Page 1

Dominik Hlinka 2010-2012


2010

Ogeg


Ogeg Vytvorenie zálohy predstavuje potrebu uloženia kópie dát. Informácie uložené týmto spôsobom zostávajú k dispozícií v ľubovolnom čase a na ľubovolnom mieste. Ľudský dátový sklad je pod neustálym tlakom vybavovania z dlhodobej pamäti, čím ja však zbierková hodnota spomienok v ohrození pri neaktualizovaní všetkých informácií. Postupné zálohovanie dôkazov pamäti tak vytvára archív prežitej etapy.


2010 ogeg-porcelan 65x80cm


2010 ogeg-stage, 170x140cm, oil on canvas


2010

Plus que parfait


Plus que parfait text


2010 plus que parfait, akryl a olej na plรกtne, 46x38,5cm


2010 plus que parfait, 00 Falošný priestor, 180x200cm


2011

Geneve


Geneve text


l‘hasard, 50x60


Príčíny dôsledkov Dominik Hlinka je študentom posledného ročníka bakalárskeho štúdia na bratislavskej VŠVU v Ateliéri Mal+by pod vedením Mgr. Art. Klaudii Kosziby. Svoju tvorbu zameriava na prácu s politikou pamäti, archiváciu výjavu a dochovanie spomienok. Výstava Príčiny dôsledkov predstavuje akýsi autorov maliarsky trojuholník počnúc dokumentárnou maľbou kaštieľov a zachytením fragmentov priestorov a ich atmosférickosti, prechádza cez samotnú politickú históriu Slovenska prepojenú so symbolmi detstva, ktoré odrazu dostávajú monumentalizovanú formu, čím konfrontuje vlastné poňatie minulosti so spoločnosťou a dostáva sa až k experimentálnemu hraniu sa na Stvoriteľa budovaním iluzívnych miest z počítačových komponentov s využitím vyhodených hračiek, ktoré autor našiel počas svojej polročnej stáže v Ženeve. Dôsledky udalostí či situácií tak tvoria príčiny vzniku obrazu. Mária Janušová


2011

Status quo-


Status quoSvoju tvorbu zameriavam na prácu s politikou pamäti, archiváciou výjavu a dochovanie spomienok. Cez konfrontovanie politickej histórie Slovenska so symbolmi detstva sa dostávam až k línií trinástich portrétov známych i menej známych predstavitelov. Edukačná poučka vo forme týchto portrétov, overuje znalosti kolektívnej pamäti. Prenesením prezentačnej úlohy portrétu načrtnutou maľbou, vzniká komunikácia ktorá uisťuje poznanie námetu.


2011 status quo, 1989-1992


UPOMIENKA Výstava UPAMETOVANIE je debutovou samostatnou prezentáciou Dominika Hlinku, študenta maľby u Mgr. art. Klaudií Kosziby ArtD. , na bratislavskej VŠVU. V priestoroch Artotéky sa prezentuje kolekciou malieb Pametník pre status quo. Charakteristikou pre Hlinkovu malbu je dokumentácia. Hľadá moment pri ktorom v poslednej chvíli uchová ruiny dôkazov v malbe. Od ťažiskových interiérov hľadajúc problémy vlastnej generácie sa posúva k edukačnej poučke. Línia trinástich portrétov známych i menej známych predstavitelov si vynucuje otázku čítania obrazu : Čo je za tým ? Odpovedzme si sloganom : Je tam to, čo tam vidíme. Komunikácia ktorá tu vzniká, sa stáva absolútne osobnou prenesením úlohy malbou. Už výber motívu ako aj spôsob prevedenia malby načrtnutím uisťuje.


2012

Bakalรกrka zรกloha


Bakalárka záloha Vytvorenie zálohy predstavuje potrebu uloženia kópie dát. Informácie uložené týmto spôsobom zostávajú k dispozícií v ľubovolnom čase a na ľubovolnom mieste. Ľudský dátový sklad je pod neustálym tlakom vybavovania z dlhodobej pamäti, čím ja však zbierková hodnota spomienok v ohrození pri neaktualizovaní všetkých informácií. Postupné zálohovanie dôkazov pamäti tak vytvára archív prežitej etapy.


