Page 1

Nr. 11 December 2011 ISSN: 1604-6528

GLÆDELIG JUL!

Tema: Giv os julen tilbage

De holder åbent hus juleaften

En salme født ud af smerte

side 7-21

side 10-11

side 16-17


NYHEDERNE FLYTTER

Foto: Ambrophoto

Fra januar 2012 øger domino dækningen af nyheder fra frikirkedanmark. Og det kræver mere plads. Derfor flytter nyhederne fra magasinet domino over på hjemmesiden domino-online.dk Vil du have det sidste nye sendt direkte til din indbakke, så

tilmeld dig

vores nyhedsstrøm på smartphone

eller via dette link:

kortlink.dk/a3uz Følg os…


aZ Y Z g Z c

Os imellem

d h 5^b Z a a Z b

Spot på sagen selv Wg Z k ` V h h Z c

Jeg ved ikke, om det bare er mig, der har det sådan, men af en eller anden grund ender slutningen af november og det meste af december altid med at blive den mest travle tid på året. Diverse afslutninger og julefrokoster på job, i klubber og kirke samt et væld af julehyggelige arrangementer i forbindelse med børnenes hverdag kan hurtigt komme til at lægge beslag på den tid, som ellers kunne være brugt på ro og eftertanke og en julefejring, hvor man bruger adventstiden på at indstille sig på, at nu kommer han snart – Jesus Kristus.

domino · Nr. 11 December 2011

Y Z WV i

` g d c ^`

k ^i i ^\ ] Z Y h ` a j b b Z c

Det er et smukt symbol, at jo tættere vi kommer på hans – Lysets - komme den 24. december, des kraftigere stråler lyset fra adventskransen. Vi nærmer os ham langsomt; med forventning og længsel – og dette gælder i øvrigt ikke kun fejringen af hans første komme, men også hans genkomst, der som bekendt er tættere på end nogensinde før. Temaet i dette nummer af domino, Giv os julen tilbage, er et udtryk for et forsøg på at genfokusere på noget af det, som er den egentlige kerne i julen. Gaver, god mad, fællesskab, familie, fester og hygge er skønt og fantastisk, men nogle gange kan disse næsten komme til at overskygge sagen selv – at Gud lod sig føde som et lille menneskebarn. Glædelig jul!

Jens Linde jensl@domino-online.dk

Tæt på præsten: Han elsker fest, stilhed og at leve i nuet side 4-6

Kort om kirken: Multihuset i Haderslev side 22

TEMA: Giv os julen tilbage side 7-21

Kort om kirken: City Kirken i Taastrup side 23

Advent henter sin kraft fra fremtiden side 8-9

Korte nyheder side 24-25, 28-29 Bøger side 27

De holder åbent hus juleaften side 10-11

Leder: Gud er generøs side 31

En jul i sneglefart side 12-13

Klumme: Lad mig være i (jule)fred! side 32

Den første julegave fra den elskede side 14-15 En salme født ud af smerte side 16-17 Da Den Almægtige skulle lære at gå side 18-19 Få Jesus med i julen side 20-21

domino udgives af FrikirkeNet

Holbergsvej 45, 6000 Kolding, tlf. 75 50 02 00 info@domino-online.dk Se mere om organisationen på frikirkenet.dk Læs mere om domino på domino-online.dk Annoncer i domino udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning Alle bibelcitater er, med mindre andet er anført, fra Bibelselskabets autoriserede oversættelse fra 1992

4-6

Redaktionen: Poul Kirk, ansvarshavende redaktør - poulk@domino-online.dk Martin Højgaard Jensen - hojjensen@mail.dk Heidi Pugh - heidip@domino-online.dk (pt. på orlov) René Ottesen - reneo@domino-online.dk Thomas Christensen - tc@openchurch.dk Gunni Bjørsted - gunni@bethel.dk Jens Linde, redaktionssekretær - jensl@domino-online.dk

7-21 28-29

Herudover er tilknyttet en lang række dygtige medarbejdere, der bidrager med artikler og fotos ad hoc Produktion: Layout/ombrydning: Janie Conrad Riisager - janier@domino-online.dk Annoncer: Erik Damm - annoncer@domino-online.dk Forsidefoto: Silvano Rebai Trykning: AKA-Print tlf. 86 75 00 33 Oplag: 6.250 stk. Gaver til domino kan indbetales på konto: 1569 4795057102

18-19 domino · Se flere nyheder på www.domino-online.dk

32 Side 3


tæt på præsten

Privatfotos

Han elsker fest, stilhed og at leve i nuet er det lige dig?

ter e t i l i c Fa derNe elevvæurelser

o - Nye m ges Ne top N byg ller r ts h a - 2 spo med baske t, gård lads - s ko l e l e y o g b å l p s e r l o el v iv h g b e ac e om skøNN r Fjord r u t a -N riage v e d ma

Side 4 

domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker

aNsøg Nu til skoleåret 2012-2013 mariager efterskole har 115 elever. skolen har flotte, moderne faciliteter det gælder fx. en helt ny elevfløj, som står klar til det kommende skoleår. læs mere om hvad vi kan tilbyde elever og forældre på mariager-efterskole.dk


Præst i Aabenraa frikirke, Rasmus Elkjær Larsen, elsker at være til stede i nuet, at feste med venner eller at nyde freden i sit hjem sammen med familien. Hans foretrukne læsestof spænder over alt fra russiske klassikere til idényt, og han foretrækker at lave absolut ingenting, når han skal slappe af Hvad er din værste prædikenoplevelse?

- Tja… Spørg min menighed, om de kan blive enige om blot en enkelt… Jeg har været syg tre gange, hvor jeg alligevel mødte op i kirken søndag formiddag. Men ellers har nogle af de vanskeligste gange fået en overraskende positiv afslutning. - En skræmmende dag var det for en del år siden, da jeg ikke kunne finde en rød tråd i min konfirmationsprædiken. Jeg husker, hvordan jeg gik ned i kirken i god tid søndag morgen uden en eneste anelse om, hvad jeg skulle sige. Klappen var gået ned, og jeg havde ikke et eneste ord på papiret. Forventningspresset til konfirmationsgudstjenesten var skyhøjt, og jeg forudså en mindre katastrofe. - Men da tiden til min prædiken kom, begyndte ordene at dukke op, og at dømme efter den efterfølgende respons holdt jeg tilsyneladende en glimrende prædiken.

Hvad har du fortrudt allermest i dit liv?

- Det ved jeg faktisk ikke helt, hvad jeg skal svare på. Måske, at jeg ikke kan få hverdagen til at passe sammen med langdistancevenskaberne. Jeg har mødt så mange fantastiske mennesker, som jeg gerne skulle dele mere af mit liv med, men jeg har ikke formået at holde fast, når jeg er flyttet fra Sjælland til Jylland, via Afrika til Norge, til Nordjylland og nu igen til Sønderjylland… - Der er selvfølgelig også de gange, hvor jeg har svigtet andre. Det er jeg ikke stolt af. - Jeg er egentlig ikke så vældig præget af fortidens fejltrin. Jeg kigger fremad. Men det var da dumt, at jeg ikke begyndte at spare 100.000 op hver måned for over tyve år siden. Så havde jeg jo været millionær i dag…

Hvilke tre personer har haft størst indflydelse på dig?

- Jo ældre jeg bliver, des mere af mine forældre

T 3. JAN.

& 2. SEP.

ser jeg i mig selv. Det er ikke altid ubetinget glædeligt, men de har haft en kæmpe indflydelse på mig. Jeg elsker dem begge utrolig højt og er taknemmelig for det hjem, jeg voksede op i. De har virkelig præget mig på godt og besværligt. - Mine nutidige rollemodeller finder jeg blandt mine kolleger, mine venner. Der findes jo begrædeligvis også negativ indflydelse, og jeg har også oplevet, hvordan mennesker fik en for stor negativ indvirkning på min hverdag. Det skyldes jo primært mig selv, når jeg ikke siger fra, eller bliver i den ynkelige offerrolle et lille stykke tid, mens jeg synes, at verden er ond og uretfærdig mod mig. Det er dog lykkes mig at vriste mig fri hver gang. - Min hustru, Stella, er fortsat mit store lys, og i vores lille firemandsfamilie er det jo ubetinget de andre tre, der har den største indflydelse på alle områder. Når de har det godt, har jeg det godt – og omvendt.

Hvilken bog har betydet mest for dig?

- Et vanskeligt spørgsmål for en, der har samlet sig et mindre bibliotek af dejlige bøger. Det korte svar er bøgernes bog, Bibelen, men dernæst har Vejviser af Magnus Malm fået uvurderlig betydning for mig. - Det der med en god bog er jo noget subjektivt noget. Man kan sagtens blande ledelsesfilosofi med lette andagtsbøger, lidt russiske klassikere, en selvhjælpsbog, en god roman af Tit Jensen, Selma Lagerlöfs legender, Kristelig Dagblad fra i fredags og idényt eller Bilnyt fra Nordjyske… Jeg kan i hvert fald.

Hvorfor er du præst?

- Jeg blev mødt af Kristus som ung og vidste ret tidligt, at jeg havde et kald til at blive præst. Jeg fornemmede, at det allerede lå i mig og voksede frem, men alligevel begyndte jeg først på præsteuddannelsen som 25-årig. Det var også samme år,

2012

Hvad er den største krise, du har overvundet?

- Jeg har oplevet lidt af hvert, men de kriser, jeg har stået i som voksen, har nok mest være præget af den berygtede dråbeeffekt. Situationer har vokset sig store, og småting har akkumuleret. Jeg har forsøgt at lære af andres erfaringer. Jeg tager gerne imod et godt råd og har indset, at vi alle skal arbejde med os selv - også på de områder, vi måske tænker er mindre væsentlige. - Jeg husker dog stadig den dag, det gik op for mig, at mine forældre skulle skilles. Jeg var 15 år og oplevede, hvordan et tæppe blev trukket væk under fødderne på mig og min lillesøster - og mine forældre for den sags skyld. - Skilsmissen skubbede nok på min teenageløsrivelses proces, og jeg fandt min styrke og identitet i kirkens ungdomsmiljø. Jeg husker tydeligt, hvordan familier fra kirken rykkede ekstra sammen omkring mig i en tid, hvor det sejlede noget rigeligt i mit liv.

>>

Adventure’n Mission

AR...? L K U D R E

OPSTAR

som jeg blev gift, og jeg er super glad for, at Stella og jeg også kunne dele disse studieår sammen. - Jeg fik en konkret opfordring til at sige ja til en stilling i Vadum Kirkecenter langt over et år før, mit præstestudium var færdigt og oplevede således, at Gud vidste, hvad han ville med mig og vores familie. Stella har været en fantastisk støtte og en uvurderlig medspiller for mig som præst, selv om hun aldrig har set sig selv som ’præstekone’. - Jeg trives fortsat i tjenesten - nok mest fordi jeg oplever at være på den rigtige hylde - et sted, hvor mine evner og visioner blandes med Guds nåde og visdom til et meningsfyldt liv.

UNDERVISNING - TRÆNING - MISSIONSREJSE - PROJEKTER - LEDERSKAB

Har du spørgsmål eller ønsker du mere info om skolen er du velkommen til at kontakte Lisbeth & Søren Sørensen på tlf. 20 99 99 40 eller send en mail til info@iabc.dk.

Kolding Internationale Højskole International Apostolic Bible College

T +45 75 52 47 99 - info@iabc.dk - www.iabc.dk

domino · Se flere nyheder på www.domino-online.dk

Side 5


>>

Kort om Rasmus Elkjær Larsen Kone, børn og uddannelse?

Hvad skal der stå på din gravsten - og hvorfor?

- Jeg plejer at sige, at der skal stå: Jeg sagde jo, jeg var syg (Jeg var nemlig syg og lå indlagt på Aalborg sygehus gennem 10 uger, kort tid efter jeg begyndte som præst i Vadum. Og de fandt desværre aldrig ud af, hvad der var årsagen til mit fysiske breakdown og mine blodrøde infektionstal). - Vi vil vel alle gerne huskes for noget godt, selv om det kun er en del af vores liv. Lidt jubeloptimistisk kunne der måske stå: Han gjorde, hvad han kunne – og Gud gjorde resten, men jeg ved jo allerede nu, at jeg ikke altid gjorde, hvad jeg kunne. Realistisk skal der nok mere stå noget i retning af: Her ligger Rasmus og får lidt fred efter et tætpakket liv i tjeneste, hvor Gud altid var nær – og stadigvæk er det! - Nå… Det overlader jeg til mine efterladte at beslutte. Jeg håber, jeg har skrevet mig selv ind i hjerterne på især mine piger og min hustru, så hvad der står på en sten er ikke af stor betydning for mig.

