aktiviteter 4 Læs dagens bibelord Skal din kirke være en del af Netkirken? Kontakt webmaster@netkirken.dk. Det koster kun 600 kr. om året.

Følg os på facebook

www.facebook.com/frikirkenet FORFULGTEKRISTNE.DK

DANSK EUROPAMISSION

HJÆLP TIL FORFULGTE · EVANGELIET TIL ALLE

Den kristne etiks fantastiske styrke er, at nåden og sandheden kan gå hånd i hånd. I nævnte rækkefølge. Sådan var Jesus.

Poul Kirk poulk@domino-online.dk

domino · Se flere nyheder på www.domino-online.dk

Side 39


` g d c ^`

MM M EE KK LL UU M k ^i i ^\ ] Z Y h ` a j b b Z c

Hvor kommer dén dog fra? Lige landet godt og sikkert på den anden side af 40-årsskellet mindes jeg at lede med lys og lygte efter ældningstegn, overvejer sanglisten til lovsangsafdelingen til min egen begravelse – og den skal selvfølgelig være noget helt unikt, som jo er min generations kendetegn og forbandelse – og endelig søger jeg efter glimtvise beviser på, at jeg faktisk er voksen… Og i den proces mærker jeg efter nogle af de dybe følelser omkring for eksempel politik. Jeg har altid stemt på Kristendemokraterne, men også erkendt en forkærlighed – helt irrationelt, men sikkert – for De Radikale.

Illustration: Peter Nielsen

Hvor i alverden kommer dén dog fra? Det er i hvert fald hverken deres syn på religion i det offentlige rum eller Marianne Jelveds sexede håndtaske, der har fanget min opmærksomhed, min tilbøjelighed. Nej, ved nærmere granskning, så er det jo min kære mors brusende, inciterende - og til tider grænsende mod det demagogiske - stemme fra barndommen, der har prist de radikale dyder og de radikales fortalere; ikke mindst

hittet over dem alle, Hilmar Baunsgaard, der har haft sin enorme påvirkning i et kvart århundrede i mit barnesind. Og jeg tænker: Sikke en indflydelse vi forældre har på vores børns udvikling. Og skræmmende, for hvor i alverden skulle vi ellers have fået vores hang til fed medisterpølse eller mere end blot en kende interesse for kongehuset fra? Og hvad er det for kulturelle uhyrligheder, vi sender vores egne børn videre med? Interessen for at æde, købe mærkevaretøj, ironi og jantelov eller den mærkværdige kult omkring fodboldspillet…? Det kan man da lige overveje, næste gang vi udsætter familiens hårdt prøvede smagsløg for smattede leverpostejmadder med asier, medisterpølse, brunkål eller brun sovs. For det skal da være noget unikt! Sigbjørn Sørensen redaktion@domino-online.dk

Så er indskrivningen til 2011-12 i gang!16.-22.jUli2011 i Odder Tilmeld dig påsommeroase.dk

Foto: Jesper Rais

UdrUstning – i Jesu følge

Side 40 

domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker

domino juli-august 2011  
domino juli-august 2011  

Kristent livsstilsmagazin, der udgives af FrikirkeNet. Månedens tema: Elsker dig for evigt