???????????? ????????


??????????? ??????????


Curriculum vitae


Dominik Hlinka

DOMINIK HLINKA

Štúdium

ŠTÚDIUM

2004-2008 ŠÚV Kremnica, Tvorba hračiek 2008-2012 VŠVU Bratislava, Katedra mal+by (Prof. Mgr.Art Klaudia Kosziba ArtD.) 2011- 2012 HEAD Ženeva, Katedra (Ré)presentation

2004-2008 ŠÚV KREMNICA, TVORBA HRAČIEK 2008-2012 VŠVU BRATISLAVA, KATEDRA MAL+BY (PROF. MGR.ART KLAUDIA KOSZIBA ARTD.) 2011- 2012 HEAD ŽENEVA, KATEDRA (RÉ)PRESENTATION

Samostatné výstavy:

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY:

2012 Príčiny dôsledkov, Galéria M++, Bratislava 2012 Plus-Que-Parfait (Predminulý dej), Galéria Uniqa, Bratislava 2011 Upomienka, Galéria Artotéka, Bratislava 2008 Obrazy, CAA Diamant, Dudince

2012 PRÍČINY D§SLEDKOV, GALÉRIA M++, BRATISLAVA 2012 PLUS-QUE-PARFAIT (PREDMINULÝ DEJ), GALÉRIA UNIQA, BRATISLAVA 2011 UPOMIENKA, GALÉRIA ARTOTÉKA, BRATISLAVA 2008 OBRAZY, CAA DIAMAT, DUDINCE SKUPINOVÉ VÝSTAVY:

Skupinové výstavy: 2011 Peinture moderne et contemporaine, Sculptures et photos, Paris (FR) URBANE.T. , Ružomberok BR! BR!, BRNO (CZ) Net work, BRATISLAVA 2010 Le cadeau, Banská Bystrica Grafitti budova, Bratislava X. Ttrienále akvarelu, Lučenec 2008 Obrazy a iné, Kremnica Workshopy a sympóziá 2012 Workshop Standuino, Bratislava 2012 Workshop Printers&Readers:Výber, Brno (CZ) 2011 Maliarske sympózium, Terchová 2010 Workshop 8 promile, Banská Štiavnica Plenér, Mikulov (CZ) Medzinárodné Sympózium (MMASS), Hokovce Workshop Figurálnej maľby a kresby, Banská Bystrica 2008 Sochárske Sympózium, Žiar nad Hronom

2011 PEINTURE MODERNE ET CONTEMPORAINE, SCULPTURES ET PHOTOS, PARIS (FR) URBANE.T. , RUŽOMBEROK BR! BR!, BRNO (CZ) NETWORK, BRATISLAVA 2010 LE CADEAU, BANSKA BYSTRICA GRAFITTI BUDOVA, BRATISLAVA X. TRIENÁLE AKVARELU, LUČENEC 2008 OBRAZY A INÉ, KREMNICA WORKSHOPY A SYMPÓZIÁ 2012 WORKSHOP STANDUINO, BRATISLAVA 2012 WORKSHOP PRINTERS&READERS:VÝBER, BRNO (CZ) 2011 MALIARSKE SYMPÓZIUM, TERCHOVÁ 2010 WORKSHOP 8 PROMILE, BANSKA ŠTIAVNICA PLENÉR, MIKULOV (CZ) MEDZINÁRODNÉ SYMPÓZIUM (MMASS), HOKOVCE WORKSHOP FIGURÁLNEJ MAĽBY A KRESBY, BANSKÁ BYSTRICA 2008 SOCHÁRSKE SYMPÓZIUM, ŽIAR NAD HRONOM


autor práce:

Dominik Hlinka ? nar. ? študent VŠVU Katedra maľby a iných médií

grafická úprava:

Lucia Mlynčeková

máj 2012


portfolio  

Dominik Hlinka's portfolio of art work from 2010 to 2012