Hvilket nederlag smerter det dig mest at tænke på?

- Nederlag er for mig desværre et flertalsord. Jeg er ikke fyldt med meget ærgrelse over dumme ting, jeg har gjort, men smertelig bevidst om de situationer, hvor jeg netop ikke gjorde noget. Lignelsen om den barmhjertige samaritaner trænger sig vist på her… - Og nej! Jeg har ikke efterladt forslåede og døende medmennesker i en vejside, men ofte vælger jeg det enkle valg – ikke at involvere mig. Selv om jeg ikke altid kan rumme flere bolde i luften, kan jeg vel altid bruge et par minutter på at opmuntre eller dele en smerte med min næste.

- Jeg ser min rolle som en hjælper, der kommer med inputs, og jeg må så lade det være op til den enkelte at tage ansvar for sit eget liv. Nogle gange synes jeg selv, jeg har hjulpet til et glædeligt gennembrud, uden at der efterfølgende kom noget godt ud af det, mens jeg andre gange har ’hjulpet’ folk til et forandret liv, uden at gøre andet end at lytte. Det er som altid Gud, der virker.

- Gift med Stella den 15/6 1996. Hun er fra Varnæs ved Aabenraa. Vi har to piger: Cecilie, født i Kristiansand 7/8 1999 og Sofie, født i Aalborg 3/1 2001. - Uddannet fra Ansgar Teologiske Seminar, en fireårig, akademisk præsteuddannelse i Kristiansand, Norge.

Den største glæde i dit liv indtil nu – hvad var det?

- Velkommen til Virkeligheden af Lars Due-Christensen - som forberedelse til et mønsterbrydningskursus, vi tilbyder i kirken.

- Mit liv er fyldt med mange glæder og få sorger. Den største glæde er summen af de mange små glæder. Jeg elsker at være til stede i nuet, at feste med venner eller at nyde freden i mit hjem med familien. - Men det største er tit et se glæde bryde frem hos andre. Derfor tager jeg min del af ansvaret og deler af min glæde for at glæde andre. Og det er ikke engang vanskeligt. Storm P sagde det meget rammende: Det glæder mig, at det glæder dig, at det glæder mig, at det glæder dig… - For de af os, der har prøvet at stå i kirken og høre et andet menneske sige ja til os, eller har stået som nybagt forældre på en fødegang, så er det helt klart højdepunkterne i ethvert liv. Jens Linde jensl@domino-online.dk

Hvor oplever du succes?

- Succes er vel mest noget, man oplever efterfølgende, og siden jeg står midt i tjenesten, har jeg ikke overblik over egen succes. Jeg opdagede dog hurtigt, at andres liv ikke skal måles ud fra succes eller fiasko. Således har jeg hjulpet i utallige situationer uden at kunne vide, hvordan det efterfølgende gik for de involverede. Blev deres ægteskab virkelig bedre…? Fik de snakket ud med deres børn…? Blev de gode venner igen…?

MUSIK d

me e r ts a l s t yr - Ko n c d u t l e sion s e f siKer o r m p nel u io s s e f iser - pro nder v ing i sang, som u isn nder v laver iduel u guitar og K iv d in , e r, b a s pil tr omm - bandsams g n a s - lov g i lyd visnin r e d n -u teKniK og lys

Side 6 

domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker

Hvad er navnet på den seneste bog, du har læst?

Din seneste huslige opgave? - Vaske gulve.

Hvor ofte er du offline?

- Mellem alle online-perioderne... Jeg har en smartphone, og den aflaster pc’en rigtig meget.

Hvornår og hvor var du sidst ude og spise med din partner?

- Stella foretrækker så absolut hjemlig hygge, så det sker sjældent. Men vi var da alene på brunch for mange måneder siden.

Hvilken form for motion dyrker du?

- Jeg løber en del. Det forhindrer bukserne i at krybe unødigt hurtigt. Desuden er det mental og åndelig opladning for mig. Jeg løber gerne forskellige steder og kan finde på at starte bilen for at finde et nyt, eksotisk løbeparadis. For tiden er kystlinjen ved Flensborg Fjord en tilbagevendende favorit. Ellers står den på badminton og/eller tennis.

Hvad gør du helst, når du skal slappe af?

- Absolut ingenting. - Alternativt læser jeg. Jeg sidder gerne på min terrasse på alle tænkelige tider af døgnet med endnu en kop luksuskaffe og nyder stilheden. Er jeg på farten, kan jeg også nyde at sidde alene på en fortovscafé i timevis og bare lade indtrykkene passere. Jeg slapper bedst af, når jeg oplever, at der ikke stilles krav og forventninger til mig, men jeg kan da sagtens være i gang med et eller andet, mens jeg slapper af. For eksempel at spise chips…

er det lige dig?

ansøg nu til sKoleåret 2012-2013 mariager efterskole har 115 elever. skolen har flotte, moderne faciliteter det gælder fx. en helt ny elevfløj, som står klar til det kommende skoleår. læs mere om hvad vi kan tilbyde elever og forældre på mariager-efterskole.dk


TEMA

Foto: wojtek

Giv os julen tilbage Side 8-21 >> domino 路 Se flere nyheder p氓 www.domino-online.dk

Side 7


tema: giv os julen tilbage

Advent henter sin kraft fra fremtiden

Alt, hvad der er godt og skønt og stærkt og stort i mit liv forstærkes ved, at jeg er i pagt med evigheden Peter Søes

Foto: Jens Linde

Adventstiden handler ikke kun om en nedtælling til juleaften, men har i de folkekirkelige tekster også et særdeles stærkt fokus på Jesus’ andet komme og forventningen om samme. Denne forventning kan farve og give fylde til det nuværende liv, siger sognepræst Peter Søes

Med et væld af julefester og julefrokoster, ligger ironien lige for, men historisk set er adventstiden en faste- og bodstid. - Det er derfor, lilla er adventsfarven i folkekirken, for lilla står for bod og faste og bruges også i ugerne op til påske, forklarer sognepræst ved Skelgårdskirken på Amager, Peter Søes. Når man som Peter Søes har en del år på bagsiden af præstekjolen, får kirkeårets tekster en velkendt klang, når man igen og igen møder dem og skal forholde sig til dem. Og adventsteksternes fokus har en særlig betydning for Søes – ikke mindst på grund af deres fokus på, at Jesus en dag vender tilbage til jorden. - Jesus’ genkomst er et meget stærkt tema i adventsteksterne, og jeg tror, at alle, som skal formidle de tekster, oplever en eller anden form for spænding mellem bodsperspektivet og venteperspektivet. Sidstnævnte handler nemlig i høj grad om at tage forskud på festen – hvilket vi jo også gør med alle julefester og – frokoster i november og december.

Side 8 

Fokus skal generobres

Peter Søes oplever, at der er et behov for at generobre det fokus, som ligger i adventstiden. - Det skal være en tid med plads til eftertanke og enkelhed. Personligt prøver jeg at have mere tid til bøn og få mere fokus på bod og forventning i bønnen end ellers. Og i folkekirken er man i de senere år flere og flere steder begyndt med de ni læsninger, som er en enkel gudstjeneste, hvor man prøver at sætte Kristi komme ind i det store perspektiv og afslutter med at oplæse genkomsttekster. Hvis man ikke er fortrolig med kirkeårets gang i folkekirken og de dertil knyttede tekster, vil man måske få sig en overraskelse, hvis man er til barnedåb eller af andre grunde dukker op til en folkekirkegudstjeneste i adventstiden. - Jeg har rigtig mange gange oplevet en reaktion på, at folk havde forventet at høre en form for juleprædiken, men i stedet kom til at høre om Jesus’ genkomst og forventninger til denne, og at hans første komme på en eller anden måde er et spejl af det, vi venter på her anden gang. Forventningerne

domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker

om jødernes messias bliver den kristne menigheds forventning om Jesus’ komme i herlighed.

Forventningen frigøres

Som sognepræst ser Peter Søes unikke muligheder for mission i adventstiden, fordi man kan koble sig på, hvad han kalder det folkelige juleri i december. - Og så er der en tendens, som er blevet mere og mere tydelig, mens jeg har været præst: Mange oplever adventstiden som en periode, hvor adskillelse bliver et tydeligt tema, fordi de har mistet nogle mennesker, som stod dem nær. Og fordi julen er svær at komme igennem for dem, bliver adventstiden en periode, hvor håbet på en måde bliver taget fra dem. - Men til netop de mennesker har teksterne, som har fokus på Jesus’ komme og forventningen om dette, noget særligt at sige, og den dimension er jeg blevet mere og mere opmærksom på i mit virke som præst. - På intet andet tidspunkt i kirkeåret er teksterne om Jesus’ andet komme så sammentrængte og kon-


centrerede som i adventstiden, og på en eller anden måde synes jeg hvert år, at teksterne sammen med en række salmer forløser og frigør forventningen til og længslen efter netop dette komme – der bliver sat ord på det. Og fordi det sker flere uger i træk, og fordi jeg prøver at have det fokus i min bibellæsning og bøn, bliver det hvert år meget stærkt midt i al juleriet og travlheden – derved smitter det af på, hvad jeg formidler; hvilket det også skal.

Kraft fra det kommende

Ifølge Peter Søes henter adventsglæden sin kraft fra julen – og det gælder både for børn og for voksne. Juleglæden kaster sit lys ind i adventstiden. - For mig er det det mest præcise billede på, hvordan det er at leve som kristne i den her verden og vente på vores herre, som skal komme. Det er ikke bare et forståelsesbillede, men handler også om forventning og følelse. Så på den måde bliver det en miniatureudgave af kristentroens kerne. - At være kristen og vente på Jesus’ genkomst er ikke passivt at ønske sig et andet sted hen, men det betyder, at livet her i verden tager farve af den verden, som kommer, når han kommer. Det handler

Foto: Hans Kristian Pedersen

ikke om at flygte fra denne verden ind i en længsel efter det kommende, men den nye og kommende verden giver farve og fylde til det liv, som vi lever her og nu.

Evigheden som forstærker

Bibelen bruger ofte brylluppet som et billede på dette, forklarer Peter Søes. For ligesom tiden, hvor man venter på at blive gift med sin elskede – hvis man vel og mærke ikke har levet sammen inden brylluppet – ikke bare er noget, som man skal have overstået, fordi det egentlige kommer på den anden side af brylluppet, men er en tid, man glæder sig over og har forventninger til, og som giver ny fylde og intensitet i forberedelsestiden, så er tiden, hvor man venter på Jesus, også en rig tid, som henter sin kraft fra det, som man venter på. - Alt, hvad der er godt og skønt og stærkt og stort i mit liv forstærkes ved, at jeg er i pagt med evigheden. På den måde kan jeg øve mig i at se de ting, som glæder mig i mit liv, som gaver fra Gud, der ikke bare er gaver, men som er pant – forsmag, den første udbetaling – på den evige glæde. - På den anden side kan jeg øve mig i at opleve,

at de ting, som gør ondt, og som er svære og forkrampede, er noget, der skal kalde længslen frem. Når det gælder glæden og gaverne øver jeg mig i at sige tak til Gud. Når det gælder smerte, øver jeg mig i at lade bønnen kalde længslen og håbet frem.

