Page 1

PORTFOLIO Dominik Burda 2014


Dominik Burda dominik.burda@centrum.cz *1991 Brandýs nad Labem vzdělání: 1997-2002 2002-2010 2010-2012 2010-2012 2011-2014

ZŠ Kostelní Čelákovice Gymnázium J.A.Komenského Čelákovice FSv ČVUT - Stavební inženýrství FLD ČZU - Lesnictví FA ČVUT - Architektura a urbanismus

1997-2011 ZUŠ Čelákovice - klavír záliby: architektura, příroda, vandrování, hudba, kouření dýmek, pivo

OILOFTROP adruB kinimoD 4102


ZAN Tláskalová/Sedláková ZA Tláskalová/Sedláková ATBS Koucký ATOS Sedlák Jiné práce


ZAN

VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT ATELIÉR TLÁSKALOVÁ/SEDLÁKOVÁ ZS 2011/2012


ZAN Stavba na libreto:

,,Ukrývá člověka před světem a svět ukývá jemu, jako by se všechno měnilo a nic nebylo tím, na co vypadalo.”

Eeugene O´Neill

Cesta dlouhým dnem do noci


Stavba je zapuštěna v terénu ve svahu, který kopíruje. Vede přes ní cesta, aby byl kolemjdoucí postupně vtažen dovnitř, nebo se případně mohl ukrýt. Některé stěny jsou posuvné, a tak se prostory mohou měnit - jak si sami návštěvíci zvolí - ve více, či méně bezpečné.

SITUACE 1:250


P女DORYS 1:100


ŘEZ A-A´

ŘEZ B-B´


ATELIÉR TLÁSKALOVÁ/SEDLÁKOVÁ LS 2011/2012

ZA

NEO NEOLITICKÝ DŮM


ZA

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM S APARTMÁNY A STÁLOU EXPOZICÍ


Jedná se o variaci na neolitický dům, který býval pomyslně rozdělen na tři části. V severní části domu rodiny bydlely (spaly a vařily si), ve střední části se scházely a sloužila jako komunikační prostor pro rodiny, v nejjižnější části budovy se scházeli všichni sousedi a jednalo se o zcela veřejný prostor. Tohoto konceptu jsem se držel v mém návrhu, který je viditelně na tyto části rozdělen. Dům se nachází u vodní nádrže Nové mlýny ve Strachotíně. Lokalita je známá především díky významným archeologickým nálezům (např. Věstonická venuše), krásné krajině a zdejšímu moravskému vínu. Tento objekt leží v místě naleziště několika neolitických domů. Odtud vychází celkový návrh domu. Severní část, jak bývalo u neolitických domů zvykem, je nejvíce intimní a je proto určena pro obývání. Ve střední je recepce s informačními tabulemi. A nakonec nejjižnější prostory jsou nejvíce otevřené a přístupné každému. Dům také slouží jako místo pro turistické informační centrum. Při vstupu se nachází recepce, kde příchozím budou poskytnuty informace o okolí, o místních archeologických nalezištích a popř. o ubytování, které je zde taky možné díky dvoum apartmánům.


SITUACE 1:1000

INSPIRACE


A koupelna

předsín

PŮDORYS 1.N.P. 1:100

kuchyn ě

±0.000

předsín

koupelna

kuchyn ě

wc vozíčkář

PŮDORYS 2.N.P. 1:100

ložnice

±2.800

±0.000

ložnice

±2.800

výstavní prostor a recepce


ŘEZ A-A´ 1:100

JIŽNÍ POHLED

SEVERNÍ POHLED


VÝCHODNÍ POHLED

ZÁPADNÍ POHLED


ARCHITEKTONICKÝ DETAIL AXONOMETRIE 1:30


MRAKODRAP PRO PRAHU

LS 2012/2013

ATBS

ATELIÉR KOUCKÝ ATBS


ATBS

ADMINISTRATIVA A BYTY


Budova má výšku 97m kterou dodržuje danou regulaci. Věž s byty je ,,odsunuta” od náměstí kvůli výhledu na Hradčany a protože sou-sední budova Eliška by zabraňovala výhledu. V přízemí je průchod do vnitrobloku kde by se potencionálně mohly vyskytovat další služby. Grafické znázornění fasády vyjadřuje zrcadlově převrácený půdorys částí Prahy. Západní fasáda znázorňuje část Hradčan, východní Hloubětína, jižní Malešic a severní část Prahy - Prosek. V obytné věži se střídají byty větší s byty menšími.


PŮDORYS 1.N.P.

PŮDORYS KANCELÁŘE


TYPICKÉ PODLAŽÍ BYTY verze 1

TYPICKÉ PODLAŽÍ BYTY verze 2


GARÁŽE 1.P.P.


GARÁŽE 2.P.P.


ŘEZ A-A´

ŘEZ B-B´


MATEŘSKÁ ŠKOLA A JESLE ATELIÉR SEDLÁK ATOS

ATOS

ZS 2013/2014


ATOS


Školka se nachází v městské části Praha - Bohdalec. Je součástí místní mandely a je situována na rovině. Koncept vychází z vývoje hmyzu, konkrétně houseky, kde vidím určitou paralelu s naším školským systémem. Objekt je rozdělen na 4 funkční části - část mateřské školy, část pro jesle, část pro personál a společná část. Mateřská škola má 2 třídy s vlastním zázemím, jesle jsou 1 třída s vlastním zázemím, kabinety pro personál a pro všechny je k dispozici víceúčelový sál a zahrada s herními a vzdělávacími prvky. Na střeše třídy je záhon s bylinkami. Třídy jsou vcelku dost prosklené, a proto jsou před prosklenou stěnou stínící prvky. Jednotlivý prvek je z roštu, v kterém jsou různě barevné destičky, ty jsou volně pohyblivé a děti sami si mohou pohrát s intenzitou slunečního světla pronikajícího do interiéru. Na terase u ředitelny ve 2. patře je možnost grilování, nebo večírků. Na zahradě se nachází dokonce ohniště pro příležitostné opékání buřtů.


ŘEZ A-A´

ŘEZ B-B´


P女DORYS 1.N.P.

P女DORYS 2.N.P.

P女DORYS 3.N.P.


DETAIL STÍNÍCÍHO PRVKU


PÁR MÝCH KRESEB, MALEB A FOTOGRAFIÍ


JINÉ


JINÉ


School projects portfolio - D. Burda  
School projects portfolio - D. Burda  
Advertisement