Kom snart, Herre Jesus

En bøn, som Peter Søes i en årrække har bedt hver dag, er en bøn inspireret af Johannes’ Åbenbaring 22:20, som er det næstsidste vers i Bibelen: Kom, Herre Jesus, kom snart. - Den bøn er den kristne menigheds bøn par excellence, og den kan rumme både glæde og tab. Intet tab og ingen glæde er så stor, at de ikke kan rummes i den bøn. Og det er, som om den bøn fortættes i adventstiden – både fordi det er adventstidens tema, og fordi den bæres af de tekster, som læses i adventstiden. Men også fordi, den forventning, som vi selv lever i på konkret plan i forhold til julen og ser i børnenes øjne, er et spejl af selve det at længes. Jens Linde jensl@domino-online.dk

På intet andet tidspunkt i kirkeåret er teksterne om Jesus’ andet komme så sammentrængte og koncentrerede som i adventstiden Peter Søes

er Det lige Dig?

ansøg nu til sKoleåret 2012-2013

HEvD G I L G ning A F Der is e re t un r

r vise rentie - Diffe e tente unDe au e p iv m n o t -K faglig teraK tive - Højt in og øbler lserne - nye m Klassevære i tavler

mariager efterskole har 115 elever. skolen har flotte, moderne faciliteter det gælder fx. en helt ny elevfløj, som står klar til det kommende skoleår. læs mere om hvad vi kan tilbyde elever og forældre på mariager-efterskole.dk

domino · Se flere nyheder på www.domino-online.dk

Side 9


European Studies 6 lørdage fra januar til juni 2012 Jeff Fountain, leder af Schumann Centre og formand for Hope for Europe, underviser 6 lørdage i 2012 i Taastrup, første gang d. 28. januar 2012. Hvordan formede bibelen Europas Fundament? Kristi svar på sekularisering, Islam og ny spiritualitet. Hvad er vores medansvar for at forme Europas fremtid? Se mere på www.citykirken.dk/europa

Bo- og omsorgsstøtte Nyt modul på

Shalom Kristen Bofællesskab Hvis du har ondt i livet og tærnger til hjælp for at komme videre - på kristen grund. Kristrupvej 33 8960 Randers SØ Tlf.: 86 43 14 15

kun 0. kr. 10 to r + po

www.shalom.dk shalom@shalom.dk

NY CD fra

Evangeliets Gyldne Sange 14 sange: kor, herrekor, duet og solo Evangeliets Gyldne søn. mødt Guds ven har du 1 Min kære et land. 2 O, jeg ved fra Jesus. Hans Brohus) 3 Endnu strømme ensom høj.(Solo 4 På en fjern en. 5 Lønkammerkrog vandring. 6 En pilgrims ved kilden. ) 7 Jeg lever på himmelen.(Duet 8 Stjerner / Kurt Gjerløv Judith Nørholm Golgata. land. 9 Å, du kære slave i et fremmed 10 Jeg var englesang. 11 Jeg hørte der. (Duet) det som går 12 Hvem er Andersen Gunnar Eriksen/Bent på kraften. 13 Er det slut liv jer ejer. 14 Et herligt 15 Potporri.

e Sange

Evangeliets Gyldn

Sange

Åge Samuelsen Traditionel (ukendt) Åge Samuelsen Georg Benard Traditionel (norsk) Åge Samuelsen Traditionel Lysgård Putte/Knud Åge Samuelsen Uffe Andersen (svensk) Traditionel Reider Holberg

3,18 3,17 3,17 3,56 3,14 3,22 3,06 3,30 3,18 2,29 3,17 3,37

Åge Samuelsen Åge Samuelsen Viggo Abrahamsen Philips Philips Åge Samuelsen Viggo Abrahamsen

af det kors. 16 I skyggen

I Skyggen af det 1

Vind en iPad

booklet.indd

Side 10 

kors

3,20 2,55 3,52

3,26

I Skyggen af det

kors 03/04/08 9:42:20

Salg: Ole Bøgh Andersen tlf: 98 99 60 07 web: www.egsnet.dk

Kan man købe sparepærer på LYSeTogLiVeT.dk? Svar rigtigt og deltag i Noreas efteråskonkurrence om en iPad* SMS beskeden: ‘ja’ eller ‘nej’ ‘email’ og ‘navn’ til: 52 42 52 82 * Vinderen bliver udtrukket 19. dec. og får besked via email. Alle der deltager vil desuden modtage nyheder fra Norea én gang hver måned.

tema: giv os julen tilbage

De holder Neel og Peter Götz har siden begyndelsen af 1990’erne holdt åbent hus juleaften for at fejre højtiden sammen med hvem som helst, der måtte ønske at være med. Fokusset er ikke på gaver, men på at fejre Guds søns komme til jorden Julen kaldes som bekendt hjerternes fest, og for de fleste mennesker i Danmark betyder det gaver, mad og familiesammenkomster. Men for en gruppe i samfundet er juledagene måske forbundet med en stor smerte, ensomhed og alt andet end et glædens budskab. Neel og Peter Götz, som har base i Strandvejskirken i Humlebæk og gennem mange år har været præstepar i Det Danske Missionsforbund, har gennem en årrække fravalgt den traditionelle familiejul med glimmer og gaver for i stedet at fejre juleaften på en helt anden måde. - Hvad så med gaverne, spørger folk gerne. Men gaver kan hurtigt komme til at blive et materialistisk ræs, som tager opmærksomheden fra det egentlige, så derfor holder vi det med gaverne på et minimum. Vores fokus er på at fejre, at Guds søn kom til jorden og lod sig føde som et menneske, forklarer de, og Peter fortsætter: - Vores alternative måde at fejre juleaften på fandt første gang sted i begyndelsen af 1990’erne, men debatten i vores hjem om, hvad julen er, og hvordan man fejrer en kristen jul, begyndte adskillige år før det. Det var især vores søn, der syntes, vi blandede tingene alt for meget sammen. Det gav jo stof til eftertanke. - For os er julen nu først og fremmest blevet fællesskabet om gaven. Derfor ønsker vi at være sammen med dem, som ikke selv har rammerne til at etablere dette fællesskab.

- Nu holder vi åbent hjem eller åben kirke hver juleaften, hvor vi ønsker at fejre jul med andre. Vi holder det hjemme hos os selv, hvis der kun er nogle få, som ønsker at være med, men ellers holder vi det i kirken. Sidste år var vi knap 30 personer, og på nuværende tidspunkt er der 20 tilmeldt til denne juleaften, fortæller Neel, inden Peter indskyder: - Vi oplever også, at vi som kirke bliver kendt for dette. Juleaften er for mange en svær aften at fylde ud, og mange har måske ikke ressourcer til eller mulighed for at rejse på familiebesøg. Det kan være ældre, som ikke orker rejsen fra Sjælland til Jylland. - Vi har et samarbejde med Frelsens Hær i Helsingør, som henviser mennesker hertil, og som har et opslag omkring det, tilføjer Neel. I år gør også Dagcenteret i Humlebæk opmærksom på muligheden for en juleaften i fællesskabets tegn, ligesom Frivilligcenteret i Fredensborg Kommune annoncerer for arrangementet.

Knap 30 sidste år

Nu holder vi åbent hj åben kirke hver julea vi ønsker at fejre jul m

En anden grund til, at denne form for julefejring kom i stand hos familien Götz var, at nogle klienter fra det lokale Blå Kors-behandlingssted gerne ville fejre jul uden for behandlingsstedet.

domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker

Et tilbud til alle

Neel og Peter understreger, at denne måde at fejre jul på ikke er forbeholdt en bestemt gruppe mennesker, men er et tilbud til både familier, enlige forældre eller ældre, som ikke har andre at være sammen med. - Vi har også oplevet, at to unge, muslimske, enlige mødre har været med til at fejre jul sammen med os, smiler de og fortsætter:

Neel og Peter Götz


åbent hus juleaften For os er julen nu først og fremmest blevet fællesskabet om gaven. Derfor ønsker vi at være sammen med dem, som ikke selv har rammerne til at etablere dette fællesskab

- En kvinde, der lige er blevet enke, kom til en af vores gudstjenester for et par måneder siden. Hun vidste ikke, hvor hun skulle gøre af sig selv juleaften, men blev så opmuntret og glad over at kunne fejre den sammen med os, at hun er kommet til gudstjeneste i vores kirke igen flere gange siden. - Selve juleaften foregår ved, at vi efter endt julegudstjeneste – som begynder klokken 15.00 – hjælper hinanden med at dække bord og gøre klar. Derefter spiser vi flæskesteg, and og rødkål med mere klokken 18.00 og hygger os sammen. Vi fortæller måske julehistorier, og hvis der er børn, laver vi noget med dem. Vi synger og danser om juletræet, og naturligvis læser vi juleevangeliet. Der er selvfølgelig visse omkostninger forbundet med at holde jul, men Peter ser det ikke som noget problem. - Folk vil gerne betale til et sådant arrangement, og vi tager 50 kroner for det. Hvis der så er yderligere omkostninger, går kirken ind og dækker resten.

Neel og Peter Götz

Solfrid Bracher solfridb@domino-online.dk

jem eller aften, hvor med andre Privatfoto

domino · Se flere nyheder på www.domino-online.dk

Side 11


tema: giv os julen tilbage

En jul i sneglefart Præst Jette Dahl giver gode råd til, hvordan man får langsomhed og fokus på julens egentlige budskab ind i sin højtidsfejring eller god mad, men derimod præstationsræset og den negative travhed, der ofte opstår. Langsomhed betyder ikke, at vi skal gå i slowtempo i alt, hvad vi laver, men inspireret af ordene på sneglehuset på næste side handler det om at finde ind til kernen. Hvad kræver det af os? Privatfoto

KOMMENTAR Bare tanken om jul sætter allerede tempoet op for mange af os voksne. Børnene tænker heldigvis anderledes. Jul er forbundet med travlhed, præstation, gaver og masser af mad. Og julen er allerede for længst begyndt i butikslivet. Det kan vi være trætte af, men sådan er det. Vi må finde en vej i det alt sammen, tilpasset det enkelte menneskes behov og muligheder. Hvis du har det fint med julens travlhed og kan være i det, så behøver du ikke at læse videre. Hvis du skal få noget ud af denne artikel, skal du mærke din længsel efter en anden form for tilgang til julen, som ikke behøver at afskrive hverken gaver

Side 12 

En ny værdighed Alle vil forandringer, men ingen ønsker at forandre sig! (Peter Bastian). Det er svært at ændre vanemønstre og tankegang, men det er ikke umuligt. Det er vigtigt, at det, vi sætter os for, er realistisk, og at vi virkelig vil det. Ellers bliver det til nederlag. Det er ikke hensigten. Tværtimod. Erfaringen fortæller mig, at det giver et løft og en god mavefornemmelse, en slags ny værdighed, for der opstår noget, der har mere værdi end andet i den travle hverdag. Her er nogle spørgsmål, der kunne sætte den gode ’sneglefart’ op til jul i gang.

Hvad længes du efter i julemåneden?

Hvad enten man er en familie med børn, et par eller alene, giver det god mening at standse op og mærke efter. Hvad længes jeg efter, december og julen skal fyldes med?

Er I en familie med børn, vil jeg opfordre til, at I for eksempel den første søndag i advent samles, tænder adventskransen og lytter til, hvad hver enkelt deltager (uden at bryde ind og komme med kommentarer, men giv plads og hav god tid!) længes efter at få tid og ro til - måske alene, men også sammen. At være i sneglefart/langsomhed kan for eksempel være, at I slukker for tv, computer og mobiltelefon og oplever samvær, nærvær og tid uden afbrydelse af noget udefrakommende. Det kan også være, at man beslutter sig for at se julekalenderen i tv sammen, spiller spil sammen, går en tur sammen og kommer hjem og får æbleskiver, klipper julehjerter, ser en god film sammen, går i biografen og så videre. Det vil sige: december opfordrer til samvær og nærvær! Det er i grunden så enkelt, men kræver et valg, og at vi handler på det.

Julens budskab

Da glæden blev født skrev Johannes Møllehave i 1977, en dejlig genfortælling med stregtegninger til. Også De hellige tre konger eller hvordan skal de nå frem til jul? (1982) kan anbefales i familien. I 2002 udgav bibelselskabet Advents-

domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker

bogen skrevet af Gurli Vibe Jensen med korte og enkle tekster at fordybe sig i for den voksne. Selv har jeg savnet en slags julekalender for voksne og skrev derfor i 2009 Mariavejen - 24 meditationer til advent. Jeg lader jomfru Maria åbne vejen til julens barn, Jesus Kristus, gennem korte refleksioner med ord til eftertanke og brug i julemåneden og en bøn til hver dag. Der er mange andre gode bøger at åbne og lade sig fylde af julens budskab af. Gå på opdagelse på biblioteket eller i boghandleren.

Glæden ved hverdagen

Glæden ved hverdagslivet og glæden ved hinanden er det, julens barn rækker os. Dertil behøver vi Guds velsignelse og kærlighed. Lær derfor gerne den keltiske velsignelse, som du finder i boksen på næste side, udenad og iklæd dig den til beskyttelse mod stress og den indbildning, at du er hovedpersonen i dit eget liv, og at alt står og falder med, hvad du gør og ikke får gjort. Tro ikke, at du selv skal fylde alt ud, men lad dig i stedet for fylde i mødet med andre mennesker og i mødet med Gud.


Foto: Alexander Hoffmann

Det vil sige: december opfordrer til samvær og nærvær! Det er i grunden så enkelt, men kræver et valg Jette Dahl

Herren være foran dig for at vise dig den rette vej Herren være ved siden af dig for at følge dig på vejen Herren være bag dig for at holde din ryg fri Herren være under dig for at gribe dig, når du falder Herren være omkring dig for at værne dig imod det onde Herren være inden i dig for at fylde dig med sin Ånd Og Herren være over dig for at velsigne dig: Så vær du velsignet af Gud Fader, Søn og Helligånd. Amen.

Langsomhed Jeg tænker følgende ord som udtryk for den gode langsommelighed: Temposkift – ro – nærvær – samvær - pause – dvæle – hvile – betydning – modtagelighed – glæde – værdighed – tålmodighed –fordybelse –tid – plads – rummelighed – øjenåbner – opladning – inderlighed - kraft og væren. Du må gerne føje dine egne ord til, sat i gang af værdiordet: langsomhed.

Jette Dahl Stiftspræst for åndeligt søgende i Ribe Stift redaktion@domino-online.dk

Foto: Dave Kennard

domino · Se flere nyheder på www.domino-online.dk

Side 13


tema: giv os julen tilbage

DEN FØRSTE

JULEGAVE FRA DEN ELSKEDE

domino har spurgt folk i Kirken i Kulturcenteret i København om, hvad den første julegave fra deres elskede var

- Vi havde en klar aftale om at give en kreativ julegave for under 20 kroner. Jeg fik en skattekiste lavet af træ med en note: Jeg har fundet en skat! Inde i låget stod der: Hvem er Eby?, og den var fuld af guldkarameller og hilsner fra venner, familie og Jacques: Eby er... Det rørte mig dybt, at han virkeligt så mig og værdsatte mig. Dyrebar gave. Eby Corydon Foto: Rob Owen-Wahl

- Jeg skulle ud at rejse i seks måneder og fik i den forbindelse en iPod med videofunktion i julegave (det var vildt dengang). Kreativiteten lå i, at Eby foruden ’sin’ tyver havde fået tilskud fra andre ’sponsorer’, så hun snød faktisk lidt. Jeg tænkte: Snedigt! Og fedt, hun har fattet mit kærlighedssprog!

Eby og Jacqu

es Corydon

Jacques Corydon

Ny bog fra Forlaget Powerhouse lte deres historie

De fortalte deres historie

Det, som var fra begyn delsen, det, som vi har hørt, det, vi har set med vore øjne, det, vi skuede og vore egne hænder følte på, ja, om livets Ord, forkyn der vi - det, vi altså har set og hørt, forkynder vi også for jer. 1. Joh. 1; 1 og 3

Uddrag fra bogen kan læses på www.bibelmc.dk

Pr. stk. kr. 120,Cover Azusa.indd 1

Pris kr. 120,-

incl. moms, plus forsendelse.

lte deres historie

Denne bog giver et indblik i den mirakuløse begyndelse på åndsudgydelsen fra Azusa Street. Guds herlighed manifesterede sig på mange mirakuløse måder, meget lig hvad apostlene oplevede. Bogen er udgivet for at mindes og opflamme til en ny længsel og hunger efter det overnaturlige.

Bestillings nr. 2024 - 96 sider,

Asuza Street - De forta

Azusa Street Asuza Street - De forta

Vækkelsen i Azusa Stree t, handlede lige så mege t om, hvad Gud gjorde gennem teena gere og unge mennesker , som det handlede om ledere som William Seymour og Frank Bartleman. Historierne i denne bog omhandler unge menn esker, der udførte mirakler ved at virke i nådegaverne og vidne om Guds kraft. Det er beretninge n om en af de største udgy delser af Guds nærvær i historien. Gud er utvivlsomt ved at planlægge endnu en mægt ig udgydelse af sit Shekinahnærvær på denne jord. Overalt er der tegn på, at Gud snart vil besøge os, eftersom nye vækk elser bryder frem ove r hele verden. Vi tror at Gud ønsker, at unge mennesker skal vide, at Han kan bruge dem på en mægt ig måde, nøjagtig som Han gjorde det for 100 år siden med de unge mænd og kvind er, som du vil møde i denne bog.

Azusa Street

Specielle rabatter til kirker, forlag og bogsalg - hør nærmere. De fortalte deres

HISTORIE

Børn og unges øjenvidneb

eretninger fra Pinsevækk elsens begyndelse. Genfortalt af Broder Tomm y Et liv, der blev forvandlet gennem historien om Azusa 6/18/2011 5:46:15 PM

Side 14 

Bestilles på tlf. 97 91 21 60 eller kim@bibelmc.dk

domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker


Foto: Davide Guglielmo

Jeg fik en varm trøje fra Peak – symbol, for at han gerne vil have, at jeg har det varmt. Derudover et par megalækre handsker i læder. Og så en film om menneskehandel - en film, jeg kun havde nævnt én gang, men som han huskede, og så havde han købt den... Christina og Benjamin Det er ikke så meget gaverUhrenholdt ne, jeg husker, men mere, at han havde lavet de fineste kort i hjerter, hvor der stod noget meget sødt, så under gaveåbningen fik hele min familie tårer i øjnene. Jeg skulle også åbne gaverne i bestemt rækkefølge, og så havde han skrevet noget i til og fra-kortet som passede til gaven - meget kreativt. Jeg har skudt papegøjen, tænkte jeg og frøs slet ikke den jul. Christina Uhrenholdt

Jeg fik en megalækker trøje fra Tiger of Sweden og en liflig parfume. Hun havde lagt mærke til, at jeg godt kunne lide kvalitet... det var en super god gave!

Jeg fik et klaver, faktisk en ret stor gave… jeg havde et gammelt keyboard. Da jeg kom hjem, lå der roser på gulvet, som jeg fulgte efter, og ved enden var der et klaver. Jórun Bringsberg

Jeg tror, at det var en trøje eller noget tøj… det plejer det at være… jeg fik dog en playstation et år, som var en fantastisk gave.

Jórun og Jóe

l Bringsberg

Jóel Bringsberg

Benjamin Uhrenholdt

eR deT lige dig?

anSøg nu Til SkOleåReT 2012-2013

RT0. klaSSe SPO R1 eR jen fO

T10 lin SPORTShall i - SPOR Ple T Te ag e l S e - 2 kOm d – med delT m.m. en Ol - fOdb R, SkOleliga all, e n v O æ O l Rb ST bOld, f - hånd eyball OSv. 12 vOll fRa 20 lOkale S S e n iT - ny T f

mariager efterskole har 115 elever. Skolen har flotte, moderne faciliteter det gælder fx. en helt ny elevfløj, som står klar til det kommende skoleår. læs mere om hvad vi kan tilbyde elever og forældre på mariager-efterskole.dk

domino · Se flere nyheder på www.domino-online.dk

Side 15


tema: giv os julen tilbage

En salme født ud af s

Salmedigteren og præsten Hans Adolf Brorson oplevede, at død og sindssyge tog flere af hans aller Salmen ’Den yndigste rose’ er et udtryk for Brorsons stærke tro på Gud midt i smerten og ensomhed

KOMMENTAR Traditioner og ritualer, som ikke har åbenlys værdi, er vi tilbøjelige til at forkaste eller forny frem for at videreføre dem uændret blot for traditionens skyld. Derfor er det også interessant at se nærmere på en ’rigtig tradition’, nemlig julens salmer - for at blive enten be- eller afkræftet i, om de har relevans i det 21. århundrede. Salmen Den yndigste rose blev skrevet af Hans Adolf Brorson for næsten 300 år siden og kan alene på baggrund af dateringen være repræsentativ for en tradition, som kræver revurdering. Skal vi i år 2011 synge de svært tilgængelige vers, og siger de noget, som kan være til glæde og hjælp i en almindelig danskers hverdag?

Betaget af naturen

Hvilken rose taler Hans Adolf Brorson om i Den yndigste rose, og hvorfor er den så vigtig? Hans Adolf var den yngste af tre brødre, som voksede op i et fattigt præstehjem. Faderen elskede at fortælle sine sønner om Guds imponerende skaberværk, og især Hans Adolf kunne sammen med sin far blive dybt

imponeret over at studere en mælkebøtte eller et smukt græsstrå. Far og søn kunne let blive enige om, at selv magtfulde konger ikke evnede så meget som at skabe en lille blomst. I salmen Op al den ting, som Brorson skrev mange år senere, står der:

Adolf gik en tur i præstegårdshaven og plukkede en smuk rød rose, som han derefter lagde ved siden af den døde kvindes ansigt. Billedet af den smukke rose ved siden af den kvinde, der betød allermest for ham som ven og vejleder, glemte han aldrig.

Gik alle konger frem på rad i deres magt og vælde, de mægted ej det mindste blad at sætte på en nælde.

Søn blev sindssyg

En elsket ven døde

Livsmodet vendte først tilbage,

og de kunne glæde sig over Guds skaberværk, som han havde gjort det med sin egen far. Nikolaj fik flere søskende, men de to første døde som små, mens Nikolaj var en stadig kilde til glæde for sin far. Som 12-årig reagerede Nikolaj pludselig unaturligt og fremmed, og i løbet af kort tid forandrede han sig så meget, at lægen konstaterede en sindssygdom hos Nikolaj, som gjorde det uforsvarligt at have ham ’gående frit’, idet han kunne blive til fare for de andre søskende, når han havde sine dårlige perioder. Lægen anbefalede, at Hans Adolf afskrev sin søn og fik ham anbragt på en anstalt, men Hans Adolf valgte i stedet at indrette et loftsværelse som et lille aflukket bur, hvor sønnen kunne opholde sig. Resten af livet - og lige meget, hvor Brorson senere flyttede hen - blev der indrettet et sted til Nikolaj, og hver dag, så vidt det lod sig gøre, gik Brorson op på loftet for at give sin søn mad.

En… nat oplevede Hans Adolf, at det eneste, der var tilbage, var troen, men at troen på Jesus til gengæld var det, der ikke kunne dø eller tages fra ham

Hans Adolf var kun 10 år gammel, da faderen døde, og ensomheden var udtalt i mange år. Da storebroderen Nikolaj senere giftede sig, blev Nikolajs kone en værdifuld og fortrolig ven for Hans Adolf, og dette venskab gav fornyet livsmod i en ellers triviel og ensom teologistuderendes hverdag. Sorgen var derfor helt ubeskrivelig, da Hans Adolf en dag blev kaldt til storebroderens præstegård for at få meddelelse om, at Nikolajs kone var død. Hans

da Hans Adolf giftede sig med sin 16-årige kusine, og han fik derefter genoptaget og færdiggjort sine studier og blev ansat som præst. Da Hans Adolf fik sin første søn, blev denne opkaldt efter storebroderen Nikolaj, og forholdet mellem far og søn blev nært. Hans Adolf elskede at vise sin søn naturen,

Lægen anbefalede, at Hans Adolf afskrev sin søn og fik ham anbragt valgte i stedet at indrette et loftsværelse som et lille aflukket bur, hv

Side 16

domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker


smerte

rkæreste. den Lad blot rive og nage

Senere mistede Hans Adolf sin kone, blev gift igen og mistede også hende - fik flere børn, hvoraf nogle døde som små; men især smerten over Nikolaj var vedvarende og gav mange vågne nætter. En sådan nat oplevede Hans Adolf, at det eneste, der var tilbage, var troen, men at troen på Jesus til gengæld var det, der ikke kunne dø eller tages fra ham. Igen dukkede billedet af den smukke rose i forbindelse med Nikolajs kones død, op, og hans ’konklusion’ blev: Lad verden mig alting betage, lad tornene rive og nage, lad hjertet kun dåne og briste, min rose jeg aldrig vil miste! Er baggrunden for salmens indhold forældet? Kun, hvis smerte og ensomhed også er forældede begreber. Er salmens budskab forældet? Kun, hvis mennesket kan klare sig alene og uden et uforanderligt fundament. Måske er Den yndigste rose netop den klassiker, der på grund af sin ægthed, også holder i det 21. århundrede.

Karen Margrethe Kirk redaktion@domino-online.dk

Billedet af den smukke rose ved siden af den kvinde, der betød allermest for ham som ven og vejleder, glemte han aldrig

t på en anstalt, men Hans Adolf vor sønnen kunne opholde sig Foto: Darko Skender

domino · Se flere nyheder på www.domino-online.dk

Side 17


tema: giv os julen tilbage

Da Den Almægtige skulle lære at gå Meget mere end åndelige oplevelser har vi brug for ’nedlevelser’ – det vil sige: dag for dag-erfaringer af, at Jesus er den levende Gud, der er kommet ned til os, skriver præst Gunni Bjørsted i denne kommentar

KOMMENTAR De nybagte forældre syntes sikkert, deres nyfødte søn så ufattelig skøn ud. Det har forældre det med at synes. Og bedsteforældre endnu mere. Men de ser heller ikke altid så godt længere. Undtagen med hjertets øjne.

Kolik og natteuro?

For objektivt set kan den nyfødte ærlig talt godt se noget fladmast og trykket ud. Det gjaldt sikkert også drengen i Betlehem; ham, der fik navnet Jesus. Om han havde kolik og gav uoverskuelig meget natteuro til Maria og Josef, ved vi ikke. Men skiftes og vaskes og mades og bøvses skulle der. Det er Gud, jeg skriver om. Gud, der blev menneske. For at frelse mennesker til Gud. For at genoprette den skadede kærlighedsrelation mellem Gud og hvert eneste menneske. Nu skulle Den Almægtige til at lære at gå. Så han kunne følges med os på vores veje. Er det uærbødigt at skrive sådan om Gud? Respektløst? Det håber jeg sandelig ikke, for sådan har Gud selv fortalt os det. Ordet blev kød!(1). Jesus blev mennesker lig(2). Da han var trådt frem som et menneske…(3). Siden børnene alle er af kød og blod, måtte han også blive det ligesom de…(4).

Er han da ikke hellig?

Hvis ikke han var blevet menneske helt og fuldt og havde delt alle vores vilkår, kunne han ikke være blevet verdens frelser. Så havde kristendommen bare været nogle flotte postula-

Side 18 

ter om en mægtig og elskende Gud; informationer, vi ikke kunne få tjekket pålideligheden af. Men kristendommens kerne er heldigvis ikke information, men relation. Gud er selv ved siden af os. Deltager i vores snakke. Deler vores sorger. Glæder sig med os. Spørger os. Prikker til os. Lytter til os. Giver sit liv for os. Jamen, er han da ikke hellig? Jo, det er lige det, han er. Kun en Gud, der elsker med hellig kærlighed – med en kærlighed, der ikke søger sit eget, men udholder alt og tåler alt kan frivilligt give afkald for at redde den elskede.

der, hvor vi er i vores tilværelse. Midt i det ringe, det lille og det halvfærdige. Midt i det hverdagsagtige. Midt i det sårede. Midt i økonomispekulationer, parforholdsudfordringer, besværlige psyker og klimaforandringer. Også midt i troskriser og påtrængende spørgsmål. Det er lige her, hvor vi er, han også er. Kristendom er ikke at blive løftet væk fra at være menneske. Kristendom er Guds jordnære kærligheds hjælp til at være menneske. Ikke til mindre end-mennesker eller mere end-mennesker. Men til mere menneske; personer, der på grund af

Guds søn i krybben i Betlehem er den fantastiske afløser for enhver dommerkomité Gunni Bjørsted

Jamen, er han da ikke Den Ophøjede - Den, Der Er Den, Han Er? Jo, det er lige det, han er. Det er derfor, han har integritet, væsen og magt til at træde i nærkontakt med hvad som helst. Ingenting af det skidt, vi kommer til ham med, kan forurene hans væsen. Til gengæld kan hans nærvær forandre os – og mere og mere gøre os til dem, han har skabt os til at være.

Mod til nærkontakt

Hans storhed kommer til udtryk i kærlighedens afkald. Hans magt kommer til udtryk i kærlighedens identifikation med det svage og magtesløse. På den måde er han Ringhedens Herre. På den måde møder han os

identitet i Jesus, får mod til ærlig nærkontakt med, hvad det indebærer at leve på denne jord. Så at blive mere ’åndelig’ er at blive mere menneskelig – blive de mennesker, vi er skabt i Guds eget billede til at være. At ’vokse i troen’ er ikke at vokse væk fra jordforbindelse og nærkontakt; at vokse er, at rødderne i Guds kærlighed fordybes midt i det, som vores liv består af: vores sociale kontekst, vores følelsesmæssige geografi, vores økonomiske omstændigheder, vores trosmæssige bagage.

At være hjemme i sit liv

Derfor er der noget perspektivløst i at sidde i lommen på behov for konstant nye åndelige oplevelser, der skal få os til at ’glemme’ vores eget.

domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker

Meget mere end oplevelser har vi brug for ’nedlevelser’ – det vil sige: dag for dag-erfaringer af, at Jesus er den levende Gud, der er kommet ned til os. Mere end at glemme vores tilværelse har vi brug for at huske – at midt i vores tilværelse er Jesus selv. Så behøver vi ikke at fortrænge eller stikke af fra vores liv. Men vi kan med fortrøstning være i det sammen med Jesus. Det, vi flygter fra, bliver ved med at fange os. Det, vi ikke vil være ved, hænger ved os. Men det, vi ærligt forholder os til sammen med Jesus, mister sine muskler. Fordi Jesus er kommet nær i vores liv, som det er, er det vigtigt, at vi også er hjemme i vores liv. At vi ikke flakker rundt som tomme overflader i periferien af vores egen tilværelse. Og vejen til at være hjemme i vores liv er at lade vores mund ærligt sige til Jesus, hvad der er i vores hjerte. Det befrier os fra at skulle præstere og producere uafladeligt, for at vi har lov til at være her. Jesus går ikke op i, hvordan vi tager os ud, men hvem vi er, og hvordan vi har det indeni. Han går ikke op i, at vi skal levere produkter hele tiden, men han inviterer os til at have vores rødder i hans nærvær og kærlighed, så vi bærer frugter, der har en smag af godhed.

Arbejdsløse dommerkomitéer

Det befrier os fra at skulle være perfekte i en dommerkomités øjne, der skal måle vores vellykkethed og dømme os ’videre’ eller ’ude’. Guds søn i krybben i Betlehem er den fantastiske afløser for enhver dommerkomité. ’Vellykkethed’ er at lade sit hjerte


elske af ham og stille og roligt blive sig selv i lyset af et ansigt. Ved at opdage og nyde, at det er hans mundvige – og ikke hans øjenbryn - der løfter sig, når han ser os, mens vi samler os om ham i krybben, og har os selv med, mens vi istemmer en måske famlende tilbedelse. Så er der engle, der jubler: Yes! De reagerer på vores sang om en frelser, der er født for dem. Så er der en glæde for hele folket, der erfares mere og mere af flere og flere. Lige her.

Det er hans mundvige - og ikke hans øjenbryn - der løfter sig, når han ser os, mens vi samler os om ham i krybben Gunni Bjørsted

(1): Johannesevangeliet 1:14 (2): Filipperbrevet 2:7 (3): Filipperbrevet 2:7 (4): Hebræerbrevet 2:14

’Vellykkethed’ er at lade sit hjerte elske af ham og stille og roligt blive sig selv i lyset af ansigt Gunni Bjørsted

Gunni Bjørsted gunni@bethel.dk

Foto: Pakhnyushchyy

domino · Se flere nyheder på www.domino-online.dk

Side 19


tema: giv os julen tilbage

Højskoleforstander Sigbjørn Sørensen giver fem idéer til, hvordan man kan fastholde et fokus på at fejre Jesus midt i al julevirakken

KOMMENTAR Alle er vel efterhånden enige om, at julen er blevet gennemmaterialiseret, og at man skal se sig godt om for at finde reminiscenser af den oprindelige kristne højtid ud over selve juleaften. Men kunne det være anderledes? Hvem bestemmer egentlig, hvilken jul, der skal fejres i mit hjem? Er det traditionerne, der dikterer os, eller træder vi bevidst ind i dem og gør dem til vores egne? Nogle traditioner skal måske leve, andre dø - og måske kunne man tilmed indføre nogle nye? Jeg vil prøve at smide et par ideer i julegryden for om muligt at skubbe lidt til begreberne og befrugte nye idéer ude i de danske julehjem, hvor man genkender en længsel efter at fejre Jesus midt i al virakken…

Idé 1: Vær bevidst i brugen af julens musik og salmer

Foto: Sandra Cunningham

Jesus bliver hyldet i julesalmerne, og kan man lægge julestresset af sig og nyde salmernes billed-

Side 20  20 Side

sprog og skønne melodier… ja, så er der en oplagt mulighed for at fejre Jesus i kor med tusindvis andre. Dette både ved gudstjenester, julekoncerter og derhjemme omkring juletræet. Jeg tænker også, at vi med vores flotte tradition for julesange en masse måske også kunne skabe en ny tradition á la den amerikanske carolling, hvor man tager rundt i nærområdet og synger julen ind ved naboernes døre og på den måde spreder juleglæde. Mon ikke der ved sådan en lejlighed også sagtens kunne springe en klejne af fadet til julesprederne? Jeg har selv stor glæde ved at spille julen ind og fortælle en historie på det lokale plejehjem, og her vanker der – ud over den enorme taknemmelighed, som man næsten kan tage på som en lun vinterjakke – også julegodter og kaffebord. Sjov julekvalitetstid vil jeg kalde det, hvor Jesus’ ord om at gøre noget for hans ’de mindste’ er at gøre noget for ham. Og lur mig, om ikke noget tilsvarende kunne lade sig gøre i fængslerne, ved de hjemløse, hos de ensomme eller på hospitalerne. Händels Messias er måske noget af det smukkeste julemusik, der nogensinde er skrevet – altså lige

efter Dejlig er jorden – og indtages det sammen med familie og venner i en smuk, dansk folkekirke med himmelsk akustik, skal man enten sidde ualmindeligt dårligt eller komme 14 minutter for sent på grund af bilkøer, om man ikke skulle få en åndelig og musikalsk oplevelse ud over det sædvanlige. Händels mesterstykke opføres med større og mindre kor og orkestre i mange byer over hele landet.

Idé 2: Gå på dine fødder

En i tiden meget populær spiritualitetsform, som endda er kommet i julekalenderudgave, er pilgrimsvandringen, der med sit monotone udtryk danner modkultur til underholdningsbranchens urolige og uophørlige stimuli. Den bør også kunne finde sin plads i vores juletraditioner. Maria og Josef vandrede tilbage til Josefs fødeby, Betlehem – de vandrede for at finde hjem. Det er pilgrimsvandrerens hjerteanliggende: at finde hjem, at finde sig selv. Mikael Bertelsen oplevede i hvert fald sig selv under sidste års julekalender, hvor han gik knapt 40 kilometer om dagen på Caminoen. De vise mænd vandrede hen for at finde Jesus, og der er ligesom et kald til os om det samme, synes jeg. Men vi vandrer viljefast rundt i Salling og Magasin…

Jeg har selv stor glæde ved at spille julen ind og fortælle en historie på det lokale plejehjem, og her vanker der – ud over den enorme taknemmelighed, som man næsten kan tage på som en lun vinterjakke – også julegodter og kaffebord Sigbjørn Sørensen

domino·· Udgives Udgives af af FrikirkeNet FrikirkeNet -- et et netværk netværk af af danske danske frikirker frikirker domino


De vise mænd vandrede hen for at finde Jesus, og der er ligesom et kald til os om det samme, synes jeg. Men vi vandrer viljefast rundt i Salling og Magasin Sigbjørn Sørensen

Kunne det mon være anderledes? Kunne vi tænke vandringen ind i vores juleforberedelser? Læg lige artiklen her til side et øjeblik og tænk over det. Måske er det vandringen til kirken, der får ny energi og nydelse, så den ikke kun handler om at komme fra A til B i en fart? Eller skulle man simpelthen beslutte, at en del af julefejringen sker ved en vandring i skoven, som tager sig absolut godt ud i juledagene, og som måske også kunne aftvinge et par hundrede kaloriers fedtforbrænding?

Idé 3: Afstå fra noget

Faste bliver det nok rigtig svært med… men måske kunne man afstå fra noget? Nogle af os kunne med fordel afstå fra fødeemner med fedtindhold over 30 procent eller de søde sager – eller give noget særlig værdi ind i juletraditionerne ved for eksempel at deltage i Frelsens Hærs uddeling og/eller indsamling af julekasser til vores fattigste. Eller vi kunne lukke juleaften op for et menneske, der ville blive særligt velsignet ved at afholde festligheden sammen med vores familie. Eller hvordan ville det se ud, hvis vi skar lidt ned på gaverne og betænkte den tredje verden i stedet – som en fastehandling og som en velsignelse?

Idé 4: Gå ind i symbolernes fortælling Juleikoner er der bunker af. Særlig motiver, der

sætter én i julestemning. Det være sig den klassisk pastorale, hvor hyrderne på marken visiteres af et gigantisk englekor, der hylder Guds kærlighedsoffer, eller det kan være julehjertet, stjernen eller bare juletræet. Disse kan - sammen med mange andre stærke symboler - let lede éns tanke hen på Herren; så hvorfor ikke gøre det? Benyt disse ’ikoner’ som ikonerne på et computerskrivebord. ’Tryk’ på dem og gå ind i fortællingen, ind i oplevelsen. Noget god julemusik til at akkompagnere oplevelsen, som man også kan krydre med relevant læsning i Bibelen, er en dejlig indgang til en meditativ eftermiddagsstund alene eller sammen med gode venner.

Idé 5: Vis kærlighed til dine nærmeste

I virkeligheden er der allerede en lang række hændelser og steder, der kan lede tanken hen på Jesus i juletiden. Man skal nok bare leve sig ind i dem. Men den vigtigste spirituelle tilbedelse må dog være den, at der i julen gives de fleste af os en kærkommen anledning til at vise kærlighed – udtrykt både i tid og i gaver – til vores nærmeste. Den anledning må vi for alt i verden ikke forsømme i jaget på at tilfredsstille udefrakommende dagsordener for, hvordan vores jul skal holdes. Julen er nemlig frem for alt kærlighedens fest. Lad os holde fast i den som sådan – også selv om det kræver en aktiv indsats! Glædelig jul!

Sigbjørn Sørensen Forstander på Kolding Internationale Højskole redaktion@domino-online.dk

Er det traditionerne, der dikterer os, eller træder vi bevidst ind i dem og gør dem til vores egne? Sigbjørn Sørensen

domino ·· Se Se flere flere nyheder nyheder på på www.domino-online.dk www.domino-online.dk domino

Side 21 21 Side


Sandheden sætter fri!

kort om kirken

Hvorfor ikke Kvinder? Loren Cunningham og David Hamilton kr. 298,Den perfekte julegave - også til dig selv. Skrevet af nogle af de mest anerkendte kirkeledere og bibellærere i dag. Snyd ikke dig selv for denne bog, som leverer en udtømmende og bibelsk argumentation for kvinders frihed i tjenesten for Gud og giver enhver kvinde og mand en masse god ammunition. Den grundigste bog om emnet på dansk og et definitivt punktum i debatten for mange.

himmelgroen.dk

Intelligent tro - ja tak! Vi tror på, at hjerte og hjerne kan forenes. At en enkel og brændende tro kan forenes med teologisk forståelse og sund fornuft. Det er muligt at være radikal og tage fejl, men der er ingen grund til det, og troen bliver ikke mere rigtig, fordi den kobles af fornuften - tværtimod!

Fotos: Ole Sørensen

Multihuset i Haderslev - ved præst Raymond Marquardt

På den anden side er teologi uden åndeligt liv dødt. Hverken farisæerens misforståede radikalitet eller den skriftkloges tørre tro er bibelsk. Kristent Institut søger at forene karismatisk liv og spontan tro med sober eftertanke og skarpsindig reflektion. Du kan finde artikler, ebøger og projekter online.

kristent.dk - jesus.dk

Hvem ville Paulus have stemt på? Har Gud noget at sige om politik? Eller er selve spørgsmålet blasfemisk? Guds Ord siger faktisk en del om myndighedernes rolle, forholdet til kirken, og om den kristnes holdning til verdslige myndigheder. Tør du få udfordret dine gamle tankebaner? Så tjek:

kirkepolitik.dk - jesperveiby.dk

Intet tiggeri, men en god investering Vi hører ikke til dem, som år efter år tigger om ekstra bidrag, fordi man har været dårlige til budgetlægningen. Vi bruger ikke det, vi får, til at dække hullerne, men til at sætte nye initiativer i gang. Hvis du kan lide dét koncept, så overvej at støtte os. Kristent Institut støttes på konto: 9163 - 8976 296 193, � og undertegnede på� konto: 1551 - 1077 8514. Eller via Missionsfonden. Støtte til Kristent Institut� projekt nr. 6014 Støtte til Jesper Veiby� projekt nr. 6008 Og husk at udnytte det sidste fradrag i december!

mvh Jesper Veiby Side 22 

Jesu medarbejdere...

Hvad kendetegner på en særlig måde jeres kirke?

- Jeg synes, jeg kunne nævne flere ting. Kirkens medlemmer har altid har været super gode til at tage imod nye mennesker. Jeg tvivler faktisk på, at man kan snige sig ind på bagerste række og ud igen uden at blive opdaget. - Vi er også gode til at ’feste’ sammen. Forrige søndag fejrede vi fødselsdag og årsfest. Først gudstjeneste med lovsang, bøn, film fra arbejdsgrenene, himmelgroen.dk vidnesbyrd fra medarbejdere og nadver. Derefter pizza til 90 voksne. Så indvielse af vores nye pavillon, lege og drikke kaffe sammen. Hele familien sammen – hele dagen.

Hvad glæder du dig over i jeres kirke lige nu?

- Det lyder måske som et fromt, religiøst svar, men det er forventningen til fremtiden. Den bliver større og større. Vi tror, at kirken i hele Danmark står over for en vækkelse. Den kommer til at få en kolossal betydning for landet. - Som præst oplever jeg derfor, hvordan flere og flere sættes på valg. Nogle vælger at gå, andre sæt-

Tal fra Multihuset Etableringsår: 1930 Antal medlemmer – (heraf børn): 95 i kartoteket. Dertil kommer 30–40 børn Antal nydanske medlemmer: 0 medlemmer, men 5–10 i kontaktfladen Antal gudstjenestedeltagere – (heraf nydanskere): Omkring 70 voksne + børn (pt. 0 nydanskere) Antal ansatte – fuldtid/deltid: 1 på fuld tid og 1 på kvart tid Antal døbte i 2010: 3 Indtægt i 2010: 1.600.000

domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker

Raymond Marquardt

ter sig ned i resignation, men endnu flere vælger at sige jeg vil være med og betaler prisen. Jeg ser, hvordan folk ’kaster’ deres evner og gaver ind, og det er fantastisk.

Hvordan bygger I bro til den by, som I er en del af?

- Vi valgte for otte år siden at etablere vores kirke som Multihuset. Vi er ikke bare en kirke, men et moderne forsamlingshus, hvor der er fodboldbane, bål/shelterhøj, legeborg og beachvolleybane, som står til fri afbenyttelse for folk i området. - Derudover kører vi ’prædikenfri’ klubber to x fem en halv time om ugen. Dagplejerne i området er i huset en-to gange ugenligt, og vi er med i Kvarternetværket, hvor vi er de bærende kræfter i Skt. Hans fest og Sydbymarked. - Målet i løbet af 2012 er at åbne en dagcafe samt at have åbent i klubberne hver dag. Derudover gør vi nok det, som de fleste kirker gør: Alpha-kurser, børnedage, koncerter, helbredelsesmøder med mere.


kort om kirken

City Kirken i Taastrup - ved præst Claus Mester-Christensen Hvad kendetegner på en særlig måde jeres kirke?

- City Kirken satser på at være et naturligt kirkevalg på Københavns Vestegn – en levende frikirke for alle aldre. Kirken har siden begyndelsen mødtes til gudstjeneste i offentlige lokaler – oftest i Taastrup Kulturcenter, som også har god plads til børnekirken og M.O.G., som er kirkens nye arbejde for 11-14-årige. - Kirken har altid været åben for nye tiltag på mange områder og har et stort hjerte for mission og integration. I City Kirken er der plads til åndelig fornyelse, karismatiske gaver og profetisk tjeneste samtidig med, at der er et godt og varmt fællesskab, som rækker ud til andre.

Hvad glæder du dig over i jeres kirke lige nu?

- Villighed og frivillighed er det, jeg glædes mest over lige nu. Villighed til at bevæge sig, til at

Tal fra City Kirken

Hvordan bygger I bro til den by, som I er en del af?

- Vi beder for byen og engagerer os i byens liv og er aktive på frivillighedsdage og i det nye frivillighedscenter. Flere af kirkens medlemmer har et stort engagement i foreningslivet, og vi opfordrer til at tage del i og ansvar for byens bedste. - Lige nu arbejder vi sammen med en anden forening om opstarten af en café for voldsudsatte kvinder, hvor City Kirken lægger lokaler og frivilligt arbejde til. Vi er i gang med at planlægge julehjælp og er også involveret i Dansk Flygtningehjælps landsindsamling. Vi har rakt ud til naboer med hjælpende hænder og har åbnet op for at være kontaktfamilier for flygtninge og indvandrere.

Sol stå stille

Boganmelder Karen Krogh Christensen fra WillowCreek Danmark kalder bogen en ”ren saltvands-indsprøjtning”. Hun fortsætter: ”Bogen har opfordret mig til bøn på en ny, dristig og praktisk måde. Til at handle påny, at gå dybere ind i troen, så det kommer til udtryk i min hverdag.” 244 sider kr 199,95

JULEGAVE TIL DIG

Køb begge bøger i annoncen og få GRATIS denne cd når du bestiller på www.prorex.dk HUSK: I feltet til bemærkninger skal du skrive ”domino-tilbud”. Tilbudet gælder hele december måned, 2011. Læs mere om cd’en i det vedlagte KATALOG.

nu i ag l 2. op

Nu ov ersat

til 28

sprog

Etableringsår: 1990 Antal medlemmer: Cirka 90 medlemmer Antal nydanske medlemmer: 7 Antal gudstjenestedeltagere: 60-70 Antal ansatte – fuldtid/deltid: 1 på fuld tid, 3 på deltid Antal døbte i 2010: 1 Årlig omsætning i 2010: Cirka 1.000.000

udrustes og til at gå ad nye veje. Frivillighed i al mangfoldighed og i forskellige nye og gamle arbejdsgrene, netværksgrupper og i gudstjenesten. - Det er en glæde at se mennesker, som opdager eller genopdager deres og kirkens potentiale og gaver. Det er en glæde at se, hvordan nye netværksgrupper opstår, og de eksisterende bliver styrket. - Og så er det en glæde at se en ny, ung generation på vej frem for fuld udblæsning samtidig med, at der er modne og seniorer, som er klar til anden og tredje omgang i tjenesten for Jesus.

Himlen findes virkelig

Under en akut operation oplever en 4-årig dreng et kort besøg i himlen. I tiden efter bliver forældrene måbende vidne til brudstykkerne af hans forbløffende øjenvidne-skildring fra dette besøg. Læs selv, og lad dig overraske af bogens mange opmuntrende detaljer! 210 sider paperback i super lækker indbinding kr 149,95 www.prorex.dk Telefon 74563343

Claus Mester-Christensen Foto: Per Bækgaard

domino · Se flere nyheder på www.domino-online.dk ProRex Domino 11dec.indd 1

Side 23

23-11-2011 1


landet rundt| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kursus om Europas kristne vugge Pressefoto

I det halve år, hvor Danmark har EU-formandskabet, inviterer City Kirken i Taastrup til seks kursuslørdage med Jeff Fountain, leder for The Schuman Centre for European Studies. Centeret arbejder med at promovere bibelske perspektiver på Europas fortid, nutid og fremtid, og formålet med kurset er at forstå, hvordan Bibelens budskab formede Europas fundament. Samt at udforske bibelske svar på store påvirkninger i Europa i dag, herunder sekularisme, islam, ny spiritualitet og EU. Derudover vil man på kurserne undersøge kirkens opgave som ’et håbets folk’ i udformningen af Europas fremtid. Spørgsmål, som vil blive behandlet på kurset, omfatter blandt andre: Hvor kommer vores normer og værdier fra? Hvorfor har vi syv dage i ugen? Hvad gav Europa sin identitet? Hvad inspirerede til dannelsen af hospitaler, universiteter, fagforeninger og politiske partier samt til at arbejde for kvinders frigørelse og afskaffelse af slaveri? Arrangører af kurset 06/06/08 11:03 Side 1er The Schuman Centre for European Studies og City Kirkens Aftenskole.

Graven Nielsen 2x80 - 05

Følg os på facebook

Advokatselskab med møderet for højesteret

Læs mere på www.citykirken.dk. JL

www.facebook.com/frikirkenet

Ikast kristne Antikvariat Brugte kristne bøger sælges. Tlf. 9725 2077

Jernbanegade 37 · DK-6870 Ølgod · Tlf.: 7524 4600 www.advopartner.dk · e-mail: post@advopartner.dk Kontortid: 8.00-16.00 ”Afstand er ingen hindring for god advokathjælp”

SPORTSEFTERSKOLEN Sommersted søger trænere/instruktører

LiNjEmEdaRbEjdERE SøgeS til linjerne: FOdbOLd, HÅNdbOLd, RYTmiSK GYm/daNS

www.bogsvend.dk

se mere på: sportsefterskolen.com Jens Graven Nielsen

Søren Kokkenborg

Thomas Harder

Per Bovien Christensen

   

s æt f i n g e r på d i n n y e b o l i g

  

 

 

 

 



  

 

Mester Byg A s

Stigbjergvej 15 7330 Brande Mobil: 22 44 03 33 info@mesterbyg.com www.mesterbyg.com

T l f. 7 5 3 4 5 5 9 9 Side 24 

domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker

  

  

  

  




landet rundt| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Aarhuskirke reklamerer for julen

dominos ambassadør stopper

Julens budskab er verdens bedste, og derfor skal der slås på tromme for det. Det mener Citykirken i Aarhus, og derfor har de indledt en reklamekampagne, hvor de på bybusser og reklamesøjler samt i avisannoncer og på tusinder af postkort reklamerer for kirkens julearrangementer. - Selv om julen er en tid, hvor mange går i kirke, er der stadig omkring 70 procent af danskerne, som ikke besøger en kirke i julen, og det vil vi gerne have lavet om på, siger Johnny Hansen, præst i Citykirken. I forbindelse med kampagnen har kirken også fået lavet en ny hjemmeside, en præsentationsvideo og et stort banner til at hænge uden på kirken.

Lige siden domino så dagens lys i januar 2005, har den tidligere pinsekirkepræst Knud Ipsen rejst land og rige rundt som ambassadør for domino. Mange frikirker har haft stor glæde af Knuds ærlige og trosfriske forkyndelse, og mange gange var det svært for Knud at finde plads i kalenderen til de mange henvendelser fra forskellige kirker. I dominos første år var Knud med til at lægge fundamentet til den store gruppe af cirka 500 Arkivfoto domino-partnere, som stadig er et vigtigt fundament for dominos økonomi. Ved nytårsskiftet går ambassadøren på en velfortjent pension. Men så længe helbredet tillader det, er der nok ingen tvivl om, at der forsat vil være bud efter Knud til landets talerstole. På vegne af domino skal der lyde en stor tak til dig, Knud, for de mange ture i rollen som domino-ambassadør. Må Gud fortsat rigt velsigne dig.

JL

Ny præst i blåhøjkirke

Poul Kirk

FÅ DEN GODE SMAG bragt lige til døren!

Prøv o gs

Gaveæsker

Pressefoto

lække gaveæ

å en sæ

r røge

ske. Kr.

rdeles

t laks

260,-

* med Sønderjyske lækkerier Ideel som firma-/personalegave eller en julegave til tante Agathe...? Indeholder hjemmelavede delikatesser samt Hørup Pølser. Priser fra

Få en brochure eller læs mere på

www.schmidtsdelikatesse.dk

kr. 180,-

* Sønderjyllands * * største specialforretning * Jernbanegade 31 * 6400 Sønderborg * Tlf. 74 42 28 75

Betania KirkeCenter i Blåhøj har ansat Bent Ole Sørensen på en fjerdel tid som assisterende præst. Bent Ole har tidligere været ledende præst i kirken i 1992-1995 og har siden da tillige været en del af det frivillige lederskab i kirken. Bent Ole Sørensens primære opgaver bliver at tage hånd om omsorgsdelen i kirken – herunder en besøgstjeneste målrettet kirkens medlemmer. Siden 2010 har Bent Ole haft ansvaret for Betania KirkeCenters missionsarbejde i udlandet – et arbejde han fortsætter med og forventes at udvikle yderligere. Bent Ole bor sammen med sin kone, Betty, i landsbyen Karstoft, og sammen har de fire voksne børn, der alle er flyttet hjemmefra. Ud over arbejdet som præst fortsætter Bent Ole sit arbejde som pedel på Springbrættet nær Grindsted, som er et behandlingssted for tidligere misbrugere. JL

domino · Se flere nyheder på www.domino-online.dk

Side 25


he c a h c a o m e n e . a o m m o o s a a i s m a f a a w n o a a n ear. y l o o b a d o t u i l i ya m w a k a u j h m in g s c o c j e a h t n for kwa e p o s t o sl oleår. e a few v a h l il t We s

mmen o k il t r e pladse t l e k n e t a d ig Vi har s

de sk

Kama wewe ni mkimbizi, muhamaji ”yaani mtu ambaye ameroka katika inchi yako kuhamiya Danmark.” Au kama wazazi wako wamezaliwa inje ya ulaya au umarekani (USA)/Canada na kama wazazi wako wanapokeya mushahara wa chini ya 310.000,- kr. Kwa mwaka, kwahiyo serikali ya Danmark itatowa ruzuku wala deni kubwa yaani pesa kuku lipiya wewe. Hivyo ni kama vile bure kwenda kwenye shule, hutalipa chochote. If you are a refugee, immigrant or your parents are born outside of Europe or USA/Canada and if your pa parents earn under 310.000,- a year, the Danish state provides financial assistance so it is almost free to go to continuation school Hvis du er flygtning, indvandrer eller dine forældre er født udenfor Europa eller USA/ Canada og hvis dine forældre tjener under 310.000,- om året , så giver den danske stat et meget stort tilskud, så det er næsten gratis at gå på efterskole.

www.frydensberg.dk Side 26 

domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker


Bøger Da jeg fik kræft

- sygdom, lidelse og Guds troværdighed Den amerikanske præst Paul D. Wolfe blev i en ung alder ramt af kræft, men kæmpede sig tilbage til livet. Denne bog er hans fortælling. Hvad gør man med den bekymring, som opstår, når man møder livets og tidens begrænsning og undrende må spørge: Hvor i al verden er Gud henne i alt dette? Men Gud er med – også midt i en kræftsygdom, forklarer Wolfe, som tilmed mener, at sygdommen var en del af Guds plan for ham. I bogen reflekterer han over Guds indgriben og over Guds plan samt hans midler til at gennemføre planen – og hans konklusion er, at Gud er herre over tid og over kræft, og alt, som sker, er omfattet af Guds plan. • LogosMedia • 166 sider • 199,95 kroner JL

Kinas kristne revolution For 40 år siden var der knap fem millioner kristne i Kina, i dag er der mindst 80 millioner. Hver tredje af dem dyrker deres tro ulovligt i hemmelige undergrundskirker. To præster i en københavnsk frikirke, der gennem 10 år hemmeligt har undervist undergrundens kristne i Kina, satte journalist på Kristeligt Dagblad Kim Schou i forbindelse med omkring 100 nuværende og kommende kirkeledere i Kina, og det er der blandt andet kommet denne bog ud af. Hvorfor er kristendommen så tiltrækkende for kineserne, der ellers traditionelt er ateister? Hvordan er forholdene for de lovlige og de ulovlige kristne i Kina? Hvordan organiserer de sig? Og hvad kommer den kristne revolution til at betyde for resten af verden? Det er nogle af de spørgsmål, som bogen forsøger at give et svar på. • • •

Udfordringens Forlag 152 sider 198 kroner JL

Sol stå stille Frederiks flyverdragt Forfatteren til denne bog, Steven Furtick, er leder af en af USA’s hurtigst voksende kirker, Elevation Church i Charlotte, North Carolina. Sammen med syv andre familier solgte han og hans kone, Holly, deres hus og sagde deres job op for at flytte til Charlotte og etablere en kirke. I dag samler kirken hver uge 9.000 personer til gudstjeneste. Sol stå stille er skrevet for at aktivere dristig tro i kristne, så de får mod til at bede Gud om det umulige – som Josua fra Bibelen gjorde det, da han bad Gud om at lade solen stå stille. Dristig tro defineres som en tilbagevenden til kristendommens kerne: At man har fuld tillid til Jesus på alle livets områder, og at man vier sit liv til ham. • • •

ProRex 242 sider 199,95 kroner JL

En børnebog for de fem-niårige, hvis idé er at formidle bibelhistorier på en måde, som bringer dem i spil i forhold til en nutidig, dansk hverdag. Hovedpersonen i bogen er Frederik, som kan bevæge sig gennem tid og rum, når han tager sin gamle, grønne flyverdragt på. På den måde foretager Frederik en række rejser ind i Bibelens univers, hvor han fra første parket bliver vidne til bibelfortællingerne. Frederiks flyverdragt er lavet i et samarbejde mellem præst Henrik G. Lund, musiker og skuespiller Esben Nyholm og illustrator Camilla Fjermestad Lang. Sammen med bogen er der udgivet en cd, hvis sange også indgår i en teaterforestilling, som bygger på bogen. • • •

Bibelselskabets Forlag 32 sider 129,95 kroner JL

Hvorfor ikke kvinder? Med denne bog argumenterer Loren Cunningham og David Joel Hamilton med udgangspunkt i Bibelen for, at alle kvinder er fri til at tjene i kirkelivet med både forkyndelse, undervisning og lederskab. Bogen indeholder en grundig gennemgang af græsk, romersk og jødisk kultur; et globalt udsyn over kvinders tjeneste og rolle samt et grundigt studium af Jesus’ liv og tjeneste og af Paulus’ breve, herunder de vanskelige passager i forhold til bogens emne Cunningham er kendt som stifteren af missionsorganisationen UMO, og Hamilton har arbejdet som missionær i samme organisation i flere end 25 år. Bogen udkom i USA i 2000. • • •

Forlaget Himmelgrøn 320 sider 298 kroner JL

domino · Se flere nyheder på www.domino-online.dk

Side 27


landet rundt| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Giv håb til de seksuelt misbrugte! KRIS ønsker at hjælpe mennesker, der har været udsat for seksuelt misbrug. Terapien er ofte nøglen til at hjælpe de misbrugte med at magte livet. Du kan også hjælpe: • Bliv medlem – se www.kris-dk.dk • Giv en gave inden årsskiftet • Bliv medarbejder Giro nr. 5361842 eller pengeinstitut konto nr. 3627 5361842 Landsorganisationen KRIS – www.kris-dk.dk Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte

Skoleleder søges

til ny kristen friskole i Ølgod Har du lyst til at stå i spidsen for et spændende og visionært projekt? Vi søger en leder, som vil være skolens ansigt udadtil, og ikke mindst vil være med til at drive en kristen friskole, hvor skolens formål og grundlag får gennemslagskraft i skolens hverdag. Vi forventer af dig som leder, at du er: • Imødekommende og igangsættende • Læreruddannet og vægter både faglighed og trivsel højt • På linje med og brænder for skolens grundlag og formål Vi tilbyder til gengæld: • Et spændende og udfordrende lederjob, hvor du selv er med til at ansætte personale og skabe en ny skole fra bunden • En engageret bestyrelse og skolekreds, der bakker op om projektet. Skolens bagland er Indre Mission, Luthersk Mission og Ølgod Menighedscenter • Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC Læs det fulde stillingsopslag på www.ølgodkristnefriskole.dk

Solidaritet...

Bliv fadder for cirka. 6 kr. om dagen eller giv en gave! Din hjælpsomhed gør hverdagen lettere for nogle af verdens fattigste børn. Din gave kan f.eks. være 150 kr. Skriv en SMS med teksten SBM150 og send til 1277. Så er du med at gøre en forskel! Beløb plus alm. SMS takst fratrækkes via din mobilregning. Kollektivt fadderskab er 185 kr. månedligt.

CHILDRENSMISSION.DK

Tlf.: 72 10 01 67. Konto 0140 6445550599

Følg os på facebook

www.facebook.com/frikirkenet Side 28 

Minibog vil fortælle om Guds gave Han er så begejstret for sin tro på Jesus, at han umuligt kan holde den for sig selv. Derfor har direktør for den kristne tv-kanal GOD TV afdeling i Norden, Simon Jacobsen, fortalt både naboer, forretningsforbindelser og andre bekendte om Guds gave til menneskeheden: Evigt liv og relation til Gud gennem tro på Guds søn, Jesus Kristus. Nu har han så skrevet og selv udgivet en kort og overskuelig bog, Guds gave til dig, som med få, hverdagsdanske ord forklarer kernen i den kristne tro. - Den er lavet, så den passer lige ned i en skjortelomme, så man altid kan have et par stykker i lommen eller tasken, forklarer han. Idéen er, at hvis man har haft en snak med en person, hvor man har fortalt om sin kristne tro, så kan man give personen minibogen med hjem til videre læsning. Jacobsen har fået en række teologer og ikke-troende til at læse bogen igennem, så han er sikker på, at teksten er skarp, præcis og forståelig. For indholdet skal kunne forstås af enhver dansker. - Det er meningen, at man skal forære bogen væk – og hvis for eksempel en kirke køber 500 eksemplarer, kan den få sine kontaktoplysninger trykt i bogen, fremhæver han. For Simon Jacobsen har designet af bogen været et fokuspunkt i produktionen af bogen, som er trykt i et førsteoplag på 6.000 eksemplarer. - Den præsenterer kernen i den kristne tro i en flot og nutidig indpakning. I dag kan man ikke give papirtraktater til folk – de vil have kvalitet, og denne bog er af sådan en kvalitet og så lækker at have i hånden, at jeg garanterer, at ingen vil smide den ud, siger han. Bogen er oversat til flere nordiske sprog samt til engelsk og spansk, og den danske udgave kan læses online på gudsgavetildig.dk. JL

HUSK

Næste domino udkommer den 19. januar

domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker


landet rundt| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kommune giver 5,7 millioner til kirkebyggeri

MEET

GOMEDET

E L P O E P

MEET

F L E S R U YO øjskole! h r e g ia r a M ta’ et år på allerede nu... meld dig til

Købnerkirken i København skal i gang med at bygge om og renovere for i alt 13,2 millioner kroner. Det besluttede kirken på et menighedsmøde i slutningen af oktober. Kirken er en del af Baptistkirken i Danmark. Det er tre år siden, kirken sammen med arkitekt Peter Wahlberg gik i gang med at tegne fremtidens drømmekirke. Og da Københavns Kommune sidenhen gik i gang med et kvarterløft i området omkring kirken, blev der mulighed for, at Købnerkirken kunne indgå et samarbejde med kommunen omkring en fornyelse af Skotlands Plads, som kirken støder op til. Således har kommunen bevilget 5,7 millioner kroner til ombygningen. Fornyelsen af Skotlands Plads indebærer blandt andet et nyt torvemiljø op til Købnerkirken, hvor kirken vil få tre nye indgange direkte ud til torvet. Indvendig bliver hele kirkens underetage ombygget med nyt køkken, nye toiletter, en cafe og nye lokaler. Det centrale rum i kirken bliver en nonprofit cafe, der vil betjene kvarterets beboere, besøgende på pladsen og torvet samt alle, der deltager i kirkens arrangementer. Købnerkirken vil selv lægge 2,1 millioner kroner i projektet, og de resterende 5,4 millioner kroner vil man i fællesskab med kommunen primært prøve at finde hos fonde. JL

Tlf 96682668 - www.mariager-hojskole.dk

Er dEt ligE dig?

Ansøg nu til skolEårEt 2012-2013

KAlBAssE S L E P I DISClinjEn 10+ for E1r0. k ns upp Ak tgr tAlEr - ko n t AM s E nlig tE - pErso gudstjEnEs E g A n E - tE

- Missio

Mariager Efterskole har 115 elever. skolen har flotte, moderne faciliteter det gælder fx. en helt ny elevfløj, som står klar til det kommende skoleår. læs mere om hvad vi kan tilbyde elever og forældre på mariager-efterskole.dk

domino · Se flere nyheder på www.domino-online.dk

Side 29


Fryd er en kristen efterskole med 8. til 10. klasse. Vi har netop startet indskrivningen til næste skoleår. Har du (eller dit barn) lyst til at gå på skolen, så læs mere på frydensberg.dk eller book en optagelsessamtale på telefon 98 54 24 44.

INGEN BØGER Vi har afskaffet bøgerne, så alle bøger ligger på internettet som interaktive bøger, Du har brug for en bærbar computer eller iPad. Der er frit internet på hele skolen.

FRYD TRAVEL Man kommer ud og ser en masse på Fryd i løbet af et skoleår. Vi rejser til verdens storbyer: San Francisco (kun 10. kl), London og Rønne:-) samt gruppetur til Feriecenter. Skolerejserne er inkluderet. Det store fokus på engelsk gør at man bliver super god til engelsk (om man vil det eller ej) Side 30 

HIGHSCHOOL UNDERVISNING I sommers fik vi sat en ny bygning op, det betyder at vi nu har faglokaler til alle fag. Altså meget mere inspirerende undervisnings miljø.

COOPERATIVE LEARNING Betyder at du ikke skal udenadslære, men få din viden helt ind og vende i hovedet og bruge den aktivt. Viden er mere en det, der står i bøger, En undervisningsmetode, der skal hjælpe med at sprænge dine horisonter og få overblik over større vidensfelter.

domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker


leder

aZ Y Z g Z c

PROFETISKE BØGER FRA FORLAGET OVA Nyhed!

Gud er d h 5^b Z a a Z b

generøs Wg Z k ` V h h Z c

Julens budskab kan sammenfattes i dette ene bibelvers fra Johannesevangeliet kapitel 3 vers 16: For så højt elskede Gud verden, at han sendte sin eneste søn, for at den, der tror på ham, ikke skal gå fortabt, men have evigt liv (Bibelen på hverdagsdansk). Y Z WV i

` g d c ^`

Alle kan få fuld og hel tilgivelse ved i tro at sige ja til Jesus… Dette er julens mageløse budskab til os alle. Gud var generøs, da han sendte Jesus til os. Frelsen er gratis – selv om den kostede Jesus livet. k ^i i ^\ ] Z Y h ` a j b b Z c

Og i kontrast til månedens mange kontoudtog, som tydeligt fortæller os, at intet i denne verden er gratis, så må vi aldrig glemme, at der på fakturaen fra Gud til os står: Betalt af Jesus. På displayet på kasseapparatet står der 0,00 kroner. Jesus siger: I fik det for intet – giv det for intet. Og vi kan alle lære af Gud. Alle kan være generøse – også i julen. Gæstfrihed, et varmt håndtryk, en kærlig e-mail eller et sygebesøg koster ikke meget. Gør et nummer ud af at være generøs. Aftal med børnene, hvem I på en særlig måde vil huske i år. Gør dette til jeres decemberprojekt. Børnene vil aldrig glemme det. Og mindst ét menneske vil få en anderledes og bedre jul. Uligheden i samfundet stiger og stiger i disse år. Det er indiskutabelt, og denne sociale udfordring kan ikke løses af de sociale myndigheder alene. Derfor er der i år brug for en særlig økonomisk håndsrækning til en stadig større gruppe af sociale udstødte i Danmark. Støt den lokale julehjælp – og få dine store børn med på idéen.

Fra Evighed til Evighed Antisemitismen og de sidste tider Af Erik Fanøe

Den Sidste Profeti Af Anders Ova Nyt oplæg hjemkommet

En spændende fremstilling af Læserne skriver: “Den bedste bog jeg har læst om de det verdensforløb, der er beskrevet i Bibelens profetier. sidste tider” “Meget afslørende at se euroenes og Et gave for enhver, der dollarens styrtdyk i lyset af det ønsker klarhed over antikristelige kontrolregime” Antikrists fremtræden, virkelig hvorfor Jesu “Man forstår vir kirkens bortrykkelse og brud siger: ”Kom,Herre Jesus!” Lad Jesu genkomst. os få så mange med som muligt.” Pris: 145,Pris: 250,105 sider 240 sider

Forlaget Ova Tlf. 51 19 29 39 ova.art@gmail.com

Følg os på facebook

www.facebook.com/frikirkenet

Ensomheden dukker frem i kulden – særligt i julen. H.C. Andersens eventyr Den lille pige med svolvstikkerne har desværre fået ny aktualitet. Stadigt flere kigger misundeligt ind gennem vinduerne til den velbjergede kernefamilie. Men det er sværere at tage imod en invitation end at invitere en anden indenfor. Som enlig vil man så nødig være andre til besvær. Vi må tilbage til det, Gud vil lære os i julen: Det er saligere at give end at modtage. Generøsitet varmer – også i julemåneden. Glædelig jul!

Poul Kirk poulk@domino-online.dk

domino · Se flere nyheder på www.domino-online.dk

Side 31


` g d c ^`

KLUMME k ^i i ^\ ] Z Y h ` a j b b Z c

Underligt er det. Når jeg siger lad mig være i fred, er det som regel, fordi jeg er presset, stresset, trykket eller tynget og ikke magter at forholde mig til flere ting. Og dermed er det umuligt at lade mig være i fred; man kan højst lade mig være - i ufred. Som regel er december spækket med julefester, -frokoster og –forberedelser, og så kan julefreden forekomme fjern. Ind i mellem forestiller jeg mig dog, at roen og freden vil kunne sænke sig over mig, hvis jeg sætter mig en time foran en knitrende pejs med et dampende krus, friskbrygget Blue Mountain fra Kenya. Så vil ærgrelserne fra i går og spekulationerne om i morgen fordampe under en indre og ydre varmes magt. Men den holder ikke helt. Mine ærgrelser og mine spekulationer er som regel ganske hårdføre, og de overlever nemt en time i selskab med ild og kaffe. I værste fald kan de måske endda gå hen og lave en glidende tackling på selveste julen. Og så er det jo godt, at jeg har lyttet lidt til Genesis (80’er-bandet, hvis forsanger, Phil Collins, sidste efterår comeback’ede med albummet Going Back). For Genesis synger om, hvad det er, der giver virkelig fred.

Illustration: Peter Nielsen

Lad mig være i (jule)fred! Varig fred, som holder hele vejen ind i en hæsblæsende højtid. Uforståelig og næsten stoflig fred, som bare ér der og er – rar. Jeg er med på, at Genesis er ude i et andet ærinde – men de synger ikke desto mindre om, hvordan man kan finde sådan en fred: I’ve been talking to Jesus - all my life!

Jens Linde jensl@domino-online.dk

Og så sensationelt enkelt har jeg oplevet, at det er: Hvis jeg finder et sted, hvor jeg kan være alene, og stille og roligt fortæller Jesus om mine tanker, ærgrelser, spekulationer og bekymringer, så er det min erfaring, at det, som begyndte i bekymring og uro, slutter i fred. Den er god nok. Det holder. Hvis man virkelig gerne vil være - i fred.

27.-29. januar 2012 PÅ VEJ MOD DET STØRSTE MÅL

LEDEROASE 2012

Gudsnærvær ∙ missionalt mindset ∙ netværk ∙ how-to

lederoase.dk Side 32 

domino · Udgives af FrikirkeNet - et netværk af danske frikirker

domino - december 2011  

Det kristne livsstilsmagasin dominos decembernummer. Tema: Giv os julen tilbage.

domino - december 2011  

Det kristne livsstilsmagasin dominos decembernummer. Tema: Giv os julen tilbage.